Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?

Agile Lietuva
Agile LietuvaAgile Lietuva
AR AGILE YRA GERIAUSIAS SPRENDIMAS
VIEŠOJO SEKTORIAUS POKYČIAMS?
Evaldas Pamakštis, PMP, PMI-ACP
Vilnius, 2019-11-07
Turinys
• Kas esu
• Agile ir žmonės
• Agile taikymo domenai
• Keletas projektų
• Savivaldybių rinkimų sistema, LRS
• Civilinės būklės aktų registravimo sistema, Statistikos departamentas
• Kolonijos informacinė sistema, VGRPDK
• Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo
• IP TV per LTE, LRTC
• Pokyčių valdymo sistema, LRV
• Išmoktos pamokos
• Rizikų valdymo sistema, Turto bankas – naujas iššūkis
Kas esu?
• Pasiekiantis tikslus
• Su visais sutariantis
☺
• Komandinis
žaidėjas!
Agile ir žmonės
• Viena iš 4 pamatinių Agile vertybių:
• Individai ir jų santykiai svarbiau nei procesai ir priemonės
• Keletas iš 12 pamatinių Agile principų:
• Bendradarbiavimas
• Motyvacija
• Tiesioginis bendravimas
• Priimtinas krūvis
• Saviorganizacija
Ir dar truputis Agile teorijos
• Sutariame, apie ką mes, ir tik tada dirbame („Principles & Mindset“)
• Kuriame vertę – svarbu padaryti, o ne daryti („Value-Driven delivery“)
• Bedradarbiaujame, o ne valdome suinteresuotąsias šalis („Stakeholder Engagement“)
• Dirbame kaip komanda („Team Performance“)
• Aktyviai reaguojame į pokyčius („Adaptive Planning“)
• „Nepašluojame“ po kilimu, o aktyviai sprendžiame problemas („Problem Detection and
Resolution“)
• Niekada nesustojame! (“Continuous Improvement”)
Agile
požiūris 4 vertybės 12 principų Praktikos
Dalis iš projektų per daugiau nei 20 metų ☺
• Savivaldybių rinkimų sistema, LRS
• Civilinės būklės aktų registravimo sistema, Statistikos
departamentas
• Kolonijos informacinė sistema, Vilniaus griežtojo režimo pataisos
darbų kolonija
• Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo
• IP TV LTE tinkle, Lietuvos radijo ir televizijos centras
• Pokyčių valdymo sistema LRV institucijose, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Kanceliarija
• Eigoje – Rizikų valdymo sistemos atnaujinimas, VĮ Turto
bankas
Savivaldybių rinkimų sistema
• Pilnas dokumentų apdorojimo ir skaičiavimų
automatizavimas
• Informacijos teikimas realiu laiku „on-line“
Agile – nuolatinis tobulėjimas
(Continuous improvement)
• Rezultatas
• Validavimas su klientu
• Kaip galima padaryti
geriau
• Naujų technologijų
įsisavinimas
Civilinės būklės aktų registravimo sistema
• Dokumentų
apdorojimo
automatizavimas
• Kelių sistemų
duomenų
migravimas
• Esamos
informacijos
korektiškumo
sutvarkymas
Agile – problemų sprendimas (Problem
Detection and Resolution)
• Klaidos
• Priežastys
• Analizė
• Naujas sprendimas
Archyvinė XX a. pabaiga, Kolonijos
Informacinės Sistemos kūrimas
• Waterfall tipo planas
– sako viena (visi
padaliniai, vienodas
detalumas)
• Realybėje daugiau
naudos – kitur (detali
biometrinė informacija
viename padalinyje,
operatyvinė – žvalgybinė
informacija sistemoje –
NE!)
• Po diegimo sistema
naudota daugiau nei
15 metų!
Agile – vertės kūrimas (Value driven
delivery)
• KIS projekte intuityviai po
kiekvieno etapo buvo taikomi
Agile principai:
• Kiek vertinga, ką padarėme?
