Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė

UAB "Vadybos sprendimų centras" atstovės Jolantos Nėjutės pranešimas "LEAN ir viešasis sektorius".

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė

 1. 1. Nuolatinio tobulėjimo kelionė LEAN ir viešasis sektorius Jolanta Nėjutė, CMC 2017 06 02 Vadybos sprendimų centras
 2. 2. LEAN - kas tai? LEAN metodai Nuo ko pradėti?
 3. 3. LEAN konferencijos • 2017 balandžio 27d. BALTIJOS LEAN FORUMAS, Verslo žinios • 2016 spalio 22d. Konferencija “LEAN NE TIK GAMYBOJE”, Delloitte Lietuva • 2016 lapkričio 28d. Latvijoje “Verslo efektyvumo forumas” • 2016 birželio 2-3 d. Konferencija “Tobulėjanti savivalda ir šiuolaikiniai valdymo sprendimai nuo visuomenės įtraukimo iki LEAN diegimo”, EKT • 2015 balandžio 28-30d. Konferencija “LEAN 2015: verslo strategija – efektyvumas”, Verslo žinios …....
 4. 4. IŠVADA: Organizacijos vis labiau supranta, kad strategijos įgyvendinimui yra būtinas geras procesų valdymas ir darbuotojų įgalinimas.
 5. 5. Veiklos efektyvumą didinti ir kokybę gerinti galima NORIAI VAIZDŽIAI SUPRANTAMAI
 6. 6. Konsultantė Jolanta Nėjutė, CMC 2017 - 06 - 02 • Pradininkai • Kuriančios ir nekuriančios vertę veiklos • 8 švaistymų sritys LEAN - kas tai?
 7. 7. TIKĖKITES PROBLEMŲ “Saugokites, jei Jūs neturite problemų. Tada Jums tikrai iškilo didelė problema …” Scott Alexander Dauguma problemų yra geras ženklas. Jos rodo, kad turite galimybių, Jūs galite judėti link savo tikslų.
 8. 8. Procesai: UŽSAKYMAS PLANAVIMAS GAMYBA KOKYBĖS TIKRINIMAS ĮVYKDYMAS PASLAUGA Procesas: darbų pridavimas Darbų akto išrašymas Darbų akto tvirtinimas Sąskaitos išrašymas Sąskaitos tvirtinimas Mokėjimo tikrinimas banke .=PINIGAI .= LAIKAS 40 % nuostolių 99 % nuostolių Taiichi Ohno Toyota inžinierius, vadybos konsultantas, Japonija W. Edwards Deming inžinierius, profesorius, vadybos konsultantas, Amerika
 9. 9. LEAN esmė tai nuolatinis tobulėjimas ir nuostolių šalinimas. VERTĖ – veiklos už kurias klientai sutinka mokėti NUOSTOLIAI (muda) - veiklos, kurios nedidina vertės
 10. 10. Taiichi T. Ohno 8. Nepanaudoti darbuotojų sugebėjimai 1. Su pervežimu 2. Su atsargomis 3. Su judėjimu 4. Su laukimu 5. Su papildomais procesais 6. Su pertekline verte 7. Su perdarymu ŠIUKŠLĖS
 11. 11. Gamybos ir paslaugų skirtumai • Atsargos yra apčiuopiamos ir matomos • Procesas yra apčiuopiamas ir matomas • Proceso problemos matomos iš karto • Įrenginiai dirba arba stovi • Darbų sauga viena iš rizikų • Tikėjus galima kontroliuoti • … • Atsargos yra kompiuteriuose ir popieriuje • Procesas vyksta kompiuteriuose ir žmonių ryšiuose • Proceso problemos matomos ne iš karto • Užduotys elektroninės ar žodinės • Aktualiau informacijos sauga • Klientas dažnai yra ir tiekėjas • ….
