Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xu hướng Digital marketing 2016 -2017 - 2018 - bản đầy đủ nhất Thế giới

420,389 views

Published on

Xu hướng Digital marketing / Online marketing/ Internet Marketing 2016 -2017 - 2018 - bản đầy đủ nhất Thế giới

Published in: Internet
 • Login to see the comments

Xu hướng Digital marketing 2016 -2017 - 2018 - bản đầy đủ nhất Thế giới

 1. 1. DIGITAL MARKETING TREND 2016 /2017 12/12/2015 - Hanoi HỘI NGHỊ MARKETING YEAR END 2015 – VINALINK DIGTAL Tuấn Hà – CEO Vinalink – www.vinalink.vn
 2. 2. Tác giả tổng hợp từ nhiều nguồn và tự nghiên cứu tổng hợp • Tuấn Hà – CEO Vinalink Media • www.vinalink.vn : VinalinkM : Chuyên tư vấn chiến lược và thực thi chiến dịch Digital Marketing • www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Chuyên đào tạo Digital marketing • www.haanhtuan.com
 3. 3. Xu hướng mới cho Digital 2016 • Digital Strategy • Digital devices • Digital platforms • Digital Channels • Digital Formats • Digital Production • Digital Content • Digital Ads • Digital PR
 4. 4. I. Digital Strategy – Chiến lược Digital • ABC to ART - Mô hình đánh giá sáng tạo và truyền thông cũ ABC (Attention - Branding - Communication) được thay bằng ART (Authentic - Relevant - Talkability). • Từ Story Telling sang Doing Telling • Growth hacking Marketing : Sử dụng công nghệ số trong phát triển các ứng dụng cho marketing để tăng đột biến số lượng lớn người sử dụng sẽ phát triển mạnh nữa. • Truyền thông Trải nghiệm phát triển mạnh Giám đốc Truyền thông của Unilever
 5. 5. 2010 Năm 2010-2015 : Truyền thông gây chú ý, Thương hiệu, Sales
 6. 6. 2016 Chuyển sang tạo sự Chân thực – Phù hợp với khách hàng và dễ bàn luận, lan truyền
 7. 7. II-Digital Devices • Mobile computer • Smart TV • Thiết bị đeo Wearable • SMAC • IoT / M2M • VR – Hiện thực ảo
 8. 8. ❶Mobile computer
 9. 9. ❷ Smart TV
 10. 10. ❸Thiết bị đeo kết nối mạng
 11. 11. ❹ SMAC
 12. 12. ❺IoT / M2M
 13. 13. ❻Virtual Reality
 14. 14. III.Digital Platforms – Nền tảng số • Social Search Plaforms : Search MXH • In-door Location Positioning : Định vị trong nhà • Community Action Platforms : Cộng đồng hành động • Crowdsourcing Platforms : Cộng đồng ý tưởng • e-Commerce Platforms : Nền tảng TMĐT • LOPOMO Platforms : Nền tảng định vị và vị trí • Automation Platforms : Hệ thống tự động hóa • Social CRM Platforms : CRM MXH • Big data / Social monitoring ngày càng dễ khai thác và tích hợp, SMAC phát triển mạnh. • Online training : Đào tạo trực tuyến nghề Digital phát triển
 15. 15. ❶Social Search Plaforms
 16. 16. ❷ In-door Location Positioning
 17. 17. ❸Community Action Platforms
 18. 18. ❹Crowdsourcing Platforms
 19. 19. ❺e-Commerce Platforms
 20. 20. ❻LOPOMO Platforms
 21. 21. ❼Automation Platforms
 22. 22. ❽Social CRM Platforms
 23. 23. IV-Digital Channels • Social (FB..) và Search vẫn độc tôn, sẽ thêm Social search. • Các kênh Data demand tối ưu dữ liệu target • Các kênh Data tối ưu theo vị trí và địa điểm • Các kênh chợ buôn bán/ chợ deals • Các kênh OTT - ứng dụng liên lạc • Các kênh App và Game tăng mạnh
 24. 24. V-Digital Formats – Định dạng • Facebook Video tăng mạnh • Video bán hàng chuẩn công thức sẽ phát triển mạnh từ các lớp học Content và Marketing của Vinalink với số lượng 5000 học viên/ năm. • Live video marketing • Mobile assistance Apps/ OTT app : Các ứng dụng hỗ trợ người dùng trên mobile • Slide content • Mobile payment : Thanh toán di động. • Mobile authoring : các ứng dụng xác thực cloud tăng mạnh • 3D/ VR • Game online
 25. 25. VI-Digital Production • Video/ Photo • Game • Apps • Web Apps • Content copywriting services • 3D/VR
 26. 26. Digital Content Content marketing tiếp tục phát triển mạnh • Concept is King – Ý tưởng khác biệt • Context is King – Ngữ cảnh và hoàn cảnh, tiếp thị thời gian thực và theo ngữ cảnh hiện tại. • Benefits – Xây dựng lợi ích cho khách hàng • Cái tôi và nỗi đau – Cơ hội bày tỏ • Authentic – Sự thật • Hành động nghĩa hiệp hơn câu chuyện hay • Vấn đề cấp bách • Giao lưu văn hóa quốc tế
 27. 27. Digital Ads • Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác. • Instagram ads tăng mạnh • Expanded ads/Richmedia tăng mạnh, ban đầu là 1 vài richmedia network lan sang GG sau đó là các hệ thống adnetwork và FB. • Expanded / Interactive ads trên mobile • Mobile ads Blocking : Hệ thống chặn quảng cáo • Leads/ CPA ads sẽ xuất hiện ngay trong các hệ thống CPC/CPM ads cũng như Publisher lẻ. • Programmatic ads - DSP
 28. 28. ❶ Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác.
 29. 29. ❷Instagram ads tăng mạnh
 30. 30. ❸Expanded ads/Richmedia tăng mạnh
 31. 31. ❹ Expanded / Interactive mobile ads
 32. 32. ❺ Ứng dụng chặn quảng cáo
 33. 33. ❻Leads/ CPA ads
 34. 34. ❼Programmatic ads • Real-time-Bidding ads thông qua các DSP
 35. 35. Digital PR • Social Media Influencer • Doing Telling • Experienced activation lan truyền / Online Referal :
 36. 36. Các khóa học tại Vinalink Academy • www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Học viện Chuyên đào tạo Digital marketing lớn nhất Việt nam • Khóa học Digital Marketing : http://im.edu.vn • Khóa học Content Mar : http://3c.edu.vn • Khóa học SEO VUA : http://daotaoseo.com • Khóa học Facebook Mar : www.vinalink.edu.vn • Khóa học bán hàng online : http://www.onlinesales.edu.vn • Thiết kế Quảng cáo- bán hàng : www.vinalink.edu.vn • Khóa học 72 Công cụ truyền thông : www.vinalink.edu.vn • Lớp thực hành content : http://www.vietbaithue.com

×