SlideShare a Scribd company logo
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti Tampereen
korkeakouluyhteisössä
(TAMK & yliopisto)
• Aktiivinen bloggaaja:
www.matleenalaakso.fi
• Avoimen oppimisen vaikuttaja
• Koulutukseltaan KM ja AmO
Teksti on Copilotin laatima esittely,
jota on hieman lyhennetty. Kuva on
valittu sen linkkiehdotuksista.
Koulutuksen Padlet
• Keskeiset materiaalilinkit
• Äänestykset
• Kuvan generointi tekoälyllä
vastaukseksi kysymykseen:
Millä fiiliksellä tekoälystä?
Työkaluna Padlet-muistitaulu.
Ks. ohjeet ja esimerkit:
padlet.com/matlaakso/padlet
Scifiä vai arkea?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com Luotu tekoälyn avulla: www.matleenalaakso.fi/2023/12/kertovatko-kielimallit-henkilotietoja.html
Arkea jo vuosien ajan
Mitä on tekoäly?
• Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia.
• Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti
ihmisen älyyn liitettyjä taitoja
• Suurin osa perustuu koneoppimiseen.
• Monet uusista sovelluksista perustuvat suuriin kielimalleihin.
• Kaikki nykyinen tekoäly on heikkoa.
”Lasten ja nuorten oivalluttaminen
teknologiasta, josta tulevaisuuden
yhteiskunta on enenevässä määrin
riippuvainen, on yksi 2000-luvun
merkittävimmistä haasteista.”
www.generation-ai-stn.fi/tilannekuva-2022-tiivistelma
Opetettava kone
www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone
Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen
avulla. Somekonekin jo kokeiltavissa!
• Ei kirjautumista, toimivat mobiilisti, GDPR-turvallisia ja saavutettavia.
Generatiivinen
tekoäly tarkoittaa
sovelluksia, jotka luovat
ihmisen pyynnöstä uusia
sisältöjä (teksti, kuva,
video, musiikki, diat,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Omaa ajattelua tai tiedonhakua
ei ole syytä korvata tekoälyllä
Kuva: ML / Copilot, Designer
Oppiminen ei ole muuttunut
- vaikka käytöntöihin ja sovelluksiin on tullut paljon uutta
Oppiminen on oppijan
aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa
väittää omaksi.
• Tekoälyn järkevä käyttö
voi edistää oppimista.
Pelisäännöt selviksi!
• Plagiaatintunnistuksen
työkalut eivät tunnista
tekoälyn luomaa.
Kuva: ML / Copilot, Designer
Suomen ensimmäisen
oppilaitosohjeistuksen tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Mahdollisia oireita
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juurikaan kirjoitusvirheitä.
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vaikuttaa konekäännökseltä.
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
• Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle
tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa:
esim. ChatGPT: johdanto, listaus ja yhteenveto.
• Kieltenopettaja Laura Salosen vinkkejä:
yle.fi/a/74-20055878
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
– Koulutusdata
– Oikeudet ihmisillä/organisaatioilla
– Indemnity-ehto
– Käyttöehdot (maininta)
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Mitä sovelluksia opetuksessa
voidaan käyttää?
Näkökulmia
• Käyttöehdot
• Tietosuoja-asetus GDPR
• Tietoturva
• Saavutettavuus
• Hinta / ansaintamalli
• Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat)
• Tarvittavat laitteet ja sovellukset
• Eettisyys ja muut lait, kuten tekijänoikeudet ja ikärajat
• Pedagoginen perustelu
→ Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta.
→ Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kysymyksiä tai
kommentteja
ennen siirtymistä
sovelluksiin?
Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn
Flinga/Padlet-muistitaulu
• Kerätään ideoita, joista voidaan
myös äänestää.
• Annetaan tekoälyn (esim. Copilot)
tiivistää vastaukset.
• Kysytään tekoälyltä esim. mitä
näkökulmia vastauksista puuttui.
Sanapilvet (esim. answergarden.ch)
• Kerätään näkökulmia tai käsitteitä
– tehdään kuten edellä tai
– pyydetään Quizizz-sovellukselta
tietovisaa käsitteistä tai
– luodaan monivalinnat tai aukko-
tehtävän teksti esim. Copilotin avulla
ja syötetään ne H5P-työkalun
tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
padlet.com/matlaakso/ai
Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
Microsoft 365 Google Padlet H5P-työkalut ThingLink
Adobe Express Canva Khan Academy Quizizz Kahoot
ja Firefly
Tekoäly on integroitu
mm. kuvan sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
H5P-esimerkkinä Single Choice Set
Perättäisten monivalintakysymysten sarja.
Kehote Copilotille:
Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille.
Käytä seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus.
3. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus.
4. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus.
Lisää sitten tyhjä rivi ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet.
Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein.
Kehotteen parantelu Copilotilla
Onko tämä hyvä kehote? Miten siitä tulisi parempi: "SINUN KEHOTE".
Luo viisi monivalintakysymystä (KENELLE, AIHE). Kirjoita 1. riville kysymys,
2. riville oikea vastaus ja 3. rivistä alkaen väärät vastaukset. Erota
vastausvaihtoehdot ainoastaan rivinvaihdolla. Älä numeroi kysymyksiä.
Älä kerro, mikä vastaus on oikein ja mikä väärin.
Käytä kysymyksissä ja vastausvaihtoehdoissa selkeää ja yksinkertaista kieltä.
Vältä turhaa monimutkaisuutta, negaatioita ja kaksoiskielteisyyttä, jotka voivat
hämmentää opiskelijoita. Kirjoita kysymykset niin, että ne sisältävät yhden
ongelman tai pääidean. Opiskelijoiden pitäisi pystyä tunnistamaan ongelma
kysymyksestä, eikä vastausvaihtoehdoista.
Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat uskottavia ja loogisia. Helppoja
tai naurettavia vastausvaihtoehtoja tulisi välttää, sillä ne heikentävät arvioinnin
validiteettia. Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat suunnilleen
samanpituisia ja samanlaisia. Valitse optimaalinen määrä vastausvaihtoehtoja.
Älä käytä “kaikki edellä mainitut” tai “ei mikään edellä mainituista”
vastausvaihtoehtoina.
H5P: Valitse tekstimuotoinen editori
Vasemmalla oletusnäkymä,
alla tekstimuotoinen editori.
1. riville kysymys.
2. riville oikea vastaus.
3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot.
Tyhjä rivi.
Kehotteet (engl. prompt)
Tekoälyn hyöty sinulle riippuu
pitkälti taidostasi luoda kehotteita.
Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle.
Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen,
vaan kokeile ja tarkenna.
• Kehotemuotoilu voi vaatia aikaa ja vaivaa.
