SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. (09) 329 6011
toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arviointi
Mitä, miksi ja miten
Ira Custódio, 11.9.2019
@CustodioIra
#lapsenoikeudet
#lapsivaikutukset
www.lskl.fi
Hienoa että olet tänään mukana!
• Missä roolissa (tai rooleissa) olet tänään paikalla?
• Tiedätkö, onko omassa kunnassasi tehty linjaus vaikutusten
ennakkoarvioinnista? Jos on, onko siinä huomioitu lapsivaikutukset?
Onko valmistelijoille laadittu ohjeistus?
• Tiedätkö, onko kunnassasi tehty lapsivaikutusten arviointeja?
www.lskl.fi
Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa
harkitsemaan kaikessa lasta tai lapsia
koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti
lapsen edun (LOS 3 artikla).
→ lapsen edun arviointi
→ lapsivaikutusten arviointi
Lapsivaikutusten
arviointi on päätösten ja
toimenpiteiden yhteydessä tehtävää
lapsiin kohdistuvien vaikutusten
ennakointia ja seurantaa.
Lapsion alle 18-vuotias.
www.lskl.fi
Ennakkoarvioinnin perhe
Ennakkoarviointi
(EVA)
Ihmisvaikutusten
arviointi (IVA)
Sukupuolivaikutusten
arviointi
LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI
Ympäristövaikutusten
arviointi
Yritysvaikutusten
arviointi
Budjettivaikutusten
arviointi
Miten päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja oikeuksien
toteutumiseen?
Mitkä ovat ennakoidut vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
Mitä ristiriitaisia tai kilpailevia näkökulmia asiaan liittyy?
Onko ehdotuksella haitallisia seurauksia jollekin lapsiryhmälle?
Millaiseen tietoon ehdotus perustuu? Mitä ei tiedetä?
(Mikä ratkaisuvaihtoehto on kokonaisuutena lasten kannalta paras?)
www.lskl.fi
Miksi lapsivaikutusten arviointi?
Jotta lapsen oikeuksia ei loukattaisi – tahattomastikaan.
Jotta tunnistetaan hyödyt, haitat ja ristiriidat.
Jotta yksittäisten tavoitteiden lisäksi nähdään kokonaisuus.
Jotta päätöksenteko olisi johdonmukaista.
Jotta voidaan sovittaa erilaisia näkökulmia yhteen.
Jotta resurssit käytetään oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arviointi on eri asia kuin…
• Lasten mielipiteiden selvittäminen
• Lasten näkemysten selvittäminen on osa lapsivaikutusten arviointia (samalla tavalla kuin
lapsen näkemysten selvittäminen on osa lapsen edun harkintaa).
• Vaikuttavuuden arviointi
• Lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse kokonaisvaikutuksista. Vaikuttavuuden arvioinnissa
ollaan yleensä kiinnostuneita siitä, mikä vaikuttaa mihin, miten ja millä edellytyksillä.
• HUOM! Lapsivaikutusten arviointi ei myöskään poista politiikasta arvovalintoja.
www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi
1. Tarpeen tunnistaminen: tämä asia on lasten kannalta tärkeä.
2. Taustan ja tavoitteiden kuvailu: mihin pyritään ja miksi.
3. Tiedon keruu / kokoaminen: mitä näkökulmia asiaan liittyy.
4. Analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen vertailu: mitkä ovat eri vaihtoehtojen
hyvät ja huonot puolet lapsen oikeuksien näkökulmasta?
5. Yhteenveto (+ mahdollisesti etenemissuositus).
6. Arvioinnin julkistaminen.
7. Päätöksenteko.
8. Toteutuneiden vaikutusten seuranta.
www.lskl.fi
Tee lapsivaikutusten arviointi ainakin silloin, kun:
❑ Asia koskee isoa joukkoa lapsia (esim. kaikki kunnan lapset, kaikki asuinalueen lapset,
kaikki tietyn koulun oppilaat).
❑ Asia koskee haavoittavassa asemassa olevia lapsia.
❑ Asia on uusi, eikä valmiita malleja ole.
❑ Päätös on vaikea tai mahdoton perua tai korjata.
❑ Asia on kiistanalainen ja sen ratkaisemisessa joudutaan punnitsemaan erilaisia
arvoja.
❑ Päätöksen vaikutukset ovat pysyviä tai pitkäkestoisia.
❑ Asia on osa laajempaa vaikutusketjua tai kun asialla on yhteisvaikutuksia muun
valmisteilla olevan päätöksen kanssa.
www.lskl.fi
Esteitä ylitettäväksi
• Fokus usein vaikutuksissa talouteen.
• Ihmisvaikutusten arviointi vaatii monialaista osaamista (→ yhteistyötä).
• Valmistelun aikataulut ovat usein tiukat.
• Arviointeja ei hyödynnetä päätöksenteossa?
• Seuranta ja jälkiarviointi on vähäistä tai puuttuu.
www.lskl.fi
Millaisia askeleita kunta voi ottaa?
• Päätös ennakkoarviointien
tekemisestä.
• Ohjeistus valmistelijoille.
• Osaamisen lisäämistä tarpeen
mukaan.
• Rohkea tekeminen, tekemällä
oppiminen.
• Arviointien hyödyntäminen.
• Eri toimijoilla on erilaiset roolit!
”Miten sitä lapsivaikutusten
arviointia ihan konkreettisesti
tehdään?”
www.lskl.fi
Lue lisää
• Stakes/Taskinen (2006): Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen.
• Kuntaliitto (2011): Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa.
• Kirkkohallitus (2015): Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
• STM (2016): Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta.
• UNICEF (2018): Koulutusmateriaali lapsivaikutusten arvioinnista.
• THL (2018): LAVA – lapsivaikutusten arviointi.
• Ruuska ym. (2018): Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi: Tarkastelussa lapsivaikutusten arviointi
kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista.
• MLL: Koonti MLL:n materiaaleista.
• Rantala ym. (2019): Ihmisvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä: luokittelusta laatuun ja sen
puutteisiin.
• Itla (2019): Selvitys lapsivaikutusten arvioinnista.
• Taltiointi luottamushenkilöille järjestetystä koulutuksesta 1.11.2018 (kesto 90min, alkaa kohdasta 20:30).
Kiitos!

More Related Content

Similar to Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten

Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaLapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaTHL
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Matti Rimpelä
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä
 
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckrothSitra / Hyvinvointi
 
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action PlanUusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action PlanSitra / Hyvinvointi
 
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action planUusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action planSitra / Hyvinvointi
 
Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland
Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland
Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland sarilvonen
 
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hankeMutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hankeTHL
 
Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira Custódio
Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira CustódioLapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira Custódio
Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira CustódioSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 THL
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
 
Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...
Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...
Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...Maaseutupolitiikan verkosto
 
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...Lastensuojelun Keskusliitto
 

Similar to Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten (20)

Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaLapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
 
Kuopio
KuopioKuopio
Kuopio
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
 
Parempi tuupata kuin sanella
Parempi tuupata kuin sanellaParempi tuupata kuin sanella
Parempi tuupata kuin sanella
 
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
 
Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018
 
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
 
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action PlanUusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
 
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action planUusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
 
Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland
Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland
Ehkäisevän työn haasteet ja mahdollisuudet Mirjam Kalland
 
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hankeMutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
 
Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira Custódio
Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira CustódioLapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira Custódio
Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus 2/2018 - Ira Custódio
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
 
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsestaVarhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
 
Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...
Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...
Kari Lehtola lahikoulut ja lakkautukset kylat palvelukeskuksina seminaarissa ...
 
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
Tomi Kiilakoski: "Niillähän se on se viimeinen sana" - osallisuuden onnistumi...
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaLastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäLastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaLastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
 

Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten

 • 1. Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Lapsivaikutusten arviointi Mitä, miksi ja miten Ira Custódio, 11.9.2019 @CustodioIra #lapsenoikeudet #lapsivaikutukset
 • 2. www.lskl.fi Hienoa että olet tänään mukana! • Missä roolissa (tai rooleissa) olet tänään paikalla? • Tiedätkö, onko omassa kunnassasi tehty linjaus vaikutusten ennakkoarvioinnista? Jos on, onko siinä huomioitu lapsivaikutukset? Onko valmistelijoille laadittu ohjeistus? • Tiedätkö, onko kunnassasi tehty lapsivaikutusten arviointeja?
 • 3. www.lskl.fi Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan kaikessa lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti lapsen edun (LOS 3 artikla). → lapsen edun arviointi → lapsivaikutusten arviointi
 • 4. Lapsivaikutusten arviointi on päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Lapsion alle 18-vuotias.
 • 6. Miten päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen? Mitkä ovat ennakoidut vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä ristiriitaisia tai kilpailevia näkökulmia asiaan liittyy? Onko ehdotuksella haitallisia seurauksia jollekin lapsiryhmälle? Millaiseen tietoon ehdotus perustuu? Mitä ei tiedetä? (Mikä ratkaisuvaihtoehto on kokonaisuutena lasten kannalta paras?)
 • 7. www.lskl.fi Miksi lapsivaikutusten arviointi? Jotta lapsen oikeuksia ei loukattaisi – tahattomastikaan. Jotta tunnistetaan hyödyt, haitat ja ristiriidat. Jotta yksittäisten tavoitteiden lisäksi nähdään kokonaisuus. Jotta päätöksenteko olisi johdonmukaista. Jotta voidaan sovittaa erilaisia näkökulmia yhteen. Jotta resurssit käytetään oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 • 8. www.lskl.fi Lapsivaikutusten arviointi on eri asia kuin… • Lasten mielipiteiden selvittäminen • Lasten näkemysten selvittäminen on osa lapsivaikutusten arviointia (samalla tavalla kuin lapsen näkemysten selvittäminen on osa lapsen edun harkintaa). • Vaikuttavuuden arviointi • Lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse kokonaisvaikutuksista. Vaikuttavuuden arvioinnissa ollaan yleensä kiinnostuneita siitä, mikä vaikuttaa mihin, miten ja millä edellytyksillä. • HUOM! Lapsivaikutusten arviointi ei myöskään poista politiikasta arvovalintoja.
 • 9. www.lskl.fi Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi 1. Tarpeen tunnistaminen: tämä asia on lasten kannalta tärkeä. 2. Taustan ja tavoitteiden kuvailu: mihin pyritään ja miksi. 3. Tiedon keruu / kokoaminen: mitä näkökulmia asiaan liittyy. 4. Analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen vertailu: mitkä ovat eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet lapsen oikeuksien näkökulmasta? 5. Yhteenveto (+ mahdollisesti etenemissuositus). 6. Arvioinnin julkistaminen. 7. Päätöksenteko. 8. Toteutuneiden vaikutusten seuranta.
 • 10. www.lskl.fi Tee lapsivaikutusten arviointi ainakin silloin, kun: ❑ Asia koskee isoa joukkoa lapsia (esim. kaikki kunnan lapset, kaikki asuinalueen lapset, kaikki tietyn koulun oppilaat). ❑ Asia koskee haavoittavassa asemassa olevia lapsia. ❑ Asia on uusi, eikä valmiita malleja ole. ❑ Päätös on vaikea tai mahdoton perua tai korjata. ❑ Asia on kiistanalainen ja sen ratkaisemisessa joudutaan punnitsemaan erilaisia arvoja. ❑ Päätöksen vaikutukset ovat pysyviä tai pitkäkestoisia. ❑ Asia on osa laajempaa vaikutusketjua tai kun asialla on yhteisvaikutuksia muun valmisteilla olevan päätöksen kanssa.
 • 11. www.lskl.fi Esteitä ylitettäväksi • Fokus usein vaikutuksissa talouteen. • Ihmisvaikutusten arviointi vaatii monialaista osaamista (→ yhteistyötä). • Valmistelun aikataulut ovat usein tiukat. • Arviointeja ei hyödynnetä päätöksenteossa? • Seuranta ja jälkiarviointi on vähäistä tai puuttuu.
 • 12. www.lskl.fi Millaisia askeleita kunta voi ottaa? • Päätös ennakkoarviointien tekemisestä. • Ohjeistus valmistelijoille. • Osaamisen lisäämistä tarpeen mukaan. • Rohkea tekeminen, tekemällä oppiminen. • Arviointien hyödyntäminen. • Eri toimijoilla on erilaiset roolit!
 • 13. ”Miten sitä lapsivaikutusten arviointia ihan konkreettisesti tehdään?”
 • 14. www.lskl.fi Lue lisää • Stakes/Taskinen (2006): Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. • Kuntaliitto (2011): Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. • Kirkkohallitus (2015): Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. • STM (2016): Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta. • UNICEF (2018): Koulutusmateriaali lapsivaikutusten arvioinnista. • THL (2018): LAVA – lapsivaikutusten arviointi. • Ruuska ym. (2018): Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi: Tarkastelussa lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista. • MLL: Koonti MLL:n materiaaleista. • Rantala ym. (2019): Ihmisvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä: luokittelusta laatuun ja sen puutteisiin. • Itla (2019): Selvitys lapsivaikutusten arvioinnista. • Taltiointi luottamushenkilöille järjestetystä koulutuksesta 1.11.2018 (kesto 90min, alkaa kohdasta 20:30).