• Ką verta toliau daryti – ar pagal
preliminarų planą, ar kas naudinga
klientui?
Naujos kartos duomenų perdavimo
tinklas, Teo
• RND fazė – VPLS sprendimo
sukūrimas
• Įdiegimo fazė:
• Tiekėjų sprendimų įvertinimas, įdiegimo
kontraktai
• Poveikis >1000 verslo klientų
• >10,000 fizinių pajungimų migravimas
• Žymiai padidintas pelningumas
daugiau nei 10 mil. Eur verslo
srityje
• Planas vystomas eigoje – turime
pasiekti, kas duos didžiausią
naudą!
Lietuvos radijo ir televizijos centras – IP
TV per LTE diegimas • RND tyrimai QoS srityje
LTE tinkle
• Vartotojo galinės įrangos
ir turinio kontraktai
• Fiznis diegimas >500
bazinių stočių
• Pirmas sėkmingas
komercinis IP TV
diegimas LTE tinkle
Europoje!
Agile – Adaptyvus planavimas
• Aaptyvus planavimas IPTV LTE projekto RND srityje leido
suvaldyti lūkesčius ir rasti tinkamiausią sprendimą!
Lietuvos Resbublikos Vyriausybės
Kanceliarija
• Bandymas
dideliu mastu
– iššūkiai
valstybės
lygio!
Tipinė problema
• Tipinis vykdančiųjų pažadas – yra gerai ir bus gerai ☺
• Artėjant pabaigos terminui – vien problemos...
Kaip tai pasiekti?
• Pasiremkime pasauline praktika
77%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Aukštas suderinimas
su strategija
Žemas suderinimas su
strategija
Sėkmingai įgyvendintų projektų
dalis
Yra PV sistema suderinta
su strateginiu planavimu
Nėra tokios sistemos
38% daugiau
12%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Aukštas suderinimas
su strategija
Žemas suderinimas su
strategija
Nesėkmingų projektų dalis
Yra PV sistema suderinta
su strateginiu planavimu
Nėra tokios sistemos
33% mažiau
Kodėl pradžia buvo sunki?
• Nenoras eiti į pokyčius
Procesas I Procesas II Procesas IV Procesas VProcesas III
Procesai
Procesas I
Procesas II
Procesas IV
Procesas V
Procesas III
Procesai Pokyčiai
Pokytis I
Pokytis II
Pokytis IV
Pokytis III
Sisteminis požiūris
• Projektinis valdymas – ne sala
• Reikia pilnos sistemos
Kompetencijos
Integravimas
su strateginiu
planavimu
Įrankis
Juridinis
įteisinimas
PROJEKTINIS
VALDYMAS
Standartas
Sistema - standartas
2
1
3
Projektų, programų ir portfelių valdymas
Pokyčių valdymas
Projektų biudžeto valdymas
4 LRV Strateginių projektų portfelio ir kitų
institucijų portfelių atskyrimo principai
5 LRV Strateginių projektų portfelio
valdymo komisijos ir kitų institucijų
portfelių valdymo komisijų atsakomybių
ribos
Sistema - kompetencijos
1-a savaitė
2-a savaitė
3-ia savaitė
4-a savaitė
5-a savaitė
Tema: Projektų valdymo
pagrindai
Auditorija: Projektų
savininkai, vadovai ir
komandos nariai
Trukmė: 1,5 val.
Tema: Darbų paskirstymo
struktūros (WBS)
sudarymas, tvarkaraščio
valdymas
Auditorija: Projektų
vadovai ir komandos nariai
Trukmė: 2 val.
Tema: Rizikų valdymas
Auditorija: Projektų
vadovai ir komandos nariai
Trukmė: 1 val.
Tema: Projektų biudžeto
valdymas
Auditorija: Projektų
vadovai ir komandos nariai
Trukmė: 2 val.
