SlideShare a Scribd company logo
Perheasiain neuvottelukeskus
perheiden tukena
erokysymyksissä
Sari Varpama, johtaja
Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus
06.06.2018
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
Pastori Matti Joensuun ilmoitus Aamulehdessä 19.11.1944
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Sodan jälkeen avioerojen määrä kolminkertaistui sotaa edeltävään aikaan
verrattuna
• Perheneuvonnalle heti valtava kysyntä -> kuukauden päästä Tampereelle
palkattiin toinen pappi ”työhön avioliittokurjuuden lieventämiseksi”
• Helsingissä jo 1945 perheneuvontaa teki 43 pappia oman työnsä ohella
• Vuonna 1949 piispainkokous esitti, että työn järjestäminen kaikissa
hiippakunnissa kuuluu tuomiokapitulien vastuulle. Työtä alettiin rakentaa
osaksi kirkon organisaatiota, ja se on nyt osa kirkon perustyötä.
Perheneuvojilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
terapeuttikoulutus.
• Nykyisin 41 paikkakunnalla, asiakkaita noin 18 000 vuodessa.
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Kirkon perheneuvonta on yksi sodan jälkeen syntyneistä kirkon työ-
muodoista. Nyt palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan. Palvelu on
maksutonta ja avointa kaikille.
• Perheneuvonnan perustehtävä on pysynyt samana: tukea ja auttaa ihmisiä
selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisi-
tilanteissa. Perheneuvonta tekee parisuhdetyötä tukeakseen koko perheen
hyvinvointia. Terve parisuhde luo lapsille hyvän kasvuympäristön, ja
lapsiperheet ovat prioriteetti. Myös yksin voi tulla perheneuvontaan.
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
• Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus perustettiin
1960 ja sitä ylläpitää Porvoon evankelisluterilainen seura-
kuntayhtymä. Palvelee myös Askolan, Lapinjärven, Loviisan,
Myrskylän, Mäntsälän ja Pornaisten asukkaita.
• Perheneuvonnassa käytetään psykoterapeuttisia menetelmiä,
joilla tuetaan asiakkaan henkistä kasvua ja kykyä kohdata
itsensä ja toinen osapuoli, ja luodaan näin pohjaa
luottamukselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle.
• Pyrkimyksenä on tervehdyttää parisuhteen ja sen myötä
perheen dynamiikkaa. Tehtäviin kuuluu myös ennalta
ehkäisevä työ sekä erotyöskentely ja sovittelu.
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
Eron uhatessa
• Kommunikaatiovaikeuksia, riitoja
• Ei enää läheisyyttä, seksiä
• ”Rakkaus” on loppunut, ei mitään yhteistä
• Selitetään käytännön asioilla (kiire, rahahuolet, ruuhkavuodet,
yhteisen ajan puute)
• ”Omakotitalon rakennustyömaa yhdistettynä pieniin lapsiin
lienee avioeron syynä jo klassikko”
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
Yleisimmät tulosyyt, Porvoo, 2017
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Fyysinen/henkinen väkivalta
Seksuaaliongelmat
Uskottomuus
Ongelmat sukulais ja muissa lähisuhteissa
Traumaattisoivat yllättävät kriisit
Psykososiaaliset ongelmat
Vuorovaikutusongelmat
Elämänvaihekriis i
Erokysymykset
• Useimmiten kuitenkin kyse tunnetason
kohtaamattomuudesta, joka voi olla mahdollista korjata
riippuen puolisoiden kyvystä tarkastella itseään ja omaa
toimintaansa
• Tunnetason vuorovaikutuksen tapa ja oletukset muotoutuvat
omassa kasvuympäristössä; oletuksena joko turvallisuus tai
turvattomuus lähisuhteessa
• Käytännön asiat kuormittavat, ja ongelmat tuovat jo varhain
opitut selviytymis- ja suojautumismekanismit pintaan
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Tunnetason yhteyden ja kommunikaation onnistuminen vaatii kykyä
olla terveesti erillinen, ja sanoa avoimesti mitä ajattelee ja tuntee.
• Yhtä tärkeää on kyky ottaa vastaan puolison ajatuksia ja tunteita
puolustautumatta.
• Tämä onnistuu, jos parisuhde on turvallinen. Voinko luottaa toiseen?
Voinko luottaa siihen, että olen hänelle tärkeä? Voinko luottaa siihen,
että hän on kanssani silloinkin, kun on vaikeaa?
Uskallanko näyttää myös epävarmuuteni ja tarvitsevuuteni?
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
Minä Sinä
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Tunnekeskeinen pariterapia: puoliso ei ole vihollinen,
kehä on vihollinen
• Kun kehä vie, se on automaatti, ja pari tuntee voimattomuutta
• Vain ymmärrys itsestä, omista kipeistä kohdista ja suojautumis-
keinoista vapauttaa kehän otteesta
• Ymmärrys puolison kipupisteistä ja suojautumistavoista
mahdollistaa empatian
• Kehän purkaminen vaatii rohkeutta ja luottamusta
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Kontaktitavan ja kehän tunnistaminen ovat pariterapiassa keskeisiä
• Usein pari tulee terapiaan liian myöhään – mitä kauemmin kehä
pyörii, sitä useampia kipeitä kokemuksia kertyy, ja sitä vaikeampaa
on palauttaa luottamus
• Itsetuntemus on tärkein eväs molempia tyydyttävän parisuhteen
luomiseksi – parisuhde on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä yhdessä
ja saada korjaava kokemus
• Hyvä parisuhde tarjoaa lapselle turvallisen kasvuympäristön
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Vanhemmuus aktivoi omat kipukohdat ja kahdesta tulee kolme
• Tutkimusten mukaan parisuhteen laatu heikkenee ensimmäisen
lapsen syntymän myötä
• Tätä voidaan ennaltaehkäistä, PANK ollut mukana perhevalmennuksessa
parisuhdekysymysten- ja tunnetaitojen osalta
• Ketterä kokeilu (Lape) yhteistyössä: Tunnekeskeinen parisuhderyhmä
ensimmäistä lastaan odottaville (PANK + Neuvola, Porvoon kaupunki)
• Suhde itseen, suhde toiseen, suhde lapseen
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Parisuhde voi myös johtaa uudelleenhaavoittumiseen toisto-
pakon myötä – rakennamme tutun dynamiikan ja lyömme
päätä seinään
• Hyvin haavoittunut ihminen ei välttämättä pysty itse-
tutkiskeluun, vaan jää suojautumiseensa
• Muita mahdollisia esteitä pariterapian vaikuttavuudelle
ovat samanaikainen sivusuhde, addiktiot, väkivalta,
vakava psykiatrinen sairaus
• Epäterve dynamiikka ja vanhempien huono olo vaikuttavat
lapseen → ero voi olla lapsen etu
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Mikäli pariskunta päätyy eroon, tarjolla on tukea sen käsittelyyn
• Eron eriaikaisuus vaikuttaa työskentelyyn
• Yksilökäyntejä tarvittaessa
• Asiakasta tuetaan vaikeiden tunteiden käsittelyssä, jotta voisi
hyväksyä eron ja jatkaa eteenpäin
• Tuetaan vanhemmuudessa ja vuorovaikutuksessa ex-puolison kanssa
• Eroryhmä, jossa vertaistukea
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
• Mikäli sovinnolliseen yhteisvanhemmuuteen on vaikea päästä,
tarjolla on sovittelua
• Perheasiain neuvottelukeskus mukana Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen
yksikön sovitteluringissä
• Fasper-sovittelu, tavoitteellinen ja strukturoitu, keskiössä lapsen etu
• Terapeuttinen osaaminen on hyödyksi – ihmiset reaktiivisia erotilanteissa,
suojautumiskeinot aktivoituvat
• Parisuhde loppuu mutta vanhemmuus jatkuu
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
www.porvoonseurakunnat.fi/palvelumme/perheasiainneuvottelukeskus/
PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS

More Related Content

Similar to Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä

Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....
Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....
Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....
JuhoMertanen
 
Isän ja lapsen suhteen tukeminen
Isän ja lapsen suhteen tukeminenIsän ja lapsen suhteen tukeminen
Isän ja lapsen suhteen tukeminen
Ensi- ja turvakotien Liitto ry
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
 
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Lastensuojelun Keskusliitto
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 17: Komu
Päihdepäivät 2018, seminaari 17: KomuPäihdepäivät 2018, seminaari 17: Komu
Päihdepäivät 2018, seminaari 17: Komu
EHYT
 
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja KoskenalhoKertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Socca_osaamiskeskus
 
Ollaan kolmisin emateriaali
Ollaan kolmisin emateriaaliOllaan kolmisin emateriaali
Ollaan kolmisin emateriaali
Ensi- ja turvakotien Liitto ry
 
Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017
Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017
Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017
Autismiliitto
 
Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...
Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...
Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara
Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara
Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara
EHYT
 
Sanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessa
Sanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessaSanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessa
Sanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessa
Mikko Haarala
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
THL
 
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssäAnne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
THL
 
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Mari Juote
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna NyyssönenPäihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
EHYT
 
Miten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukea
Miten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukeaMiten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukea
Miten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukea
SOS-Lapsikyla
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotollaAho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Kouluterveyskysely
 

Similar to Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä (20)

Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....
Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....
Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-luento: Nuoret, päihteet ja vanhemmuus....
 
