Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 6 PENGURUSAN
Pengenalan Kepada Pengurusan
Pengurusan – Fungsi,proses dan aktiviti merancang,mengorganisasi,memimpin,da...
 Pendekatan Kemanusiaan/Gelagat
Menekankan konsep kemanusiaan dlmpengurusan organisasi
i. Pergerakan hubungan kemanusiaan...
Perancangan
-proses menentukan matlamat& memutuskan tindakan ygpalingsesuai ygperlu diambil utk mencapai
matlamattersebut
...
Analisis Pulang Modal
 Teknik yg dapatmembantu pengurus/pembuat keputusan memahami hubung kaitantara volumjualan,
kos dan...
Bajet Modal
 Merupakan perancangan dalamjangka masa panjangyangmelibatkan aktiviti -aktiviti pelaburan
penilaian aliran t...
Analisis SWOT
 Kaedah rancangan strategik yg digunakan utk menilai kekuatan,kelemahan, peluang& ancaman ygada
dlm sesebua...
Bentuk Struktur Organisasi
Struktur Organisasi mengikut fungsi
 Pengelompokkan tugas berdasarkan fungsi asasorganisasi se...
b) Struktur organisasi mengikut divisyen pasaran
-Penjabatanan ini sesuai diwujudkan jika organisasi ingin memenuhi kepuas...
c) Struktur organisasi mengikut geografi
-Penjabatan organisasi mengikutdivisyen geografi amatsesuai diamalkan oleh pernia...
Struktur Organisasi mengikut Matriks
 Organisasi ini dikenali sebagai struktur jaringan atau pun ‘sistempelbagai arahan’....
Bentuk Struktur Organisasi Lain
Struktur Organisasi berdasarkan Pasukan
 Organisasi ygdisusun sepenuhnya berdasarkan pasu...
Struktur Organisasi bagi Organisasi Tanpa Sempadan
 Reka bentuk struktur organisasi tidak terhad kpd sempadan struktur bi...
4. Pengelompokan aktiviti
a. Setelah aktiviti-aktiviti yangdikenal pasti dikelaskan mengikut fungsi dan sifatnya,aktiviti-...
Konsep Pengorganisasian
Konsep Maksud
Autoriti Hak utk membuat keputusan & mengambil tindakan utk menjalankan sesuatu
tuga...
 Jenis Kepimpinan
Kepimpinan Transactional – menekankan peranan pemberian arahan atau penyeliaan pemimpin terhadap,
pengo...
Kepentingan Pasukan:
a) Membolehkan kerja disiapkan dlmtempoh yg ditetapkan
b) Meringankan beban kerja ahli pasukan
c) Men...
v. Sistem mentor
vi. Reka bentuk semula kerja
vii. Penetapan matlamat yg jelas
viii. Komunikasi organisasi
b) Pendekatan i...
 Sistem Kawalan Dalaman:
a) Audit dalaman
- Dilakukan utk menyemak semula perjalanan organisasi dlmtempoh tertentu utk me...
 Fungsi Teknik Menilai & Menyemak Program (PERT) & Cara Laluan Genting (CPM) Sebagai Alat Kawalan
a) Mengawal kemajuan pr...
- Penerimaan mestilah dibuatsecara biasa & munasabah melainkan jikatawaran itu menetapkan
cara penerimaannya
- Sesuatu pen...
Kontrak Batal Kontrak yg tidak mematuhi elemen tawaran, penerimaan,balasan,niat,ketentuan dan
keupayaan
Kontrak Boleh Bata...
 BarangMasa Hadapan – barangyg dibuat/diperoleh oleh penjual selepas kontrak jualan
Terma Kontrak Terbahagi kepada 2 iait...
kilang& bercakap dgn org awam tanpa mikrofon
Psikologikal Cara berfikir ygberlainan & tanggapan yg berbez antara penghanta...
- Komunikasi ygtidak menggunakan percakapan
 Jenis komunikasi bukan lisan:
- Komunikasi visual
- Komunikasi bertulis
- Ba...
- Menyempurnakan suatu perniagaan
 Dalamperbualan telefon,suara/kata-kata penghantar memainkan peranan penting utk menunj...
 Prinsip Berunding:
- Tumpuan kpd minat& bukan kedudukan
- Asingkan manusia drpd masalah
- Jana pelbagai pilihan
- Guna k...
Teknologi Maklumat
 Peranan ICT dlm Pengurusan Perniagaan:
- Penyediaan laporan
- Sistem kawalan kewangan
- Pengurusan in...
- Tidak melibatkan kos yg tinggi
- Boleh beroperasi 24 jamsehari/7 hari seminggu
- Boleh menarik pelanggan dr seluruh duni...
b) Sumbang saran
- Teknik penjanaan idea dgn setiap ahli dlmkumpulan dibenarkan memberi pendapat ttg sesuatu
masalah/tajuk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2

53,129 views

Published on

Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2

Published in: Education

Nota pengajian-perniagaan-stpm-semester-2

 1. 1. BAB 6 PENGURUSAN Pengenalan Kepada Pengurusan Pengurusan – Fungsi,proses dan aktiviti merancang,mengorganisasi,memimpin,dan mengawal usaha semua ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi untuk mencapai objektif organisasi yangtelah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Fungsi Pengurusan Konsep Keberkesanan & Kecekapan  Kecekapan – Melakukan kerja dgn cara ygbetul (doing thing in a right manner)  Keberkesanan –Melakukan sesuatu yg betul (doingthe right thing) 3 Kategori Peranan Utama Pengurus (Teori Mintzberg):  Bermaklumat (Pengawas, Penyampai maklumat, Jurucakap)  Antara perorangan (Lambang/simbol,Pemimpin, Penghubung)  Pembuat keputusan (Usahawan,Penyelesai masalah,Pengagih sumber, Perunding) Pendekatan Pemikiran Pengurusan  Pendekatan Klasikal Menekankan pencarian kaedah utk menguruskan kerja &organisasi dgn cekap. i. Teori pengurusan saintifik -mengutamakan kaedah saintifik dlmmencari kaedah kerja yg dpt meningkatkan kecekapan pekerja. -menekankan system kerja ikut butir utk mencari cara ygpalingefesien dlm melaksanakan sesuatu tugas khusus. ii. Teori organisasi klasik -menekankan usaha menetapkan garis panduan & kaedah menyeluruh utk menguruskan sesebuah organisasi ygkompleks. -Henry Fayol’amalan pengurusan dlmsesebuah organisasi boleh dikenal pasti melalui corak-corak tertentu -Max Weber’ memperkenalkan teori birokrasi pengurusan ygmenekankan hierarki pengurusan yg jelas -Chester Barnard’menekan hubungan yg baik antara pengurus dgn pekerja dlmmengurus organisasi bagi memastikan kejayaan organisasi Perancangan Proses yg melibatkan pengurus menentukan matlamatyg ingin dicapai dan menentukan tindakan yg palingsesuai utk diambil di semua peringkat organisasi utk menepati matlamat organisasi Pengorganisasian Proses yg melibatkan pengurus menyusun & mengagihkan sumber-sumber organisasi utk melaksanakan tugas ygtelah ditetapkan agar matlamatorganisasi tercapai. Kepimpinan Proses yg melibatkan pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dpt melaksanakan tugas ygdiberikan dgn cekap & berkesan utk mencapai matlamat organisasi. Pengawalan Proses yg melibatkan pengurus memantau prestasi kerja semasa & mengambil tindakan utk memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yg dijangkakan.
 2. 2.  Pendekatan Kemanusiaan/Gelagat Menekankan konsep kemanusiaan dlmpengurusan organisasi i. Pergerakan hubungan kemanusiaan -menekankan hubungan & interaksi ygbaik antara pengurus dgn pekerja bagi mencapai matlamat organisasi -Kajian Hawthorne’produktiviti pekerja dpt ditingkatkan jika pengurus memberikan tumpuan pd aspek social di tempatkerja ii. Teori sains gelagat -menitikberatkan penyelidikan saintifik sebagai asasutk memahami gelagat manusia dlmorganisasi -Abraham Maslow’menyarankan Teori Hierarki Keperluan -Douglas McGregor’ membangunkan Teori X & Teori Ytentang pekerja  Pendekatan Sains Pengurusan/Kuantitatif Menekankan penggunaan matematik, statistic dan alatbantu maklumatutk membantu pengurus membuat keputusan demi mencapai matlamatorganisasi i. Teori sains pengurusan -meningkatkan keberkesanan pembuatan keputusan melalui penggunaan model matematik dan kaedah sains ii. Teori pengurusan operasi -membantu pengurus mengurus pengeluaran & penghantaran barangan & perkhidmatan yg ditawarkan oleh organisasi iii. Teori sistempengurusan maklumat -mereka bentuk & menguruskan maklumat melalui computer utk digunakan oleh pengurus dlm membuat keputusan Kemahiran Pengurusan Tiga Peringkat Pengurusan dalam Organisasi a) Pengurusan peringkat bawahan b) Pengurusan peringkat pertengahan c) Pengurusan peringkat atasan Pengurusan: i. Peringkatatasan -bertanggungjawab terhadap keseluruhan kejayaan organisasi ii. Peringkatpertengahan -bertanggungjawab menterjemahkan wawasan,hala tuju,dan strategi jangka panjangorganisasi kedalam objektif & aktiviti yglebih khusus iii. Peringkatbawahan -bertanggungjawab melaksanakan rancangan & aktiviti khusus ygtelah ditetapkan oleh pengurus peringkat pertengahan
 3. 3. Perancangan -proses menentukan matlamat& memutuskan tindakan ygpalingsesuai ygperlu diambil utk mencapai matlamattersebut Kepentingan Perancangan i. Menyediakan halatuju ii. Sebagai panduan utk membuat keputusan iii. Mengukur prestasi organisasi iv. Membolehkan kawalan dilakukan v. Menyelaras & memperuntukkan sumber vi. Mencapai matlamatdgn cekap & berkesan Jenis Perancangan  Jenis perancangan mengikut jangka masa: a) Rancangan jangka panjang/rancangan strategik b) Rancangan taktikal  Jenis perancangan mengikut kegunaan: a) Rancangan tersedia b) Rancangan kegunaan tunggal  Jenis perancangan mengikut peringkat: a) Rancangan strategik b) Rancangan taktikal c) Rancangan operasi Perbezaan antara rancangan strategic, rancangan taktikal & rancangan operasi Aspek Rancangan Strategik Rancangan Taktikal Rancangan Operasi Jangka masa Jangka masa panjang Jangka masa sederhana Jangka masa pendek Liputan Menyeluruh & meliputi seluruh organisasi Terperinci meliputi setiap jabatan Terperinci meliputi setiap bahagian/unit Pengurusan Pengurusan peringkat atasan Pengurusan peringkat pertengahan Pengurusan peringkat bawahan Proses Perancangan Menentukan matlamat & objektif Spesifik/jelas, Dpt diukur, Dpt dicapai, Mempunyai tempoh masa, Relevan Menganalisis persekitaran perniagaan Analisispersekitaran dgn melihatapa yg sdg berlaku ramal apa ygakan berlaku alisis persekitaran dgn melihat apa yg sdg berlaku ramal apa yg akan berlaku Menilai alternative tindakan Menilai semua alternative tindakan yg dibangunkan dr segi kebaikan/keburukan emua alternative tindakan yg dibangunkan dr segi kebaikan/keburukan Membentuk alternative tindakan Menetapkan lebih drpd 1 cara utk mencapai matlamat tuk alternative tindakan Menetapkan lebih drpd 1 cara utk mencapai matlamatMemilih alternative tindakan Memilih alternativeyg mempunyai byk kekuatan berbandingkelemahannya ilih alternative tindakan Memilih alternative yg mempunyai byk kekuatan berbanding kelemahannya
 4. 4. Analisis Pulang Modal  Teknik yg dapatmembantu pengurus/pembuat keputusan memahami hubung kaitantara volumjualan, kos dan keuntungan dlmorganisasi  Dilakukan secaragrafik/matematik  Pengurus boleh merancang aktiviti-aktiviti ygrelevan agar dapatmencapai volum yg dapatmemberi keuntungan Carta Gantt  Menunjukkan tahap kemajuan & pencapaian setiap aktiviti berdasarkan jangkamasa ygdiperlukan & ditetapkan  Kegunaan carta Gantt dlm perancangan: i) Merancangkemajuan sesuatu programdengan mudah. ii) Menetapkan masa permulaan dan akhir masa setiap aktiviti iii) Menentukan tempoh/mengenal pasti untuk menyempurnakan aktiviti mengikut tempoh iv) Membantu membuat pemeriksaan dan perbandingan terhadap sesuatu projek v) Pengurus dapatmengetahui kemajuan perkembangan sebenar sesuatu projek  Kebaikan Carta Gantt i) Perkembangan sesuatu projek dapatdiikuti daripadamula hingga tamat ii) Dapatmemebandungakan anggaran masa bagi setaip aktiviti dengan anggaran masa sebenar iii) Pengubahsuaian masa dapatdilaksanakan apabila perlu iv) Memastikan urutan aktiviti dijalankan mengikutjadual v) Membantu penggunaan sumber Bajet  Merupakan teknik yang digunakan oleh perniagaan untuk merancang pengaliran wang tunai perniagaan pada masa hadapan.Lazimnya digunakan untuk merancang aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar perniagaan Bajet Tunai  Merupakan satu perancangan kewangan yang melihatpenggangaran penerimaan atau perbelanjaan yang dijangka dibuatdalammasa setahun.Pengurus dapat memastikan keperluan tunai organisasi sentiasa mencukupi dan memelihara kedudukan kecairan organisasi berada ditahap memuaskan.  Bajet tunai disediakan untuk satu jangka masa pendek misalnya,suku tahun,setengah tahun atau satu tahun. Hal ini disebabkan semakin panjang sesuatu tempoh akan menyukarkan pihak pengurusan meramal aliran wangtunai dengan tepat  Bajet tunai disediakan untuk tempoh enam bulan perniagaan akan datangmenunjukkan perniagaan bakal menghadapi kekurangan wang tunai. Tindakan yangboleh diambil bagi mengatasi masalah tersebut adalah seperti: a) Mencari jalan meningkatkan hasil jualan dan memeberi tempoh kredit yang pendek kepada pembeli b) Mencari jalan mengurangkan perbelanjaan c) Memohon tempoh bayaran balik pinjaman lebih panjang d) Mendapatkan sumber kewangan tambahan seperti pelaburan baharu e) Merancangpembelian aset tetap dengan bijak bagi mengurangkan pengaliran kueluar wangtunai Penggunaan bajet tunai dalam perancangan  Penerimaan tunai  Pembayaran tunai  Aliran tunai bersih  Baki tunai bersih
 5. 5. Bajet Modal  Merupakan perancangan dalamjangka masa panjangyangmelibatkan aktiviti -aktiviti pelaburan penilaian aliran tunai masuk dan keluar,dan proses keputusan pelaburan.  Projek pelaburan boleh dikelaskan kepada lima kategori,iaitu: a) Produk baharu b) Pembesaran produk sedia ada c) Penggantian aset tetap seperti peralatan dan bangunan d) Penerokaan e) Penyelidikan dan pembangunan (R&D) Kaedah Laluan Genting (Critical Path Method, CPM)  Suatu cara utk mengenal pasti aktiviti penting/kritikal ygtelah dijadualkan bgsesuatu projek & memudahkan pihak pengurusan utk membuat pengawalan dr segi kos  Laluan genting – tempoh masa yg palinglama ygboleh diambil oleh sesuatu projek utk disiapkan  Laluan genting dirancangsupaya sesuatu projek dpt disiapkan selewat-lewatnya pd jangka masa laluan genting/sebelum jangka masa tersebut  AnalisisPERTsebagai alatperancangan dan pengawalan berguna untuk menentukan masa dan kebarangkalian sesuatu projek dapatdisiapkan mengikut jadual,kos proj ek,kecukupan sumber, dan aktiviti gentingyang terlibatdlm sesuatu projek  Berikut merupakan contoh PERT bagi pembinaan sebuah gudang Istilah Huraian Formula ES Masa permulaan terawal ialah kegiatan-kegiatan terawal yang boleh dimulakan ESj = mak. {ESi = Di} LF Masa siap terlewat ialah kegiatan-kegiatan yang paling lewat boleh disiapkan supaya tidak menggangu aktiviti lain LFj = min. {LFj – Dj} LS Masa mula terlewat ialah kegiata-kegiatan yang boleh dimulakan supaya tidak mejejaskan aktiviti lain LS = LF – D EF Masa terawal siap ialah aktiviti-aktiviti yang boleh disiapkan paling awal EF + ES + D S Slak ialah perbezaan antara masa yang ada untuk melaksanakan sesuatu aktiviti dan jangka masa yang diperlukan S = LF - EF Perancangan Strategik -satu proses di mana organisasi menetapkan strategi/hala tuju & membuat keputusan ttg cara mengagihkan sumber-sumbernya utk melaksanakan strategi tersebut Unsur Perancangan Strategik Unsur Maksud Visi Apa yg diinginkan organisasi & merupakan persepktif jangka panjangserta memberi focus pd masa hadapan Misi Tujuan utama & matlamat penubuhan sesebuah organisasi Objektif Sasaran/ hasil akhirygcuba dicapai oleh organisasi Strategi Rancangan menyeluruh yg menetapkan satu hala tuju yg penting bg organisasi Taktik Cara/langkah ygdigunakan utk mencapai sasaran/matlamatygditetapkan Dasar/polisi Garis panduan umum utk membantu pengurus membuat keputusan & mengambil tindakan Prosedur Tatacara/langkah khusus ygperlu diikuti secaraturutan bgmelaksanakan das aryg ditetapkan Standard Persetujuan yg telah didokumentasikan & spesifikasi teknikal/kriteriaterperinci dinyatakan utk diguna pakai secara konsisten
 6. 6. Analisis SWOT  Kaedah rancangan strategik yg digunakan utk menilai kekuatan,kelemahan, peluang& ancaman ygada dlm sesebuah organisasi  Melibatkan penentuan faKtor dalaman & luaran ygmembantu/menghalang pencapaian objektif sesebuah organisasi  Tujuan membuat analisisSWOT: i. Mengekalkan & menambah baik segala faktor kekuatan yg ada ii. Mengenal pasti kelemahan-kelemahan perniagaan & mengambil tindakan utk memperbetulkan kelemahan tersebut iii. Meneroka segala peluangbagi melaksanakan strategi organisasi iv. Mengenal pasti segala ancaman perniagaan serta mengambil langkah ygsesuai utk menghadapi & mengurangkannya Pengorganisasian  Proses menyusun & mengagihkan sumber manusia & sumber lain utk melaksanakan tugas agar matlamat organisasi ygtelah ditetapkan tercapai secara cekap & berkesan  Kepentingan pengorganisasian: i. Mengagihkan sumber secara cekap ii. Menentukan bidang tugas jabatan & tugas setiap pekerja iii. Menyelaras antara jabatan iv. Membentuk rantaian arahan  Carta Organisasi –satu gambar rajah lini ygmenunjukkan struktur jabatan/unit/bahagian utama dlm organisasi seperti jabatan,pembuatan,pemasaran,kewangan, pengurus an sumber manusia & inventori  Maklumat yg dapat digambarkan dlm carta organisasi: i. Pembahagian kerja ii. Jenis tugas iii. Peringkatpengurusan iv. Aliran komunikasi & rantai arahan v. Pengelompokan kerja KETUA EKSEKUTIF PENGURUSAN PEMASARAN PENGURUS PENGELUARAN PENGURUS KEWANGAN PENYELIA KILANG
 7. 7. Bentuk Struktur Organisasi Struktur Organisasi mengikut fungsi  Pengelompokkan tugas berdasarkan fungsi asasorganisasi seperti jabatan pengeluaran,jabatan pemasaran,jabatan kewangan & jabatan sumber manusia Struktur Organisasi mengikut Divisyen  Pengelompokkan tugas berdasarkan persamaan produk,perkhidmatan & sasaran pemasaran  Dibahagikan kepada 3 bentuk: a) Struktur organisasi mengikut divisyen produk -penjabatanan jabatan mengikut jenis divisyen produk ialah pembentukan jabatan mengikut jenis keluaran yangdihasilkan oleh perniagaan. -kebaikan penjabatan organisasi ini ialah i) Mempercepat proses membuat keputusan, terutama dari segi pengeluaran kerana setiap bahagian boleh membuat keputusan berdasarkan produk masing-masing ii) Memudahkan pengukuran prestasi setiap jabatan yangmenghasilkan produk yangberlainan kerana ukuran jualan mengikut produk masing-masing iii) Amat sesuai diamalkan oleh organisasi besar,setiap bahagian produk boleh focus dan membuat keputusan berdasarkan pengeluaran produk. iv) Penyelidikan terhadap setiap produk mudah dijalankan kerana setiap bahagian member focus kepada satu produk dan tiada kaitan dengan bahagian produk lain. KETUA EKSEKUTIF PENGURUS PEMSARAN PENGURUS PENGELUARAN PENGURUS SUMBER MANUSIA PENGURUS KEWANGAN KETUA EKSEKUTIF PENGURUS PRODUK BERAS PENGURUS PRODUK TEPUNG EKSEKUTIF PEMASARAN EKSEKUTIF PENGELUARAN EKSEKUTIF KEWANGAN PENGURUS PRODUK JAGUNG
 8. 8. b) Struktur organisasi mengikut divisyen pasaran -Penjabatanan ini sesuai diwujudkan jika organisasi ingin memenuhi kepuasan pengguna berdasarkan keperluan pasaran pelanggan yangberbeza dalampasaran tersebut. -Kebaikan penjabatan mengikut divisyen pasaran adalah: i) Memberi tumpuan terhadap memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza ii) Meningkatkan keyakinan dan kepuasan pasaran pelanggan melalu layanan istimewa yang diberi oleh pengeluar berdasarkan ciri-ciri khusus pengguna iii) Mewujudkan kepakaran dalambidangkhidmatpelanggan kerana setiap pasaran berbeza memerlukan pengetahuan yangkhusus bagi setiap jenis pelanggan pasaran tersebut iv) Memudahkan proses pemberian perkhidmatan selepas jualan kerana pasaran yangberbeza dengan kategori pelanggan yang berbeza-beza memerlukan perkhidmatan selepas jualan yang berbeza-beza. -Keburukan penjabatan mengikut divisyen pasaran ialah: i) Menyukarkan penyelarasan antara jabatan yangmengendalikan permintaan pelanggan yang bersaingan ii) Pengurus dan pekerja perlu melengkapkan diri dengan kemahiran khidmatpelanggan bagi menyelesaikan masalh yangdihadapi oleh pengguna iii) kumpulan pelanggan mungkin tidak dapatdibezakan secara jelasatau nyata iv) Melibatkan kos pengurusan yang tinggi dan tidak sesuai diamalakn oleh organisasi kecil yang mempunyai bilangan pelanggan yangsedikit KETUA EKSEKUTIF EKSEKUTIF PEMSARAN EKSEKUTIF PENGELUARAN EKSEKUTIF KEWANGAN PENGURUS PASARAN PERDAGANGANN PENGURUS PASARAN PENGGUNA AKHIR PENGURUS PASARAN PENGGUNA INDUSTRI
 9. 9. c) Struktur organisasi mengikut geografi -Penjabatan organisasi mengikutdivisyen geografi amatsesuai diamalkan oleh perniagaan yang memiliki pelanggan mengikut geografi yang luas dan berselerak seperti perniagaan antarabangsa. -Seoang ketua organisasi dilantik mengetuai pejabatpengurusan yang terletak dikawasan yang strategik. Cawangan lain pula akan diketua seorangpengurus bahagian yangbertanggungjawab melaporkan segala maklumatdan laporan kepada pengarah ibu pejabat -Kebaikan penjabatan divisyen geografi i) Melibatkan peruntukkan tanggungjawab lebih rendah kerana pembahagian pengurusan dilaksanakan mengikutsesuatu pasaran. ii) Memberi penekanan pada ciri-ciri kawsan dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pengguna tempatan. Pengurus tempatan lebih memahami masalah masing-masingmengikutlokasi. iii) Membantu pihak pengursan mengenal pasti cita rasa pelanggan dikawasan geografi yangberlainan dengan lebih tepat. Seterusnya dapatmembantu organisasi mengahasilkan produk yangdapat memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. iv) Menikmati faedah ekonomi operasi tempatan kerana operasi perniagaan boleh menggunakan sumber tempatan yang tersedia. -Keburukan penjabatan divisyeb geografi i) Organisasi perlu mengambil lebih banyak pekerja yangmemepunyai kemahiran pengurusan ii) Menyukarkan penyelenggaraan perkhidmatan pada peringkatpusat, malah perkhidmatan lain perlu disediakan pada peringkatkawasan seperti perkhidmatan pembelian dan pengurus an sumber manusia iii) Perhubungan antara pelerkja dikawasan atau bahagian yangberlainanamungkin kurangrapatdan mesra iv) Pekerje lebih tertumpu pada usaha mencapai matlamatbahagian masing –masingdan mengabaikan matlamatorganisasi secara menyeluruh. PENGARAH PENOLONG PENGARAH KAWASAN SELATAN PENOLONG PENGARAH KAWASAN TENGAH PENOLONG PENGARAH KAWASAN UTARA PENOLONG PENGARAH KAWASAN TIMUR
 10. 10. Struktur Organisasi mengikut Matriks  Organisasi ini dikenali sebagai struktur jaringan atau pun ‘sistempelbagai arahan’.Organisasi yang mengamalkan penjabatan matriks,peranan jabatan pengeluaran dianggap amatpenting. Setiap pekerja dalamorgansasi perlu melaporkan kepada dua orangketua, iaitu ketua jabatan dimana pekerja tersebut bekerja atau ketua jabatan pengeluaran. ≤ -Kebaikan penjabatanan organisasi mengikut Matriks: i) Kepakaran pekerja mahr dengan cekap dan perkongsian kepakaran boleh dilaksanakan antara jabatan fugsian dan projek ii) Fleksibledalampengurusan projek atau produk baharu disebabkan penggunaan fungsi perniagaan dapat digunakan atas projek baharu iii) penjabatanan matriks dapatmeningkatkan kemahiran pekerja sesuatu fungsi merentasi fungsian organisasi yang lain iv) Perkongsian kepakaran dengan projek lain,dapatmenggalakkan kerjasama antarajabatan. v) Mengembangkan peranan hubungan manusia, maklumatdan membuat keputusan bagi pekerja terlibat. vi) Gabungan kepakaran fungsian dengan pelbagai projek dan produk dapat meningkatkan kualiti pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah -Keburukan penjabatanan organisasi mengikutMatriks: i) Konflik autoriti cenderungwujud dalamorganisasi disebabkan setiap projek akan menggunakan perkhidmatan kepakaran terdiri daripadabahagian lain. ii) Seseorangpekerja mempunyai dua orangketua, dapatmenyebabkan berlakunya pertindihan arahan yang diberi kepada para pekerja yang terlibat iii) Pengurus perlu melengkapakan diri dengan kemahiran perhubungan manusia.Disebabkan peranan pengurus bukan sahaja terlibatdalambahagiannyatetapi melibatkan tanggungjawab dengan pekerja dari bahagian lain. PENGARAH PENGURUS PROJEK A PENGURUS PROJEK B PENGURUS PROJEK C PENGURUS KEWANGAN EKSEKUTIF A1 EKSEKUTIF B1 EKSEKUTIF C1 PENGURUS KEWANGAN EKSEKUTIF A2 EKSEKUITF B2 EKSEKUTIF C2 PENGURUS KEWANGAN EKSEKUTIF A3 EKSEKUTIF B3 EKSEKUTIF C3
 11. 11. Bentuk Struktur Organisasi Lain Struktur Organisasi berdasarkan Pasukan  Organisasi ygdisusun sepenuhnya berdasarkan pasukan/kumpulan kerja  Memberi kuasa kepada pekerja dan peningkatan kerjasama dalamkemahiran dan disiplin yangberbeza  Pasukan berstruktur tiada hierarki atau rantaian arahan. terhadap pretasi syarikat -Kebaikan struktur berdasarkan Pasukan i) bebanan pekerjaan dikurangkan dan masalah pertindihan dapatdielakkan dengan pengagihan kerja atau tugas secara sistematik ii) penglibatan pekerja lebih aktif memberi idea dengan lebih banyak dan bernas sebelum membuat keputusan kerana pekerja dapatmelibatkan diri sama ada secara langsungatau tidak langsung iii) menghasilkn keputusan yanglebih baik apabila bergabungdalamsebuah pasukan yangberasaskan latar belakangyangberbeza dan potensi yang terhad iv) membina satu sistemsokongan utuh dan kukuh. Setiap ahli bekerjasama dalammencapai satu matlamatbersama-sama bertanggungjawab atas hasil kerja yangdicapai Struktur Organisasi berdasarkan Projek  Struktur sementara iaitu sumber diagihkan bgmelaksanakan sesuatu projek jangka pendek tertentu terutamanya projek yg unik & kompleks  Struktur organisasi ini tidak berpusat.Dapatmengurangkan birokrasi dalampengurusan.Dapatmembuat keputusan sendiri bagi memastikan kaedah tugas dilaksanakan untuk menyiapkan sesuatu projek -Kebaikan struktur berdasarkan Projek i)lebih berfokus kepada jenis projek yang dijalankan. ii) mewujudkan tahap kecekapan yang tinggi dlmklangan pekerja. Tenaga kerja yang digunkan trdiri daripada tenaga pakar dan tenaga kerja terbaik dalambidangberkaitan.Dapatmemastikan produk tersebut bermutu tinggi iii) mempunyai hubungan dengan struktur matriks iv) mewujudkan pembentukkan kumpulan kerja yang formal kerana projek yang dilaksanakan memerlukan pekerja daripada fungsi lain seperti kewangan,pengeluaran dan sumber manusia.Penggabungan pelbagai fungsi membentuk pasukan yangmenghasilkan kumpulan yangefektif, efisien dan berkemahiran tinggi v) faedah berpasukan mewujudkan satu hubungan yang baik dengan pekerja daripada pelbagai fungsi. Mewujudkan satu kemahiran komunikasi dalamkalangan pekerja dlmsesebuah organisasi Struktir Organisasi bagi Unit Perniagaan Strategik (SBU)  Struktur organisasi yg melibatkan satu bahagian/unityg kecil diberi autonomi dari segi pengurusan dan kuasa dalammembuat keputusan untuk mencapai sesuatu matlamattersendiri bagi tempoh masa panjang.  Pembentukan SBU mengambil kira faktor untuk memenuhi tuntutan dengan cepat berdasarkan perubahan persekitaran.  SBU berkeupayaan merebut peluang perniagaan yangwujud disebabkan unitperniagaan mempunyai pelanggan dan matlamatsendri.
 12. 12. Struktur Organisasi bagi Organisasi Tanpa Sempadan  Reka bentuk struktur organisasi tidak terhad kpd sempadan struktur biasa ygditetapkan terlebih dahulu  Merupakan organisasi yangtidak berstruktur kerana dalamstruktur ini rantaian arahan dihapuskan,tiada had dalamjangkauan kawalan dan penjabatan digantikan dengan autoriti pasukan  Struktur ini menghapuskan segala halangan menegak,mendatar dan juga sempadan persekitaran dalaman dan luaran.  Walaupun pengurus dan pekerja bawahan masih melaporkan kepada pihak atasan,struktur ini menekankan kepada fleksibiliti dan tindak balasyangcepat.  Proses Pengorganisasian 1. Penentuan objektif a. Pengurus perlu menentukan objektif bagi setiap jabatan atau unit. b. Objektif ditentukan berdasarkan kemampuan dan kebolehan pekerja dalamsetiap jabatan atau unit berkenaan untuk mencapainya. c. Objektif jabatan juga penting kerana objektif dijadikan panduan untuk mengenal pasti jenis aktiviti yang akan dilaksanakan oleh jabatan atau unitberkenaan. d. Contohnya, sesebuah organisasi yangmenjalankan perniagaan perabotboleh menentukan objektif perniagaan seperti meningkatkan keuntungan, memenuhi cita 2. Pengenalpastian aktiviti a. Apabila objektif jabatan telah ditentukan,maka langkah yangseterusnya ialah mengenal pasti aktiviti -aktiviti yang akan mendokong fungsi dan matlamat serta hala tuju jabatan. b. Hal ini penting bagi memastikan aktivitiaktiviti yangditentukan selaras dengan fungsi jabatan dan tidak bertindih dengan jabatan yanglain. c. Contohnya, aktiviti-aktiviti bagi perniagaan perabotialah menempah perabot daripada pembekal, memberikan khidmatnasihatkepada pelanggan,menghantar 3. Pengelasan aktiviti a. Kemudian, semua aktiviti yangtelah dikenal pasti akan dikelaskan dan disusun mengikutkemahiran, kecekapan dan kriteria-kriteriatertentu. b. Contohnya, kerja memberikan khidmatnasihatkepada pelanggan,menerima bayaran daripadapel anggan, menerima tempahan daripada pelanggan boleh dikelaskan di bawah satu Penentuan Objektif Pengenalpastian Aktiviti Pengagihan Tugas, Autoriti & Tanggungjawab Pengelompokkan Aktiviti Pengelasan Aktiviti
 13. 13. 4. Pengelompokan aktiviti a. Setelah aktiviti-aktiviti yangdikenal pasti dikelaskan mengikut fungsi dan sifatnya,aktiviti-aktiviti tersebut perlu dikelompokkan mengikut unit-unittertentu. b. Setiap unit bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti yangdikelaskan dalamkategori tersebut. c. Maka suatu jabatan atau unitakan terbentuk berdasarkan aktiviti yangdikelompokkan. d. Nama jabatan atau unitakan diberikan berdasarkan jeniskerja yangdipertanggungjawabkan. e. Contohnya Jabatan Khidmat Pelanggan akan melayan pelanggan dengan memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan,menerima tempahan, dan menerima bayaran daripada pelanggan manakalaJabatan Penghantaran akan bertanggungjawab untuk 5. Pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab a.b. c. d. e. f. Selepas unit-unittertentu dibentuk, langkah yangseterusnya ialah menentukan bilangan pekerja yangdiperlukan di setiap unit,pihak yang akan melakukan tugas, bidangtugas dan tanggungjawab pekerja, serta rantaian arahan.Pihak pengurusan atasan akan membuat pengagihan tugastugas kepada ketua-ketua jabatan dan memaklum kepada mereka tentang objektif yangperlu dicapai.Pengurus di setiap jabatan akan mengagihkan tugas kepada individu-individu yangsesuai supaya tugas dilaksanakan dengan baik. Tugas-tugas yang diberikan haruslah berpadanan dengan kemahiran yangdimiliki oleh seseorang pekerja. Contohnya, pekerja yang mempunyai kemahiran dalambidangperakaunan diberi tugas untuk membuat catatan lejar berdasarkan dokumen urus niaga.Seseorangpekerja juga akan diberikan autoriti,iaitu hak atau Manual Organisasi  Dokumen yg berkaitan dgn dasar & tatacara ygmeliputi semua aspek pengurusan  Termasuk fail meja,manual prosedur kerja & prosedur kualiti Fail meja a. Fail meja ialah dokumen rujukan bagi peringkatindividu atau sesuatu jawatan.b.Dokumen ini mengandungi carta organisasi atau jabatan yangmenunjukkan kedudukan sesuatu jawatan dalamorganisasi atau jabatan berkenaan,objektif jabatan berkenaan,dan prosedur kerja yang berkaitan dengan jawatan tersebut. Manual prosedur kerja a. Manual prosedur kerja ialah dokumen rujukan utama bagi melakukan sesuatu tugas dalam organisasi atau jabatan tertentu. b. Antara kandungan penting dalammanual prosedur kerja : i.Fungsi dan objektif rasmi organisasi atau jabatan ii.Prosedur-prosedur yangharus diikuti oleh pekerja iii.Pegawai dan pekerja yangbertanggungjawab untuk melaksanakan setiap aktiviti Prosedur kualiti a. Dokumen yang disediakan oleh organisasi untuk memastikan rekod kualiti diwujudkan dan diselenggara sebagai bukti pematuhan standard dan pelaksanaan sistemkualiti. b. Manual organisasi pentingbagi membantu pekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan cekap dan berkesan mengikut standard dan langkah-langkah yang
 14. 14. Konsep Pengorganisasian Konsep Maksud Autoriti Hak utk membuat keputusan & mengambil tindakan utk menjalankan sesuatu tugas/tanggungjawab Tanggungjawab Kewajipan & amanah yg diberikan kpd seseorang pekerja disebabkan oleh kedudukan, fungsi/kerjanya Akauntabiliti Sikap bertanggungjawab seseorangkpd pihak yg terlibatttg sebarangtindakan yg diambil dlmproses pelaksanaan tugasnya & sedia utk memberikan jwpn terhadap tindakannya kpd pihak yg berhak utk mendapatkan penjelasan tersebut Pemusatan autoriti Tumpuan autoriti di peringkatatasamorganisasi Pemencaran autoriti Pembuatan keputusan yg diagihkan kesemua peringkat organisasi Penugasan Pemberian hak kpd staf bwhan utk membuat keputusan & bertindak dlm bidang tertentu Enpowermen Pemberian kuasa kpd pekerja utk memikirkan, bergelagat, bertindak & membuat keputusan secara bebas Autoriti lini Hak yg ada pd seseorang pengurus utk membuat keputusan yg melibatkan aktiviti utama bg pencapaian matlamatorganisasi secara langsung Autoriti staf Hak memberikan nasihatkpd fungsi lini organisasi berdasarkan bidangkepakaran yg dimiliki Jangkauan kawalan Bilangan staf bawahan ygmelaporkan terus kdp seseorangpengurus/penyelia Rantaian arahan Hubungan langsungantara ketua dgn pekerja dr segi system pelaporan dlm sesebuah organisasi Kepimpinan  Satu proses dgn pengurus/pemimpin cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka melaksanakan tugas & tanggungjawab yg diberi utk mencapai objektif & matlamatorganisasi ygtelah ditetapkan  Kepentingan kepimpinan: a) Mempengaruhi pekerja b) Menjadi teladan untuk pekerja c) Membantu ketua mengurus secara berkesan d) Mempunyai autoriti untuk mengarah  Jenis Kuasa Pemimpin Kuasa Sah – kuasa ygada pd seseorangpemimpin disebabkan oleh jawatan ygsah yg disandangnya dlm organisasi Kuasa Ganjaran – kuasa pemimpin utk memberikan ganjaran kpd pekerja/menarik balik ganjaran ygdiberikan kpd pekerja. Ganjaran yangdiberikan oleh pemimpin kepada para pekerja terdapat dalambentuk kewangan dan bukan kewangan Kuasa Desakan/Ugutan – member keupayaan kepada pemimpin untuk memaksa para pekerja agar mematuh keputusan dan tindakan pemimpin Kuasa Rujukan – pemimpin menjadi tempat rujukan atau “Role Model” utk mempengaruhi pekerja melakukan sesuatu perkara & mendengar masalah pekerja serta memberikan dorongan kpd pekerja Kuasa Kepakaran – berlaku apabilapekerja lain mengiktiraf seseorangitu mempunyai kebolehan tentang pengetahuan dalambidangtertentu dan kemahiran yang mampu menyelesaikan sesuatu masalah yangtidak dapatdiselesaikan oleh kumpulan tersebut Kuasa Formal – pemimpin yangmemiliki kuasa yangberpunca daripada jawatan yangdimil iki di sesebuah organisasi Kuasa Informal – kuasa yangdimiliki oleh pemimpin disebabkan faktor peribadi yangberkarisma yangmenjadi ikutan oleh pekerja lain
 15. 15.  Jenis Kepimpinan Kepimpinan Transactional – menekankan peranan pemberian arahan atau penyeliaan pemimpin terhadap, pengorganisasian & prestasi kerja pasukan Kepimpinan Transformational – menyampaikan visi ygjelas ttgmatlamat kumpulan,menunjukkan keghairahan utk bekerja serta mempunyai kebolehan utk menjadikan pekerja bersemangat & bertenaga utk bekerja Kepimpinan karismatik – menyediakan persekitaran yg bertenaga & pengukuhan yg positif kpd pekerja Kepimpinan berwawasan (Visionary) – mempunyai visi& bayangan masahadapan ttg organisasi ygbakal dikecapi  Gaya Kepimpinan Autokratik – membuat keputusan & bertindak atas keputusan yg dibuatsecara berseorangan;manakala pekerja bawahan tidak terlibatlangsungdlmproses membuat keputusan kerana pandangan mereka tidak diambil kira Demokratik– melibatkan staf bawahan dlmproses membuat keputusan Laissez-faire – ketua tidak campur tangan dlm urusan pekerja & membenarkan staf bawahan utk membuat keputusan sendiri Kontigensi – gaya kepimpinan yg disesuaikan mengikut keadaan/situasi dgn melihatkpd elemen-elemen persekitaran  Pemimpin Formal – pemimpin yg dilantik secararasmi oleh organisasi mengikutprosedur  Pemimpin Tidak Formal –pemimpin yg dipilih melalui persetujuan ramai oleh ahli-ahli ygterlibat  Motivasi –keinginan seseorangberusaha secara bersungguh-sungguh utk mencapai kehendaknya  Teori Motivasi: a) Maslow– keperluan manusia boleh dikategorikan kpd 5 jenis yg boleh disusun pd 1 tingkat keperluan yg sistematik b) Herzberg – kehendak manusia di tempat kerja boleh dikategorikan kdp 2 iaitu faktor penjagaan & faktor motivasi c) McGregor – berdasarkan 2 andaian utama ttg manusia di tempat kerja iaitu andaian negative(Teori X) & andaian positif (Teori Y) d) McClelland –menjelaskan ttg 3 jenis kehendak manusia ygdpt memberikan kesan kpd tingkah laku mereka di tempat kerja Pasukan Kerja dalam Organisasi:  Pasukan Formal - dibentuk oleh pengurus utk mencapai matlamatorganisasi dgn melaksanakan aktiviti/tugas tertentu  Pasukan Tidak Formal - terbentuk apabilapekerja menubuhkan 1 kumpulan/pasukan di luarautoriti organisasi Mempengaruhi pengikut Memberi motivasi Membina pasukan Mempunyai wawasan Peranan Pemimpin
 16. 16. Kepentingan Pasukan: a) Membolehkan kerja disiapkan dlmtempoh yg ditetapkan b) Meringankan beban kerja ahli pasukan c) Menjanakan idea yg lebih baik d) Menyelesaikan masalah secara berkesan e) Memotivasikan ahli pasukan Proses Pembentukan Pasukan Stres  Suatu tindak balas fizikal,mental/emosi terhadap kejadian/peristiwa ygmenyebabkan gangguan fizikal/mental  Terdapat kaitan antara tahap stress dgn prestasi kerja  Jika tahap stress adalah rendah,maka prestasi kerja tidak terjejas  Punca stress a) Faktor pekerjaan & tempat kerja - Konflik peranan - Kekaburan peranan - Beban tugas - Skop kerja - Kekurangan sokongan social - Keadaan tempat kerja - Struktur organisasi - Kepimpinan organisasi - Kitaran hayatorganisasi - Ganjaran & pampasan - Hubungan manusia b) Faktor individu - personaliti - lokus kawalan - pengalaman kerja - persepsi - rutin harian c) Faktor persekitaran umum - Ketidaktentuan ekonomi - Ketidakstabilan politik - Ketidaktentuan teknologi - Kejadian-kejadian ygmengejutkan Kaedah menangani stres: a) Pendekatan organisasi i. Iklimorganisasi ygbaik ii. Program kaunseling iii. Program sokongan keluarga iv. Program pengurusan stress Pembentukan (Forming) Pembentukan (Forming) Pembentukan (Forming)Pembentukan (Forming)Pembentukan (Forming)
 17. 17. v. Sistem mentor vi. Reka bentuk semula kerja vii. Penetapan matlamat yg jelas viii. Komunikasi organisasi b) Pendekatan individu i. Pengurusan masa ii. Teknik fisiologi iii. Bersukan & senaman iv. Sokongan social Kesan Stres Kpd Individu a) Keletihan yg berpanjangan b) Kurangtenaga c) Cepat marah & panas baran d) Lebih ganas e) Mengambil minuman keras berlebihan f) Banyak makan g) Terlalu bimbang h) Selalu sakitkepala i) Tekanan darah tinggi j) Sakitjantung k) Lenguh-lenguh anggota badan l) Produktiviti menurun m) Tidak hadir ke tempat kerja n) Lantik henti meningkat Kesan Stres Kpd Organisasi a) Menampung kos yg tinggi utk perubatan, insuranskesihatan & program-program latihan utk menangani stres b) Produktiviti pekerja menurun c) Kadar lantik henti yg tinggi d) Kadar keganasan dlmtmpt kerja meningkat e) Kadar ponteng kerja/ketidakhadiran kerja meningkat Pengawalan  Proses pemantauan prestasi & pengambilan tindakan bgmemastikan hasil tercapai seperti ygdijangkakan  Kepentingan pengawalan: a) Membantu organisasi mencapai matlamatyg telah ditetapkan b) Memastikan semua projek/aktiviti ygdirancangberjalan seperti ygdiinginkan c) Membantu pengurus menyelaras semua aktiviti unit/jabatan kea rah mencapai matlamatyg ditetapkan  Jenis kawalan: a) Kawalan dalaman –sistemdalaman ygdigunakan oleh organisasi utk memastikan bahawa organisasi berjalan pd landasan ygbetul b) Kawalan luaran –kawalan di luar organisasi ygbertindak utk mengawal tindak tanduk organisasi & pekerja
 18. 18.  Sistem Kawalan Dalaman: a) Audit dalaman - Dilakukan utk menyemak semula perjalanan organisasi dlmtempoh tertentu utk mengenal pasti sama ada fungsi perancangan,pengorganisasian,kepimpinan & pengawalan berdasarkan dasar, arahan & peraturan pengurusan telah dilaksanakan dgn berkesan selaras dgn objektif & amalan pengurusan yg baik b) Dasar organisasi - Garis panduan umum utk membantu pengurus membuat keputusan & mengambil tindakan c) Prosedur kerja - Tatacara/langkah khusus ygperlu diikuti secaraturutan bgmelaksanakan dasarygditetapkan  Sistem Kawalan Luaran: a) Audit luaran - Sama fungsi dgn auditdalaman,ttpi fungsi ini dilakukan oleh juruauditdr luar organisasi b) Peraturan & undang-undang - Peraturan & undang-undang Negara yg digubal bgmenastikan organisasi beroperasi mengikut lunas-lunastertentu.  Proses Kawalan  3 Kaedah Kawalan Kawalan Awalan Kawalan ygdibuatterhadap inpututk memastikan input yg digunakan semasa proses transformasi memenuhi standard tertentu Kawalan Semasa Kawalan terhadap aktiviti ygsdgdiproses utk mengubah input kpd output agar aktiviti tersebut memenuhi standard ygditetapkan Kawalan Selepas Kawalan terhadap output yg dihasilkan  Fungsi Analisis Titik Pulang Modal Sebagai Alat Kawalan a) Mengenal pasti unitminimum ug harus dihasilkan utk mendapat pulangmodal b) Mengawal kos pengeluaran agar tidak terlebih belanja c) Menentukan harga bg barangyg dikeluarkan d) Merancangpengeluaran utk mendapat untung yg disasarkan  Fungsi Bajet Sebagai Alat Kawalan a) Merancangpendapatan & perbelanjaan perniagaan b) Mengawal aliran masuk & keluar sumber kewangan mengikut keutamaan c) Memastikan sumber kewangan yg diperoleh dpt menampung perbelanjaan ygdilakukan d) Memastikan sumber kewangan digunakan secara berkesan & tidak membazir  Fungsi Carta Gantt Sebagai Alat Kawalan a) Memantau kemajuan sesuatu projek dr mula hingga tamat iaitu memastikan setiap aktiviti disiapkan mengikut tempoh masa yg telah dirancang b) Mengawal masa penggunaan sumber c) Memastikan setiap aktiviti dlmsesuatu projek dilakukan mengikuturutan supaya tidak menjejaskan perjalanan aktiviti yglain Menetapkan Standard Mengukur Pencapaian Membanding Pencapaian dgn Standard Membuat Langkah Pembetulan
 19. 19.  Fungsi Teknik Menilai & Menyemak Program (PERT) & Cara Laluan Genting (CPM) Sebagai Alat Kawalan a) Mengawal kemajuan projek dgn mengenal pasti kegiatan yg tidak berjalan dgn baik & bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lain b) Mengawal projek supaya ia dptdisiapkan mengikuttempoh masa yg telah dirancang c) Memastikan aktiviti kritikal dptdisiapkan mengikut masa supaya tidak mengganggu aktiviti lain d) Mengawal aktiviti luarjangka sekiranyaberlaku masalah ygtidak dpt dielakkan BAB 7 ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN Undang-undang Kontrak Akta Kontrak 1950  Suatu undang-undang yg mengandungi elemen-elemen asas kontrak ygperlu dipatuhi oleh pihak yg terlibatdlm sesuatu kontrak di Malaysia  Mengandungi peruntukan berkenaan dgn pembentukan kontrak, pelaksanaannya& peruntukan yg berkaitan dgn agensi  Perkataan ‘kontrak’ didefinisikan di bawah Seksyen 2(h) dlm Akta Kontrak 1950 sebagai ‘sesuatu perjanjian ygboleh dikuatkuasakan oleh undang-undang’  Sesuatu perjanjian itu ialah kontrak ygboleh dikuatkuasakan oleh undang-undangjika dibuatoleh pihak yg layak utk berkontrak, dgn kerelaan yg diberikan secara bebas & balasan serta tujuan perjanjian mestilah sah di sisi undang-undang Elemen-elemen Kontrak  Tawaran a) Aku janji oleh 1 pihak kpd 1 pihak yg lain bahawa iaakan melakukan sesuatu/menahan diri dr melakukan sesuatu jika pihak yglain itu bersedia utk menerima/mematuhi segala syaratyg disebutkan oleh pihak pembuat tawaran b) Elemen penting dalamtawaran - Tawaran mestilah jelas,lengkap & muktamad - Penerima tawaran harus ditentukan - Tawaran adalah berbeza drpd pelawaan tawaran c) Sebab sesuatu tawaran akan tamat - Pembuat tawaran membatalkan tawarannya - Penolakan tawaran oleh penerima tawaran - Luputnya waktu - Kematian/ketidaksiuman pembuat tawaran  Penerimaan a) Berlaku apabilaseseorangmenyatakan persetujuan dgn suatu cadangan & penerimaan mesti dibuat sementara tawaran masih terbuka b) 5 elemen penting dlm penerimaan - Sesuatu penerimaan hendaklah jelas,mutlak & tidak bersyarat Tawaran Penerimaan Balasan Niat Ketentuan Keupayaan
 20. 20. - Penerimaan mestilah dibuatsecara biasa & munasabah melainkan jikatawaran itu menetapkan cara penerimaannya - Sesuatu penerimaan yg dibuatmestilah dikomunikasikan - Penerimaan hendaklah dibuatdlm jangka masa ygmunasabah - Sesuatu penerimaan adalah lengkap sebaik sahajapembuattawaran mengetahui & menerimanya c) Jenis-jenis penerimaan ygtidak perlu dikomunikasikan - Penerimaan dgn penunaian syarat - Kaedah pos terpakai - Jualan lelong  Balasan a) Sesuatu perjanjian itu sah dr segi balasan jika kedua-dua pihak salingberjanji b) Elemen penting dlm balasan - Sesuatu balasan mestilah mempunyai unsur timbal balik - Balasan tidak semestinya datingdrpd penerima janji - Balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang - Sesuatu balasan itu tidak semestinya berpadanan - Balasan mestilah sesuatu ygsah di sisi undang-undang - Perjanjian tanpa balasan  Niat a) Sesuatu kontrak dikatakan sah jika terdapatbukti utk menunjukkan bahawa wujudnya niatutk mengadakan hubungan yg mengikat di sisi undang-undangantara kedua-dua pihak b) Disebabkan Akta Kontrak 1950 tidak mempunyai sebarangperuntukan undang-undangsecara nyata tentang isu ini,maka sebarangpertikaian/masalah berhubungdgn perkara ini akan dirujuk kpd common law  Ketentuan a) Sesuatu kontrak itu yg sah itu perlulah mengandungi perutukan yg nyata & tentu (tidak samar-samar) b) Keadaan yg boleh menyebabkan ketidaktentuan dlm sesuatu kontrak - Bahasa ygdigunakan adalah kabur & samar-samar - Kegagalan utk mencapai perjanjian terhadap perkara pokok/syaratutama perjanjian  Keupayaan berkontrak a) Seseorang yg layak membuat kontrak mestilah dewasa,berakal sempurna & tidak hilangkelayakan utk berkontrak Terma Kontrak a) Terdiri drpd syarat& waranti b) Sama ada sesuatu terma itu adalah syarat/waranti adalah bergantungpd niatpihak-pihak ygberkontrak c) Jika sesuatu kenyataan diniatkan sebagai perkarapenting,maka kenyataan tersebut dikenali sebagai syaratkontrak.Pelanggaran kpd syarat kontrak boleh menyebabkan kontrak itu ditamatkan d) Apabila kenyataan diniatkan sebagai perkarakurangpenting, maka kenyataan itu dikenali sebagai waranti. Pelanggarannya memboleh pihak yg teraniya menuntut ganti rugi sahaja.  Jenis-jenis Kontrak Kontrak Sah Kontrak yg mematuhi elemen tawaran, penerimaan,balasan,niat,ketentuan dan keupayaan
 21. 21. Kontrak Batal Kontrak yg tidak mematuhi elemen tawaran, penerimaan,balasan,niat,ketentuan dan keupayaan Kontrak Boleh Batal Kontrak yg sah pada awalnya ehingga diketepikan oleh pihak-pihak ygterlibatdlm kontrak tersebut  Sesuatu Kontrak Batal Apabila: - Perjanjian itu dilarangundang-undang - Perjanjian itu bersifatmengecewakan iaitu dibuatutk mengelakkan drpd peruntukan undang-undang - Perjanjian itu merupakan ford/tipuan - Perjanjian itu mendatangkan bencana kpd diri & harta orglain - Perjanjian itu tidak bermoral/bertentangan dgn kepentingan awam - Perjanjian itu dibuatutk menjejaskan kebebasan & kestabilan sesebuah perkahwinan - Perjanjian itu menghalangseseorang drpd menjalankan profesion/perdagangan/perniagaan lain yg sah  Kontrak Boleh Batal Jika Ada Unsur:  Kontak Dikatakan Dilepaskan Jika Berlaku: - Dengan paksaan - Dengan persetujuan - Dengan tiada kemungkinan - Dengan kemungkiran  Apabila 1 pihak kpd kontrak memungkiri janjinya& menyebabkan kerugian kpd pihak yg 1 lagi,maka pihak yg mengalami kerugian boleh menuntut pemulihan,ganti rugi/remedy  Jenis pemulihan/remedi yg boleh dituntut: Kontrak Jualan Barang-barang  Akta Jualan Barang-barang1957 –akta yg memperuntukkan segala elemen yg berkaitan dgn kontrak jualan barang  Kontrak Jualan Barang –kontrak yg berkaitan dgn penjualmemindahkan/bersetuju utk memindahkan hak terhadap sesuatu barang-barangkpd pembeli dgn harga tertentu  Barang-barangboleh diklasifikasikan kpd barangsedia ada & barangmasa hadapan.  BarangSedia Ada – barangyg sudahpun dimiliki/disimpan oleh penjual Paksaan Pengaruh X Berpatutan Salah nyataan Frod/Tipuan Khilaf Menamatkan Kontrak Ganti Rugi Pelaksanaan Spesifik Injunksi Quantum meruit
 22. 22.  BarangMasa Hadapan – barangyg dibuat/diperoleh oleh penjual selepas kontrak jualan Terma Kontrak Terbahagi kepada 2 iaitu syarat & waranti.  Syarat– suatu stipulasi utama kontrak.jika 1 pihak melanggar syaratdlmkontrak jualan barang-barang, maka pihak ygtidak bersalah berhak utk menolak kontrak berkenaan  Waranti – suatu stipulasi sampingan kpd tujuan utama kontrak. apabila suatu pelanggaran waranti berlaku,pihak yg tidak bersalah hanya boleh menuntut ganti rugi ttpi tidak boleh membatalkan kontrak  Walau bagaimanapun,pihak ygtidak bersalah akibatpelanggaran syaratboleh menganggap pelanggaran syaratitu sebagai pelanggaran waranti & hanya menuntut ganti rugi sahaja  Kedua-dua pihak bebas utk menentukan sesuatu perkara itu sebagai syarat/waranti dlmperjanjian jualan barangantara mereka Syarat terbahagi kepada 2 iaitu syarat tersurat & syarat tersirat a) SyaratTersurat – syaratyg dinyatakan secara jelasdlmperjanjian jualan barang b) SyaratTersirat– syaratyg tidak dinyatakan/tidak ditulisdlmperjanjian jualan barangttpi diperuntukkan dlm Akta Jualan Barang1957 4 Jenis Syarat Tersirat:  Syarattersiratmengenai hak milik –Seksyen 14(1)(a) - Penjual berhak menjual barangyg disenaraikan dlmkontrak & penjual akan mempunyai hak barang itu pada masa hak milik barangitu berpindah kpd pebeli  Syarattersiratmengenai jualan melalui perihalan –Seksyen 15 - Baranghendaklah bersamaan/secocok dgn perihalan/deskripsi  Syarattersiratmengenai kualiti/kelayakan –Seksyen 16 - Seseorang pembeli perlu berhati-hati menjaga kepentingannya sendiri apabilamembeli barang. Prinsip ini turutdikenali sebagai ‘caveatemptor’  Syarattersiratmengenai jualan melalui contoh/sampel –Seksyen 17 - Contoh baranghendaklah secocok dgn keseluruhan barangygdibeli 2 Jenis Waranti Tersirat:  Milikan aman/bebas dr gangguan –Seksyen 14(1)(b) - Pembeli berhak memiliki barangygdibelinya dan menikmatinya dgn aman drpd gangguan oleh pihak lain  Bebas drpd bebanan –Seksyen 14(1)(b) - Barangyg dijual bebas drpd sebaranggadaian/bebanan bgmana-mana pihak ketiga yg tidak diberitahu kpd pembeli sebelum/semasa kontrak dibuat  Pembeli boleh menuntut ganti rugi jika melanggar waranti tersirat BAB 8 KEMAHIRAN KOMUNIKASI Komunikasi  Pemindahan maklumat drpd 1 pihak kpd pihak yg lain melalui media tertentu  Komunikasi merupakan pertukaran maklumat(mesej) antara manusia bgtujuan pencapaian maksud yg sama –Bartol (1998) Proses Komunikasi  6 fasa utama iaitu penghantar,enkod, saluran,dekod,penerima & maklum balas Halangan Komunikasi Fizikal Gangguan secara nyata & langsungseperti bunyi bisingkenderaan,bunyi mesin dlm
 23. 23. kilang& bercakap dgn org awam tanpa mikrofon Psikologikal Cara berfikir ygberlainan & tanggapan yg berbez antara penghantar dgn penerima mesej Sosiologikal Wujud kerana perbezaan umur, ras,kaum, jantina,budaya,bahasapertuturan, pangkat dlmorganisasi,taraf pendidikan,taraf kehidupan & latar blkgkehidupan Semantik Halangan penggunaan perkataan yg mempunyai banyak makna Bentuk Komunikasi Menegak Pertukaran maklumat antara 2/lebih pekerja pd peringkatyg berlainan dlmhierarki organisasi Mendatar Pengaliran idea & maklumatsecara bebas dlmkalangan staf pd peringkat yg sama dlm hierarki organisasi Melintang Pertukaran maklumat antara 2/lebih peringkatpekerja drpd bahagian ygberlainan dlm hierarki organisasi Komunikasi Sehala  Proses komunikasi ygtidak memerlukan maklum balas drpd penerima kpd penghantar  Jenis komunikasi sehala: Dari atas ke bawah Pengaliran maklumat drpd pengurus atasan kpd orang-orangbawahan Dari bawah ke atas Pengaliran maklumatdr 1 peringkatbawahan ke 1/lebih peringkatyg lebih tinggi  Tujuan komunikasi sehala dr atas ke bawah: - Mendelegasikan visi,misi & objektif organisasi supaya dpt difahami oleh semua pekerja - Memberi maklum balas & menilai prestasi parapekerja - Memaklumkan alas an & falsafah di sebalik sebab melakukan sesuatu kerja - Menerangkan polisi,prosedur,arahan,peraturan & amalan ygseharusnya diterapkan kpd pekerja  Tujuan komunikasi sehala dr bawah ke atas: - Membolehkan pekerja bawahan menyampaikan sesuatu maklumatkpd pengurus atasan - Membolehkan pengurusan atasan memahami keadaan kerja di peringkatbawahan agar mereka dpt membuat keputusan dgn baik - Membolehkan pekerja peringkatbawahan menyumbangkan idea & cadangan yg bernas kpd organisasi utk mempertingkatkan produktiviti - Membuat laporan ttgkemajuan sesuatu kerja yg dilakukan kpd pengurus yg lebih tinggi - Memberi peluangkpd pekerja bawahan utk meluahkan perasaan mereka mengenai kerja,rakan sekerja & organisasinya.  Komunikasi Dua Hala - Suatu proses komunikasi ygmelibatkan maklumbalas drpd penerima kpd penghantar - Memberi peluangkpd penghantar & penerima bertukar-tukar maklumat dgn lebih penuh perhatian & memahami antara 1 sama lain bgmemperjelas maksud masing-masing  Komunikasi Lisan – komunikasi ygmenggunakan percakapan  Jenis Komunikasi Lisan - Perbincangan - Mesyuarat - Ucapan - Pembentangan  Komunikasi Bukan Lisan
 24. 24. - Komunikasi ygtidak menggunakan percakapan  Jenis komunikasi bukan lisan: - Komunikasi visual - Komunikasi bertulis - Bahasa badan Kebaikan Komunikasi Lisan  Mesej boleh disampaikan melalui saluran komunikasi dgn cepat  Alat bantuan komunikasi boleh digunakan  Maklum balas boleh diperoleh dgn cepat  Kejujuran penghantar dpt dirasakan  Lebih murah & lebih menyakinkan  Lebih senangutk menyampaikan mesej Keburukan Komunikasi Lisan  Penghantar yg tidak mahir berkomunikasi dgn baik mungkin tidak dpt menyampaikan mesej dgn baik  Tidak ada rekod simpanan kekal kerana berbentuk tidak nyata seperti bercakap  Maklumatyg diterima mungkin tidak dpt difahami kerana tidak dpt diterjemahkan dgn segera  Maklumatyg disampaikan boleh disalahtafsirkan oleh penerima & mungkin boleh menyingung perasaan oranglain Kelebihan Komunikasi Bukan Lisan  Mesej boleh dipindah sehingga mencapai persetujuan antara penghantar dgn penerima  Mesej boleh disesuaikan dgn bakal penerima  Dalambentuk rekod tetap & boleh disimpan lama  Mesej boleh dihantar kepada penerima di mana penghantar tidak boleh sampai  Mesej masih kekal pd peringkatasalnya walaupun telah berubah tgn beberapa kali  Tiada had penerima maklumat seperti suratkhabar  Penerina mempunyai masa yg lama utk meneliti & boleh membuat rujukan utk menganalisismesej yg diterima Kelemahan Komunikasi Bukan Lisan  Penghantar tidak mempunyai kawalan terhadap mesej yg dihantar & tidak boleh menentukan pembacanya  Penerima mungkin menerima & membaca mesej pd waktu yg tidak sesuai  Penerima mungkin membuang mesej & tidak membaca apa yg diterimanya  Maklum balas tidak akan diterima dgn segera  Kemungkinan penerima hanya memahami sebahagian drpd mesej yg diteima  Mesej yg dihantar mestilah mampu menerangkan segala maksud yg hendak dihantar bg menjawab kemusykilan yg mungkin ditimbulkan oleh penerima Komunikasi Secara bersemuka  Proses pertukaran maklumat, idea & perasaan ketika pendengar & penyampai berada di tempat yg sama pd masa yg sama  Kepentingan: - Utk meredakan konflik - Mengurangkan emosi - Menyelesaikan perkara yg penting
 25. 25. - Menyempurnakan suatu perniagaan  Dalamperbualan telefon,suara/kata-kata penghantar memainkan peranan penting utk menunjukkan imej organisasi berkenaan  Internet – rangkaian computer yg mampu berhubung menerusi beberapa rangkaian  Intranet – fungsi yg sama seperti internet ttpi penggunaan intranet hanya terhad kpd lingkungan satu-satu organisasi sahaja.Menyampaikan maklumatorganisasi dalaman kpd setiap pekerja dgn cepat & mudah  Memorandum – alatkomunikasi bertulisantarajabatan/unitdalamsesebuah organisasi & tidak digunakan utk memberikan maklumatkpd orang lain di luar organisasi.Mengandungi maklumatpenting yg hendak disampaikan kpd staf organisasi  Surat Rasmi – Utk berhubung dgn organisasi/penubuhan tertentu sama ada pihak swasta/kerajaan  Surat Tidak Rasmi – bersifatperibadi.Utk mengucapkan tahniah,takziah,menyatakan khabar atau menjelaskan sesuatu perkara  Laporan – suatu dokumen yg menyatakan & menerangkan sesuatu perkara/isu kpd pihak tertentu Kelebihan menggunakan laporan: - Sebagai bukti/rekod - Memberi ruangkpd penghantar & penerima memahami maklumat itu dgn lebih mendalam  Buletin – suatu dokumen yg menyatakan & menerangkan sesuatu perkara/isu kpd pihak tertentu Kemahiran Mendengar  Mendengar – suatu proses penerimaan maklumat secara mental oleh manusia utk memahami, menterjemah & berusaha utk bertindak balas terhadap mesej yg diterima dgn cara sewajarnya  Proses Mendengar Menerima Pendengar akan cuba mendapatkan apa yg disampaikan oleh penyampai sama ada secara lisan/bukan lisan Memahami Pemprosesan maklumat utk mendapatkan maksud yg disampaikan Mengingati Tindakan utk cuba mendapatkan semula sesuatu maklumat yg disimpan dlm ingatan Menilai Menganalisisfakta,pandangan,niat& penyataan yg disampaikan oleh penyampai Memberi tindak balas Menunjukkan bahawa pendengar menerima/tidak menerima maklumatyg disampaikan  Kaedah Mendengar Secara Berkesan - Mendengar secara empati & objektif - Mendengar secara kritikal & non-judgemental - Mendengar secara cetek & mendalam  Mendengar Secara Aktif – Teknik komunikasi ygmemerlukan pendengar utk memberi maklumbalas ttg apa yg mereka dengar dgn cara menyatakan semula/merumuskan apa yg mereka telah mendengar dgn kata-katanya sendiri utk mengesahkan apa yg telah didengari  Teknik Mendengar Secara Aktif: - Mengulang maksud pembicara - Meluahkan kefahaman terhadap perasaan - Menanya soalan Kemahiran Berunding  Perundingan – proses yg melibatkan komunikasi sama ada secaralangsung/tidak langsungantara dua/lebih pihak ygmempunyai konflik kepentingan utk mencapai persetujuan bersama
 26. 26.  Prinsip Berunding: - Tumpuan kpd minat& bukan kedudukan - Asingkan manusia drpd masalah - Jana pelbagai pilihan - Guna kriteria ygobjektif & boleh diterima  Elemen-elemen Perundingan: Maklumat Menyampaikan tujuan serta matlamatsesuatu perundingan diadakan Masa Memastikan masa yg sesuai & mencukupi bagi sesuatu perundingan Kuasa Keupayaan utk mempengaruhi org lain dlmmembuat keputusan semasa perundingan Etika Prinsip-prinsip akhlak/moral ygdipegangoleh seseorang individu/kumpulan/masyarakat Budaya Mengutamakan nilai & indentiti yg tidak bertentangan dgn nilai pihak perundingyg lain serta menghormati adat& pembawakan pihak perunding yg lain Perlaku/Personaliti Perunding yg terlibatdlmsuatu rundingan mesti hadir dlmkeadaan bersedia & berperwatakan menarik, kemas & bersih Sosial Aspek pergaulan antara pihak ygterlibatdlmperundingan  Jenis Kuasa Yang Terdapat Dalam Rundingan Kuasa Sah Kuasa rasmi ygdiperoleh oleh seseorangdrpd organisasi/pihak atasan utk menjalankan sesuatu rundingan Kuasa Anugerah Kuasa ygdimiliki oleh seseorangutk memberikan ganjaran kpd pihak yglain setelah pihak tersebut melakukan tugas yg dikehendaki oleh individu tersebut Kuasa Paksaan Kuasa utk menghukum pihak lain yggagal memenuhi apa yg dikehendakinya Kuasa Karismatik Kuasa ygdimiliki oleh mereka yg mempunyai ciri-ciri kepimpinan ygberwibawa Kuasa Maklumat Kuasa ygdimiliki oleh seseorangyg mempunyai maklumat yg bernilai kpd oranglain Kuasa Gabungan Kuasa ygwujud apabilasekumpulan orangberpakatutk melakukan sesuatu secara bersama  Tahap Perundingan Intrapersonal Perundingan yg berlaku dlm diri individu itu sendiri Interpersonal Perundingan antara individu dgn individu yglain/sekumpulan individu lain Intrajabatan Perundingan yg berlaku dlm lingkungan sesebuah jabatan itu sendiri sahaja Interjabatan Perundingan yg melibatkan rundingan antara jabatan dgn jabatan yglain Nasional Perundingan dlm peringkatkebangsaan dlmsesebuah negara Dua Hala Perundingan berfokus terhadap perundingan antara dua pihak Serantau Perundingan antara pihak ygberdekatan yg tinggal dlmsesebuah komuniti yg sama serta berkongsi adat kebudayaan yg hampir sama Pelbagai Hala Perundingan yg multi tujuan iaitu tidak hanya memfokuskan satu hala tuju & satu matlamatsahaja Antarabangsa/Global Melibatkan perundingan antara beberapa buah negara  Strategi dan Taktik Perundingan - Good guy bad guy - Nibbling - Trial balloon - Red herring - Outrageous - Apparent withdrawal - Limited authority
 27. 27. Teknologi Maklumat  Peranan ICT dlm Pengurusan Perniagaan: - Penyediaan laporan - Sistem kawalan kewangan - Pengurusan inventori - Membuat keputusan - Membuat ramalan - Penyediaan data  Kepentingan ICT dlm Pengurusan Perniagaan: - Operasi organisasi lebih efektif & efesien - Memudahkan komunikasi dalaman(intranet) & luaran(internet) organisasi - Menyimpan maklumat & data perniagaan - Meningkatkan kualiti & produktivti  e-dagang – proses dgn peniaga menjual barang& pembeli membeli barangyg ditawarkan melalui internet  Proses Urus Niaga e-dagang: - Pelanggan melayari laman web & membuat pertanyaan jika perlu - Pelanggan membuat pesanan & membuat bayaran awal dgn memasukkan maklumat kad kredit - Peniaga menghantar barangpesanan kpd pelanggan melalui pos/khidmatkurier  Kelebihan e-dagang: - Modal yg dilaburkan oleh peniaga adalah kecil - Kos operasi & pentadbiran perniagaan adalah murah - Pasaran luas - Tidak menanggung risiko hutanglapuk - Menjimatkan kos, masa & tenaga pelanggan - Pelanggan mempunyai pilihan ygluas  e-perolehan – proses pembelian barangan bekalan perniagaan secaraautomatic dgn menggunakan internet  Faedah Menggunakan e-perolehan: - Menjimatkan kos - Meningkatkan produktiviti - Kawalan  e-pemasaran – proses mencipta minatpengguna terhadap produk/perkhidmatan yg ditawarkan dgn menggunakan kemudahan internet  Jenis e-pemasaran: - Paparan iklan melalui penggunaan media elektronik - Pemasaran media social - Pemasaran e-mel  Kelebihan menggunakan e-perolehan: - Mudah & berkesan
 28. 28. - Tidak melibatkan kos yg tinggi - Boleh beroperasi 24 jamsehari/7 hari seminggu - Boleh menarik pelanggan dr seluruh dunia - Dapatberkomunikasi dgn pelanggan secara terus - Maklumatdpt dikemaskinikan dr semasa kesemasa  Kegunaan intranet dlm organisasi: - Komunikasi dalaman yglebih baik - Perkongsian sumber - Perkhidmatan pelanggan yg lebih baik - Pengurangan dlmpenggunaan kertas BAB 9 PEMBUATAN KEPUTUSAN Pembuatan Keputusan  Proses penyelesaian masalah dgn mengenal pasti alternative-alternatif penyelesaian & memilih alternatif yg terbaik berdasarkan nilai-nilai & keutamaan pembuat keputusan  Jenis keputusan a) Keputusan Rutin – keputusan yg dibuatutk menyelesaikan suatu masalah ygboleh dijangka & kerap berlaku dalamsesebuah organisasi b) Keeputusan Tak Rutin – keputusan yg dibuatutk menyelesaikan suatu masalah ygtidak dpt dijangka, jarangberlaku/masalah baru dlmsesebuah organisasi  Langkah-langkah dlm proses pembuatan keputusan rasional Alat Keputusan Kuantitatif a) Statistik Deskriptif - Maklumatdlm bentuk angka akan dikumpul,disusun & dianalisisutk mendapat suatu gambaran yg lebih jelas ttg masalah yg dihadapi/keputusan ygdibuat - Statistik yg bersifatdeskriptif & kerap dibincangkan dlmbidangstatistik: Min – Jumlah semua nombor dibahagi dgn saizsampel Median – Titik tengah bg nombor-nombor sampel setelah disusun dlmtertib menaik Mod – Nombor berulangpalingkerap dlm suatu sampel Julat– Perbezaan antara nilai terbesar dgn nilai terkecil Sisihan piawaian –purata jarak/sisihan setiap nombor dr nilai purata b) Pokok Keputusan - Bentuk grafik bagi pilihan-pilihan/alternatif tindakan ygboleh diambil & turutan kejadian akibat sesuatu tindakan dilukisutk memberi gambaran menyeluruh ttg masalah ygwujud  Alat Keputusan Kualitatif a) Analisistulangikan - Gambar rajah ygberbentuk seperti tulangikan utk mengenal pasti punca-punca ygmenyebabkan berlakunya sesuatu masalah Mengenal pasti masalah Mengutip data Menganalisis data Menjana alternatifMenilai alternatifMemilih alternatif
 29. 29. b) Sumbang saran - Teknik penjanaan idea dgn setiap ahli dlmkumpulan dibenarkan memberi pendapat ttg sesuatu masalah/tajuk perbincangan secarabebas c) Kumpulan fokus - Individu drpd pelbagai latar belakang& pengalaman dikumpul utk membincangkan suatu topic tertentu d) Teknik Delph - Teknik utk menggembleng pendapat ahli-ahli panel ygpakar dlmbidangberkaitan bg mendapatkan keputusan yg baik & kreatif dgn ahli-ahli kumpulan tidak bersemuka & indentiti mereka dirashiakan e) Teknik kumpulan nominal - Ahli kumpulan tidak bercakap/berbincangantara mereka pd peringkat permulaan,mereka akan berbincang& bertukar idea serta menilai setiap penyelesaian/alternatif ygdicadangkan itu kemudian sebelum mengundi utk memilih penyelesaian/alternatif yglebih baik  Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan: - Faktor kedapatan maklumat ~ maklumatperlu memenuhi 4 kriteria iaitu tepat(accurate), tersedia(timely),lengkap(complete) & bersesuaian(relevan) - Faktor kecekapan pembuat keputusan ~ pengalaman,pengetahuan, kreativiti & sikap terbuka si pembuat keputusan - Faktor situasi ~keadaan kepastian,risiko/ketidakpastian  Faktor Lain Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan: - Masa yg diperuntukkan utk membuat keputusan - Polisi & prosedur - Budaya organisasi - Struktur organisasi - Politik organisasi - Tekanan luar - Komitmen pekerja - Kos yg terlibat - Pengaruh kumpulan setara Menganalisis persekitaran perniagaan Analisis persekitaran dgn melihat apa yg sdg berlaku ramal apa yg akan berlaku Menilai alternative tindakan Menilai semua alternativetindakan ygdibangunkan dr segi kebaikan/keburukan Membentuk alternative tindakan Menetapkan lebih drpd 1 cara utk mencapai matlamat Memilih alternative tindakan Memilih alternativeyg mempunyai byk kekuatan berbandingkelemahannya

×