Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing là gì? Truyền thông là gì? Thương hiệu là gì?

667,957 views

Published on

Marketing là gì? Truyền thông là gì? Thương hiệu là gì? hãy xem slide sau để hiểu rõ về Bản chất của Marketing - Branding - Truyền thông

Published in: Education
 • Login to see the comments

Marketing là gì? Truyền thông là gì? Thương hiệu là gì?

 1. 1. Marketing – Communicaton – Branding : Tìm hiểu bản chất Những kiến thức quan trọng nhất về marketing – Branding – Truyền thông By Tuấn Hà – Vinalink.edu.vn
 2. 2. Phần 1 : Bản chất về Marketing và vị trí của Truyền thông trong marketing VALUES Khách hàng Mục tiêuThông điệp PHÂN PHỐI Lợi nhuận PULL TRUYỀN THÔNG LÝ TÍNH CẢM TÍNH Vấn đề cần giải quyết
 3. 3. Phần 1 : Bản chất về Marketing và vị trí của Truyền thông trong marketing VALUES Khách hàng Mục tiêuThông điệp Bán hàng/ phân phối/ Trade Marketing Chăm sóc khách hàng Quảng cáo Content marketing/ Story telling và Doing telling Lợi nhuận PULL
 4. 4. Phần 2. Bản chất về thương hiệu và vị trí của Thương hiệu trong marketing VALUES LÝ TÍNH CẢM TÍNH Khách hàng Mục tiêu BRAND Nhận Diện USP
 5. 5. ĐỊNH VỊ THƯƠNG HiỆU - USP
 6. 6. VALUES Khách hàng Mục tiêuThông điệp Bán hàng/ phân phối/ Trade Marketing Chăm sóc khách hàng Quảng cáo Content marketing/ Doing telling Lợi nhuận PULL Phần 3. Truyền thông thương hiệu và Truyền thông bán hàng USP Nhận diện LÝ TÍNH CẢM TÍNH Vấn đề
 7. 7. Phần 4. Quy trình về Marketing và Truyền thông trên môi trường số • Digital Marketing/ Digitalized Marketing? • Digital Media/ Digital Marketing • Tham khảo khóa học Marketing online với 18 công cụ : http://im.edu.vn hoặc tại http://vinalink.edu.vn • Học riêng về Kênh Online có khóa học SEO VUA http://daotaoseo.com • Học về Facebook marketing tại http://vinalink.edu.vn • Học chuyên về bán hàng online : http://onlinesales.edu.vn • Học về Content Copywriting : http://3c.edu.vn
 8. 8. Quy trình Marketing • Cần hiểu thị trường digital để tìm cơ hội kinh doanh phù hợp cho Sản phẩm • Cần hiểu Sản phẩm để tìm giá trị cho Khách hàng • Cần hiểu Khách hàng để tìm Thông điệp và kênh truyền thông chiến dịch • Cần hiểu Kênh truyền thông và thông điệp để có Kịch bản sales/branding sáng tạo và Đo lường chuẩn. • Cần hiểu cách Đo lường chuẩn mới đánh giá chính xác hiệu quả của Chiến dịch
 9. 9. Phần 5. Giới thiệu sơ bộ 3 công cụ của Truyền thông với công cụ mới nhất • Quảng Cáo • PR • Content Marketing – tham khảo http://3c.edu.vn
 10. 10. Phần 6. Cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu VALUES USP LÝ TÍNH CẢM TÍNH Khách hàng Mục tiêu BRAND Biết Hiểu Tin Chi tiền yêu Nhận diện
 11. 11. Đặc điểm thương hiệu Phần Xác (nhận diện) LOGO TÊN SLOGAN MÀU SẮC BiỂU TRƯNG ĐẠI DiỆN Phần hồn (Định vị) USP TÍNH CÁCH TRIẾT LÝ
 12. 12. Slogan • Live to ride ride to live : Cuộc đời là rong ruổi, rong ruổi là cuộc đời.
 13. 13. Màu sắc và biểu trưng
 14. 14. Phần hồn • USP : Hãng xe dành riêng cho dân chơi xe ? • Tính cách : Người phá cách • Triết lý : Khám phá cái mới là giữ hơi thở cuộc sống thêm thú vị ?
 15. 15. Các từ khóa mẫu định vị • 60 cách định vị thương hiệu >> http://www.vinalink.com/2015/05/dinh-vi-thuong-hieu-la-gi
 16. 16. Về tác giả www.haanhtuan.com

×