• Tekoäly osaa auttaa myös kehotemuotoilussa.
• Ylisanat toimivat usein hyvin.
• Englanti toimii usein suomea paremmin.
• Ole ystävällinen ☺
Vertaansa vailla oleva
Poikkeuksellisen upea
Ylittämätön
Ekstaattinen
Maaginen
Eksklusiivinen
Fenomenaalisin
Ällistyttävin
Yllättävä
Aivan ihmeellinen
Grandioosi
Verrattoman hieno
Sensaatiomainen
Hengästyttävä
Ylivertainen
Ainutlaatuinen
Luo yksityiskohtaisia kehotteita
• Kuka ja kenelle?
– Tekoälylle rooli.
• Mitä ja missä muodossa?
– Voit antaa esimerkin tai tyylin.
– Negaatiot eivät toimi hyvin.
• Konteksti?
– Tausta-aineisto.
Esimerkki: ChatGPT tutorina
Practical AI for Instructors and Students by Ethan and Lilach Mollick. Soittolista: www.youtube.com/@wharton
Oheinen kuva (video 5.) näyttää eri värein, millainen on
hyvä kehote, kun tekoälyä käytetään opettajatutorina
(esim. flippauksessa).
Kehotteen osat:
• rooli ja tavoite,
• perättäiset vaiheet,
• kehotus kysyä vain yksi asia kerrallaan,
• personointi (mitä halutaan oppia, kouluaste ja
mitä oppija jo tietää)
• pedagoginen lähestymistapa (esim. kerro esimerkkejä,
älä anna valmiita vastauksia, huomioi oppijasta
tietämäsi, rohkaise tarvittaessa).
Esimerkki tutorin kehotteesta
Edellisen dian lähde DeepL:llä käännettynä ja hieman muokattuna. Kopioitavissa videon kuvauksesta.
Olet pirteä ja rohkaiseva opettaja, joka auttaa lukio-opiskelijoita ymmärtämään käsitteitä
selittämällä ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Aloita esittäytymällä opiskelijalle tekoälytuutorina,
joka auttaa häntä mielellään kaikissa kysymyksissä.
Kysy vain yksi kysymys kerrallaan. Kysy ensin, mistä opiskelija haluaa oppia. Odota
vastausta. Kysy sitten, mitä hän jo tietää aiheesta. Odota vastausta.
Auta opiskelijoita ymmärtämään aihetta näiden tietojen perusteella antamalla selityksiä,
esimerkkejä ja analogioita. Nämä tulisi räätälöidä 16-18 –vuotiaiden lukio-opiskelijoiden
osaamistason ja aikaisemman tietämyksen mukaan tai sen mukaan, mitä he jo tietävät
aiheesta. Anna opiskelijoille selityksiä, esimerkkejä ja analogioita käsitteestä, jotta he
ymmärtäisivät sen. Sinun tulisi ohjata opiskelijoita avoimesti. Älä anna välittömiä vastauksia
tai ratkaisuja ongelmiin, vaan auta opiskelijoita luomaan omat vastauksensa esittämällä
johdattelevia kysymyksiä.
Pyydä opiskelijoita selittämään ajatuksensa. Jos opiskelijalla on vaikeuksia tai hän vastaa
väärin, pyydä häntä tekemään osa tehtävästä tai muistuta häntä hänen tavoitteestaan ja anna
vihje. Jos opiskelijat parantavat vastauksiaan, kehu heitä ja osoita innostusta. Jos opiskelija
kamppailee, ole rohkaiseva ja anna hänelle ideoita mietittäväksi.
Kun pyydät opiskelijoita vastaamaan, yritä päättää vastauksesi kysymykseen, jotta
opiskelijat joutuvat jatkamaan ideoiden tuottamista. Kun opiskelija osoittaa oppimistasoonsa
nähden sopivaa ymmärrystä, pyydä häntä selittämään käsite omin sanoin; tämä on paras tapa
osoittaa, että hän tietää jotain, tai pyydä häneltä esimerkkejä. Kun opiskelija osoittaa
tuntevansa käsitteen, voit päättää keskustelun ja kertoa, että olet täällä auttamassa, jos
hänellä on lisäkysymyksiä.
Suuret kielimallit ja niitä
hyödyntävät tekoälysovellukset
Kielimallit (LLM, Large Language Model)
• Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim.
tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta.
• Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA.
Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset
• Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini.
• Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja
generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
ChatGPT, Copilot, Gemini
ja vastaavat sovellukset
Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen
• Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa.
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voi kieltäytyä vastaamasta.
Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä.
→ Jokainen fakta tarkistettava.
Kielimallien ja tekoälyn haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja.
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus
• Myös nettirikollisten työkalu.
Kuva: Qimono, pixabay.com
→Ymmärrys tekoälystä
ja algoritmeista
→Informaatiolukutaito
ja kriittinen lukutaito
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen.
• Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja
kielitaitotasolla.
• Voi osata matematiikkaa, koodausta,
luoda ja tulkita kuvia yms.
• Taitava kääntäjä.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
• Muistavat keskustelun, joten
jatkokysymykset ovat mahdollisia
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Käytä apulaisena tai
tai kollegana aiheessa,
jonka tunnet hyvin ☺
Opettajan ja ohjaajan tukiäly
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai puhe-
kielistäminen.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Saavutettavuuden
edistäminen:
tekstittäminen,
tekstivasteet,
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Tehtävän
muokkaaminen
tekoälyaika-
kaudelle.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Oppijan tukiäly
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä.
Simulaatiot
suomeksi ja
kielitaidon
harjoitteluna.
Kääntäminen
(kielitaitotasot).
Argumentointi-
taitojen
edistäminen.
Käsitteiden
selittäjä ja
yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko.
Asioiden
yhdistäminen
tai vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Vinkkejä
ajanhallintaan ja
opiskelu-
strategioihin.
Virheiden
osoittaminen ja
selittäminen.
Tuki oppimiselle ja
saavutettavuuden
edistäminen.
Harjoittelu ja
kertaaminen.
Huumoria &
työelämätaitoja.
Mitä muuta?
ChatGPT: chat.openai.com
tai OpenAI:n mobiilisovellus
• Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
• Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin.
• Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa,
kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne.
• GPT-4o: ihan uusi, osalle vasta tulossa, keskusteleva, nopea, 50 kieltä.
– Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
Customize ChatGPT
Määrittele tekoälyn roolin ja vastausten tyyli.
• Ota tarvittaessa käyttöön uudessa chatissa.
Esimerkkejä
• Vuorovaikutustilanteiden simulaatiot: suullisen kielitaidon harjoittelu,
myyntitilanteet, tutorin rooli tietyn asian opetuksessa.
