Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui

 1. 1. Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektuiAleksej KovaliovĮvairių projektų vadovaswww.linkedin.com/in/aleksejkovaliov
 2. 2. Turinys• Planavimo stiliaus svarba• Valstybinių projektų planavimo ypatumai• Planavimo procesas• Projekto pavyzdys
 3. 3. „Skaidrios juodos dėžės“ mechanizmas Progreso matavimas ir vizualizavimas Agile komanda Darbai RezultataiDarbaiDarbaiDarbaiDarbai Žmonių, įrankių ir procesų sistemaDarbai 1 ciklas
 4. 4. Kad mechanizmas veiktų sklandžiai http://www.ak47rifles.net
 5. 5. Reikia paruošiamųjų pastangų http://www.ak47rifles.net
 6. 6. Įvesties formatas turi atitikti mechanizmą Darbai Darbai Darbai Darbai Planas – įvestisjudrios komandos mechanizmui
 7. 7. Judraus projekto planavimo procesas Paleidimų Darbų Tikslai Prioritetai planas sąrašas
 8. 8. Valstybinis projektas? Informacinės sistemos kūrimo arbamodernizavimo projektas, vykdomas viešojo pirkimo pagrindu, finansuojamas struktūrinių fondų lėšomis ar pan.Charakteristikos:• Ilgai rengtas• Sunkiai keičiamas• Daugiapakopė atskaitomybė
 9. 9. V-projekto reikalavimai Galimybių Techninė PirkimoPrograma Konkursas Sutartis Analizė studija specifikacija dokumentai 1-3 metai 0,5 metų
 10. 10. V-projekto plano modelisPastaruoju metu populiarėja iteraciniai planai
 11. 11. Ką turime ir ko norime Turime NorimeFiksuoti terminai ir biudžetas Taikyti judrias metodikasReikalavimų entropijaReikalavimai galėjo pasenti„Vieno šūvio“ projektas
 12. 12. Fiksuotas judrusis © «Иван Василиевич меняет профессию», Mosfilm
 13. 13. Ar gali toks projektas būti judrus? Dėl Tiekėjo apribojimų Fiksuoti elementai „Judrūs“ elementaiBiudžetas Nedidelė komandaGalutinis ir tarpiniai terminai PokyčiaiReikalavimų rinkinys Netikslūs prieštaringi reikalavimai Abi pusės dažnai motyvuotos fokusuotis ties reikalavimų sąrašu! Pagrindinės bėdos
 14. 14. Bėda 1: Neaiškius projekto tikslusužstoja gausūs reikalavimų sąrašai ...kaip nurodyta pirkimo dokumentų priedo A techninės specifikacijos punktuose 1 – 1489...
 15. 15. Bėda 2: Dažnai nėra net galimybių formaliai prioritetizuoti darbus Pasirinkite TOP 3 prioritetus! Surūšiuokite reikalavimų lapelius
 16. 16. Bėda 3: Tiekėjas įpratęs kirsti kampus ir turi puikius formalaus pridavimo įgūdžius
 17. 17. Planavimo iššūkiaiKokia projekto prasmė? Kaip suvalgyti dramblį? ... ar būtina valgyti?
 18. 18. Ken Swabber sako, kad tai ne Scrum Scrum’s principle is “the art of the possible,” not “you give me what I paid for, when you said that you’d deliver it.”Agile Project Management with Scrumby Ken SchwaberMicrosoft Press © 2004 http://www.incrementor.com/agilenyc/past-events/2010-2/110310-ken-schwaber/
 19. 19. You give me what I paid for, when you said that you’d deliver it
 20. 20. The art of the possibleAnalizėspastangosRealizacijospastangos
 21. 21. V-projekto judrumo šaltiniai• Kliento orientacija į naudingą rezultatą – Būna paslėpta už formalių reikalavimų ir įpročių• Tiekėjo gebėjimas suvokti prioritetus ir planuoti• Laisvė nustatytuose rėmuose – Tikslų ir prioritetų tikslinimas – Reikalavimų interpretacija – Neformalios apimčių korekcijos galimybės Jeigu sugebame priduoti projektą kertant kampus, tikrai yra vietos judriam planavimui
 22. 22. Kaip planuoti V-projektą?• Kaip produktą rinkai – Apibrėžti ir vizualizuoti tikslus – Strateginis planas (Roadmap) – Riboženkliai (Go Live) – Tarpiniai paleidimai (Beta testing) – Auginimas versijomis – Kirsti niekam nereikalingus kampus• Formalumai – dalis produkto pakuotės• Fokusuotis tieks tikrais tikslais ir prioritetais +
 23. 23. Tikslų paieška Specifikacijos EkspertinėsOficialūs Paklausimai Analizė žinios ir tikslai reikalavimai intuicija Geriausiai klaust Kliento, bet būna prireikia tyrimo
