SlideShare a Scribd company logo
https://www.linkedin.com/in/aleksejkovaliov/
Kodėl ir kaip Agile
siejamas su organizacijos
transformacija?
Kodėl ir kaip Agile taikymas siejasi su organizacijos
transformacija?
1. Keičiam organizacija į visiškai Agile
organizaciją?
1. Keičiam organizacijos dalį taip, kad įgalinti Agile
projektų vadybą ar produktų vystymą?
1. Diegiam IS, kurį transformuos procesus ir
darom tai Agile būdu?
1. Keičiam organizaciją į kažką ir norim patį
transformacijos projektą vykdyti Agile būdu?
...
Kodėl Agile ir kitos
Management X.0 teorijos
yra [vis dar] ant bangos?
Agile, Management 3.0, Agile Organizacijos, Teal-
Organizacijos, Gentys…
Idėjos nėra naujos, jos jau buvo aprašytos 196x-1990 ir vystėsi lėtai
kai kas net sugeba rasti atitikmenų Sun Tzu traktatuose :)
Bet XXI a. kas 3-5 metus atsiranda naujas pavadinimas arba nauja
žinomo pavadinimo versija
Visi pristatomi, kaip Skaitmeninio amžiaus ir Ateities vadybos modeliai
Ateities vadyba ir organizacijos, kas tai?
Vietoj vadovų – lyderiai-tarnai, koučiai ir saviorganizacija
Vietoj KPI – tikslai ir bendros vertybės
Vietoj pareigų – nepalenkiamas T-formos įgūdžių vystymasis
Vietoj asmeninės karjeros – komandinis darbas
Vietoj konformizmo ir konkurencijos – suinteresuotumas ir vientisumas
IBM Rational Unified Process
Waterfall model
SAFe LeSS
Scrum
APMG DSDM / Agile PM
...
IBM Rational Unified Process
Waterfall model
SAFe LeSS
Scrum
APMG DSDM / Agile PM
...
https://coolinfographics.com/blog/2017/1/9/navigating-the-agile-landscape.html
Galite įsivaizduoti, kiek čia strelyčių reikia….
Populiarinimą skatinančios sąlygos
Skaitmenizacija, IT technologijų ir interneto plėtra
IT gigantų ir IT vienaragių sėkmės istorijos legendos
Visuomenės socialinių normų pokyčiai ir augantis gerbuvis
Skaitmeninių kartų („mileniumai“, „Z“) ypatumai
Auganti konkurencija verčia ieškoti naujovių ir atrodyti moderniai
Santykinai lengvas uždarbis konsultantams ir mokymų centrams :)
Tai visgi veikia …. kartais… iš dalies
http://vasya-lozhkin.ru
Kodėl gi tai visgi neveikia
100%?
Todėl….
Principai
Dalinai neneša nieko radikaliai naujo
Dalinai prieštarauja vieni kitiems ar miglotai apibrėžti
Sunkiai įsipaišo į nusistovėjusią rinkos, verslo, gamybos ekosistemą
Rodo “viršūnę”, bet nerodo kelią iki viršūnės
Demonizuoja visus “tradicinius metodus”, aplikuojant į patalogijas
Žmonės
Neidealūs ir ne visi siekia būti lyderiais, augti, imtis naujų iššūkių...
Mažos vientisos grupės savybės != didesnės grupės savybės
Psichologija ir sociologija laimi prieš gražiausias socialines teorijas
Organizacijos transformacija
Visada savaime kompleksinis projektas → Rizikos
Evoliucinis kelias yra ilgas ir ne visada įmanomas
Kuo pavirsta Agile be tradicinės vadybos
Agile principų ir procesų kargo kultas be suvokimo ir, kartais, be realaus
pritaikymo (pvz. oksimoronas “Agile organizacija”, matavimasis “velocičiais”)
Neinvestuojama į parengiamąsias fazes, nes puolama į “vertės” kūrimą,
pritrūksta apmokymo, architektūros ir kt. strategijos parengimo, rutinos
automatizacijos ir t.t.
Kūrybinė prokrastinacija ir “aukso poliravimas”, pamiršus apie terminus ir
tikslus
Sprendimai deleguojami Agile komandoms, joms neturint reikiamų
kompetencijų (o dažnai ir įgaliojimų) priimti sprendimus
Veiklos už Agile komandos galimybių ir atsakomybių ribų pakimba ore
N projektų : M sistemų aplinka pavirsta chaosu
Prasideda “atbulinė projektų vadybos inžinerija” arba tradicinė projektų
vadyba “po priedanga”
Tradicinių metodų
demonizacija
