Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Didactisch Gebruik Social Software

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 70 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Didactisch Gebruik Social Software (20)

Advertisement

More from WilfredRubens.com (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Didactisch Gebruik Social Software

 1. 1. Digitale didactiek 2.0
 2. 3. De kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren Robert-Jan Simons (2003) Digitale Didactiek
 3. 4. Zeven pijlers digitale didactiek Zeven manieren waardoor ICT kan leiden tot betere en/of vernieuwde manieren van het vormgeven van leeractiviteiten
 4. 5. Bron: http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf Social software: verzamelnaam, interactie, laagdrempelig, samenwerking, user generated content.
 5. 6. Web 2.0 + digitale didactiek= Digitale didactiek 2.0? 10 pijlers digitale didactiek Voorbeelden social software in onderwijs Casus en presentatie Tips bij invoering
 6. 7. Eén waarschuwing vooraf….
 7. 8. We praten vooral e-learning 2.0, maar doen het binnen het onderwijs nauwelijks Foto: http://web.mit.edu/slc/images/ chrisargyris.JPG Web 2.0 in onderwijs Use of these tools in American classrooms remains the province of individual pioneering classrooms. Bron : SpotLight blog over Amerikaanse studie gebruik web 2.0 in onderwijs . 1 mei 2009
 8. 9. Zeven pijlers (Simons) <ul><li>Flexibilisering </li></ul><ul><li>Creëren </li></ul><ul><li>Publiceren, uitdragen </li></ul><ul><li>Relaties leggen </li></ul><ul><li>Transparant maken denk- en leerprocessen </li></ul><ul><li>Leren leren </li></ul><ul><li>Competentieontwikkeling zichtbaar maken </li></ul>
 9. 10. Foto: http://www.flickr.com/photos/thedepartment/137413905/
 10. 11. RSS Sommige bronnen genoemd door interessante personen ! Patronen herkennen Selectieve informatiereductie
 11. 12. Mobiele versie RSS-reader
 12. 14. Zie: http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2009/02/hoe-kun-je-intrinsieke-motivatie-be%C3%AFnvloeden-en-de-invloed-van-ict.html
 13. 15. Voorbeelden social software <ul><li>Weblogs </li></ul><ul><li>Microblog (Twitter) </li></ul><ul><li>Back channel </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Google Docs </li></ul><ul><li>Online video </li></ul><ul><li>Podcasting </li></ul><ul><li>Mindmapping </li></ul><ul><li>Social bookmarking </li></ul><ul><li>Creatief creëren </li></ul>Wat gebruikt u al? Voor leren? Hoe vaak? Wat belemmert gebruik?
 14. 16. Toegevoegde waarde <ul><li>Eenvoudig te gebruiken </li></ul><ul><li>Eigenaarschap (niet afhankelijk van organisaties) </li></ul><ul><li>Autonomie en sociale verbondenheid </li></ul><ul><li>Sterk gericht op samen delen, samen werken, samen leren (sociaal-constructivistische opvattingen) </li></ul><ul><li>Gebruik appelleert aan competenties 21 ste eeuw </li></ul><ul><li>Sterk gericht op “informele” leeractiviteiten </li></ul><ul><li>Creëren, publiceren/uitdragen, relaties leggen </li></ul>
 15. 17. Toegevoegde waarde belemmert ook de acceptatie Andere visie op onderwijs en leren, onafhankelijkheid van organisatie, ‘open’ en weinig hiërarchische karakter
 16. 18. Casus <ul><li>Studenten hotelschool, 2 de jaar, wonen op campus, goede internetvoorzieningen </li></ul><ul><li>Opdracht hotelketen (terugloop clientele) </li></ul><ul><li>Beeld schetsen van huidige situatie </li></ul><ul><li>Adviesrapport schrijven (bv. vernieuwing aanbod, nieuwe markten) </li></ul><ul><li>Ondersteunende hoorcolleges en werkcolleges </li></ul>
 17. 19. Opdracht <ul><li>Voor welke leerdoelen </li></ul><ul><li>Bij welke leeractiviteiten </li></ul><ul><li>Welke web 2.0 applicaties hoe gebruiken? </li></ul>
 18. 20. Social software toegepast <ul><li>Weblogs </li></ul><ul><li>Microblog (Twitter) </li></ul><ul><li>Back channel </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Google Docs </li></ul><ul><li>Online video </li></ul><ul><li>Podcasting </li></ul><ul><li>Mindmapping </li></ul><ul><li>Social bookmarking </li></ul><ul><li>Creatief creëren </li></ul>
 19. 21. Weblogs