• Opetuksen ideointi ja materiaalien luominen (perustiedot itsestä, oppijoista
ja opetettavista teemoista).
• Simultaanitulkki.
Vuorovaikutustilanteen simulointi
Onnistuu myös äänen keskustellen ja eri kielillä (kuvassa Copilot).
gemini.google.com
• Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi.
• Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0
(23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta.
• Nopea, varmistus Googlen hakutuloksiin verraten, ei vielä runsasta
lisäosien tarjontaan,..
copilot.microsoft.com
Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3),
osaa myös kertoa kuvista,..
Tyyli
Pidemmät
kehotteet tai
aineistot
Kirjoita, puhu tai lataa kuva
Salli asetuksista työskentely avoinna
olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa
Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso
Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/
resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND)
Edgessä
Copilot
löytyy myös
sivupalkista.
Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli)
”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä,
jotka kävelevät kohti suurta
kasvihuonetta puistossa.
Kasvihuone on suuri lasirakennus,
jossa on kaareva katto. Ihmiset
kävelevät polkua pitkin, joka
johtaa kasvihuoneeseen.
Polun molemmin puolin on puita
ja ruohoa. Taivas on sininen ja
siellä on muutama pilvi.”
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli)
Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
Luo tekoälyllä musiikkia
Copilotin Suno-lisäosa
• Käytettävissä vain henk.koht.
tunnuksilla. Valitse ylänurkasta
Suno-lisäosa (PlugIn).
• www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly-
loi-laulun.html
www.suno.com
• Lisäosaa vähän monipuolisempi,
erillinen kirjautuminen.
• Maksutta n. 10 laulua päivässä.
www.udio.com
• Beta-vaiheessa maksuton.
Kuva: ML / app.leonardo.ai
Kokeillaan suuria
kielimalleja
hyödyntäviä
sovelluksia:
Linkit:
padlet.com/matlaakso/ai
Oppimistehtävien muutos
Muokataan tehtävää
tavoitteena estää
huijaaminen.
Luodaan uudenlaisia
tehtäviä, joissa
hyödynnetään tekoälyä -
mutta ei korvaamaan
omaa ajattelua.
Entinen ja tekoälyajan tehtävä
HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena
AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023
Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita 500
sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas.
Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi kielimallia,
esim. ChatGPT:tä.
1. Olet nyt keskiaikainen ritari...
2. Olet nyt tokaluokkalainen...
3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva...
4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja...
Mitä tietoja tietosuoja-selosteeseen tulee laittaa
ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla?
5. …viestintäjohtajana… luo tietosuojaseloste.
Tekoälyajan tehtäviä
Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy
aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman.
Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin.
Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen.
Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli,
missä osaaminen osoitetaan.
Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta,
infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda
tekoälyllä ☺
Tekoälyajan tehtäviä
Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä
ChatGPT-4 on yhtenä osallistujana.
Kaipaako oppija lisää harjoittelua ja palautetta?
Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle?
Voisiko Copilot auttaa?
S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti
vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
Kirjoitelmat muutoksessa
• Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn tai
materiaaliin, jota ei löydy verkosta.
• Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta.
• Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen?
Tekstiä saa luoda vain tekoälyllä. → Tekstin sijaan
kirjoitetaan ja muokataan kehotteita.
• Luodaan tekoälyn avulla lyhyitä luovia tekstejä,
joita sitten tulkitaan.
• Vaihtoehdot: 2 sivua ilman tekoälyä tai 2 sivua
tekoälytekstiä ja 2 sivun pohdinta: kehotteiden
arviointi, vinoumat, puuttuvat näkökulmat, tekoälyn
käytön haasteet ja edut oppimiselle ym.
• Edellytä kirjoittamista OneDrivessä tai Google Drivessä,
jos haluat vähentää tekoälyn käyttöä
(muokkaushistoria).
Kirjoita tekoälyn kanssa 1/2
Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
Kirjoita tekoälyn kanssa 2/2
Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
Tehtävät tekoälyaikakauteen
Miika Miinin, Eduks, OPH-hankejulkaisu (CC BY-SA): aoe.fi/#/materiaali/3659 (Ideoita vähän muokattu)
Keskustelu tekoälyn kanssa
1. Mahdollisimman syvällinen ja kriittinen
keskustelu tekoälyn kanssa.
2. Keskustelun analysointi:
– Millainen oli tekoälyn kykyä vastata, perustella,
kysyä, argumentoida ja ilmaista mielipiteitä?
– Miten keskustelu tekoälyn kanssa eroaa ihmisen
kanssa käydystä? Eroja ja yhtäläisyyksiä? Mitä hyötyä
ja haittaa tekoälystä on keskustelukumppanina?
Keskustele opitusta
1. Keskustele tekoälyn kanssa esim. siitä, mitä oppitunnilla tehtiin ja mikä
kurssin annissa oli sinulle tärkeintä.
2. Pyydä keskustelun lopuksi tiivistystä kysymykseen: Mitä opin tänään?
3. Muokkaa saamaasi vastausta. Voit luoda siitä tekstin oppimispäiväkirjaasi
tai kuvan tai laulun yhteenvedoksi tai muistijäljen jättäjäksi.
Kysymys tekoälylle ja oppijoille
1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille.
2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..)
3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista,
vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä
ette itse keksineet? Tehkää tekoälylle jatkokysymyksiä!
Miksi Seitsemän
veljestä on niin
merkityksellinen
kirja suomalaisille?
Vilka är fördelarna
med AI för samhället?
Mitä jokaisen opiskelijan
tulee tietää tekoälystä?
Kieltenopetus
Luokaa kuvia, joiden kehotteisiin tarvitaan opiskeltavaa
sanastoa. Sitten kaveri arvuuttelee, millä sanoilla kuva
on luotu.
• Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta.
Kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan se
• puhekielisemmäksi → Verrataan tekstejä.
• toiselle kielitaitotasolle → Verrataan tekstejä.
• eri kielialueen tekstiksi → Verrataan tekstejä
• pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja
• tiivistä tai pidennä
• kuvaksi, videoksi, diasarjaksi tai lauluksi.
Kuvat opetuksessa
• Harjoitelkaa kehotteiden luomisen taitoa.
– Luo kuva ja näytä se kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet,
millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan.
– Valitse kuva esim. oppikirjasta. Pyri luomaan mahdollisimman
samanlainen.
• Luokaa kuvia keskustelun pohjaksi.
– Mikä asiassa innostaa? Mikä pelottaa? Mikä kiinnostaa?
– Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki. - Otavan opisto
– Luokaa kuvia, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia
esim. etnisyyteen tai sukupuoleen liittyen.