arba
nuo Agile “po priedanga”
prie
tradicinės projektų vadybos “po priedanga”
Vadybinės patologijos, priskiriamos išskirtinai
“tradiciniam” valdymui
Hyper-hierarchijos ir vadovų diktatūra
Padalinių supriešinimas
Darbuotojai - pakeičiami vergai ir robotai
Bukas komandavimas ir mikrovaldymas
Darbuotojų nuopelnų pasisavinimas
Darbuotojai kaltinami dėl bet kokių klaidų (įsk. vadovų)
Darbuotojų kompetencijų augimo stagnacija
Žalingas darbuotojų atsakomybių ribojimas
Jokios saviorganizacijos, sprendimų delegavimo nebuvimas,
Grįžtamojo ryšio nebuvimas
Formalūs detalūs reikalavimai N metams į priekį
Jokių buferių rizikoms ir deviacijoms valdyti
Jokių proceso tobulinimų ir efektyvinimų eigoje
Jokio naudotojo įtraukimo į reikalavimų analizę ir testavimą
...
Vadybinės patologijos, priskiriamos išskirtinai
“tradiciniam” valdymui
Hyper-hierarchijos ir vadovų diktatūra
Padalinių supriešinimas
Darbuotojai - pakeičiami vergai ir robotai
Bukas komandavimas ir mikrovaldymas
Darbuotojų nuopelnų pasisavinimas
Darbuotojai kaltinami dėl bet kokių klaidų (įsk. vadovų)
Darbuotojų kompetencijų augimo stagnacija
Žalingas darbuotojų atsakomybių ribojimas
Jokios saviorganizacijos, sprendimų delegavimo nebuvimas
Grįžtamojo ryšio nebuvimas
Formalūs detalūs reikalavimai N metams į priekį
Jokių buferių rizikoms ir deviacijoms valdyti
Jokių proceso tobulinimų ir efektyvinimų eigoje
Jokio naudotojo įtraukimo į reikalavimų analizę ir testavimą
...
Kas siūloma mainais?
20%
▪ Naujas slengas
▪ Emociniai populizmai
▪ Utopiniai kolektyvo ir asmeninio darbo įvaizdžiai
30%
▪ Naudingos praktikos, puikiai tinkamos
pritaikymui ten, kur tinkamos
50%
▪ tie patys tradiciniai metodai
Naujas Išrinktųjų Slengas
SAFe - absoliutus čempionas
https://www.scaledagileframework.com/
PMO Stage Gating | PV Tarnybos veikla ir portfelis
Protingi vadovai, turintys reikalą su intelektualiais
darbuotojais
Investicija į personalo
kompetencijas
Projekto planavimas ir pradinių
reikalavimų valdymas.
Paleidimų valdymas
Projekto gamyba, demonstruojant
tarpines versijas ir detalizuojant
pradinius reikalavimus
RUP makiažo
Patrauklūs emociniai populizmai:
Augimas, Greitis, Sėkmė, Pasitenkinimas, Įgalinimas
https://www.youtube.com/watch?v=BbJmO4cOoHg https://agilityhealthradar.com/exploring-business-agility/
https://jurgenappelo.com/management-30/
https://www.scaledagileframework.com/lean-agile-leadership/
Nuostabios kolektyvo ir asmens utopijos
Kur visi visada jauni, atsipalaidavę, įvairūs ir sexy
https://www.deque.com/blog/accessibility-in-agile-team-practices/
● Kolektyvas, kuriame yra skirtingų profesijų
atstovai
● Sveikintinos tarpdisciplininės
kompetencijos
● Siektinas universalumas ir T-formos
kompetencijos
● Puikūs komandinis darbas ir bendra
atsakomybė (ne asmeninė!)
● Aukštas etikos lygis
● Siekis savirealizacijos darbe
● Pasirengimas tobulėti, vystytis ir keistis
● Motyvacija per rezultato pasiekimą
● Aukštas profesionalumas
● Geri socialiniai/komunikaciniai įgūdžiai
Po priedanga?
8 metus atgal mokinomės slėpti Agile po tradicinių projektų
sutartimis:Produkto sąrašo planavimas Valstybiniam projektui, 2012
Agile sutarčių sudaryti taip iki galo neišmokom, bet …
Agile jau seniai išlindo iš pogrindžio
….tačiau kova už lygias teises tęsiama
IBM Rational Unified Process
Waterfall model
...
Neužilgo “po priedanga” papuls visa tradicinė
projektų vadyba
Pats laikas iškvėpti ir pacituoti Agile klasiką
Scrum is particularly appropriate for high risk, complex,
large projects and can be used when other parts are
hardware or even waterfall development.
Ken Schwaber, 2006
Kartu ir tik kartu
https://www.loc.gov/collections/world-war-i-posters/?fa=contributor:flagg,+james+montgomery
Pragmatiškas Agile
Projekto rezultato GAMYBOS FAZĖS ir KONTROLĖS TAŠKŲ organizavimo būdas
Iteracinis – darbai suskirstyti trumpais periodais
Inkrementinis – po kiekvieno periodo pagaminamas panaudotinas prieaugis
Pilnai tinkamas tik auginamam produktui
Programinė įranga
Technologinis produktas su daugybė funkcijų/savybių
Dokumentacija
Projektavimo (dizaino) artefaktai
Skatinamas kuo didesnis komandos savarankiškumas
Įsitraukimas į planavimą
Įsitraukimas į problemų/sunkumų sprendimą
Įsitraukimas į tobulinimų identifikavimą
Skatinama kuo didesnė praktinė tarpinių rezultatų kontrolė
Skatinamas skaidrumas ir dažnas rizikų valdymas
Saviorganizavimo viso ko reikia Agile įdiegimas neįmanomas be gero tradicinio valdymo atidirbimo
Pragmatiškas Projektų Valdymas (1)
Projektų vadovas atsakingas ir įgalintas
Sudaryti SISTEMĄ iš žmonių, resursų ir veiklų, siekiant pagaminti
PRODUKTĄ per apibrėžtą LAIKĄ už apibrėžtą BIUDŽETĄ
Stebėti SISTEMĄ ir priimti sprendimus KONTROLĖS TAŠKUOSE
Valdyti RIZIKAS
Spręsti PROBLEMAS ir taikyti KOREKCINIUS VEIKSMUS SISTEMAI
Projekto komandos principai
Apibrėžtos ir užpildytos 3 rolės: Vadovas, Entuziastas, Krikštatėvis
Tinkami žmonės tinkamose vietose
Tinkamai ir racionaliai deleguotos atsakomybės
Atsiskaito KONTROLĖS TAŠKUOSE
Pragmatiškas Projektų Valdymas (2)
Projekto matavimo principai
Kiek liko LAIKO ir BIUDŽETO
Pasiektas rezultatas
Neignoruoti mirusio ar mirštančio projekto simptomų
Projekto nutraukimas yra vienas iš galimų sprendimų KONTROLĖS TAŠKUOSE
Planavimas
Planavimas būtinas, bet planai pasensta iš karto po planavimo
Ruošti skirtingo lygio planai - skirtingiems dalyviams (stakeholders)
Kiti PV dėsniai
Projekto vadovas yra vienas
Projektai daromi puse jėgos, nepavyksta
Projektai įsibėgėja iš lėto
Rizika yra visada
Reguliarioji Vadyba (1)
Profesionalaus eksploatavimo principas
https://www.asfridman.com/
Reguliari Vadyba (2) Kiti principai
Aiškūs gėrio ir blogio principai, bendros teisingumo taisyklės
Pvz. visiems galioja racionalaus pakeičiamumo principas
Tikslai pasirinkti racionalios analizės pagrindu
S.M.A.R.T.
Tikslų pasiekimo veiksmai pasirinkti tinkamam periodui
Iki artimiausio arba kelių pirmų kontrolės taškų valdomame horizonte
Užtikrinti optimalūs ir pakankami resursai arba aiškiai
suderintas resursų deficitas
Heroizmas ir sėkmė traktuojami, kaip valdymo klaidos
https://www.asfridman.com/
Reguliari Vadyba (3) Kiti principai
Struktūra ir procesai formalizuoti tinkamu būdu
Be chaoso ir be perteklinės biurokratijos
Vadybinės technologijos reglamentuotos ir aprašytos suprantamai
Teisės, pareigos, būtinos kompetencijos, procesai
Optimalus personalo įtraukiamas į vadybinių sprendimų vystymą
Tuos, ką verta įtraukti, ir tada, kada reikia įtraukti
https://www.asfridman.com/
Už visų gerų Agile metodikų yra Waterfal šešėlis
(1)
PDCA principas
Už visų gerų Agile metodikų yra Waterfal šešėlis
(2)
DSDM Agile Project Management
SAFe 5
Už visų gerų Agile metodikų yra Waterfal šešėlis
(3)
EIS Ltd. :)
Už visų gerų Agile organizacijų yra Hierarchija
https://www.scaledagileframework.com/organize-around-value/
Pirma - duobė ir pamatai, paskui barokas
Agile ir
kitos
vadybinės
naujovės
Profesionali reguliarioji vadyba ir maksimumas naudos iš
tradicinių - laiko patikrintų - metodų BE PATOLOGIJŲ
Matyti esmę po makiažu :)
Ačiū!

