SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. (09) 329 6011
toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi
Lasten ja perheiden hyvinvointi
tulevaisuudessa
Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen
Ohjelmajohtaja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Suomalaiset lapsiperheet
Lähde: Tilastokeskus – SVT: Perheet
• Perheisiin kuuluu 75 % väestöstä.
• Lapsiperheitä 39%
• Keskimäärin lapsia 1,84
• Valtaosa lapsista asuu kahden vanhemman perheessä.
• Kokonaan vieraskielisiä perheitä 3 %
• Suurin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset perheet.
• Lapsista 6 % ulkomaalaistaustaisia.
• Nuorten kotoamuutto pysynyt ennallaan
• Tytöistä 68% ja pojista 45 % lähtenyt kotoa 20-
vuotiaana.
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Lapsuudessa luodaan perusta
hyvinvoinnille
• Yli 100 000 Suomessa elävää lasta elää pienituloisissa
kotitalouksissa.
• Oppimis- ja terveyserot repeytyvät
• Koululaisten terveys:
• 16% kokee väsymystä lähes päivittäin, 10% ei yhtään
läheistä ystävää,
• 12% kokee ahdistuneisuutta, ylipainoa on 16 prosentilla
• Lapset kokevat väkivaltaa yleisemmin kuin aikuiset
• Elämän tyytyväisyyden keskiarvo 8,5 (Nuorisobarometri 2015)
• Lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa yli 90 000 lasta
ja 10 575 lasta on huostassa
• Lapsiuhritutkimus 2014, Nuorisobarometri 2015, Kouluterveyskysely, Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja, THL
lastensuojelutilastot2014
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
Lapsi- ja
perhepolitiikkaHanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Systemaattista ja ennakoivaa lapsi- ja
perhepolitiikkaa?
• Rajanveto lapsi- ja perhepolitiikan välillä on liukuva.
• Perhepolitiikalla vahvat perinteet.
• Perheoikeus
• Lapsiperheiden tulonsiirrot
• Lapsiperheille suunnatut julkiset palvelut
• Lapsipolitiikka rakentuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
• Kansainvälisten oikeuksien ja elinolojen yhteiskunnallinen turvaaminen.
• Protection-Provision-Participation
• YK:n lapsen oikeuksien komitean suositus Suomelle:
• Tarvitaan lapsen oikeuksia koskevien toimintapolitiikkojen koordinointia
• Kattavaa lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintapolitiikkaa
• Lapsi- ja perhepolitiikka on rakentunut hallinnonalakohtaisesti.
• Perhepoliittiset uudistukset ovat viime vuosina painottuneet
sosiaaliturvaetuuksien muutoksiin.
• Myös työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat olleet keskiössä.
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Palvelut
hyvinvointia
vahvistamassa
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Kansalliset kehittämisohjelmat
rakentavat uuden ajan,
asiakaslähtöisiä palveluja
• Tarvitaan vahvaa kansallista johtamista, mutta
riittävää liikkumavaraa.
• Historiasta kannattaa oppia vrt. Sosiaalialan
kehittämishanke > Kaste > LAPE-kärkihanke
• Oppia voi hakea myös mm.:
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma (Lanuke),
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
politiikkaohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelma (Kesu)
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
LAPE-kärkihanke
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
• Sirpaleisesta kehittämisestä kokonaisvaltaiseen
uudistukseen ja pysyvään muutokseen.
• Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri
• Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut
• LAPEn tuloksena
• Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus on
lisääntynyt, eriarvoisuus vähentynyt sekä erilaisuus ja
monimuotoisuus on opittu ottamaan huomioon
• Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat,
elämänhallinta, autetuksi tulemisen sekä osallisuuden
ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fiHanna Heinonen ja Miia Pitkänen
Katse
tulevaisuuteen
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Suomi muutoksessa (1/2)
• Määrittääkö talous tulevaisuutta?
• Perheiden taloudellinen eriarvoisuus – lapsiperheköyhyys
• Investoinnin näkökulma >< Lapsuuden arvo itsessään
• Miltä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tulevaisuus näyttää?
• Haasteet ja mahdollisuudet ennakoidusti
• Moninaistuvat perheet
• Yhdenvertaisuuden haaste
• Maahanmuutto muuttaa rakenteita, palvelutarpeita
• Sote
• Saadaanko uudistus maaliin?
• Miten palvelut tulevat asettumaan? (esim. lastensuojelussa
moniportainen malli)
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Suomi muutoksessa (2/2)
• Tulevaisuuden kunta
• Kuntien roolin muutos soten myötä
• Mitä jää kuntiin, mitä siirtyy maakuntiin?
• Valinnanvapaus- keskustelu
• Asiakkaan valinnanvapauden lisääminen ja rahoituksen yksinkertaistaminen
• Lastensuojelu on esitetty jäävän valinnanvapauden ulkopuolelle
• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta asiaa jatkotyöstetään LAPEssa
• Sote-keskuksiin ja siis valinnanvapauden piiriin esitetään äitiys- ja
lastenneuvolat, perhetyö sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Lisäksi yleinen
sosiaalityö ja sosiaaliohjaus työskentelevät myös lapsiperheiden kanssa.
• Yhtiöittäminen
• Yhteensovittamista vai yhtiöittämistä?
• Mitä tarkoittaa julkisten palvelujen yhtiöittäminen? Järjestöjen ei tarvitse
periaatteessa yhtiöittää palveluja, mutta joissain tilanteissa se voi olla
läpinäkyvyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta perusteltua.
Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
www.lskl.fi
Kiitos!

