SlideShare a Scribd company logo
L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. (09) 329 6011
toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi
Lähialueyhteistyö
Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Miksi lähialueyhteistyö?
16.6.2016Julia Kuokkanen
Vaikuttamistyö on lasten
edun ja oikeuksien
edistämistä
Lyhyen ja pitkän ajanvälin
tavoitteet:
• Yksilötasolla
• Yhteiskunnallisella tasolla
www.lskl.fi
Yhteiskunnan tasolla
16.6.2016Julia Kuokkanen
Lapsen
etu ja
oikeudet
Suomalaisen
lastensuojelun
tuntemusta
Venäjällä ja
Venäjän
lastensuojelun
tuntemusta
Suomessa
Yhteistyötä
venäläisten
lastensuojelujärj
estöjen ja –
viranomaisten
kanssa
Osaamisen
vahvistaminen
Koulutukset ja
yhteistyösemi-
naarit
Hankkeen ja
projektit
www.lskl.fi
30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä?
• 1980-luvun loppu oli poikkeuksellisen vaikeaa aikaa Venäjälle.
• 1990-luvun poliittinen ja taloudellinen romahdus johti
ylivoimaisen suureen lasten asunnottomuuteen ja
yhteiskunnallisen hyvinvointijärjestelmän totaalisen hajoamiseen.
• Tilastojen mukaan Venäjällä oli 1990-luvulla noin 2–3 miljoonaa
huumeiden käyttäjää, joista 60 % oli lapsia. Virallisten tietojen
perusteella 1990-luvulla Venäjällä oli noin 500 000 orpoa.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä?
• Vuonna 1989 LSKL:n suunnittelijana työskentelyt Martti
Kemppainen otti ensimmäisen askelen kohti lähialueyhteistyötä.
• Ensimmäisellä matkallaan Karjalaan Martti tutustui Neuvostoliiton
sosiaalihuoltojärjestelmään.
• 1990- luvun alussa Venäjällä jouduttiin myöntämään sosiaalisten
ongelmien olemassa olo ja samalla heräsi halu parantaa tilannetta.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä?
• Lähialueyhteistyö alkoi ensimmäisestä 6-vuoden hankkeesta, joka
käynnistyi 1990-luvun alkuvaiheessa. Hankkeeseen osallistuvat
Karjalan tasavalta, LSKL ja Viro.
• Vuonna 1993 Venäjän sosiaalipolitiikassa alkoi tapahtua; 1993
allekirjoitettiin ensimmäinen laki naisten- ja lasten suojelusta.
• Vuonna 2008 Venäjä allekirjoitti YK:n yleissopimuksen lapsen
oikeuksista.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä?
• 1997–2010 välisinä vuosina lähialueyhteistyö Karjalan tasavallan kanssa
oli hyvin aktiivista ja systemaattista.
• Lukuisat kahden maan väliset projektit ovat edistäneet mm.
lastenoikeuksien toteutumista ja ammattilista osaamista
 sosiaalihuoltojärjestelmän rakenteiden kehittämistä lasten edun näkökulmasta
edesauttaneet muiden lastensuojeluun liittyvien reformien käynnistymistä
Karjalassa.
• Vuonna 2010 Petroskoi liittyiUnicef:in lapsiystävällisen kaupungin
ohjelmaan.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Tämänhetkinen tilanne Venäjällä
• Vaikeissa sosiaalisissa ja taloudellisissa olosuhteissa elää noin 3 miljoona lasta.
• Lastensuojelujärjestelmä on edelleen sijaishuoltopainotteinen ja perheiden
ongelmiin puututaan myöhään, jolloin tilanne on usein kärjistynyt.
• Tällöin interventio johtaa usein lasten sijoitukseen ja vanhempien oikeuksien
rajoittamiseen tai menettämiseen oikeuden päätöksellä.
• Vanhemman oikeuksien menettäminen on useimmiten adoptioon verrattava
prosessi, jossa lapsi ei palaudu biologisen perheen luo.
• Samalla adoptoidut lapset menettävät materiaaliset ja immateriaaliset
oikeutensa sekä vapautuvat velvoitteistaan suhteessa biologisiin vanhempiinsa.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Tämänhetkinen tilanne Venäjällä
• Venäjällä kehitetään parhaillaan koko sijaishuollon järjestelmää
hajauttamisperiaatteen pohjalta.
• Orpojen ja sosiaalisten orpojen määrä on laskenut ja
perhesijoitusten määrä on kasvanut.
• Vuonna 2013 yhteensä 78 % Moskovan alueen orvoista oli
sijoitettuna perheisiin.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Yhteistyö yhteiskunnan tasolla
16.6.2016Julia Kuokkanen
Petroskoi –
lapsiystävällinen
kaupunki
 Kouluterveyskysely
2016
www.lskl.fi
Yhteistyö yksilön tasolla
• Vuonna 2014 käynnistyi uusi lähialueyhteistyöhanke.
• Tukemalla äitejä varmistetaan lapsen hyvinvointi sekä ehkäistään
riskiä lapsesta luopumiseen tai lapsen hylkäämiseen.
• Hanke on saanut tukea 7:nde Marsin säätiöltä ja on suunniteltu
jatkamaan vuoteen 2016
• Hankeen tavoitteena on järjestää 10-15 em. kohderyhmään
kuuluvalle nuorelle konkreettista tukea ja apua heidän yksilöllisten
tarpeittensa mukaisesti.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Konkreettiset toimenpiteet
• Vanhemmuuskurssi (vanhempainkoulu): Vuoden 2015 aikana 177
lastenkodeista itsenäiseen elämään siirtynyttä nuorta sai apua ja
neuvontaa hankeen puitteessa.
• Vastaavasta vuonna 2014 apua ja tukea sai 67 henkilöä. Hankkeen
aikana on onnistettu yhdistämään ja vahvistamaan kansalaisten ja
asiantuntijoiden yhteistyötä lastensuojelun kontekstissa.
• Hankkeen puitteissa on muodostunut sosiaalinen verkosto, jonka
avulla lastenkodista siirtyneet äidit ovat saanet apua itsenäistymiseen
ja vanhemmuuteen.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Konkreettiset toimenpiteet
• Vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden koulutus ja konsultaatio
• Äiti-lapsikerho ja vanhempainkahvila
• Perheretket ja virkistysmatkat
• Oppaat ammattilaisille ja perheille
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Tukihenkilötyön koulutukset
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
Lapset eivät voi odottaa
•Kansainvälinen yhteistyö on yksi Lastensuojelun
Keskusliiton tärkeimmistä painopisteistä.
•Valtakunnallinen Venäjä-työryhmä on aloittanut
toimintansa
•Vuonna 2015 on saanut alkuunsa myös toinen
lähialueyhteistyöhanke.
16.6.2016Julia Kuokkanen
www.lskl.fi
KIITOS 
KIITOS 
16.6.2016Julia Kuokkanen

