A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui

Agile Lietuva
Agile LietuvaAgile Lietuva
Produkto darbų sąrašo planavimas
    valstybiniam projektui

Aleksej Kovaliov

Įvairių projektų vadovas
www.linkedin.com/in/aleksejkovaliov
Turinys
•  Planavimo stiliaus svarba
•  Valstybinių projektų planavimo ypatumai
•  Planavimo procesas
•  Projekto pavyzdys
„Skaidrios juodos dėžės“ mechanizmas

             Progreso matavimas ir vizualizavimas
         Agile komanda
     Darbai
                   Rezultatai
Darbai
Darbai
Darbai
Darbai
                  Žmonių, įrankių ir procesų sistema
Darbai        1 ciklas
Kad mechanizmas veiktų sklandžiai
              http://www.ak47rifles.net
Reikia paruošiamųjų pastangų
            http://www.ak47rifles.net
Įvesties formatas turi atitikti
    mechanizmą


        Darbai
        Darbai
        Darbai
        Darbai
     Planas – įvestis
judrios komandos mechanizmui
Judraus projekto planavimo procesas             Paleidimų  Darbų
 Tikslai  Prioritetai
             planas   sąrašas
Valstybinis projektas?

  Informacinės sistemos kūrimo arba
modernizavimo projektas, vykdomas viešojo
  pirkimo pagrindu, finansuojamas
  struktūrinių fondų lėšomis ar pan.

Charakteristikos:
• Ilgai rengtas
• Sunkiai keičiamas
• Daugiapakopė atskaitomybė
V-projekto reikalavimai      Galimybių   Techninė    Pirkimo
Programa                      Konkursas  Sutartis  Analizė
      studija  specifikacija  dokumentai
            1-3 metai                0,5 metų
V-projekto plano modelis
Pastaruoju metu populiarėja iteraciniai planai
Ką turime ir ko norime


      Turime               Norime
Fiksuoti terminai ir biudžetas  Taikyti judrias metodikas
Reikalavimų entropija
Reikalavimai galėjo pasenti
„Vieno šūvio“ projektas
Fiksuotas judrusis
      © «Иван Василиевич меняет профессию», Mosfilm
Ar gali toks projektas būti judrus?
                               Dėl Tiekėjo apribojimų   Fiksuoti elementai             „Judrūs“ elementai
Biudžetas               Nedidelė komanda
Galutinis ir tarpiniai terminai    Pokyčiai
Reikalavimų rinkinys          Netikslūs prieštaringi reikalavimai    Abi pusės dažnai motyvuotos fokusuotis ties reikalavimų sąrašu!                          Pagrindinės bėdos
Bėda 1: Neaiškius projekto tikslus
užstoja gausūs reikalavimų sąrašai
      ...kaip nurodyta pirkimo
       dokumentų priedo A
      techninės specifikacijos
       punktuose 1 – 1489...
Bėda 2: Dažnai nėra net galimybių
 formaliai prioritetizuoti darbus

     Pasirinkite TOP 3
      prioritetus!
          Surūšiuokite
          reikalavimų
           lapelius
Bėda 3: Tiekėjas įpratęs kirsti kampus ir turi
 puikius formalaus pridavimo įgūdžius
Planavimo iššūkiai
Kokia projekto prasmė?  Kaip suvalgyti dramblį?
             ... ar būtina valgyti?
Ken Swabber sako, kad tai ne Scrum
         Scrum’s principle
      is “the art of the possible,”

     not “you give me what I paid
     for, when you said that you’d
         deliver it.”
Agile Project Management with Scrum
by Ken Schwaber
Microsoft Press © 2004
                      http://www.incrementor.com/agilenyc/past-events/2010-2/110310-ken-schwaber/
You give me what I paid for, when you
    said that you’d deliver it
The art of the possible
Analizės
pastangos

Realizacijos
pastangos
V-projekto judrumo šaltiniai
• Kliento orientacija į naudingą rezultatą
  – Būna paslėpta už formalių reikalavimų ir įpročių
• Tiekėjo gebėjimas suvokti prioritetus ir planuoti
• Laisvė nustatytuose rėmuose
  – Tikslų ir prioritetų tikslinimas
  – Reikalavimų interpretacija
  – Neformalios apimčių korekcijos galimybės


  Jeigu sugebame priduoti projektą kertant kampus,
  tikrai yra vietos judriam planavimui
Kaip planuoti V-projektą?
• Kaip produktą rinkai
  –  Apibrėžti ir vizualizuoti tikslus
  –  Strateginis planas (Roadmap)
  –  Riboženkliai (Go Live)
  –  Tarpiniai paleidimai (Beta testing)
  –  Auginimas versijomis
  –  Kirsti niekam nereikalingus kampus
• Formalumai – dalis produkto pakuotės
• Fokusuotis tieks tikrais tikslais ir prioritetais


