SlideShare a Scribd company logo
IKAAPAT NA MARKAHAN
Araling Panlipunan
Araling Panlipunan
IKAAPAT NA MARKAHAN
Do you know
ABOUT SEARCH ENGINE
MELC-BASED
Layunin : Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa
pagkakaron ng isang mabuting pamahalaan
Week 7-8
Paunang Gawain
Basahin at unawain ang mga katanungan. Isulat sa
papel ang letra ng iyong sagot.
1. Ito ay tumutukoy sa interaksiyon ng mga ahensya
at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil
society organizations at mga partido politikal.
A. administrasyon C. pamahalaan
B. gobyerno D. pamamahala
2. Upang mapag-aralan ang Estado ng demokrasya sa
167 na bansa sa mundo, ginagamit ang panukat na
ito.
A. political index C. consumer price index
B. democracy index D. corruption
perceptions index
3. Sa isinagawang 2019 Democracy Index, ang Pilipinas ay
lumabas na nasa:
A. 49th sa buong mundo. C. 59th sa buong mundo.
B. 54th sa buong mundo. D. 64th sa buong mundo.
4. Sa kabila ng pagkakaroon ng demokrasya sa Pilipinas,
itinuturing na flawed democracy ang umiiral sa bansa
dahil sa:
A. hindi nagkakaroon ng malayang halalan.
B. mahinang politikal na pakikilahok ng mga tao.
C. hindi matalinong pagboto ng mga mamamayan.
D. mababang pagpapahalaga sa karapatan ng mga tao.
5. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng posisyon sa
pamahalaaan upang palaganapin ang pansariling
interes.
A. korapsiyon
B. pagnanakaw
C. pandarambong
D. pang-aabuso
NGAYONG ALAM MO NA
ANG MGA ISYU AT HAMON
UKOL SA MGA EPEKTO NG
AKTIBONG
PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN
SA MGA GAWAING PANSIBIKO,
DADAKO NAMAN TAYO SA ISA
PA SA MGA MAHAHALAGANG
PAKSA SA KASALUKUYANG
PANAHON
Suriing mabuti ang mga pagbabagong
naganap sa inyong pamayanan, bayan o
lungsod. Sa pamamagitan ng husay mo sa
pagguhit, ipakita ang mga pagbabagong
ito. Tukuyin din ang mga tao o personalidad,
grupo at mga samahan na nanguna sa
transpormasyon ng inyong lugar.
Pagkatapos ay lagyan ng isang maiksing
paliwanag
ang iyong iginuhit sa ibabang bahagi ng
papel.
Mabuting Pamamahala
o Good Governance
ARALIN NATIN
Tuklasin Natin
Gaya ng Kodigo ng Pagkamamamayan
at Kagandahang Asal, ikaw bilang isang
kabataang Pilipino ay may magagawa
upang patuloy na maging kabalikat ng
pamahalaan sa pagsusulong
ng kabutihang panlahat at pambansang
kaunlaran.
Bakit mahalaga para sa atin
ang paglahok sa mga
nagaganap sa ating
pamahalaan o lipunan sa
kabuoan?
Ano ba ang kalagayan ng
demokrasya sa kasalukuyan?
SURIIN NATIN
Ano ba ang governance o pamamahala?
PAMAMAHALA
Ayon kay Gerardo Bulatao, ang
pinuno ng Local Governance
Citizens and Network, ang
governance ay interaksiyon
ng mga ahensiya at opisyal ng
pamahalaan sa corporate
sector, civil society
organizations at mga partido
politikal (ANGOC, 2006).
sang pandaigdigang institusyong
inansiyal na
agpapautang sa mga papaunlad na bansa
developing countries, ang good
overnance ay isang paraan ng
agsasakatuparan ng kapangyarihang
angasiwa sa economic at social
ources ng bansa para sa kaunlaran
ng good governance ang isa sa mga
alik na nakaaapekto sa mabuting
aggamit ng yaman o resources upang
abawasan ang bahagdan ng kahirapan sa
sang bansa.
umutukoy ito sa proseso kung saan ang
ga pampublikong institusyon ay
aghahatid ng kapakanang pampubliko,
angangasiwa sa pag-aaring yaman ng
ubliko, at tinitiyak na mapangalagaan
ng mga karapatang pantao, maging
alaya sa pang-aabuso
t korapsiyon, at may pagpapahalaga sa
Ang mabuting pamamahala ay nakikilahok
(participatory), nakatuon sa
pagkakasundo (consensus oriented), may
pananagutan (accountable), transparent,
tumutugon (responsive), mabisa (effective
and efficient), pantay-pantay at
nakapaloob (equitable and inclusive) at
