SlideShare a Scribd company logo
UK GDS tiekėjų kiekis prieš
1
IBM
Oracle
HP
Fujitsu
8656 8923
UK GDS tiekėjų kiekis po
2
http://valstybe.agile.lt/agile-pusryciai-2017
8656 8923
Susipažinimas su projektų valdymu
Agile Lietuva meetup
Cloud
2021-04-28
Leonard Vorobej
leonardas@gmail.com
+370 68319110 3
8656 8923
- TOC (nuo amato prie verslo)
- Certified Scrum Master (CSM)
- Certified Product Owner (CSPO)
- IC Agile certified Professional (ICP)
- Agile Diena 2013 (200+)
- Agile Turas Vilniuje/LT 2013+ (400+)
- Agile pusryčiai 2014+ (50+)
- Asociacijos Agile Lietuva valdyba
- Asociacijos Agile Lietuva Prezidentas
Smart IT
Leonard Vorobej
leonardas@gmail.com
+370 68319110
www.agile.lt
www.agileturas.lt
www.agilediena.lt
valstybe.agile.lt
4
8656 8923
Turinys
5
Vaidas Adomauskas
Blog: http://scrum.agile.lt
Twitter: @adomauskas
www.slideshare.net/vaidasa
www.linkedin.com/in/vaidas
8656 8923
www.agile.lt
agilelietuva@googlegroups.com
www.facebook.com/AgileLietuva
www.slideshare.net/agilelietuva
www.youtube.com/user/AgileLietuva
www.linkedin.com/groups?home=&gid=4546946
www.twitter.com/agilelithuania
6
8656 8923
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
www.agile.lt
https://www.facebook.com/AgileLietuva
https://www.meetup.com/AgileLietuva
https://www.youtube.com/AgileLietuva
8656 8923 9
https://www.meetup.com/AgileLietuva
Konferencijos
• www.agilediena.lt
• www.pmdays.eu
• www.agileturas.lt
• Kaunas
• Master Classes
• Vilnius
11
8656 8923
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Bendravimas su valstybiniu sektoriumi
• Valstybinės informacinės sistemos
gyvavimo ciklo valdymo metodika
• http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaie
ska.showdoc_l?p_id=466380
http://valstybe.agile.lt
 Agile pusryčiai
valstybiniam sektoriui
 Bendradarbiavimo sutartis
su LRVK
 Agile naudotojų
susitikimai;
13
8656 8923
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
valstybe.agile.lt
http://valstybe.agile.lt/savanoryste/
8656 8923 16
2021 metų planas!
04
•Meetup 2x
05
•12d Agile Day Kaunas
•Meetup 2x
06
•Pusryčiai
•Meetup?
07-08
•Vasaros stovykla
09
•Meetup 2x
10
•28d. Agile Tour 2021
•Meetup 2x
11
•Meetup 2x
12
•Meetups?
•Kalėdų stovykla
01
•Meetup 2x
02
•Meetup 2x
•Visuotinis Agile LT
susirinkimas
17
8656 8923
2021 metų planas!
04
•Meetup 2x
05
•12d Agile Day Kaunas
•Meetup 2x
06
•Pusryčiai
•Meetup?
07-08
•Vasaros stovykla
09
•Meetup 2x
10
•28d. Agile Tour 2021
•Meetup 2x
11
•Meetup 2x
12
•Meetups?
•Kalėdų stovykla
01
•Meetup 2x
02
•Meetup 2x
•Visuotinis Agile LT
susirinkimas
18
8656 8923
Agile terminų ir medžiagos vertimai
•Agile terminai:
http://www.agile.lt/straipsnis/agile-lietuviskai-42
•Agile manifestas ir principai:
http://agilemanifesto.org/iso/lt/
•Scrum gidas:
https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%
20Guides/2013/Scrum-Guide-LTU.pdf#zoom=100
19
8656 8923
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
www.agile.lt
agilelietuva@googlegroups.com
www.facebook.com/AgileLietuva
www.slideshare.net/agilelietuva
www.youtube.com/user/AgileLietuva
www.linkedin.com/groups?home=&gid=4546946
www.twitter.com/agilelithuania
23
8656 8923
Kas jus?
• Kas girdėjote apie Agile (Scrum, Kanban, DSDM...)?
• Kas bandėte/bandote naudoti?
• Kas rimtai naudojate?
• Kas:
• Programuotojas
• Testuotojas
• Analitikas
• Architektas
• Projektų vadovas
• Vadovas
• kita..
24
Menti.com 8656 8923
Menti.com rezultatai
8656 8923
Kas yra projektas?
• PMI
• A project is temporary in that it has a defined beginning
and end in time, and therefore defined scope and
resources.
• And a project is unique in that it is not a routine
operation, but a specific set of operations designed to
accomplish a singular goal.
• APM
• A project is a unique, transient endeavour, undertaken
to achieve planned objectives, which could be defined in
terms of outputs, outcomes or benefits.
http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-Management.aspx
https://www.apm.org.uk/WhatIsPM
25
8656 8923
Kur yra projektas?