• Luokaa kuvia inspiroimaan kirjoittamista.
• Runosta kuva tai kuvasta runo.
Kuvakortit ja visualisointi:
www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html
Kuvan kehote (engl. prompt)
• Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt,
sukupuoli, ikä, ilmeet, pukeutuminen, esineet, adjektiivit, sijainti,..
• Sää, värimaailma, valaistus, valon suunta
• Kuvakulma, polttoväli
• Tyyli: valokuva, leikekirja, luonnos, käsin piirretty, vintage,
digitaalinen taide, doodle,..
• Maalauksen tyylilaji: renessanssi, surrealismi, kubismi,..
• Maalaustekniikka: öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros,..
• Tietyn taiteilijan tyyli
• Tunnelma
• Raflaavat adjektiivit
A picture of a Belgian guy
by @Kenzokrijgsman (Thomas Berger)
Myös kuvageneraattorit hallusinoivat:
www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000009704112.html
Sovelluksia kuvien generointiin
Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai
Voi käyttää kirjautumatta
• Padlet (vain ope kirjautuu)
• www.craiyon.com
• SDXL-Lightning
Edellyttää kirjautumista
• DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla
ja maksullisella ChatGPT 4:lla.
• ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa)
• leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin
ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä
mukaa, kun kirjoitat kehotetta.
• Adobe Firefly (esim. Adobe Express)
360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
new.express.adobe.com
Erinomainen työkalu verkkosisältöjen
luomiseen yksin ja yhdessä,
itse, mallipohjista tai tekoälyllä.
• Esim. kuvat, grafiikat, julisteet,
somepostaukset, animaatiot, videot
ja verkkojulkaisut.
• GDPR-turvallinen Premium maksutta
K-12 koulutuksenjärjestäjille.
• Hyvä ja maksuton kuluttaja-lisenssi
(25 AI-krediittiä/kk).
• Ohjeet ja esimerkkejä:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Express: generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Adobe Express: animoi äänestä
Löytyy videon pikatoiminnoista
Videot: äänen kloonaus, videon
dubbaus ja tekstittäminen
elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso)
• Osaan dubata suomenkieliset videot (ilman huulisynkkaa).
• Tekee tekstistä äänitiedostoja ym.
app.heygen.com
• Osaa dubata videot. Osaa huulisynkan.
Ei osaa suomea.
• Voit kloonata äänen ja videokuvan.
listenmonster.com
• Tekstittäminen, ei kirjautumista.
• Lataa video palveluun, valitse kieli
ja saat tekstitystiedoston. Tee tarvittaessa
pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
Videot ja animaatiot: app.steve.ai
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Luo diasarjoja, esim. Gamma
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• Anna kehote ja kuvaa tarkasti mitä haluat.
• Saat muokattavan listauksen sisällöistä.
• Voit muokata myös tekoälyn luomaa diasarjaa.
Saavutettavuus ja
erilaisten oppijoiden tuki
• Tutkimusten mukaan tekoälyn käyttö tukee etenkin heikompia.
• Auttaa mm. tekstin ja verkkosisältöjen luomisessa ja ymmärtämisessä,
esim. kuvien tekstivasteet, selkokielistäminen, sisällön tiivistäminen tai
muuntaminen tietylle kielitaitotasolle.
• Auttaa luonnostelussa, antaa palautetta ja voi korjata tekstiä.
• Laitteiden ja sovellusten puheohjaus, apuvälineet ja tekoälytutorit.
• Microsoftin syventävä lukuohjelma (kuva).
• Kääntäminen esim.
www.deepl.com/translator
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat
siitä selkeän koonnin: ramblefix.com
beta.diffit.me
• Opettajille aina maksuton lisenssi, kirjautumalla saa Premiumin 2 kk:ksi.
• Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina
(slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna.
• Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,.. Toimii suomeksikin.
Diffit: Nuorisotyöntekijän tehtävät
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
Kuvat: Matleena Laakso / Copilot, DALL.E 3.
Miltä tekoäly maistuu juuri nyt?
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
www.matleenalaakso.fi
Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä,
ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla:
• Ohjeet ja diasarjat
• Generatiivinen tekoäly
• H5P-työkalut
• Sähköiset kokeet ja kyselyt
• Opetusalan webinaarit
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024

More Related Content

Similar to Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024

Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Matleena Laakso
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Matleena Laakso
 
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso
 
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024 (20)

Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
Tekoäly yto-opetuksessa 20.12.23
 
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24
 

More from Matleena Laakso

Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Matleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (17)

Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 

Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024

 • 1.
 • 2.
 • 3. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti Tampereen korkeakouluyhteisössä (TAMK & yliopisto) • Aktiivinen bloggaaja: www.matleenalaakso.fi • Avoimen oppimisen vaikuttaja • Koulutukseltaan KM ja AmO Teksti on Copilotin laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Kuva on valittu sen linkkiehdotuksista.
 • 4. Koulutuksen Padlet • Keskeiset materiaalilinkit • Äänestykset • Kuvan generointi tekoälyllä vastaukseksi kysymykseen: Millä fiiliksellä tekoälystä? Työkaluna Padlet-muistitaulu. Ks. ohjeet ja esimerkit: padlet.com/matlaakso/padlet
 • 5. Scifiä vai arkea? Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com Luotu tekoälyn avulla: www.matleenalaakso.fi/2023/12/kertovatko-kielimallit-henkilotietoja.html
 • 7. Mitä on tekoäly? • Ei ole yhtä tekoälyä, vaan paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia. • Tekoäly on tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja • Suurin osa perustuu koneoppimiseen. • Monet uusista sovelluksista perustuvat suuriin kielimalleihin. • Kaikki nykyinen tekoäly on heikkoa.
 • 8. ”Lasten ja nuorten oivalluttaminen teknologiasta, josta tulevaisuuden yhteiskunta on enenevässä määrin riippuvainen, on yksi 2000-luvun merkittävimmistä haasteista.” www.generation-ai-stn.fi/tilannekuva-2022-tiivistelma
 • 9. Opetettava kone www.generation-ai-stn.fi/genai-opetettava-kone Tutustukaa koneoppimiseen GenAI-hankkeen opetettavan koneen avulla. Somekonekin jo kokeiltavissa! • Ei kirjautumista, toimivat mobiilisti, GDPR-turvallisia ja saavutettavia.
