SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
.
Opiskelijoiden
aktivoinnin työkalut
ja verkkomateriaalit
Virtuaalisesti kohti yksilöllisiä opintopolkuja -hanke
Kuopio 12.1.2024
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
Ohjelma
Johdanto: oppiminen, verkkokurssit ja generatiivinen tekoäly
Verkon sovelluksia opettajille, opiskelijoille sekä tekoälyn
(esim. Copilot) kanssa käytettäväksi
• Aktivointi ja osallistaminen: sanapilvet, Padlet ja Flinga
• Sähköiset kokeet ja kyselyt: Forms, Blooket ja Quizizz
• Verkkomateriaalit: Adobe Express
• H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät ja verkkomateriaalit
Keskeisimmät oppimiseen
vaikuttavat tekijät
Yhteistyö muiden kanssa
Omien ja ryhmän yhteisten
oppimisen prosessien säätely
Teknologian tuki
Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning
upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Edellyttää oppijoilta
• sitoutumista tavoitteeseen ja
• tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten
asiantuntijuuksia yhdistäen.
– selittämistä,
– argumentointia,
– kysymistä ja
– perspektiivin ottamista.
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen
lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden
ilmaisemiseen.
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja
kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon
esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin
välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
Itsesäätelyn taitojen tukeminen
Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©):
oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia
ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac
Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn
taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja
opintomenestystä.
• Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä,
pedagogiikkaa ja ohjausta.
• Motivaatioon on hyvä oppia vaikuttamaan.
• Se ei automaattisesti pysy korkealla.
Esimerkkejä keinoista:
• Osallistavat menetelmät
• Vuorovaikutus
• Tutkiva oppiminen
• Simulaatiot
• Kannustus ja palaute.
Verkko-opetuksen suunnittelu on
oppimisprosessin suunnittelua
Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
Mitä haluat
oppijan tekevän?
Oppimistehtävien avulla
tavoitteet muuttuvat
toiminnaksi.
3 avainta parempaan verkkokurssiin
Henri Annala, TAMKin Digimentoreiden blogi (2016, ei enää saatavilla).
1. Selkeys
Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja
lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille.
2. Yhdessä tekeminen
Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on
huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio).
3. Ohjaus ja palaute
Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna
verkkokurssilla opettajan tärkein
tehtävä on ohjata ja antaa palautetta.
Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
Pedagoginen käsikirjoitus
Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan
pienempiin osiin oppimispolun varrelle (esim. visuaalinen malli,
taulukko tai aikajana).
• Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan
toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista.
• Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden.
Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun
ja arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
Generatiivinen
tekoäly
tarkoittaa sovelluksia,
jotka luovat ihmisen
pyynnöstä sisältöjä
(teksti, kuva, video,
dia, taulukko,..).
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Tekoäly ihmistyön täydentäjänä
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
”…generatiivisen tekoälyn vaikutus
Suomen työmarkkinoilla on
pikemminkin ihmistyötä täydentävä
kuin sitä korvaava.
Silti edessä on merkittävä murros,
johon valmistaudumme parhaiten
kokeilemalla ja hyödyntämällä
generatiivista tekoälyä
mahdollisimman etupainotteisesti.”
Etlan raportin näkökulmia
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Työtekijät jo kokeilevat,
organisaatiot joutuvat kieltämään.
Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn
tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta.
”Teknologia ei ole hyvä tai paha –
eikä se myöskään ole neutraali.”
- Melvin Kranzberg
Koulutettu väestö
suurimmassa murroksessa
Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023.
www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista
Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä
käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä
• tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee,
• heikommat työntekijät hyötyvät enemmän,
• usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat.
Yliopiston tentissä
• tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä.
• heikoimmat hyötyivät eniten.
• toisinaan tekoäly heikensi tulosta,
kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
Omaa ajattelua ei ole syytä korvata
tekoälysovelluksilla. Eikä tiedonhakua.
Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
Yhteistä monille generatiivista
tekoälyä hyödyntäville sovelluksille
• Helppoja.
• Maksuttomia kokeilla.
• Kokeilu- ja kehitysvaiheessa.
• Moni toimii suomeksikin,
mutta paremmin englanniksi.
• Tietosuoja harvoin EU:ssa
vaaditulla tasolla.
• Tekijänoikeuskysymyksissä
paljon epäselvää.
• Kun käytät, ilmaise se selkeästi.
Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
Integroituu opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Bard H5P-työkalut
Adobe Express Canva ThingLink Padlet Quizizz
ja Firefly
Aktivointi ja osallistaminen:
sanapilvet, Padlet ja Flinga
Sähköiset kokeet ja kyselyt:
Forms, Blooket ja Quizizz
Verkkomateriaalit: Adobe Express
H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät
ja verkkomateriaalit
Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
padlet.com/matlaakso/padlet
Kirjautuminen, ohjeet, kokeilulinkit ja esimerkit
Sanapilvet eri oppiaineissa
• Kansanedustajan tehtävät, 1800-luvun Eurooppa, EU:n synty,..
• Kieltenopiskelussa sanapilviä eri alojen sanastoista tai opiskelun alussa
kaikki sanat/adjektiivit, jotka tunnet.
• Historian tunnilla aloitetaan kysymyksellä, mitä tiedät talvisodasta tai
uskonnon tunnilla juutalaisuudesta. Kurssin päätteeksi tehdään uudelleen.
• Tunnistamistehtävät: mikä kirja, elokuva, maa, ilmiö tai alkuaine?
• Seuraavien diojen sovellukset toimivat ilman kirjautumista!
answergarden.ch
• Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki.
• Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC), muut valinnat ovat vapaaehtoisia.
• Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan.
• Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
wordart.com
• Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat,
muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla.
• Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE.
• Tallenna sanapilvi kuvana (yläpalkin download) tai jaa linkkinä
Luo/
päivitä
IMPORT = tuo muualta
kopioimasi teksti tai lista sanoista
ADD = lisää sanoja yksitellen
Kahdenlaisia Flinga-sessioita
ja vaiheistetut aktiviteetit
Suomalainen sovellus, minne saa
maksutta viisi yhtäaikaista sessiota
• flinga.fi: Kirjaudu Googlen tunnuksilla
tai pyydä s-postiisi tunnusta.
• Kielivalinta sivun alaosta (su/en)
• Ohjevideot ja kokeilulinkit:
www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
Flinga Whiteboard
Aktivointi ja osallistaminen:
sanapilvet, Padlet ja Flinga
Sähköiset kokeet ja kyselyt:
Forms, Blooket ja Quizizz
Verkkomateriaalit: Adobe Express
H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät
ja verkkomateriaalit
Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
Miten pärjätään tekoälyn kanssa?
• Ei ole luotettavaa plagioinnin tunnistusta.
• Oppijoidenkin tulee ymmärtää tekoälyä.
– Millä logiikalla se toimii?
– Milloin hakukone toimii paremmin?
– Miten käyttää tekoäly eettisesti oikein tukiälynä?
– Mitkä ovat lukion/tehtävän ohjeet ja säännöt tekoälyn käytölle?
• Opettaja voi käyttää tekoälyä arvioinnin ideoinnissa ja kyselyiden teossa.
Kuva: Geralt, pixabay.com
Tekoälyyn liittyvä kuvitus
on kaukana arjesta, missä
tekoälyä hyödynnetään
usein läppärillä istuen.
Kyselyiden erilaisia käyttötapoja
• Ilmoittautumis- tai palautelomake
• Lähtötason kartoitus
• Tutustuminen ja tavoitteet
• Mielipidekyselyt ja äänestykset
• Aktivointi ja osallistaminen
• Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen
• Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys
• Myös oppijat kyselyiden tekijöinä
• Harjoittelu
• Oppimista tukeva välitön palaute
• Skenaariot
• Pakopelit
• Pistokkaat, sanakokeet, tentit
Parempia monivalintatehtäviä
Lähteenä mm. Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020
www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be
Hyvä kattavuus opiskeltavista teemoista.
Tee kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista.
• Kysymys voi olla pitkä. Vastausvaihtoehdot napakoiksi.
• Mikä vaihtoehto on eniten oikein?
• 4-5 vaihtoehtoa.
• Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa.
– Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon.
– 20 oikein/väärin kysymystä ja väärien vaihtoehtojen perustelu.
• Mukaan itsearviointikysymys.
Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
Luokassa ja etänä
Alla ominaisuudet open maksuttomalla versiolla, lisäksi maksullisia ominaisuuksia
Microsoft Forms
• Seitsemän kysymystyyppiä.
• Kirjauduttaessa myös tiedoston lataus ja kokeen palaute.
• Uutta: esitystila, upottaminen diasarjaan, taustamusiikki, kesto.
Quizizz (100 vastaajaa)
• Viisi kysymystyyppiä ja mahdollisuus lisätä dioja.
• Pelillinen kysely, harjoittelu tai testi.
• Vastausaikaa voi antaa jopa 15 min/kysymys.
Blooket (60 vastaajaa)
• Pelillinen monivalinta tai lyhyet avoimet kysymykset.
• 15 pelimoodia: menestymiseen vaikuttavat osaamisen ohella
pelistrategiat, nopeus ja/tai sattuma.
• Voit tuoda kyselyitä Quizletista.
quizizz.com/teachers
• Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja
kyselyitä tai kysymyspankkia.
• Luo kyselyitä (quiz) tai lisää niihin
dioja (lesson).
• Peruskäyttö maksutonta opettajille.
– Kyselyt julkisia.
– Suosittelijan linkki löytyy Matleenan
blogin sähköisten kokeiden sivulta.
Quizizz: Kyselyitä tekoälyn avulla
www.matleenalaakso.fi/2023/10/sanapilvista-tietovisoja.html
Beta-versiolla voi tehdä
monivalintoja tekstistä,
dokumentista tai linkistä.
Tekoäly osaa tarkistaa kieliasun,
lisätä kysymyksiä, kääntää,
lisätä selityksiä ym.
Tekoälyn tuotokset on aina
tarkistettava ja muokattava
Onnistuminen vaihtelee. Myös kehotteeseen olisi kuvan esimerkissä
pitänyt panostaa enemmän ja ohjeistaa myös vääriä vaihtoehtoja.
Blooket - uusi pelillinen monivalinta
www.blooket.com & www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
Aktivointi ja osallistaminen:
sanapilvet, Padlet ja Flinga
Sähköiset kokeet ja kyselyt:
Forms, Blooket ja Quizizz
Verkkomateriaalit: Adobe Express
H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät
ja verkkomateriaalit
Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
www.adobe.com/fi/express
Luo kuvia, videoita, verkkojulkaisuja yms.
Luo ne yksin tai yhdessä itse, mallipohjia tai tekoälyä käyttäen.
• Peruskäyttö on maksutonta, K12-oppilaitoksille maksutta Premium (GDPR).
• Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Kirjautuneen käyttäjän näkymä
Voit luoda uuden sisällön
tyhjästä, tekoälyn avulla
tai käyttämällä mallia.
Malleja löydät etusivulta,
yläosan hakukentästä ja
PLUS-merkin takaa.
Generatiivinen tekoäly
Kuvaile kuva,
minkä haluat
luoda.
Kuvaile
tekstitehoste
Lataa oma
kuva → Lisää/
poista jotain.
Generoi
malleja (beta)
Animoi äänestä
Videon pikatoiminnoista löytyvä ominaisuus max 2 min animaatioille, mutta voit
yhdistää useamman videon yhdeksi. Valitse hahmo, tausta ja koko. Äänitä viestisi.
Adobe Expressin infograafi
www.matleenalaakso.fi/2024/01/tyovuosi-2023.html
Aktivointi ja osallistaminen:
sanapilvet, Padlet ja Flinga
Sähköiset kokeet ja kyselyt:
Forms, Blooket ja Quizizz
Verkkomateriaalit: Adobe Express
H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät
ja verkkomateriaalit
Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
H5P-ohjeet ja esimerkit
www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html
H5P-esimerkkinä Single Choice Set
Perättäisten monivalintakysymysten sarja.
Kehote Copilotille:
Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä
seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä
vastaus, joka on vain hiemen erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä
vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. Lisää sitten tyhjä rivi
ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi kysymyksiä. Älä
kerro, mikä vastaus on oikein.
Valitse tekstimuotoinen editori
Vasemmalla oletusnäkymä,
alla tekstimuotoinen editori.
1. riville kysymys.
2. riville oikea vastaus.
3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot.
Tyhjä rivi.
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
Millaisilla kengillä kuljet?
Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
www.matleenalaakso.fi
• Lähes 400 bloggausta ja lisää tulossa
• Ohjeet ja diasarjat
– Tarkemmat ohjeet mainittuihin
sovelluksiin!
• Generatiivisen tekoälyn sivu
• Sähköisten kokeiden sivu
• H5P-työkalujen sivu
• Webinaarikoonti
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani, esim.
• TAMK: Tekoäly ja opetus 3 op
• TAMK: Interaktiivisten verkkosisältöjen
tuottaminen 2 op (H5P & ThingLink)
• ITK-työpaja H5P-työkaluista
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

