St d prg_tdb_2009_new

667 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

St d prg_tdb_2009_new

  1. 1. STUDIJŲ DALYKO PROGRAMA 1. DALYKO PAVADINIMAS TARPTAUTINĖS DUOMENŲ BAZĖS 2. KODAS KTDB3214 3. KREDITŲ SKAIČIUS 3kreditai 3. AKADEMINIŲ VALANDŲ 16 paskaitų ir 32 pratybų SKAIČIUS 4. KAM SKAITOMA Pagrindinių studijų studentams: informatikams, ekonomistams, vadybininkams, 5/6 sem 5. PRADINIAI REIKALAVIMAI KINT2314, KINT2214 6. STUDIJŲ TIKSLAI Išnagrinėti TDB klasifikaciją, struktūras. Supažindinti pagrindinėmis pasaulinėmis TDB, jų organizacija, Internet DB struktūra, produktais, realizavimo galimybėmis, ataskaitomis. Savarankiško darbo tikslas, atlikti vienos iš verslo krypties TDB grupės analitinius tyrimus (esama, struktūrinė, palyginamoji, sugretinamoji, rangavimo ir t.t.) pagal pateiktus metodinius nurodymus, bei atlikti veiklų progozavimą klasifikacijų pokyčiais7. DALYKO TURINYS IR STRUKTŪRAEil Skyriaus pavadinimas Auditorinio darbo val. SavarankiškoNr. iš viso paskaitų pratybų darbo val.1. Duomenų bazių kūrimo (DB) 6 4 2 12 istorija, tipai, klasifikacija2. Mass-media (registrai, CD, 4 2 2 4 Internet).3. Savarankiškų darbų detalus 24 2 22 64 nagrinėjimas, įvykdymo grafikų derinimas.4. Tarptautinių finansinių DB 4 2 2 8 charakteristikos, istorija, veikla, sritis ir paslaugos.5. Klasifikavimo metodai 4 2 2 8 (universalūs), DB analitiniai veiklos modeliai.6. Verslo, statistikos ir kitų 6 4 2 16 pasaulinių, regioninių DB detalus teminis nagrinėjimas. Iš viso valandų: 48 16 32 112 1
  2. 2. 8. IŠSAMI STUDIJŲ DALYKO "TARPTAUTINĖS DUOMENŲ BAZĖS PROGRAMA (48VAL.)Eil. Nr. Temų ir potemių pavadinimai Paskaitos Savarankiškas d. (val.) (val.)1. Duomenų bazių kūrimo (DB) istorija, tipai, 4 12 klasifikacija. Analitinės, operacinės, hierarchinės, tinklinės, reliacinės, objektinės, objektinės-realicinės, paskirstytos, multimedia. Turinio požiuriu: faktografinės, bibiliografinės, patentų, mokslinių tyrimų, standartų, enciklopedinės, žodyninės. Pilnatekstės, tematinės, dokumentinės, globalinės, nacionalinės ir t.t.2. Mass-media (registrai, CD, Internet). 2 43. Kursinio ir savarankiškų darbų detalus 2 64 nagrinėjimas, įvykdymo grafikų derinimas. Individualus savarankiškas: pasirinkta tema darbas: palyginamoji, sugretinamoji TDB analizė. veiklų progozavimas klasifikacijų pokyčiais.4. Pasaulinių TDB charakteristikos, istorija, 2 8 veikla, sritis ir paslaugos. DB DIALOG, STN, OCLC ir kitų DB charakteristikos, veikla, sritis ir paslaugos. Apskaitos, audito, pinigų ir bankų, biržų ir investicijų, draudimo TDB.5. Klasifikavimo metodai (universalūs), TDB 2 8 analitiniai veiklos modeliai. Elektroninės prekybos, marketingo, reklamos, nekilnojamojo turto, hipotekos, prekybos, gabenimo ir frachto DB.6. Verslo, statistikos ir kitų pasaulinių, 4 16 regioninių DB detalus teminis nagrinėjimas. Verslo, verslo informacijos, ekonominės analizės, Eurostato ir nacionalinės statistikos. Intelektinės nuosavybės ir žinių visuomenėsDB.9. TARPDALYKINIAI RYŠIAIStudijuojant šį dalyką remiamasi mokslais: kompiuterinės komunikacijos, duomenų bazės, ir t.t. 2
