SlideShare a Scribd company logo
Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. (09) 329 6011
toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi
Lasten haastattelu lastensuojelussa
Sauli Hyvärinen
Johtava asiantuntija
Lastensuojelun Keskusliitto
Lasten suojelun kesäpäivät
Porvoo
5.6.2018
www.lskl.fi
Esitys pohjautuu 19.6.2018
ilmestyvään Lasten haastattelu
lastensuojelussa-kirjaan
(Hyvärinen & Pösö toim.)
www.lskl.fi
Käsitys lapsista toimijoina, jotka voivat aktiivisesti
osallistua itseään koskeviin keskusteluihin on
suhteellisen uusi
• Ajatus siitä, ettei lapsesta huolehtiva aikuinen ole paras henkilö
kertomaan lapsen ajatuksista, toiveista ja mielipiteistä on
muuttunut vasta viime vuosikymmeninä
• Lapsen mahdollisuudet ja kyvyt olla mukana keskustelun aktiivisena
osapuolena tulee ottaa lähtökohdaksi sen sijaan, että keskityttäisiin
niiden puutteisiin
Kaiken lähtökohta lapsen oikeus vaikuttaa sekä
ilmaista mielipiteensä ja toiveensa
www.lskl.fi
Haastattelu osana lastensuojelua
• Lapsilähtöisen lastensuojelun yksi peruselementti on lapsen
kohtaaminen
• Lasten osallisuuden vahvistaminen voi tapahtua erilaisin tavoin, eikä
lapsen oikeudet tunnistava haastattelu ole lasten osallisuuden
vahvistamisen ainoa muoto
• Haastattelu on kuitenkin yksi keskeisimmistä ja yleisimmistä kohtaamisen
käytännöistä ammatillisessa toiminnassa.
• Ammattilaisen tehtävä on mahdollistaa lapsen osallistuminen ja
haastattelun keinoin tukea lapsen kokemusten ja näkemysten ilmaisua
www.lskl.fi
• Luottamus
• Tila
• Tiedon antaminen
• Yms.
Vastavuoroisuus
on olennaista:
vaikuttaminen ei
ole mahdollista,
jos lapsi ei pääse
mukaan asioiden
käsittelyyn eikä
saa niistä tietoa.
Ammatillinen
haastattelu on
paljon enemmän
kuin vain
kysymyksiä &
vastauksia!
www.lskl.fi
Mitä tutkimusten perusteella tiedetään lasten
ammatillisista haastatteluista?
• Suoraan suomalaisessa lastensuojelun kontekstissa
tutkittu hyvin vähän, mutta kansainvälisesti
rikosoikeudellisessa kontekstissa paljon
• Monilta osin suoraan sovellettavaa
• Toisaalta painotetaan sitä, miten tärkeää on
uskaltaa ottaa vaikeita aiheita puheeksi lapsen
kanssa.
• Toisaalta on huomioitava, miten herkästi lapsi on
johdateltavissa ja miten suuri riski on, että lapsen
muistikuviin ja kertomukseen vaikutetaan
vääristäen, jos esitetään suoria kysymyksiä.
www.lskl.fi
Muun muassa tiedetään, että…
• Pieniltäkin lapsilta voi saada yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa (Lamb & Brown 2006)
• Ikätasoon sopivan tila vähentää lapsen stressiä ja parantavan motivaatiota osallistua haastatteluun (Saywitz &
Camparo 2010)
• Erityisesti pienet lapset ovat herkkiä aikuisen johdattelulle (Ceci, Ross, & Toglia 1987)
• Käytetyillä kysymyksillä on suuri vaikutus lasten antamiin vastauksiin (Lamb ym. 2008)
• Avoimet kysymykset johtavat totuudenmukaisempiin, pitempiin, yksityiskohtaisempiin ja tarkempiin kertomuksiin kuin
muut kysymystyypit (Saywitz & Camparo 2010)
• Lapset usein vastaavat myös sellaisiin kysymyksiin, joita he eivät ymmärrä, mikä johtaa helposti väärintulkintoihin
lasten kertomasta (Carter, Bottoms & Levine 1996)
• Lapset monesti olettavat aikuisten tietävän heidän asiansa, vaikkei näin ole, ja tämän kertominen avoimesti auttaa
lasta puhumaan avoimesti (Mulder & Vrij 1996)
• Lapset ovat sitä vähemmän stressaantuneita haastattelutilanteessa ja pystyvät kertomaan kokemuksistaan ja
näkemyksistään sitä tarkemmin, mitä paremmin he ymmärtävät haastattelun kontekstia ja järjestelmän toimintaa
(Nathanson & Saywitz 2003)
• Haastattelijan käyttäytyminen vaikuttaa huomattavasti enemmän lapsen kertomuksen todenperäisyyteen kuin lapsen
ominaisuudet (Korkman 2008)
• Erityisesti pienelle lapselle voi olla haastavaa olla sekoittamatta eri tiedonlähteitä keskenään (Roberts & Blades 2000)
www.lskl.fi
Suomalaisen lastensuojelun perustehtävistä kumpuaa neljä
haastatteluorientaatiota, jotka tosielämässä limittyvät
toisiinsa
1. Selvittelevä haastatteluorientaatio
2. Mielipidettä kartoittava haastatteluorientaatio
3. Mitä kuuluu?-haastatteluorientaatio
4. Muutokseen tähtäävä haastatteluorientaatio
www.lskl.fi
Miten tutkimustietoa voitaisiin yhä paremmin soveltaa
lastensuojelussa?
• Ensinnäkin lasten tiedolle ja toimijuudelle tarvitaan yhä enemmän arvostusta
• Toiseksi ammattilaisille pitää olla edellytykset toteuttaa lapsikeskeistä
työotetta, eli käytännössä riittävästi aikaa lapsille
• Näiden lisäksi ammattilaisilla pitää olla tieto kommunikaation yleisistä
lainalaisuuksista
• Esimerkiksi johdattelun välttämistä niin, että lasten aidot kokemukset ja
näkemykset nousevat esiin
• Työntekijällä on lapsen kohtaamisen tilanteissa aina enemmän valtaa kuin
lapsella. Siksi työntekijän tulee tiedostaa minkälaisen tietäjän paikan hän
lapselle antaa. Lapsen tieto tulee ottaa vastaan myös ilman tulkintaa ja
arvottamista (Tulensalo & Muukkonen, 2018)
Kiitos!
Kysymyksiä/kommentteja?
sauli.hyvarinen@lskl.fi