                       +
Tikslų paieška        Specifikacijos                  Ekspertinės
Oficialūs
                 Paklausimai     Analizė   žinios ir
 tikslai    reikalavimai                    intuicija
  Geriausiai klaust Kliento, bet būna prireikia tyrimo
Prioritetų paieška         Teisiniai
  Tikslų                         Tinkamumas              Ekspertinės
         veiksniai  Valstybės  Kitų įstaigų
sulyginimas                         viešiems  Paklausimai  Analizė   žinios ir
          (nauji  programos    įtaka
su oficialiais                        ryšiams               intuicija
         įstatymai)
      Geriausiai klaust Kliento, bet būna prireikia tyrimo
Paleidimų planavimas                                                  Alfa, Beta ir
                                    Vidiniai
Oficialios   Oficialios         Išoriniai  Politiniai ir                Galutinių
               Įrangos                 veiksniai   Riboženklių
 projekto   projekto          teisiniai  viešųjų ryšių                  versijų
              pristatymas                (ištekliai,   planas
iteracijos   pateiktys         veiksniai   renginiai                  paleidimų
                                    projektai)
                                                   planas
       Kiekvienas paleidimas – naudotinas mini-produktas su savo tikslais.
       Po kiekvieno paleidimo hipotetiškai galima stabdyti projektą ir naudotis.
Darbų planavimas         Oficialūs                     Kitų                    Reikalavimų
                         Scenarijų                    Filtras ir
        reikalavimai  Paleidimo            projektinių  Vertinimas            korekcijos,
Paleidimo                   sąrašas pagal                  rūšiavimas
          pagal   specifikacijos            veiklų   (santykinis,           išlaikant
 tikslai                    paleidimo                  pagal tikslus
        paleidimo   dokumentas             rezultatų  kalendorinis)          scenarijaus
                        specifikaciją                 ir prioritetus
         pateiktis                    sąrašas                     esmę
      Darbai planuojami konkrečiam paleidimui
Produkto elementai / Darbai
• Scenarijai arba teiginiai I.N.V.E.S.T. principu
  –  I – Independent
  –  N – Negotiable
  –  V – Valuable
  –  E – Estimable
  –  S – Small
  –  T – Testable
• Priėmimo kriterijai

• Tie patys panaudos scenarijai (use case) arba
 specifikacijos reikalavimai kartojami darbų sąraše po N
 kartu, auginant produktą

                      © Bill Wake, http://xp123.com/
V-projekto pavyzdys
Atviras konkursas


Integruotos baudžiamojo proceso
informacinės sistemos programinės ir
techninės įrangos pirkimas (VRM-D23-70)
Apie sutapimų atsitiktinumą
Toliau pateikiama medžiaga – reikalavimai,
planai, darbų aprašymai ir kt. - yra tik iliustracija,
kuri parengta remiantis asmenine paviršutine
pasirinkto projekto pavyzdžio reikalavimų
analize.
Pilnai galimi neatitikimai, lyginant su galutine
techninės specifikacijos versija.
Bet kokie sutapimai su realiais tiekėjų
pasiūlymais arba planais yra visiškai atsitiktiniai.
Reikalavimai
Reikalavimai: 368 (+100), 52 psl.
Kompiuterizuojami dokumentai: 255
Panaudos scenarijai: 60+
Integruojamos sistemos: 17 (?)
Oficialūs tikslai
• Projekto bendrasis tikslas
  –  Skatinti ir vystyti koordinavimą, kooperaciją ir tarpusavio supratimą tarp baudžiamąją teisę
    įgyvendinančių institucijų Lietuvoje bei kitų institucijų Latvijoje ir Estijoje.
• Šio pirkimo tikslas
  –  Sukurti Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą
• Šio pirkimo uždaviniai:
  –  Įteisinti IBPS,
  –  Pakoreguoti modernizuotų IS nuostatus ir IS specifikacijas,
  –  Sukurti IBPS posistemius,
  –  Modernizuoti PRĮR,
  –  Modernizuoti IPS,
  –  Modernizuoti LITEKO,
  –  Sukurti ir išbandyti integracines sąsajas tarp IBPS ir ikiteisminiame tyrime dalyvaujančių įstaigų
    sistemų PRĮR, IPS ir LITEKO.
  –  Sukurti sąsajas su IKTAŽR, NVŽR, IAR, GR, JAR, AŽŽR (HDR), TAAR, AR (per Vidaus reikalų informacinės
    sistemos Adreso komponentų tvarkymo posistemį), DDR, DNRDR, UR, INDR.
  –  Įsigyti, įdiegti ir sukonfigūruoti IBPS kūrimui reikiamą techninę įrangą,
  –  Įsigyti, įdiegti ir sukonfigūruoti IBPS kūrimui reikiamą licencinę programinę įrangą


                                   © IBPS techninė specifikacija, VRM
A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui
Turi būti
          Tikslai ir prioritetai                galima
                                   vizualizuoti

1.  Gerinti bendradarbiavimą tarp teisėsaugos bei kitų susijusių institucijų
   ikiteisminio tyrimo (IT) eigoje per
   – Automatizacijos lygio suvienodinimą
   – Informacijos ir darbo priemonių standartizaciją
   – Automatizuotus informacijos mainus
2.  Kelti pareigūnų ir kitų atsakingų asmenų veiklos efektyvumą užtikrinant
   galimybę kontroliuoti IT eigą ir mainytis informacija realiuoju laiku
3.  Mažinti popierinių dokumentų apyvartą ikiteisminio tyrimo eigoje,
   pereinant prie elektroninių dokumentų ir informacinių sistemų
Medžiaga paleidimų planavimui1
•  I iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2012-12-20. I iteracijos apimtyje turi būti
  sukurtas ir ištestuotas toks funkcionalumas:
   –  IT vykdymo posistemio.... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  IT kontrolės posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  IT teisėjų veiksmų posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  DUVP posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  Integracinės sąsajos su GR, JAR, UR, NVŽR, IKTAŽR
•  II iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2013-05-20. II iteracijos apimtyje turi būti
  sukurtas ir ištestuotas toks funkcionalumas:
   –  IT vykdymo posistemio.... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  IT kontrolės posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  IT teisėjų veiksmų posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ...
   –  DUVP posistemio visas funkcionalumas
   –  Naudotojų administravimo posistemio visas funkcionalumas
   –  Klasifikatorių posistemio visas funkcionalumas
   –  Integracinės sąsajos
•  III iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2013-07-10. III iteracijos apimtyje turi būti
  sukurtas ir ištestuotas visas likęs funkcionalumas
                               © IBPS techninė specifikacija, VRM
Medžiaga paleidimų planavimui2
•  Visi įsipareigojimai pagal sutartį (išskyrus garantinį aptarnavimą) turi būti suteikti
  iki 2013-08-10
•  Šalių susitarimu kiekvienas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas ... gali būti
  pratęstas 2 (du) kartus, bet iš viso ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui
•  IBPS specifikacijos projektas turi būti parengtas ir suderintas su PO (neįskaitant
  tarpinstitucinio derinimo) per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos
•  Techninė ir licencinė programinė įranga turi būti pristatyta, įdiegta ir
  sukonfigūruota per 7 mėnesius nuo sutarties įgyvendinimo pradžios
•  Tarpinstitucinis derinimas ??? mėnesių
•  Finansinių metų pabaiga 2012-12-15
•  Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo galutinio
  perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos
•  Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012-10-14
•  Galimas projekto inicijavimas 2012-07, įvertinus konkurso ir sutarties pasirašymui
  reikalingą laiką

