SlideShare a Scribd company logo
Konsepto ng Gender
at Sex
Prepared by: Ms. Rosario C. Magat
School: Paliparan II National High School
Male Female
(Lalaki) ( Babae )
SEX
Masculine Feminine
GENDER
 Gender
- tumutukoy sa mga panlipunang gampanin,
kilos, at gawain na itinatakda ng lipunan
para sa mga babae at lalaki.
 Gender
- Ito ay natututunan,nakukuha, napag-
aaralan at nahuhubog sa pamamagitan
ng kultura sa pamamagitan ng pamilya,
gobyerno, paaralan, relihiyon at media.
- Hindi limitado sa dalawa lamang.
 Gender Roles
- Nalilikha bilang tugon sa kapaligiran
 kasama sa Konsepto ng Gender
ang:
- Gampanin (roles)
- Katangian (characteristics)
- Pag-uugali ( behaviors )
- Pangkulturang kategorya ( cultural
category )
SEX
SEX
- Tumutukoy sa biyolohikal na
kaibahan ng lalaki at babae.
- reproductive organ ng babae o
lalaki.
SEKSUWALIDAD/
SEXUALITY
SEXUALITY/
SEKSUWALIDA
- Tumutukoy sa seksuwal na
atraksiyon sa iba at sa kanyang
kapasidad na tumugon dito.
 Salik sa pagkakaroon ng uri ng
- seksuwalidad:
kultura,pagpapalaki,kaibigan,
- Media.
KATANGIAN NG SEX
Ang mga aspektong may kinalaman sa sex ay hindi
mag-iiba paghambingin man sa bawat lipunan.
 Ang aspekto ng gender, maaaring malaki ang
pagkakaiba-iba sa bawat lipunan.
Katangian ng Sex (Characteristics of Sex)
1. Ang mga babae ay nagkakaroon ng buwanang regla
samantalang ang mga lalaki ay hindi.
2. Ang mga lalaki ay may testicle (bayag) samantalang
ang babae ay hindi nagtataglay nito.
KATANGIAN NG GENDER
o Katangian ng Gender
(Characteristics of Gender)
- Ang bansang Saudi Arabia lamang sa mga
bansa sa mundo ang hindi nagpapahintulot
sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan.
1. Oryentasyong Seksuwal
- Ano ang pagkakaiba ng sexual orientation at
gender identity (SOGIE)?
1. Oryentasyong seksuwal
(sexual orientation)
- ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na
makaranas ng malalim na atraksiyong apeksyonal,
emosyonal, sekswal; at ng malalim na
pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring
katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit
sa isa.
2. Pagkakakilanlang pangkasarian
(gender identity)
- ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal
na karanasang pangkasarian ng isang tao, na
maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya
nang siya’y ipanganak
Atraksiyon sa
iba’t ibang uri
ng kasarian
Walang Seksuwal
na Atraksiyon sa
Kaninuman
Text 5 Text 6
Atraksyon sa
Isang Uri ng
Kasarian
Mga Uri ng Seksuwalidad
at Gender
Atraksiyon sa isang Uri ng Kasarian
Heterosexual – mga taong nakakaranas ng
seksuwal sa miyembro ng kabilang kasarian,
mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at
mga babaeng gusto naman ay lalaki.
Homosexual – mga nagkakaroon ng seksuwal
na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa
katulad na kasarian, mga lalaking mas gustong
lalaki ang makakatalik at mga babaeng mas
gusto ang babae bilang sekswal na kapareha
Atraksiyon sa Iba’t ibang Uri ng
Kasarian
Bisexuality – atraksiyon sa parehong kasarian
o naakit sa babae at lalaki.
Pansexuality/Omnisexality –
Atraksiyong sexual sa anumang kasarian.
Itinuturing na mga gender-blind.
Walang Seksuwal na Atraksiyon sa
Kaninuman
Asexuality – Kawalan ng atraksiyong
seksuwal sa kaninuma.
- sexually inactive – walang
seksuwal na pagnanasa.
LGBT Community
- Padaglat sa lesbian, gay, bisexual, at transgender.
- Dumating ang panahon na nagging LGBTQ “Q” ay kumakatawan sa “queer”.
- Dumating din na nagkaroon ng panibagong simbolo na LGBTQ+, na
nangangahulugan
na inklusibo rin sa iba pang mga uri o kategorya.
Ang Komunidad na ito ay nagsulong din ng mga batas gaya ng same-sex marriage,
karapatang makapag-ampon ng anak ng mga nagsasamang miyembro ng
LBGTQ+ Community at batas gaya ng Sexual Orientation and Gender Identity
Expression (SOGIE) Equality Bill.
Mga Iba’t ibang Kasarian
 Lesbian (tomboy) - sila ang mga babae na ang
kilos at damdamin ay panlalaki; mga babaeng
may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae
(tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na