Tema: Programų valdymas,
portfelių valdymas
Auditorija: Projektų,
programų, portfelių
savininkai ir vadovai
Trukmė: 1,5 val.
Sistema - įrankis
Sistema – integravimas su valstybės
tarnybos įstatymu
Projektinis valdymas Institucinis valdymas
Projektų portfelio valdymas
Projektų naudos valdymas
Projektų valdymas
ir įgyvendinimas
Projekto
savininkas
Projekto
priežiūros
grupė
Komisija
Projektų
valdymo
tarnyba
Projekto
vadovas
Projekto
komandos
nariai
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybė
Institucijos
vadovas
Funkcinis
vadovas
Institucijos
struktūra
Projekto
charakteristikos
Funkcinė
Matricinė
Projektinė
Silpna matricinė
Subalansuota
matricinė
Stipri matricinė
Projekto vadovo
įgaliojimai
Maža arba nėra Maži
Maži arba
vidutiniai
Nuo vidutinių iki
didelių
Nuo didelių iki
pilnų
Išteklių
prieinamumas
Mažas arba nėra Mažas
Mažas arba
vidutinis
Nuo vidutinio iki
didelio
Nuo didelio iki
pilno
Projekto biudžetą
valdo
Funkcinis vadovas Funkcinis vadovas
Tiek funkcinis,
tiek projekto
vadovas
Projekto vadovas Projekto vadovas
Projekto vadovo
vaidmuo
Dalis darbo laiko Dalis darbo laiko Visas darbo laikas Visas darbo laikas Visas darbo laikas
Sistema – integravimas su Strateginiu
planavimu
Vizija,
misija
Ilgalaikė strategija
Veiklos planavimas ir
valdymas
Projektų portfelio
planavimas ir valdymas
Programų ir projektų
valdymas (pokyčių valdymas)
Kasdienių operacijų
valdymas
Institucijos ištekliai
Projektinio valdymo
metodas taikomas
pokyčiams
įgyvendinti
Strateginis planavimas
Rezultatai per 2 metus ir trūkumai...
• Vyriausybės programos
priemonės, kurios
įgyvendinamos pagal
projektinio valdymo
metodologiją,
diegiamos efektyviau!
Formaliai – Waterfall projektas
• Realiai – projektų programa
• Valdymas – hibridinis, dalyje projektų iš esmės Agile
Projektai skirtingi – išsirinkime tinkamiausią
metodiką
IŠMOKTOS PAMOKOS
• Nusiteikimas ir dar kartą nusiteikimas (Agile
principles ir mindset)
• Prioritetizavimas (Value driven delivery)
• Kaip sekasi su suinteresuotom šalim (ne
valdymas, o įtraukimas...)
• Kaip sekasi komanda – ar laimingi ir motyvuoti?..
(Agile team performance)
• Ar aktyviai reaguojam į pokyčius (Adaptive
planning)
• Kiek sekasi atptikti problemas – ar jas randam, jei
randam – ar sprendžiam?
• Kaip su nuolatiniu tobulėjimu? ☺
Rizikų valdymo sistemos diegimas turto
banke – naujas iššūkis
• Tipinis pavyzdys, kur Waterfall nepakanka
• Agile lūkesčių suvaldymo ir savalaikiai prioritetų
nustatymo metodai – nepakeičiami!
SUMAŽINTI PERDUOTI
IŠVENGTI PRIIMTI
RIZIKA
AČIŪ!
IEŠKOKIME GERIAUSIO SPRENDIMO!
1 of 31

Recommended

Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m... by
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...
Kodėl Agile neveikia? Neteisingos bitės daro neteisingą medų (Agile Lietuva m...Alexey Kovalyov
52 views34 slides
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos by
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosA. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos
A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. RekomendacijosAgile Lietuva
347 views42 slides
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor... by
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...
EPIS - elektroninių paslaugų integracijos sistemos diegimas. INVEGA ir Algor...Agile Lietuva
170 views20 slides
Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ... by
Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ...Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ...