PĮ kūrimas
Namų statybos
Auto gamyba
26
8656 8923
Proceso sudėtingumas
Software
projects
Manufacturing
Startups
27
8656 8923
Kaip esame pripratę
dirbti?
28
8656 8923
Saugaus eismo PĮ kūrimas
Reikalavimai > dizainas > programavimas
30
8656 8923
Integravimas ir testavimas
31
?
8656 8923
Tradiciniai projektai – kaip šaudymas iš patrankos
Prielaidos:
• Klientas žino ko nori
• Programuotojai žino kaip
sukurti
• Niekas pakeliui nepasikeis
32
8656 8923
Nuoseklusis (krioklinis) projektas
P
Planavimas
S
Stabilizavimas
V
Vystymas
33
8656 8923
Nuoseklusis (krioklinis) projektas
• Reikalavimai (SRS – software requirement sepcification)
• “Surašykit VISKĄ ką galite sugalvoti. Bet koks reikalavimų keitimas ateityje jums kainuos LABAI
daug ir brangiai”
• Dokumentacija (artifacts)
• “Apsisaugosim kai ieškos kaltų”
34
8656 8923
Mes kuriame nereikalingą funkcionalumą
Didžiausia galimybė padidinti programinės įrangos
kūrimo produktyvumą yra rašyti mažiau kodo!*
This graph courtesy of Mary Poppendieck
*Mary Poppiendieck, “It’s Not About Working Software”, Agileee 2010 conference
35
8656 8923
Galbūt tai darome sėkmingai?
36
Source: The Standish Group International,
Extreme Chaos Report
% Success Rates: on
TIME, on BUDGET on
SPECS
8656 8923
Ar yra viltis?
37
8656 8923
Comparing Software Development Paradigms:
2015
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf
8656 8923 38
Agile
www.agilemanifesto.org
We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
February 11-13, 2001
Snowbird ski resort, Utah
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas
39
8656 8923
Judrumo (Agile) manifestas
...mes vertiname:
Žmones ir jų
bendravimą
labiau nei
procesą ir įrankius
http://agilemanifesto.org/
40
8656 8923
Judrumo (Agile) manifestas
...mes vertiname:
Veikiančią programinę
įrangą
labiau nei
išsamią
dokumentaciją
http://agilemanifesto.org/
41
8656 8923
Judrumo (Agile) manifestas
...mes vertiname:
Bendradarbiavimą su
klientu
labiau nei
derybas dėl
kontraktų
http://agilemanifesto.org/
42
8656 8923
Judrumo (Agile) manifestas
...mes vertiname:
Reagavimą į pokyčius
labiau nei
plano sekimą
http://agilemanifesto.org/
43
8656 8923
Saugaus eismo PĮ kūrimas
Iteracija 1
• Pilnai pabaigtas
(done)
• paleidžiamas (shipable)
• produkto prieaugis
(increment)
Iteracija 2
46
8656 8923
Iteracijos 3 - …
47
8656 8923
Agile yra procesas
kurti nuolat priaugantį produktą!
48
8656 8923
Judrūs projektai – kaip valdoma raketa
Prielaidos:
• Klientas atras ko nori
• Programuotojai atras kaip sukurti
• Pokyčių tikrai bus
49
8656 8923
Judrus projektas
P P V S
P V P V P V
50
8656 8923
Judrus projektas
P P V S
P V P V P V
51
8656 8923
Judraus projekto planas
• Sistema kuriama funkcijomis /
moduliais (dydis):
– Funkcija 1 (20)
– Funkcija 2 (40)
– Funkcija 3 (20)
– Funkcija 4 (40)
– Funkcija 5 (20)
– Funkcija 6 (40)
• Viso (180)
• Anksti matosi ar teisingai
įvertinome:
– Funkcija 1 (20) – baigėm po 30 
– Funkcija 2 (40)
– Funkcija 3 (20)
– Funkcija 4 (40)
– Funkcija 5 (20)
– Funkcija 6 (40)
• Viso (180) - ar tikrai 180?
• Funkcijų prioritetus galima keisti
jei pasikeitė svarbumas:
– Funkcija 1 (20)
– Funkcija 2 (40)
– Funkcija 5 (20) – svarbesnė
– Funkcija 3 (20)
– Funkcija 4 (40)
– Funkcija 6 (40)
• Viso (180)
• Funkcijas galima keisti (tokio pat
dydžio funkcija:
– Funkcija 1 (20)
– Funkcija 2 (40)
– Funkcija 3 (20)
– Funkcija 7 (40) – nauja
– Funkcija 5 (20)
– Funkcija 6 (40)
• Viso (180)
52
8656 8923
Klausimai?
53
Menti.com rezultatai
8656 8923
Agile metodai
54
8656 8923
Agile
Lean
XP TDD
Continuous
Integration
Metodai Praktikos
... ...
55
8656 8923
Agile metodai
56
8656 8923
https://monday.com/blog/project-management/agile-project-management/
Scrum
8656 8923
Kanban
• Vizualizuok darbo procesą
• Limituok pradėtą darbą
(WIP – work in progress)
• Matuok ir optimizuok
tėkmę
58
8656 8923
ScrumBan
8656 8923
Ekstremalus
programavimas (XP)
• 12 praktikų
• The Planning Game
• Small releases
• Metaphor
• Simple design
• Continues Testing
• Refactoring
