• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Pembentangan kerja kursus (pika)
 

Pembentangan kerja kursus (pika)

on

 • 1,418 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,418
Views on SlideShare
1,418
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Pembentangan kerja kursus (pika) Pembentangan kerja kursus (pika) Presentation Transcript

  • PERBENTANGAN KERJAKURSUSPENGGAL 2 TAHUN 2013PERSEPSI PENDUDUK
  • PENGENALAN Menurut kamus Oxford Fajar (KSSR Edisi Ke Dua) muka surat 479,pasar membawa maksud tempat menjual barangan seharian seperti ikan,daging dan sebagainya. Malam pula beerti (muka surat 431) waktumatahari tenggelam sehingga matahari terbit semula. Pasar berkala di Parit Yaani diadakan pada hari Sabtu bermula pada awalpukul 4.00 petang dan berakhir sehingga lebih kurang jam 10.00 malam.Pasar seperti ini umumnya diadakan sekali dalam seminggu. pasar malam menyediakan banyak pilihan kepada pengguna.Pembukaan pasar malam menyediakan alternatif kepadapengguna untuk membeli sesuatu barangan. Pasar malam di Parit Yaani juga turut menyediakanpeluang perniagaan kepada penduduk.
  • OBJEKTIFKAJIAN1) Mengenalpasti persepsipenduduk terhadap sumbanganperniagaan pasar malam.2) Mengkaji perseppenduduk terhadap kperniagaan pasar ma
  • LOKASI KAJIAN Kajian ini telah dilakukan di Parit Yaani,Yong Peng – Bandar Batu Pahat, sepuluhminit perjalanan dari Parit Yaani, duapuluh minit dari Bandar Batu Pahat danempat puluh minit dari Bandar Segamat. Parit Yaani adalah sebuah pekan yangterletak di Daerah Yong Peng. Luaskawasan pekannyaadalah kira – kira1,911.6 hektar, dengan jumlahpenduduknya sekitar 30,000 orang. Yong Peng pula telah ditubuhkan padapertengahan dekad 1950 – an.Kebanyakannya penduduk di sini adalahkaum Cina.
  • • Kaedah utama dalam pengumpulan data.• Untuk mendapatkan jawapan yang berbeza-beza dan mudah dibandingkan serta jawapanmudah diproses.Soal Selidik• Yang merupakan alternatif yang ada dalampengumpulan maklumat atau pengumpulan data• Lebih memahami situasi yang sebenar yang hendakdigambarkan oleh responden.Pemerhatian• Untuk mendapatkan maklumatsecara terus yang lengkap dan jelasdaripada responden.TemubualKAEDAHKAJIAN
  •  8 orang ( 30.0 peratus ) adalah sangatsetuju. 9 orang ( 33.0 peratus ) menyatakan setuju. tidak pasti dan tidak setuju masing-masing 6orang (22.0 peratus) dan 4 orang (15.0peratus) . Skala likert menunjukkan min 3.77 adalahsetuju.Memberi peluang perniagaan kepada pendudukDAPATAN KAJIAN1.Dapatan kajian melalui soalseliDik
  • 2. Dapatan kajian melaluipemerhatianKEMUDAHANTempat meletakkankenderaanTANDASSURAU
  • BARANGAN YANGDIJUALPAKAIAN MAKANANMAKANANUBAT - UBATAN
  • 3. Dapatan kajian melaluitemuBualKetiga – tiga responden mengatakan pasar malam dapatmengurangkan kadar pengangguran kerana pasar malam dapatmewujudkan peluang perniagaan. Oleh itu, dengan adanya peluangperniagaan dapat menambahkan atau meningkatkan taraf hiduppenduduk.Jelaslah bahawa pasar malam masih memberi banyakkemudahan kepada penduduk walaupun terdapat kesannegatif dengan adanya pasar malam. Namun begitu,sebagai pengguna yang bijak berbelanja, kita haruslah bijakmemilih barangan yang berkualiti dan harga yang berpatutan.
  • RUMUSAN DANKESIMPULAN Walaupun pembukaan pasar malam memberi banyakfaedah, tetapi kesan buruknya juga ada. Peniaga mestilahmematuhi etika perniagaan, iaitu berniaga secara jujur danmenjaga kebersihan serta mengawal mutu barangan. Pihakberkuasa harus sentiasa memantau kawasan pasar tersebutuntuk membanteras perniagaan haram di kawasan pasarmalam. Pengguna juga perlu berhati-hati agar tidaktertipu.
  • Disediakan oleh: Nur Syafiqah Binti TumiranGuru penilai: Tuan Hj. Abd. Rashid b. Johar: Encik Kamisan Bin Salleh