  3. 3. 10. STUDIJŲ METODAIPaskaitos, seminarai (privalomas lankomumas), pratybos (privalomas lankomumas),savarankiškas darbas ir t.t.Savarankiškas darbas – kursinis darbas, referatų rengimas, namų darbai, projektai ir t.t.10.1 Rekomenduojamos kursinių ir savarankiškų darbų temos:Temų sąrašai savarankiškiems darbams yra pateikiami atskirai, jie siekia virš 70 temų,pvz. Veiklų progozavimas klasifikacijų pokyčiais.Po 5 veiklos sritis iš įvairių verslo sričių, pvz.:modemai, duomenų kanalų perjungėjai;pramoninis turtas;žiniasklaidos reklamos agentūros;draudimo garantai, draudimo brokeriai, perdraudimo brokeriai ir užsienio šalių draudimokompanijų atstovai;profesiniai, techniniai ir kiti specializuoti trumpalaikiai mokymo kursai.Nagrinėjamų veiklų prognozė ( Kompass WF klasifikacijos pokyčių pagrindu)..Metodiniai nurodymai ir reikalavimai darbams atlikti:1. Darbo tema rekomenduojama rinktis kuo daugiau atsižvelgiant į baigiamojo darbo, būsimosios specialybes interesus, kad juo galėtumėte papildomai pasinaudoti.2. Darbas su priedais būtinai pristatomas spausdintas ir įrašomas elektroninėje laikmenoje. ( priedai: HTML formate, skaidant didesnes iliustracijos).3. Darbo aprašymo puslapinėse antraštese nurodoma: tema, grupė, vardas ir pavardė, bei el. pašto adresas ar kontaktinis telefonas.4. Darbas pateikiamas lietuvių kalba su pakankamai patrumpintu vertimu iš anglų kalbos, paliekant pilną medžiagą originalo kalba, laikantis griežtai žemiau nurodytos darbo struktūros. Privaloma darbo struktūraA. Trumpas apibūdinimas:A.1. Nagrinėjamos duomenų bazės DB krypties funkcijinis ( semantinis ) pavadinimas.A.2. DB paskirtis, paslaugos, globališkumas ir trumpa istorija ir kt.A.3. DB Internet ir kiti adresai.A.4. DB publikavimas Internete: jų formalus pavadinimai, prieinamumas, galimybė prenumeruotis, pirkti ir kitiproduktai: CD, registrai, katalogai .A.5. DB prieinamumas Internete: laisvai prieinama (mokama/nemokama ar dalinai), kitos naudojimo salygos,dialogo galimybės.A.6. Puslapio struktūra: kokie tinklalapiai, jų paslaugos ir svarbesnės nuorodos.A.7. DB pateikiamas produktai – paieškos rezultatai t.y. ataskaitos į vartotojo užklausas arba visų ataskaitospavyzdžiai (pilni), jei DB mokama. Ši medžiaga talpinama prieduose, pateikiant nuorodas į juos.B. DB tinklalapių apibūdinimas:B.1. DB institucinės struktūros schema: kas tvarko bazę, kokiais šaltiniais naudojamasi.B.2. DB funkcijos ir paslaugos; kiek dokumentų turi: ar duomenys struktūrizuoti pagal pagrindines funkcijas irkaip.B.3. DB programinės aplinkos formatai (html, dbf ir kt.).B.4. DB analitiniai parametrai: ar pateikiama situacijų valdomumo, grižtamojo ryšio parametrų, efektyvumoanalizė, kokiais rodikliais ji fiksuojama.B.5. Ryšiai su giminingomis DB: jų parinkimo pilnumas, kokybė.B.6. Ar DB veikia on-line? Kokios paslaugos šiuo režimu teikiamos.B.7. Web tinklalapių reitingavimo tyrimai pagal Alexa ar kitas sistemas (visi semestro bėgyje).B.8. Kokie finansiniai, ekonominiai ar kiti rodikliai pateikiami apie apibūdinamas bendroves ar sandorius. 3
  4. 4. B.9. Kokie foniniai parametrai pateikiami: BVP dydžio ar pokyčiu, šakos ar regiono rodiklių dinamikos apžvalga,už kokį periodą: kelis metus, paskutiniuosius mėnesius ar kelias dienas.Ar pateikiama specializuotų rinkų bei finansinių priemonių ekspertinė apžvalga.B.10. Jei apibūdinami finansiniai sandorių instrumentai, ar pateikiama dalyvių finansinių balansų, t.p. pelningumo,realizacijos einamoji, retrospektyvi ir prognostinė analizė.B.11 Išskirtiniai veiklos rizikos vertinimo parametrai (naudojami mat. statistikos ir kt.koeficientai) bei procedūros.B.12. Išskirtiniai perspektyvos vertinimo parametrai (trukmė, procedūros).B.13. Ar pateikiamas demonstracinis paketas, leidžiantis pradedančiajam vartotojui mokytis, kaip naudotis biržos,el. bankininkystės ir