SlideShare a Scribd company logo
Kalagayan, Suliranin at
Pagtugon
sa Isyu ng Paggawa
Kalagayan, Suliranin at
Pagtugon
sa Isyu ng Paggawa
Panimula
Ilang milyon ang manggagawa sa
pilipinas at sa bilang na ito ay samu't-
saring suliranin ang kanilang
nararanasan, ilang halimbawa dito ay
ang mababang pasahod, kawalan ng
seguridad sa pinapasukang kompanya at
job mis-match. Dahil dito
kinakailangang masiguro na mayroon
silang kaalaman sa kanilang mga
karapatan.
Kasanayan sa Pagkatuto
 Masusuri ang kalagayan at suliranin sa
isyu ng paggawa sa bansa sa sektor ng
agrikultura, sektor ng industriya at sa
sektor ng serbisyo.
Sektor ng Agrikultura
 Ito ang pangunahing sektor ng
ekonomiya sa Pilipinas.
Pinagmumulan ng mga hilaw na
sangkap na ginagamit sa sektor ng
idustriya para makagawa ng bagong
produkto o serbisyo.
Ang mga bumubuo sa sektor ng
agrikultura ay __.
Sektor ng Agrikultura
* Pagsasaka
* Paghahayupan
* Paghahalaman
* Pagugubat
* Pangingisda
Sektor ng Agrikultura
Subalit kasabay ng globalisasyon ay ang
pagdami ng mga lokal na produkto na
iniluluwas sa ibang bansa at pagdagsa ng
mga dayuhang produkto sa pamilihang lokal.
Dahil dito ay labis na naapektuhan ang mga
lokal na magsasaka sapagkat mas mura na
naibebenta ang mga dayuhang produkto sa
bansa.
Mga Suliranin ng Sektor ng
Agrikultura
Kakulangan para sa mga patubig at suporta
ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda lalo
na kapag may mga nananalasang sakuna sa
bansa tulad ng pagbagyo, tagtuyot at iba pa.
Pagkonbert ng mga lupang sakahan upang
patayuan ng mga subdibisyon, malls, at iba
pang gusaling pangkomersiyo para sa mga
pabrika at pagawaan
Mga Suliranin ng Sektor ng
Agrikultura
Bagsakan ng mga produkto mula sa TNCs
paglaganap ng patakarang neo-liberal sa
bansa simula dekada 80’s
Pagkawasak ng mga kabundukan, kagubatan
at kakulangan ng implementasyon ng mga
programang pampamahalaan
Sektor ng Industriya
 Ang sektor ng industriya
ay kinabibilangan ng
makina, ito ang taga
proseso ng mga hilaw na
sangkap mula sa
agrikultura sa tulong ng
makinarya.
 Sa pamamagitan nito ay
nadadagdagan ang kita
ng bansa at napapasigla
ang ekonomiya
Mga Suliranin ng Sektor ng Industriya
• Imposisyon ng IMF-WB bilang isa
sa kondisyon ng pagpapautang sa
bansa
• Pagbubukas ng pamilihan sa
bansa
• Import liberalizations
• Mababang tax incentives sa mga
TNCs
• Deregularisasyon sa mga polisiya
ng estado
• At sa pagsasapribado ng mga
pampublikong serbisyo
Sektor ng Serbisyo
 May malaking ambag sa ekonomiya
ng bansa ang lakas paggawa ng mga
manggagawa.
Mahalaga ang sektor ng serbisyo
dahil ito ang gumagabay sa buong
yugto ng produksiyon, distribusyon,
kalakalan, at pagkunsumo ng mga
produkto sa loob at labas ng bansa.
Mga Suliranin sa Sektor ng
Serbisyo
•Patakarang liberalisasyon
•Mababang pasahod sa mga manggagawang
Pilipino
•Malayang patakaran ng mga
mamumuhunan
•Tax incentives
•Samu't saring suliranin tulad ng over-
worked
•Mga sakit na nakukuha mula sa trabaho lalo
na sa mga hanay ng mga manggagawa sa
BPO
•Patuloy na pababa ng bahagdan ng bilang ng
Small-Medium Enterprises (SMEs)
Apat na Haligi para sa isang
Disente at Marangal na Paggawa
• Employment Pillar- Tiyakin ang paglikha
ng mga sustenableng trabaho, malaya at
pantay na oportunidad sa paggawa at