Paulius Nomgaudas.Renata Kananavičiūtė.Dokumentų ir procesų valdymo sistemos ...Agile Lietuva
144 views9 slides
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis by
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas Stonis
"Valstybiniai projektai ir Agile" by Arūnas StonisAgile Lietuva
1.2K views19 slides
Agile product backlog for the gov project by
Agile product backlog for the gov projectAgile product backlog for the gov project
Agile product backlog for the gov projectAlexey Kovalyov
1K views47 slides

More Related Content

Similar to Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?

Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30 by
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Paulius Nomgaudas
83 views26 slides
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St... by
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile Lietuva
2.9K views15 slides
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019 by
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019Agile Lietuva
199 views21 slides
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui by
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui Agile Lietuva
195 views29 slides
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė by
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLRATCA
1.4K views41 slides
Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08) by
Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08)Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08)
Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08)Agile Lietuva
1K views15 slides

Similar to Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?(20)

Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30 by Paulius Nomgaudas
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile taikymas vystant ir prižiūrint VGTU IS 2016-08-30
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St... by Agile Lietuva
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile viešojo sektoriaus projektuose - kaip igyvendinti praktiškai. Arūnas St...
Agile Lietuva2.9K views
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019 by Agile Lietuva
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019
Aleksej Kovaliov.LRV PV Standartas +Agile.Agilepusryciai2019
Agile Lietuva199 views
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui by Agile Lietuva
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Meettup1 20191003 viesajam sektoriui
Agile Lietuva195 views
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė by LRATCA
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionėLEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LEAN ir viešasis sektorius. Nuolatinio tobulėjimo kelionė
LRATCA1.4K views
Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08) by Agile Lietuva
Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08)Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08)
Agile projektų valdymo metodikos viešojo sektoriaus projektuose (2011 11-08)
Agile Lietuva1K views
Agile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius Nomgaudas by Agile Lietuva
Agile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius NomgaudasAgile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius Nomgaudas
Agile pusryciai 2015. VGTU patirtis. Paulius Nomgaudas
Agile Lietuva2.8K views
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis by Agile Lietuva
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimisKas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Kas svarbu vykdant projektus užsakovo akimis
Agile Lietuva806 views
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis by Agile Lietuva
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtisAgile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile valstybiniame sektoriuje: realaus IT projekto patirtis
Agile Lietuva1.1K views
IT pirkimų iššūkiai: pirkti ar ne? Ką ir Kaip? by Marijus Stroncikas
IT pirkimų iššūkiai: pirkti ar ne? Ką ir Kaip?IT pirkimų iššūkiai: pirkti ar ne? Ką ir Kaip?
IT pirkimų iššūkiai: pirkti ar ne? Ką ir Kaip?
Marijus Stroncikas456 views
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas by Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas AdomauskasAgile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Agile projektu valdymas kasdienybeje ir darbe - Vaidas Adomauskas
Vaidas Adomauskas2.1K views
Kas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimą by Vaidas Adomauskas
Kas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimąKas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimą
Kas nėra Agile: arba kas stabdo vadovus rimtai svarstyti Agile metodų naudojimą
Vaidas Adomauskas1.4K views
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag... by Edmundas Vasonskis
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis (ASG) - "Kas svarbu vykdant projektus Užsakovo akimis", Ag...
Edmundas Vasonskis742 views
Kaip gauti daugiau naudos iš verslo valdymo sistemos by vvsprendimai
Kaip gauti daugiau naudos iš verslo valdymo sistemosKaip gauti daugiau naudos iš verslo valdymo sistemos
Kaip gauti daugiau naudos iš verslo valdymo sistemos
vvsprendimai557 views
Verslui nereikia IT sistemų @ Verslo Procesų Valdymo Praktika 2014 by Edmunda... by Edmundas Vasonskis
Verslui nereikia IT sistemų @ Verslo Procesų Valdymo Praktika 2014 by Edmunda...Verslui nereikia IT sistemų @ Verslo Procesų Valdymo Praktika 2014 by Edmunda...