More Related Content

What's hot

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Strateginen tutkimus
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
LIKESresearchcenter
 
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Strateginen tutkimus
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Kuopionkaupunki
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
THL
 
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Kouluterveyskysely
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
THL
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri HänninenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Matti Rimpelä
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveiset
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveisetLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveiset
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveiset
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 

What's hot (15)

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
 
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
 
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri HänninenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveiset
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveisetLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveiset
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Kuntien terveiset
 

Viewers also liked

Cancerigenos tabla
Cancerigenos tablaCancerigenos tabla
Cancerigenos tabla
LUZ ELENA GALINDO VALDIVIESO
 
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
Prajak NaJa
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Bristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial Plan
Bristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial PlanBristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial Plan
Bristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial Plan
West of England: building our future
 
K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015
K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015
K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015
Kevin Carr
 
Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4
Songanle
 
Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...
Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...
Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...
mariahmadigan
 
Konec dieselů_Halatka_Týden
Konec dieselů_Halatka_TýdenKonec dieselů_Halatka_Týden
Konec dieselů_Halatka_TýdenDavid Halatka
 
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
The Importance of Latin American Market | Maximo Cavazzani
The Importance of Latin American Market | Maximo CavazzaniThe Importance of Latin American Market | Maximo Cavazzani
The Importance of Latin American Market | Maximo Cavazzani
Emily Baker
 
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaKänkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Lastensuojelun Keskusliitto
 
congruence lattices of algebras
congruence lattices of algebrascongruence lattices of algebras
congruence lattices of algebras
filipke85
 
SKTA Accomplishments
SKTA AccomplishmentsSKTA Accomplishments
SKTA Accomplishments
Eric Bolin
 
Case Study - Informatica
Case Study - InformaticaCase Study - Informatica
Case Study - Informatica
Jenny Lee Thompson
 

Viewers also liked (16)

Cancerigenos tabla
Cancerigenos tablaCancerigenos tabla
Cancerigenos tabla
 
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
 
Bristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial Plan
Bristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial PlanBristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial Plan
Bristol Junior Chamber hears about West of England Joint Spatial Plan
 
K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015
K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015
K Kris Carr Course Project Final Draft 10122015
 
Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4
 
Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...
Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...
Group 2 presentation center for the study of empathetic therapy, education &a...
 