 24. 24. Prioritetų paieška Teisiniai Tikslų Tinkamumas Ekspertinės veiksniai Valstybės Kitų įstaigųsulyginimas viešiems Paklausimai Analizė žinios ir (nauji programos įtakasu oficialiais ryšiams intuicija įstatymai) Geriausiai klaust Kliento, bet būna prireikia tyrimo
 25. 25. Paleidimų planavimas Alfa, Beta ir VidiniaiOficialios Oficialios Išoriniai Politiniai ir Galutinių Įrangos veiksniai Riboženklių projekto projekto teisiniai viešųjų ryšių versijų pristatymas (ištekliai, planasiteracijos pateiktys veiksniai renginiai paleidimų projektai) planas Kiekvienas paleidimas – naudotinas mini-produktas su savo tikslais. Po kiekvieno paleidimo hipotetiškai galima stabdyti projektą ir naudotis.
 26. 26. Darbų planavimas Oficialūs Kitų Reikalavimų Scenarijų Filtras ir reikalavimai Paleidimo projektinių Vertinimas korekcijos,Paleidimo sąrašas pagal rūšiavimas pagal specifikacijos veiklų (santykinis, išlaikant tikslai paleidimo pagal tikslus paleidimo dokumentas rezultatų kalendorinis) scenarijaus specifikaciją ir prioritetus pateiktis sąrašas esmę Darbai planuojami konkrečiam paleidimui
 27. 27. Produkto elementai / Darbai• Scenarijai arba teiginiai I.N.V.E.S.T. principu – I – Independent – N – Negotiable – V – Valuable – E – Estimable – S – Small – T – Testable• Priėmimo kriterijai• Tie patys panaudos scenarijai (use case) arba specifikacijos reikalavimai kartojami darbų sąraše po N kartu, auginant produktą © Bill Wake, http://xp123.com/
 28. 28. V-projekto pavyzdysAtviras konkursasIntegruotos baudžiamojo procesoinformacinės sistemos programinės irtechninės įrangos pirkimas (VRM-D23-70)
 29. 29. Apie sutapimų atsitiktinumąToliau pateikiama medžiaga – reikalavimai,planai, darbų aprašymai ir kt. - yra tik iliustracija,kuri parengta remiantis asmenine paviršutinepasirinkto projekto pavyzdžio reikalavimųanalize.Pilnai galimi neatitikimai, lyginant su galutinetechninės specifikacijos versija.Bet kokie sutapimai su realiais tiekėjųpasiūlymais arba planais yra visiškai atsitiktiniai.
 30. 30. ReikalavimaiReikalavimai: 368 (+100), 52 psl.Kompiuterizuojami dokumentai: 255Panaudos scenarijai: 60+Integruojamos sistemos: 17 (?)
 31. 31. Oficialūs tikslai• Projekto bendrasis tikslas – Skatinti ir vystyti koordinavimą, kooperaciją ir tarpusavio supratimą tarp baudžiamąją teisę įgyvendinančių institucijų Lietuvoje bei kitų institucijų Latvijoje ir Estijoje.• Šio pirkimo tikslas – Sukurti Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą• Šio pirkimo uždaviniai: – Įteisinti IBPS, – Pakoreguoti modernizuotų IS nuostatus ir IS specifikacijas, – Sukurti IBPS posistemius, – Modernizuoti PRĮR, – Modernizuoti IPS, – Modernizuoti LITEKO, – Sukurti ir išbandyti integracines sąsajas tarp IBPS ir ikiteisminiame tyrime dalyvaujančių įstaigų sistemų PRĮR, IPS ir LITEKO. – Sukurti sąsajas su IKTAŽR, NVŽR, IAR, GR, JAR, AŽŽR (HDR), TAAR, AR (per Vidaus reikalų informacinės sistemos Adreso komponentų tvarkymo posistemį), DDR, DNRDR, UR, INDR. – Įsigyti, įdiegti ir sukonfigūruoti IBPS kūrimui reikiamą techninę įrangą, – Įsigyti, įdiegti ir sukonfigūruoti IBPS kūrimui reikiamą licencinę programinę įrangą © IBPS techninė specifikacija, VRM
 32. 32. Turi būti Tikslai ir prioritetai galima vizualizuoti1. Gerinti bendradarbiavimą tarp teisėsaugos bei kitų susijusių institucijų ikiteisminio tyrimo (IT) eigoje per – Automatizacijos lygio suvienodinimą – Informacijos ir darbo priemonių standartizaciją – Automatizuotus informacijos mainus2. Kelti pareigūnų ir kitų atsakingų asmenų veiklos efektyvumą užtikrinant galimybę kontroliuoti IT eigą ir mainytis informacija realiuoju laiku3. Mažinti popierinių dokumentų apyvartą ikiteisminio tyrimo eigoje, pereinant prie elektroninių dokumentų ir informacinių sistemų