More Related Content

Similar to Sauli Hyvärisen esitys

Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Kai Kortelainen
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
THL
 
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiatJelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
THL
 
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortitMinulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
TanjaLaatikainen
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Tutkimustulosten esittelyä, suositukset
Tutkimustulosten esittelyä, suosituksetTutkimustulosten esittelyä, suositukset
Tutkimustulosten esittelyä, suositukset
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
THL
 
Kenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässä
Kenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässäKenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässä
Kenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässä
Interpedia
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
THL
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossaTurvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
THL
 
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulmaOsallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Tomi Kiilakoski
 
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
THL
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
Ville Venäläinen
 
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Tomi Kiilakoski
 
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista MikkelissäHuomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Sitra / Hyvinvointi
 
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjulaLk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
LIKESresearchcenter
 

Similar to Sauli Hyvärisen esitys (20)

Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
 
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiatJelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
 
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortitMinulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
 
Tutkimustulosten esittelyä, suositukset
Tutkimustulosten esittelyä, suosituksetTutkimustulosten esittelyä, suositukset
Tutkimustulosten esittelyä, suositukset
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
 
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
 
Kenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässä
Kenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässäKenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässä
Kenen äänellä? Lasten kuvien ja tarinoiden käyttö lapsijärjestön viestinnässä
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
 
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossaTurvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
Turvallisuus ja lasten kuuleminen sijaishuollossa
 
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulmaOsallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
 
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
 
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
 
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista MikkelissäHuomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
Huomioita Tajua Mut! -toimintamallista Mikkelissä
 
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjulaLk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
Lk seminaari turku katja rajala ja henri karjula
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 