Konec dieselů_Halatka_Týden
Konec dieselů_Halatka_TýdenKonec dieselů_Halatka_Týden
Konec dieselů_Halatka_Týden
 
classical
classicalclassical
classical
 
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
Yhteistyön onnistumiset ja haasteet – käytännön kokemuksia lastensuojelun läh...
 
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
 
The Importance of Latin American Market | Maximo Cavazzani
The Importance of Latin American Market | Maximo CavazzaniThe Importance of Latin American Market | Maximo Cavazzani
The Importance of Latin American Market | Maximo Cavazzani
 
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaKänkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
 
congruence lattices of algebras
congruence lattices of algebrascongruence lattices of algebras
congruence lattices of algebras
 
SKTA Accomplishments
SKTA AccomplishmentsSKTA Accomplishments
SKTA Accomplishments
 
Case Study - Informatica
Case Study - InformaticaCase Study - Informatica
Case Study - Informatica
 

Similar to Lähialueyhteistyö

Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyöEtsivä nuorisotyö
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun KeskusliittoLastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsyLonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsy
Kirsti Lonka
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveysJuurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväLasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
THL
 
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluPALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
THL
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
THL
 
Pori 17.11.2011
Pori 17.11.2011Pori 17.11.2011
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
EHYT
 
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
THL
 
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksia
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksiaLasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksia
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksia
THL
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Fgm seminaari 2015_11_24
Fgm seminaari 2015_11_24Fgm seminaari 2015_11_24
Fgm seminaari 2015_11_24
Satu Jokela
 
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Kai Kortelainen
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossaTurvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
THL
 

Similar to Lähialueyhteistyö (20)

Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
 
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyöEtsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
 
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun KeskusliittoLastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsyLonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsy
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
 
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveysJuurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
 
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväLasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
 
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluPALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
 
Pori 17.11.2011
Pori 17.11.2011Pori 17.11.2011
Pori 17.11.2011
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
 
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
 
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksia
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksiaLasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksia
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman väliarvioinnin tuloksia
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
 
Fgm seminaari 2015_11_24
Fgm seminaari 2015_11_24Fgm seminaari 2015_11_24
Fgm seminaari 2015_11_24
 
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
 
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossaTurvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Lähialueyhteistyö