 • 10. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä uusia sisältöjä (teksti, kuva, video, musiikki, diat,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 11. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 12. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 13. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 14. Omaa ajattelua tai tiedonhakua ei ole syytä korvata tekoälyllä Kuva: ML / Copilot, Designer
 • 15. Oppiminen ei ole muuttunut - vaikka käytöntöihin ja sovelluksiin on tullut paljon uutta Oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Tekoälyn järkevä käyttö voi edistää oppimista. Pelisäännöt selviksi! • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät tunnista tekoälyn luomaa. Kuva: ML / Copilot, Designer
 • 16. Suomen ensimmäisen oppilaitosohjeistuksen tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 17. Mahdollisia oireita • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juurikaan kirjoitusvirheitä. • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vaikuttaa konekäännökseltä. • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta. • Vastauksen rakenne tekoälysovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: esim. ChatGPT: johdanto, listaus ja yhteenveto. • Kieltenopettaja Laura Salosen vinkkejä: yle.fi/a/74-20055878
 • 18. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. – Koulutusdata – Oikeudet ihmisillä/organisaatioilla – Indemnity-ehto – Käyttöehdot (maininta) • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 19. Mitä sovelluksia opetuksessa voidaan käyttää? Näkökulmia • Käyttöehdot • Tietosuoja-asetus GDPR • Tietoturva • Saavutettavuus • Hinta / ansaintamalli • Kirjautuminen (oma/organisaation tunnus; ope vai oppijat) • Tarvittavat laitteet ja sovellukset • Eettisyys ja muut lait, kuten tekijänoikeudet ja ikärajat • Pedagoginen perustelu → Noudata ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeistusta. → Voit päättää vain omien henkilötietojesi luovuttamisesta.
 • 20. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kysymyksiä tai kommentteja ennen siirtymistä sovelluksiin?
 • 21. Tekoälyllä uusi vaihe työskentelyyn Flinga/Padlet-muistitaulu • Kerätään ideoita, joista voidaan myös äänestää. • Annetaan tekoälyn (esim. Copilot) tiivistää vastaukset. • Kysytään tekoälyltä esim. mitä näkökulmia vastauksista puuttui. Sanapilvet (esim. answergarden.ch) • Kerätään näkökulmia tai käsitteitä – tehdään kuten edellä tai – pyydetään Quizizz-sovellukselta tietovisaa käsitteistä tai – luodaan monivalinnat tai aukko- tehtävän teksti esim. Copilotin avulla ja syötetään ne H5P-työkalun tekstieditoriin tai Microsoft Formsiin.
 • 22. padlet.com/matlaakso/ai Löydät tämän muistitaulun myös Matleenan blogin tekoälysivulta.
 • 23. Microsoft 365 Google Padlet H5P-työkalut ThingLink Adobe Express Canva Khan Academy Quizizz Kahoot ja Firefly Tekoäly on integroitu mm. kuvan sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
 • 24. H5P-esimerkkinä Single Choice Set Perättäisten monivalintakysymysten sarja. Kehote Copilotille: Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. Lisää sitten tyhjä rivi ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein.
 • 25. Kehotteen parantelu Copilotilla Onko tämä hyvä kehote? Miten siitä tulisi parempi: "SINUN KEHOTE". Luo viisi monivalintakysymystä (KENELLE, AIHE). Kirjoita 1. riville kysymys, 2. riville oikea vastaus ja 3. rivistä alkaen väärät vastaukset. Erota vastausvaihtoehdot ainoastaan rivinvaihdolla. Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein ja mikä väärin. Käytä kysymyksissä ja vastausvaihtoehdoissa selkeää ja yksinkertaista kieltä. Vältä turhaa monimutkaisuutta, negaatioita ja kaksoiskielteisyyttä, jotka voivat hämmentää opiskelijoita. Kirjoita kysymykset niin, että ne sisältävät yhden ongelman tai pääidean. Opiskelijoiden pitäisi pystyä tunnistamaan ongelma kysymyksestä, eikä vastausvaihtoehdoista. Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat uskottavia ja loogisia. Helppoja tai naurettavia vastausvaihtoehtoja tulisi välttää, sillä ne heikentävät arvioinnin validiteettia. Kirjoita vastausvaihtoehdot niin, että ne ovat suunnilleen samanpituisia ja samanlaisia. Valitse optimaalinen määrä vastausvaihtoehtoja. Älä käytä “kaikki edellä mainitut” tai “ei mikään edellä mainituista” vastausvaihtoehtoina.
 • 26. H5P: Valitse tekstimuotoinen editori Vasemmalla oletusnäkymä, alla tekstimuotoinen editori. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot. Tyhjä rivi.
 • 27. Kehotteet (engl. prompt) Tekoälyn hyöty sinulle riippuu pitkälti taidostasi luoda kehotteita. Kehotteilla annat oman panoksesi sisällölle. Älä tyydy ensimmäiseen tuotokseen, vaan kokeile ja tarkenna. • Kehotemuotoilu voi vaatia aikaa ja vaivaa. • Tekoäly osaa auttaa myös kehotemuotoilussa. • Ylisanat toimivat usein hyvin. • Englanti toimii usein suomea paremmin. • Ole ystävällinen ☺ Vertaansa vailla oleva Poikkeuksellisen upea Ylittämätön Ekstaattinen Maaginen Eksklusiivinen Fenomenaalisin Ällistyttävin Yllättävä Aivan ihmeellinen Grandioosi Verrattoman hieno Sensaatiomainen Hengästyttävä Ylivertainen Ainutlaatuinen
 • 28. Luo yksityiskohtaisia kehotteita • Kuka ja kenelle? – Tekoälylle rooli. • Mitä ja missä muodossa? – Voit antaa esimerkin tai tyylin. – Negaatiot eivät toimi hyvin. • Konteksti? – Tausta-aineisto.
 • 29. Esimerkki: ChatGPT tutorina Practical AI for Instructors and Students by Ethan and Lilach Mollick. Soittolista: www.youtube.com/@wharton Oheinen kuva (video 5.) näyttää eri värein, millainen on hyvä kehote, kun tekoälyä käytetään opettajatutorina (esim. flippauksessa). Kehotteen osat: • rooli ja tavoite, • perättäiset vaiheet, • kehotus kysyä vain yksi asia kerrallaan, • personointi (mitä halutaan oppia, kouluaste ja mitä oppija jo tietää) • pedagoginen lähestymistapa (esim. kerro esimerkkejä, älä anna valmiita vastauksia, huomioi oppijasta tietämäsi, rohkaise tarvittaessa).