maayos na "workplace" para sa mga
mangagawa.
•Worker's Right Pillar- Naglalayong
palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga
"batas" para sa paggawa at matapat na
pagpapatupad ng mga karapatan ng mga
manggagawa.
Apat na Haligi para sa isang Disente at
Marangal na Paggawa
 Social Protection Pillar- Hikayatin ang
mga kompanya, pamahalaan, at mga
sangkot sa paggawa na lumikha ng mga
mekanismo para sa "proteksyon" ng
manggagawa, katanggap-tanggap na
psahod at oportunidad.
 Social Dialogue Pillar- Palakasin ang
laging "bukas na pagpupulong" sa
pagitan ng pamahalaan, mga
manggagawa at kompanya sa
pamamagitan ng paglikha ng mga
collective bargaining unit.
Suliranin ng Paggawa sa Bansa
Bunsod ng epektong dulot ng globalisasyon mas
naging mabilis ang pagdating ng mga dayuhang
namumuhunan na mas pinatingkad naman ng
kumpetisyon sa hanay ng mga dayuhan at lokal na
kompanya at korporasyon sa bansa.
Ang ganitong kondisyon ay nagdulot ng iba’t ibang
suliraning may kaugnayan sa iskemang subcontracting,
unemployment at underemployment,
self-employed, mura at flexible labor, at
kontraktuwalisasyon.
Iskemang Subcontracting
Ang iskemang subcontracting ay
tumutukoy sa kaayusan sa paggawa
kung saan ang kompanya (principal)
ay komukontrata ng isang ahensiya
o indibidwal na subcontractor upang
gawin ang isang trabaho o serbisyo sa
isang takdang panahon. May
dalawang umiiral na anyo ng
subcontracting ito ay:
Iskemang Subcontracting
Labor-Only Contracting
na kung saan ang subcontractor ay
walang sapat na puhunan upang
gawin ang trabaho o serbisyo at ang
pinasok niyang manggagawa ay may
direktang kinalaman sa mga gawain
ng kompaya;
Iskemang Subcontracting
Job-contracting
- may sapat na puhunan para
maisagawa ang trabaho at mga
gawain ng mga manggagawang
ipinasok ng subcontractor. Wala
silang direktang kinalaman sa mga
gawain ng kompanya. Hindi
pinapayagan sa batang ang job-
contracting dahil naaapektuhan nito
ang seguridad ng mga
manggagawa sa trabaho.
Unemployment at
Underemployment
Unemployment
•Ito ay nangyayari kapag ang mga
tao ay walang trabaho ngunit
aktibong naghahanap ng trabaho.
•Ito ay isang kondisyon kung saan
ang mga manggagawa ay walang
makita o mapasukang trabaho.
Sulianin sa
Paggawa
Unemployment at
Underemployment
1.Underemployment
• Ang isang manggagawa ay maaaring
isaalang-alang na walang trabaho kung
may hawak silang isang part-time na
trabaho sa halip na isang full-time na isa, o
kung sila ay labis na kwalipikado at may
edukasyon, karanasan, at kasanayan na
lumampas sa mga kinakailangan ng
trabaho.
Sulianin sa
Paggawa
Mga Karapatan ng mga
Manggagawa (ILO)
1. Ang mga manggagawa ay
may karapatang sumali sa mga
unyon na malaya mula sa
paghihimasok ng pamahalaan
at tagapangasiwa.
2. Ang mga manggagawa ay
may karapatang
makipagkasundo bilang bahagi
ng grupo sa halip na mag-isa.
Mga Karapatan ng mga
Manggagawa (ILO)
3. Bawal ang lahat ng mga anyo ng
sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-
aliping trabaho at trabahong
pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal
ang trabaho bunga ng pamimilit o
‘duress’.
4. Bawal ang mabibigat na anyo ng
trabahong pangkabataan. Samakatuwid,
mayroong nakatakdang edad at mga
kalagayan pang –empleyo para sa mga
kabataan.

