Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019

LRV PV Standartas +Agile

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019

 1. 1. www.agile.lt www.agileturas.lt www.valstybe.agile.lt
 2. 2. LRV PV Standartas + Agile = Aleksej Kovaliov 2019.05.30 Agile Lietuva atstovas viešajam sektoriui EIS Group, Sr. Program Director ?
 3. 3. www.linkedin.com/in/aleksejkovaliov
 4. 4. LRV PV Tarnyba LRV PV Standartas Nuo IVPK metodikų iki LRV PV Standarto 2014.02.25: „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO METODIKA“ 2014.05.05: „... TINKAMUMO NAUDOTOJAMS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS“ 2015.10.07: „...EL. PASLAUGŲ...METODINIAI DOKUMENTAI“ 2014 2015 2016 2017 2018 2017.11.22, “… TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS" 2019 Bendradarbiavimas su Agile Lietuva
 5. 5. Agile įteisintas 2014.02.25: „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO METODIKA“ 2017.11.22, “… TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS"
 6. 6. Agile rekomenduojamas 19.2. IS techniniame aprašyme (specifikacijoje) turi būti nustatytas IS diegimo būdas, kurį rekomenduojama pasirinkti iš dviejų: iteracinio - inkrementinio arba modulinio (nuoseklųjį IS diegimo būdą rekomenduojama naudoti tik tokiems projektams, kurių metu visas IS diegimo ciklas trunka trumpiau nei 12 mėnesių, įskaitant IS inicijavimą, kūrimą ir įdiegimą)
 7. 7. IVPK statistika 2018 24 7 6 0 5 10 15 20 25 30 Nuoseklusis Modulinis Iteracinis-inkrementinis Nuoseklusis Modulinis Iteracinis-inkrementinis Valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo būdai, taikyti nuo 2014 registruotoms IS ir registrams Per 4 metus 6 projektai 
 8. 8. IVPK statistika 2019 2019 sausio mėn. 2 ir 10 prioritetų projektai vien įgyvendinimo stadijoje! Iteracinis- inkrementinis (Agile) Modulinis Nuoseklusis Specifikacija nėra parengta Nenurodytas Suma 10 8 1 19 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Per 1 metus 10 projektų 
 9. 9. Agile plėtros iššūkiai Viešajame sektoriuje  Įteisinimas bei rekomendacijos yra, bet privalomumo nėra  Aplinka kelia barjerus ir pagundas  Kontroliuojančių įstaigų reikalavimai nėra idealiai pritaikyti Agile rekomendacijoms  Padidinta kontrolė verčia fokusuotis į „popierines“ apsaugas pirkimo metu vietoj projekto efektyvumo  Tiekėjai ne visada suinteresuoti Agile taikymu  Trūksta teorinių ir praktinių žinių  Trūksta projektų vadybos, kaip specialybės ir proceso įstaigose
 10. 10. LRV Strateginių projektų valdymo standartas!  Epinis postūmis LR viešojo sektoriaus valdyme https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/prioritetiniai-darbai/bendra-informacija
 11. 11. Standartas: 5.2 Projektų tipai  Infrastruktūros  Informacinių technologijų (IT)  Pokyčių  Gynybos Rekomendacijos Standarto papildymui:  Papildyti nuorodomis į teisinius dokumentus, įtakuojančius atitinkamo tipo projektų inicijavimą, vykdymą ir kontrolę  CPVA, VPT, IVPK, EIMIN IT ir kt.  Atsižvelgti į skirtingų projektų tipų specifiką Standarte ir Šablonuose  IT projektų specifika:  Agile projekto gyvavimo ciklas  Agile projekto plano šablonas ir darbų paskirstymo struktūros šablonas  Agile eigos ataskaitos šablonas
 12. 12. Standartas: 5.3 Projekto gyvavimo ciklas
 13. 13. Standartas: 9. Šablonai
 14. 14. Agile projektas, inkrementai, iteracijos  Visas projektas įsivaizduojamas praktinių rezultatų – inkrementų – pagaminimo ir priėmimo eksploatacijai etapų pavidalu  Kiekvienam inkrementui pagaminti organizuojamos trumpalaikės gamybinės iteracijos, kiekviena iš kurių savo ruožtu siekia pagaminti panaudotiną inkrementą  Agile projektas irgi turi turėti fiksuotą terminą ir resursus!
 15. 15. Agile tinka kompleksiniams projektams  Kiekvienos projektinės veiklos viduje gali būti Agile projektas - inkrementai, iteracijos  Svarbu tikslinti apimtis „kaskaduojant“ veikloms ir valdyti tarpusavio priklausomybes
 16. 16. Planavimas Eigos ataskaitos Projekto plano korekcijos Programos plano korekcijos Rizikų ir Pokyčių valdymas Kompleksinio Agile projekto eigos matavimas Workstream 1, Team 1 Workstream 1, Team 2 Workstream 2
 17. 17. Standartas: Projekto plano šablonas  Agile IT projektui plane galėtų būti  Esminiai darbai, nesusiję su IT sistemos kūrimu  Pvz. pirkimai, dokumentai, etc.  IT sistemos kūrimo etapai/paleidimai/riboženkliai  Detalus tvarkaraštis – darbų sąrašo turi būti palaikomas atskirai  Trūksta darbų sąrašo (angl. backlog) šablono!  Trūksta šablono/nuorodos į IVPK metodikas dėl apimties aprašymo!
 18. 18. Standartas: Darbų pasiskirstymo struktūros šablonas  Agile IT projektui toks planas turi sutapti su Projekto plano šablonu  Darbai nesusiję su IT sistemos kūrimu  Veiklų srautai  Etapai/paleidimai/riboženkliai
 19. 19. Standartas: Projekto eigos ataskaitos šablonas  Agile IT projektui būtina matuoti  Kiek lieka darbų pagal veiklos srautus  Rekomenduojamos „Burn down“ diagramos  Etapų/paleidimų/riboženklių poslinkį pradinio plano atžvilgiu  Skiltis „Atlikti darbai / Artimiausi darbai“ puikiai tinka
 20. 20. Išvados  IVPK metodikų rekomendacijos dėl Agile veikia, bet įgyvendinamos vis dar vangiai  PV Standartas kelia projektų vadybos brandą, kuri yra būtina bet kokio tipo projektams  PV Standartas neprieštarauja Agile  LRV PV Standarto papildymas Agile ir IT projektų specifika bei susiejimas su IVPK metodikomis  Padidintų Standarto praktiškumą ir modernumą  Paskatintų Agile ir gerų PV praktikų sklaidą IT projektams
 21. 21. Rekomendacijos  Susieti Standartą su kitais esamais oficialiais metodiniais dokumentais, kad išvengti prieštaravimų  Sukurti adaptuotus Agile ir IT projektams Šablonus  Didinti skaidrumą, viešinti Standartą bei susijusią medžiagą  Gilinti bendradarbiavimą su Agile Lietuva ir profesine PV bendruomene  Gilinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis IT projektų ir pirkimų specifikos klausimais:  IVPK,  EIMIN Valstybės IT centru ir Skaitmenizacijos taryba

×