More Related Content

What's hot

KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyLIKESresearchcenter
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetStrateginen tutkimus
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiKuopionkaupunki
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...THL
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Lastensuojelun Keskusliitto
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäStrateginen tutkimus
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Matti Rimpelä
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri HänninenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri HänninenSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Kouluterveyskysely
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Lastensuojelun Keskusliitto
 

What's hot (15)

KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
 
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri HänninenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Jyri Hänninen
 
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
 

Viewers also liked

One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...
One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...
One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...sachivchawla
 
Discos compactos ii
Discos compactos iiDiscos compactos ii
Discos compactos iiPetro Galan
 
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassaJotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassaLastensuojelun Keskusliitto
 
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth Connect Labs
 
Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4Songanle
 
Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...
Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...
Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...Marc Lepage, CPIR
 
NovemberNewsletter
NovemberNewsletterNovemberNewsletter
NovemberNewsletterCharos Apeah
 
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIISong ty
 
Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2
Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2
Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2mahmood mansor
 
Static/Dynamic Passbox & Air Curtains
Static/Dynamic Passbox & Air Curtains Static/Dynamic Passbox & Air Curtains
Static/Dynamic Passbox & Air Curtains PraneshNanda
 

Viewers also liked (19)

One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...
One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...
One indiabulls gurgaon 9999744778 indiabulls one gurgaon sector 104 indiabull...
 
Discos compactos ii
Discos compactos iiDiscos compactos ii
Discos compactos ii
 
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassaJotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
 
Atingindo METAS
Atingindo METASAtingindo METAS
Atingindo METAS
 
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
 
Skyview
SkyviewSkyview
Skyview
 
bdNOG Report
bdNOG Report bdNOG Report
bdNOG Report
 
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
 
Group 7
Group 7Group 7
Group 7
 
Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4Food grade 3- unit 4
Food grade 3- unit 4
 
Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...
Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...
Claude Resources and Silver Standard Conference Call Presentation - March 7, ...
 
NovemberNewsletter
NovemberNewsletterNovemberNewsletter
NovemberNewsletter
 
Portfolio_TD
Portfolio_TDPortfolio_TD
Portfolio_TD
 
Ebintl it staffing
Ebintl it staffingEbintl it staffing
Ebintl it staffing
 
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
 
Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2
Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2
Mahmood Ibrahim Mansoor - Resume - Final 2
 
Chase xero profile
Chase xero profileChase xero profile
Chase xero profile
 
Static/Dynamic Passbox & Air Curtains
Static/Dynamic Passbox & Air Curtains Static/Dynamic Passbox & Air Curtains
Static/Dynamic Passbox & Air Curtains
 
classical
classicalclassical
classical
 

Similar to Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa

Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016
Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016 Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016
Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016 Matti Rimpelä
 
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
 
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tila
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaPeruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tila
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaTHL
 
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä
 
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassaJärjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassaTHL
 
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussaUlkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussaTHL
 
Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...
Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...
Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...INDIRECT research project
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
 
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheMarjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheTHL
 
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvoPerhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvoTHL
 
Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen!
Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen! Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen!
Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen! Lastensuojelun Keskusliitto
 
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelmaJaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelmaTHL
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Parisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussa
Parisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussaParisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussa
Parisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussaPsykoterapiakeskus Vastaamo
 
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuusTurvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuusTHL
 

Similar to Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa (20)

Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016
Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016 Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016
Mitä tarkoittaa aito perhe- ja asiakaslähtöisyys? 8.6.2016
 
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
 
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tila
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaPeruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tila
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, sosiaali- ja terveyspalvelujen tila
 
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
 
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassaJärjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussaUlkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
 
Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...
Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...
Maahanmuuttajataustaisten lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet suomalaisessa ...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
 
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheMarjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
 
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvoPerhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
 
Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen!
Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen! Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen!
Rakennetaan perhekeskusta – haasteista innostukseen!
 
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...
Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni...
 