                             © IBPS techninė specifikacija, VRM
Pateiktys
•  IT vykdymo posistemis (ITVP)
•  IT kontrolės posistemis (ITKP)
•  IT teisėjų veiksmų posistemis (ITTVP)
•  Duomenų mainų posistemis (DMP)
•  Dokumentų ir užduočių valdymo posistemis (DUVP)
•  Naudotojų administravimo posistemis (NAP)
•  Bendrųjų klasifikatorių posistemis (BKP)
•  Bendro naudojimo posistemiai (BNP)
•  Techninė įranga ir licencijos
•  Dokumentacija
•  Modernizuojatos 3 išorinės sistemos


                        Kokie projekto riboženkliai?
                         Koks paleidimų procesas?
                          Kas įeina į 1 paleidimą?
Išorinis produkto planas (Roadmap)
                        Sutartiniai
                        riboženkliai

 Santykiniai terminai
Product Roadmap
1 riboženklis 6 mėn. nuo pradžios
Pateiktys pagal prioritetus          Pagrindimas ir komentarai

Duomenų mainų posistemis Beta1        Projekto tikslas nr. 1
                       Integruojamų ir modernizuojamų sistemų rizikos
                       Tarpinstitucinio derinimo rizikos
Dokumentų ir užduočių posistemis Beta1    Projekto tikslas nr. 2, 3
                       Galutinė versija jau kitą iteracija
IT vykdymo posistemis Beta1          Projekto tikslas nr. 1, 2
                       Daug panaudojimo scenarijų
IT kontrolės posistemis Beta1         Projekto tikslas nr. 1, 2

IT teisėjų veiksmų posistemis Beta1      Mažai reikalavimų ir panaudojimo scenarijų

Naudotojų administravimo posistemis Beta1   Grįžtamasis ryšis nėra kritiškas

Bendrųjų klasifikatorių posistemis Beta1   Grįžtamasis ryšis nėra kritiškas

Bendro naudojimo posistemiai Beta1      Grįžtamasis ryšis nėra kritiškas

Dokumentacija / IBPS specifikacija      Įeina į „Done“
                       Specifikacija pagaminama iš „Done“ dokumentacijos
Pristatyta, sumontuota ir įdiegta platforma  Pagal reikalavimus terminas - 7 mėn.
1 riboženklio paleidimai
        1     2    3    4     5    6
 Vidiniai
       Alpha1  Alpha2  Alpha3  Alpha4  Alpha5  Alpha6
                                    Beta1
                                   kandidatas
aplinkoje
Išoriniai
 Tiekėjo
           Alpha2X      Alpha4X      Alpha6X
darbinėje
aplinkoje
 Išoriniai
                              BETA1
Paleidimų pateikčių planas
Pateiktys pagal prioritetus          Alpha1  Alpha2  Alpha3  Alpha4  Alpha5  Alpha6


Duomenų mainų posistemis Beta1

Dokumentų ir užduočių posistemis Beta1

IT vykdymo posistemis Beta1

IT kontrolės posistemis Beta1

IT teisėjų veiksmų posistemis Beta1

Naudotojų administravimo posistemis Beta1

Bendrųjų klasifikatorių posistemis Beta1

Bendro naudojimo posistemiai Beta1

Dokumentacija / IBPS specifikacija

Pristatyta, sumontuota ir įdiegta platforma      Produktas auginamas.
      Išorinės versijos sutampa su vidinėmis savo funkcionalumu, skiriasi tik pakuotė.
Alpha1 paleidimo tikslai
•  Tvarkyti IT bylos dokumentus be pasirašymo
•  Skirti IT užduotis įstaigos viduje ir tarp įstaigų
•  Gauti ir perskaityti IT užduotis
•  Inicijuoti IT pagal PRĮR įvykį
   Mini-produktas, kuriuo jau galima naudotis
Alpha1
Produkto elementas / Darbas                       Pateiktys
Komanda gali kurti ir saugoti dokumentus bei išeities kodą       Projekto aplinka
Komanda gali diegti ir testuoti savo programas             Testavimo aplinka
Sukurti IT bylos dokumentą, aprašant bylą metaduomenyse         DUVP
Įkelti IT bylos dokumento rinkmenas                   DUVP
Sukurti užduotį pradėti IT                       DUVP
Sukurti užduotį pradėti IT automatiškai pagal įvykį iš PRĮR       DUVP, DMP
Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu įstaigos viduje    DUVP
Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu, kitai įstaigai    DUVP
Peržiūrėti paskirtų IT užduočių sąrašą                 DUVP
Užregistruoti IT bylos formą, bylos dokumentus ir tarnybinį       ITVP, DUVP
pranešimą apie pradėtą IT
Komanda gali diegti ir testuoti savo programas testavimo aplinkoje su  DMP
išorinių sistemų simuliatoriais
Valdyti IT bylos dokumentus                       DUVP
Alpha2
Produkto elementas / Darbas                     Pateiktys
...                                 ...
...                                 ...
...                      Išvardinti stambūs ...
                      formalūs panaudojimo
...                                 ...
                       scenarijai su aiškiais
...                       apribojimais    ...
...                                 ...
...                                 ...
Pradėti IT be kontrolės                       ITVP, DUVP, DMP
Tvarkyti įtariamojo apklausą be kontrolės ir teisėjo        ITVP, DUVP, DMP
Tvarkyti liudytojo ar nukentėjusiojo apklausą be kontrolės ir    ITVP, DUVP, DMP
teisėjo
Tvarkyti akistatą                          ITVP, DUVP, DMP
Tvarkyti parodymų patikrinimo veiksmus               ITVP, DUVP, DMP
Produkto elemento pavyzdys
• Pavadinimas:
  – Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu, kitai įstaigai
• Naudotojo istorija:
  – Kaip prokuroras, aš sukuriu prašymą Vilniaus mieto 3 apylinkės
   teismo teisėjui pripažinti Vardenį Pavardenį įtariamuoju tam,
   kad IT pareigūnas galėtų sukurti šaukimą
• Priėmimo kriterijai:
  – Sistema automatiškai pasirenka mažiausiai apkrautą teisėją
  – Teisėjas mato užduotį skyriuje „Mano bylos“
  – Prokuroras mato, kuriam teisėjui paskirta užduotis, skyriuje
   „Mano bylos“
  – Tenkina reikalavimus ### specifikacijos punktuose
I.N.V.E.S.T principas
•  I – Independent
•  N – Negotiable
•  V – Valuable
•  E – Estimable
•  S – Small
•  T – Testable
•  + Priėmimo kriterijai