sumusunod sa pananaig ng batas (rule of
law).
ALAMIN
1. Pakikilahok (participation).
Ang pakikilahok ng mga lalaki at babae ay isang
mahalagang pundasyon ng mabuting pamamahala. Lahat
ay dapat magkaroon ng pagkakataong mapakinggan sa
pagbuo ng desisyon.
2. Pananaig ng batas
(rule of law).
Ang pagpapatupad ng mga batas ay nararapat
lamang na pantay-pantay, walang mayaman at walang
mahirap, lalo’t higit ang mga batas ukol sa karapatang
pantao.
3. Transparency.
Ang transparency ay nakaugat sa malayang
pagdaloy ng mga impormasyon.
4. Pagtugon
(responsiveness).
Ang mga institusyon at mga proseso ay dapat na
nakatutugon sa mga pangangailangan ng tao sa loob ng
isang takdang panahon.
5. Nakatuon sa
pagkakasundo (consensus
oriented).
Ang mabuting pamamahala ay namamagitan sa
magkakaibang mga interes upang makabuo ng isang
desisyong makabubuti sa interes ng lahat ng grupo at, kung
maaari, sa mga polisi-ya at hakbangin.
6. Katarungan at
napapabilang (equity and
inclusiveness).
Lahat ng lalaki at babae ay dapat mabigyan ng
pagkakataon na mapanatili o mapagbuti ang kanilang
kagalingan
7. Mabisa (effectiveness and
efficiency).
Ang mga hakbangin o proseso at institusyon ay nakabubuo
ng resultang makatutugon sa mga pangangailangan ng tao
gamit lamang ang matalinong paggamit sa limitadong
yaman ng lipunan
8. Pananagutan
(aacountability).
Ang lahat ng gumagawa ng desisyon ay may pananagutan
sa publiko.
MGA KATANGIAN NG
GOOD GOVERNANCE
ALAMIN
May pananagutan ang mga
opisyal ng pamahalaan at maging
ang pribadong sekor at mga
organisasyon ng civil society sa
mamamayan pagdating sa mga
pagpapasyang nakaaapekto sa
pangkalahatang interes ng isang
pamayanan at ng bansa sa
kabuuan.
1. Kapanagutang Politikal
Hindi magiging posible
ang pagkakaroon ng isang
mabuting pamamahala
kung walang kapanagutan
at katapatan sa panig ng
pamahalaan at
mamamayang laging
mulat sa mga gawain ng
pamahalaan.
SIMULAN NA
GAWAIN
MGA
PAGYAMANIN
J U M B L E D S A L I TA !
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang
sumusunod na pahayag. Isulat sa papel
ang salitang inilalarawan ng sumusunod na
bilang sa tulong ng jumbled letters.
1. Ako ang interaksiyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa
corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal.
A N V E G O E R N C
2. Ako ang paggamit ng posisyon sa pamahalaan upang palaganapin
ang pansariling interes.
I O N O R C R P U T
PAGYAMANIN
J U M B L E D S A L I TA !
3. Ako ang nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng aktibong
ugnayan ang mga mamamayan sa pamahalaan upang bumuo ng
karampatang solusyon sa mga hamon ng lipunan.
I C I P A P A R T T R O Y V E A N R N C E G O
4. Ako ang nagbibigay sa mga mamamayan na magkaroon ng
kamalayan sa nagaganap sa pamahalaan at makalahok sa mga gawain
nito.
E N C Y N S P A R T A R
PAGYAMANIN
J U M B L E D S A L I TA !
5. Ako ang prosesong naghahatid ng kapakanang pampubliko,
nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko, at tumitiyak na
mapangalagaan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang-
aabuso at korapsiyon, at may pagpapahalaga sa rule of law.
O D G O R O N G V E A N C E
SANGGUNIAN
A. AKLAT Rosemarie C. Blando et. al. Kasaysayan ng Daigdig.
Araling Panlipunan Modyul para sa Mag – aaral
B. Website
https://www.google.com/search?q=project+ease+modules+in+araling+
panlipunan+8+neokolonyalismo&tbm
https://www.google.com/search?q=ideolohiyang+liberalismo&tbm
https://www.google.com/search?q=neokolonyalismo&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=cold+war&tbm=isch&ved=2ahU
https:/ /tl.m.wikipedia.Org.
If slavery is
not wrong,
nothing is
wrong.
“
Abraham Lincoln
SALAMAT
MARAMING