• Pair programming
• Collective code ownership
• Continuous integration
• 40 hour week
• On-site customer
• Coding standards
8656 8923
Sprint
Planning
meeting
Daily Scrum
Sprint
Review
Sprint
backlog
Product
backlog TDD
Pair
programming
Refactoring
Simple
design
Coding
standard
Sustainable
Pace
Metaphor
Continuous
Integration
Collective
ownership
Whole team
Planning
game
Small
releases
Customer
tests
Burndown
chart
Product
owner
Team
ScrumMaster
Scrum
XP
61
8656 8923
• Mažinti šiukšles (Muda)
• Gaminti kokybiškai
• Gaminti greitai
• Vertinti žmones
• Optimizuoti sistemą
• Nuolat tobulinama (Kaizen)
Lean software development
62
Realybė:
Project 1 Project 3
Project 2
(2 dienos)
Visi projektai (6 dienos)
“Organizations that are truly lean have a
strong competitive advantage because they
respond very rapidly and in a highly disciplined
manner to market demand, rather than try to
predict the future.” – Mary Poppendieck
Mary & Tom Poppendieck
8656 8923
Kiti Agile
metodai
• Feature Driven Development (FDD)
• Agile Modeling
• Crystal
• Agile Unified Process (AUP)
• Dynamic Systems Development
Method (DSDM)
• Kiti...
8656 8923
Scaled Agile metodai
64
https://vitalitychicago.com/blog/beyond-safe-trends-in-agile-scaling-approaches-2020/
8656 8923
SAFe
65
8656 8923
LeSS
66
8656 8923
Nexus
67
8656 8923
Kas čia blogai?
Abi šios problemos nėra sukeltos įrankio!!!
Blogai naudojasi įrankiu Naudoja blogą įrankį
68
https://www.youtube.com/watch?v=UjcO2mN9exE https://youtu.be/j2bAlONGEPw?t=85
8656 8923
69
Chaos
No planning
(no predictability)
No documentation
Small teams
Process
Product Backlog : just in
time and just enough
Just in time and
minimal enough
Microsoft, IBM, Amazon,
Swedbank 
Myths Reality
8656 8923
Klausimai?
70
Menti.com 7503 2483
Menti.com rezultatai
8656 8923
Scrum - kas
tai?
71
Menti.com 85 48 45 8
8656 8923
Scrum istorija
72
8656 8923
Scrum
• Scrum yra sistema, metodas (framework) kurti
sudėtingiems produktams;
• Scrum neaprašo konkrečių praktikų ar technikų
• Scrum nėra „sidarbinrė kulka“ (silver bullet) ar
panacėja
• Scrum yra įrankis, kuris išryškina
ką reikia tobulinti, kuriant
kokybišką ir greitai atsiperkančią PĮ
73
8656 8923
Scrum komanda (1)
• Moralas: vištos negali sakyti kiaulėms KAIP daryti
darbą
• „Kiaulės“: Scrum komanda
• „Vištos“: visi kiti (vadovai, dep. Vadovai, klientai ir t.t.)
74
8656 8923
Scrum rolės
• Scrum meistas (SM,
Scrum master) Kaip?
• Produkto šeimininkas
(PO, Product owner)
Ką?
• Komanda (team, cross
functional team, CFT)
75
8656 8923
Scrum procesas
• Paleidimo planavimas
• Produkto užduočių
sąrašas
• Sprintai
• Sprinto planavimas
• Kasdienis Scrum
• Sprinto deginimo kreivė
• Sprinto peržiūra
• Sprint retrospektyva
76
8656 8923
Pabaigta (Done)
• Visiškai „pabaigtas“ prieaugis
(increment) turi atliktą:
• Analizę
• Dizainą
• Perrašymą (refactoring)
• Kodo rašymą
• Dokumentaciją
• Testavimą
• Paleidimą
• Demonstravimą
77
8656 8923
Klausimai?
78
Menti.com rezultatai
8656 8923
Taip,
bet...
8656 8923
Fosbury Flop –
istorija apie
šuolį į aukštį
• Tradicinis šuolis į aukštį iki 1968
• 1968 Meksiko olimpiada – Dick Fosbury (aukso
medalis)
• Nuo 1972 tik 2 medaliai buvo laimėti nenaudojant
„Fosbury Flop“
• Keistis sunku...
http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Fosbury 80
8656 8923
Bet...
• Mes naudojame Scrum, bet...
• Turime unikalias aplinkybes
• Taigi turėjome pakeisti Scrum, kad jis
veiktų čia
„Agile development is like teenage sex.
Everyone says they‘re doing it, but only 10%
are. And those who are – ARE DOING IT
WRONG.“ – The Hacker Chick Blog
„If you‘re not having fun, you‘re not doing it
right!“ – Joseph Pelrine, CST and Social
Complexity Scientist
81
8656 8923
Įvertinkite paskaitą, ačiū!
82
http://www.noop.nl/2011/
04/the-feedback-door.html
Menti.com 7503 2483
www.agile.lt
Menti.com rezultatai
8656 8923
Ačiū 
83
Leonard Vorobej
leonardas@gmail.com
+370 68319110
http://www.noop.nl/2011/
04/the-feedback-door.html
Menti.com 8656 8923
Menti.com rezultatai
8656 8923