tibo at tomboy)
 Gay (bakla) - mga lalaking nakararamdam ng
atraksyon sa kanilang kapwa lalaki; may
iilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na
parang babae (tinatawag sa ibang bahagi ng
Pilipinas na; bakla, beki,
at bayot).
Transgender -kung ang isang tao ay
nakararamdam na siya ay nabubuhay
sa maling katawan, ang kaniyang
pag-iisip at ang pangangatawan ay
hindi magkatugma, siya ay maaaring
may transgender na katauhan
Paksa 3: Ilang Isyung may Kinalaman sa
GENDER AT KASARIAN
1. Isyu sa Karapatan
ng mga Kababaihan:
● Male Dominated Country
● Sexual Objects
● Prostitutes
● Walang karapatang bumoto ( Suffrage)
● Verbal Abuse
● Rape
● Bullying
● Comfort Women
2. Isyu sa Karapatan
ng mga LGBTQ+:
● Magpahanggang sa ngayon ay wala
pa ding tuwirang Karapatan gaya
ng sa kababaihan at kalalakihan.
Paksa 4: Gender Roles o
Bahaging Ginagampanan
ng Kasarian sa mga
Institusyong Panlipunan.
•TRABAHO
•PAMILYA
•EDUKASYON
•GOBYERNO
•RELIHIYON
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
1. Ang katuyuan ng Kababaihan sa Lipunan
a.) Sa iba’t ibang bansa
- Denmark, Brazil at South Korea at
Mali.
Ika-30 anibersaryo ng Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women ( CEDAW ) Inter Press
Service (IPS) – Itinala nito ang repormang
nagsusulong sa Karapatan ng kababaihan s
iba’t ibang bansa sa mga nagdaang taon.
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
a.1. Morocco – Family Code 2004,
Karapatan ng mga babae ukol sa
matrimonyo at diborsiyo.
a.2. India – Tinanggap ang obligasyong
pawiin ang diskriminasyon laban sa
kababaihan at sexual harassment.
a.3. Australia – pagtugon ukol sa pagtigil
sa karahasan sa tahanan (domestic
Violence) Komite ng CEDAW.
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
a.4. Mexico – pagpasa sa batas na
nagpapaigting sa umiiral laban sa
Karahan sa kababaihan taong 2007.
a.5. United Nation (UN) – Paglathala ni
Secretary Ban Ki-Moon na mayroong
40% na bilang ng kababaihan na may
mataas na katungkulan o posisyon sa
buong mundo
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
b. Pilipinas
 Corazon Aquino at Gloria Macapagal
Arroyo – Dating Pangulo ng Pilipinas
 Meriam Defensor-Santiago – dating
Senador
 Teresita De Castro at Ma. Lourdes
Serano – dating Supreme Court Chief
Justice
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
2. Ang Pagtanggap sa LGBTQ
a. Sa iba’t ibang bansa
- ayon sa Pew Research Center, may
39 na bansa sa North America,
European Union, at Latin America ang
malalawak na pangtanggap sa
homosexuality.
- South Africa Liberal na
pakikitungo sa mga lesbian at gay.
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
2. Ang Pagtanggap sa LGBTQ
a. Sa iba’t ibang bansa
- United States, Thailand,
Washington DC at Finland (2017) ay
nagpapahintulot ng same sex marriage.
- France – ang ika-13 bansa na
nagsalegal ng same-sex marriage noong
2013.
Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga
Bansa sa Iba’t ibang Gender at
Seksuwalidad
2. Ang Pagtanggap sa LGBTQ
a. Singapore – Section 377A Penal
Code, ang mahigpit na pagbabawal at
pagtuturing na krimen ang pagtatalik ng
parehong lalaki (gay sex)
QUIZ
I. Identification
1. tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos, at
gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae
at lalaki.
2. Tumutukoy sa seksuwal na atraksiyon sa iba at
sa kanyang kapasidad na tumugon dito.
3. Atraksiyon sa parehong kasarian o naakit sa
babae at lalaki
4-6. Magbigay ng tatlong halimbawa ng
diskriminasyon sa mga kababaihan
7. Ano ang kahulugan ng Q sa LGBTQ?
8-9. Sino –sino ang mga babaeng nagging pangulo ng
Pilipinas
10. Tawag sa isang tao na walang atraksiyong
seksuwal sa kaninuma
11. Tawag pagnanasa sa mga taong nabibilang
sa katulad na kasarian.
12. Mga tinaguriang gender-blind
13-14. dalawang katawagan sa mga taong
may
atraksiyon sa kaparehong babae.
15. Tawag sa mga taong nakakaranas ng
atraksyong seksuwal sa miyembro ng
kabilang kasarian
II. Definition of Terms
16—17. LGBT
18-19. Sex
20. Ibigay ang kumpletong
pangalan ng inyong guro sa
AP