More Related Content

What's hot

Konsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng GlobalisasyonKonsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng Globalisasyon
edmond84
 
10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa
ARLYN P. BONIFACIO
 
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptxGlobalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
QUENNIESUMAYO1
 
Globalisasyon week 1 paunlarin
Globalisasyon week 1 paunlarinGlobalisasyon week 1 paunlarin
Globalisasyon week 1 paunlarin
edwin planas ada
 
Mura at Flexible Labor
Mura at Flexible LaborMura at Flexible Labor
Mura at Flexible Labor
edmond84
 
ISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWA
edmond84
 
G10 AP mga isyu sa paggawa
G10 AP mga isyu sa paggawaG10 AP mga isyu sa paggawa
G10 AP mga isyu sa paggawa
ARLYN P. BONIFACIO
 
Ang mga Suliranin at hamong Pangkapaligiran
Ang mga Suliranin at hamong PangkapaligiranAng mga Suliranin at hamong Pangkapaligiran
Ang mga Suliranin at hamong Pangkapaligiran
Cleo Flores
 
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang SektorKalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
edmond84
 
Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10
Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10
Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10
ruth ferrer
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
Rivera Arnel
 
GLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptx
GLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptxGLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptx
GLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptx
KimJoshuaOlaco
 
Isyung personal at isyung panlipunan
Isyung personal at isyung panlipunanIsyung personal at isyung panlipunan
Isyung personal at isyung panlipunan
cruzleah
 
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxdimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
JeraldelEncepto
 
MGA ISYU SA PAGGAWA
MGA ISYU SA PAGGAWAMGA ISYU SA PAGGAWA
MGA ISYU SA PAGGAWA
RayMartinBenjamin1
 
Suliranin sa solid waste
Suliranin sa solid wasteSuliranin sa solid waste
Suliranin sa solid waste
Marilou Alvarez
 
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
edmond84
 
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxMigrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
AntonioJarligoCompra
 

What's hot (20)

Konsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng GlobalisasyonKonsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng Globalisasyon
 
10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa
 
Approach 2
Approach 2Approach 2
Approach 2
 
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptxGlobalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
Globalisasyon at Ang Mga Isyu sa Paggawa.pptx
 
Globalisasyon week 1 paunlarin
Globalisasyon week 1 paunlarinGlobalisasyon week 1 paunlarin
Globalisasyon week 1 paunlarin
 
Mura at Flexible Labor
Mura at Flexible LaborMura at Flexible Labor
Mura at Flexible Labor
 
ISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWA
 
Industriya
IndustriyaIndustriya
Industriya
 
G10 AP mga isyu sa paggawa
G10 AP mga isyu sa paggawaG10 AP mga isyu sa paggawa
G10 AP mga isyu sa paggawa
 
Ang mga Suliranin at hamong Pangkapaligiran
Ang mga Suliranin at hamong PangkapaligiranAng mga Suliranin at hamong Pangkapaligiran
Ang mga Suliranin at hamong Pangkapaligiran
 
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang SektorKalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
 
Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10
Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10
Ang Dalawang Approaches sa Pagtugon sa Hamong Pangkapaligiran AP 10
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
 
GLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptx
GLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptxGLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptx
GLOBALISASYONG TEKNOLOHIKAL AT SOSYO KULTURAL.pptx
 
Isyung personal at isyung panlipunan
Isyung personal at isyung panlipunanIsyung personal at isyung panlipunan
Isyung personal at isyung panlipunan
 
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxdimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
 
MGA ISYU SA PAGGAWA
MGA ISYU SA PAGGAWAMGA ISYU SA PAGGAWA
MGA ISYU SA PAGGAWA
 
Suliranin sa solid waste
Suliranin sa solid wasteSuliranin sa solid waste
Suliranin sa solid waste
 
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
 
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxMigrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
 

Similar to Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx

ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdfISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
RosarioMagat
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
JamaerahArtemiz
 
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxKALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
josiecabe2
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
charlyn050618
 
aralin2isyusapaggawa-180915082834.pptx
aralin2isyusapaggawa-180915082834.pptxaralin2isyusapaggawa-180915082834.pptx
aralin2isyusapaggawa-180915082834.pptx
RonalynGatelaCajudo
 
Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor
edmond84
 
ARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptx
ARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptxARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptx
ARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptx
ReneRene21
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
charlyn050618
 
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptxKABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
Gina Arroyo
 
AP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptx
AP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptxAP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptx
AP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptx
ElsaNicolas4
 
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptxMODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
RONALDCABANTING
 
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
SerGibo2
 
lesson 8 2nd quarter.pptx
lesson 8 2nd quarter.pptxlesson 8 2nd quarter.pptx
lesson 8 2nd quarter.pptx
ABELARDOCABANGON1
 
isyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptxisyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptx
enrico basilio
 