More Related Content

What's hot

R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
Agile Lietuva
 
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandoseGabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Agile Lietuva
 
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Agile Lietuva
 
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - AgileProjektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Vaidas Adomauskas
 
Supažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugija
Supažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugijaSupažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugija
Supažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugija
Leonard Vorobej
 
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Vaidas Adomauskas
 
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Vaidas Adomauskas
 
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Paulius Nomgaudas
 
Judrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymasJudrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymas
Vaidas Adomauskas
 
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektusKaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Vaidas Adomauskas
 
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas AdomauskasAgile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Vaidas Adomauskas
 
Scrum Kas Tai (2010 03 25)
Scrum Kas Tai (2010 03 25)Scrum Kas Tai (2010 03 25)
Scrum Kas Tai (2010 03 25)
Vaidas Adomauskas
 
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LRATCA
 
ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...
ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...
ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...
Darius Šilingas
 

What's hot (14)

R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
 
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandoseGabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
 
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
 
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - AgileProjektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje - Agile
 
Supažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugija
Supažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugijaSupažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugija
Supažindinimas su Agile projektų valdymu - Lietuvos aktuarų draugija
 
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
Iteracinio‐inkrementinio (angl. Agile) metodo naudojimo naudos ir rizikos už...
 
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
Agile metodikos: nauja mada ar rimtas įmones konkurencingumo faktorius?
 
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
 
Judrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymasJudrus (Agile) projektu valdymas
Judrus (Agile) projektu valdymas
 
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektusKaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
Kaip agile projektu valdymas padeda suvaldyti darbus ir projektus
 
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas AdomauskasAgile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
 
Scrum Kas Tai (2010 03 25)
Scrum Kas Tai (2010 03 25)Scrum Kas Tai (2010 03 25)
Scrum Kas Tai (2010 03 25)
 
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
 
ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...
ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...
ISM Executive School modulio "Verslo procesų valdymas" 2015 m. pavasario seme...
 

Similar to A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall brandoje, tas neturi proto.

Personalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategijaPersonalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategija
Jurgita Jankuviene
 
Personalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategijaPersonalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategija
Jurgita Jankuviene
 
Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“
Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“
Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“Lyderių laikas
 
Verslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymą
Verslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymąVerslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymą
Verslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymą
ISM University of Management and Economics
 
Kompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnys
Kompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnysKompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnys
Kompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnys
OD&M Consulting
 
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile Lietuva
 
Agile marketing
Agile marketingAgile marketing
Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...
Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...
Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...Lyderių laikas
 
Agile 2013
Agile 2013Agile 2013
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Agile Lietuva
 
PI_2paskaita
PI_2paskaitaPI_2paskaita
PI_2paskaita
Rolandas Kristapaitis
 
Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyjeVerslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyjeDarius Šilingas
 
Agile learning (Agile - mokomės kitaip)
Agile learning (Agile - mokomės kitaip)Agile learning (Agile - mokomės kitaip)
Agile learning (Agile - mokomės kitaip)
Agile Lietuva
 
Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje
Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkojeKritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje
Konsultantų mokymai 2014 10 01
Konsultantų mokymai 2014 10 01Konsultantų mokymai 2014 10 01
Konsultantų mokymai 2014 10 01Lyderių laikas
 
Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?
Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?
Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?StrongPoint Baltics
 
Inovacijų ir pokyčių valdymas
Inovacijų ir pokyčių valdymasInovacijų ir pokyčių valdymas
Inovacijų ir pokyčių valdymasLinas Eriksonas
 
VITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZ
VITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZVITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZ
VITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZ
Projektų valdymo ekspertai, UAB
 
Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...
Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...
Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...
Vladas Sapranavicius
 
Mano gyvenimo projektas
Mano gyvenimo projektasMano gyvenimo projektas
Mano gyvenimo projektasDEILAS
 

Similar to A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall brandoje, tas neturi proto. (20)

Personalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategijaPersonalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategija
 
Personalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategijaPersonalo valdymas ir strategija
Personalo valdymas ir strategija
 
Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“
Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“
Paulius Martinaitis - „Dekalogas. Apribojimų teorija ir gilaus pažinimo sistema“
 
Verslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymą
Verslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymąVerslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymą
Verslo strategijos įgyvendinimas taikant verslo procesų valdymą
 
Kompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnys
Kompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnysKompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnys
Kompetencijos - atlygio skirtumus lemiantis veiksnys
 
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
 
Agile marketing
Agile marketingAgile marketing
Agile marketing
 
Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...
Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...
Brian Fidler knygos „Strateginis mokyklos plėtros valdymas: vadovavimas mokyk...
 
Agile 2013
Agile 2013Agile 2013
Agile 2013
 
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sekt...
 
PI_2paskaita
PI_2paskaitaPI_2paskaita
PI_2paskaita
 
Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyjeVerslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje
 
Agile learning (Agile - mokomės kitaip)
Agile learning (Agile - mokomės kitaip)Agile learning (Agile - mokomės kitaip)
Agile learning (Agile - mokomės kitaip)
 
Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje
Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkojeKritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje
Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje
 
Konsultantų mokymai 2014 10 01
Konsultantų mokymai 2014 10 01Konsultantų mokymai 2014 10 01
Konsultantų mokymai 2014 10 01
 
Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?
Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?
Ar "apsimoka" laisvė organizacijoje?
 
Inovacijų ir pokyčių valdymas
Inovacijų ir pokyčių valdymasInovacijų ir pokyčių valdymas
Inovacijų ir pokyčių valdymas
 
VITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZ
VITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZVITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZ
VITP išradingi verslo sprendimai su GB TRIZ
 
Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...
Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...
Vitalijus Majorovas: Turnaround Management el. komercijoje - veiklos reorga...
 
Mano gyvenimo projektas
Mano gyvenimo projektasMano gyvenimo projektas
Mano gyvenimo projektas
 

More from Agile Lietuva

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Lietuva
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Lietuva
 
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile Lietuva
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Lietuva
 
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
Agile Lietuva
 
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
Agile Lietuva
 
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečiusAleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Agile Lietuva
 
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Agile Lietuva
 
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visiM. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
Agile Lietuva
 
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijasM. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
Agile Lietuva
 
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie ScrumV. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
Agile Lietuva
 
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Agile Lietuva
 
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastuDenis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Agile Lietuva
 
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Agile Lietuva
 
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
Agile Lietuva
 
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutėLaimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Agile Lietuva
 
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos linkMikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Agile Lietuva
 
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesusUgnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Agile Lietuva
 
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtįArtūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Agile Lietuva
 
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokosNerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Agile Lietuva
 

More from Agile Lietuva (20)

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
 
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
 
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
 
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
 
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
 
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečiusAleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
 
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
 
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visiM. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
 
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijasM. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
 
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie ScrumV. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
 
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
 
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastuDenis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
 
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
Irmantas Znatinas. Kodėl reikalingas Agile, kai "pas mus ir taip viskas puiki...
 
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
A. Kovaliov ir A. Kublickij. Diegimo etapas prasideda nuo pirmos iteracijos ....
 
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutėLaimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
Laimonas Lileika. Susitikimas, kuris galėjo būti... „Slack“ žinutė
 
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos linkMikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
Mikas Jovaišas. Vienas žingsnis veiklos transformacijos link
 
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesusUgnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
Ugnė Kryževičiūtė. Refleksijos ir pamokos - ne tik apie procesus
 
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtįArtūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
Artūras Baranauskas. Agile refleksijos: būdas gerinti kliento patirtį
 
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokosNerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
Nerijus Kliukas. Agile refleksijos: 3 išmoktos pamokos
 

A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall brandoje, tas neturi proto.