More Related Content

What's hot

Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
edmond84
 
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunanAp10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Mylene Pilongo
 
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
Cashmir Bermejo
 
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxGender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
ChristianChoco5
 
Pagkamamamayan
PagkamamamayanPagkamamamayan
Pagkamamamayan
froidelyn docallas
 
Konsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at SexKonsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at Sex
Rozzie Jhana CamQue
 
Papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala
Papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahalaPapel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala
Papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala
Loriejoey Aleviado
 
10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa
ARLYN P. BONIFACIO
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
Laylie Guya
 
Module 2 isyu sa paggawa
Module 2 isyu sa paggawaModule 2 isyu sa paggawa
Module 2 isyu sa paggawa
edwin planas ada
 
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETYPAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
Miss Ivy
 
Konsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sex
Aileen Enriquez
 
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptxQuarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
ARLYN P. BONIFACIO
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
edmond84
 
Sex at gender
Sex at genderSex at gender
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
CleeYu
 
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokModyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
edwin planas ada
 
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOKPOLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK
Miss Ivy
 
Ang Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa
Ang Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at BansaAng Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa
Ang Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa
Eddie San Peñalosa
 

What's hot (20)

Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
Aralin 2 Mga Karapatang Pantao
 
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunanAp10 ibat ibang kasarian sa lipunan
Ap10 ibat ibang kasarian sa lipunan
 
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
 
Politikal na Pakikilahok.pptx
Politikal na Pakikilahok.pptxPolitikal na Pakikilahok.pptx
Politikal na Pakikilahok.pptx
 
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptxGender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
Gender Roles sa Iba't Ibang Bahagi ng Daigdig.pptx
 
Pagkamamamayan
PagkamamamayanPagkamamamayan
Pagkamamamayan
 
Konsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at SexKonsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at Sex
 
Papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala
Papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahalaPapel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala
Papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala
 
10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa10 ap mga isyu sa paggawa
10 ap mga isyu sa paggawa
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
 
Module 2 isyu sa paggawa
Module 2 isyu sa paggawaModule 2 isyu sa paggawa
Module 2 isyu sa paggawa
 
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETYPAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
 
Konsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sex
 
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptxQuarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
 
Sex at gender
Sex at genderSex at gender
Sex at gender
 
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa KababaihanDiskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
Diskriminasyon at Karahasan sa Kababaihan
 
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokModyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
 
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOKPOLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK
 
Ang Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa
Ang Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at BansaAng Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa
Ang Ibat Ibang Gawaing Pansibiko sa Pamayanan at Bansa
 

Similar to MABUTING-PAMAMAHALA.pptx

Aralin 3 Politikal na Pakikilahok
Aralin 3 Politikal na PakikilahokAralin 3 Politikal na Pakikilahok
Aralin 3 Politikal na Pakikilahok
DEPED
 
453198259-group6-apan-pptx.pptx
453198259-group6-apan-pptx.pptx453198259-group6-apan-pptx.pptx
453198259-group6-apan-pptx.pptx
CadalinMarjorieC
 
Demokrasya
DemokrasyaDemokrasya
Demokrasyaladucla
 
Unit Plan III - Grade Six
Unit Plan III - Grade Six Unit Plan III - Grade Six
Unit Plan III - Grade Six
Mavict Obar
 
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxAP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
JohnreyRadoc
 