More Related Content

Similar to Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24

Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Matleena Laakso
 

Similar to Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24 (20)

Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
 
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
 
Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
 
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
 
Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
 
Osaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihin
Osaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihinOsaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihin
Osaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihin
 
Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21
 
Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21
 
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
Opiskelijoiden osallistaminen ja verkko-materiaalien luominen 12.1.24
 
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
 
Verkkokurssin suunnittelu 23.4.19
Verkkokurssin suunnittelu 23.4.19Verkkokurssin suunnittelu 23.4.19
Verkkokurssin suunnittelu 23.4.19
 
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24Tekoäly opetuksessa 16.1.24
Tekoäly opetuksessa 16.1.24
 
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
 
Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22
 
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
 
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
 

More from Matleena Laakso

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 

Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit 12.1.24

 • 1. . Opiskelijoiden aktivoinnin työkalut ja verkkomateriaalit Virtuaalisesti kohti yksilöllisiä opintopolkuja -hanke Kuopio 12.1.2024 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
 • 2. Ohjelma Johdanto: oppiminen, verkkokurssit ja generatiivinen tekoäly Verkon sovelluksia opettajille, opiskelijoille sekä tekoälyn (esim. Copilot) kanssa käytettäväksi • Aktivointi ja osallistaminen: sanapilvet, Padlet ja Flinga • Sähköiset kokeet ja kyselyt: Forms, Blooket ja Quizizz • Verkkomateriaalit: Adobe Express • H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät ja verkkomateriaalit
 • 3. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 • 4. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Edellyttää oppijoilta • sitoutumista tavoitteeseen ja • tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten asiantuntijuuksia yhdistäen. – selittämistä, – argumentointia, – kysymistä ja – perspektiivin ottamista.
 • 5. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 6. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 • 7. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Motivaatioon on hyvä oppia vaikuttamaan. • Se ei automaattisesti pysy korkealla. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Mitä haluat oppijan tekevän? Oppimistehtävien avulla tavoitteet muuttuvat toiminnaksi.
 • 11. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala, TAMKin Digimentoreiden blogi (2016, ei enää saatavilla). 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 • 12. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle (esim. visuaalinen malli, taulukko tai aikajana). • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 • 13. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 • 14. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa sovelluksia, jotka luovat ihmisen pyynnöstä sisältöjä (teksti, kuva, video, dia, taulukko,..). Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 15. Tekoäly ihmistyön täydentäjänä Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista ”…generatiivisen tekoälyn vaikutus Suomen työmarkkinoilla on pikemminkin ihmistyötä täydentävä kuin sitä korvaava. Silti edessä on merkittävä murros, johon valmistaudumme parhaiten kokeilemalla ja hyödyntämällä generatiivista tekoälyä mahdollisimman etupainotteisesti.”
 • 16. Etlan raportin näkökulmia Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Työtekijät jo kokeilevat, organisaatiot joutuvat kieltämään. Suurin uhka yhteiskunnassa on, että aidon ja tekoälyn tuottaman sisällön erottaminen on mahdotonta. ”Teknologia ei ole hyvä tai paha – eikä se myöskään ole neutraali.” - Melvin Kranzberg