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptxvdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
JoemarkColobong
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
Rivera Arnel
 
Aralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektorAralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektor
Rivera Arnel
 
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxMGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
sophiadepadua3
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
BryanDomingo9
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
BryanDomingo9
 

Similar to Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx (20)

ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdfISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
 
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxKALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
 
aralin2isyusapaggawa-180915082834.pptx
aralin2isyusapaggawa-180915082834.pptxaralin2isyusapaggawa-180915082834.pptx
aralin2isyusapaggawa-180915082834.pptx
 
Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor
 
ARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptx
ARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptxARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptx
ARALING PANLIPUNAN- ISYU SA PAGGAWA.pptx
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
 
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptxKABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
KABANATA 21 IMPORMAL SEKTOR.pptx
 
AP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptx
AP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptxAP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptx
AP 10 Q2 M0dule 2 PPT -edited.pptx
 
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptxMODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
MODULE 2 Isyu sa Paggawa.pptx
 
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
2. ISYU SA PAGGAWA.pptx
 
lesson 8 2nd quarter.pptx
lesson 8 2nd quarter.pptxlesson 8 2nd quarter.pptx
lesson 8 2nd quarter.pptx
 
isyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptxisyu sa paggawa2.pptx
isyu sa paggawa2.pptx
 
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptxvdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
vdocuments.mx_k-12-aralin-24-impormal-na-sektor.pptx
 
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
 
Aralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektorAralin 24 impormal na sektor
Aralin 24 impormal na sektor
 
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptxMGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
MGA_ISYU_SA_PAGGAWA_1_s20191104-130906-14hhq67.pptx
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
 
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
10-E-Task-1-Group-3-Mga Isyu sa Paggawa.pdf
 

More from JamaerahArtemiz

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
JamaerahArtemiz
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
JamaerahArtemiz
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
JamaerahArtemiz
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
JamaerahArtemiz
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
JamaerahArtemiz
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
JamaerahArtemiz
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
JamaerahArtemiz
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
JamaerahArtemiz
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
JamaerahArtemiz
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
JamaerahArtemiz
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
JamaerahArtemiz
 
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptxEkonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
JamaerahArtemiz
 

More from JamaerahArtemiz (18)

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
 
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptxEkonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
 

Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx

 • 3. Panimula Ilang milyon ang manggagawa sa pilipinas at sa bilang na ito ay samu't- saring suliranin ang kanilang nararanasan, ilang halimbawa dito ay ang mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kompanya at job mis-match. Dahil dito kinakailangang masiguro na mayroon silang kaalaman sa kanilang mga karapatan.
 • 4. Kasanayan sa Pagkatuto  Masusuri ang kalagayan at suliranin sa isyu ng paggawa sa bansa sa sektor ng agrikultura, sektor ng industriya at sa sektor ng serbisyo.
 • 5. Sektor ng Agrikultura  Ito ang pangunahing sektor ng ekonomiya sa Pilipinas. Pinagmumulan ng mga hilaw na sangkap na ginagamit sa sektor ng idustriya para makagawa ng bagong produkto o serbisyo.
 • 6. Ang mga bumubuo sa sektor ng agrikultura ay __. Sektor ng Agrikultura * Pagsasaka * Paghahayupan * Paghahalaman * Pagugubat * Pangingisda
 • 7. Sektor ng Agrikultura Subalit kasabay ng globalisasyon ay ang pagdami ng mga lokal na produkto na iniluluwas sa ibang bansa at pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa pamilihang lokal. Dahil dito ay labis na naapektuhan ang mga lokal na magsasaka sapagkat mas mura na naibebenta ang mga dayuhang produkto sa bansa.
 • 8. Mga Suliranin ng Sektor ng Agrikultura Kakulangan para sa mga patubig at suporta ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda lalo na kapag may mga nananalasang sakuna sa bansa tulad ng pagbagyo, tagtuyot at iba pa. Pagkonbert ng mga lupang sakahan upang patayuan ng mga subdibisyon, malls, at iba pang gusaling pangkomersiyo para sa mga pabrika at pagawaan
 • 9. Mga Suliranin ng Sektor ng Agrikultura Bagsakan ng mga produkto mula sa TNCs paglaganap ng patakarang neo-liberal sa bansa simula dekada 80’s Pagkawasak ng mga kabundukan, kagubatan at kakulangan ng implementasyon ng mga programang pampamahalaan
 • 10. Sektor ng Industriya  Ang sektor ng industriya ay kinabibilangan ng makina, ito ang taga proseso ng mga hilaw na sangkap mula sa agrikultura sa tulong ng makinarya.  Sa pamamagitan nito ay nadadagdagan ang kita ng bansa at napapasigla ang ekonomiya
 • 11. Mga Suliranin ng Sektor ng Industriya • Imposisyon ng IMF-WB bilang isa sa kondisyon ng pagpapautang sa bansa • Pagbubukas ng pamilihan sa bansa • Import liberalizations • Mababang tax incentives sa mga TNCs • Deregularisasyon sa mga polisiya ng estado • At sa pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo
 • 12. Sektor ng Serbisyo  May malaking ambag sa ekonomiya ng bansa ang lakas paggawa ng mga manggagawa. Mahalaga ang sektor ng serbisyo dahil ito ang gumagabay sa buong yugto ng produksiyon, distribusyon, kalakalan, at pagkunsumo ng mga produkto sa loob at labas ng bansa.
 • 13. Mga Suliranin sa Sektor ng Serbisyo •Patakarang liberalisasyon •Mababang pasahod sa mga manggagawang Pilipino •Malayang patakaran ng mga mamumuhunan •Tax incentives •Samu't saring suliranin tulad ng over- worked •Mga sakit na nakukuha mula sa trabaho lalo na sa mga hanay ng mga manggagawa sa BPO •Patuloy na pababa ng bahagdan ng bilang ng Small-Medium Enterprises (SMEs)
 • 14. Apat na Haligi para sa isang Disente at Marangal na Paggawa • Employment Pillar- Tiyakin ang paglikha ng mga sustenableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa at maayos na "workplace" para sa mga mangagawa. •Worker's Right Pillar- Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga "batas" para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa.
 • 15. Apat na Haligi para sa isang Disente at Marangal na Paggawa  Social Protection Pillar- Hikayatin ang mga kompanya, pamahalaan, at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa "proteksyon" ng manggagawa, katanggap-tanggap na psahod at oportunidad.  Social Dialogue Pillar- Palakasin ang laging "bukas na pagpupulong" sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kompanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit.
 • 16. Suliranin ng Paggawa sa Bansa Bunsod ng epektong dulot ng globalisasyon mas naging mabilis ang pagdating ng mga dayuhang namumuhunan na mas pinatingkad naman ng kumpetisyon sa hanay ng mga dayuhan at lokal na kompanya at korporasyon sa bansa. Ang ganitong kondisyon ay nagdulot ng iba’t ibang suliraning may kaugnayan sa iskemang subcontracting, unemployment at underemployment, self-employed, mura at flexible labor, at kontraktuwalisasyon.
 • 17. Iskemang Subcontracting Ang iskemang subcontracting ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang kompanya (principal) ay komukontrata ng isang ahensiya o indibidwal na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. May dalawang umiiral na anyo ng subcontracting ito ay:
 • 18. Iskemang Subcontracting Labor-Only Contracting na kung saan ang subcontractor ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyang manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kompaya;
 • 19. Iskemang Subcontracting Job-contracting - may sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho at mga gawain ng mga manggagawang ipinasok ng subcontractor. Wala silang direktang kinalaman sa mga gawain ng kompanya. Hindi pinapayagan sa batang ang job- contracting dahil naaapektuhan nito ang seguridad ng mga manggagawa sa trabaho.
 • 20. Unemployment at Underemployment Unemployment •Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. •Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang makita o mapasukang trabaho. Sulianin sa Paggawa
 • 21. Unemployment at Underemployment 1.Underemployment • Ang isang manggagawa ay maaaring isaalang-alang na walang trabaho kung may hawak silang isang part-time na trabaho sa halip na isang full-time na isa, o kung sila ay labis na kwalipikado at may edukasyon, karanasan, at kasanayan na lumampas sa mga kinakailangan ng trabaho. Sulianin sa Paggawa
 • 22. Mga Karapatan ng mga Manggagawa (ILO) 1. Ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. 2. Ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa.
 • 23. Mga Karapatan ng mga Manggagawa (ILO) 3. Bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang- aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho bunga ng pamimilit o ‘duress’. 4. Bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Samakatuwid, mayroong nakatakdang edad at mga kalagayan pang –empleyo para sa mga kabataan.