Lape esittely lyhyt
Lape esittely lyhytLape esittely lyhyt
Lape esittely lyhyt
 
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelmaJaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
 
Åbolands valkrets
Åbolands valkretsÅbolands valkrets
Åbolands valkrets
 
Parisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussa
Parisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussaParisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussa
Parisuhteen, perheen ja vanhemmuuden tukeminen Vastaamo -palvelussa
 
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuusTurvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaLastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäLastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaLastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
 

Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa

 • 1. L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen Ohjelmajohtaja Miia Pitkänen
 • 2. www.lskl.fi Suomalaiset lapsiperheet Lähde: Tilastokeskus – SVT: Perheet • Perheisiin kuuluu 75 % väestöstä. • Lapsiperheitä 39% • Keskimäärin lapsia 1,84 • Valtaosa lapsista asuu kahden vanhemman perheessä. • Kokonaan vieraskielisiä perheitä 3 % • Suurin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset perheet. • Lapsista 6 % ulkomaalaistaustaisia. • Nuorten kotoamuutto pysynyt ennallaan • Tytöistä 68% ja pojista 45 % lähtenyt kotoa 20- vuotiaana. Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
 • 3. www.lskl.fi Lapsuudessa luodaan perusta hyvinvoinnille • Yli 100 000 Suomessa elävää lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa. • Oppimis- ja terveyserot repeytyvät • Koululaisten terveys: • 16% kokee väsymystä lähes päivittäin, 10% ei yhtään läheistä ystävää, • 12% kokee ahdistuneisuutta, ylipainoa on 16 prosentilla • Lapset kokevat väkivaltaa yleisemmin kuin aikuiset • Elämän tyytyväisyyden keskiarvo 8,5 (Nuorisobarometri 2015) • Lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa yli 90 000 lasta ja 10 575 lasta on huostassa • Lapsiuhritutkimus 2014, Nuorisobarometri 2015, Kouluterveyskysely, Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja, THL lastensuojelutilastot2014 Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
 • 5. www.lskl.fi Systemaattista ja ennakoivaa lapsi- ja perhepolitiikkaa? • Rajanveto lapsi- ja perhepolitiikan välillä on liukuva. • Perhepolitiikalla vahvat perinteet. • Perheoikeus • Lapsiperheiden tulonsiirrot • Lapsiperheille suunnatut julkiset palvelut • Lapsipolitiikka rakentuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. • Kansainvälisten oikeuksien ja elinolojen yhteiskunnallinen turvaaminen. • Protection-Provision-Participation • YK:n lapsen oikeuksien komitean suositus Suomelle: • Tarvitaan lapsen oikeuksia koskevien toimintapolitiikkojen koordinointia • Kattavaa lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintapolitiikkaa • Lapsi- ja perhepolitiikka on rakentunut hallinnonalakohtaisesti. • Perhepoliittiset uudistukset ovat viime vuosina painottuneet sosiaaliturvaetuuksien muutoksiin. • Myös työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat olleet keskiössä. Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
 • 7. www.lskl.fi Kansalliset kehittämisohjelmat rakentavat uuden ajan, asiakaslähtöisiä palveluja • Tarvitaan vahvaa kansallista johtamista, mutta riittävää liikkumavaraa. • Historiasta kannattaa oppia vrt. Sosiaalialan kehittämishanke > Kaste > LAPE-kärkihanke • Oppia voi hakea myös mm.: • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma (Lanuke), Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (Kesu) Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
 • 8. www.lskl.fi LAPE-kärkihanke http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut • Sirpaleisesta kehittämisestä kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen. • Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri • Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut • LAPEn tuloksena • Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt, eriarvoisuus vähentynyt sekä erilaisuus ja monimuotoisuus on opittu ottamaan huomioon • Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta, autetuksi tulemisen sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
 • 11. www.lskl.fi Suomi muutoksessa (1/2) • Määrittääkö talous tulevaisuutta? • Perheiden taloudellinen eriarvoisuus – lapsiperheköyhyys • Investoinnin näkökulma >< Lapsuuden arvo itsessään • Miltä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tulevaisuus näyttää? • Haasteet ja mahdollisuudet ennakoidusti • Moninaistuvat perheet • Yhdenvertaisuuden haaste • Maahanmuutto muuttaa rakenteita, palvelutarpeita • Sote • Saadaanko uudistus maaliin? • Miten palvelut tulevat asettumaan? (esim. lastensuojelussa moniportainen malli) Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen
 • 12. www.lskl.fi Suomi muutoksessa (2/2) • Tulevaisuuden kunta • Kuntien roolin muutos soten myötä • Mitä jää kuntiin, mitä siirtyy maakuntiin? • Valinnanvapaus- keskustelu • Asiakkaan valinnanvapauden lisääminen ja rahoituksen yksinkertaistaminen • Lastensuojelu on esitetty jäävän valinnanvapauden ulkopuolelle • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta asiaa jatkotyöstetään LAPEssa • Sote-keskuksiin ja siis valinnanvapauden piiriin esitetään äitiys- ja lastenneuvolat, perhetyö sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Lisäksi yleinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus työskentelevät myös lapsiperheiden kanssa. • Yhtiöittäminen • Yhteensovittamista vai yhtiöittämistä? • Mitä tarkoittaa julkisten palvelujen yhtiöittäminen? Järjestöjen ei tarvitse periaatteessa yhtiöittää palveluja, mutta joissain tilanteissa se voi olla läpinäkyvyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta perusteltua. Hanna Heinonen ja Miia Pitkänen