Verslui nereikia IT sistemų @ Verslo Procesų Valdymo Praktika 2014 by Edmunda...
Edmundas Vasonskis623 views
M.Klasavičius - Kelias diegiant monitoringo sistemą - nuo 0 iki verslo metrikų by Agile Lietuva
M.Klasavičius - Kelias diegiant monitoringo sistemą - nuo 0 iki verslo metrikųM.Klasavičius - Kelias diegiant monitoringo sistemą - nuo 0 iki verslo metrikų
M.Klasavičius - Kelias diegiant monitoringo sistemą - nuo 0 iki verslo metrikų
Agile Lietuva534 views
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika by Agile Lietuva
Agile dsdm atern projeku valdymo metodikaAgile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile dsdm atern projeku valdymo metodika
Agile Lietuva5.5K views
A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui by Agile Lietuva
A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektuiA.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui
A.Kovaliov - Produkto darbų sąrašo planavimas valstybiniam projektui
Agile Lietuva4.9K views
Kaštų centrai ar vertė verslui - Finansų ir IT komandinis darbas (LT) by Marijus Stroncikas
Kaštų centrai ar vertė verslui - Finansų ir IT komandinis darbas (LT)Kaštų centrai ar vertė verslui - Finansų ir IT komandinis darbas (LT)
Kaštų centrai ar vertė verslui - Finansų ir IT komandinis darbas (LT)
Marijus Stroncikas649 views

More from Agile Lietuva

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ... by
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Lietuva
5 views11 slides
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra... by
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Lietuva
25 views51 slides
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ... by
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile Lietuva
6 views6 slides
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso... by
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Lietuva
3 views16 slides
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ... by
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...Agile Lietuva
219 views24 slides
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again by
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainAgile Lietuva
927 views65 slides

More from Agile Lietuva(20)

Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ... by Agile Lietuva
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Pusryčiai 2023 - „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ...
Agile Lietuva5 views
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra... by Agile Lietuva
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Pusryčiai 2023 - „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pra...
Agile Lietuva25 views
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ... by Agile Lietuva
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile pusryčiai 2023 - „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir ...
Agile Lietuva6 views
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso... by Agile Lietuva
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Pusryčiai 2023 - „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklauso...
Agile Lietuva3 views
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ... by Agile Lietuva
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
M. Kaminskas ir A. K. Remeikienė. LEAN projektas: sėkmės istorijos, iššūkiai ...
Agile Lietuva219 views
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again by Agile Lietuva
B. den Haak. How to make OKRs Lean AgainB. den Haak. How to make OKRs Lean Again
B. den Haak. How to make OKRs Lean Again
Agile Lietuva927 views
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate. by Agile Lietuva
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
D. Aitcheson. How to make forecasts that are actually accurate.
Agile Lietuva98 views
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius by Agile Lietuva
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečiusAleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Aleksandra Černiauskienė. Misija Bloomberg: Agile pagal amerikiečius
Agile Lietuva225 views
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai. by Agile Lietuva
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Maija Aniskovič. Agile įtaka komandos motyvacijai.
Agile Lietuva237 views
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas by Agile Lietuva
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymasdr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
dr. E. Janiūnienė. Asociacijos Agile Lietuva atlikto Agile tyrimo pristatymas
Agile Lietuva194 views
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi by Agile Lietuva
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visiM. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
M. Aniskovič. Laužome stereotipus: Agile gali drąsiai taikyti visi
Agile Lietuva194 views
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ... by Agile Lietuva
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
R. Krukonis. Reikalingas greitas rezultatas – pakeiskime projekto darbų organ...
Agile Lietuva178 views
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas by Agile Lietuva
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijasM. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
M. Jovaišas. Viešojo sektoriaus lankstumas įgyvendinant transformacijas
Agile Lietuva137 views
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall... by Agile Lietuva
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
A. Kovaliov. Kas nėra Agile jaunystėje, tas neturi širdies. Kas nėra Watefall...
Agile Lietuva209 views
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum by Agile Lietuva
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie ScrumV. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
V. Vasiliauskas. Nestandartinis atvejis: nuo Kanban prie Scrum
Agile Lietuva111 views
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems by Agile Lietuva
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiemsLeonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Leonard Vorobej. Agile projektų valdymas pradedantiesiems
Agile Lietuva183 views
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme by Agile Lietuva
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Giedrė Žemulaitytė. Agile personalo skyriaus valdyme
Agile Lietuva140 views
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose by Agile Lietuva
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandoseGabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Gabija Fatėnaitė. Agile ir Scrum turinio kūrimo ir marketingo komandose
Agile Lietuva167 views
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu... by Agile Lietuva
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Gediminas Milieška. Agile kelionės: nuo transformacijos iki planavimo dideliu...
Agile Lietuva137 views
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu by Agile Lietuva
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastuDenis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Denis Vanpoucke. Agile kelionės:nuo transformacijos iki planavimo dideliu mastu
Agile Lietuva118 views

Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?

 • 1. AR AGILE YRA GERIAUSIAS SPRENDIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS POKYČIAMS? Evaldas Pamakštis, PMP, PMI-ACP Vilnius, 2019-11-07
 • 2. Turinys • Kas esu • Agile ir žmonės • Agile taikymo domenai • Keletas projektų • Savivaldybių rinkimų sistema, LRS • Civilinės būklės aktų registravimo sistema, Statistikos departamentas • Kolonijos informacinė sistema, VGRPDK • Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo • IP TV per LTE, LRTC • Pokyčių valdymo sistema, LRV • Išmoktos pamokos • Rizikų valdymo sistema, Turto bankas – naujas iššūkis
 • 3. Kas esu? • Pasiekiantis tikslus • Su visais sutariantis ☺ • Komandinis žaidėjas!
 • 4. Agile ir žmonės • Viena iš 4 pamatinių Agile vertybių: • Individai ir jų santykiai svarbiau nei procesai ir priemonės • Keletas iš 12 pamatinių Agile principų: • Bendradarbiavimas • Motyvacija • Tiesioginis bendravimas • Priimtinas krūvis • Saviorganizacija
 • 5. Ir dar truputis Agile teorijos • Sutariame, apie ką mes, ir tik tada dirbame („Principles & Mindset“) • Kuriame vertę – svarbu padaryti, o ne daryti („Value-Driven delivery“) • Bedradarbiaujame, o ne valdome suinteresuotąsias šalis („Stakeholder Engagement“) • Dirbame kaip komanda („Team Performance“) • Aktyviai reaguojame į pokyčius („Adaptive Planning“) • „Nepašluojame“ po kilimu, o aktyviai sprendžiame problemas („Problem Detection and Resolution“) • Niekada nesustojame! (“Continuous Improvement”) Agile požiūris 4 vertybės 12 principų Praktikos
 • 6. Dalis iš projektų per daugiau nei 20 metų ☺ • Savivaldybių rinkimų sistema, LRS • Civilinės būklės aktų registravimo sistema, Statistikos departamentas • Kolonijos informacinė sistema, Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonija • Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo • IP TV LTE tinkle, Lietuvos radijo ir televizijos centras • Pokyčių valdymo sistema LRV institucijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija • Eigoje – Rizikų valdymo sistemos atnaujinimas, VĮ Turto bankas
 • 7. Savivaldybių rinkimų sistema • Pilnas dokumentų apdorojimo ir skaičiavimų automatizavimas • Informacijos teikimas realiu laiku „on-line“
 • 8. Agile – nuolatinis tobulėjimas (Continuous improvement) • Rezultatas • Validavimas su klientu • Kaip galima padaryti geriau • Naujų technologijų įsisavinimas
 • 9. Civilinės būklės aktų registravimo sistema • Dokumentų apdorojimo automatizavimas • Kelių sistemų duomenų migravimas • Esamos informacijos korektiškumo sutvarkymas
 • 10. Agile – problemų sprendimas (Problem Detection and Resolution) • Klaidos • Priežastys • Analizė • Naujas sprendimas
 • 11. Archyvinė XX a. pabaiga, Kolonijos Informacinės Sistemos kūrimas • Waterfall tipo planas – sako viena (visi padaliniai, vienodas detalumas) • Realybėje daugiau naudos – kitur (detali biometrinė informacija viename padalinyje, operatyvinė – žvalgybinė informacija sistemoje – NE!) • Po diegimo sistema naudota daugiau nei 15 metų!
 • 12. Agile – vertės kūrimas (Value driven delivery) • KIS projekte intuityviai po kiekvieno etapo buvo taikomi Agile principai: • Kiek vertinga, ką padarėme? • Ką verta toliau daryti – ar pagal preliminarų planą, ar kas naudinga klientui?
 • 13. Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo • RND fazė – VPLS sprendimo sukūrimas • Įdiegimo fazė: • Tiekėjų sprendimų įvertinimas, įdiegimo kontraktai • Poveikis >1000 verslo klientų • >10,000 fizinių pajungimų migravimas • Žymiai padidintas pelningumas daugiau nei 10 mil. Eur verslo srityje • Planas vystomas eigoje – turime pasiekti, kas duos didžiausią naudą!
 • 14. Lietuvos radijo ir televizijos centras – IP TV per LTE diegimas • RND tyrimai QoS srityje LTE tinkle • Vartotojo galinės įrangos ir turinio kontraktai • Fiznis diegimas >500 bazinių stočių • Pirmas sėkmingas komercinis IP TV diegimas LTE tinkle Europoje!
 • 15. Agile – Adaptyvus planavimas • Aaptyvus planavimas IPTV LTE projekto RND srityje leido suvaldyti lūkesčius ir rasti tinkamiausią sprendimą!
 • 16. Lietuvos Resbublikos Vyriausybės Kanceliarija • Bandymas dideliu mastu – iššūkiai valstybės lygio!
 • 17. Tipinė problema • Tipinis vykdančiųjų pažadas – yra gerai ir bus gerai ☺ • Artėjant pabaigos terminui – vien problemos...
 • 18. Kaip tai pasiekti? • Pasiremkime pasauline praktika 77% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aukštas suderinimas su strategija Žemas suderinimas su strategija Sėkmingai įgyvendintų projektų dalis Yra PV sistema suderinta su strateginiu planavimu Nėra tokios sistemos 38% daugiau 12% 18% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Aukštas suderinimas su strategija Žemas suderinimas su strategija Nesėkmingų projektų dalis Yra PV sistema suderinta su strateginiu planavimu Nėra tokios sistemos 33% mažiau
 • 19. Kodėl pradžia buvo sunki? • Nenoras eiti į pokyčius Procesas I Procesas II Procesas IV Procesas VProcesas III Procesai Procesas I Procesas II Procesas IV Procesas V Procesas III Procesai Pokyčiai Pokytis I Pokytis II Pokytis IV Pokytis III
 • 20. Sisteminis požiūris • Projektinis valdymas – ne sala • Reikia pilnos sistemos Kompetencijos Integravimas su strateginiu planavimu Įrankis Juridinis įteisinimas PROJEKTINIS VALDYMAS Standartas
 • 21. Sistema - standartas 2 1 3 Projektų, programų ir portfelių valdymas Pokyčių valdymas Projektų biudžeto valdymas 4 LRV Strateginių projektų portfelio ir kitų institucijų portfelių atskyrimo principai 5 LRV Strateginių projektų portfelio valdymo komisijos ir kitų institucijų portfelių valdymo komisijų atsakomybių ribos
 • 22. Sistema - kompetencijos 1-a savaitė 2-a savaitė 3-ia savaitė 4-a savaitė 5-a savaitė Tema: Projektų valdymo pagrindai Auditorija: Projektų savininkai, vadovai ir komandos nariai Trukmė: 1,5 val. Tema: Darbų paskirstymo struktūros (WBS) sudarymas, tvarkaraščio valdymas Auditorija: Projektų vadovai ir komandos nariai Trukmė: 2 val. Tema: Rizikų valdymas Auditorija: Projektų vadovai ir komandos nariai Trukmė: 1 val. Tema: Projektų biudžeto valdymas Auditorija: Projektų vadovai ir komandos nariai Trukmė: 2 val. Tema: Programų valdymas, portfelių valdymas Auditorija: Projektų, programų, portfelių savininkai ir vadovai Trukmė: 1,5 val.
