Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De actualiteit Twintig basisartsen beginnen inseptember met de nieuwe opleidingtot ‘ziekenhuisarts’. Zij krijgen eengener...
De zorgmarketeer Stakeholders verbindenVanuit gemeenschappelijke     belangen
agenda• Ontwikkelingen in de zorg: Uw speelveld• Patientflow als kader• Wie zijn uw klanten?• Concrete stakeholders
Observatie 1
Observatie 2
Zorgontwikkelingen
Van DBC naar DOT
“Win/win oplossingen zijn alleenhaalbaar met win/win processen ”
Aanleiding• Zorgverzekeringswet/ patiënt als ‘markt’partij• ‘Recht’ om te kiezen, maar wat?• Overheid trekt zich meer teru...
+ fase I/II                     trials                             Centra...
• Zorgverzekeren• Strategie• Zorginkoop• Kwaliteit
• Bruto BinnenlandsProduct:        ca. € 680 miljard• Samenlevingskosten:           ca. € 270 miljard (4...
• Budget: ca. € 33 miljard    Nominale premie, €14 miljard    Inkomensafhankelijke premie, € 2,5 miljard    Rijks...
•  Delen van (onbetaalbare) risico’s:    - Hoge prijs van een behandeling    - Hoog aantal behandelingen•  Ondersc...
•  Geen ‘normale’ verzekering   - Geen selectie van risico’s in het publieke domein   - Nog geen selectie van risico’...
ServicekwaliteitSpecifieke afspraken  Differentiëren om:  Preferred relatiesuitkomsten van zorg            ...
Huidige trend: én, én, én• Efficiënt én effectief• Kostenbesparend én kwalitatief• Snel én aandacht• Klantgericht én kostl...
• Er wordt in de zorg nu al fors verdiend    Hoezo discussies over uitkeren winst• Investeren is niet hetzelfde als sub...
• Verzekeren    Niet betaalbare risico’s, betaalbaar maken    Solidariteit binnen zelfde gedrag• “Burger (gezond en ...
Houvast
De patientflow        Het zorgpadKlachten/symptomen  Diagnose  Behandeling  Monitoring  Nazorg
Wie speelt welke rol?                                                   ...
ConclusiesKlachten/symptomen  Diagnose  Behandeling  Monitoring  Nazorg        Welke keuzes zijn het      ...
Wie zijn uw klanten?
En wat willen zij precies?
Relatie-   manager   huisartsen                 Zorg                inkoperDe RVE-  ...
De RVE- managerMijn Doel: optimalisatie zorgprocessen in kwantitatieve enkwalitatieve zinWaar loop ik zo al tegenaan?-Bela...
Relatie manager huisartsenLokatie: Ziekenhuis in Midden-NederlandMijn Doel: optimalisatie doorverwijsstromen vanuit de hui...
De zorginkoperLokatie: Geheel NederlandMijn Doel: Inkopen van kwalitatieve zorg tegen eenbetaalbaar tarief.Waar loop ik zo...
De verpleegkundig consulentMijn Doel: Inrichting en optimalisatie (transmurale)zorgpaden voor oncologische patiëntenWaar l...
Vertegenwoordiger1e lijns zorggroepLokatie: Zuid NederlandMijn Doel: optimalisatie COPD zorg in de regioWaar loop ik zo al...
Rol ZM in het zorgproces Interne                      Communi  Externe       Logisitiek    ...
Zodat iedereen naar hetzelfde kijkt           www.voorzorggroep.nl Leon Coulier: 0651286624     Maurits Ma...
ZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groep
ZMF12: VoorZorg groep
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ZMF12: VoorZorg groep

484 views

Published on

Presentatie van de VoorZorg groep op ZMF12

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ZMF12: VoorZorg groep

 1. 1. De actualiteit Twintig basisartsen beginnen inseptember met de nieuwe opleidingtot ‘ziekenhuisarts’. Zij krijgen eengeneralistische medische opleiding van drie jaar en kunnen daarmee algemene ziekenhuiszorg verlenen
 2. 2. De zorgmarketeer Stakeholders verbindenVanuit gemeenschappelijke belangen
 3. 3. agenda• Ontwikkelingen in de zorg: Uw speelveld• Patientflow als kader• Wie zijn uw klanten?• Concrete stakeholders
 4. 4. Observatie 1
 5. 5. Observatie 2
 6. 6. Zorgontwikkelingen
 7. 7. Van DBC naar DOT
 8. 8. “Win/win oplossingen zijn alleenhaalbaar met win/win processen ”
 9. 9. Aanleiding• Zorgverzekeringswet/ patiënt als ‘markt’partij• ‘Recht’ om te kiezen, maar wat?• Overheid trekt zich meer terug• Verzekeraars hebben de regie
 10. 10. + fase I/II trials Centra + intensieve Specialisatie/ Grootte indicatie zorg Grote ziekenhuizenGrootte zhs + State of the art Middelgrote ziekenhuizen Diagnose en basiszorg Alle ziekenhuizen
 11. 11. • Zorgverzekeren• Strategie• Zorginkoop• Kwaliteit
 12. 12. • Bruto BinnenlandsProduct: ca. € 680 miljard• Samenlevingskosten: ca. € 270 miljard (40%) Belastingen, accijns Verzekeringspremies via inkomen Eigen bijdrage, eigen risico Etcetera• Gezondheidskosten: ca. € 70 miljard (25%) 75% betreft chronische aandoeningen 10% betreft geneesmiddelen Lagere SES heeft hogere kosten, minder gezonde jaren
 13. 13. • Budget: ca. € 33 miljard Nominale premie, €14 miljard Inkomensafhankelijke premie, € 2,5 miljard Rijksbijdrage voor kinderen, € 2 miljard Werkgeversbijdrage, € 14 miljard• Risicoverevening Ex-post (wil men laten vervallen) Ex-ante (blijft bestaan) Macro nacalculatie (is inmiddels vervallen)• Pakket bepaald door politiek ism CVZ
 14. 14. • Delen van (onbetaalbare) risico’s: - Hoge prijs van een behandeling - Hoog aantal behandelingen• Onderscheid tussen: - Publiek domein - Privaat domein• Belangrijkste doelen zouden moeten zijn: - Betaalbare zorg - Kwaliteit van zorg (bewaken, niet vaststellen) - Toegankelijkheid van zorg - Verminderen van zorgconsumptie (over- en onderconsumptie)
 15. 15. • Geen ‘normale’ verzekering - Geen selectie van risico’s in het publieke domein - Nog geen selectie van risico’s in het private domein - Hoog volume van declaraties o Zorg: Gemiddeld 100 declaraties per jaar o Leven/pensioen: Twee declaraties per polis gedurende hele looptijd o Schade: Enkele declaraties per polis gedurende hele looptijdEen vrijkaartje voor Nederlanders om zorg te consumeren - “Wij hebben rechten” - “Geen verplichtingen” (roken, overgewicht/obesitas, etc)
 16. 16. ServicekwaliteitSpecifieke afspraken Differentiëren om: Preferred relatiesuitkomsten van zorg - Betere kwaliteit inzichtelijk maken - Betere kwaliteit Intensieve relaties Klantenervaring van zorg te belonen Certificering of Basis relatiesgangbare indicatoren (Bodem)kwaliteit / verantwoorde zorg
 17. 17. Huidige trend: én, én, én• Efficiënt én effectief• Kostenbesparend én kwalitatief• Snel én aandacht• Klantgericht én kostleiderschap én productleiderschapIssue: Als dit opgaat als score van verzekerden door zorgverzekeraar, is het dan ook door u toepasbaar?
 18. 18. • Er wordt in de zorg nu al fors verdiend Hoezo discussies over uitkeren winst• Investeren is niet hetzelfde als subsidiëren Extra kapitaal nodig voor veranderingen Kapitaal kost geld Risico van fout kapitaal• ZVW nu is bijna een communistisch systeem Iedereen dezelfde rechten Iedereen dezelfde nominale kosten Weinig tot geen plichten
 19. 19. • Verzekeren Niet betaalbare risico’s, betaalbaar maken Solidariteit binnen zelfde gedrag• “Burger (gezond en ziek) in NL heeft recht op de beste en meest innovatieve zorg, zorg (care,cure en preventie) welke aansluit en past bij het leefpatroon van het individu” Plichten? Betaalbaarheid? Maximale of haalbare?
 20. 20. Houvast
 21. 21. De patientflow Het zorgpadKlachten/symptomen Diagnose Behandeling Monitoring Nazorg
 22. 22. Wie speelt welke rol? HuisartsComplaints/ Symptoms Diagnosis Treatment Monitoring Aftercare Zorgverzekeraar Specialist Paramedici Directie ? Patiënt Pat. RVE vereniging manager Vanuit welke Verpleeg kundige Ziekenhuis apotheker belangen?
 23. 23. ConclusiesKlachten/symptomen Diagnose Behandeling Monitoring Nazorg Welke keuzes zijn het beste voor het ziekenhuis?
 24. 24. Wie zijn uw klanten?
 25. 25. En wat willen zij precies?
 26. 26. Relatie- manager huisartsen Zorg inkoperDe RVE- Verpleegmanager kundig consulent Vertegenwoordiger 1e lijns zorggroep
 27. 27. De RVE- managerMijn Doel: optimalisatie zorgprocessen in kwantitatieve enkwalitatieve zinWaar loop ik zo al tegenaan?-Belangen van de specialisten zijn vaak niet in lijn met deziekenhuisdoelstellingen-bedrijfseconomische aspecten worden maar moeilijk begrepen doorzorgverleners en verzekeraars- Ingeklemd tussen belangen directie, zorgverleners en patiënten- Verzekeraars willen meer transparantie, wat geven we wel en watniet aan informatie-Verbeteren zorgprocessen verloopt moeizaam door ogenschijnlijktegengestelde belangen- het berekenen van de kostprijs van een DBC/DOT is erg moeilijkdoor de complexiteit
 28. 28. Relatie manager huisartsenLokatie: Ziekenhuis in Midden-NederlandMijn Doel: optimalisatie doorverwijsstromen vanuit de huisartsenpraktijk naar ons huisWaar loop ik zo al tegenaan?- Huisartsen hebben allerlei wensen rondom communicatie, zowel rondom“situatie” patiënt als relevante info over de zorg in het ziekenhuis. Dit betreftheel veel schakels in het ziekenhuis.- Ik weet niet welke patiënten we eigenlijk het liefste willen hebben. Zo trekt demaatschap reumatologie enorm aan me, terwijl dit juist de specialisatie is vanons concurrerende ziekenhuis.- Ik wil graag dat er vanuit iedere maatschap geblogd gaat worden. Ik krijg hiereigenlijk geen artsen voor mee.- Als er een keer een specialist in de regio gaat praten is er weinig aansluitingmet de huisartsen- welke beloftes kunnen we aan de huisartsen maken (en nakomen?)
 29. 29. De zorginkoperLokatie: Geheel NederlandMijn Doel: Inkopen van kwalitatieve zorg tegen eenbetaalbaar tarief.Waar loop ik zo al tegenaan?-Rendementseisen vanuit eigen organisatie- Klantperceptie: Kwalitatieve zorg? Bestaat er ook niet-kwalitatieve zorg en waarblijkt dat uit?- Vereveningsmodel Zorgverzekeringswet: Voor wie koop ik in? (portefeuillesamenstelling)- Het overheidsbeleid : Van COTG naar DBC naar DOT’s….Whats next?- Belangenbehartiging van klanten en providers: is deze op niveau?- Alle zorgverzekeraars kopen landelijk in. Hoe ziet de zorgverlener mij?Noodzakelijk kwaad of partner in business?
 30. 30. De verpleegkundig consulentMijn Doel: Inrichting en optimalisatie (transmurale)zorgpaden voor oncologische patiëntenWaar loop ik zo al tegenaan?-Het op 1 lijn krijgen van alle partijen is een zeer complexproces-Binnen en buiten het ziekenhuis te maken met veelbetrokken partijen- Eenheid van de aanpak creëren kost veel tijd en energie,ben erg afhankelijk van anderen om iets te kunnenregelen- Het belang van de patiënt staat centraal? Dat blijkt nietaltijd uit onze aanpak en structuur-De patiënten waarderen de geïntegreerde zorgtrajecten,scheelt hen en ons veel tijd en levert kwaliteitswinst op
 31. 31. Vertegenwoordiger1e lijns zorggroepLokatie: Zuid NederlandMijn Doel: optimalisatie COPD zorg in de regioWaar loop ik zo al tegenaan?- Communicatie binnen de zorggroep verloopt moeizaam. Vooral deverwachtingen ten aanzien van de samenwerking met het ziekenhuis lopenuiteen- Er is 1 longarts waar ik goed mee kan schakelen, alleen hij krijgt intern weinigvan de grond- De longverpleegkundige van het ziekenhuis die ons ondersteunt blijkt deopdracht te krijgen zo snel mogelijk patiënten door te sturen naar het z’huis- het overheidsbeleid (“boetes voor budgetoverschrijding”) maakt veel van mijncollega huisartsen terughoudend- Veel patiënten willen beter weten welke COPD zorg van de huisarts komt enwaarvoor ze naar het ziekenhuis moeten- De accountmanager van CZ wil COPD-keten KPI’s met ons opstellen
 32. 32. Rol ZM in het zorgproces Interne Communi Externe Logisitiek Financieringklanten catie klanten Faciliteren, schakelen en afstemmen
 33. 33. Zodat iedereen naar hetzelfde kijkt www.voorzorggroep.nl Leon Coulier: 0651286624 Maurits Mares: 0614543607

×