 • 1.
 • 3. Kodėl ir kaip Agile siejamas su organizacijos transformacija?
 • 4. Kodėl ir kaip Agile taikymas siejasi su organizacijos transformacija? 1. Keičiam organizacija į visiškai Agile organizaciją? 1. Keičiam organizacijos dalį taip, kad įgalinti Agile projektų vadybą ar produktų vystymą? 1. Diegiam IS, kurį transformuos procesus ir darom tai Agile būdu? 1. Keičiam organizaciją į kažką ir norim patį transformacijos projektą vykdyti Agile būdu? ...
 • 5. Kodėl Agile ir kitos Management X.0 teorijos yra [vis dar] ant bangos?
 • 6. Agile, Management 3.0, Agile Organizacijos, Teal- Organizacijos, Gentys… Idėjos nėra naujos, jos jau buvo aprašytos 196x-1990 ir vystėsi lėtai kai kas net sugeba rasti atitikmenų Sun Tzu traktatuose :) Bet XXI a. kas 3-5 metus atsiranda naujas pavadinimas arba nauja žinomo pavadinimo versija Visi pristatomi, kaip Skaitmeninio amžiaus ir Ateities vadybos modeliai
 • 7. Ateities vadyba ir organizacijos, kas tai? Vietoj vadovų – lyderiai-tarnai, koučiai ir saviorganizacija Vietoj KPI – tikslai ir bendros vertybės Vietoj pareigų – nepalenkiamas T-formos įgūdžių vystymasis Vietoj asmeninės karjeros – komandinis darbas Vietoj konformizmo ir konkurencijos – suinteresuotumas ir vientisumas
 • 8. IBM Rational Unified Process Waterfall model SAFe LeSS Scrum APMG DSDM / Agile PM ...
 • 9. IBM Rational Unified Process Waterfall model SAFe LeSS Scrum APMG DSDM / Agile PM ...
 • 11. Populiarinimą skatinančios sąlygos Skaitmenizacija, IT technologijų ir interneto plėtra IT gigantų ir IT vienaragių sėkmės istorijos legendos Visuomenės socialinių normų pokyčiai ir augantis gerbuvis Skaitmeninių kartų („mileniumai“, „Z“) ypatumai Auganti konkurencija verčia ieškoti naujovių ir atrodyti moderniai Santykinai lengvas uždarbis konsultantams ir mokymų centrams :) Tai visgi veikia …. kartais… iš dalies http://vasya-lozhkin.ru
 • 12. Kodėl gi tai visgi neveikia 100%?
 • 13. Todėl…. Principai Dalinai neneša nieko radikaliai naujo Dalinai prieštarauja vieni kitiems ar miglotai apibrėžti Sunkiai įsipaišo į nusistovėjusią rinkos, verslo, gamybos ekosistemą Rodo “viršūnę”, bet nerodo kelią iki viršūnės Demonizuoja visus “tradicinius metodus”, aplikuojant į patalogijas Žmonės Neidealūs ir ne visi siekia būti lyderiais, augti, imtis naujų iššūkių... Mažos vientisos grupės savybės != didesnės grupės savybės Psichologija ir sociologija laimi prieš gražiausias socialines teorijas Organizacijos transformacija Visada savaime kompleksinis projektas → Rizikos Evoliucinis kelias yra ilgas ir ne visada įmanomas
 • 14. Kuo pavirsta Agile be tradicinės vadybos Agile principų ir procesų kargo kultas be suvokimo ir, kartais, be realaus pritaikymo (pvz. oksimoronas “Agile organizacija”, matavimasis “velocičiais”) Neinvestuojama į parengiamąsias fazes, nes puolama į “vertės” kūrimą, pritrūksta apmokymo, architektūros ir kt. strategijos parengimo, rutinos automatizacijos ir t.t. Kūrybinė prokrastinacija ir “aukso poliravimas”, pamiršus apie terminus ir tikslus Sprendimai deleguojami Agile komandoms, joms neturint reikiamų kompetencijų (o dažnai ir įgaliojimų) priimti sprendimus Veiklos už Agile komandos galimybių ir atsakomybių ribų pakimba ore N projektų : M sistemų aplinka pavirsta chaosu Prasideda “atbulinė projektų vadybos inžinerija” arba tradicinė projektų vadyba “po priedanga”
 • 15. Tradicinių metodų demonizacija arba nuo Agile “po priedanga” prie tradicinės projektų vadybos “po priedanga”