Isän ja lapsen suhteen tukeminen
Isän ja lapsen suhteen tukeminenIsän ja lapsen suhteen tukeminen
Isän ja lapsen suhteen tukeminen
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
 
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 17: Komu
Päihdepäivät 2018, seminaari 17: KomuPäihdepäivät 2018, seminaari 17: Komu
Päihdepäivät 2018, seminaari 17: Komu
 
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja KoskenalhoKertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
 
Ollaan kolmisin emateriaali
Ollaan kolmisin emateriaaliOllaan kolmisin emateriaali
Ollaan kolmisin emateriaali
 
Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017
Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017
Pekka Larkela, autismikirjon parisuhteen äärellä, Autismin talvipäivät 2017
 
Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...
Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...
Ilona Autti-Rämö & Anu Kippola-Pääkkönen: Sairastuminen perheen kokemana – tu...
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara
Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara
Päihdepäivät 2019 seminaari 11 Lotta Virrankoski ja Sari Mauravaara
 
Sanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessa
Sanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessaSanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessa
Sanna Aavaluoma: Muistisairaus parisuhteessa
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
 
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssäAnne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
 
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna NyyssönenPäihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
 
Kainuu 29022012 diaesitys
Kainuu 29022012 diaesitysKainuu 29022012 diaesitys
Kainuu 29022012 diaesitys
 
Miten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukea
Miten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukeaMiten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukea
Miten sijoitetun lapsen perhetta tulisi tukea
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotollaAho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
 

Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä

 • 1. Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä Sari Varpama, johtaja Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus 06.06.2018 PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 2. Pastori Matti Joensuun ilmoitus Aamulehdessä 19.11.1944 PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 3. • Sodan jälkeen avioerojen määrä kolminkertaistui sotaa edeltävään aikaan verrattuna • Perheneuvonnalle heti valtava kysyntä -> kuukauden päästä Tampereelle palkattiin toinen pappi ”työhön avioliittokurjuuden lieventämiseksi” • Helsingissä jo 1945 perheneuvontaa teki 43 pappia oman työnsä ohella • Vuonna 1949 piispainkokous esitti, että työn järjestäminen kaikissa hiippakunnissa kuuluu tuomiokapitulien vastuulle. Työtä alettiin rakentaa osaksi kirkon organisaatiota, ja se on nyt osa kirkon perustyötä. Perheneuvojilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terapeuttikoulutus. • Nykyisin 41 paikkakunnalla, asiakkaita noin 18 000 vuodessa. PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 5. • Kirkon perheneuvonta on yksi sodan jälkeen syntyneistä kirkon työ- muodoista. Nyt palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan. Palvelu on maksutonta ja avointa kaikille. • Perheneuvonnan perustehtävä on pysynyt samana: tukea ja auttaa ihmisiä selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisi- tilanteissa. Perheneuvonta tekee parisuhdetyötä tukeakseen koko perheen hyvinvointia. Terve parisuhde luo lapsille hyvän kasvuympäristön, ja lapsiperheet ovat prioriteetti. Myös yksin voi tulla perheneuvontaan. PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 8. • Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus perustettiin 1960 ja sitä ylläpitää Porvoon evankelisluterilainen seura- kuntayhtymä. Palvelee myös Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän ja Pornaisten asukkaita. • Perheneuvonnassa käytetään psykoterapeuttisia menetelmiä, joilla tuetaan asiakkaan henkistä kasvua ja kykyä kohdata itsensä ja toinen osapuoli, ja luodaan näin pohjaa luottamukselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle. • Pyrkimyksenä on tervehdyttää parisuhteen ja sen myötä perheen dynamiikkaa. Tehtäviin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ sekä erotyöskentely ja sovittelu. PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 10. Eron uhatessa • Kommunikaatiovaikeuksia, riitoja • Ei enää läheisyyttä, seksiä • ”Rakkaus” on loppunut, ei mitään yhteistä • Selitetään käytännön asioilla (kiire, rahahuolet, ruuhkavuodet, yhteisen ajan puute) • ”Omakotitalon rakennustyömaa yhdistettynä pieniin lapsiin lienee avioeron syynä jo klassikko” PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 11. Yleisimmät tulosyyt, Porvoo, 2017 PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Fyysinen/henkinen väkivalta Seksuaaliongelmat Uskottomuus Ongelmat sukulais ja muissa lähisuhteissa Traumaattisoivat yllättävät kriisit Psykososiaaliset ongelmat Vuorovaikutusongelmat Elämänvaihekriis i Erokysymykset
 • 12. • Useimmiten kuitenkin kyse tunnetason kohtaamattomuudesta, joka voi olla mahdollista korjata riippuen puolisoiden kyvystä tarkastella itseään ja omaa toimintaansa • Tunnetason vuorovaikutuksen tapa ja oletukset muotoutuvat omassa kasvuympäristössä; oletuksena joko turvallisuus tai turvattomuus lähisuhteessa • Käytännön asiat kuormittavat, ja ongelmat tuovat jo varhain opitut selviytymis- ja suojautumismekanismit pintaan PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 14. • Tunnetason yhteyden ja kommunikaation onnistuminen vaatii kykyä olla terveesti erillinen, ja sanoa avoimesti mitä ajattelee ja tuntee. • Yhtä tärkeää on kyky ottaa vastaan puolison ajatuksia ja tunteita puolustautumatta. • Tämä onnistuu, jos parisuhde on turvallinen. Voinko luottaa toiseen? Voinko luottaa siihen, että olen hänelle tärkeä? Voinko luottaa siihen, että hän on kanssani silloinkin, kun on vaikeaa? Uskallanko näyttää myös epävarmuuteni ja tarvitsevuuteni? PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 17. • Tunnekeskeinen pariterapia: puoliso ei ole vihollinen, kehä on vihollinen • Kun kehä vie, se on automaatti, ja pari tuntee voimattomuutta • Vain ymmärrys itsestä, omista kipeistä kohdista ja suojautumis- keinoista vapauttaa kehän otteesta • Ymmärrys puolison kipupisteistä ja suojautumistavoista mahdollistaa empatian • Kehän purkaminen vaatii rohkeutta ja luottamusta PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 19. • Kontaktitavan ja kehän tunnistaminen ovat pariterapiassa keskeisiä • Usein pari tulee terapiaan liian myöhään – mitä kauemmin kehä pyörii, sitä useampia kipeitä kokemuksia kertyy, ja sitä vaikeampaa on palauttaa luottamus • Itsetuntemus on tärkein eväs molempia tyydyttävän parisuhteen luomiseksi – parisuhde on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä yhdessä ja saada korjaava kokemus • Hyvä parisuhde tarjoaa lapselle turvallisen kasvuympäristön PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 21. • Vanhemmuus aktivoi omat kipukohdat ja kahdesta tulee kolme • Tutkimusten mukaan parisuhteen laatu heikkenee ensimmäisen lapsen syntymän myötä • Tätä voidaan ennaltaehkäistä, PANK ollut mukana perhevalmennuksessa parisuhdekysymysten- ja tunnetaitojen osalta • Ketterä kokeilu (Lape) yhteistyössä: Tunnekeskeinen parisuhderyhmä ensimmäistä lastaan odottaville (PANK + Neuvola, Porvoon kaupunki) • Suhde itseen, suhde toiseen, suhde lapseen PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 22. • Parisuhde voi myös johtaa uudelleenhaavoittumiseen toisto- pakon myötä – rakennamme tutun dynamiikan ja lyömme päätä seinään • Hyvin haavoittunut ihminen ei välttämättä pysty itse- tutkiskeluun, vaan jää suojautumiseensa • Muita mahdollisia esteitä pariterapian vaikuttavuudelle ovat samanaikainen sivusuhde, addiktiot, väkivalta, vakava psykiatrinen sairaus • Epäterve dynamiikka ja vanhempien huono olo vaikuttavat lapseen → ero voi olla lapsen etu PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 24. • Mikäli pariskunta päätyy eroon, tarjolla on tukea sen käsittelyyn • Eron eriaikaisuus vaikuttaa työskentelyyn • Yksilökäyntejä tarvittaessa • Asiakasta tuetaan vaikeiden tunteiden käsittelyssä, jotta voisi hyväksyä eron ja jatkaa eteenpäin • Tuetaan vanhemmuudessa ja vuorovaikutuksessa ex-puolison kanssa • Eroryhmä, jossa vertaistukea PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
 • 25. • Mikäli sovinnolliseen yhteisvanhemmuuteen on vaikea päästä, tarjolla on sovittelua • Perheasiain neuvottelukeskus mukana Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön sovitteluringissä • Fasper-sovittelu, tavoitteellinen ja strukturoitu, keskiössä lapsen etu • Terapeuttinen osaaminen on hyödyksi – ihmiset reaktiivisia erotilanteissa, suojautumiskeinot aktivoituvat • Parisuhde loppuu mutta vanhemmuus jatkuu PORVOONSEUDUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS