Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas Stonis(20)

Advertisement

More from Agile Lietuva(20)

Advertisement

Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas Stonis

 1. Agile taikymas viešojo sektoriaus projektuose - kaip įgyvendinti praktiškai? Arūnas Stonis
 2. Kodėl aš čia?
 3. Ką sako viešųjų pirkimų įstatymas • Laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų • Prižiūri viešųjų pirkimų tarnyba • Vykdoma per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą • Techninėje specifikacijoje apibūdinamas norimas rezultatas arba nurodomi funkciniai reikalavimai • Pirkimo sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos! Ką sako valstybės IS gyvavimo ciklo metodika? • Galima (rekomenduojama) naudoti iteracinį-inkrementinį metodą
 4. Kaip praktikoje vykdomi valstybiniai projektai? Galimybių studija / Investicinis projektas Finansavimas / ES Parama Techninė specifikacija & Pirkimo dokumentai € IS registravimas Įrangos pastatymas IS Kūrimas IS viešinimas Techninės priežiūros vykdymas IS palaikymas + plėtra Projekto auditas Įrangos aptarnavimas 12 12 24 38+ Investicinis (administracinis) partneris Kitų sistemų keitimas
 5. Realiai (taikomas Scrum) Formaliai (Krioklio metodas) Kaip praktikoje vykdomas IS kūrimo projektas? Analizė Projektavimas Konstravimas Diegimas Mokymai Priėmimo testavimas Bandomoji eksploatacija Garantinis Projekto valdymas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Scrum Under Waterfall (SUW): https://www.google.com/search?q=scrum+under+waterfall&ie=utf-8&oe=utf-8 Projekto valdymas
 6. Sodra - Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo ir konsultavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos sukūrimas ir įdiegimas (ADIS) • Faktai apie projektą: • Didelis ir sudėtingas projektas • Užtruks 1.5 metus • Dirba 10 – 20 specialistų • Kartu dirba daug tiekėjų, integruojama ir keičiamos susijusios sistemos • Agile (ir ne tik) praktikos: • Iteracinis, inkrementinis projekto planas • Suplanuoti rezultatai klientui kas mėnesį • Scrum iteracijos kas dvi savaitės • Daily standup‘ai, retrospektyvos, vidiniai planavimo susitikimai • Mėnesiniai PVK peržiūros su klientu • Apibrėžtas detalus projekto reglamentas (vykdymo planas) • Pastebėjimai: • Sprinto rezultatai neaktuojami, tačiau jie buvo peržiūrimi kliento, anksčiau sutvarkomi, kontroliuojami ir ženkliai lengviau aktuojami etapo pabaigoje • Ne visada pavyko paruošti iteracijų pabaigoje veikiantį produktą – nemažai įtakojo projekto integracinė specifika • Projekto techninė priežiūra turi daug daugiau darbo peržiūrėti tarpinius rezultatus • Sudėtinga rasti visiems tinkamas projekto būsenos metrikas • Vidinės komandos darbuotojų pasitenkinimas pranoko lūkesčius
 7. Ką ir kaip galima tobulinti? • Projektas vykdomas iteracijomis (sprintais), iteracijos pabaigoje oficialiai priduodamas ir aktuojamas veikiantis funkcionalumas • Paskiriamas informacinės sistemos savininkas kuris turi užtektinai įgaliojimų nuspręsti kaip turi būti vystoma sistema (prioritetus, funkcionalumą, išsirinkti variantus, priimti rezultatus) • Projektuose palikti buferį papildomam funkcionalumui įgyvendinti. (buferis atvirkščiai proporcingas projekto neapibrėžtumui) • Glaudesnis bendradarbiavimas. Reguliarūs rezultatų aptarimai su projekto komanda, bendros įdėjų generavimo sesijos ir pan.
 8. Pirkimo pavyzdžių analizė
 9. Lietuvos Bankas: .net ir pl/sql programuotojai • Preliminari sutartis pasirašoma su 5 tiekėjais • Dėl kiekvieno ateities užsakymo varžosi pateikdami pasiūlymus • 5600 .net ir 5200 pl/sql valandų per 4 metus • Programuotojas privalo kiekvieną dieną registruoti valandas • Dirbama banko arba tiekėjo patalpose (nurodoma užsakyme) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=231749&LID=281154 https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=229381&LID=278594
 10. VUL Santariškių klinikos: Pažangios telemedicinos paslaugos • Sumokama tarpiniais mokėjimais Projekto įgyvendinimo metu už faktiškai atliktas užduotis pagal Šalių patvirtiną Mokėjimų grafiką • Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus galima patikslinti pasirašant funkcionalumo realizavimo pakeitimo ar patikslinimo protokolą • Techninėje specifikacijoje surašyti 67 funkciniai (naudotojo pasakojimų formatu (angl. User story)) ir 337 nefunkciniai reikalavimai • Naudotojo pasakojimai apjungti į 6 etapus • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=157455&LID=195410
 11. CVPA: Vidinės IS vystymo paslaugos • Projekto valdymas turi būti vykdomas atsižvelgiant į geriausias pasaulio projektų valdymo praktikas ir standartus (PMP, PRINCE2, PMI AGILE) • 4000 valandų per 3 metus • Pateikiamas užduočių sąrašas • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=219830&LID=268178
 12. VL ir IVPK: Elektroninių prašymų sistemos konkursas • 8 el. paslaugos, 4 sprendimai, 21 el. formos, 700 papildomos valandos modifikavimui (pateikiant papildomą užsakymą) • Darbai turi būti vykdomi iteraciniu principu • Iteracijos rezultatas pilnai veikiančios el. paslaugos • Darbų eiliškumas gali būti keičiamas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=196983&LID=241734
 13. Kaip vykdomi europos komisijos (vyriausybių vyriausybės) projektai? • Laiko ir sanaudų sutartis • Agile RUP@EC naudojamas sistemos kūrimui • Pasirenkami trys tiekėjai. Specialistai atrenkami kiekvienam projektui atskirai, sudalyvauja pokalbyje. Dirba Europos komisijos patalpose. • Dalis išeities kodo (source code) prieinama visiems (open source) http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/useful_documents/index_en.htm
 14. Ką daro latviai? (iš Agile Riga Day pristatymo) • Keičia viešųjų pirkimų įstatymą (yra draft versija) pagal naują Europos komisijos direktyvą (yra nepatvirtinta final versija) • Siūlo keisti Pirkimo dokumentus ir Technines specifikacijas, surinko gerasias praktikas • Nori didinti pokyčių buferį (dabar yra 25%) • Esant dideliam neapibėžtumui siūlo fixed price naudoti žinomam funkcionalumui o likusią dalį palikti T&M Darbai Paprasti Vidutiniai Sudėtingi Ekraninės formos Funkcijos Algoritmai Duomenų apdorojimo funkcija Duomenų bazės objektai Paprasti klasifikatoriai Hierarchiniai klasifikatoriai Vidinės integracijos Išorinės integracijos Ataskaitos
 15. Diskusija
Advertisement