                © Bill Wake, http://xp123.com/
Reziumė
• Planavimo stilius nusako, ar jūsų komanda dirbs judriai
• V-projekte yra vietos „judrumui“
• Formalūs reikalavimai nusako „pakuotę“, bet ne planą
  – Formali specifikacija ir terminai galioja
• V-projektą planuoti, kaip produkto paleidimą į rinką
  – Tikslai->Prioritetai->Riboženkliai->Paleidimai->Darbai
  – Inkrementinis auginimas
• I.N.V.E.S.T. + priėmimo kriterijai

• Tai didina abiejų šalių pastangas
• Tai didina produkto praktinę naudą
Klausimai?
1 of 47

Recommended

"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis by
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas StonisAgile Lietuva
1.2K views19 slides
V.Masiulionyte - Valstybiniai projektai ir Agile - ar tai suderinama? by
V.Masiulionyte - Valstybiniai projektai ir Agile - ar tai suderinama?V.Masiulionyte - Valstybiniai projektai ir Agile - ar tai suderinama?
V.Masiulionyte - Valstybiniai projektai ir Agile - ar tai suderinama?Agile Lietuva
4.1K views22 slides
Agile projektas iš vykdytojo pusės - Vaida Masiulionyte by
Agile projektas iš vykdytojo pusės - Vaida MasiulionyteAgile projektas iš vykdytojo pusės - Vaida Masiulionyte
Agile projektas iš vykdytojo pusės - Vaida MasiulionyteAgile Lietuva
4.3K views14 slides
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St... by
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile Lietuva
2.9K views15 slides
Agile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius Nomgaudas by
Agile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius NomgaudasAgile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius Nomgaudas
Agile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius NomgaudasAgile Lietuva
2.8K views21 slides
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis by
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtisAgile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtisAgile Lietuva
1.1K views17 slides

More Related Content

What's hot

L. Miškinytė - Viešasis sektorius ir Agile by
L. Miškinytė - Viešasis sektorius ir AgileL. Miškinytė - Viešasis sektorius ir Agile
L. Miškinytė - Viešasis sektorius ir AgileAgile Lietuva
4.5K views20 slides
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už... by
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Agile Lietuva
1.3K views55 slides
Agile pusryčiai 2015. Vaidas Adomauskas by
Agile pusryčiai 2015. Vaidas AdomauskasAgile pusryčiai 2015. Vaidas Adomauskas
Agile pusryčiai 2015. Vaidas AdomauskasAgile Lietuva
2.6K views12 slides
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos by
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosA. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosAgile Lietuva
347 views42 slides
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum by
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrumFiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrumAgile Lietuva
434 views15 slides
Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016 by
Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016
Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016Agile Lietuva
478 views32 slides

What's hot(13)

L. Miškinytė - Viešasis sektorius ir Agile by Agile Lietuva
L. Miškinytė - Viešasis sektorius ir AgileL. Miškinytė - Viešasis sektorius ir Agile
L. Miškinytė - Viešasis sektorius ir Agile
Agile Lietuva4.5K views
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už... by Agile Lietuva
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Agile Lietuva1.3K views
Agile pusryčiai 2015. Vaidas Adomauskas by Agile Lietuva
Agile pusryčiai 2015. Vaidas AdomauskasAgile pusryčiai 2015. Vaidas Adomauskas
Agile pusryčiai 2015. Vaidas Adomauskas
Agile Lietuva2.6K views
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos by Agile Lietuva
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosA. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
Agile Lietuva347 views
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum by Agile Lietuva
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrumFiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Agile Lietuva434 views
Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016 by Agile Lietuva
Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016
Agile užsakovo akimis - Agile pusryčiai 2016
Agile Lietuva478 views
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021... by Alexey Kovalyov
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Alexey Kovalyov60 views
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor... by Agile Lietuva
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
Agile Lietuva170 views
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už... by Vaidas Adomauskas
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Vaidas Adomauskas574 views
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m... by Alexey Kovalyov
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Alexey Kovalyov52 views
Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ... by Agile Lietuva
Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ...Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ...
Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ...
Agile Lietuva144 views
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimi by Vaidas Adomauskas
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimiAgile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Vaidas Adomauskas828 views

Viewers also liked

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas by
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimasValstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimasAgile Lietuva
4.2K views13 slides
GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas by
GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris TargonskasGPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas
GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris TargonskasAgile Lietuva
3.9K views11 slides
Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis Šerpytis by
Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis ŠerpytisKaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis Šerpytis
Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis ŠerpytisAgile Lietuva
2.9K views22 slides
Uk experience in Agile - Etienne Pollard by
Uk experience in Agile - Etienne PollardUk experience in Agile - Etienne Pollard
Uk experience in Agile - Etienne PollardAgile Lietuva
4.1K views25 slides
Telomere ppt by
Telomere pptTelomere ppt
Telomere pptHari Krishnareddy
31.7K views36 slides
PROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - Workshop by
PROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - WorkshopPROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - Workshop
PROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - WorkshopFernando Remolina, PMP
5.4K views40 slides