More Related Content

What's hot

Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - AgileProjektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Vaidas Adomauskas
 
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektusKaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Vaidas Adomauskas
 
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Vaidas Adomauskas
 
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Vaidas Adomauskas
 
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Alexey Kovalyov
 
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas AdomauskasAgile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Vaidas Adomauskas
 
Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2
Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2
Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2
Leonard Vorobej
 
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimiAgile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Vaidas Adomauskas
 
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
Agile Lietuva
 
Judrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymasJudrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymas
Vaidas Adomauskas
 
Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)
Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)
Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)
Vaidas Adomauskas
 
Agile projekto planas - kaip ji paruošti?
Agile projekto planas - kaip ji paruošti?Agile projekto planas - kaip ji paruošti?
Agile projekto planas - kaip ji paruošti?
Vaidas Adomauskas
 
Agile projekto plano sudraymas
Agile projekto plano sudraymasAgile projekto plano sudraymas
Agile projekto plano sudraymas
Vaidas Adomauskas
 
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrumFiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Agile Lietuva
 
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Agile Lietuva
 
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Alexey Kovalyov
 
Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?
Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?
Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?
Agile Lietuva
 
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymasdr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
Agile Lietuva
 
Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...
Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...
Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...
Agile Lietuva
 
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
Agile Lietuva
 

What's hot (20)

Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - AgileProjektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
 
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektusKaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
 
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
 
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
 
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
 
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas AdomauskasAgile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
 
Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2
Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2
Supazindinimas su agile_projektu_valdymu_l_vorobej_v2
 
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimiAgile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
Agile projektas su fiksuotos kainos sutartimi
 
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
 
Judrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymasJudrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymas
 
Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)
Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)
Realus Scrum naudojimas imonese (2010-06-29_07-01)
 
Agile projekto planas - kaip ji paruošti?
Agile projekto planas - kaip ji paruošti?Agile projekto planas - kaip ji paruošti?
Agile projekto planas - kaip ji paruošti?
 