 • 16. Vadybinės patologijos, priskiriamos išskirtinai “tradiciniam” valdymui Hyper-hierarchijos ir vadovų diktatūra Padalinių supriešinimas Darbuotojai - pakeičiami vergai ir robotai Bukas komandavimas ir mikrovaldymas Darbuotojų nuopelnų pasisavinimas Darbuotojai kaltinami dėl bet kokių klaidų (įsk. vadovų) Darbuotojų kompetencijų augimo stagnacija Žalingas darbuotojų atsakomybių ribojimas Jokios saviorganizacijos, sprendimų delegavimo nebuvimas, Grįžtamojo ryšio nebuvimas Formalūs detalūs reikalavimai N metams į priekį Jokių buferių rizikoms ir deviacijoms valdyti Jokių proceso tobulinimų ir efektyvinimų eigoje Jokio naudotojo įtraukimo į reikalavimų analizę ir testavimą ...
 • 17. Vadybinės patologijos, priskiriamos išskirtinai “tradiciniam” valdymui Hyper-hierarchijos ir vadovų diktatūra Padalinių supriešinimas Darbuotojai - pakeičiami vergai ir robotai Bukas komandavimas ir mikrovaldymas Darbuotojų nuopelnų pasisavinimas Darbuotojai kaltinami dėl bet kokių klaidų (įsk. vadovų) Darbuotojų kompetencijų augimo stagnacija Žalingas darbuotojų atsakomybių ribojimas Jokios saviorganizacijos, sprendimų delegavimo nebuvimas Grįžtamojo ryšio nebuvimas Formalūs detalūs reikalavimai N metams į priekį Jokių buferių rizikoms ir deviacijoms valdyti Jokių proceso tobulinimų ir efektyvinimų eigoje Jokio naudotojo įtraukimo į reikalavimų analizę ir testavimą ...
 • 18. Kas siūloma mainais? 20% ▪ Naujas slengas ▪ Emociniai populizmai ▪ Utopiniai kolektyvo ir asmeninio darbo įvaizdžiai 30% ▪ Naudingos praktikos, puikiai tinkamos pritaikymui ten, kur tinkamos 50% ▪ tie patys tradiciniai metodai
 • 20. SAFe - absoliutus čempionas https://www.scaledagileframework.com/ PMO Stage Gating | PV Tarnybos veikla ir portfelis Protingi vadovai, turintys reikalą su intelektualiais darbuotojais Investicija į personalo kompetencijas Projekto planavimas ir pradinių reikalavimų valdymas. Paleidimų valdymas Projekto gamyba, demonstruojant tarpines versijas ir detalizuojant pradinius reikalavimus RUP makiažo
 • 21. Patrauklūs emociniai populizmai: Augimas, Greitis, Sėkmė, Pasitenkinimas, Įgalinimas https://www.youtube.com/watch?v=BbJmO4cOoHg https://agilityhealthradar.com/exploring-business-agility/ https://jurgenappelo.com/management-30/ https://www.scaledagileframework.com/lean-agile-leadership/
 • 22. Nuostabios kolektyvo ir asmens utopijos Kur visi visada jauni, atsipalaidavę, įvairūs ir sexy https://www.deque.com/blog/accessibility-in-agile-team-practices/ ● Kolektyvas, kuriame yra skirtingų profesijų atstovai ● Sveikintinos tarpdisciplininės kompetencijos ● Siektinas universalumas ir T-formos kompetencijos ● Puikūs komandinis darbas ir bendra atsakomybė (ne asmeninė!) ● Aukštas etikos lygis ● Siekis savirealizacijos darbe ● Pasirengimas tobulėti, vystytis ir keistis ● Motyvacija per rezultato pasiekimą ● Aukštas profesionalumas ● Geri socialiniai/komunikaciniai įgūdžiai
 • 23. Po priedanga? 8 metus atgal mokinomės slėpti Agile po tradicinių projektų sutartimis:Produkto sąrašo planavimas Valstybiniam projektui, 2012 Agile sutarčių sudaryti taip iki galo neišmokom, bet … Agile jau seniai išlindo iš pogrindžio ….tačiau kova už lygias teises tęsiama
 • 24. IBM Rational Unified Process Waterfall model ... Neužilgo “po priedanga” papuls visa tradicinė projektų vadyba
 • 25. Pats laikas iškvėpti ir pacituoti Agile klasiką Scrum is particularly appropriate for high risk, complex, large projects and can be used when other parts are hardware or even waterfall development. Ken Schwaber, 2006