 • 24. Sistema – integravimas su valstybės tarnybos įstatymu Projektinis valdymas Institucinis valdymas Projektų portfelio valdymas Projektų naudos valdymas Projektų valdymas ir įgyvendinimas Projekto savininkas Projekto priežiūros grupė Komisija Projektų valdymo tarnyba Projekto vadovas Projekto komandos nariai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Institucijos vadovas Funkcinis vadovas Institucijos struktūra Projekto charakteristikos Funkcinė Matricinė Projektinė Silpna matricinė Subalansuota matricinė Stipri matricinė Projekto vadovo įgaliojimai Maža arba nėra Maži Maži arba vidutiniai Nuo vidutinių iki didelių Nuo didelių iki pilnų Išteklių prieinamumas Mažas arba nėra Mažas Mažas arba vidutinis Nuo vidutinio iki didelio Nuo didelio iki pilno Projekto biudžetą valdo Funkcinis vadovas Funkcinis vadovas Tiek funkcinis, tiek projekto vadovas Projekto vadovas Projekto vadovas Projekto vadovo vaidmuo Dalis darbo laiko Dalis darbo laiko Visas darbo laikas Visas darbo laikas Visas darbo laikas
 • 25. Sistema – integravimas su Strateginiu planavimu Vizija, misija Ilgalaikė strategija Veiklos planavimas ir valdymas Projektų portfelio planavimas ir valdymas Programų ir projektų valdymas (pokyčių valdymas) Kasdienių operacijų valdymas Institucijos ištekliai Projektinio valdymo metodas taikomas pokyčiams įgyvendinti Strateginis planavimas
 • 26. Rezultatai per 2 metus ir trūkumai... • Vyriausybės programos priemonės, kurios įgyvendinamos pagal projektinio valdymo metodologiją, diegiamos efektyviau!
 • 27. Formaliai – Waterfall projektas • Realiai – projektų programa • Valdymas – hibridinis, dalyje projektų iš esmės Agile
 • 28. Projektai skirtingi – išsirinkime tinkamiausią metodiką
 • 29. IŠMOKTOS PAMOKOS • Nusiteikimas ir dar kartą nusiteikimas (Agile principles ir mindset) • Prioritetizavimas (Value driven delivery) • Kaip sekasi su suinteresuotom šalim (ne valdymas, o įtraukimas...) • Kaip sekasi komanda – ar laimingi ir motyvuoti?.. (Agile team performance) • Ar aktyviai reaguojam į pokyčius (Adaptive planning) • Kiek sekasi atptikti problemas – ar jas randam, jei randam – ar sprendžiam? • Kaip su nuolatiniu tobulėjimu? ☺
 • 30. Rizikų valdymo sistemos diegimas turto banke – naujas iššūkis • Tipinis pavyzdys, kur Waterfall nepakanka • Agile lūkesčių suvaldymo ir savalaikiai prioritetų nustatymo metodai – nepakeičiami! SUMAŽINTI PERDUOTI IŠVENGTI PRIIMTI RIZIKA