Sauli Hyvärisen esitys

 • 1. Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Lasten haastattelu lastensuojelussa Sauli Hyvärinen Johtava asiantuntija Lastensuojelun Keskusliitto Lasten suojelun kesäpäivät Porvoo 5.6.2018
 • 2. www.lskl.fi Esitys pohjautuu 19.6.2018 ilmestyvään Lasten haastattelu lastensuojelussa-kirjaan (Hyvärinen & Pösö toim.)
 • 3. www.lskl.fi Käsitys lapsista toimijoina, jotka voivat aktiivisesti osallistua itseään koskeviin keskusteluihin on suhteellisen uusi • Ajatus siitä, ettei lapsesta huolehtiva aikuinen ole paras henkilö kertomaan lapsen ajatuksista, toiveista ja mielipiteistä on muuttunut vasta viime vuosikymmeninä • Lapsen mahdollisuudet ja kyvyt olla mukana keskustelun aktiivisena osapuolena tulee ottaa lähtökohdaksi sen sijaan, että keskityttäisiin niiden puutteisiin
 • 4. Kaiken lähtökohta lapsen oikeus vaikuttaa sekä ilmaista mielipiteensä ja toiveensa
 • 5. www.lskl.fi Haastattelu osana lastensuojelua • Lapsilähtöisen lastensuojelun yksi peruselementti on lapsen kohtaaminen • Lasten osallisuuden vahvistaminen voi tapahtua erilaisin tavoin, eikä lapsen oikeudet tunnistava haastattelu ole lasten osallisuuden vahvistamisen ainoa muoto • Haastattelu on kuitenkin yksi keskeisimmistä ja yleisimmistä kohtaamisen käytännöistä ammatillisessa toiminnassa. • Ammattilaisen tehtävä on mahdollistaa lapsen osallistuminen ja haastattelun keinoin tukea lapsen kokemusten ja näkemysten ilmaisua
 • 6. www.lskl.fi • Luottamus • Tila • Tiedon antaminen • Yms. Vastavuoroisuus on olennaista: vaikuttaminen ei ole mahdollista, jos lapsi ei pääse mukaan asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. Ammatillinen haastattelu on paljon enemmän kuin vain kysymyksiä & vastauksia!
 • 7. www.lskl.fi Mitä tutkimusten perusteella tiedetään lasten ammatillisista haastatteluista? • Suoraan suomalaisessa lastensuojelun kontekstissa tutkittu hyvin vähän, mutta kansainvälisesti rikosoikeudellisessa kontekstissa paljon • Monilta osin suoraan sovellettavaa • Toisaalta painotetaan sitä, miten tärkeää on uskaltaa ottaa vaikeita aiheita puheeksi lapsen kanssa. • Toisaalta on huomioitava, miten herkästi lapsi on johdateltavissa ja miten suuri riski on, että lapsen muistikuviin ja kertomukseen vaikutetaan vääristäen, jos esitetään suoria kysymyksiä.
 • 8. www.lskl.fi Muun muassa tiedetään, että… • Pieniltäkin lapsilta voi saada yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa (Lamb & Brown 2006) • Ikätasoon sopivan tila vähentää lapsen stressiä ja parantavan motivaatiota osallistua haastatteluun (Saywitz & Camparo 2010) • Erityisesti pienet lapset ovat herkkiä aikuisen johdattelulle (Ceci, Ross, & Toglia 1987) • Käytetyillä kysymyksillä on suuri vaikutus lasten antamiin vastauksiin (Lamb ym. 2008) • Avoimet kysymykset johtavat totuudenmukaisempiin, pitempiin, yksityiskohtaisempiin ja tarkempiin kertomuksiin kuin muut kysymystyypit (Saywitz & Camparo 2010) • Lapset usein vastaavat myös sellaisiin kysymyksiin, joita he eivät ymmärrä, mikä johtaa helposti väärintulkintoihin lasten kertomasta (Carter, Bottoms & Levine 1996) • Lapset monesti olettavat aikuisten tietävän heidän asiansa, vaikkei näin ole, ja tämän kertominen avoimesti auttaa lasta puhumaan avoimesti (Mulder & Vrij 1996) • Lapset ovat sitä vähemmän stressaantuneita haastattelutilanteessa ja pystyvät kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään sitä tarkemmin, mitä paremmin he ymmärtävät haastattelun kontekstia ja järjestelmän toimintaa (Nathanson & Saywitz 2003) • Haastattelijan käyttäytyminen vaikuttaa huomattavasti enemmän lapsen kertomuksen todenperäisyyteen kuin lapsen ominaisuudet (Korkman 2008) • Erityisesti pienelle lapselle voi olla haastavaa olla sekoittamatta eri tiedonlähteitä keskenään (Roberts & Blades 2000)
 • 9. www.lskl.fi Suomalaisen lastensuojelun perustehtävistä kumpuaa neljä haastatteluorientaatiota, jotka tosielämässä limittyvät toisiinsa 1. Selvittelevä haastatteluorientaatio 2. Mielipidettä kartoittava haastatteluorientaatio 3. Mitä kuuluu?-haastatteluorientaatio 4. Muutokseen tähtäävä haastatteluorientaatio
 • 10. www.lskl.fi Miten tutkimustietoa voitaisiin yhä paremmin soveltaa lastensuojelussa? • Ensinnäkin lasten tiedolle ja toimijuudelle tarvitaan yhä enemmän arvostusta • Toiseksi ammattilaisille pitää olla edellytykset toteuttaa lapsikeskeistä työotetta, eli käytännössä riittävästi aikaa lapsille • Näiden lisäksi ammattilaisilla pitää olla tieto kommunikaation yleisistä lainalaisuuksista • Esimerkiksi johdattelun välttämistä niin, että lasten aidot kokemukset ja näkemykset nousevat esiin • Työntekijällä on lapsen kohtaamisen tilanteissa aina enemmän valtaa kuin lapsella. Siksi työntekijän tulee tiedostaa minkälaisen tietäjän paikan hän lapselle antaa. Lapsen tieto tulee ottaa vastaan myös ilman tulkintaa ja arvottamista (Tulensalo & Muukkonen, 2018)