Viewers also liked(6)

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas by Agile Lietuva
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimasValstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas
Agile Lietuva4.2K views
GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas by Agile Lietuva
GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris TargonskasGPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas
GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas
Agile Lietuva3.9K views
Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis Šerpytis by Agile Lietuva
Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis ŠerpytisKaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis Šerpytis
Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus? Karolis Šerpytis
Agile Lietuva2.9K views
Uk experience in Agile - Etienne Pollard by Agile Lietuva
Uk experience in Agile - Etienne PollardUk experience in Agile - Etienne Pollard
Uk experience in Agile - Etienne Pollard
Agile Lietuva4.1K views
PROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - Workshop by Fernando Remolina, PMP
PROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - WorkshopPROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - Workshop
PROJECT MANAGEMENT TOOLS FOR SHIPYARD PROJECT MANAGERS/ Course - Workshop

Similar to A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui

Agile product backlog for the gov project by
Agile product backlog for the gov projectAgile product backlog for the gov project
Agile product backlog for the gov projectAlexey Kovalyov
1K views47 slides
PI_6_paskaita by
PI_6_paskaitaPI_6_paskaita
PI_6_paskaitaRolandas Kristapaitis
2.1K views54 slides
Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11) by
Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11)Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11)
Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11)Alexey Kovalyov
33 views42 slides
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis by
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimisKas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimisAgile Lietuva
805 views38 slides
PI_12paskaita by
PI_12paskaitaPI_12paskaita
PI_12paskaitaRolandas Kristapaitis
643 views48 slides
Reikalavimų Inžinerijos Procesas Skirtas Paslaugų Reikalavimams (slides in li... by
Reikalavimų Inžinerijos Procesas Skirtas Paslaugų Reikalavimams (slides in li...Reikalavimų Inžinerijos Procesas Skirtas Paslaugų Reikalavimams (slides in li...
Reikalavimų Inžinerijos Procesas Skirtas Paslaugų Reikalavimams (slides in li...Sandra Svanidzaitė, PhD, CBAP
614 views36 slides

Similar to A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui(20)

Agile product backlog for the gov project by Alexey Kovalyov
Agile product backlog for the gov projectAgile product backlog for the gov project
Agile product backlog for the gov project
Alexey Kovalyov1K views
Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11) by Alexey Kovalyov
Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11)Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11)
Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos (Agile Lietuva meetup 2020 11)
Alexey Kovalyov33 views
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis by Agile Lietuva
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimisKas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Agile Lietuva805 views
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag... by Edmundas Vasonskis
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis742 views
Isaca Ivv Technine Projektu Prieziura by Viktoras_Bulavas
Isaca Ivv Technine Projektu PrieziuraIsaca Ivv Technine Projektu Prieziura
Isaca Ivv Technine Projektu Prieziura
Viktoras_Bulavas939 views
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt... by Agile Lietuva
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Agile Lietuva308 views
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika by Agile Lietuva
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile Lietuva5.5K views
St d prg_tdb_2009_new by kessidi
St d prg_tdb_2009_newSt d prg_tdb_2009_new
St d prg_tdb_2009_new
kessidi320 views
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile by Vaidas Adomauskas
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - AgileProjektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Vaidas Adomauskas1.1K views
Kas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimą by Vaidas Adomauskas
Kas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimąKas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimą
Kas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimą
Vaidas Adomauskas1.4K views
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k... by Agile Lietuva
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Agile Lietuva226 views
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019 by Agile Lietuva
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019
Agile Lietuva199 views

More from Agile Lietuva

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ... by
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Lietuva
5 views11 slides
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra... by
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Lietuva
25 views51 slides
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ... by
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile Lietuva
6 views6 slides
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso... by
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Lietuva
3 views16 slides
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ... by
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...Agile Lietuva
219 views24 slides
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again by
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainAgile Lietuva
924 views65 slides

More from Agile Lietuva(20)

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ... by Agile Lietuva
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Lietuva5 views
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra... by Agile Lietuva
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Lietuva25 views
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ... by Agile Lietuva
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile Lietuva6 views
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso... by Agile Lietuva
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Lietuva3 views
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ... by Agile Lietuva
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
Agile Lietuva219 views
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again by Agile Lietuva
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
Agile Lietuva924 views
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate. by Agile Lietuva
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
Agile Lietuva98 views
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius by Agile Lietuva
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečiusAleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Agile Lietuva224 views
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai. by Agile Lietuva
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Agile Lietuva237 views
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas by Agile Lietuva
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymasdr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
Agile Lietuva194 views
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi by Agile Lietuva
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visiM. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
Agile Lietuva194 views
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ... by Agile Lietuva
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
Agile Lietuva178 views
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas by Agile Lietuva
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijasM. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
Agile Lietuva137 views
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall... by Agile Lietuva
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
Agile Lietuva209 views
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum by Agile Lietuva
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie ScrumV. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
Agile Lietuva111 views
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems by Agile Lietuva
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiemsLeonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Agile Lietuva183 views
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme by Agile Lietuva
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Agile Lietuva140 views
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose by Agile Lietuva
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandoseGabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Agile Lietuva167 views
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu... by Agile Lietuva
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Agile Lietuva137 views
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu by Agile Lietuva
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastuDenis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Agile Lietuva118 views