 12. 12. PASLAUGŲ NUOSTOLIAI • LAUKIMAS- sistema “pakibo”, laukiame patvirtinimo, informacijos… • PERTEKLINĖ VERTĖ- spausdiname ataskaitas, kai nereikia, dirbam su duomenim, kurių dar nereikia… • PAPILDOMI PROCESAI – ruošiame nereikalingas kopijas, tikriname per daug duomenų... • KLAIDOS – įvestinių, išeitinių duomenų klaidos, informacijos perdavimo klaidos ... • TRANSPORTAVIMAS – daug kartų tvirtinami dokumentai ... • ATSARGOS – perpildytos duomenų apimtys, nėra archyvavimo lengvos sistemos... • VAIKŠČIOJIMAS – daug vaikšto, kai reikia žmogaus/ darbo priemonės, neaiškus informacijos srautas ... Geriausiai konkrečią užduotį žino, darbą atliekantis žmogus…
 13. 13. 1937 1980 1990 2000 TOYOTA Automobilių pramonė Maisto produktai Aukštosios technologijos Mažmeninė prekyba Restoranai Sveikatos apsauga Mokyklos Vyriausybės paslaugos farmacijos sektorius Finansų sektorius LEAN principų taikymo istorija ISO 9000 BSC IT • Rodikliai • Siekiamas lygis / Taikiniai/Tikslai • Iniciatyvos Finansinė perspektyva • Rodikliai • Siekiamas lygis /Tikslai • Iniciatyvos Klientų perspektyva • Rodikliai • Siekiamas lygis /Tikslai • Iniciatyvos Vidinių procesų perspektyva • Rodikliai • Siekiamas lygis /Tikslai • Iniciatyvos Darbuotojų,mokymosi perspektyva PRINCIPAI • Klientas pirmiausia • Saugi darbo vieta • Pasitikėjimas ir pagarba • Komandinis darbas ir komunikacija • Žmonių ugdymas
 14. 14. IŠVADA: organizacijos taiko skirtingus būdus pasiekti geresnių rezultatų, bet visos siekia to paties tikslo: • greičiau - LAIKAS • geriau - KOKYBĖ • pigiau - SĄNAUDOS
 15. 15. “Įdėk gerą žmogų į blogą sistemą ir sistema laimės. Faktas.” W.Edwards Deming
 16. 16. • Kanban • PDCA • ...100metodų ... Konsultantė Jolanta Nėjutė, CMC 2017 - 06 - 02 • 5S • Asaichi • VACA LEAN metodai • 5 kodėl? • GEMBA • Kaizen
 17. 17. GEROJI PRAKTIKA. SODRA • 2014 sausio mėn. bandomasis LEAN diegimas – paslaugų mokesčių mokėtojų departamente. • Privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaita išskaidyta į 80 žingsnių, 27- mažai efektyvūs, 4 pašalinus, 17 - patobulinus = procesas sutrumpėjo 20%. • 5S. Sutvarkius 200 darbo vietų, perdirbti atiduota toną dokumentų. • Kaizen. Per kelis mėn nuo projekto pradžios darbuotojai pateikė per 100 kaizenų – idėjų kaip patobulinti veiklą. • Tyrimas: kai kurie darbuotojai po 30 min kasdien ieško daiktų, tai galima sutrumpinti iki 30 sek.“LEAN - valstybinėms institucijoms” Gražina Liukaitytė, Verslo žinios, 2014 09 16
 18. 18. surūšiuok sutvar- kyk švara standarti- zuok palaikyk tvarką SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE 5S - vizualus valdymas – tvarka darbo vietoje / kompiuteryje
 19. 19. Stiprina santykius Padeda aptikti problemas, greitai spręsti Puiki galimybė girti darbuotojus Įsitikini, kad darbai, kurie turi būti daromi, yra daromi Tikslai ir užduotys yra aiškiai komunikuoj ami Didina darbuotojų įsitraukimą GENCHI GENBUTSU. 6 priežastys, kodėl verta: Gemba –”tikra vieta”, kur kuriama vertė, vyksta procesas. Genchi genbutsu - VADOVUI “eik ir pamatyk pats”
 20. 20. “Paklausk 5 kartus “KODĖL?” apie kiekvieną problemą”. Taiichi Ohno 5 KODĖL? • jei nori sužinoti pagrindinę (esminę) problemos priežastį.
 21. 21. VSM vertės žemėlapio analizė 1. Procesas skaidomas į veiklas 2. Kiekvienas žingnis įvertinamas pagal kriterijus: • vertės kūrimas // tinkamumą//pajėgumą//prieinamumą. 3. Įvertinamas prioritetas 4. Veiksmų planas 5. Matuojamas rezultatas VSM "value stream mapping" vertingas atitinkantis pajėgus prieinamas iš viso realaus darbonuostoliai sprendimai kas kada ar atlikta Esama trukmė Veiklos žingsniainr. Kriterijai pastebėjimai, problemos įvardinimas VSM "value stream mapping" vertingas atitinkantis pajėgus prieinamas iš viso realaus darbonuostoliai sprendimai kas kada ar atlikta gerai gerinti x blogai nereikalinga Esama trukmė eiklos žingsniai Kriterijai pastebėjimai, problemos įvardinimas
 22. 22. A3 – problemų sprendimas PROBLEMOS APIBŪDINIMAS REKOMENDACIJOS ESAMA SITUACIJA N VEIKSMŲ PLANAS ANALIZĖ PATIKRA NORIMA SITUACIJA REZULTATŲ ATASKAITA Paruošė S.S. xxxxxxxxxxxxx A3 ATASKAITA Data Keliais sakiniais aprašoma situacija, problema, sunkumai. Dalyviai , pasekmės. Trumpos rekomendacijos. - kaip keisti situaciją, - kaip atlikti numatytus veiksmus, - kokios rizikos gali atsirasti - kas dalyvauja ir kt. Numatoma patikra ir įrašai apie jos atlikimą. Kas, ką, kada, kur.
