SlideShare a Scribd company logo
Què és la CONDICIÓ FÍSICA?Què és la CONDICIÓ FÍSICA?
És la suma deÉs la suma de
capacitats que técapacitats que té
l’organisme per al’organisme per a
realitzar tasquesrealitzar tasques
físiques amb lafísiques amb la
màxima eficàcia imàxima eficàcia i
rendimentrendiment
La condició física estàLa condició física està
íntimament relacionadaíntimament relacionada
amb les capacitats físiquesamb les capacitats físiques
que tota persona posseeix.que tota persona posseeix.
Per a millorar la condicióPer a millorar la condició
física fa falta entrenar lesfísica fa falta entrenar les
capacitats físiques.capacitats físiques.
Condició FísicaCondició Física
Quins són els seus components?Quins són els seus components?
RESISTÈNCIA
FORÇA
VELOCITAT
FLEXIBILITAT
CONDICIÓ
FÍSICA
COORDINACIÓ
AGILITAT
EQUILIBRI
QUALITATS
FÍSIQUES
QUALITATS
PSICOMOTORES
PERQUÈ UTILITZEM ELS TEST?PERQUÈ UTILITZEM ELS TEST?
1)1) PER A CONÈIXER NOSTRAPER A CONÈIXER NOSTRA
CONDICIO FISICACONDICIO FISICA
2)2) PER A CONÈIXER LESPER A CONÈIXER LES
NOSTRES LIMITACIONS INOSTRES LIMITACIONS I
POSSIBILITATSPOSSIBILITATS
3)3) PER A PERMETRE UNAPER A PERMETRE UNA
PLANIFICACIÓ EN ELPLANIFICACIÓ EN EL
TREBALL DE CONDICIOTREBALL DE CONDICIO
FISICAFISICA
4)4) PER A REALITZAR UNAPER A REALITZAR UNA
EVALUACIO: INICIAL IEVALUACIO: INICIAL I
FINALFINAL
FREQÜÈNCIA CARDÍACAFREQÜÈNCIA CARDÍACA
La freqüència cardíaca es defineix comLa freqüència cardíaca es defineix com
les vegades que es batega cor perles vegades que es batega cor per
unitat de temps.unitat de temps.
Normalment s'expressa en pulsacionsNormalment s'expressa en pulsacions
per minut.per minut.
És un valor molt important en l'esportÉs un valor molt important en l'esport
ja que ens diu numèricament,ja que ens diu numèricament,
objectivament i ràpidament lesobjectivament i ràpidament les
adaptacions a l'exercici que s'estanadaptacions a l'exercici que s'estan
produint en l'esportista.produint en l'esportista.
Com has de controlar la intensitat de
l'exercici?
RESISTÈNCIA
La Resistència: és la capacitat que ens
permet mantenir un esforç durant el major
temps possible.
Açò vol dir, que podem patinar, córrer,
nadar, etc., durant un temps perllongat.
Hi ha dos tipus de resistència:
AERÓBICA I ANAERÓBICAAERÓBICA I ANAERÓBICA
Classificació:Classificació:
-- ResisResisttència Aeròbicaència Aeròbica::
Intensitat moderada.Intensitat moderada.
Llarga durada.Llarga durada.
Exercici realitzat amb oxígen.Exercici realitzat amb oxígen.
Exercici adequat per la salut.Exercici adequat per la salut.
- Resistència Anaeròbica- Resistència Anaeròbica::
Intensitat elevada.Intensitat elevada.
Curta durada.Curta durada.
Exercici realitzat sense oxígen.Exercici realitzat sense oxígen.
QUÉ ES LA Zona D’Activitat.QUÉ ES LA Zona D’Activitat.??
És l'interval de pulsacions dins delÉs l'interval de pulsacions dins del
com és possible millorar lacom és possible millorar la
resistència *cardio-respiratoriaresistència *cardio-respiratoria
aeròbica durant una activitat físicaaeròbica durant una activitat física
concretaconcreta
QUÉ INTERVAL DE PULSACIONSQUÉ INTERVAL DE PULSACIONS
COMPRÈN?COMPRÈN?
Aquest interval està comprèsAquest interval està comprès
entre el 60% i el 85%entre el 60% i el 85%
de la freqüència cardíaca màximade la freqüència cardíaca màxima
(F.C.M.)(F.C.M.)
TEST DE COOPER:TEST DE COOPER:
metres recorreguts enmetres recorreguts en
cursa contínua durant 12 minutscursa contínua durant 12 minuts
al ritme més ràpid possible.al ritme més ràpid possible.
COURSE-NAVETTE:COURSE-NAVETTE:.. carrera a ritmecarrera a ritme
progressiu. Anada i volta sense corbes,progressiu. Anada i volta sense corbes,
de 20 metres a ritme marcat perde 20 metres a ritme marcat per
un enregistrament. Aconseguir el majorun enregistrament. Aconseguir el major
nombre de períodes possiblenombre de períodes possible
CURSACURSA
1000m.2000m1000m.2000m
RESISTÈNCIA – Test.RESISTÈNCIA – Test.
Circuito de 100 metros (Cooper)
Coursse - Navette
FORÇA
La Força: és la capacitat per a CREAR
tensió MUSCULAR.
•Força Màxima
•Força Explosiva
•Força Resistència
TIPUS DE FORÇA
FORÇA MÀXIMA:
Es la capacitat de crear la màxima tensió amb
una contracció muscular.
Per aixecar un sac de ciment o empènyer un
cotxe.
FORÇA EXPLOSIVA:
Es la capacitat de superar càrregues no gaire grans
amb la màxima velocitat de moviment. Per a
llençar lluny una pedra ,xutar una pilota o fer
salts.
FORÇA RESISTENCIA:
Es la capacitat de fer una activitat de força durant
un temps llarg determinat i de resistir el cansament
que provoca .. La força que fem servir per a remar oo
a l’escalada.a l’escalada.
* Llançament de baló “medicinal”(força tronc)* Llançament de baló “medicinal”(força tronc)
* Test del salt vertical i horitzontal* Test del salt vertical i horitzontal
*Suspensió en barra*Suspensió en barra
*Flexió de braços*Flexió de braços
FORÇA - Test.FORÇA - Test.
LA VELOCITATLA VELOCITAT
DefinicióDefinició: Capacitat física que ens permet: Capacitat física que ens permet
realitzar un moviment en el menorrealitzar un moviment en el menor
temps possible.temps possible.
Molt important en el mon de l’esport.Molt important en el mon de l’esport.
Classificació:Classificació:
Velocitat de reaccióVelocitat de reacció :: Respondre en elRespondre en el
menor temps possible a un estímul.menor temps possible a un estímul.
Velocitat de desplaçamentVelocitat de desplaçament::
Desplaçar-se o recórrer una distància enDesplaçar-se o recórrer una distància en
el menor temps possible.el menor temps possible.
Velocitat gestualVelocitat gestual::
Realitzar un gest en el menor tempsRealitzar un gest en el menor temps
possible (sense un desplaçamentpossible (sense un desplaçament
important del cos).important del cos).
FLEXIBILITATFLEXIBILITAT
La Flexibilitat és la qualitat física de l'ésser humà perLa Flexibilitat és la qualitat física de l'ésser humà per
a realitzar moviments de gran amplituda realitzar moviments de gran amplitud
FLEXIBILITATFLEXIBILITAT
Entre altres elements, la
flexibilitat depèn de :
1) La Mobilitat Articular.
2) L'elasticitat dels tendons,
lligaments i càpsules articulessis.
3) La coordinació *intermuscular.
4) La força muscular.
5) L'edat i el sexe.
6) La temperatura corporal.
Classificació:Classificació:
Flexibilitat DinàmicaFlexibilitat Dinàmica::
Exercicis amb gran amplitud deExercicis amb gran amplitud de
moviment d’una o varies articulacionsmoviment d’una o varies articulacions
del cos.del cos.
 Es poden realitzar en l’escalfament.Es poden realitzar en l’escalfament.
 No milloren la capacitat d’estirament.No milloren la capacitat d’estirament.
 Cal realitzar moviments suaus, maiCal realitzar moviments suaus, mai
bruscos.bruscos.
Flexibilitat EstàticaFlexibilitat Estàtica::
Es manté una posició d’estirament passiva.Es manté una posició d’estirament passiva.
Serveix per millorar la capacitat d’estiramentServeix per millorar la capacitat d’estirament
muscular.muscular.
Cal mantenir la posició de forma relaxada, iCal mantenir la posició de forma relaxada, i
respirar tranquilament.respirar tranquilament.
Estiraments estàticsEstiraments estàtics::
Adoptar la posició i mantenir durant uns 15’’ a 25’’.Adoptar la posició i mantenir durant uns 15’’ a 25’’.
Embranzida de braços arrere:
descalços i
sense desenganxar els dits dels
peus del sòl, espentar amb amb dues
mans un objecte el més arrere
possible, per dins de les cames.
FLEXIBILITAT– Test.FLEXIBILITAT– Test.
Flexió de tronc avant: enFlexió de tronc avant: en
calaix especial,calaix especial,
descalços, mantenirdescalços, mantenir
els dos braços el mésels dos braços el més
avançats possible iavançats possible i
amb les camesamb les cames
esteses.esteses.

More Related Content

What's hot

El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
Mari González Hostalet
 
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1  Planificació de l'entrenamentBatx mòdul 1  Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenamentcsalomo
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
 
El narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vistaEl narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vistaMsais
 
La sessió i recursos metodològics
La sessió i recursos metodològicsLa sessió i recursos metodològics
La sessió i recursos metodològicsphidalg2
 
Presentació 3r ESO
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
Sílvia Montals
 
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionalsApunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
dacanoga
 
La sessió i l'escalfament
La sessió i l'escalfamentLa sessió i l'escalfament
La sessió i l'escalfamentphidalg2
 
L escalfament
L escalfamentL escalfament
L escalfamentelening
 
Exercicis de transmissió de moviment amb politges
Exercicis de transmissió de moviment amb politgesExercicis de transmissió de moviment amb politges
Exercicis de transmissió de moviment amb politgesGlòria García García
 
3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscularToni Gordillo
 
La préparation physique dans le professorat de sport
La préparation physique dans le professorat de sportLa préparation physique dans le professorat de sport
La préparation physique dans le professorat de sportFred Imbert
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
Sílvia Montals
 
El Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiu
El Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiuEl Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiu
El Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiu
jsugranyes
 
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Albert Sola
 
TEXT NARRATIU
TEXT NARRATIUTEXT NARRATIU
TEXT NARRATIU
Mar López
 
tirant lo blanc
tirant lo blanctirant lo blanc
tirant lo blancjuliolap
 

What's hot (20)

El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
 
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1  Planificació de l'entrenamentBatx mòdul 1  Planificació de l'entrenament
Batx mòdul 1 Planificació de l'entrenament
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
 
El narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vistaEl narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vista
 
La sessió i recursos metodològics
La sessió i recursos metodològicsLa sessió i recursos metodològics
La sessió i recursos metodològics
 
Presentació 3r ESO
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
 
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionalsApunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
Apunts qualitats físiques bàsiques o capacitats condicionals
 
La sessió i l'escalfament
La sessió i l'escalfamentLa sessió i l'escalfament
La sessió i l'escalfament
 
L escalfament
L escalfamentL escalfament
L escalfament
 
El text propietats
El text propietatsEl text propietats
El text propietats
 
Palanques
PalanquesPalanques
Palanques
 
La Llei d'Educació de Catalunya
La Llei d'Educació de CatalunyaLa Llei d'Educació de Catalunya
La Llei d'Educació de Catalunya
 
Exercicis de transmissió de moviment amb politges
Exercicis de transmissió de moviment amb politgesExercicis de transmissió de moviment amb politges
Exercicis de transmissió de moviment amb politges
 
3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular
 
La préparation physique dans le professorat de sport
La préparation physique dans le professorat de sportLa préparation physique dans le professorat de sport
La préparation physique dans le professorat de sport
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
 
El Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiu
El Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiuEl Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiu
El Pretèrit Plusquamperfet d'Indicatiu actiu
 
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0Arrels 3r ESO. Versió 1.0
Arrels 3r ESO. Versió 1.0
 
TEXT NARRATIU
TEXT NARRATIUTEXT NARRATIU
TEXT NARRATIU
 
tirant lo blanc
tirant lo blanctirant lo blanc
tirant lo blanc
 

Similar to CONDICIÓ FISICA 1 ESO

Presentación1resistencia i flexibilitat
Presentación1resistencia i flexibilitatPresentación1resistencia i flexibilitat
Presentación1resistencia i flexibilitatNagisa Furukawa
 
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r EsoTeoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r Esoantonarico
 
Fitxa condició física
Fitxa condició físicaFitxa condició física
Fitxa condició física
susananavarrotarin
 
C:\Fakepath\Posa’T En Forma Pwp
C:\Fakepath\Posa’T En Forma PwpC:\Fakepath\Posa’T En Forma Pwp
C:\Fakepath\Posa’T En Forma Pwp
mobos1
 
Condicio fisica 3r eso
Condicio fisica 3r esoCondicio fisica 3r eso
Condicio fisica 3r eso
davidcanosa1
 
La flexibilitat
La flexibilitatLa flexibilitat
La flexibilitatllopez46
 
Cualitats físiques bàsiques
Cualitats físiques bàsiquesCualitats físiques bàsiques
Cualitats físiques bàsiques
Hugo Eugenio Grao
 
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02csalomo
 
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01csalomo
 
Bloc iii unitat 7
Bloc iii unitat 7Bloc iii unitat 7
Bloc iii unitat 7eliohugo
 
Les capacitats fisiques basiques
Les capacitats fisiques basiquesLes capacitats fisiques basiques
Les capacitats fisiques basiques
cdominguezfrance
 
Les qualitats físiques bàsiques
Les qualitats físiques bàsiquesLes qualitats físiques bàsiques
Les qualitats físiques bàsiquesdsatorre
 
Força ricard llop-jaume-oriol
Força  ricard llop-jaume-oriolForça  ricard llop-jaume-oriol
Força ricard llop-jaume-oriolXaviglesia
 
Apunts[1]
Apunts[1]Apunts[1]

Similar to CONDICIÓ FISICA 1 ESO (20)

Presentación1resistencia i flexibilitat
Presentación1resistencia i flexibilitatPresentación1resistencia i flexibilitat
Presentación1resistencia i flexibilitat
 
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r EsoTeoria 1a Avaluació 1r Eso
Teoria 1a Avaluació 1r Eso
 
Apunts Forc Acatala
Apunts Forc AcatalaApunts Forc Acatala
Apunts Forc Acatala
 
Fitxa condició física
Fitxa condició físicaFitxa condició física
Fitxa condició física
 
La Condició Física
La Condició FísicaLa Condició Física
La Condició Física
 
C:\Fakepath\Posa’T En Forma Pwp
C:\Fakepath\Posa’T En Forma PwpC:\Fakepath\Posa’T En Forma Pwp
C:\Fakepath\Posa’T En Forma Pwp
 
Condicio fisica 3r eso
Condicio fisica 3r esoCondicio fisica 3r eso
Condicio fisica 3r eso
 
La flexibilitat
La flexibilitatLa flexibilitat
La flexibilitat
 
Cualitats físiques bàsiques
Cualitats físiques bàsiquesCualitats físiques bàsiques
Cualitats físiques bàsiques
 
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 02
 
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01
Qualitats fisiques basiques i Aerobic 01
 
Bloc iii unitat 7
Bloc iii unitat 7Bloc iii unitat 7
Bloc iii unitat 7
 
Les capacitats fisiques basiques
Les capacitats fisiques basiquesLes capacitats fisiques basiques
Les capacitats fisiques basiques
 
Les qualitats físiques bàsiques
Les qualitats físiques bàsiquesLes qualitats físiques bàsiques
Les qualitats físiques bàsiques
 
Força ricard llop-jaume-oriol
Força  ricard llop-jaume-oriolForça  ricard llop-jaume-oriol
Força ricard llop-jaume-oriol
 
Flexibilitat
FlexibilitatFlexibilitat
Flexibilitat
 
Apunts[1]
Apunts[1]Apunts[1]
Apunts[1]
 
Q.f.b1
Q.f.b1Q.f.b1
Q.f.b1
 
Q.f.b1
Q.f.b1Q.f.b1
Q.f.b1
 
Q.f.b..
Q.f.b..Q.f.b..
Q.f.b..
 

More from xuanet

Test de couper
Test de couperTest de couper
Test de couper
xuanet
 
3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbolxuanet
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carletxuanet
 
U.d, rugbi
U.d, rugbiU.d, rugbi
U.d, rugbixuanet
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carletxuanet
 
EL COLPBOL
EL COLPBOLEL COLPBOL
EL COLPBOLxuanet
 
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAxuanet
 
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanasMochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
xuanet
 
C.fisica tots
C.fisica totsC.fisica tots
C.fisica totsxuanet
 
Escalfament ondara
Escalfament ondaraEscalfament ondara
Escalfament ondaraxuanet
 
UD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALAUD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALA
xuanet
 
VOLEIBOL
VOLEIBOLVOLEIBOL
VOLEIBOL
xuanet
 
SeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio CorrectoSeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio Correctoxuanet
 
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓNCOLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
xuanet
 

More from xuanet (14)

Test de couper
Test de couperTest de couper
Test de couper
 
3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol3. 4 eso lhandbol
3. 4 eso lhandbol
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carlet
 
U.d, rugbi
U.d, rugbiU.d, rugbi
U.d, rugbi
 
Ud futbol sala carlet
Ud futbol sala carletUd futbol sala carlet
Ud futbol sala carlet
 
EL COLPBOL
EL COLPBOLEL COLPBOL
EL COLPBOL
 
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
 
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanasMochilas liogeras-espaldas-sanas
Mochilas liogeras-espaldas-sanas
 
C.fisica tots
C.fisica totsC.fisica tots
C.fisica tots
 
Escalfament ondara
Escalfament ondaraEscalfament ondara
Escalfament ondara
 
UD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALAUD FUTBOL SALA
UD FUTBOL SALA
 
VOLEIBOL
VOLEIBOLVOLEIBOL
VOLEIBOL
 
SeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio CorrectoSeñAla El Ejercicio Correcto
SeñAla El Ejercicio Correcto
 
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓNCOLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
COLPBOL:DEPORTE DE INVASIÓN
 

Recently uploaded

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (7)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 

CONDICIÓ FISICA 1 ESO

 • 1. Què és la CONDICIÓ FÍSICA?Què és la CONDICIÓ FÍSICA? És la suma deÉs la suma de capacitats que técapacitats que té l’organisme per al’organisme per a realitzar tasquesrealitzar tasques físiques amb lafísiques amb la màxima eficàcia imàxima eficàcia i rendimentrendiment
 • 2. La condició física estàLa condició física està íntimament relacionadaíntimament relacionada amb les capacitats físiquesamb les capacitats físiques que tota persona posseeix.que tota persona posseeix. Per a millorar la condicióPer a millorar la condició física fa falta entrenar lesfísica fa falta entrenar les capacitats físiques.capacitats físiques. Condició FísicaCondició Física
 • 3. Quins són els seus components?Quins són els seus components? RESISTÈNCIA FORÇA VELOCITAT FLEXIBILITAT CONDICIÓ FÍSICA COORDINACIÓ AGILITAT EQUILIBRI QUALITATS FÍSIQUES QUALITATS PSICOMOTORES
 • 4. PERQUÈ UTILITZEM ELS TEST?PERQUÈ UTILITZEM ELS TEST? 1)1) PER A CONÈIXER NOSTRAPER A CONÈIXER NOSTRA CONDICIO FISICACONDICIO FISICA 2)2) PER A CONÈIXER LESPER A CONÈIXER LES NOSTRES LIMITACIONS INOSTRES LIMITACIONS I POSSIBILITATSPOSSIBILITATS 3)3) PER A PERMETRE UNAPER A PERMETRE UNA PLANIFICACIÓ EN ELPLANIFICACIÓ EN EL TREBALL DE CONDICIOTREBALL DE CONDICIO FISICAFISICA 4)4) PER A REALITZAR UNAPER A REALITZAR UNA EVALUACIO: INICIAL IEVALUACIO: INICIAL I FINALFINAL
 • 5. FREQÜÈNCIA CARDÍACAFREQÜÈNCIA CARDÍACA La freqüència cardíaca es defineix comLa freqüència cardíaca es defineix com les vegades que es batega cor perles vegades que es batega cor per unitat de temps.unitat de temps. Normalment s'expressa en pulsacionsNormalment s'expressa en pulsacions per minut.per minut. És un valor molt important en l'esportÉs un valor molt important en l'esport ja que ens diu numèricament,ja que ens diu numèricament, objectivament i ràpidament lesobjectivament i ràpidament les adaptacions a l'exercici que s'estanadaptacions a l'exercici que s'estan produint en l'esportista.produint en l'esportista. Com has de controlar la intensitat de l'exercici?
 • 6. RESISTÈNCIA La Resistència: és la capacitat que ens permet mantenir un esforç durant el major temps possible. Açò vol dir, que podem patinar, córrer, nadar, etc., durant un temps perllongat. Hi ha dos tipus de resistència: AERÓBICA I ANAERÓBICAAERÓBICA I ANAERÓBICA
 • 7. Classificació:Classificació: -- ResisResisttència Aeròbicaència Aeròbica:: Intensitat moderada.Intensitat moderada. Llarga durada.Llarga durada. Exercici realitzat amb oxígen.Exercici realitzat amb oxígen. Exercici adequat per la salut.Exercici adequat per la salut. - Resistència Anaeròbica- Resistència Anaeròbica:: Intensitat elevada.Intensitat elevada. Curta durada.Curta durada. Exercici realitzat sense oxígen.Exercici realitzat sense oxígen.
 • 8. QUÉ ES LA Zona D’Activitat.QUÉ ES LA Zona D’Activitat.?? És l'interval de pulsacions dins delÉs l'interval de pulsacions dins del com és possible millorar lacom és possible millorar la resistència *cardio-respiratoriaresistència *cardio-respiratoria aeròbica durant una activitat físicaaeròbica durant una activitat física concretaconcreta
 • 9. QUÉ INTERVAL DE PULSACIONSQUÉ INTERVAL DE PULSACIONS COMPRÈN?COMPRÈN? Aquest interval està comprèsAquest interval està comprès entre el 60% i el 85%entre el 60% i el 85% de la freqüència cardíaca màximade la freqüència cardíaca màxima (F.C.M.)(F.C.M.)
 • 10. TEST DE COOPER:TEST DE COOPER: metres recorreguts enmetres recorreguts en cursa contínua durant 12 minutscursa contínua durant 12 minuts al ritme més ràpid possible.al ritme més ràpid possible. COURSE-NAVETTE:COURSE-NAVETTE:.. carrera a ritmecarrera a ritme progressiu. Anada i volta sense corbes,progressiu. Anada i volta sense corbes, de 20 metres a ritme marcat perde 20 metres a ritme marcat per un enregistrament. Aconseguir el majorun enregistrament. Aconseguir el major nombre de períodes possiblenombre de períodes possible CURSACURSA 1000m.2000m1000m.2000m RESISTÈNCIA – Test.RESISTÈNCIA – Test. Circuito de 100 metros (Cooper) Coursse - Navette
 • 11. FORÇA La Força: és la capacitat per a CREAR tensió MUSCULAR. •Força Màxima •Força Explosiva •Força Resistència
 • 12. TIPUS DE FORÇA FORÇA MÀXIMA: Es la capacitat de crear la màxima tensió amb una contracció muscular. Per aixecar un sac de ciment o empènyer un cotxe. FORÇA EXPLOSIVA: Es la capacitat de superar càrregues no gaire grans amb la màxima velocitat de moviment. Per a llençar lluny una pedra ,xutar una pilota o fer salts. FORÇA RESISTENCIA: Es la capacitat de fer una activitat de força durant un temps llarg determinat i de resistir el cansament que provoca .. La força que fem servir per a remar oo a l’escalada.a l’escalada.
 • 13. * Llançament de baló “medicinal”(força tronc)* Llançament de baló “medicinal”(força tronc) * Test del salt vertical i horitzontal* Test del salt vertical i horitzontal *Suspensió en barra*Suspensió en barra *Flexió de braços*Flexió de braços FORÇA - Test.FORÇA - Test.
 • 14. LA VELOCITATLA VELOCITAT DefinicióDefinició: Capacitat física que ens permet: Capacitat física que ens permet realitzar un moviment en el menorrealitzar un moviment en el menor temps possible.temps possible. Molt important en el mon de l’esport.Molt important en el mon de l’esport.
 • 15. Classificació:Classificació: Velocitat de reaccióVelocitat de reacció :: Respondre en elRespondre en el menor temps possible a un estímul.menor temps possible a un estímul.
 • 16. Velocitat de desplaçamentVelocitat de desplaçament:: Desplaçar-se o recórrer una distància enDesplaçar-se o recórrer una distància en el menor temps possible.el menor temps possible.
 • 17. Velocitat gestualVelocitat gestual:: Realitzar un gest en el menor tempsRealitzar un gest en el menor temps possible (sense un desplaçamentpossible (sense un desplaçament important del cos).important del cos).
 • 18. FLEXIBILITATFLEXIBILITAT La Flexibilitat és la qualitat física de l'ésser humà perLa Flexibilitat és la qualitat física de l'ésser humà per a realitzar moviments de gran amplituda realitzar moviments de gran amplitud
 • 19. FLEXIBILITATFLEXIBILITAT Entre altres elements, la flexibilitat depèn de : 1) La Mobilitat Articular. 2) L'elasticitat dels tendons, lligaments i càpsules articulessis. 3) La coordinació *intermuscular. 4) La força muscular. 5) L'edat i el sexe. 6) La temperatura corporal.
 • 20. Classificació:Classificació: Flexibilitat DinàmicaFlexibilitat Dinàmica:: Exercicis amb gran amplitud deExercicis amb gran amplitud de moviment d’una o varies articulacionsmoviment d’una o varies articulacions del cos.del cos.  Es poden realitzar en l’escalfament.Es poden realitzar en l’escalfament.  No milloren la capacitat d’estirament.No milloren la capacitat d’estirament.  Cal realitzar moviments suaus, maiCal realitzar moviments suaus, mai bruscos.bruscos.
 • 21. Flexibilitat EstàticaFlexibilitat Estàtica:: Es manté una posició d’estirament passiva.Es manté una posició d’estirament passiva. Serveix per millorar la capacitat d’estiramentServeix per millorar la capacitat d’estirament muscular.muscular. Cal mantenir la posició de forma relaxada, iCal mantenir la posició de forma relaxada, i respirar tranquilament.respirar tranquilament. Estiraments estàticsEstiraments estàtics:: Adoptar la posició i mantenir durant uns 15’’ a 25’’.Adoptar la posició i mantenir durant uns 15’’ a 25’’.
 • 22. Embranzida de braços arrere: descalços i sense desenganxar els dits dels peus del sòl, espentar amb amb dues mans un objecte el més arrere possible, per dins de les cames. FLEXIBILITAT– Test.FLEXIBILITAT– Test. Flexió de tronc avant: enFlexió de tronc avant: en calaix especial,calaix especial, descalços, mantenirdescalços, mantenir els dos braços el mésels dos braços el més avançats possible iavançats possible i amb les camesamb les cames esteses.esteses.