A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui

 • 1. Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui Aleksej Kovaliov Įvairių projektų vadovas www.linkedin.com/in/aleksejkovaliov
 • 2. Turinys • Planavimo stiliaus svarba • Valstybinių projektų planavimo ypatumai • Planavimo procesas • Projekto pavyzdys
 • 3. „Skaidrios juodos dėžės“ mechanizmas Progreso matavimas ir vizualizavimas Agile komanda Darbai Rezultatai Darbai Darbai Darbai Darbai Žmonių, įrankių ir procesų sistema Darbai 1 ciklas
 • 4. Kad mechanizmas veiktų sklandžiai http://www.ak47rifles.net
 • 5. Reikia paruošiamųjų pastangų http://www.ak47rifles.net
 • 6. Įvesties formatas turi atitikti mechanizmą Darbai Darbai Darbai Darbai Planas – įvestis judrios komandos mechanizmui
 • 7. Judraus projekto planavimo procesas Paleidimų Darbų Tikslai Prioritetai planas sąrašas
 • 8. Valstybinis projektas? Informacinės sistemos kūrimo arba modernizavimo projektas, vykdomas viešojo pirkimo pagrindu, finansuojamas struktūrinių fondų lėšomis ar pan. Charakteristikos: • Ilgai rengtas • Sunkiai keičiamas • Daugiapakopė atskaitomybė
 • 9. V-projekto reikalavimai Galimybių Techninė Pirkimo Programa Konkursas Sutartis Analizė studija specifikacija dokumentai 1-3 metai 0,5 metų
 • 10. V-projekto plano modelis Pastaruoju metu populiarėja iteraciniai planai
 • 11. Ką turime ir ko norime Turime Norime Fiksuoti terminai ir biudžetas Taikyti judrias metodikas Reikalavimų entropija Reikalavimai galėjo pasenti „Vieno šūvio“ projektas
 • 12. Fiksuotas judrusis © «Иван Василиевич меняет профессию», Mosfilm
 • 13. Ar gali toks projektas būti judrus? Dėl Tiekėjo apribojimų Fiksuoti elementai „Judrūs“ elementai Biudžetas Nedidelė komanda Galutinis ir tarpiniai terminai Pokyčiai Reikalavimų rinkinys Netikslūs prieštaringi reikalavimai Abi pusės dažnai motyvuotos fokusuotis ties reikalavimų sąrašu! Pagrindinės bėdos
 • 14. Bėda 1: Neaiškius projekto tikslus užstoja gausūs reikalavimų sąrašai ...kaip nurodyta pirkimo dokumentų priedo A techninės specifikacijos punktuose 1 – 1489...
 • 15. Bėda 2: Dažnai nėra net galimybių formaliai prioritetizuoti darbus Pasirinkite TOP 3 prioritetus! Surūšiuokite reikalavimų lapelius
 • 16. Bėda 3: Tiekėjas įpratęs kirsti kampus ir turi puikius formalaus pridavimo įgūdžius
 • 17. Planavimo iššūkiai Kokia projekto prasmė? Kaip suvalgyti dramblį? ... ar būtina valgyti?
 • 18. Ken Swabber sako, kad tai ne Scrum Scrum’s principle is “the art of the possible,” not “you give me what I paid for, when you said that you’d deliver it.” Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber Microsoft Press © 2004 http://www.incrementor.com/agilenyc/past-events/2010-2/110310-ken-schwaber/
 • 19. You give me what I paid for, when you said that you’d deliver it
 • 20. The art of the possible Analizės pastangos Realizacijos pastangos
 • 21. V-projekto judrumo šaltiniai • Kliento orientacija į naudingą rezultatą – Būna paslėpta už formalių reikalavimų ir įpročių • Tiekėjo gebėjimas suvokti prioritetus ir planuoti • Laisvė nustatytuose rėmuose – Tikslų ir prioritetų tikslinimas – Reikalavimų interpretacija – Neformalios apimčių korekcijos galimybės Jeigu sugebame priduoti projektą kertant kampus, tikrai yra vietos judriam planavimui
 • 22. Kaip planuoti V-projektą? • Kaip produktą rinkai – Apibrėžti ir vizualizuoti tikslus – Strateginis planas (Roadmap) – Riboženkliai (Go Live) – Tarpiniai paleidimai (Beta testing) – Auginimas versijomis – Kirsti niekam nereikalingus kampus • Formalumai – dalis produkto pakuotės • Fokusuotis tieks tikrais tikslais ir prioritetais +
 • 23. Tikslų paieška Specifikacijos Ekspertinės Oficialūs Paklausimai Analizė žinios ir tikslai reikalavimai intuicija Geriausiai klaust Kliento, bet būna prireikia tyrimo
 • 24. Prioritetų paieška Teisiniai Tikslų Tinkamumas Ekspertinės veiksniai Valstybės Kitų įstaigų sulyginimas viešiems Paklausimai Analizė žinios ir (nauji programos įtaka su oficialiais ryšiams intuicija įstatymai) Geriausiai klaust Kliento, bet būna prireikia tyrimo
 • 25. Paleidimų planavimas Alfa, Beta ir Vidiniai Oficialios Oficialios Išoriniai Politiniai ir Galutinių Įrangos veiksniai Riboženklių projekto projekto teisiniai viešųjų ryšių versijų pristatymas (ištekliai, planas iteracijos pateiktys veiksniai renginiai paleidimų projektai) planas Kiekvienas paleidimas – naudotinas mini-produktas su savo tikslais. Po kiekvieno paleidimo hipotetiškai galima stabdyti projektą ir naudotis.
 • 26. Darbų planavimas Oficialūs Kitų Reikalavimų Scenarijų Filtras ir reikalavimai Paleidimo projektinių Vertinimas korekcijos, Paleidimo sąrašas pagal rūšiavimas pagal specifikacijos veiklų (santykinis, išlaikant tikslai paleidimo pagal tikslus paleidimo dokumentas rezultatų kalendorinis) scenarijaus specifikaciją ir prioritetus pateiktis sąrašas esmę Darbai planuojami konkrečiam paleidimui