 • 17. Koulutettu väestö suurimmassa murroksessa Kauhanen, Pajarinen & Rouvinen. Etla. 10/2023. www.etla.fi/julkaisut/muistiot/generatiivisen-tekoalyn-vaikutuksista Vertailtaessa generatiivista tekoälyä työelämässä käyttäviä ja niitä jotka eivät käytä • tekoälyä käyttäen työn tuottavuus paranee, • heikommat työntekijät hyötyvät enemmän, • usein laatu ja työtyytyväisyys paranivat. Yliopiston tentissä • tekoäly auttoi monivalinnoissa, mutta ei esseissä. • heikoimmat hyötyivät eniten. • toisinaan tekoäly heikensi tulosta, kun siltä pyydettiin sellaista, mitä se ei osaa.
 • 18. Omaa ajattelua ei ole syytä korvata tekoälysovelluksilla. Eikä tiedonhakua. Kuva: ML, tehty Adobe Expressin tekoälyllä.
 • 19. Yhteistä monille generatiivista tekoälyä hyödyntäville sovelluksille • Helppoja. • Maksuttomia kokeilla. • Kokeilu- ja kehitysvaiheessa. • Moni toimii suomeksikin, mutta paremmin englanniksi. • Tietosuoja harvoin EU:ssa vaaditulla tasolla. • Tekijänoikeuskysymyksissä paljon epäselvää. • Kun käytät, ilmaise se selkeästi. Kuva: Matleena Laakso. Luotu tekoälyn avulla: www.bing.com/create
 • 20. Integroituu opetuksen sovelluksiin www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html Microsoft 365 Microsoft Copilot Google Bard H5P-työkalut Adobe Express Canva ThingLink Padlet Quizizz ja Firefly
 • 21.
 • 22. Aktivointi ja osallistaminen: sanapilvet, Padlet ja Flinga Sähköiset kokeet ja kyselyt: Forms, Blooket ja Quizizz Verkkomateriaalit: Adobe Express H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät ja verkkomateriaalit Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
 • 24. Sanapilvet eri oppiaineissa • Kansanedustajan tehtävät, 1800-luvun Eurooppa, EU:n synty,.. • Kieltenopiskelussa sanapilviä eri alojen sanastoista tai opiskelun alussa kaikki sanat/adjektiivit, jotka tunnet. • Historian tunnilla aloitetaan kysymyksellä, mitä tiedät talvisodasta tai uskonnon tunnilla juutalaisuudesta. Kurssin päätteeksi tehdään uudelleen. • Tunnistamistehtävät: mikä kirja, elokuva, maa, ilmiö tai alkuaine? • Seuraavien diojen sovellukset toimivat ilman kirjautumista!
 • 25. answergarden.ch • Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki. • Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC), muut valinnat ovat vapaaehtoisia. • Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
 • 26. wordart.com • Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE. • Tallenna sanapilvi kuvana (yläpalkin download) tai jaa linkkinä Luo/ päivitä IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen
 • 27. Kahdenlaisia Flinga-sessioita ja vaiheistetut aktiviteetit Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota • flinga.fi: Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai pyydä s-postiisi tunnusta. • Kielivalinta sivun alaosta (su/en) • Ohjevideot ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
 • 29. Aktivointi ja osallistaminen: sanapilvet, Padlet ja Flinga Sähköiset kokeet ja kyselyt: Forms, Blooket ja Quizizz Verkkomateriaalit: Adobe Express H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät ja verkkomateriaalit Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
 • 30. Miten pärjätään tekoälyn kanssa? • Ei ole luotettavaa plagioinnin tunnistusta. • Oppijoidenkin tulee ymmärtää tekoälyä. – Millä logiikalla se toimii? – Milloin hakukone toimii paremmin? – Miten käyttää tekoäly eettisesti oikein tukiälynä? – Mitkä ovat lukion/tehtävän ohjeet ja säännöt tekoälyn käytölle? • Opettaja voi käyttää tekoälyä arvioinnin ideoinnissa ja kyselyiden teossa. Kuva: Geralt, pixabay.com Tekoälyyn liittyvä kuvitus on kaukana arjesta, missä tekoälyä hyödynnetään usein läppärillä istuen.
 • 31. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus • Tutustuminen ja tavoitteet • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä • Harjoittelu • Oppimista tukeva välitön palaute • Skenaariot • Pakopelit • Pistokkaat, sanakokeet, tentit
 • 32. Parempia monivalintatehtäviä Lähteenä mm. Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020 www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be Hyvä kattavuus opiskeltavista teemoista. Tee kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista. • Kysymys voi olla pitkä. Vastausvaihtoehdot napakoiksi. • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? • 4-5 vaihtoehtoa. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. – Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. – 20 oikein/väärin kysymystä ja väärien vaihtoehtojen perustelu. • Mukaan itsearviointikysymys. Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
 • 33. Luokassa ja etänä Alla ominaisuudet open maksuttomalla versiolla, lisäksi maksullisia ominaisuuksia Microsoft Forms • Seitsemän kysymystyyppiä. • Kirjauduttaessa myös tiedoston lataus ja kokeen palaute. • Uutta: esitystila, upottaminen diasarjaan, taustamusiikki, kesto. Quizizz (100 vastaajaa) • Viisi kysymystyyppiä ja mahdollisuus lisätä dioja. • Pelillinen kysely, harjoittelu tai testi. • Vastausaikaa voi antaa jopa 15 min/kysymys. Blooket (60 vastaajaa) • Pelillinen monivalinta tai lyhyet avoimet kysymykset. • 15 pelimoodia: menestymiseen vaikuttavat osaamisen ohella pelistrategiat, nopeus ja/tai sattuma. • Voit tuoda kyselyitä Quizletista.
 • 34. quizizz.com/teachers • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia. • Luo kyselyitä (quiz) tai lisää niihin dioja (lesson). • Peruskäyttö maksutonta opettajille. – Kyselyt julkisia. – Suosittelijan linkki löytyy Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta.
 • 35. Quizizz: Kyselyitä tekoälyn avulla www.matleenalaakso.fi/2023/10/sanapilvista-tietovisoja.html Beta-versiolla voi tehdä monivalintoja tekstistä, dokumentista tai linkistä. Tekoäly osaa tarkistaa kieliasun, lisätä kysymyksiä, kääntää, lisätä selityksiä ym.
 • 36. Tekoälyn tuotokset on aina tarkistettava ja muokattava Onnistuminen vaihtelee. Myös kehotteeseen olisi kuvan esimerkissä pitänyt panostaa enemmän ja ohjeistaa myös vääriä vaihtoehtoja.
 • 37. Blooket - uusi pelillinen monivalinta www.blooket.com & www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
 • 38. Aktivointi ja osallistaminen: sanapilvet, Padlet ja Flinga Sähköiset kokeet ja kyselyt: Forms, Blooket ja Quizizz Verkkomateriaalit: Adobe Express H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät ja verkkomateriaalit Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
 • 39. www.adobe.com/fi/express Luo kuvia, videoita, verkkojulkaisuja yms. Luo ne yksin tai yhdessä itse, mallipohjia tai tekoälyä käyttäen. • Peruskäyttö on maksutonta, K12-oppilaitoksille maksutta Premium (GDPR). • Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 40. Kirjautuneen käyttäjän näkymä Voit luoda uuden sisällön tyhjästä, tekoälyn avulla tai käyttämällä mallia. Malleja löydät etusivulta, yläosan hakukentästä ja PLUS-merkin takaa.
 • 41. Generatiivinen tekoäly Kuvaile kuva, minkä haluat luoda. Kuvaile tekstitehoste Lataa oma kuva → Lisää/ poista jotain. Generoi malleja (beta)
 • 42. Animoi äänestä Videon pikatoiminnoista löytyvä ominaisuus max 2 min animaatioille, mutta voit yhdistää useamman videon yhdeksi. Valitse hahmo, tausta ja koko. Äänitä viestisi.
 • 44. Aktivointi ja osallistaminen: sanapilvet, Padlet ja Flinga Sähköiset kokeet ja kyselyt: Forms, Blooket ja Quizizz Verkkomateriaalit: Adobe Express H5P: Automaattisesti tarkastuvat tehtävät ja verkkomateriaalit Kuva: ML/Copilot & Designer-tekoäly
 • 46.
 • 47. H5P-esimerkkinä Single Choice Set Perättäisten monivalintakysymysten sarja. Kehote Copilotille: Tee viisi monivalintakysymystä tietosuojasta lukion opiskelijoille. Käytä seuraavaa mallia. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. riville väärä vastaus, joka on vain hiemen erilainen kuin oikea vastaus. 4. riville väärä vastaus, joka on vain hieman erilainen kuin oikea vastaus. Lisää sitten tyhjä rivi ja toista edellä mainittu. Älä selitä mitä teet. Älä numeroi kysymyksiä. Älä kerro, mikä vastaus on oikein.
 • 48. Valitse tekstimuotoinen editori Vasemmalla oletusnäkymä, alla tekstimuotoinen editori. 1. riville kysymys. 2. riville oikea vastaus. 3. rivistä alkaen muut vaihtoehdot. Tyhjä rivi.
 • 49. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Millaisilla kengillä kuljet? Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
 • 50. www.matleenalaakso.fi • Lähes 400 bloggausta ja lisää tulossa • Ohjeet ja diasarjat – Tarkemmat ohjeet mainittuihin sovelluksiin! • Generatiivisen tekoälyn sivu • Sähköisten kokeiden sivu • H5P-työkalujen sivu • Webinaarikoonti • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani, esim. • TAMK: Tekoäly ja opetus 3 op • TAMK: Interaktiivisten verkkosisältöjen tuottaminen 2 op (H5P & ThingLink) • ITK-työpaja H5P-työkaluista
 • 51. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0