 20. 22. Weblogs en leren <ul><li>Online redeneren stimuleren </li></ul><ul><li>Op één blog reageren </li></ul><ul><li>Via een eigen blog reageren </li></ul><ul><li>Informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen </li></ul><ul><li>Reflectie op onderwerp </li></ul><ul><li>Persoonlijk kennisarchief </li></ul>
 21. 23. Weblogs en leren <ul><li>Persoonlijk karakter stimuleert deelname. </li></ul><ul><li>Grotere betrokkenheid lerenden </li></ul><ul><li>Japans-Taiwanees onderzoek: studenten prefereren weblogs boven ELO </li></ul>
 22. 24. Weblogs en leren <ul><li>Leggen van relaties tussen (bijdragen van) verschillende personen, sociale interactie. Ook van externen! </li></ul><ul><li>Meerdere perspectieven van een onderwerp komen aan bod (m ultidimensionele kijk ontwikkelen, mits netwerk blogs divers is) </li></ul><ul><li>Patronen herkennen </li></ul><ul><li>Kritisch denkvermogen ontwikkelen </li></ul>
 23. 25. Weblogs en leren <ul><li>Weblogs en academische discours ‘natural allies’ (Williams en Jacobs, 2004) </li></ul><ul><li>Blog-based conversations have nearly always been disappointing to me (A. Kotsko, 2007, A Skeptic’s Take on Academic Blogs ) </li></ul>
 24. 26. Non-liniaire karakter: complex Blogbijdrage 1 Blogbijdrage 2 Blogbijdrage 3 Commentaar 1 Commentaar 2 Commentaar 1 Commentaar … Commentaar 8
 25. 27. Andere beperkingen weblogs en leren Weblogs minder geschikt om samen aan producten te werken Lange doorlooptijd discussies
 26. 28. Bruikbaar voor de casus ?
 27. 29. Microbloggen (Twitter, Yammer, etc)
 28. 30. Eenvoudige technologie Attenderen Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, meer participatie) Tips geven To the point formuleren Digitaal koffiezetapparaat Niet-taakgebonden communicatie (motivatie) Digitale aantekeningen (delen) Impressies conferenties (hash tags #)
 29. 31. Beperkingen microbloggen <ul><li>Vaak vluchting </li></ul><ul><li>Niet altijd relevant </li></ul><ul><li>Risico afleiding </li></ul><ul><li>Afhankelijk van applicatie </li></ul>
 30. 32. Bruikbaar voor de casus ?
 31. 33. Back channel
 32. 35. CoveritLive http://tinyurl.com/ozshkp
 33. 36. Bruikbaar voor de casus ?
 34. 37. Wiki Samenwerken aan document, volgens stappenplan
 35. 38. Bron: http://www.wikinomics.com/blog/index.php/2008/03/26/wiki-collaboration-leads-to-happiness / Productiever dan e-mail
 36. 39. Toepassingen <ul><li>Online publiceren (uitdragen) </li></ul><ul><li>Samen aan teksten schrijven (met versiebeheer) </li></ul><ul><li>Brainstormen </li></ul><ul><li>Bronnen toegankelijk maken </li></ul><ul><li>Samen een eigen encyclopedie maken (bv. Welten) </li></ul><ul><li>Elkaars fouten verbeteren </li></ul>
 37. 40. Acceptatie wiki in fases <ul><li>Exploration : de mogelijkheden van een wiki verkennen </li></ul><ul><li>Exhibition : lerenden worden aangemoedigd iets over zichzelf te schrijven, en eenvoudige taken uit te voeren </li></ul><ul><li>Explanation : op een verdiepende manier ideeën beschrijven </li></ul><ul><li>Elaboration : lerenden beginnen elkaars bijdragen te veranderen en te beargumenteren </li></ul><ul><li>Evaluation : waarderen, reflecteren </li></ul><ul><li>Steve Wheeler, 2008 </li></ul>
 38. 41. Wiki’s succesvol inzetten <ul><li>Opdrachten betekenisvol voor lerenden </li></ul><ul><li>Resultaat en proces zijn belangrijk </li></ul><ul><ul><li>Werken lerenden met bestaande informatie en bouwen zij daar op voort? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dragen lerenden nieuwe informatie aan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is sprake van een vertaling van informatie in bruikbare ideeën? </li></ul></ul><ul><li>Uitkomsten toepassen in betekenisvolle context </li></ul>
 39. 42. Fasen zichtbaar in wiki-opdrachten <ul><li>Fasen ontwikkeling denkproces </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>Synthese </li></ul><ul><li>Toepassing </li></ul>
 40. 43. Wiki’s niet geschikt… <ul><li>Eenvoudige problemen </li></ul><ul><li>Vraagstukken met van te voren gedefinieerde oplossingen </li></ul><ul><li>Tijdsdruk </li></ul>
 41. 44. Bruikbaar voor de casus ?