 • 27. Produkto elementai / Darbai • Scenarijai arba teiginiai I.N.V.E.S.T. principu – I – Independent – N – Negotiable – V – Valuable – E – Estimable – S – Small – T – Testable • Priėmimo kriterijai • Tie patys panaudos scenarijai (use case) arba specifikacijos reikalavimai kartojami darbų sąraše po N kartu, auginant produktą © Bill Wake, http://xp123.com/
 • 28. V-projekto pavyzdys Atviras konkursas Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės ir techninės įrangos pirkimas (VRM-D23-70)
 • 29. Apie sutapimų atsitiktinumą Toliau pateikiama medžiaga – reikalavimai, planai, darbų aprašymai ir kt. - yra tik iliustracija, kuri parengta remiantis asmenine paviršutine pasirinkto projekto pavyzdžio reikalavimų analize. Pilnai galimi neatitikimai, lyginant su galutine techninės specifikacijos versija. Bet kokie sutapimai su realiais tiekėjų pasiūlymais arba planais yra visiškai atsitiktiniai.
 • 30. Reikalavimai Reikalavimai: 368 (+100), 52 psl. Kompiuterizuojami dokumentai: 255 Panaudos scenarijai: 60+ Integruojamos sistemos: 17 (?)
 • 31. Oficialūs tikslai • Projekto bendrasis tikslas – Skatinti ir vystyti koordinavimą, kooperaciją ir tarpusavio supratimą tarp baudžiamąją teisę įgyvendinančių institucijų Lietuvoje bei kitų institucijų Latvijoje ir Estijoje. • Šio pirkimo tikslas – Sukurti Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą • Šio pirkimo uždaviniai: – Įteisinti IBPS, – Pakoreguoti modernizuotų IS nuostatus ir IS specifikacijas, – Sukurti IBPS posistemius, – Modernizuoti PRĮR, – Modernizuoti IPS, – Modernizuoti LITEKO, – Sukurti ir išbandyti integracines sąsajas tarp IBPS ir ikiteisminiame tyrime dalyvaujančių įstaigų sistemų PRĮR, IPS ir LITEKO. – Sukurti sąsajas su IKTAŽR, NVŽR, IAR, GR, JAR, AŽŽR (HDR), TAAR, AR (per Vidaus reikalų informacinės sistemos Adreso komponentų tvarkymo posistemį), DDR, DNRDR, UR, INDR. – Įsigyti, įdiegti ir sukonfigūruoti IBPS kūrimui reikiamą techninę įrangą, – Įsigyti, įdiegti ir sukonfigūruoti IBPS kūrimui reikiamą licencinę programinę įrangą © IBPS techninė specifikacija, VRM
 • 33. Turi būti Tikslai ir prioritetai galima vizualizuoti 1. Gerinti bendradarbiavimą tarp teisėsaugos bei kitų susijusių institucijų ikiteisminio tyrimo (IT) eigoje per – Automatizacijos lygio suvienodinimą – Informacijos ir darbo priemonių standartizaciją – Automatizuotus informacijos mainus 2. Kelti pareigūnų ir kitų atsakingų asmenų veiklos efektyvumą užtikrinant galimybę kontroliuoti IT eigą ir mainytis informacija realiuoju laiku 3. Mažinti popierinių dokumentų apyvartą ikiteisminio tyrimo eigoje, pereinant prie elektroninių dokumentų ir informacinių sistemų
 • 34. Medžiaga paleidimų planavimui1 • I iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2012-12-20. I iteracijos apimtyje turi būti sukurtas ir ištestuotas toks funkcionalumas: – IT vykdymo posistemio.... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT kontrolės posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT teisėjų veiksmų posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – DUVP posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – Integracinės sąsajos su GR, JAR, UR, NVŽR, IKTAŽR • II iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2013-05-20. II iteracijos apimtyje turi būti sukurtas ir ištestuotas toks funkcionalumas: – IT vykdymo posistemio.... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT kontrolės posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – IT teisėjų veiksmų posistemio ... punktuose nurodytos funkcijos ar reikalavimai ... – DUVP posistemio visas funkcionalumas – Naudotojų administravimo posistemio visas funkcionalumas – Klasifikatorių posistemio visas funkcionalumas – Integracinės sąsajos • III iteracija turi būti ištestuota ir priimta iki 2013-07-10. III iteracijos apimtyje turi būti sukurtas ir ištestuotas visas likęs funkcionalumas © IBPS techninė specifikacija, VRM
 • 35. Medžiaga paleidimų planavimui2 • Visi įsipareigojimai pagal sutartį (išskyrus garantinį aptarnavimą) turi būti suteikti iki 2013-08-10 • Šalių susitarimu kiekvienas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas ... gali būti pratęstas 2 (du) kartus, bet iš viso ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui • IBPS specifikacijos projektas turi būti parengtas ir suderintas su PO (neįskaitant tarpinstitucinio derinimo) per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos • Techninė ir licencinė programinė įranga turi būti pristatyta, įdiegta ir sukonfigūruota per 7 mėnesius nuo sutarties įgyvendinimo pradžios • Tarpinstitucinis derinimas ??? mėnesių • Finansinių metų pabaiga 2012-12-15 • Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos • Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012-10-14 • Galimas projekto inicijavimas 2012-07, įvertinus konkurso ir sutarties pasirašymui reikalingą laiką © IBPS techninė specifikacija, VRM
 • 36. Pateiktys • IT vykdymo posistemis (ITVP) • IT kontrolės posistemis (ITKP) • IT teisėjų veiksmų posistemis (ITTVP) • Duomenų mainų posistemis (DMP) • Dokumentų ir užduočių valdymo posistemis (DUVP) • Naudotojų administravimo posistemis (NAP) • Bendrųjų klasifikatorių posistemis (BKP) • Bendro naudojimo posistemiai (BNP) • Techninė įranga ir licencijos • Dokumentacija • Modernizuojatos 3 išorinės sistemos Kokie projekto riboženkliai? Koks paleidimų procesas? Kas įeina į 1 paleidimą?
 • 37. Išorinis produkto planas (Roadmap) Sutartiniai riboženkliai Santykiniai terminai Product Roadmap
 • 38. 1 riboženklis 6 mėn. nuo pradžios Pateiktys pagal prioritetus Pagrindimas ir komentarai Duomenų mainų posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 1 Integruojamų ir modernizuojamų sistemų rizikos Tarpinstitucinio derinimo rizikos Dokumentų ir užduočių posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 2, 3 Galutinė versija jau kitą iteracija IT vykdymo posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 1, 2 Daug panaudojimo scenarijų IT kontrolės posistemis Beta1 Projekto tikslas nr. 1, 2 IT teisėjų veiksmų posistemis Beta1 Mažai reikalavimų ir panaudojimo scenarijų Naudotojų administravimo posistemis Beta1 Grįžtamasis ryšis nėra kritiškas Bendrųjų klasifikatorių posistemis Beta1 Grįžtamasis ryšis nėra kritiškas Bendro naudojimo posistemiai Beta1 Grįžtamasis ryšis nėra kritiškas Dokumentacija / IBPS specifikacija Įeina į „Done“ Specifikacija pagaminama iš „Done“ dokumentacijos Pristatyta, sumontuota ir įdiegta platforma Pagal reikalavimus terminas - 7 mėn.
 • 39. 1 riboženklio paleidimai 1 2 3 4 5 6 Vidiniai Alpha1 Alpha2 Alpha3 Alpha4 Alpha5 Alpha6 Beta1 kandidatas aplinkoje Išoriniai Tiekėjo Alpha2X Alpha4X Alpha6X darbinėje aplinkoje Išoriniai BETA1
 • 40. Paleidimų pateikčių planas Pateiktys pagal prioritetus Alpha1 Alpha2 Alpha3 Alpha4 Alpha5 Alpha6 Duomenų mainų posistemis Beta1 Dokumentų ir užduočių posistemis Beta1 IT vykdymo posistemis Beta1 IT kontrolės posistemis Beta1 IT teisėjų veiksmų posistemis Beta1 Naudotojų administravimo posistemis Beta1 Bendrųjų klasifikatorių posistemis Beta1 Bendro naudojimo posistemiai Beta1 Dokumentacija / IBPS specifikacija Pristatyta, sumontuota ir įdiegta platforma Produktas auginamas. Išorinės versijos sutampa su vidinėmis savo funkcionalumu, skiriasi tik pakuotė.
 • 41. Alpha1 paleidimo tikslai • Tvarkyti IT bylos dokumentus be pasirašymo • Skirti IT užduotis įstaigos viduje ir tarp įstaigų • Gauti ir perskaityti IT užduotis • Inicijuoti IT pagal PRĮR įvykį Mini-produktas, kuriuo jau galima naudotis
 • 42. Alpha1 Produkto elementas / Darbas Pateiktys Komanda gali kurti ir saugoti dokumentus bei išeities kodą Projekto aplinka Komanda gali diegti ir testuoti savo programas Testavimo aplinka Sukurti IT bylos dokumentą, aprašant bylą metaduomenyse DUVP Įkelti IT bylos dokumento rinkmenas DUVP Sukurti užduotį pradėti IT DUVP Sukurti užduotį pradėti IT automatiškai pagal įvykį iš PRĮR DUVP, DMP Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu įstaigos viduje DUVP Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu, kitai įstaigai DUVP Peržiūrėti paskirtų IT užduočių sąrašą DUVP Užregistruoti IT bylos formą, bylos dokumentus ir tarnybinį ITVP, DUVP pranešimą apie pradėtą IT Komanda gali diegti ir testuoti savo programas testavimo aplinkoje su DMP išorinių sistemų simuliatoriais Valdyti IT bylos dokumentus DUVP
 • 43. Alpha2 Produkto elementas / Darbas Pateiktys ... ... ... ... ... Išvardinti stambūs ... formalūs panaudojimo ... ... scenarijai su aiškiais ... apribojimais ... ... ... ... ... Pradėti IT be kontrolės ITVP, DUVP, DMP Tvarkyti įtariamojo apklausą be kontrolės ir teisėjo ITVP, DUVP, DMP Tvarkyti liudytojo ar nukentėjusiojo apklausą be kontrolės ir ITVP, DUVP, DMP teisėjo Tvarkyti akistatą ITVP, DUVP, DMP Tvarkyti parodymų patikrinimo veiksmus ITVP, DUVP, DMP
 • 44. Produkto elemento pavyzdys • Pavadinimas: – Sukurti užduotį, susijusią su IT bylos dokumentu, kitai įstaigai • Naudotojo istorija: – Kaip prokuroras, aš sukuriu prašymą Vilniaus mieto 3 apylinkės teismo teisėjui pripažinti Vardenį Pavardenį įtariamuoju tam, kad IT pareigūnas galėtų sukurti šaukimą • Priėmimo kriterijai: – Sistema automatiškai pasirenka mažiausiai apkrautą teisėją – Teisėjas mato užduotį skyriuje „Mano bylos“ – Prokuroras mato, kuriam teisėjui paskirta užduotis, skyriuje „Mano bylos“ – Tenkina reikalavimus ### specifikacijos punktuose
 • 45. I.N.V.E.S.T principas • I – Independent • N – Negotiable • V – Valuable • E – Estimable • S – Small • T – Testable • + Priėmimo kriterijai © Bill Wake, http://xp123.com/
 • 46. Reziumė • Planavimo stilius nusako, ar jūsų komanda dirbs judriai • V-projekte yra vietos „judrumui“ • Formalūs reikalavimai nusako „pakuotę“, bet ne planą – Formali specifikacija ir terminai galioja • V-projektą planuoti, kaip produkto paleidimą į rinką – Tikslai->Prioritetai->Riboženkliai->Paleidimai->Darbai – Inkrementinis auginimas • I.N.V.E.S.T. + priėmimo kriterijai • Tai didina abiejų šalių pastangas • Tai didina produkto praktinę naudą