 33. 33. Medžiaga paleidimų planavimui1• I iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2012-12-20. I iteracijos apimtyje turi būti sukurtas ir ištestuotas toks funkcionalumas: – IT vykdymo posistemio.... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT kontrolės posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT teisėjų veiksmų posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – DUVP posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – Integracinės sąsajos su GR, JAR, UR, NVŽR, IKTAŽR• II iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2013-05-20. II iteracijos apimtyje turi būti sukurtas ir ištestuotas toks funkcionalumas: – IT vykdymo posistemio.... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT kontrolės posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT teisėjų veiksmų posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – DUVP posistemio visas funkcionalumas – Naudotojų administravimo posistemio visas funkcionalumas – Klasifikatorių posistemio visas funkcionalumas – Integracinės sąsajos• III iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2013-07-10. III iteracijos apimtyje turi būti sukurtas ir ištestuotas visas likęs funkcionalumas © IBPS techninė specifikacija, VRM
 34. 34. Medžiaga paleidimų planavimui2• Visi įsipareigojimai pagal sutartį (išskyrus garantinį aptarnavimą) turi būti suteikti iki 2013-08-10• Šalių susitarimu kiekvienas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas ... gali būti pratęstas 2 (du) kartus, bet iš viso ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui• IBPS specifikacijos projektas turi būti parengtas ir suderintas su PO (neįskaitant tarpinstitucinio derinimo) per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos• Techninė ir licencinė programinė įranga turi būti pristatyta, įdiegta ir sukonfigūruota per 7 mėnesius nuo sutarties įgyvendinimo pradžios• Tarpinstitucinis derinimas ??? mėnesių• Finansinių metų pabaiga 2012-12-15• Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos• Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012-10-14• Galimas projekto inicijavimas 2012-07, įvertinus konkurso ir sutarties pasirašymui reikalingą laiką © IBPS techninė specifikacija, VRM
 35. 35. Pateiktys• IT vykdymo posistemis (ITVP)• IT kontrolės posistemis (ITKP)• IT teisėjų veiksmų posistemis (ITTVP)• Duomenų mainų posistemis (DMP)• Dokumentų ir užduočių valdymo posistemis (DUVP)• Naudotojų administravimo posistemis (NAP)• Bendrųjų klasifikatorių posistemis (BKP)• Bendro naudojimo posistemiai (BNP)• Techninė įranga ir licencijos• Dokumentacija• Modernizuojatos 3 išorinės sistemos Kokie projekto riboženkliai? Koks paleidimų procesas? Kas įeina į 1 paleidimą?
 36. 36. Išorinis produkto planas (Roadmap) Sutartiniai riboženkliai Santykiniai terminaiProduct Roadmap
 37. 37. 1 riboženklis 6 mėn. nuo pradžiosPateiktys pagal prioritetus Pagrindimas ir komentaraiDuomenų mainų posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 1 Integruojamų ir modernizuojamų sistemų rizikos Tarpinstitucinio derinimo rizikosDokumentų ir užduočių posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 2, 3 Galutinė versija jau kitą iteracijaIT vykdymo posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 1, 2 Daug panaudojimo scenarijųIT kontrolės posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 1, 2IT teisėjų veiksmų posistemis Beta1 Mažai reikalavimų ir panaudojimo scenarijųNaudotojų administravimo posistemis Beta1 Grįžtamasis ryšis nėra kritiškasBendrųjų klasifikatorių posistemis Beta1 Grįžtamasis ryšis nėra kritiškasBendro naudojimo posistemiai Beta1 Grįžtamasis ryšis nėra kritiškasDokumentacija / IBPS specifikacija Įeina į „Done“ Specifikacija pagaminama iš „Done“ dokumentacijosPristatyta, sumontuota ir įdiegta platforma Pagal reikalavimus terminas - 7 mėn.