 • 26. Kartu ir tik kartu https://www.loc.gov/collections/world-war-i-posters/?fa=contributor:flagg,+james+montgomery
 • 27. Pragmatiškas Agile Projekto rezultato GAMYBOS FAZĖS ir KONTROLĖS TAŠKŲ organizavimo būdas Iteracinis – darbai suskirstyti trumpais periodais Inkrementinis – po kiekvieno periodo pagaminamas panaudotinas prieaugis Pilnai tinkamas tik auginamam produktui Programinė įranga Technologinis produktas su daugybė funkcijų/savybių Dokumentacija Projektavimo (dizaino) artefaktai Skatinamas kuo didesnis komandos savarankiškumas Įsitraukimas į planavimą Įsitraukimas į problemų/sunkumų sprendimą Įsitraukimas į tobulinimų identifikavimą Skatinama kuo didesnė praktinė tarpinių rezultatų kontrolė Skatinamas skaidrumas ir dažnas rizikų valdymas Saviorganizavimo viso ko reikia Agile įdiegimas neįmanomas be gero tradicinio valdymo atidirbimo
 • 28. Pragmatiškas Projektų Valdymas (1) Projektų vadovas atsakingas ir įgalintas Sudaryti SISTEMĄ iš žmonių, resursų ir veiklų, siekiant pagaminti PRODUKTĄ per apibrėžtą LAIKĄ už apibrėžtą BIUDŽETĄ Stebėti SISTEMĄ ir priimti sprendimus KONTROLĖS TAŠKUOSE Valdyti RIZIKAS Spręsti PROBLEMAS ir taikyti KOREKCINIUS VEIKSMUS SISTEMAI Projekto komandos principai Apibrėžtos ir užpildytos 3 rolės: Vadovas, Entuziastas, Krikštatėvis Tinkami žmonės tinkamose vietose Tinkamai ir racionaliai deleguotos atsakomybės Atsiskaito KONTROLĖS TAŠKUOSE
 • 29. Pragmatiškas Projektų Valdymas (2) Projekto matavimo principai Kiek liko LAIKO ir BIUDŽETO Pasiektas rezultatas Neignoruoti mirusio ar mirštančio projekto simptomų Projekto nutraukimas yra vienas iš galimų sprendimų KONTROLĖS TAŠKUOSE Planavimas Planavimas būtinas, bet planai pasensta iš karto po planavimo Ruošti skirtingo lygio planai - skirtingiems dalyviams (stakeholders) Kiti PV dėsniai Projekto vadovas yra vienas Projektai daromi puse jėgos, nepavyksta Projektai įsibėgėja iš lėto Rizika yra visada
 • 30. Reguliarioji Vadyba (1) Profesionalaus eksploatavimo principas https://www.asfridman.com/
 • 31. Reguliari Vadyba (2) Kiti principai Aiškūs gėrio ir blogio principai, bendros teisingumo taisyklės Pvz. visiems galioja racionalaus pakeičiamumo principas Tikslai pasirinkti racionalios analizės pagrindu S.M.A.R.T. Tikslų pasiekimo veiksmai pasirinkti tinkamam periodui Iki artimiausio arba kelių pirmų kontrolės taškų valdomame horizonte Užtikrinti optimalūs ir pakankami resursai arba aiškiai suderintas resursų deficitas Heroizmas ir sėkmė traktuojami, kaip valdymo klaidos https://www.asfridman.com/
 • 32. Reguliari Vadyba (3) Kiti principai Struktūra ir procesai formalizuoti tinkamu būdu Be chaoso ir be perteklinės biurokratijos Vadybinės technologijos reglamentuotos ir aprašytos suprantamai Teisės, pareigos, būtinos kompetencijos, procesai Optimalus personalo įtraukiamas į vadybinių sprendimų vystymą Tuos, ką verta įtraukti, ir tada, kada reikia įtraukti https://www.asfridman.com/
 • 33. Už visų gerų Agile metodikų yra Waterfal šešėlis (1) PDCA principas
 • 34. Už visų gerų Agile metodikų yra Waterfal šešėlis (2) DSDM Agile Project Management SAFe 5
 • 35. Už visų gerų Agile metodikų yra Waterfal šešėlis (3) EIS Ltd. :)
 • 36. Už visų gerų Agile organizacijų yra Hierarchija https://www.scaledagileframework.com/organize-around-value/
 • 37. Pirma - duobė ir pamatai, paskui barokas Agile ir kitos vadybinės naujovės Profesionali reguliarioji vadyba ir maksimumas naudos iš tradicinių - laiko patikrintų - metodų BE PATOLOGIJŲ
 • 38. Matyti esmę po makiažu :)