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdfpolitikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
Angelle Pantig
 
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptxModyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
LawrenceDuque
 
Ap10 q4-aralin iii
Ap10 q4-aralin iiiAp10 q4-aralin iii
Ap10 q4-aralin iii
mark malaya
 
Pamahalaan
PamahalaanPamahalaan
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
MERLINDAELCANO3
 
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
ruth ferrer
 
Politikal na Pakikilahok
  Politikal na Pakikilahok  Politikal na Pakikilahok
Politikal na Pakikilahok
Rozzie Jhana CamQue
 
AP10-CORRUPTION.pptx
AP10-CORRUPTION.pptxAP10-CORRUPTION.pptx
AP10-CORRUPTION.pptx
MERLINDAELCANO3
 
Politikal at Sibikong Pakikilahok
Politikal at Sibikong PakikilahokPolitikal at Sibikong Pakikilahok
Politikal at Sibikong Pakikilahok
nbpuno923
 
G10-Politikal .pptx
G10-Politikal .pptxG10-Politikal .pptx
G10-Politikal .pptx
JenniferApollo
 
ESP report .pdf
ESP report .pdfESP report .pdf
ESP report .pdf
KrystalleMirahCasawa
 
Politikal na Pakikilahok Civil Society.pptx
Politikal na Pakikilahok Civil Society.pptxPolitikal na Pakikilahok Civil Society.pptx
Politikal na Pakikilahok Civil Society.pptx
EvelynDelaTorre11
 
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
Department of Education-Philippines
 
Tungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayanTungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayanSherwin Dulay
 

Similar to MABUTING-PAMAMAHALA.pptx (20)

Aralin 3 Politikal na Pakikilahok
Aralin 3 Politikal na PakikilahokAralin 3 Politikal na Pakikilahok
Aralin 3 Politikal na Pakikilahok
 
453198259-group6-apan-pptx.pptx
453198259-group6-apan-pptx.pptx453198259-group6-apan-pptx.pptx
453198259-group6-apan-pptx.pptx
 
Demokrasya
DemokrasyaDemokrasya
Demokrasya
 
Unit Plan III - Grade Six
Unit Plan III - Grade Six Unit Plan III - Grade Six
Unit Plan III - Grade Six
 
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxAP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
 
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdfpolitikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
 
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptxModyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
 
Ap10 q4-aralin iii
Ap10 q4-aralin iiiAp10 q4-aralin iii
Ap10 q4-aralin iii
 
Pamahalaan
PamahalaanPamahalaan
Pamahalaan
 
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
 
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
 
Politikal na Pakikilahok
  Politikal na Pakikilahok  Politikal na Pakikilahok
Politikal na Pakikilahok
 
AP10-CORRUPTION.pptx
AP10-CORRUPTION.pptxAP10-CORRUPTION.pptx
AP10-CORRUPTION.pptx
 
Modyul 2 lipunang pampolitika
Modyul 2  lipunang pampolitikaModyul 2  lipunang pampolitika
Modyul 2 lipunang pampolitika
 
Politikal at Sibikong Pakikilahok
Politikal at Sibikong PakikilahokPolitikal at Sibikong Pakikilahok
Politikal at Sibikong Pakikilahok
 
G10-Politikal .pptx
G10-Politikal .pptxG10-Politikal .pptx
G10-Politikal .pptx
 
ESP report .pdf
ESP report .pdfESP report .pdf
ESP report .pdf
 
Politikal na Pakikilahok Civil Society.pptx
Politikal na Pakikilahok Civil Society.pptxPolitikal na Pakikilahok Civil Society.pptx
Politikal na Pakikilahok Civil Society.pptx
 
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
Ang mga Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran ng Bansa...
 
Tungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayanTungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayan
 

MABUTING-PAMAMAHALA.pptx

 • 1.
 • 4. Do you know ABOUT SEARCH ENGINE MELC-BASED
 • 5. Layunin : Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa pagkakaron ng isang mabuting pamahalaan Week 7-8
 • 6.
 • 7. Paunang Gawain Basahin at unawain ang mga katanungan. Isulat sa papel ang letra ng iyong sagot.
 • 8. 1. Ito ay tumutukoy sa interaksiyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal. A. administrasyon C. pamahalaan B. gobyerno D. pamamahala 2. Upang mapag-aralan ang Estado ng demokrasya sa 167 na bansa sa mundo, ginagamit ang panukat na ito. A. political index C. consumer price index B. democracy index D. corruption perceptions index
 • 9. 3. Sa isinagawang 2019 Democracy Index, ang Pilipinas ay lumabas na nasa: A. 49th sa buong mundo. C. 59th sa buong mundo. B. 54th sa buong mundo. D. 64th sa buong mundo. 4. Sa kabila ng pagkakaroon ng demokrasya sa Pilipinas, itinuturing na flawed democracy ang umiiral sa bansa dahil sa: A. hindi nagkakaroon ng malayang halalan. B. mahinang politikal na pakikilahok ng mga tao. C. hindi matalinong pagboto ng mga mamamayan. D. mababang pagpapahalaga sa karapatan ng mga tao.
 • 10. 5. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng posisyon sa pamahalaaan upang palaganapin ang pansariling interes. A. korapsiyon B. pagnanakaw C. pandarambong D. pang-aabuso
 • 11.
 • 12.
 • 13. NGAYONG ALAM MO NA ANG MGA ISYU AT HAMON UKOL SA MGA EPEKTO NG AKTIBONG PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN SA MGA GAWAING PANSIBIKO, DADAKO NAMAN TAYO SA ISA PA SA MGA MAHAHALAGANG PAKSA SA KASALUKUYANG PANAHON
 • 14. Suriing mabuti ang mga pagbabagong naganap sa inyong pamayanan, bayan o lungsod. Sa pamamagitan ng husay mo sa pagguhit, ipakita ang mga pagbabagong ito. Tukuyin din ang mga tao o personalidad, grupo at mga samahan na nanguna sa transpormasyon ng inyong lugar. Pagkatapos ay lagyan ng isang maiksing paliwanag ang iyong iginuhit sa ibabang bahagi ng papel.
 • 15.
 • 16.
 • 17. Mabuting Pamamahala o Good Governance ARALIN NATIN
 • 19.
 • 20. Gaya ng Kodigo ng Pagkamamamayan at Kagandahang Asal, ikaw bilang isang kabataang Pilipino ay may magagawa upang patuloy na maging kabalikat ng pamahalaan sa pagsusulong ng kabutihang panlahat at pambansang kaunlaran.
 • 21. Bakit mahalaga para sa atin ang paglahok sa mga nagaganap sa ating pamahalaan o lipunan sa kabuoan? Ano ba ang kalagayan ng demokrasya sa kasalukuyan?
 • 23. Ano ba ang governance o pamamahala? PAMAMAHALA
 • 24. Ayon kay Gerardo Bulatao, ang pinuno ng Local Governance Citizens and Network, ang governance ay interaksiyon ng mga ahensiya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal (ANGOC, 2006).
 • 25. sang pandaigdigang institusyong inansiyal na agpapautang sa mga papaunlad na bansa developing countries, ang good overnance ay isang paraan ng agsasakatuparan ng kapangyarihang angasiwa sa economic at social ources ng bansa para sa kaunlaran
 • 26. ng good governance ang isa sa mga alik na nakaaapekto sa mabuting aggamit ng yaman o resources upang abawasan ang bahagdan ng kahirapan sa sang bansa.
 • 27. umutukoy ito sa proseso kung saan ang ga pampublikong institusyon ay aghahatid ng kapakanang pampubliko, angangasiwa sa pag-aaring yaman ng ubliko, at tinitiyak na mapangalagaan ng mga karapatang pantao, maging alaya sa pang-aabuso t korapsiyon, at may pagpapahalaga sa
 • 28. Ang mabuting pamamahala ay nakikilahok (participatory), nakatuon sa pagkakasundo (consensus oriented), may pananagutan (accountable), transparent, tumutugon (responsive), mabisa (effective and efficient), pantay-pantay at nakapaloob (equitable and inclusive) at sumusunod sa pananaig ng batas (rule of law).