 38. 38. 1 riboženklio paleidimai 1 2 3 4 5 6 Vidiniai Alpha1 Alpha2 Alpha3 Alpha4 Alpha5 Alpha6 Beta1 kandidatasaplinkojeIšoriniai Tiekėjo Alpha2X Alpha4X Alpha6Xdarbinėjeaplinkoje Išoriniai BETA1
 39. 39. Paleidimų pateikčių planasPateiktys pagal prioritetus Alpha1 Alpha2 Alpha3 Alpha4 Alpha5 Alpha6Duomenų mainų posistemis Beta1Dokumentų ir užduočių posistemis Beta1IT vykdymo posistemis Beta1IT kontrolės posistemis Beta1IT teisėjų veiksmų posistemis Beta1Naudotojų administravimo posistemis Beta1Bendrųjų klasifikatorių posistemis Beta1Bendro naudojimo posistemiai Beta1Dokumentacija / IBPS specifikacijaPristatyta, sumontuota ir įdiegta platforma Produktas auginamas. Išorinės versijos sutampa su vidinėmis savo funkcionalumu, skiriasi tik pakuotė.
 40. 40. Alpha1 paleidimo tikslai• Tvarkyti IT bylos dokumentus be pasirašymo• Skirti IT užduotis įstaigos viduje ir tarp įstaigų• Gauti ir perskaityti IT užduotis• Inicijuoti IT pagal PRĮR įvykį Mini-produktas, kuriuo jau galima naudotis
 41. 41. Alpha1Produkto elementas / Darbas PateiktysKomanda gali kurti ir saugoti dokumentus bei išeities kodą Projekto aplinkaKomanda gali diegti ir testuoti savo programas Testavimo aplinkaSukurti IT bylos dokumentą, aprašant bylą metaduomenyse DUVPĮkelti IT bylos dokumento rinkmenas DUVPSukurti užduotį pradėti IT DUVPSukurti užduotį pradėti IT automatiškai pagal įvykį iš PRĮR DUVP, DMPSukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu įstaigos viduje DUVPSukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu, kitai įstaigai DUVPPeržiūrėti paskirtų IT užduočių sąrašą DUVPUžregistruoti IT bylos formą, bylos dokumentus ir tarnybinį ITVP, DUVPpranešimą apie pradėtą ITKomanda gali diegti ir testuoti savo programas testavimo aplinkoje su DMPišorinių sistemų simuliatoriaisValdyti IT bylos dokumentus DUVP
 42. 42. Alpha2Produkto elementas / Darbas Pateiktys... ...... ...... Išvardinti stambūs ... formalūs panaudojimo... ... scenarijai su aiškiais... apribojimais ...... ...... ...Pradėti IT be kontrolės ITVP, DUVP, DMPTvarkyti įtariamojo apklausą be kontrolės ir teisėjo ITVP, DUVP, DMPTvarkyti liudytojo ar nukentėjusiojo apklausą be kontrolės ir ITVP, DUVP, DMPteisėjoTvarkyti akistatą ITVP, DUVP, DMPTvarkyti parodymų patikrinimo veiksmus ITVP, DUVP, DMP
 43. 43. Produkto elemento pavyzdys• Pavadinimas: – Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu, kitai įstaigai• Naudotojo istorija: – Kaip prokuroras, aš sukuriu prašymą Vilniaus mieto 3 apylinkės teismo teisėjui pripažinti Vardenį Pavardenį įtariamuoju tam, kad IT pareigūnas galėtų sukurti šaukimą• Priėmimo kriterijai: – Sistema automatiškai pasirenka mažiausiai apkrautą teisėją – Teisėjas mato užduotį skyriuje „Mano bylos“ – Prokuroras mato, kuriam teisėjui paskirta užduotis, skyriuje „Mano bylos“ – Tenkina reikalavimus ### specifikacijos punktuose
 44. 44. I.N.V.E.S.T principas• I – Independent• N – Negotiable• V – Valuable• E – Estimable• S – Small• T – Testable• + Priėmimo kriterijai © Bill Wake, http://xp123.com/
 45. 45. Reziumė• Planavimo stilius nusako, ar jūsų komanda dirbs judriai• V-projekte yra vietos „judrumui“• Formalūs reikalavimai nusako „pakuotę“, bet ne planą – Formali specifikacija ir terminai galioja• V-projektą planuoti, kaip produkto paleidimą į rinką – Tikslai->Prioritetai->Riboženkliai->Paleidimai->Darbai – Inkrementinis auginimas• I.N.V.E.S.T. + priėmimo kriterijai• Tai didina abiejų šalių pastangas• Tai didina produkto praktinę naudą
 46. 46. Klausimai?
 • GintarKuiauskien

  Nov. 24, 2016

Views

Total views

5,602

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,361

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×