kt. paslaugomis, mokymo ir kitos iliustravimo ypatybės.B.14. Kitos draugiškumo klientui aplinkybes: ryšiai tarp tinklalapio ir statistinių bei terminologinių aiškinamųjųbazių; rekomenduojamos literatūros bei oficialiųjų dokumentų parinkimas.B.15.Kitos, čia neįvardintos, bet profesinio analitiko/informatiko požiūriu svarbios DB aplinkybės ir savybės.C. Sudaryti pasirinktos krypties DB veikimo shemas( pateikti grafiškai visus informacijos šaltinių, paslaugų, vartotojų, ataskaitų ir kt. ryšius, bei DB struktūrą. )D. Sugretinamoji pasirinktos krypties DB analizė(pateiktina savarankiškai sugalvota struktūrizuota forma, kuri apibendrintų A, B dalį, detalizuotai pristatant darbomedžiagą t.y. detalų TDB paslaugų palyginimą ir vertinimą, pateikiant informacijos parametrus, ataskaitų pobūdį,informacijos kokybiškumą, pateikiamus rodiklius ir kt.E. Lyginamoji pasirinktos krypties DB naudingumo analizė(tai – išvados struktūrizuota forma, kurios apibendrintų visa A, B dalyje, detalizuotai pristatoma darbo medžiagą).Išskirtini tokie kriterijai:E.1. DB dydis, jos pilnumas (plg. B).E.2. DB naujumas, atnaujinimo periodiškumas.E.3. Tarptautinis, regioninis ar lokalinis DB pobūdis ir pan.11. LITERATŪROS SĄRAŠAS 11.1 Privalomas literatūros sąrašas(PASTABA: tas, kurį teikiate studijų dalyko sande – 5 pozicijos) Literatūra Egzempliorių skaičius bibliotekoje 1. Buračas A. Internetinė finansų ir investicijų informacija. – 2 Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2006. – 528 p. 2. Gudas S, Garšva G, Sekliuckis V. Klasifikavimo sistemų tyrimo 10 būdas. Informacijos mokslai : mokslo darbai. 2003, t. 24. p. 108- 116. ISSN 1392-0561. 3. V. Sekliuckis, S. Gudas, G. Garšva Informacijos sistemos ir 30 duomenų bazės. Vadovėlis. – Kaunas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Technologija, 2003/2004/2005 ISBN 9955 – 09 - 486 – 94. Laudon K, Laudon J. Essentials of Management Information 2 Systems. 2002, ISBN 0-13-081973-5.5. Criket L, Peek J, Jones R, Buus B, Nye A. Managing Internet 1 Information Services. 1994, ISBN 1-56592-062-7 4
  5. 5. 11.2 Papildomas literatūros sąrašas (PASTABA: šaltiniai, kurie saugomi VU KHFfonduose ir kitose bibliotekose). Literatūra Egzempliorių skaičius bibliotekoje1 Garšva G, Gudas S, Sekliuckis V. Informacinių technologijų srities 5 verslo klasifikavimas ir specializavimosi pokyčiai. Informacijos mokslai : mokslo darbai. 2001, t. 17. p. 37-45. ISSN 1392-0561.2 http://www.mb.vu.lt/www/liet/index1.htm#str3 http://vista.liedm.lt/webct/urw/lc20529640001.tp0/cobaltMainFrame.dowebct12. VERTINIMO BŪDAIAtsiskaitymo forma - egzaminas (raštu). Naudojama dešimtbalė proporcinė įgytų žinių vertinimo sistema. Gavus įvertinimus nuo10 iki 5 balų - dalykas įskaitomas, 4 - 3 neįskaitomas, studentui leidžiama perlaikyti, o gavus 2 -1 rekomenduojama kartoti kursą.Galutinis studijų dalyko vertinimas yra toks: Vertinimo objektas Lyginamasis svoris Lyginamasis svoris (%) Namų darbo ketinimas 10% 0,1 Namų darbo įvertinimas - 30% - 10% 0,3 – 0.1 pataisymas Veiklų prognozavimo darbas - 15% - 5% 0.15 – 0.05 pataisymas Egzaminas, raštu 30% 0,3 Iš viso: 100% 1Galutinio studijų dalyko vertinimo formulė:0,5x +0,2z + 0,3z = galutinis studijų dalyko pažymyskurx – namų darbo įvertinimas, >= 5 balaiy – veiklų prognozavimo darbas, >= 5 balaiz – egzamino įvertinimas, >= 5 balaiDalyko programą parengė : _________________________doc.dr. Gintautas Garšva(parašas)Studijų programos parengimo data: 2009m. sausio 28d. 5

×