 • 30. 1. Pakikilahok (participation). Ang pakikilahok ng mga lalaki at babae ay isang mahalagang pundasyon ng mabuting pamamahala. Lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataong mapakinggan sa pagbuo ng desisyon.
 • 31. 2. Pananaig ng batas (rule of law). Ang pagpapatupad ng mga batas ay nararapat lamang na pantay-pantay, walang mayaman at walang mahirap, lalo’t higit ang mga batas ukol sa karapatang pantao.
 • 32. 3. Transparency. Ang transparency ay nakaugat sa malayang pagdaloy ng mga impormasyon.
 • 33. 4. Pagtugon (responsiveness). Ang mga institusyon at mga proseso ay dapat na nakatutugon sa mga pangangailangan ng tao sa loob ng isang takdang panahon.
 • 34. 5. Nakatuon sa pagkakasundo (consensus oriented). Ang mabuting pamamahala ay namamagitan sa magkakaibang mga interes upang makabuo ng isang desisyong makabubuti sa interes ng lahat ng grupo at, kung maaari, sa mga polisi-ya at hakbangin.
 • 35. 6. Katarungan at napapabilang (equity and inclusiveness). Lahat ng lalaki at babae ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mapanatili o mapagbuti ang kanilang kagalingan
 • 36. 7. Mabisa (effectiveness and efficiency). Ang mga hakbangin o proseso at institusyon ay nakabubuo ng resultang makatutugon sa mga pangangailangan ng tao gamit lamang ang matalinong paggamit sa limitadong yaman ng lipunan
 • 37. 8. Pananagutan (aacountability). Ang lahat ng gumagawa ng desisyon ay may pananagutan sa publiko.
 • 38. MGA KATANGIAN NG GOOD GOVERNANCE ALAMIN
 • 39. May pananagutan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang pribadong sekor at mga organisasyon ng civil society sa mamamayan pagdating sa mga pagpapasyang nakaaapekto sa pangkalahatang interes ng isang pamayanan at ng bansa sa kabuuan. 1. Kapanagutang Politikal
 • 40.
 • 41.
 • 42. Hindi magiging posible ang pagkakaroon ng isang mabuting pamamahala kung walang kapanagutan at katapatan sa panig ng pamahalaan at mamamayang laging mulat sa mga gawain ng pamahalaan.
 • 44. PAGYAMANIN J U M B L E D S A L I TA ! Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na pahayag. Isulat sa papel ang salitang inilalarawan ng sumusunod na bilang sa tulong ng jumbled letters. 1. Ako ang interaksiyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal. A N V E G O E R N C 2. Ako ang paggamit ng posisyon sa pamahalaan upang palaganapin ang pansariling interes. I O N O R C R P U T
 • 45. PAGYAMANIN J U M B L E D S A L I TA ! 3. Ako ang nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng aktibong ugnayan ang mga mamamayan sa pamahalaan upang bumuo ng karampatang solusyon sa mga hamon ng lipunan. I C I P A P A R T T R O Y V E A N R N C E G O 4. Ako ang nagbibigay sa mga mamamayan na magkaroon ng kamalayan sa nagaganap sa pamahalaan at makalahok sa mga gawain nito. E N C Y N S P A R T A R
 • 46. PAGYAMANIN J U M B L E D S A L I TA ! 5. Ako ang prosesong naghahatid ng kapakanang pampubliko, nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko, at tumitiyak na mapangalagaan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang- aabuso at korapsiyon, at may pagpapahalaga sa rule of law. O D G O R O N G V E A N C E
 • 47. SANGGUNIAN A. AKLAT Rosemarie C. Blando et. al. Kasaysayan ng Daigdig. Araling Panlipunan Modyul para sa Mag – aaral B. Website https://www.google.com/search?q=project+ease+modules+in+araling+ panlipunan+8+neokolonyalismo&tbm https://www.google.com/search?q=ideolohiyang+liberalismo&tbm https://www.google.com/search?q=neokolonyalismo&tbm=isch&ved https://www.google.com/search?q=cold+war&tbm=isch&ved=2ahU https:/ /tl.m.wikipedia.Org.
 • 48. If slavery is not wrong, nothing is wrong. “ Abraham Lincoln