More Related Content

What's hot

2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
LanzCuaresma2
 
Diskriminasyon sa Kasarian.pdf
Diskriminasyon sa Kasarian.pdfDiskriminasyon sa Kasarian.pdf
Diskriminasyon sa Kasarian.pdf
ParanLesterDocot
 
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxGender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
ChristianChoco5
 
Ap 7 gampanin ng mga kababaihan
Ap 7  gampanin ng mga kababaihanAp 7  gampanin ng mga kababaihan
Ap 7 gampanin ng mga kababaihan
jovelyn valdez
 
Sex at gender
Sex at genderSex at gender
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
CleeYu
 
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptxAP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
JenniferApollo
 
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptxTugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
RalphAndrewFelix
 
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptxMga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
GenovivoBCebuLunduya
 
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Crystal Mae Salazar
 
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunanQuarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
mark malaya
 
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docxMUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
richardvaldez45
 
Isyung may Kinalaman sa Karapatang Pantao
Isyung may Kinalaman sa Karapatang PantaoIsyung may Kinalaman sa Karapatang Pantao
Isyung may Kinalaman sa Karapatang Pantao
Eddie San Peñalosa
 
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptxBahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
PatricioAonuevoTonga
 
Konsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sex
Aileen Enriquez
 
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
edmond84
 
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
marvindmina07
 
Gender Roles sa Pilipinas
 Gender Roles sa Pilipinas Gender Roles sa Pilipinas
Gender Roles sa Pilipinas
edmond84
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong PangkasarianAralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
edmond84
 
AP 7 - Kababaihan sa Asya.pptx
AP 7 - Kababaihan sa Asya.pptxAP 7 - Kababaihan sa Asya.pptx
AP 7 - Kababaihan sa Asya.pptx
PaulineMae5
 

What's hot (20)

2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
2 MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
 
Diskriminasyon sa Kasarian.pdf
Diskriminasyon sa Kasarian.pdfDiskriminasyon sa Kasarian.pdf
Diskriminasyon sa Kasarian.pdf
 
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxGender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
 
Ap 7 gampanin ng mga kababaihan
Ap 7  gampanin ng mga kababaihanAp 7  gampanin ng mga kababaihan
Ap 7 gampanin ng mga kababaihan
 
Sex at gender
Sex at genderSex at gender
Sex at gender
 
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
 
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptxAP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
AP10-Tugon-ng-pamahalaan-sa-isyu-ng-diskriminasyon.pptx
 
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptxTugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
Tugon-ng-Pamahalaan-at-Mamamayan-sa-mga-Isyu-KASARIAN (2).pptx
 
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptxMga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
Mga Hakbang Na Nagsusulong Ng Pagtanggap At Paggalang.pptx
 
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
 
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunanQuarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
Quarter 3 -_lesson_1-_kasarian_sa_ibat_ibang_lipunan
 
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docxMUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
 
Isyung may Kinalaman sa Karapatang Pantao
Isyung may Kinalaman sa Karapatang PantaoIsyung may Kinalaman sa Karapatang Pantao
Isyung may Kinalaman sa Karapatang Pantao
 
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptxBahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
 
Konsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sex
 
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
 
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
 
Gender Roles sa Pilipinas
 Gender Roles sa Pilipinas Gender Roles sa Pilipinas
Gender Roles sa Pilipinas
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong PangkasarianAralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
 
AP 7 - Kababaihan sa Asya.pptx
AP 7 - Kababaihan sa Asya.pptxAP 7 - Kababaihan sa Asya.pptx
AP 7 - Kababaihan sa Asya.pptx
 

Similar to Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan

Sex and gender ppp
Sex and gender pppSex and gender ppp
Sex and gender ppp
DEPED
 
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdfMGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
ShanlyValle
 
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxModyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
MaamJurie
 
Q3 sex and gender
Q3 sex and genderQ3 sex and gender
Q3 sex and gender
Annabelle Generalao
 
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxIkatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
JeanPaulineGavino1
 
ARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptx
ARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptxARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptx
ARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptx
MarielleBeria
 
AP10 - WEEK 1.pptx
AP10 - WEEK 1.pptxAP10 - WEEK 1.pptx
AP10 - WEEK 1.pptx
JohnLopeBarce2
 
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptxPPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
ArlynAyag1
 
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunanAp10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Mylene Pilongo
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
charlyn050618
 
ap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptx
ap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptxap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptx
ap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptx
IVY MIRZI ANTIPATIA
 
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptxCOT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
RomelGuiao3
 
KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10
KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10
KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10
AerisTan2
 
Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).
Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).
Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).
janineggumal
 
10-AP-kasarian.pptx
10-AP-kasarian.pptx10-AP-kasarian.pptx
10-AP-kasarian.pptx
JenniferApollo
 
kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...
kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...
kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...
JuannaMarieAngeles
 
Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...
Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...
Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...
janineggumal
 
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptxPresentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
jamesmarken1
 
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptxPresentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
jamesmarken1
 
q3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptxq3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptx
jerimPedro
 

Similar to Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan (20)

Sex and gender ppp
Sex and gender pppSex and gender ppp
Sex and gender ppp
 
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdfMGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
MGA URI NG GENDER, SEX AT GENDER ROLES.pdf
 
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptxModyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
Modyul 1 Iba't-ibang Kasarian.pptx
 
Q3 sex and gender
Q3 sex and genderQ3 sex and gender
Q3 sex and gender
 
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptxIkatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
Ikatlong Markahan, Aralin 1: Kasarian at Gender AP 10.pptx
 
ARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptx
ARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptxARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptx
ARALIN-11-KASARIAN-AT-SEKSUWALIDAD.pptx
 
AP10 - WEEK 1.pptx
AP10 - WEEK 1.pptxAP10 - WEEK 1.pptx
AP10 - WEEK 1.pptx
 
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptxPPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
PPT Q3 AP WEEK 2 URI NG KASARIAN - Copy.pptx
 
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunanAp10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
ap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptx
ap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptxap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptx
ap10ibat-ibangkasariansalipunan-190213103835.pptx
 
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptxCOT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
COT_2022-23_Q3_W1_RGUIAO_KASARIAN SA IBAT'IBANG LIPUNAN.pptx
 
KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10
KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10
KASARIAN SA IBA'T IBANG LIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10
 
Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).
Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).
Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasyong Seksuwal(LGBTQIA+).
 
10-AP-kasarian.pptx
10-AP-kasarian.pptx10-AP-kasarian.pptx
10-AP-kasarian.pptx
 
kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...
kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...
kasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa ibat ibang lipunan apkasarian sa...
 
Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...
Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...
Konsepto ng Kasarian Aralin 3 Konsepto ng Kasarian Iba pang uri ng Oryentasy...
 
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptxPresentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
 
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptxPresentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
 
q3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptxq3 10 ap.pptx
q3 10 ap.pptx
 

More from JamaerahArtemiz

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
JamaerahArtemiz
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
JamaerahArtemiz
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
JamaerahArtemiz
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
JamaerahArtemiz
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
JamaerahArtemiz
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
JamaerahArtemiz
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
JamaerahArtemiz
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
JamaerahArtemiz
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
JamaerahArtemiz
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
JamaerahArtemiz
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
JamaerahArtemiz
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
JamaerahArtemiz
 
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptxEkonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
JamaerahArtemiz
 

More from JamaerahArtemiz (19)

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
 
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptxEkonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
 

Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan

 • 1.
 • 2. Konsepto ng Gender at Sex Prepared by: Ms. Rosario C. Magat School: Paliparan II National High School
 • 3. Male Female (Lalaki) ( Babae ) SEX Masculine Feminine GENDER  Gender - tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos, at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki.
 • 4.  Gender - Ito ay natututunan,nakukuha, napag- aaralan at nahuhubog sa pamamagitan ng kultura sa pamamagitan ng pamilya, gobyerno, paaralan, relihiyon at media. - Hindi limitado sa dalawa lamang.  Gender Roles - Nalilikha bilang tugon sa kapaligiran
 • 5.  kasama sa Konsepto ng Gender ang: - Gampanin (roles) - Katangian (characteristics) - Pag-uugali ( behaviors ) - Pangkulturang kategorya ( cultural category )
 • 6. SEX
 • 7. SEX - Tumutukoy sa biyolohikal na kaibahan ng lalaki at babae. - reproductive organ ng babae o lalaki.
 • 9. SEXUALITY/ SEKSUWALIDA - Tumutukoy sa seksuwal na atraksiyon sa iba at sa kanyang kapasidad na tumugon dito.  Salik sa pagkakaroon ng uri ng - seksuwalidad: kultura,pagpapalaki,kaibigan, - Media.
 • 11. Ang mga aspektong may kinalaman sa sex ay hindi mag-iiba paghambingin man sa bawat lipunan.  Ang aspekto ng gender, maaaring malaki ang pagkakaiba-iba sa bawat lipunan. Katangian ng Sex (Characteristics of Sex) 1. Ang mga babae ay nagkakaroon ng buwanang regla samantalang ang mga lalaki ay hindi. 2. Ang mga lalaki ay may testicle (bayag) samantalang ang babae ay hindi nagtataglay nito.
 • 13. o Katangian ng Gender (Characteristics of Gender) - Ang bansang Saudi Arabia lamang sa mga bansa sa mundo ang hindi nagpapahintulot sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan. 1. Oryentasyong Seksuwal - Ano ang pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity (SOGIE)?
 • 14. 1. Oryentasyong seksuwal (sexual orientation) - ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksiyong apeksyonal, emosyonal, sekswal; at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. 2. Pagkakakilanlang pangkasarian (gender identity) - ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya’y ipanganak
 • 15.
 • 16. Atraksiyon sa iba’t ibang uri ng kasarian Walang Seksuwal na Atraksiyon sa Kaninuman Text 5 Text 6 Atraksyon sa Isang Uri ng Kasarian Mga Uri ng Seksuwalidad at Gender
 • 17. Atraksiyon sa isang Uri ng Kasarian Heterosexual – mga taong nakakaranas ng seksuwal sa miyembro ng kabilang kasarian, mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki. Homosexual – mga nagkakaroon ng seksuwal na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian, mga lalaking mas gustong lalaki ang makakatalik at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sekswal na kapareha
 • 18. Atraksiyon sa Iba’t ibang Uri ng Kasarian Bisexuality – atraksiyon sa parehong kasarian o naakit sa babae at lalaki. Pansexuality/Omnisexality – Atraksiyong sexual sa anumang kasarian. Itinuturing na mga gender-blind.
 • 19. Walang Seksuwal na Atraksiyon sa Kaninuman Asexuality – Kawalan ng atraksiyong seksuwal sa kaninuma. - sexually inactive – walang seksuwal na pagnanasa.
 • 20.
 • 21. LGBT Community - Padaglat sa lesbian, gay, bisexual, at transgender. - Dumating ang panahon na nagging LGBTQ “Q” ay kumakatawan sa “queer”. - Dumating din na nagkaroon ng panibagong simbolo na LGBTQ+, na nangangahulugan na inklusibo rin sa iba pang mga uri o kategorya. Ang Komunidad na ito ay nagsulong din ng mga batas gaya ng same-sex marriage, karapatang makapag-ampon ng anak ng mga nagsasamang miyembro ng LBGTQ+ Community at batas gaya ng Sexual Orientation and Gender Identity Expression (SOGIE) Equality Bill.
 • 22. Mga Iba’t ibang Kasarian  Lesbian (tomboy) - sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki; mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae (tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy)  Gay (bakla) - mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki; may iilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae (tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na; bakla, beki, at bayot).
 • 23. Transgender -kung ang isang tao ay nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kaniyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma, siya ay maaaring may transgender na katauhan
 • 24. Paksa 3: Ilang Isyung may Kinalaman sa GENDER AT KASARIAN
 • 25. 1. Isyu sa Karapatan ng mga Kababaihan: ● Male Dominated Country ● Sexual Objects ● Prostitutes ● Walang karapatang bumoto ( Suffrage) ● Verbal Abuse ● Rape ● Bullying ● Comfort Women
 • 26. 2. Isyu sa Karapatan ng mga LGBTQ+: ● Magpahanggang sa ngayon ay wala pa ding tuwirang Karapatan gaya ng sa kababaihan at kalalakihan.
 • 27.
 • 28. Paksa 4: Gender Roles o Bahaging Ginagampanan ng Kasarian sa mga Institusyong Panlipunan. •TRABAHO •PAMILYA •EDUKASYON •GOBYERNO •RELIHIYON
 • 29. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad 1. Ang katuyuan ng Kababaihan sa Lipunan a.) Sa iba’t ibang bansa - Denmark, Brazil at South Korea at Mali. Ika-30 anibersaryo ng Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women ( CEDAW ) Inter Press Service (IPS) – Itinala nito ang repormang nagsusulong sa Karapatan ng kababaihan s iba’t ibang bansa sa mga nagdaang taon.
 • 30. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad a.1. Morocco – Family Code 2004, Karapatan ng mga babae ukol sa matrimonyo at diborsiyo. a.2. India – Tinanggap ang obligasyong pawiin ang diskriminasyon laban sa kababaihan at sexual harassment. a.3. Australia – pagtugon ukol sa pagtigil sa karahasan sa tahanan (domestic Violence) Komite ng CEDAW.
 • 31. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad a.4. Mexico – pagpasa sa batas na nagpapaigting sa umiiral laban sa Karahan sa kababaihan taong 2007. a.5. United Nation (UN) – Paglathala ni Secretary Ban Ki-Moon na mayroong 40% na bilang ng kababaihan na may mataas na katungkulan o posisyon sa buong mundo
 • 32. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad b. Pilipinas  Corazon Aquino at Gloria Macapagal Arroyo – Dating Pangulo ng Pilipinas  Meriam Defensor-Santiago – dating Senador  Teresita De Castro at Ma. Lourdes Serano – dating Supreme Court Chief Justice
 • 33. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad 2. Ang Pagtanggap sa LGBTQ a. Sa iba’t ibang bansa - ayon sa Pew Research Center, may 39 na bansa sa North America, European Union, at Latin America ang malalawak na pangtanggap sa homosexuality. - South Africa Liberal na pakikitungo sa mga lesbian at gay.
 • 34. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad 2. Ang Pagtanggap sa LGBTQ a. Sa iba’t ibang bansa - United States, Thailand, Washington DC at Finland (2017) ay nagpapahintulot ng same sex marriage. - France – ang ika-13 bansa na nagsalegal ng same-sex marriage noong 2013.
 • 35. Paksa 5: Ang Pagtanggap ng mga Bansa sa Iba’t ibang Gender at Seksuwalidad 2. Ang Pagtanggap sa LGBTQ a. Singapore – Section 377A Penal Code, ang mahigpit na pagbabawal at pagtuturing na krimen ang pagtatalik ng parehong lalaki (gay sex)
 • 36. QUIZ
 • 37. I. Identification 1. tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos, at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. 2. Tumutukoy sa seksuwal na atraksiyon sa iba at sa kanyang kapasidad na tumugon dito. 3. Atraksiyon sa parehong kasarian o naakit sa babae at lalaki 4-6. Magbigay ng tatlong halimbawa ng diskriminasyon sa mga kababaihan 7. Ano ang kahulugan ng Q sa LGBTQ? 8-9. Sino –sino ang mga babaeng nagging pangulo ng Pilipinas 10. Tawag sa isang tao na walang atraksiyong seksuwal sa kaninuma
 • 38. 11. Tawag pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. 12. Mga tinaguriang gender-blind 13-14. dalawang katawagan sa mga taong may atraksiyon sa kaparehong babae. 15. Tawag sa mga taong nakakaranas ng atraksyong seksuwal sa miyembro ng kabilang kasarian
 • 39. II. Definition of Terms 16—17. LGBT 18-19. Sex 20. Ibigay ang kumpletong pangalan ng inyong guro sa AP