SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
T’IMPORTA LA TEUA
SALUT?
Una bona condició física és fonamental
per a tindre-la.
I a més has de ser crític amb les
activitats que practiques.
Amb aquestes diapositives intentarem
ajudar-te.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Què és la CONDICIÓ FÍSICA?
És la suma de
capacitats que té
l’organisme per a
realitzar tasques
físiques amb la
màxima eficàcia i
rendiment
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
La condició física està
íntimament relacionada
amb les capacitats físiques
que tota persona posseeix;
per a millorar la condició
física fa falta entrenar les
capacitats físiques.
Condició Física
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Quins són els seus components?
RESISTÈNCIA
FORÇA
VELOCITAT
FLEXIBILITAT
CONDICIÓ
FÍSICA
COORDINACIÓ
AGILITAT
EQUILIBRI
QUALITATS
FÍSIQUES
QUALITATS
PSICOMOTORES
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
La
CONDICIÓ
FÍSICA depén
de...
EDAT I
SEXE
HERÈNCIA
GENÈTICA
EXPERIÈNCIA
PRÈVIA
CAPACITAT
MENTAL
HÀBITS DE VIDA
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
PERQUÈ UTILITZEM ELS TEST?
1) PER A CONÈIXER NOSTRA
CONDICIO FISICA
2) PER A CONÈIXER LES
NOSTRES LIMITACIONS I
POSSIBILITATS
3) PER A PERMETRE UNA
PLANIFICACIÓ EN EL
TREBALL DE CONDICIO
FISICA
4) PER A REALITZAR UNA
EVALUACIO: INICIAL I
FINAL
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
FREQÜÈNCIA CARDÍACA
La freqüència cardíaca es defineix com les
vegades que es batega cor per unitat de
temps.
Normalment s'expressa en pulsacions per
minut.
És un valor molt important en l'esport ja
que ens diu numèricament, objectivament
i ràpidament les adaptacions a l'exercici
que s'estan produint en l'esportista.
Com has de controlar la intensitat de
l'exercici?
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
RESISTÈNCIA
La Resistència: és la capacitat que ens
permet mantenir un esforç durant el major
temps possible. Açò vol dir, que podem
patinar, córrer, nadar, etc., durant un
temps perllongat.
Hi ha dos tipus de resistència:
AERÓBICA I ANAERÓBICA
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
CAPACIDAD AERÓBICA
La capacitat aeròbica es defineix com la
capacitat de l'organisme (cor, gots sanguinis
i pulmons) per a funcionar eficientment i
portar activitats sostingudes amb poc esforç,
poca fatiga, i amb una recuperació ràpida
(EXERCICI AERÒBIC)
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
CAPACIDAD ANAERÓBICA
La capacitat anaeròbica es defineix
com la capacitat de l'organisme per
a funcionar eficientment en realitzar
activitats físiques de curta durada i
d'alta intensitat (exercici anaeròbic),
en presència de poc oxigen a causa
del fort esforç, produint energia
anaeròbica, açò és, a través de
transformacions químiques utilitzant
àcid *adenosín *trifosfato (ATP) i
*fosfocreatina
.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Classificació:
- Resistència Aeròbica:
Intensitat moderada.
Llarga durada.
Exercici realitzat amb oxígen.
Exercici adequat per la salut.
- Resistència Anaeròbica:
Intensitat elevada.
Curta durada.
Exercici realitzat sense oxígen.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
QUÉ ES LA Zona D’Activitat.?
És l'interval de pulsacions dins del
com és possible millorar la
resistència *cardio-respiratoria
aeròbica durant una activitat física
concreta
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
QUÉ INTERVAL DE PULSACIONS
COMPRÈN?
Aquest interval està comprès
entre el 60% i el 85%
de la freqüència cardíaca màxima
(F.C.M.)
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
De la resistència aeròbica a la anaeròbica:
Entre el 70 i 85% de la
freqüència cardíaca
màxima (220- edat), es
troba la zona de canvi o
el llindar.
Llindar anaeròbic es el
punt per damunt del
qual el metabolisme és
bàsicament anaeròbic,
amb producció d’àcid
làctic i l’exercici no es
pot mantenir gaire
estona.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Sistemes Continus: Es realitza
l’exercici de forma continuada, sense
pauses ni interrupcions.
Sistemes fraccionats: L’exercici es
divideix o fragmenta en diverses
parts, separades per una pausa de
recuperació.
Sistemes variats-mixtos:
Mètodes d’entrenament
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Sistemes Continus
Cursa continua: (footing) Correr
sense parar de 30’ a 60’ a ritme
constant.
Circuit Natural: Recorreguts en un
entorn natural on es van realitzant
successius exercicis en diferents
estacions ja preparades.
Fartlek: Cursa continua a ritmes
variables.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
SISTEMES FRACCIONATS
Es divideix la càrrega d’entrenament en
parts i pauses de recuperació entre elles
(que poden ser totals o parcials)
Entrenament fraccionat: esforços
d’Intensitat submàxima (75-90%)
separats per pauses de recuperació
incompleta fins 120 p/m
Repeticions: esforços d’Intensitat
màxima (95-100%) amb pauses de
recuperació total fins a 90 p/m.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Sistemes fraccionats
Exemple:
(Intervall training)
Es repeteix varies vegades un exercici
amb un temps de recuperació
Ex.: Un corredor realitza 6X400m.
recuperant 1’.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
CIRCUIT TRAINING
Nº estacions: 8 a 12.
Pausa entre estacions
i entre circuits 30 seg. / 3 minuts.
ENTRENAMENT TOTAL
Temps de treball d’ 1 minut per estació amb 1 minut
de cursa continua entre estacions.
Sistemes Variats:
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
TEST DE COOPER:
metres recorreguts en
cursa contínua durant 12 minuts
al ritme més ràpid possible.
COURSE-NAVETTE:. carrera a ritme
progressiu. Anada i volta sense corbes,
de 20 metres a ritme marcat per
un enregistrament. Aconseguir el major
nombre de períodes possible
CURSA
1000m.2000m
RESISTÈNCIA – Test.
Circuito de 100 metros (Cooper)
Coursse - Navette
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
FORÇA
La Força: és la capacitat per a CREAR
tensió MUSCULAR.
•Força Màxima
•Força Explosiva (
•Força Resistència
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
TIPUS DE FORÇA
FORÇA MÀXIMA:
Es la capacitat de crear la màxima tensió amb
una contracció muscular.
Per aixecar un sac de ciment o empènyer un
cotxe.
FORÇA EXPLOSIVA:
Es la capacitat de superar càrregues no gaire grans
amb la màxima velocitat de moviment. Per a
llençar lluny una pedra ,xutar una pilota o fer
salts.
FORÇA RESISTENCIA:
Es la capacitat de fer una activitat de força durant
un temps llarg determinat i de resistir el cansament
que provoca . La força que fem servir per a remar o
a l’escalada.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
1.3 Què cal tenir en compte al treballar la
força:
Pes o càrrega de l’exercici.
Nombre de repeticions.
Les sèries.
La recuperació.
F. Màxima F.Explosiva F.Resistècia
Pes Màxim Mínim Mitjà
Repeticions Poques Poques
(ràpides
)
Moltes
Recuperació Llarga Llarga Curta
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Mètodes Entrenament:
Entrenament en circuit: 8 a 10 exercicis de força .De 30” a
45” cada exercici.
Multisalts: Recorreguts de 20-30 m. saltant de diferents
formes. Recuperem caminant.
Multillançaments: Llançaments de pilotes medicinals de
diferents formes
Entre 10 i 15 repeticions de cada tipus de llançament.
Treball de força amb màquines, peses, discs, manuelles, etc
Exercicis de autocàrrega, lluita..
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
* Llançament de baló “medicinal”(força tronc)
* Test del salt vertical i horitzontal
*Suspensió en barra
*Flexió de braços
FORÇA - Test.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
LA VELOCITAT
Definició: Capacitat física que ens
permet realitzar un moviment en el
menor temps possible.
Molt important en el mon de l’esport.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Classificació:
Velocitat de reacció : Respondre en el
menor temps possible a un estímul.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Velocitat de desplaçament: Desplaçar-
se o recórrer una distància en el
menor temps possible.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Velocitat gestual: Realitzar un gest
en el menor temps possible (sense
un desplaçament important del
cos).
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Mètodes d’entrenament:
La recuperació ha de ser sempre completa
(llarga) per tal de treballar la velocitat
Reaccions a diferents estímuls.
Multisalts.
Sobrecàrregues.
Jocs de curses: (per exemple, el joc del
mocador).
Curses curtes i repetides: sèries de velocitat
(Per exemple: 10X 50m rec. 2’ ).
Treball de coordinació: Tècnica de cursa.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
FLEXIBILITAT
La Flexibilitat és la qualitat física de l'ésser humà per
a realitzar moviments de gran amplitud
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
FLEXIBILITAT
Entre altres elements, la
flexibilitat depèn de :
1) La Mobilitat Articular.
2) L'elasticitat dels tendons,
lligaments i càpsules articulessis.
3) La coordinació *intermuscular.
4) La força muscular.
5) L'edat i el sexe.
6) La temperatura corporal.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Classificació:
Flexibilitat Dinàmica:
Exercicis amb gran amplitud de
moviment d’una o varies articulacions
del cos.
Es poden realitzar en l’escalfament.
No milloren la capacitat
d’estirament.
Cal realitzar moviments suaus, mai
bruscos.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Flexibilitat Estàtica:
Es manté una posició d’estirament passiva.
Serveix per millorar la capacitat d’estirament
muscular.
Cal mantenir la posició de forma relaxada, i
respirar tranquilament.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Mètodes per treballar la flexibilitat:
1.- Mètode dinàmic.
Exercicis realitzats en moviment.
Rebots, balanceijos,etc..
Cal aplicar amb compte per evitar
lesions.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
2.- Estiraments estàtics:
Adoptar la posició i mantenir durant uns
15’’ a 25’’.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
3.- Estiraments passius forçats:
Un company ens ajuda a mantenir i
forçar la posició. Cal realitzar l’exercici
relaxadament.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
4.Facilitació neuromuscular
propioceptiva (FNP)
Es una altra estratègia que pot ser inclosa
per a millorar el rang de mobilitat articular.. La
FNP va ser originalment dissenyada i
desenrotllada com un procediment terapèutic
de rehabilitació física.
Les tècniques de contracció-relaxació i de
contracció de l'agonista.
Juan Isidro Martin
DEPARTAMENT D'E.F
Embranzida de braços arrere:
descalços i
sense desenganxar els dits dels
peus del sòl, espentar amb amb dues
mans un objecte el més arrere
possible, per dins de les cames.
FLEXIBILITAT– Test.
Flexió de tronc avant: en
calaix especial,
descalços, mantenir
els dos braços el més
avançats possible i
amb les cames
esteses.

More Related Content

What's hot

Entrenament esportiu II (Power point)
Entrenament esportiu II (Power point)Entrenament esportiu II (Power point)
Entrenament esportiu II (Power point)
Josep Busuldu Pujols
 
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1  Planificació de l'entrenamentBatx mòdul 1  Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
csalomo
 
Principis De L’Entrenament 2
Principis De L’Entrenament 2Principis De L’Entrenament 2
Principis De L’Entrenament 2
boixlluis
 
Principis de l'entrenament
Principis de l'entrenamentPrincipis de l'entrenament
Principis de l'entrenament
EDUARDOGAYAN
 
Apuntes de condición física valenciano
Apuntes de condición física valencianoApuntes de condición física valenciano
Apuntes de condición física valenciano
aalandesalfonso
 
Metodologia entrenament força
Metodologia entrenament forçaMetodologia entrenament força
Metodologia entrenament força
phidalg2
 
Planificació Entrenament 1r Bat
Planificació Entrenament 1r BatPlanificació Entrenament 1r Bat
Planificació Entrenament 1r Bat
guest987e0a
 
Actividades c.f valenciano
Actividades c.f valencianoActividades c.f valenciano
Actividades c.f valenciano
aalandesalfonso
 
La Sessió
La SessióLa Sessió
La Sessió
phidalg2
 

What's hot (20)

Entrenament esportiu II (Power point)
Entrenament esportiu II (Power point)Entrenament esportiu II (Power point)
Entrenament esportiu II (Power point)
 
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1  Planificació de l'entrenamentBatx mòdul 1  Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
 
Principis De L’Entrenament 2
Principis De L’Entrenament 2Principis De L’Entrenament 2
Principis De L’Entrenament 2
 
Principis de l'entrenament
Principis de l'entrenamentPrincipis de l'entrenament
Principis de l'entrenament
 
Apuntes de condición física valenciano
Apuntes de condición física valencianoApuntes de condición física valenciano
Apuntes de condición física valenciano
 
Metodologia entrenament força
Metodologia entrenament forçaMetodologia entrenament força
Metodologia entrenament força
 
Planificació Entrenament 1r Bat
Planificació Entrenament 1r BatPlanificació Entrenament 1r Bat
Planificació Entrenament 1r Bat
 
Dossier 1 eso_carme
Dossier 1 eso_carmeDossier 1 eso_carme
Dossier 1 eso_carme
 
Ud 3 qualitats físiques bàsiques
Ud 3 qualitats físiques bàsiquesUd 3 qualitats físiques bàsiques
Ud 3 qualitats físiques bàsiques
 
Actividades c.f valenciano
Actividades c.f valencianoActividades c.f valenciano
Actividades c.f valenciano
 
La velocitat
La velocitatLa velocitat
La velocitat
 
Ud1 escalfament 4t
Ud1 escalfament 4tUd1 escalfament 4t
Ud1 escalfament 4t
 
Cualitats físiques bàsiques
Cualitats físiques bàsiquesCualitats físiques bàsiques
Cualitats físiques bàsiques
 
La Sessió
La SessióLa Sessió
La Sessió
 
La Condició Física
La Condició FísicaLa Condició Física
La Condició Física
 
La resistència
La resistènciaLa resistència
La resistència
 
La càrrega física
La càrrega físicaLa càrrega física
La càrrega física
 
Teoria del entrenamiento RESPUESTAS
Teoria del entrenamiento RESPUESTASTeoria del entrenamiento RESPUESTAS
Teoria del entrenamiento RESPUESTAS
 
Apunts cinesiologia jordi fdz
Apunts cinesiologia jordi fdz Apunts cinesiologia jordi fdz
Apunts cinesiologia jordi fdz
 
Body pump
Body pumpBody pump
Body pump
 

Viewers also liked

Des Menschen bester Freund
Des Menschen bester FreundDes Menschen bester Freund
Des Menschen bester Freund
Diether Petter
 
EnergíA Renovable
EnergíA RenovableEnergíA Renovable
EnergíA Renovable
guestcb9d9f
 
Preguntas Y Respuestas
Preguntas Y RespuestasPreguntas Y Respuestas
Preguntas Y Respuestas
diegopc69
 
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapcPlantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
martaclar
 

Viewers also liked (20)

ICT Eintrittsbedingungen für PH-Studierende
ICT Eintrittsbedingungen für PH-StudierendeICT Eintrittsbedingungen für PH-Studierende
ICT Eintrittsbedingungen für PH-Studierende
 
Des Menschen bester Freund
Des Menschen bester FreundDes Menschen bester Freund
Des Menschen bester Freund
 
Competencias básicas y organización de los centros
Competencias básicas y organización de los centrosCompetencias básicas y organización de los centros
Competencias básicas y organización de los centros
 
Las competencias digitales
Las competencias digitalesLas competencias digitales
Las competencias digitales
 
Sandra nieto
Sandra nietoSandra nieto
Sandra nieto
 
Proyecto-Recuperacion
Proyecto-RecuperacionProyecto-Recuperacion
Proyecto-Recuperacion
 
EnergíA Renovable
EnergíA RenovableEnergíA Renovable
EnergíA Renovable
 
Lehrplan 21 einführung
Lehrplan 21 einführungLehrplan 21 einführung
Lehrplan 21 einführung
 
Delegados Capitales
Delegados CapitalesDelegados Capitales
Delegados Capitales
 
Binder2
Binder2Binder2
Binder2
 
Tutorial Wine
Tutorial WineTutorial Wine
Tutorial Wine
 
Preguntas Y Respuestas
Preguntas Y RespuestasPreguntas Y Respuestas
Preguntas Y Respuestas
 
Guachimontones! PALOMA G DE A
Guachimontones! PALOMA G DE AGuachimontones! PALOMA G DE A
Guachimontones! PALOMA G DE A
 
Digitale Schnitzeljagd
Digitale SchnitzeljagdDigitale Schnitzeljagd
Digitale Schnitzeljagd
 
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapcPlantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
Plantejament pedagògic i proces d'elaboració de cursos no presencials a l'eapc
 
Binder10
Binder10Binder10
Binder10
 
Esto son rosas
Esto son rosasEsto son rosas
Esto son rosas
 
Die Pionierzeiten sind noch nicht vorbei - Aufbruch in die ICT-Zukunft
Die Pionierzeiten sind noch nicht vorbei - Aufbruch in die ICT-ZukunftDie Pionierzeiten sind noch nicht vorbei - Aufbruch in die ICT-Zukunft
Die Pionierzeiten sind noch nicht vorbei - Aufbruch in die ICT-Zukunft
 
1 Abcdef Nu
1 Abcdef Nu1 Abcdef Nu
1 Abcdef Nu
 
Water Disaster
Water DisasterWater Disaster
Water Disaster
 

Similar to C.fisica tots

TeoríA Batxillerat 08 09
TeoríA Batxillerat 08 09TeoríA Batxillerat 08 09
TeoríA Batxillerat 08 09
boixlluis
 
Bloc iii unitat 9
Bloc iii unitat 9Bloc iii unitat 9
Bloc iii unitat 9
Jordi Herna
 
La resistència
La resistènciaLa resistència
La resistència
evives1
 
CONDICIÓ FISICA 1 ESO
CONDICIÓ FISICA 1 ESOCONDICIÓ FISICA 1 ESO
CONDICIÓ FISICA 1 ESO
xuanet
 
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r EsoTeoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
antonarico
 
Preparador físic voleibol
Preparador físic voleibolPreparador físic voleibol
Preparador físic voleibol
Suscafd
 
Educació física 2n Resistència i Escalfament]
Educació física 2n Resistència i Escalfament]Educació física 2n Resistència i Escalfament]
Educació física 2n Resistència i Escalfament]
Ramon Plans
 
Teoria 1a avaluació 3r eso
Teoria 1a avaluació 3r esoTeoria 1a avaluació 3r eso
Teoria 1a avaluació 3r eso
profeavatar
 
Mixte de treballs
Mixte de treballsMixte de treballs
Mixte de treballs
javimp85
 
Escalfament ondara
Escalfament ondaraEscalfament ondara
Escalfament ondara
xuanet
 
Escalfament
EscalfamentEscalfament
Escalfament
phidalg2
 
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionalsApunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
dacanoga
 
Ens mantenim en forma i tenim salut!
Ens mantenim en forma i tenim salut!Ens mantenim en forma i tenim salut!
Ens mantenim en forma i tenim salut!
Moises Arevalo
 

Similar to C.fisica tots (20)

TeoríA Batxillerat 08 09
TeoríA Batxillerat 08 09TeoríA Batxillerat 08 09
TeoríA Batxillerat 08 09
 
ResistèNcia
ResistèNciaResistèNcia
ResistèNcia
 
Apunts[1]
Apunts[1]Apunts[1]
Apunts[1]
 
Bloc iii unitat 9
Bloc iii unitat 9Bloc iii unitat 9
Bloc iii unitat 9
 
La resistència
La resistènciaLa resistència
La resistència
 
CONDICIÓ FISICA 1 ESO
CONDICIÓ FISICA 1 ESOCONDICIÓ FISICA 1 ESO
CONDICIÓ FISICA 1 ESO
 
Condicio fisica 3r eso
Condicio fisica 3r esoCondicio fisica 3r eso
Condicio fisica 3r eso
 
Fc CardíAca
Fc CardíAcaFc CardíAca
Fc CardíAca
 
Planificació entrenament.pdf
Planificació entrenament.pdfPlanificació entrenament.pdf
Planificació entrenament.pdf
 
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r EsoTeoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
 
Preparador físic voleibol
Preparador físic voleibolPreparador físic voleibol
Preparador físic voleibol
 
Educació física 2n Resistència i Escalfament]
Educació física 2n Resistència i Escalfament]Educació física 2n Resistència i Escalfament]
Educació física 2n Resistència i Escalfament]
 
Teoria 1a avaluació 3r eso
Teoria 1a avaluació 3r esoTeoria 1a avaluació 3r eso
Teoria 1a avaluació 3r eso
 
Mixte de treballs
Mixte de treballsMixte de treballs
Mixte de treballs
 
Escalfament ondara
Escalfament ondaraEscalfament ondara
Escalfament ondara
 
Escalfament
EscalfamentEscalfament
Escalfament
 
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionalsApunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
 
Ens mantenim en forma i tenim salut!
Ens mantenim en forma i tenim salut!Ens mantenim en forma i tenim salut!
Ens mantenim en forma i tenim salut!
 
Les capacitats fisiques basiques
Les capacitats fisiques basiquesLes capacitats fisiques basiques
Les capacitats fisiques basiques
 
La ResistèNcia
La ResistèNciaLa ResistèNcia
La ResistèNcia
 

More from xuanet

Test de couper
Test de couperTest de couper
Test de couper
xuanet
 
3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol
xuanet
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carlet
xuanet
 
U.d, rugbi
U.d, rugbiU.d, rugbi
U.d, rugbi
xuanet
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carlet
xuanet
 
EL COLPBOL
EL COLPBOLEL COLPBOL
EL COLPBOL
xuanet
 
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
xuanet
 
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanasMochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
xuanet
 
UD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALAUD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALA
xuanet
 
VOLEIBOL
VOLEIBOLVOLEIBOL
VOLEIBOL
xuanet
 
SeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio CorrectoSeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio Correcto
xuanet
 
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓNCOLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
xuanet
 

More from xuanet (12)

Test de couper
Test de couperTest de couper
Test de couper
 
3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carlet
 
U.d, rugbi
U.d, rugbiU.d, rugbi
U.d, rugbi
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carlet
 
EL COLPBOL
EL COLPBOLEL COLPBOL
EL COLPBOL
 
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
 
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanasMochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
 
UD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALAUD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALA
 
VOLEIBOL
VOLEIBOLVOLEIBOL
VOLEIBOL
 
SeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio CorrectoSeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio Correcto
 
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓNCOLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
 

C.fisica tots

 • 1. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F T’IMPORTA LA TEUA SALUT? Una bona condició física és fonamental per a tindre-la. I a més has de ser crític amb les activitats que practiques. Amb aquestes diapositives intentarem ajudar-te.
 • 2. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Què és la CONDICIÓ FÍSICA? És la suma de capacitats que té l’organisme per a realitzar tasques físiques amb la màxima eficàcia i rendiment
 • 3. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F La condició física està íntimament relacionada amb les capacitats físiques que tota persona posseeix; per a millorar la condició física fa falta entrenar les capacitats físiques. Condició Física
 • 4. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Quins són els seus components? RESISTÈNCIA FORÇA VELOCITAT FLEXIBILITAT CONDICIÓ FÍSICA COORDINACIÓ AGILITAT EQUILIBRI QUALITATS FÍSIQUES QUALITATS PSICOMOTORES
 • 5. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F La CONDICIÓ FÍSICA depén de... EDAT I SEXE HERÈNCIA GENÈTICA EXPERIÈNCIA PRÈVIA CAPACITAT MENTAL HÀBITS DE VIDA
 • 6. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F PERQUÈ UTILITZEM ELS TEST? 1) PER A CONÈIXER NOSTRA CONDICIO FISICA 2) PER A CONÈIXER LES NOSTRES LIMITACIONS I POSSIBILITATS 3) PER A PERMETRE UNA PLANIFICACIÓ EN EL TREBALL DE CONDICIO FISICA 4) PER A REALITZAR UNA EVALUACIO: INICIAL I FINAL
 • 7. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F FREQÜÈNCIA CARDÍACA La freqüència cardíaca es defineix com les vegades que es batega cor per unitat de temps. Normalment s'expressa en pulsacions per minut. És un valor molt important en l'esport ja que ens diu numèricament, objectivament i ràpidament les adaptacions a l'exercici que s'estan produint en l'esportista. Com has de controlar la intensitat de l'exercici?
 • 8. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F RESISTÈNCIA La Resistència: és la capacitat que ens permet mantenir un esforç durant el major temps possible. Açò vol dir, que podem patinar, córrer, nadar, etc., durant un temps perllongat. Hi ha dos tipus de resistència: AERÓBICA I ANAERÓBICA
 • 9. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F CAPACIDAD AERÓBICA La capacitat aeròbica es defineix com la capacitat de l'organisme (cor, gots sanguinis i pulmons) per a funcionar eficientment i portar activitats sostingudes amb poc esforç, poca fatiga, i amb una recuperació ràpida (EXERCICI AERÒBIC)
 • 10. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F CAPACIDAD ANAERÓBICA La capacitat anaeròbica es defineix com la capacitat de l'organisme per a funcionar eficientment en realitzar activitats físiques de curta durada i d'alta intensitat (exercici anaeròbic), en presència de poc oxigen a causa del fort esforç, produint energia anaeròbica, açò és, a través de transformacions químiques utilitzant àcid *adenosín *trifosfato (ATP) i *fosfocreatina .
 • 11. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Classificació: - Resistència Aeròbica: Intensitat moderada. Llarga durada. Exercici realitzat amb oxígen. Exercici adequat per la salut. - Resistència Anaeròbica: Intensitat elevada. Curta durada. Exercici realitzat sense oxígen.
 • 12. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F QUÉ ES LA Zona D’Activitat.? És l'interval de pulsacions dins del com és possible millorar la resistència *cardio-respiratoria aeròbica durant una activitat física concreta
 • 13. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F QUÉ INTERVAL DE PULSACIONS COMPRÈN? Aquest interval està comprès entre el 60% i el 85% de la freqüència cardíaca màxima (F.C.M.)
 • 14. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F De la resistència aeròbica a la anaeròbica: Entre el 70 i 85% de la freqüència cardíaca màxima (220- edat), es troba la zona de canvi o el llindar. Llindar anaeròbic es el punt per damunt del qual el metabolisme és bàsicament anaeròbic, amb producció d’àcid làctic i l’exercici no es pot mantenir gaire estona.
 • 15. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Sistemes Continus: Es realitza l’exercici de forma continuada, sense pauses ni interrupcions. Sistemes fraccionats: L’exercici es divideix o fragmenta en diverses parts, separades per una pausa de recuperació. Sistemes variats-mixtos: Mètodes d’entrenament
 • 16. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Sistemes Continus Cursa continua: (footing) Correr sense parar de 30’ a 60’ a ritme constant. Circuit Natural: Recorreguts en un entorn natural on es van realitzant successius exercicis en diferents estacions ja preparades. Fartlek: Cursa continua a ritmes variables.
 • 17. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F SISTEMES FRACCIONATS Es divideix la càrrega d’entrenament en parts i pauses de recuperació entre elles (que poden ser totals o parcials) Entrenament fraccionat: esforços d’Intensitat submàxima (75-90%) separats per pauses de recuperació incompleta fins 120 p/m Repeticions: esforços d’Intensitat màxima (95-100%) amb pauses de recuperació total fins a 90 p/m.
 • 18. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Sistemes fraccionats Exemple: (Intervall training) Es repeteix varies vegades un exercici amb un temps de recuperació Ex.: Un corredor realitza 6X400m. recuperant 1’.
 • 19. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F CIRCUIT TRAINING Nº estacions: 8 a 12. Pausa entre estacions i entre circuits 30 seg. / 3 minuts. ENTRENAMENT TOTAL Temps de treball d’ 1 minut per estació amb 1 minut de cursa continua entre estacions. Sistemes Variats:
 • 20. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F TEST DE COOPER: metres recorreguts en cursa contínua durant 12 minuts al ritme més ràpid possible. COURSE-NAVETTE:. carrera a ritme progressiu. Anada i volta sense corbes, de 20 metres a ritme marcat per un enregistrament. Aconseguir el major nombre de períodes possible CURSA 1000m.2000m RESISTÈNCIA – Test. Circuito de 100 metros (Cooper) Coursse - Navette
 • 21. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F FORÇA La Força: és la capacitat per a CREAR tensió MUSCULAR. •Força Màxima •Força Explosiva ( •Força Resistència
 • 22. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F TIPUS DE FORÇA FORÇA MÀXIMA: Es la capacitat de crear la màxima tensió amb una contracció muscular. Per aixecar un sac de ciment o empènyer un cotxe. FORÇA EXPLOSIVA: Es la capacitat de superar càrregues no gaire grans amb la màxima velocitat de moviment. Per a llençar lluny una pedra ,xutar una pilota o fer salts. FORÇA RESISTENCIA: Es la capacitat de fer una activitat de força durant un temps llarg determinat i de resistir el cansament que provoca . La força que fem servir per a remar o a l’escalada.
 • 23. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F 1.3 Què cal tenir en compte al treballar la força: Pes o càrrega de l’exercici. Nombre de repeticions. Les sèries. La recuperació. F. Màxima F.Explosiva F.Resistècia Pes Màxim Mínim Mitjà Repeticions Poques Poques (ràpides ) Moltes Recuperació Llarga Llarga Curta
 • 24. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Mètodes Entrenament: Entrenament en circuit: 8 a 10 exercicis de força .De 30” a 45” cada exercici. Multisalts: Recorreguts de 20-30 m. saltant de diferents formes. Recuperem caminant. Multillançaments: Llançaments de pilotes medicinals de diferents formes Entre 10 i 15 repeticions de cada tipus de llançament. Treball de força amb màquines, peses, discs, manuelles, etc Exercicis de autocàrrega, lluita..
 • 25. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F * Llançament de baló “medicinal”(força tronc) * Test del salt vertical i horitzontal *Suspensió en barra *Flexió de braços FORÇA - Test.
 • 26. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F LA VELOCITAT Definició: Capacitat física que ens permet realitzar un moviment en el menor temps possible. Molt important en el mon de l’esport.
 • 27. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Classificació: Velocitat de reacció : Respondre en el menor temps possible a un estímul.
 • 28. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Velocitat de desplaçament: Desplaçar- se o recórrer una distància en el menor temps possible.
 • 29. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Velocitat gestual: Realitzar un gest en el menor temps possible (sense un desplaçament important del cos).
 • 30. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Mètodes d’entrenament: La recuperació ha de ser sempre completa (llarga) per tal de treballar la velocitat Reaccions a diferents estímuls. Multisalts. Sobrecàrregues. Jocs de curses: (per exemple, el joc del mocador). Curses curtes i repetides: sèries de velocitat (Per exemple: 10X 50m rec. 2’ ). Treball de coordinació: Tècnica de cursa.
 • 31. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F FLEXIBILITAT La Flexibilitat és la qualitat física de l'ésser humà per a realitzar moviments de gran amplitud
 • 32. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F FLEXIBILITAT Entre altres elements, la flexibilitat depèn de : 1) La Mobilitat Articular. 2) L'elasticitat dels tendons, lligaments i càpsules articulessis. 3) La coordinació *intermuscular. 4) La força muscular. 5) L'edat i el sexe. 6) La temperatura corporal.
 • 33. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Classificació: Flexibilitat Dinàmica: Exercicis amb gran amplitud de moviment d’una o varies articulacions del cos. Es poden realitzar en l’escalfament. No milloren la capacitat d’estirament. Cal realitzar moviments suaus, mai bruscos.
 • 34. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Flexibilitat Estàtica: Es manté una posició d’estirament passiva. Serveix per millorar la capacitat d’estirament muscular. Cal mantenir la posició de forma relaxada, i respirar tranquilament.
 • 35. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Mètodes per treballar la flexibilitat: 1.- Mètode dinàmic. Exercicis realitzats en moviment. Rebots, balanceijos,etc.. Cal aplicar amb compte per evitar lesions.
 • 36. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F 2.- Estiraments estàtics: Adoptar la posició i mantenir durant uns 15’’ a 25’’.
 • 37. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F 3.- Estiraments passius forçats: Un company ens ajuda a mantenir i forçar la posició. Cal realitzar l’exercici relaxadament.
 • 38. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F 4.Facilitació neuromuscular propioceptiva (FNP) Es una altra estratègia que pot ser inclosa per a millorar el rang de mobilitat articular.. La FNP va ser originalment dissenyada i desenrotllada com un procediment terapèutic de rehabilitació física. Les tècniques de contracció-relaxació i de contracció de l'agonista.
 • 39. Juan Isidro Martin DEPARTAMENT D'E.F Embranzida de braços arrere: descalços i sense desenganxar els dits dels peus del sòl, espentar amb amb dues mans un objecte el més arrere possible, per dins de les cames. FLEXIBILITAT– Test. Flexió de tronc avant: en calaix especial, descalços, mantenir els dos braços el més avançats possible i amb les cames esteses.

Editor's Notes

 1. <number>
 2. <number>
 3. <number>
 4. <number>