 • 1. L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Lähialueyhteistyö Julia Kuokkanen
 • 2. www.lskl.fi Miksi lähialueyhteistyö? 16.6.2016Julia Kuokkanen Vaikuttamistyö on lasten edun ja oikeuksien edistämistä Lyhyen ja pitkän ajanvälin tavoitteet: • Yksilötasolla • Yhteiskunnallisella tasolla
 • 3. www.lskl.fi Yhteiskunnan tasolla 16.6.2016Julia Kuokkanen Lapsen etu ja oikeudet Suomalaisen lastensuojelun tuntemusta Venäjällä ja Venäjän lastensuojelun tuntemusta Suomessa Yhteistyötä venäläisten lastensuojelujärj estöjen ja – viranomaisten kanssa Osaamisen vahvistaminen Koulutukset ja yhteistyösemi- naarit Hankkeen ja projektit
 • 4. www.lskl.fi 30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä? • 1980-luvun loppu oli poikkeuksellisen vaikeaa aikaa Venäjälle. • 1990-luvun poliittinen ja taloudellinen romahdus johti ylivoimaisen suureen lasten asunnottomuuteen ja yhteiskunnallisen hyvinvointijärjestelmän totaalisen hajoamiseen. • Tilastojen mukaan Venäjällä oli 1990-luvulla noin 2–3 miljoonaa huumeiden käyttäjää, joista 60 % oli lapsia. Virallisten tietojen perusteella 1990-luvulla Venäjällä oli noin 500 000 orpoa. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 5. www.lskl.fi 30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä? • Vuonna 1989 LSKL:n suunnittelijana työskentelyt Martti Kemppainen otti ensimmäisen askelen kohti lähialueyhteistyötä. • Ensimmäisellä matkallaan Karjalaan Martti tutustui Neuvostoliiton sosiaalihuoltojärjestelmään. • 1990- luvun alussa Venäjällä jouduttiin myöntämään sosiaalisten ongelmien olemassa olo ja samalla heräsi halu parantaa tilannetta. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 6. www.lskl.fi 30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä? • Lähialueyhteistyö alkoi ensimmäisestä 6-vuoden hankkeesta, joka käynnistyi 1990-luvun alkuvaiheessa. Hankkeeseen osallistuvat Karjalan tasavalta, LSKL ja Viro. • Vuonna 1993 Venäjän sosiaalipolitiikassa alkoi tapahtua; 1993 allekirjoitettiin ensimmäinen laki naisten- ja lasten suojelusta. • Vuonna 2008 Venäjä allekirjoitti YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 7. www.lskl.fi 30 vuotta yhteistyötä - mitä tuli tehtyä? • 1997–2010 välisinä vuosina lähialueyhteistyö Karjalan tasavallan kanssa oli hyvin aktiivista ja systemaattista. • Lukuisat kahden maan väliset projektit ovat edistäneet mm. lastenoikeuksien toteutumista ja ammattilista osaamista  sosiaalihuoltojärjestelmän rakenteiden kehittämistä lasten edun näkökulmasta edesauttaneet muiden lastensuojeluun liittyvien reformien käynnistymistä Karjalassa. • Vuonna 2010 Petroskoi liittyiUnicef:in lapsiystävällisen kaupungin ohjelmaan. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 8. www.lskl.fi Tämänhetkinen tilanne Venäjällä • Vaikeissa sosiaalisissa ja taloudellisissa olosuhteissa elää noin 3 miljoona lasta. • Lastensuojelujärjestelmä on edelleen sijaishuoltopainotteinen ja perheiden ongelmiin puututaan myöhään, jolloin tilanne on usein kärjistynyt. • Tällöin interventio johtaa usein lasten sijoitukseen ja vanhempien oikeuksien rajoittamiseen tai menettämiseen oikeuden päätöksellä. • Vanhemman oikeuksien menettäminen on useimmiten adoptioon verrattava prosessi, jossa lapsi ei palaudu biologisen perheen luo. • Samalla adoptoidut lapset menettävät materiaaliset ja immateriaaliset oikeutensa sekä vapautuvat velvoitteistaan suhteessa biologisiin vanhempiinsa. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 9. www.lskl.fi Tämänhetkinen tilanne Venäjällä • Venäjällä kehitetään parhaillaan koko sijaishuollon järjestelmää hajauttamisperiaatteen pohjalta. • Orpojen ja sosiaalisten orpojen määrä on laskenut ja perhesijoitusten määrä on kasvanut. • Vuonna 2013 yhteensä 78 % Moskovan alueen orvoista oli sijoitettuna perheisiin. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 10. www.lskl.fi Yhteistyö yhteiskunnan tasolla 16.6.2016Julia Kuokkanen Petroskoi – lapsiystävällinen kaupunki  Kouluterveyskysely 2016
 • 11. www.lskl.fi Yhteistyö yksilön tasolla • Vuonna 2014 käynnistyi uusi lähialueyhteistyöhanke. • Tukemalla äitejä varmistetaan lapsen hyvinvointi sekä ehkäistään riskiä lapsesta luopumiseen tai lapsen hylkäämiseen. • Hanke on saanut tukea 7:nde Marsin säätiöltä ja on suunniteltu jatkamaan vuoteen 2016 • Hankeen tavoitteena on järjestää 10-15 em. kohderyhmään kuuluvalle nuorelle konkreettista tukea ja apua heidän yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 12. www.lskl.fi Konkreettiset toimenpiteet • Vanhemmuuskurssi (vanhempainkoulu): Vuoden 2015 aikana 177 lastenkodeista itsenäiseen elämään siirtynyttä nuorta sai apua ja neuvontaa hankeen puitteessa. • Vastaavasta vuonna 2014 apua ja tukea sai 67 henkilöä. Hankkeen aikana on onnistettu yhdistämään ja vahvistamaan kansalaisten ja asiantuntijoiden yhteistyötä lastensuojelun kontekstissa. • Hankkeen puitteissa on muodostunut sosiaalinen verkosto, jonka avulla lastenkodista siirtyneet äidit ovat saanet apua itsenäistymiseen ja vanhemmuuteen. 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 13. www.lskl.fi Konkreettiset toimenpiteet • Vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden koulutus ja konsultaatio • Äiti-lapsikerho ja vanhempainkahvila • Perheretket ja virkistysmatkat • Oppaat ammattilaisille ja perheille 16.6.2016Julia Kuokkanen
 • 15. www.lskl.fi Lapset eivät voi odottaa •Kansainvälinen yhteistyö on yksi Lastensuojelun Keskusliiton tärkeimmistä painopisteistä. •Valtakunnallinen Venäjä-työryhmä on aloittanut toimintansa •Vuonna 2015 on saanut alkuunsa myös toinen lähialueyhteistyöhanke. 16.6.2016Julia Kuokkanen