 23. 23. Asaichi – susirinkimų struktūra Susirinkimų idėja – peržiūreti rodiklius ir problemas iš pačio ryto. “Asaichi” - anksti ryte vykstantis žuvies turgus.
 24. 24. Asaichi principai • Sukuriama organizacinė struktūra • Numatoma kokiame lygyje sprendžiamos problemos • Problemos padaromos matomomis ir išmatuojamomis • Sukuriamas susirinkimų žemėlapis • Standartizuojami susirinkimai • Atliekamas sistemos priežiūrą • ir auditą Direktorius 1% Departamentų vadovai 4% Skyrių vadovai 10% Grupių vadovai 15% Specialistai, vadybininkai 70%
 25. 25. Asaichi Susirinkimų tikslai • Nuolatos stebėti pagrindinius veiklos rodiklius • Greitai pastebėti ir efektyviai spręsti iškilusias problemas • Tobulinti procesus ir įtraukti darbuotojus
 26. 26. KAIZEN KEISTI GERIAU NUOLATINIS GERINIMAS Kiekvienas! Kiekvieną dieną! Visur!
 27. 27. KAIZEN vertė • Darbuotojai patys gerina savo procesus • Gerinimas, matomi rezultatai motyvuoja • Stiprėja ryšiai, bendradarbiavimas • Patobulinimai standartizuojami - todėl pasiūlymai nesikartoja, o įmonės veikla gerėja. Kiekvienas! Kiekvieną dieną! Visur!
 28. 28. Kaizen patobulinimai.
 29. 29. PATARIMAI 1 Įvertinkite ar jau laikas 2 Įtraukite kuo daugiau darbuotojų 3 Tinkamai pasirinkite pirmuosius projektus ir metodus
 30. 30. Konsultantė Jolanta Nėjutė, CMC 2017 - 06 - 02 • Diegiame LEAN Nuo ko pradėti? • Neturite problemų?
 31. 31. Pripažinkite, • kad situacija netenkina ir norite pokyčių. • norite geriau, greičiau spręsti kasdienes problemas. • norite didesnio darbuotojų įsitraukimo. • turite ambicingų tikslų.
 32. 32. Pradėti ne nuo 5S, o nuo: - KAS yra mano klientas? - Už ką moka klientas? - Ką darome už ką klientas nenori mokėti? - Kokios, atliekant darbą, 3 didžiausios problemos?
 33. 33. Kaip diegiamas LEAN požiūris? • Suburiama LEAN komanda • Nustatomi prioritetus, sudėliokite veiksmų planą • Mokomi vadovus, instruktuojant darbo vietose • Metodų mokomi LEAN lyderius • Trumpalaikiai mokymai visiems, kas nori • Individualus koučingas • Nustatomi aiškūs rodiklius progresui matuoti • Vykdomi periodiniai susirinkimai • Būtinai švenčiamos tarpinės pergalės • Nuo 6-9 mėn iki 1,5-2 metų. Įsidiegti neišeina – taip galvoti ir veikti pradedama ! Metodai I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII LEAN TEAM 5S MM S KAIZEN TEIAN MM S VSM MM M SS GEMBA MM M S PDCA MM S S KANBAN M S ASAICHI MM M SS Situacijos vertinimas Priežiūra, ugdymas UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU M-praktiniai mokymai M 16 S-sertifikavimas LEAN lyderio S 10 Viso: 46 dienos. U-koučingo sesijos U 20 Trukme - 1 metai
 34. 34. Didžiausios klaidos, diegiant LEAN •Vadovai nesupranta LEAN arba savo rolės pokyčių projekte •Trūksta patirties vykdant pokyčių projektus •Neparuoštas pokyčių planas •Neparuošta stipri vidinių LEAN lyderių grupė •Prasta komunikacija
 35. 35. PATARIMAI 1 LEAN diegia komanda, ne 1 žmogus 2 Įdentifikuokite silpnybes ir susitelkite ties svarbiausiomis 3 Kantrybės, pokyčiams reikia laiko, kultūra keičiasi ne per mėnesį
 36. 36. TOP VADOVYBĖS PRIORITETAI • Efektyvumo didinimas • Klientų aptarnavimo gerinimas • Kaštų mažinimas • Kultūros formavimas • ...
 37. 37. LEAN – tai nėra standartas, tai gyvenimo būdas, požiūris, nuolatinis gerinimas
 38. 38. “Keistis nebūtina, nes išgyventi neprivaloma.”
 39. 39. …žinome, jau esate šioje kelionėje … • - ar pasirinkote tiesiausią kelią? • - ar lengviausią keliavimo būdą? • - ar judate JUMS norimu greičiu?
 40. 40. GERO KELIO! Jolanta Nėjutė, CMC sertifikuota vadybos konsultantė sertifikuota koučerė pokyčių projektų valdymo konsultantė info@vadyboscentras.lt +370 68268765
 41. 41. Klausimai?

×