Agile projekto plano sudraymas
Agile projekto plano sudraymasAgile projekto plano sudraymas
Agile projekto plano sudraymas
 
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrumFiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
Fiksuotas laikas, fiksuotas biudžetas, o norime naudoti scrum
 
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
 
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos... (Agile Lietuva meetup 2021...
 
Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?
Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?
Kaip pradėti judėjimą link Agile kompanijoje, kai esi tik programuotojas?
 
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymasdr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
 
Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...
Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...
Meetup #4 Aleksej Kovaliov: Kodėl Agile neveikia? arba Kodėl neteisingos bitė...
 
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
 

Similar to Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems

A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
Agile Lietuva
 
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Paulius Nomgaudas
 
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimisKas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Agile Lietuva
 
Apie Agile grūdus ir pelus
Apie Agile grūdus ir pelusApie Agile grūdus ir pelus
Apie Agile grūdus ir pelus
Agile Lietuva
 
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Agile Lietuva
 
Agile 2013
Agile 2013Agile 2013
Diekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiekti
Diekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiektiDiekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiekti
Diekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiekti
Agile Lietuva
 
Continuous Deployment (Lithuanian)
Continuous Deployment (Lithuanian)Continuous Deployment (Lithuanian)
Continuous Deployment (Lithuanian)
Titas Norkūnas
 
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis
 
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile Lietuva
 
Kas geriau scrum ar xp
Kas geriau scrum ar xpKas geriau scrum ar xp
Kas geriau scrum ar xp
Agile Lietuva
 
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
Agile Lietuva
 
Agile marketing
Agile marketingAgile marketing
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
Agile Lietuva
 
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Agile Lietuva
 
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtisAgile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile Lietuva
 
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile Lietuva
 
Pažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus Lietuva
Pažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus LietuvaPažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus Lietuva
Pažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus Lietuva
Columbus Lietuva
 

Similar to Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems (18)

A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
 
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
 
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimisKas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
 
Apie Agile grūdus ir pelus
Apie Agile grūdus ir pelusApie Agile grūdus ir pelus
Apie Agile grūdus ir pelus
 
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
Aleksej Kovaliov - Pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos pavyzdžiai k...
 
Agile 2013
Agile 2013Agile 2013
Agile 2013
 
Diekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiekti
Diekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiektiDiekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiekti
Diekime į produkciją kasdien – kaip tai pasiekti
 
Continuous Deployment (Lithuanian)
Continuous Deployment (Lithuanian)Continuous Deployment (Lithuanian)
Continuous Deployment (Lithuanian)
 
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
 
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
 
Kas geriau scrum ar xp
Kas geriau scrum ar xpKas geriau scrum ar xp
Kas geriau scrum ar xp
 
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
 
Agile marketing
Agile marketingAgile marketing
Agile marketing
 
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
 
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
 
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtisAgile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
 
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
 
Pažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus Lietuva
Pažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus LietuvaPažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus Lietuva
Pažangus verslo procesų modeliavimas su RapidValue. Columbus Lietuva
 

More from Agile Lietuva

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Lietuva
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Lietuva
 
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile Lietuva
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Lietuva
 
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
Agile Lietuva
 
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
Agile Lietuva
 
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečiusAleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Agile Lietuva
 
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Agile Lietuva
 
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visiM. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
Agile Lietuva
 
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijasM. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
Agile Lietuva
 
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie ScrumV. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
Agile Lietuva
 
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Agile Lietuva
 
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastuDenis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Agile Lietuva
 
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutėLaimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Agile Lietuva
 
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos linkMikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Agile Lietuva
 
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesusUgnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Agile Lietuva
 
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtįArtūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Agile Lietuva
 
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokosNerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Agile Lietuva
 
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosA. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
Agile Lietuva
 
Mindaugas Mozūras - The Secret
Mindaugas Mozūras - The SecretMindaugas Mozūras - The Secret
Mindaugas Mozūras - The Secret
Agile Lietuva
 

More from Agile Lietuva (20)

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
 
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
 
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
 
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
 
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečiusAleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
 
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
 
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visiM. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
 
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijasM. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
 
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie ScrumV. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
 
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
 
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastuDenis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
 
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutėLaimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
 
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos linkMikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
 
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesusUgnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
 
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtįArtūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
 
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokosNerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
 
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosA. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
 
Mindaugas Mozūras - The Secret
Mindaugas Mozūras - The SecretMindaugas Mozūras - The Secret
Mindaugas Mozūras - The Secret
 

Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems