Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elearning 2.0 in het hoger onderwijs

1,786 views

Published on

Technologie wordt democratischer en socialer, en biedt kansen voor hoger onderwijs (inclusief voorbeelden)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Elearning 2.0 in het hoger onderwijs

 1. 1. Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle E-learning 2.0 in het hoger onderwijs
 2. 2. http://www.wilfredrubens.com Wie is Wilfred Rubens? http://delicious.com/wrubens http://www.flickr.com/photos/wilfredrubens/ http://www.slideshare.net/ wrubens http://www.linkedin.com/in/ wrubens http://bloglines.com/public/ wrubens http://wrubens.hyves.nl/ http://www.te-learning.nl/ persoon.html
 3. 3. Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle Trend: technologie wordt democratischer en socialer, en biedt kansen voor hoger onderwijs (inclusief voorbeelden)
 4. 4. <ul><li>Technologie: </li></ul><ul><li>gebruikersvriendelijker </li></ul><ul><li>toegankelijker </li></ul><ul><li>breed geaccepteerd </li></ul>Bron: http://www.flickr.com/photos/krossbow/376349599/
 5. 5. Internet overal aanwezig <ul><li>Breedband </li></ul><ul><li>Wireless (o.a. USB) </li></ul><ul><li>Mobiele technologie </li></ul><ul><li>In diverse apparaten </li></ul>Bron foto: http://www.sxc.hu/
 6. 6. Foto: http://farm4.static.flickr.com/3025/2456767724_bdd5d95a1d_m.jpg We shape our tools and afterwards our tools shape us (Marshall Mcluhan) Massa’s informatie + Behoefte verbonden te zijn + Beschikbare technologie = Veranderend gedrag
 7. 7. Onderzoek Antoine van den Beemt <ul><li>Hyvers (vaak alleen op hyves actief) </li></ul><ul><li>Gamers (actief gamen, weinig andere internetdiensten) </li></ul><ul><li>Traditionalisten (e-mail, internetbankieren, info zoeken) </li></ul><ul><li>Producenten (actief content creëren en publiceren) </li></ul>Bron: Jeroen van Beijnen , http://www.antoinevandenbeemt.nl/ Geldt niet alleen voor jongeren
 8. 8. Onze studenten zijn qua internetgebruik vooral ‘producenten’ <ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul>
 9. 10. Mobile learning Foto: http://farm4.static.flickr.com/3025/2456767724_bdd5d95a1d_m.jpg ICT zeer flexibel inzetten Colleges interactiever maken (e-voting) Onmiddellijk feedback geven Samen, interactief, aan producten werken (blue tooth) Leren in “natuurlijke context” Locatie-gebaseerd (Frequentie 1550) Expertinformatie “just in time” raadplegen
 10. 11. Open Educational Resources <ul><li>Filantropische redenen </li></ul><ul><li>Pedagogische redenen </li></ul><ul><li>Strategische redenen </li></ul><ul><li>Economische redenen </li></ul><ul><li>MIT Open Courseware </li></ul><ul><li>OCW TU Delft </li></ul><ul><li>Bron: M. Feldstein (2009) </li></ul>
 11. 12. Foto: http://www.flickr.com/photos/thedepartment/137413905/ Leren omgaan met informatie, media, technologie <ul><li>Plagiaat </li></ul><ul><li>Informatievaardigheden (o.a. selectieve informatiereductie) </li></ul><ul><li>Verleiding weerstaan </li></ul><ul><li>Digitale geletterdheid </li></ul><ul><li>ICT-vaardigheden </li></ul>Dit leer je door te doen!
 12. 13. Semantische web http://www.flickr.com/photos/bunchofpants/ 106465356/ http://www.flickr.com/photos/ simonpais/1879558463/
 13. 14. Applicaties op een stick Foto : Arne Heijenga
 14. 15. Bron: WebWereld
 15. 16. De gebruiker centraal! &quot;Dit is puur gericht op de eindgebruiker. Die krijgt het gratis en hoeft daar niet de hulp van de IT-afdeling voor in te roepen. En het is meteen mogelijk veilig informatie te delen met mensen buiten het bedrijf.&quot; Dave Armstrong, product & marketing manager EMEA van Google ( AutomatiseringsGids , 28-2-2008 )
 16. 17. Democratisering technologie (Google) Foto: Ilja
 17. 18. Dankzij democratisering kan de TU Delft korten op ICT-beheer <ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul>
 18. 19. Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle Social software: verzamelnaam, interactie, laagdrempelig, samenwerking, user generated content, lerende ‘in control’ (S. Downes) E-learning 2.0
 19. 20. Bron: Rapleaf , 2008 Hyves YouTube Weblogs Wikipedia Flickr Twitter
 20. 21. Weblogs
 21. 22. Weblogs en leren <ul><li>Mededelingen </li></ul><ul><li>Materialen verspreiden </li></ul><ul><li>Op één blog reageren </li></ul><ul><li>Via een eigen blog reageren </li></ul><ul><li>Uitdragen, publiceren </li></ul><ul><li>Betekenisvolle groepsdiscussies voorbereiden </li></ul>
 22. 23. Weblogs en leren <ul><li>Online redeneren stimuleren </li></ul><ul><li>Reflectie op onderwerp </li></ul><ul><li>Expliciet werken aan schrijfvaardigheden. </li></ul><ul><li>Persoonlijk kennisarchief </li></ul><ul><li>Informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen (uitdragen). Ook als docent. </li></ul>
 23. 24. Weblogs en leren <ul><li>Persoonlijk karakter stimuleert deelname. </li></ul><ul><li>Grotere betrokkenheid lerenden </li></ul><ul><li>Japans-Taiwanees onderzoek: studenten prefereren weblogs boven ELO </li></ul>
 24. 25. Weblogs en leren <ul><li>Weblogs en academische discours ‘natural allies’ (Williams en Jacobs, 2004) </li></ul><ul><li>Blog-based conversations have nearly always been disappointing to me (A. Kotsko, 2007, A Skeptic’s Take on Academic Blogs ) </li></ul>
 25. 26. Weblogs en leren <ul><li>Leggen van relaties tussen (bijdragen van) verschillende personen, sociale interactie. Ook van externen! </li></ul><ul><li>Meerdere perspectieven van een onderwerp komen aan bod (m ultidimensionele kijk ontwikkelen, mits netwerk blogs divers is) </li></ul><ul><li>Patronen herkennen </li></ul><ul><li>Kritisch denkvermogen ontwikkelen </li></ul>
 26. 27. Non-liniaire karakter: complex Blogbijdrage 1 Blogbijdrage 2 Blogbijdrage 3 Commentaar 1 Commentaar 2 Commentaar 1 Commentaar … Commentaar 8
 27. 28. Andere beperkingen weblogs en leren Weblogs minder geschikt om samen aan producten te werken Lange doorlooptijd discussies
 28. 29. Liever investeren in nieuwe technologieën dan in BlackBoard <ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul>
 29. 30. RSS <ul><li>&quot;Rich Site Summary&quot; of &quot;Really Simple Syndication“ </li></ul><ul><li>Filmpje </li></ul><ul><li>Techniek om veranderingen op website in één oog opslag te kunnen zien </li></ul><ul><li>Massa’s informatie beheersen </li></ul><ul><li>Voordeel: minder ‘push’, minder e-zines </li></ul>
 30. 31. RSS feed reader Sommige bronnen genoemd door interessante personen
 31. 32. Alleen in samenhang met andere tools ondersteunt RSS-feedreader leren Multidimensionele kijk ontwikkelen (mits netwerk feeds divers is) Patronen herkennen Kritisch denkvermogen ontwikkelen
 32. 33. De kracht ligt in de samenhang Vaker geattendeerd op bericht Weblog ander Artikel (online) Bericht in eigen weblog Werkopdracht Zoeken in eigen weblog (bijv. via Google) Omzetten in passage rapport, presentatie, artikel
 33. 34. Wiki
 34. 35. Wikipedia=Wiki Wiki ≠Wikipedia
 35. 36. Bronnen toegankelijk maken
 36. 37. Wiki gebruiken <ul><li>Online publiceren (uitdragen) </li></ul><ul><li>Samen aan teksten schrijven (met versiebeheer) </li></ul><ul><li>Brainstormen </li></ul>
 37. 38. Bron: http://www.wikinomics.com/blog/index.php/2008/03/26/wiki-collaboration-leads-to-happiness/ Productiever en goedkoper dan e-mail
 38. 39. Wiki gebruiken <ul><li>Samen een eigen encyclopedie maken (bijv. digitale geletterdheid; cursusmateriaal aanpassen) </li></ul><ul><li>Elkaars fouten verbeteren </li></ul>
 39. 40. Samen aan document werken <ul><li>Opdracht (samen projectplan schrijven) </li></ul><ul><li>Structuur neerzetten </li></ul><ul><li>Taakverdeling afspreken </li></ul><ul><li>Bronnen gebruiken en verwerken </li></ul><ul><li>Uitwerking bediscussiëren </li></ul><ul><li>Discussie verwerken </li></ul><ul><li>Terugkijken op proces </li></ul>
 40. 41. Wiki gebruiken <ul><li>Transparantie (wie heeft welke bijdrage geleverd; bijdrage individu aan geheel) </li></ul><ul><li>Voortgang schrijfproces volgen en achteraf analyseren </li></ul><ul><li>Discussietool kan proces en inhoud helpen scheiden </li></ul>Geen ideale tool voor communiceren (lastig te ordenen)
 41. 42. Onvolwassen? <ul><li>Continuïteit (Google Lively, zeepbel 2.0) </li></ul><ul><li>Stabiliteit </li></ul><ul><li>Service (back-ups?) </li></ul><ul><li>Privacy (omgang data) </li></ul>
 42. 43. Vermijd vrijblijvendheid Van den Akker, 2003
 43. 44. Ik wil de gepresenteerde technologieën vaker inbedden binnen mijn onderwijs <ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul>
 44. 45. Houd rekening met zone naaste ontwikkeling van medewerkers Het ideaal Interventies Techno logisch Didactisch Techno logisch Didactisch
 45. 46. [email_address] http://www.wilfredrubens.com Succes met jullie Successen met ICT in het onderwijs

×