 • 30. Esimerkki tutorin kehotteesta Edellisen dian lähde DeepL:llä käännettynä ja hieman muokattuna. Kopioitavissa videon kuvauksesta. Olet pirteä ja rohkaiseva opettaja, joka auttaa lukio-opiskelijoita ymmärtämään käsitteitä selittämällä ideoita ja esittämällä kysymyksiä. Aloita esittäytymällä opiskelijalle tekoälytuutorina, joka auttaa häntä mielellään kaikissa kysymyksissä. Kysy vain yksi kysymys kerrallaan. Kysy ensin, mistä opiskelija haluaa oppia. Odota vastausta. Kysy sitten, mitä hän jo tietää aiheesta. Odota vastausta. Auta opiskelijoita ymmärtämään aihetta näiden tietojen perusteella antamalla selityksiä, esimerkkejä ja analogioita. Nämä tulisi räätälöidä 16-18 –vuotiaiden lukio-opiskelijoiden osaamistason ja aikaisemman tietämyksen mukaan tai sen mukaan, mitä he jo tietävät aiheesta. Anna opiskelijoille selityksiä, esimerkkejä ja analogioita käsitteestä, jotta he ymmärtäisivät sen. Sinun tulisi ohjata opiskelijoita avoimesti. Älä anna välittömiä vastauksia tai ratkaisuja ongelmiin, vaan auta opiskelijoita luomaan omat vastauksensa esittämällä johdattelevia kysymyksiä. Pyydä opiskelijoita selittämään ajatuksensa. Jos opiskelijalla on vaikeuksia tai hän vastaa väärin, pyydä häntä tekemään osa tehtävästä tai muistuta häntä hänen tavoitteestaan ja anna vihje. Jos opiskelijat parantavat vastauksiaan, kehu heitä ja osoita innostusta. Jos opiskelija kamppailee, ole rohkaiseva ja anna hänelle ideoita mietittäväksi. Kun pyydät opiskelijoita vastaamaan, yritä päättää vastauksesi kysymykseen, jotta opiskelijat joutuvat jatkamaan ideoiden tuottamista. Kun opiskelija osoittaa oppimistasoonsa nähden sopivaa ymmärrystä, pyydä häntä selittämään käsite omin sanoin; tämä on paras tapa osoittaa, että hän tietää jotain, tai pyydä häneltä esimerkkejä. Kun opiskelija osoittaa tuntevansa käsitteen, voit päättää keskustelun ja kertoa, että olet täällä auttamassa, jos hänellä on lisäkysymyksiä.
 • 31. Suuret kielimallit ja niitä hyödyntävät tekoälysovellukset Kielimallit (LLM, Large Language Model) • Hyödyntävät sanojen (token) tilastollisia todennäköisyyksiä esim. tuottaakseen, tunnistaakseen tai kääntääkseen tekstiä tai puhetta. • Esim. Open AI:n GPT ja Googlen LaMDA. Kielimalleja hyödyntävät tekoälysovellukset • Esim. ChatGPT, Microsoft Copilot ja Google Gemini. • Voivat sisältää työkaluja myös esim. kuvien tunnistamiseen ja generoimiseen, koodin tai musiikin luomiseen tai internetin käyttöön.
 • 32. ChatGPT, Copilot, Gemini ja vastaavat sovellukset Sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen • Kehotteen ja koulutusdatan perusteella, myös kehittäjän etiikka vaikuttaa. • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voi kieltäytyä vastaamasta. Eivät käsittele tai ymmärrä sanoja, vaan todennäköisyyksiä. → Jokainen fakta tarkistettava.
 • 33. Kielimallien ja tekoälyn haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! Ei kerro luotettavasti edes lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com →Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista →Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito
 • 34. Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen. • Osaa luoda tekstiä halutulla tyylillä ja kielitaitotasolla. • Voi osata matematiikkaa, koodausta, luoda ja tulkita kuvia yms. • Taitava kääntäjä. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. • Muistavat keskustelun, joten jatkokysymykset ovat mahdollisia Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com Käytä apulaisena tai tai kollegana aiheessa, jonka tunnet hyvin ☺
 • 35. Opettajan ja ohjaajan tukiäly Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhe- kielistäminen. Kääntäminen (kielitaitotasot). Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Saavutettavuuden edistäminen: tekstittäminen, tekstivasteet, Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Tehtävän muokkaaminen tekoälyaika- kaudelle. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 36. Oppijan tukiäly Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä. Simulaatiot suomeksi ja kielitaidon harjoitteluna. Kääntäminen (kielitaitotasot). Argumentointi- taitojen edistäminen. Käsitteiden selittäjä ja yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko. Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Vinkkejä ajanhallintaan ja opiskelu- strategioihin. Virheiden osoittaminen ja selittäminen. Tuki oppimiselle ja saavutettavuuden edistäminen. Harjoittelu ja kertaaminen. Huumoria & työelämätaitoja. Mitä muuta?
 • 37. ChatGPT: chat.openai.com tai OpenAI:n mobiilisovellus • Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. • Maksuton 3,5-versio koulutettu 1/2022 asti. Ei pääsyä internettiin. • Maksullinen 4-versio: koulutettu 4/2023 asti, pääsy nettiin, osaa matikkaa, kuuntelee & puhuu, DALL-E 3 kuvien tuottamiseen, tiimilisenssi jne. • GPT-4o: ihan uusi, osalle vasta tulossa, keskusteleva, nopea, 50 kieltä. – Nuolen kohdalta löytyy mm. Customize ChatGPT.
 • 38. Customize ChatGPT Määrittele tekoälyn roolin ja vastausten tyyli. • Ota tarvittaessa käyttöön uudessa chatissa. Esimerkkejä • Vuorovaikutustilanteiden simulaatiot: suullisen kielitaidon harjoittelu, myyntitilanteet, tutorin rooli tietyn asian opetuksessa. • Opetuksen ideointi ja materiaalien luominen (perustiedot itsestä, oppijoista ja opetettavista teemoista). • Simultaanitulkki.
 • 39. Vuorovaikutustilanteen simulointi Onnistuu myös äänen keskustellen ja eri kielillä (kuvassa Copilot).
 • 40. gemini.google.com • Tarvitset Google-tilin ja sen kieleksi englannin. Voit käyttää suomeksi. • Maksullinen lisenssi toimii vain englanniksi: Gemini Advanced eli Ultra 1.0 (23 €/kk): Ensimmäiset 2 kk maksutta. • Nopea, varmistus Googlen hakutuloksiin verraten, ei vielä runsasta lisäosien tarjontaan,..
 • 41. copilot.microsoft.com Suuri kielimalli, pääsy internettiin, sis. kuvien generoinnin (DALL-E 3), osaa myös kertoa kuvista,.. Tyyli Pidemmät kehotteet tai aineistot Kirjoita, puhu tai lataa kuva
 • 42. Salli asetuksista työskentely avoinna olevan verkkosivun tai PDF:n kanssa Ks. esim. Näin luot Copilotilla Forms-kyselyn M365-soittolisalla www.youtube.com/@matleenalaakso Kuvan raportti korkea-asteen näkökulmasta: library.educause.edu/ resources/2023/9/2023-educause-horizon-action-plan-generative-ai (CC BY-NC-ND) Edgessä Copilot löytyy myös sivupalkista.