 42. 46. Toepassingsmogelijkheden <ul><li>Samen aan een document werken (ook tegelijkertijd) </li></ul><ul><li>Tekst, presentaties, spreadsheet, formulier </li></ul><ul><li>Altijd beschikbaar </li></ul><ul><li>Ook offline werken </li></ul><ul><li>Versiebeheer </li></ul>
 43. 47. Verschil met wiki <ul><li>Opslag data bij Google </li></ul><ul><li>Meer hierarchie dan bij een wiki </li></ul><ul><li>Geen onderlinge verbondenheid documenten via hypertext </li></ul><ul><li>Geen discussietool </li></ul><ul><li>Google account verplicht </li></ul>
 44. 48. Bruikbaar voor de casus ?
 45. 50. Online video en leren Eigen instructies ontsluiten (zelfs een hele cursus) Beroepshandelingen voor doen (bijv. koken, chefsonline.tv) Instructies van anderen gebruiken Interviews professionals Lerenden video’s laten maken (interviews, clips, presentaties) Reflecties opnemen, gedachtes opnieuw ordenen (e-portfolio)
 46. 51. Bruikbaar voor de casus ?
 47. 52. Podcasting http://chatt.hdsb.ca/~magps/boylit/02B52C01-00009092.22/newyork%20times%20pic.jpg Podcasting Opnieuw ordenen gedachten: verdiepend leren (schriftelijk, video, podcasting)
 48. 53. Podcasting Ook taalonderwijs
 49. 54. Bruikbaar voor de casus ?
 50. 55. Mindmappen Visuele weergave Verbanden, patronen Non-lineair
 51. 56. Gezamenlijk mindmappen Bron: http://www.leerbeleving.nl/2008/11/19/jouw-persoonlijke-leeromgeving/
 52. 57. Bruikbaar voor de casus ?
 53. 58. Social bookmarking <ul><li>Internetbronnen opslaan en met anderen delen </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld rond projecten, thema’s </li></ul><ul><li>Selecteren bronnen via netwerken </li></ul><ul><li>Persoonlijk archief </li></ul><ul><li>Hoe werkt het? </li></ul><ul><li>http://del.icio.us/wrubens </li></ul>
 54. 59. Bruikbaar voor de casus ?
 55. 60. Creatief creëren
 56. 61. http://www.glogster.com Bron: http://justinex3.glogster.com/Studying/
 57. 62. Samen presentaties maken http://prezi.com Non-lineair, multimedia Complexer dan PPT, beperkt gratis, geen hergebruik componenten
 58. 63. Wordle
 59. 64. QR-codes <ul><li>Internetbronnen etc. eenvoudig te koppelen aan objecten </li></ul><ul><li>Code scannen met smartphone </li></ul><ul><li>Internetbron bekijken op smartphone </li></ul>http://delicious.com/wrubens/QR
 60. 65. Poster Barack Obama Bron: http://www.flickr.com/photos/jmtimages/2284681757/in/set-72157603977518385/
 61. 66. QR Codes en onderwijs <ul><li>Fysieke objecten voorzien van QR-codes (verbinden fysieke wereld en digitale informatie). Bijvoorbeeld musea. </li></ul><ul><li>Boeken/artikelen voorzien van QR-codes (aanvullingen, multimedia) </li></ul><ul><li>Meer informatie over personen </li></ul><ul><li>Multimedia annotaties maken bij gebeurtenissen mbv mobiele technologie </li></ul>
 62. 67. Bruikbaar voor de casus ?
 63. 68. Tips <ul><li>Verken didactische eigenschappen tools </li></ul><ul><li>Word bekwaam mbt selectieve informatie èn applicatiereductie </li></ul><ul><li>Passen eigenschappen tools bij je onderwijs? </li></ul><ul><li>Deel, deel, deel!!!! </li></ul><ul><li>Geen vrijblijvend gebruik </li></ul><ul><li>Kies ‘prooven’ social software (voorbij experimentfase) </li></ul><ul><li>Zorg zelf regelmatig voor back ups </li></ul><ul><li>Sluit kort met ICT Beheer </li></ul>
 64. 69. Wat neemt u vandaag mee, waarmee gaat u de volgende week starten?
 65. 70. Vragen? [email_address] http:///www.wilfredrubens.com

Editor's Notes

 • <number>
 • What is Web 2.0? Open source content and applications, sites that get their value from their users:Learning Management SystemsBlogsWikisSocial Bookmarking RSS FeedsPodcastingThe Web 2.0 Landscape is varied. There are Web applications, social networking, content sharing, and more. Open Source Content and Applications Allows users to add content to the WebRelies on a community that encourages reusing materialsTools for commentary/free expression—text, audio, videoTools for managementSupports social networking
 • <number>
 • -self-determination theory van Ryan en Deci
 • Lerenden video’s laten maken (interviews, clips, presentaties)

×