SlideShare a Scribd company logo
E-health: Van tool naar doel
Alrijne 19 november 2018
Dr. Markus L.Y.M. Oei,
KNO-arts Flevoziekenhuis
Voorzitter Stichting BetrouwbareBron
Founder Inforium
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Belangen en Transparantie
• Flevoziekenhuis
• KNO-arts
• Beslist Samen project
• ICT-raad
• Federatie Medisch Specialisten
• werkgroep Samen Beslissen
• Werkgroep SB geimplemeneerd
• Stichting BetrouwbareBron
• Voorzitter
• Inforium/ Mediwebs BV
• Partner
• Founder
• Directeur innovatie
• Project CHIP Almere
• projectleider
• BetrouwbareBron.nl
• Hoofdredacteur
• Overig
• Referent e-health subsidies
• Mentor/klankbord startups
• Blogger, columnist, @markusoei
, www.markusoei.nl
Do not ask what
you can do for e-
health, ask what e-
health can do for
you!
John F. Kennedy, 1961
Artseneed
• “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn
medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden
verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.Ik zal
geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen
bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en
ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische
kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God
almachtig / Dat beloof ik”.
< 50% mondelinge
informatie onthouden
Focus op doel en resultaat
• Betere grip en begrip patiënt
• Betere gezondheid
• Zinnige zorg
• Cruciaal voor begrip, Samen Beslissen en
therapietrouw: Kennisoverdracht
• Goed gesprek
• Herhaalbare, begrijpelijke (digitale) informatie
SAMEN BESLISSEN
Samen = Patiënt + Zorgverlener
Medisch gespecialiseerd
Heeft:
Opleiding
Medische kennis en netwerk
Ervaring patiëntengroepen
Mist:
Persoonlijke kennis patiënt
Persoonlijk gespecialiseerd
Heeft:
Persoonlijke kennis
Sociale omgeving
Persoonlijke doelen
Mist:
Medische kennis
Afstandelijkheid
Communiceren
Samen Beslissen
• Attitude:
• van zorgverlener EN patiënt
• Communicatie:
• digitaal, herhaalbaar en begrijpelijk
• Procesverandering:
• bedenk- en overlegtijd
De efficiëntste investering in de zorg is niet
inzetten op nieuwe behandelingen, maar
door efficiënt te benutten van hetgene wat
je al hebt.
Digitale, herhaalbare communicatie
Hoe communiceren wij?
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Voorwaarde Inforium gebruik:
Alle content komt ter beschikking
van de gemeenschap!!!
De kracht van herhaling
• Eénmaal communicerenis gelijk aan niet communiceren
ACCEPTATIE IS BELANGRIJKER DAN
FUNCTIONALITEIT
FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE = RESULTAAT
9 X 2 = 18
6 x 9 = 54
Acceptatie cijfers (Flevoziekenhuis)
• Procentaantal van patiënten die Inforium accepteert : 93%
• Dokters (115/121) 95%, Assistentes (58/65) 89%
Leeftijd Wel Inforium Geen Inforium Totaal Percentage
0-30 62 6 68 91,2%
31-60 104 3 107 97,2%
60+ 7 4 11 63,6%
173 13 186 93,0%
Regio Almere
populatie 200.000
mei 2016-april 2017
Connected Health Information Platform
1 transmurale tool
• 14 huisartsencentra
• 14 apotheken
• 17 afdelingen Flevoziekenhuis
• 1 ZBC
1 gemeenschappelijke database
• > 30.000 irecords
Dynamisch project
• Stichting BetrouwbareBron (content en organisatie)
• Mediwebs (implementatie en techniek)
• Mei 2016- april 2017
Transmurale groei Inforium
(2015-2018 per jaar in Almere, populatie 200.000)
NB. Elk Inforium betekent een handmatige actie van een zorgverlener die specifieke informatie
naar een individuele patiënt stuurt.
Cijfer 2015 is voor aanvang Project CHIP; 2018 is de prognose op basis van eerste half jaar 2018
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Flevoziekenhuis
Patiëntvragenlijsten
68,8% scoort een 7 of hoger
( n=868)
Helpt informatie bij beslissen?
Patienten FZ via Inforium
71%
71%
72%
72%
73%
73%
74%
74%
HELPT INFORMATIE UIT DE FOLDER U BIJ BESLISSEN OVER UW ZIEKTE: SCORE JA
Informatiebehoefte
Gemiddelde score Februari Maart April
Informatie behoefte
van patiënten is groot
n=1035
Reductie van telefoontjes t.a.v. pijn na operatie
(MKA)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Aantal telefoontjes met vragen over pijn als % van operaties
Introductie papieren folder
met informatie over pijn
Introductie van Inforium bij 25%
van de betreffende patiënten
Effect Zorgkaart Nederland
Inforium met rechtstreekse link Zorgkaart Nederland
pagina medische specialist
Verstuurde ZN Inforiums
2017
Aantal ZN reviews 2017
Specialist A 252 73 (29%)
Specialist B 128 23 (18%)
Specialist C 53 12 (23%)
Specialist D 33 4 (12%)
Specialist E 4 3 (75%)
Voorbeelden effect Inforium op therapietrouw
18.5%
6.0%
20.0%
14.0%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Controlegroep (n=65)
Inforium (n=35)
0-meting Na 4 maanden
Therapie-ontrouw
Starters Longmedicatie
Therapie-ontrouw
Chronisch longmedicatie
26.1%
28.2%
27.6%
37.4%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Controlegroep
(n=134)
Inforium (n=99)
0-meting Na 6 maanden
- 57%
- 8%
- 25%
- 5%
Afstudeeronderzoek Saxion Hogescholen (HBO- Pharmacie)
Onderzoek apotheek Zorggroep Almere/ De Brug omtrent
pulmonaal medicatiegebruik
Intention to treat protocol
Samen Beslissen
Begrip en grip bij patiënt over ziekte
en behandeling
• Wil weten wat er aan de hand is
• Wil weten wat er gaat of kan gebeuren
• Wil denken en overleggen
• En kan dan pas keuzes maken over behandeling
• CRUCIAAL VOOR BEGRIP:
• KENNISOVERDRACHT
• BEDENK en OVERLEGTIJD
• Communicatie: HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBAAR
Samen beslissen
proces
Information and knowledge
Doctor  Patiënt
Options and verbal
explanation
Support information (Local
info,Betrouwbare Bron)
Inforium (paper, video,
decision aids)
Wishes and feelings
Patiënt   doctor
Verbal
Non-verbal:Reactions and
interpretation
Explanation
Process and Decide
Doctor and patient
Evaluatie the options
Shared decision
choice talk option talk
decision talk
D
E
C
I
S
I
O
N
Glyn Elwyn, Shared Decision Making, a model for clinical practise,
J Gen Intern Med. 2012 Oct; 27(10): 1361–1367.
Voorbeeld:
Samen beslissen
(Trommelvliesbuisjes)
Bezoek 1 (choice
option)
Thuis “denktijd”
Bezoek 2
(Option/decision)
Operatie
Bezoek 3
evaluatie
• Gangbaar proces Bezoek 1
(Choice/option/
Decision)
OK
Expectatief
“zendtijd” “denktijd” “checken/ontvangen/overlegtijd”
€1000
€100
Voorbeeld
• Video Keuzehulp KNO
Lage kosten, Hoge prijzen
35
Het Flevo ziekenhuis plaatst het minst buisjes tov de verwachting
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Deltat.o.v.deverwachting
Instellingen
Operatieve buisjes zorgproduct ten opzichte van de verwachting
36
Er is geen sprake van uitstel invasief behandelen: patiënten die
conservatief worden behandeld blijven over het algemeen
conservatief
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133
136
139
144
Aantal weken
Kaplan-Meier: kans op geen invasieve behandeling
Instelling Peergroup
37
Het effect van overstappen naar een ZBC voor het krijgen van
oorbuisjes is verwaarloosbaar
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Ziekenhuizen ZBC
Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden
behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor
oorbuisjes
Conservatief
Invasief
0,16%
61%
39%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Flevoziekenhuis ZBC
Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden
behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor
oorbuisjes
Conservatief
Invasief
25%
75%
1%
18%
38
Over meerdere jaren bekeken komen patiënten in het
Flevoziekenhuis minder vaak terug en liggen de kosten per patiënt
lager
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017
Unieke patiënten over meerdere jaren
behandeld
Flevoziekenhuis Peergroup
€-
€100
€200
€300
€400
€500
€600
€700
€800
Flevoziekenhuis Peergroup
Kosten per patiënt over meerdere jaren
2017
2016
2015
Portalen: van fictie naar functie
VIPP (PORTAAL)
doel: Patiënten(be)grip =
context + data
Patienten
Zorgportaal PGO
Eigen website
Communi
catie App
websites
Papieren folders
Mailbox
D
A
T
A
C
O
N
T
E
X
T
digitale folders
Toekomstprobleem:
Content en onderhoud!!!
Portaal
Afspraakinfo
informatie
Patiënten
data
Vragenlijsten
Voorlichting
App
Chat functie
Informatie
Voorlichting
Zorgdomein
Afspraak info
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Telefoon
Afspraakinfo
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Videoconsult
Medisch
gesprek
Voorlichting
Online
spreekuur
Chat/mail
Persoonlijke
data
Voorlichting
Inforium
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Toekomstprobleem:
Content en onderhoud!!!
Portaal
Afspraakinfo
informatie
Patiënten
data
Vragenlijsten
Voorlichting
App
Chat functie
Informatie
Voorlichting
Zorgdomein
Afspraak info
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Telefoon
Afspraakinfo
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Videoconsult
Medisch
gesprek
Voorlichting
Online
spreekuur
Chat/mail
Persoonlijke
data
Voorlichting
Inforium
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Inforium CMSS
Content Management & Sharing System
Inforium
Portaal
Zorgdomein
App
Online
Spreekuur
Videoconsult
Spreekuur
Telefoon
Website
De toekomst van portalen:
Context meets data
• “The best way to predict the future is to create it.” –
Peter Drucker,
Van VIPP naar BEGRIP!
• Context rondom patientendata
• Accelereren gebruik portal (25%)
• Inforium als verbinder
• Inforium als inlogmedium
Communicatie
proces
Data
Context
Focus op doel en resultaat
• Betere grip en begrip patiënt
• Betere gezondheid
• Zinnige zorg
• Voor de dokter:
• Beter (en leuker) gesprek
• Efficiënter
• Uitdagend en bevredigend
www.inforium.nl
Inforium code:
ALRIJNE + mailadres
En u krijgt de presentatie in
uw mailbox: digitaal,
herhaalbaar & deelbaar
Geen eHealth, maar HealthE !
Want gezondheid staat voorop
Markus Oei, 19-11-2018
Voorbeelden integratie
• EPD met Inforium: https://vimeo.com/202179848/e9354021c0
• VIPP met Inforium: https://vimeo.com/274468691/7c7b6cc032
• App met Inforium: https://vimeo.com/189491195
• PGO met Inforium: https://vimeo.com/235204310/398658c24c
• Kijksluiter met Inforium:
https://www.youtube.com/watch?v=ibzCnj4Mevg
• Richtlijnen met Inforium: https://vimeo.com/269660876

More Related Content

What's hot

Beslishulp menopauze
Beslishulp menopauzeBeslishulp menopauze
Beslishulp menopauze
Beslishulp Menopauze
 
Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...
Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...
Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...
ZorgAndersTv
 
The Individual Formerly Known As Patient
The Individual Formerly Known As PatientThe Individual Formerly Known As Patient
The Individual Formerly Known As Patient
Jan Kremer
 
Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas
Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas
Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas
Saartje Verwaest
 
Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A
Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza APreventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A
Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A
Rudolf_de_Bruijn
 
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP AlmereInspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Markus Oei
 
Huisarts, chronische zorg en ehealth nhg - cz dag april 2012
Huisarts, chronische zorg en ehealth  nhg - cz dag april 2012Huisarts, chronische zorg en ehealth  nhg - cz dag april 2012
Huisarts, chronische zorg en ehealth nhg - cz dag april 2012
Jaco van Duivenboden
 
Individueel Zorg Plan 16 11-2011
Individueel Zorg Plan 16 11-2011Individueel Zorg Plan 16 11-2011
Individueel Zorg Plan 16 11-2011
Leo Kliphuis
 
Implementatie valpreventie
Implementatie valpreventieImplementatie valpreventie
Implementatie valpreventie
Marie-Katrien Wauteraerts
 
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
Markus Oei
 
Kwaliteit oncologische zorg RUCO
Kwaliteit oncologische zorg RUCOKwaliteit oncologische zorg RUCO
Kwaliteit oncologische zorg RUCO
Radboud universitair medisch centrum
 
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Radboudumc
 
Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7
Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7
Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7
Wim Tilburgs
 
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Markus Oei
 
ZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groepZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groep
Mixe - healthcare marketing
 
Synovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round Tablex
Synovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round TablexSynovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round Tablex
Synovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round Tablex
Synovate Nederland
 
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Markus Oei
 
Im3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den Heuvel
Im3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den HeuvelIm3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den Heuvel
Im3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den Heuvel
imec.archive
 
Julius verloskunde igz schellekens 02122011
Julius verloskunde igz schellekens 02122011Julius verloskunde igz schellekens 02122011
Julius verloskunde igz schellekens 02122011
WimSchellekens
 
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Raedelijn
 

What's hot (20)

Beslishulp menopauze
Beslishulp menopauzeBeslishulp menopauze
Beslishulp menopauze
 
Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...
Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...
Milenka Segers & Wannes Heirman - Het effect van hospitality gerelateerde fac...
 
The Individual Formerly Known As Patient
The Individual Formerly Known As PatientThe Individual Formerly Known As Patient
The Individual Formerly Known As Patient
 
Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas
Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas
Presentatie eindwerk overgewicht en obesitas
 
Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A
Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza APreventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A
Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A
 
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP AlmereInspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
 
Huisarts, chronische zorg en ehealth nhg - cz dag april 2012
Huisarts, chronische zorg en ehealth  nhg - cz dag april 2012Huisarts, chronische zorg en ehealth  nhg - cz dag april 2012
Huisarts, chronische zorg en ehealth nhg - cz dag april 2012
 
Individueel Zorg Plan 16 11-2011
Individueel Zorg Plan 16 11-2011Individueel Zorg Plan 16 11-2011
Individueel Zorg Plan 16 11-2011
 
Implementatie valpreventie
Implementatie valpreventieImplementatie valpreventie
Implementatie valpreventie
 
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
 
Kwaliteit oncologische zorg RUCO
Kwaliteit oncologische zorg RUCOKwaliteit oncologische zorg RUCO
Kwaliteit oncologische zorg RUCO
 
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
 
Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7
Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7
Workshop Leefstijlgeneeskunde werkcongres preventie in zorgstelsel v7
 
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
 
ZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groepZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groep
 
Synovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round Tablex
Synovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round TablexSynovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round Tablex
Synovate NL 2010_02 Healthcare Diabetes Round Tablex
 
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
 
Im3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den Heuvel
Im3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den HeuvelIm3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den Heuvel
Im3 03 Im3 Pilootstudie Telemonitoring Hatfalen PatiëNten Paul Van Den Heuvel
 
Julius verloskunde igz schellekens 02122011
Julius verloskunde igz schellekens 02122011Julius verloskunde igz schellekens 02122011
Julius verloskunde igz schellekens 02122011
 
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
 

Similar to Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare

ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptxZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
Markus Oei
 
Digitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
Markus Oei
 
IKNO regionalisatie
IKNO regionalisatieIKNO regionalisatie
IKNO regionalisatie
Jakob de Vries
 
Begeleide zelfzorg met en rondom de patiënt
Begeleide zelfzorg met en rondom de patiëntBegeleide zelfzorg met en rondom de patiënt
Begeleide zelfzorg met en rondom de patiënt
NPCF
 
FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone Bögels
FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone BögelsFEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone Bögels
FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone Bögels
Flevum
 
Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
Ivo Cerfontaine
 
ZMF12: De patient als regisseur
ZMF12: De patient als regisseurZMF12: De patient als regisseur
ZMF12: De patient als regisseur
Mixe - healthcare marketing
 
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven AnnemansDebat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
Itinera Institute
 
Kijk op zorg - Canon & Healthcare
Kijk op zorg - Canon & HealthcareKijk op zorg - Canon & Healthcare
Kijk op zorg - Canon & Healthcare
Canon Nederland N.V.
 
Dag van-de-zorglogistiek
Dag van-de-zorglogistiekDag van-de-zorglogistiek
Dag van-de-zorglogistiek
Pieter Rahusen
 
eHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared Ambition
eHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared AmbitioneHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared Ambition
eHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared Ambition
Je PraktijkOnline
 
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom Research & Consultancy
 
Patienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting FilmsPatienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting Films
Awesome Amsterdam
 
Boek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth Meijnckens
Boek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth MeijnckensBoek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth Meijnckens
Boek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth Meijnckens
Liesbeth Meijnckens
 
De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal
Present Media
 
2017 inn4cure
2017 inn4cure2017 inn4cure
2017 inn4cure
Pieter Van Weijen
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ROS_ZONH
 
pres JdG VitalHealth symposium
pres JdG VitalHealth symposiumpres JdG VitalHealth symposium
pres JdG VitalHealth symposium
CbusineZ
 

Similar to Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare (20)

ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptxZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
 
Digitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
 
IKNO regionalisatie
IKNO regionalisatieIKNO regionalisatie
IKNO regionalisatie
 
Begeleide zelfzorg met en rondom de patiënt
Begeleide zelfzorg met en rondom de patiëntBegeleide zelfzorg met en rondom de patiënt
Begeleide zelfzorg met en rondom de patiënt
 
FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone Bögels
FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone BögelsFEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone Bögels
FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anemone Bögels
 
Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
 
Medischegegevens.nl
Medischegegevens.nlMedischegegevens.nl
Medischegegevens.nl
 
ZMF12: De patient als regisseur
ZMF12: De patient als regisseurZMF12: De patient als regisseur
ZMF12: De patient als regisseur
 
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven AnnemansDebat Itinera 18 november Lieven Annemans
Debat Itinera 18 november Lieven Annemans
 
Kijk op zorg - Canon & Healthcare
Kijk op zorg - Canon & HealthcareKijk op zorg - Canon & Healthcare
Kijk op zorg - Canon & Healthcare
 
Dag van-de-zorglogistiek
Dag van-de-zorglogistiekDag van-de-zorglogistiek
Dag van-de-zorglogistiek
 
eHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared Ambition
eHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared AmbitioneHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared Ambition
eHealth, helpt dat ? Inleiding tbv studiedag Isis/Shared Ambition
 
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
 
Patienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting FilmsPatienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting Films
 
Boek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth Meijnckens
Boek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth MeijnckensBoek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth Meijnckens
Boek | Beter met e-health in 60 minuten - Liesbeth Meijnckens
 
eindrapport
eindrapporteindrapport
eindrapport
 
De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal De patient nadrukkelijker centraal
De patient nadrukkelijker centraal
 
2017 inn4cure
2017 inn4cure2017 inn4cure
2017 inn4cure
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
 
pres JdG VitalHealth symposium
pres JdG VitalHealth symposiumpres JdG VitalHealth symposium
pres JdG VitalHealth symposium
 

More from Markus Oei

Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Markus Oei
 
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Markus Oei
 
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Markus Oei
 
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjesBest practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Markus Oei
 
De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen
Markus Oei
 
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017 Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Markus Oei
 
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaalProject CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Markus Oei
 
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatieZorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Markus Oei
 
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patientShared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Markus Oei
 
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
Markus Oei
 
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijkSpeerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Markus Oei
 
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Markus Oei
 
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus OeiInforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Markus Oei
 
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Markus Oei
 
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Markus Oei
 
Hep u al een app ?
Hep u al een app ? Hep u al een app ?
Hep u al een app ?
Markus Oei
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Markus Oei
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Markus Oei
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Markus Oei
 
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-defHoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Markus Oei
 

More from Markus Oei (20)

Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
 
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
 
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
 
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjesBest practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
 
De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen
 
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017 Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
 
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaalProject CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaal
 
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatieZorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
 
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patientShared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
 
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
 
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijkSpeerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
 
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
 
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus OeiInforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
 
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
 
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
 
Hep u al een app ?
Hep u al een app ? Hep u al een app ?
Hep u al een app ?
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
 
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-defHoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
 

Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare

 • 1. E-health: Van tool naar doel Alrijne 19 november 2018 Dr. Markus L.Y.M. Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis Voorzitter Stichting BetrouwbareBron Founder Inforium
 • 3. Belangen en Transparantie • Flevoziekenhuis • KNO-arts • Beslist Samen project • ICT-raad • Federatie Medisch Specialisten • werkgroep Samen Beslissen • Werkgroep SB geimplemeneerd • Stichting BetrouwbareBron • Voorzitter • Inforium/ Mediwebs BV • Partner • Founder • Directeur innovatie • Project CHIP Almere • projectleider • BetrouwbareBron.nl • Hoofdredacteur • Overig • Referent e-health subsidies • Mentor/klankbord startups • Blogger, columnist, @markusoei , www.markusoei.nl
 • 4. Do not ask what you can do for e- health, ask what e- health can do for you! John F. Kennedy, 1961
 • 5. Artseneed • “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
 • 7. Focus op doel en resultaat • Betere grip en begrip patiënt • Betere gezondheid • Zinnige zorg • Cruciaal voor begrip, Samen Beslissen en therapietrouw: Kennisoverdracht • Goed gesprek • Herhaalbare, begrijpelijke (digitale) informatie
 • 8. SAMEN BESLISSEN Samen = Patiënt + Zorgverlener Medisch gespecialiseerd Heeft: Opleiding Medische kennis en netwerk Ervaring patiëntengroepen Mist: Persoonlijke kennis patiënt Persoonlijk gespecialiseerd Heeft: Persoonlijke kennis Sociale omgeving Persoonlijke doelen Mist: Medische kennis Afstandelijkheid Communiceren
 • 9. Samen Beslissen • Attitude: • van zorgverlener EN patiënt • Communicatie: • digitaal, herhaalbaar en begrijpelijk • Procesverandering: • bedenk- en overlegtijd
 • 10. De efficiëntste investering in de zorg is niet inzetten op nieuwe behandelingen, maar door efficiënt te benutten van hetgene wat je al hebt.
 • 16. Voorwaarde Inforium gebruik: Alle content komt ter beschikking van de gemeenschap!!!
 • 17. De kracht van herhaling • Eénmaal communicerenis gelijk aan niet communiceren
 • 18. ACCEPTATIE IS BELANGRIJKER DAN FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE = RESULTAAT 9 X 2 = 18 6 x 9 = 54
 • 19. Acceptatie cijfers (Flevoziekenhuis) • Procentaantal van patiënten die Inforium accepteert : 93% • Dokters (115/121) 95%, Assistentes (58/65) 89% Leeftijd Wel Inforium Geen Inforium Totaal Percentage 0-30 62 6 68 91,2% 31-60 104 3 107 97,2% 60+ 7 4 11 63,6% 173 13 186 93,0%
 • 20. Regio Almere populatie 200.000 mei 2016-april 2017 Connected Health Information Platform 1 transmurale tool • 14 huisartsencentra • 14 apotheken • 17 afdelingen Flevoziekenhuis • 1 ZBC 1 gemeenschappelijke database • > 30.000 irecords
 • 21. Dynamisch project • Stichting BetrouwbareBron (content en organisatie) • Mediwebs (implementatie en techniek) • Mei 2016- april 2017
 • 22. Transmurale groei Inforium (2015-2018 per jaar in Almere, populatie 200.000) NB. Elk Inforium betekent een handmatige actie van een zorgverlener die specifieke informatie naar een individuele patiënt stuurt. Cijfer 2015 is voor aanvang Project CHIP; 2018 is de prognose op basis van eerste half jaar 2018
 • 25. Helpt informatie bij beslissen? Patienten FZ via Inforium 71% 71% 72% 72% 73% 73% 74% 74% HELPT INFORMATIE UIT DE FOLDER U BIJ BESLISSEN OVER UW ZIEKTE: SCORE JA Informatiebehoefte Gemiddelde score Februari Maart April Informatie behoefte van patiënten is groot n=1035
 • 26. Reductie van telefoontjes t.a.v. pijn na operatie (MKA) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Aantal telefoontjes met vragen over pijn als % van operaties Introductie papieren folder met informatie over pijn Introductie van Inforium bij 25% van de betreffende patiënten
 • 27. Effect Zorgkaart Nederland Inforium met rechtstreekse link Zorgkaart Nederland pagina medische specialist Verstuurde ZN Inforiums 2017 Aantal ZN reviews 2017 Specialist A 252 73 (29%) Specialist B 128 23 (18%) Specialist C 53 12 (23%) Specialist D 33 4 (12%) Specialist E 4 3 (75%)
 • 28. Voorbeelden effect Inforium op therapietrouw 18.5% 6.0% 20.0% 14.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Controlegroep (n=65) Inforium (n=35) 0-meting Na 4 maanden Therapie-ontrouw Starters Longmedicatie Therapie-ontrouw Chronisch longmedicatie 26.1% 28.2% 27.6% 37.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% Controlegroep (n=134) Inforium (n=99) 0-meting Na 6 maanden - 57% - 8% - 25% - 5% Afstudeeronderzoek Saxion Hogescholen (HBO- Pharmacie) Onderzoek apotheek Zorggroep Almere/ De Brug omtrent pulmonaal medicatiegebruik Intention to treat protocol
 • 30. Begrip en grip bij patiënt over ziekte en behandeling • Wil weten wat er aan de hand is • Wil weten wat er gaat of kan gebeuren • Wil denken en overleggen • En kan dan pas keuzes maken over behandeling • CRUCIAAL VOOR BEGRIP: • KENNISOVERDRACHT • BEDENK en OVERLEGTIJD • Communicatie: HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBAAR
 • 31. Samen beslissen proces Information and knowledge Doctor  Patiënt Options and verbal explanation Support information (Local info,Betrouwbare Bron) Inforium (paper, video, decision aids) Wishes and feelings Patiënt   doctor Verbal Non-verbal:Reactions and interpretation Explanation Process and Decide Doctor and patient Evaluatie the options Shared decision choice talk option talk decision talk D E C I S I O N Glyn Elwyn, Shared Decision Making, a model for clinical practise, J Gen Intern Med. 2012 Oct; 27(10): 1361–1367.
 • 32. Voorbeeld: Samen beslissen (Trommelvliesbuisjes) Bezoek 1 (choice option) Thuis “denktijd” Bezoek 2 (Option/decision) Operatie Bezoek 3 evaluatie • Gangbaar proces Bezoek 1 (Choice/option/ Decision) OK Expectatief “zendtijd” “denktijd” “checken/ontvangen/overlegtijd” €1000 €100
 • 34. Lage kosten, Hoge prijzen
 • 35. 35 Het Flevo ziekenhuis plaatst het minst buisjes tov de verwachting -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Deltat.o.v.deverwachting Instellingen Operatieve buisjes zorgproduct ten opzichte van de verwachting
 • 36. 36 Er is geen sprake van uitstel invasief behandelen: patiënten die conservatief worden behandeld blijven over het algemeen conservatief 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 144 Aantal weken Kaplan-Meier: kans op geen invasieve behandeling Instelling Peergroup
 • 37. 37 Het effect van overstappen naar een ZBC voor het krijgen van oorbuisjes is verwaarloosbaar 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Ziekenhuizen ZBC Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor oorbuisjes Conservatief Invasief 0,16% 61% 39% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Flevoziekenhuis ZBC Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor oorbuisjes Conservatief Invasief 25% 75% 1% 18%
 • 38. 38 Over meerdere jaren bekeken komen patiënten in het Flevoziekenhuis minder vaak terug en liggen de kosten per patiënt lager 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 Unieke patiënten over meerdere jaren behandeld Flevoziekenhuis Peergroup €- €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 Flevoziekenhuis Peergroup Kosten per patiënt over meerdere jaren 2017 2016 2015
 • 39. Portalen: van fictie naar functie
 • 41. Patienten Zorgportaal PGO Eigen website Communi catie App websites Papieren folders Mailbox D A T A C O N T E X T digitale folders
 • 42. Toekomstprobleem: Content en onderhoud!!! Portaal Afspraakinfo informatie Patiënten data Vragenlijsten Voorlichting App Chat functie Informatie Voorlichting Zorgdomein Afspraak info Informatie Vragenlijsten Voorlichting Telefoon Afspraakinfo Informatie Vragenlijsten Voorlichting Videoconsult Medisch gesprek Voorlichting Online spreekuur Chat/mail Persoonlijke data Voorlichting Inforium Informatie Vragenlijsten Voorlichting
 • 43. Toekomstprobleem: Content en onderhoud!!! Portaal Afspraakinfo informatie Patiënten data Vragenlijsten Voorlichting App Chat functie Informatie Voorlichting Zorgdomein Afspraak info Informatie Vragenlijsten Voorlichting Telefoon Afspraakinfo Informatie Vragenlijsten Voorlichting Videoconsult Medisch gesprek Voorlichting Online spreekuur Chat/mail Persoonlijke data Voorlichting Inforium Informatie Vragenlijsten Voorlichting
 • 45. Inforium CMSS Content Management & Sharing System Inforium Portaal Zorgdomein App Online Spreekuur Videoconsult Spreekuur Telefoon Website
 • 46. De toekomst van portalen: Context meets data
 • 47. • “The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker,
 • 48. Van VIPP naar BEGRIP! • Context rondom patientendata • Accelereren gebruik portal (25%) • Inforium als verbinder • Inforium als inlogmedium
 • 50. Focus op doel en resultaat • Betere grip en begrip patiënt • Betere gezondheid • Zinnige zorg • Voor de dokter: • Beter (en leuker) gesprek • Efficiënter • Uitdagend en bevredigend
 • 51. www.inforium.nl Inforium code: ALRIJNE + mailadres En u krijgt de presentatie in uw mailbox: digitaal, herhaalbaar & deelbaar Geen eHealth, maar HealthE ! Want gezondheid staat voorop Markus Oei, 19-11-2018
 • 52. Voorbeelden integratie • EPD met Inforium: https://vimeo.com/202179848/e9354021c0 • VIPP met Inforium: https://vimeo.com/274468691/7c7b6cc032 • App met Inforium: https://vimeo.com/189491195 • PGO met Inforium: https://vimeo.com/235204310/398658c24c • Kijksluiter met Inforium: https://www.youtube.com/watch?v=ibzCnj4Mevg • Richtlijnen met Inforium: https://vimeo.com/269660876

Editor's Notes

 1. Ehealth en digitale zorg draait om mensen, niet om techniek Voor mensen en door mensen Daarom moeten we luisteren De groep is klein en geselecteerd. Voorstellen ls rs achter en voren. Iedereen is herkenbaar. Niet geluisterd naar een patiënt is een gemiste kans Geen wearables of sexy apps. Geen prijzen, maar praktische effectiviteit Communicatie tussen patienten en zorgverleners is de key. Het gaat niet om zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid Luisteren naar elkaar. Niet naar middelen en wat, maar naar behoeften en waarom Laatse programma onderdeel luistern naar elkaar
 2. Flevoziekenhuis Half miljoen km Loondienst
 3. Gebroken enkel voorbeeld Operatiefolder en nazorgfolder
 4. Wat hebben we gemeen
 5. Wat willen we bereiken
 6. Gecontroleerde omgeving resultaten Halveren resultaat
 7. Wat als je je artsen relatie met patiënt kan versterken. Patient zich beter aan de adviezen houdt. Meer weet over zijn ziekte en het ook nog doodsimpel is, leuk en geld/tijd oplevert? En dat patiënt kijkt naar jouw informatie in plaats van Dr. Google en tevredener over jou?
 8. Uitleg en vertellen hoe later we uitweiden over kennis
 9. SDM MOD
 10. Rapportageperiode over 2 jaar Selectie Algemene en topklinische ziekenhuizen met minstens 100 operatieve zorgproducten
 11. Patiënten die conservatief worden behandeld blijven over het algemeen conservatief. Dit geldt voor alle instellingen, wel zien we dat het Flevoziekenhuis meer conservatieve patiënten ziet
 12. Wat willen we bereiken