 • 43. Kuvan tekstivaste (Copilotin tarkempi tyyli) ”Tämä on kuva ryhmästä ihmisiä, jotka kävelevät kohti suurta kasvihuonetta puistossa. Kasvihuone on suuri lasirakennus, jossa on kaareva katto. Ihmiset kävelevät polkua pitkin, joka johtaa kasvihuoneeseen. Polun molemmin puolin on puita ja ruohoa. Taivas on sininen ja siellä on muutama pilvi.” Kuva: Matleena Laakso, CC BY Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 44. Kuvan tekstivaste (Copilotin luovempi tyyli) Kuva: ML ja tekoäly: www.bing.com/chat
 • 45. Luo tekoälyllä musiikkia Copilotin Suno-lisäosa • Käytettävissä vain henk.koht. tunnuksilla. Valitse ylänurkasta Suno-lisäosa (PlugIn). • www.matleenalaakso.fi/2024/01/tekoaly- loi-laulun.html www.suno.com • Lisäosaa vähän monipuolisempi, erillinen kirjautuminen. • Maksutta n. 10 laulua päivässä. www.udio.com • Beta-vaiheessa maksuton.
 • 46. Kuva: ML / app.leonardo.ai Kokeillaan suuria kielimalleja hyödyntäviä sovelluksia: Linkit: padlet.com/matlaakso/ai
 • 47. Oppimistehtävien muutos Muokataan tehtävää tavoitteena estää huijaaminen. Luodaan uudenlaisia tehtäviä, joissa hyödynnetään tekoälyä - mutta ei korvaamaan omaa ajattelua.
 • 48. Entinen ja tekoälyajan tehtävä HBC:n esimerkki / Matti Seise: www.facebook.com/groups/tekoalyoppimisentukena AI-kuva: Matti Seise, OPH:n tekoälywebinaari 20.11.2023 Alkuperäinen tehtävänanto: Tutustu tietosuojaoppaisiin ja kirjoita 500 sanan essee siitä, millainen on hyvä tietosuojaopas. Uudistettu tehtävänanto: Hyödynnä vastauksissasi valitsemaasi kielimallia, esim. ChatGPT:tä. 1. Olet nyt keskiaikainen ritari... 2. Olet nyt tokaluokkalainen... 3. Olet amikessa IT-tukihenkilöksi opiskeleva... 4. Olet keskisuuren yrityksen viestintäjohtaja... Mitä tietoja tietosuoja-selosteeseen tulee laittaa ja mitä voi tapahtua jos sitä ei ole tehty kunnolla? 5. …viestintäjohtajana… luo tietosuojaseloste.
 • 49. Tekoälyajan tehtäviä Kotona kirjoitetun tekstin sijaan oppija perehtyy aiheeseen kotona, tekoälyn kanssa tai ilman. Oppitunnilla hän vastaa muiden tekemiin kysymyksiin. Pienryhmät perehtyvät aiheeseen etukäteen. Oppitunnilla järjestetään väittely tai paneeli, missä osaaminen osoitetaan. Kirjoitelman sijaan video, podcast, ajatuskartta, infograafi, posteri tms. – tosin niitäkin voi luoda tekoälyllä ☺
 • 50. Tekoälyajan tehtäviä Verkkokeskustelu tai lukupiiri, missä ChatGPT-4 on yhtenä osallistujana. Kaipaako oppija lisää harjoittelua ja palautetta? Ovatko parityöt mahdottomia tosi ujolle oppijalle? Voisiko Copilot auttaa? S2 opiskelijan oppimisen tuki käsitteellisesti vaikean asian oppimisessa. - Matti Seisen idea.
 • 51. Kirjoitelmat muutoksessa • Sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn tai materiaaliin, jota ei löydy verkosta. • Vertaa tekoälyn ja ihmisen tekemää tuotosta. • Kilpailu: Mikä ryhmä generoi parhaan esseen? Tekstiä saa luoda vain tekoälyllä. → Tekstin sijaan kirjoitetaan ja muokataan kehotteita. • Luodaan tekoälyn avulla lyhyitä luovia tekstejä, joita sitten tulkitaan. • Vaihtoehdot: 2 sivua ilman tekoälyä tai 2 sivua tekoälytekstiä ja 2 sivun pohdinta: kehotteiden arviointi, vinoumat, puuttuvat näkökulmat, tekoälyn käytön haasteet ja edut oppimiselle ym. • Edellytä kirjoittamista OneDrivessä tai Google Drivessä, jos haluat vähentää tekoälyn käyttöä (muokkaushistoria).
 • 52. Kirjoita tekoälyn kanssa 1/2 Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
 • 53. Kirjoita tekoälyn kanssa 2/2 Iida Pitkänen: Tehtäviä tekoälystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (CC BY-NC): aoe.fi/#/materiaali/3647
 • 54. Tehtävät tekoälyaikakauteen Miika Miinin, Eduks, OPH-hankejulkaisu (CC BY-SA): aoe.fi/#/materiaali/3659 (Ideoita vähän muokattu) Keskustelu tekoälyn kanssa 1. Mahdollisimman syvällinen ja kriittinen keskustelu tekoälyn kanssa. 2. Keskustelun analysointi: – Millainen oli tekoälyn kykyä vastata, perustella, kysyä, argumentoida ja ilmaista mielipiteitä? – Miten keskustelu tekoälyn kanssa eroaa ihmisen kanssa käydystä? Eroja ja yhtäläisyyksiä? Mitä hyötyä ja haittaa tekoälystä on keskustelukumppanina? Keskustele opitusta 1. Keskustele tekoälyn kanssa esim. siitä, mitä oppitunnilla tehtiin ja mikä kurssin annissa oli sinulle tärkeintä. 2. Pyydä keskustelun lopuksi tiivistystä kysymykseen: Mitä opin tänään? 3. Muokkaa saamaasi vastausta. Voit luoda siitä tekstin oppimispäiväkirjaasi tai kuvan tai laulun yhteenvedoksi tai muistijäljen jättäjäksi.
 • 55. Kysymys tekoälylle ja oppijoille 1. Kirjoita kysymys esim. Copilotille. 2. Pyydä oppijoita vastaamaan (ääneen, muistitaulu, sanapilvi,..) 3. Katsokaa yhdessä tekoälyn vastaus: Onko se totta, asenteellista, vääristynyttä tai puuttuuko siitä jotain? Kertoiko se jotain, mitä ette itse keksineet? Tehkää tekoälylle jatkokysymyksiä! Miksi Seitsemän veljestä on niin merkityksellinen kirja suomalaisille? Vilka är fördelarna med AI för samhället? Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää tekoälystä?
 • 56. Kieltenopetus Luokaa kuvia, joiden kehotteisiin tarvitaan opiskeltavaa sanastoa. Sitten kaveri arvuuttelee, millä sanoilla kuva on luotu. • Kuva antaa välittömän palautteen kehotteen toimivuudesta. Kirjoitetaan itse teksti ja muutetaan se • puhekielisemmäksi → Verrataan tekstejä. • toiselle kielitaitotasolle → Verrataan tekstejä. • eri kielialueen tekstiksi → Verrataan tekstejä • pidennä, lyhennä, lisää adjektiiveja • tiivistä tai pidennä • kuvaksi, videoksi, diasarjaksi tai lauluksi.
 • 57. Kuvat opetuksessa • Harjoitelkaa kehotteiden luomisen taitoa. – Luo kuva ja näytä se kaverille. Hänen tulee kuvailla kehotteet, millä itse pyrkisi luomaan samanlaisen kuvan. – Valitse kuva esim. oppikirjasta. Pyri luomaan mahdollisimman samanlainen. • Luokaa kuvia keskustelun pohjaksi. – Mikä asiassa innostaa? Mikä pelottaa? Mikä kiinnostaa? – Haaveista tavoitteita & ohjauksen tuki. - Otavan opisto – Luokaa kuvia, jossa oletettavasti näkyy datan vinoumia esim. etnisyyteen tai sukupuoleen liittyen. • Luokaa kuvia inspiroimaan kirjoittamista. • Runosta kuva tai kuvasta runo. Kuvakortit ja visualisointi: www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html
 • 58. Kuvan kehote (engl. prompt) • Kuvaa yksityiskohtaisesti mitä kaikkea kuvaan haluat: henkilöt, sukupuoli, ikä, ilmeet, pukeutuminen, esineet, adjektiivit, sijainti,.. • Sää, värimaailma, valaistus, valon suunta • Kuvakulma, polttoväli • Tyyli: valokuva, leikekirja, luonnos, käsin piirretty, vintage, digitaalinen taide, doodle,.. • Maalauksen tyylilaji: renessanssi, surrealismi, kubismi,.. • Maalaustekniikka: öljymaalaus, vesivärit, hiilipiirros,.. • Tietyn taiteilijan tyyli • Tunnelma • Raflaavat adjektiivit A picture of a Belgian guy by @Kenzokrijgsman (Thomas Berger) Myös kuvageneraattorit hallusinoivat: www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000009704112.html
 • 59. Sovelluksia kuvien generointiin Sovellusten linkit: padlet.com/matlaakso/ai Voi käyttää kirjautumatta • Padlet (vain ope kirjautuu) • www.craiyon.com • SDXL-Lightning Edellyttää kirjautumista • DALL-E 3. Toimii maksutta Microsoft Copilotilla ja maksullisella ChatGPT 4:lla. • ideogram.ai (logot ja teksti kuvissa) • leonardo.ai: tarjolla erikoisempiakin ominaisuuksia kuten kuvan generointi sitä mukaa, kun kirjoitat kehotetta. • Adobe Firefly (esim. Adobe Express) 360-kuvat: skybox.blockadelabs.com
 • 60. new.express.adobe.com Erinomainen työkalu verkkosisältöjen luomiseen yksin ja yhdessä, itse, mallipohjista tai tekoälyllä. • Esim. kuvat, grafiikat, julisteet, somepostaukset, animaatiot, videot ja verkkojulkaisut. • GDPR-turvallinen Premium maksutta K-12 koulutuksenjärjestäjille. • Hyvä ja maksuton kuluttaja-lisenssi (25 AI-krediittiä/kk). • Ohjeet ja esimerkkejä: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 61. Express: generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 62. Adobe Express: animoi äänestä Löytyy videon pikatoiminnoista
 • 63. Videot: äänen kloonaus, videon dubbaus ja tekstittäminen elevenlabs.io (demo: www.youtube.com/@matleenalaakso) • Osaan dubata suomenkieliset videot (ilman huulisynkkaa). • Tekee tekstistä äänitiedostoja ym. app.heygen.com • Osaa dubata videot. Osaa huulisynkan. Ei osaa suomea. • Voit kloonata äänen ja videokuvan. listenmonster.com • Tekstittäminen, ei kirjautumista. • Lataa video palveluun, valitse kieli ja saat tekstitystiedoston. Tee tarvittaessa pienikokoinen tiedosto tekstitystä varten.
 • 64. Videot ja animaatiot: app.steve.ai
 • 65. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 66. Luo diasarjoja, esim. Gamma www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • Anna kehote ja kuvaa tarkasti mitä haluat. • Saat muokattavan listauksen sisällöistä. • Voit muokata myös tekoälyn luomaa diasarjaa.
 • 67. Saavutettavuus ja erilaisten oppijoiden tuki • Tutkimusten mukaan tekoälyn käyttö tukee etenkin heikompia. • Auttaa mm. tekstin ja verkkosisältöjen luomisessa ja ymmärtämisessä, esim. kuvien tekstivasteet, selkokielistäminen, sisällön tiivistäminen tai muuntaminen tietylle kielitaitotasolle. • Auttaa luonnostelussa, antaa palautetta ja voi korjata tekstiä. • Laitteiden ja sovellusten puheohjaus, apuvälineet ja tekoälytutorit. • Microsoftin syventävä lukuohjelma (kuva). • Kääntäminen esim. www.deepl.com/translator • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin: ramblefix.com
 • 68. beta.diffit.me • Opettajille aina maksuton lisenssi, kirjautumalla saa Premiumin 2 kk:ksi. • Maksutta saa sisältöjä, mutta Premiumilla ne saa myös Googlen tiedostoina (slides, docs, Forms) tai suoraan Classroomiin jaettuna. • Luo materiaaleja kehotteesta, linkistä, tekstistä,.. Toimii suomeksikin.
 • 70.
 • 72. Kuvat: Matleena Laakso / Copilot, DALL.E 3. Miltä tekoäly maistuu juuri nyt? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
 • 73. www.matleenalaakso.fi Yli 400 bloggausta ja lisää #digipeda-vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä blogisivuilla: • Ohjeet ja diasarjat • Generatiivinen tekoäly • H5P-työkalut • Sähköiset kokeet ja kyselyt • Opetusalan webinaarit • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani