SlideShare a Scribd company logo
eHealth dichtbij
praktijk en toekomst
Compagnonscursus Vlieland
7 november 2017 – Bart Brandenburg
14 november 2017 – Markus Oei
Onze belangen (al dan niet verstrengeld)
Wat staat er vandaag op het menu?
1. eHealth: wat is het en hoe
worden we er beter van?
2. eHealth in de praktijk:
transmurale samenwerking in
communicatie en informatie
3. eHealth en de toekomst: van
wachtkamer naar woonkamer
4. Discussie: waar beginnen we
morgen?
Wat is eHealth?
eHealth is het gebruik van
nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën,
en met name internet-
technologie, om gezondheid
en gezondheidszorg te
ondersteunen of te
verbeteren.
Eigen regie & technologie: krachtige combinatie
encouragementempowerment equity
entertainingeasy to use engaging
net zo belangrijk!
Bron: Eysenbach G, J Med Internet Res 2001;3(2):e20
eHealth: hoe worden we daar beter van?
…de weg naar een gezonder Nederland
Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en
meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg én dat zij een betere
kwaliteit van leven ervaren.
Bronnen: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van
onderzoek en implementatie in Nederland.
Vital Innovators (2016) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund
3 vragen:
1. Werkt het?
2. Helpt het?
3. Rendeert het?
Mantra #1
Het gaat om het leven, niét om de ziekte
(en voorál niet om de technologie)
Bron: https://ipositivehealth.com/
Mantra #2
Samen is beter (aka: eHealth should be bHealth)
Wat staat er vandaag op het menu?
1. eHealth: wat is het en hoe
worden we er beter van?
2. eHealth in de praktijk:
transmurale samenwerking in
communicatie en informatie
3. eHealth en de toekomst: van
wachtkamer naar woonkamer
4. Discussie: waar beginnen we
morgen?
Artseneed
“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal
uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en
lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn
opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen
bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open
en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid
voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik
maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet
onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo
waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
Hoe communiceren wij?
< 50% mondelinge informatie onthouden
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei
Doelen en gewenste resultaten
•EEN TOOL IS GEEN DOEL!
•Betere grip en begrip patiënt
• Betere gezondheid
•Efficiënte zinnige zorg
Begrip en grip bij patiënt over ziekte en
behandeling
• Wil weten wat er aan de hand is
• Wil weten wat er gaat of kan gebeuren
• En krijgt dan pas grip en kan keuzes maken
• Patiënten(be)grip = context (80%) + data (20%)
• KENNISOVERDRACHT IS CRUCIAAL VOOR BEGRIP
• GOED GESPREK
• HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBARE INFORMATIE
Praktische eHealth communicatie
Hoe kan het beter?
Communicatiemethoden- NU
Vormen
• Het gesprek
• Folder
• Hybride oplossing (Inforium)
• E-consult
• Videoconsult
• Zorgportaal/PGO
Kenmerken
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
• Bereik populatie
Het gesprek
Voordelen:
• Super persoonlijk
• Non-verbale communicatie
Nadelen:
• Slechte retentie informatie
• Wel (deels) op te nemen! (efficiëntie?)
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
De folder
Voordelen
• Zeer hoge acceptatie
• Gestructureerd
Nadelen:
• Beperkte hoeveelheid onderwerpen
• Matig gelezen, Snel kwijt
• Begrijpelijkheid? Laaggeletterden ?
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
Website
Voordelen
• Goede acceptatie, deelbaar
• Vaak beter leesbaar
• Uitgebreide informatie met multimedia
Nadelen:
• Men gaat niet naar website, maar Google
• Vaak te veel of niet–relevante informatie
• Patiënten verdwalen
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
Hybride oplossing
- Digitaal
- Tekst
- Afbeeldingen
- Animaties
- Folders
- Websites
- Links
- Apps
- Integratie
- Op maat gekozen
• Video inforium
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei
Hybride oplossing
Voordelen
• Zeer eenvoudig met hoge acceptatie
• Ook mogelijk voor minder geletterden
• Gestructureerd in zorgpaden en transmuraal
• Privacy beschermd (dokter en patiënt)
Nadelen:
• Geen persoonlijke data
• Een-weg communicatie
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
E-consult
Voordelen:
• Persoonlijk en twee-weg communicatie
• Asynchroon (tijdstip onafhankelijk)
• Gestructureerd
Nadelen:
• Ingewikkeld
• Selectieve toepassingsmogelijkheden
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
Videoconsult
Voordelen
• Persoonlijk
• Geen reistijd patiënt
Nadelen:
• Ingewikkeld
• Lichamelijk onderzoek en niet-verbale communicatie beperkt
• Weinig efficiëntiewinst zorgverlener
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
Zorgportaal/ PGO
Voordelen
• Persoonlijke data
• Gestructureerd
• PGO patiënt echt centraal en transmuraal
Nadelen:
• Ingewikkeld, matige acceptatie
• Weinig tot geen context
• Begrijpelijkheid? Laaggeletterden ?
• Persoonlijke data
• Relevante context
• Multimedia
• Begrijpelijkheid
• Herhaalbaarheid/Deelbaarheid
• Een/Twee-weg communicatie
• Gebruiksvriendelijkheid
Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal
Persoonsdata + - -- - + + +
Relevante
context
+ + +/- + + + +/-
Multimedia +/- - + + +/- +/- +
Herhaal-
/deelbaar
_ + + + +/- +/- +
Uni/bilateraal Bi Uni Uni Uni Bi Bi Bi
Gebruiksvriendelijk + + +/- + +/- - -
populatie + + + + - - +/-
FUNCTIONALITEIT 9
Acceptatie in de praktijk
Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal
Functionaliteit 9
Acceptatie 10 10 7 8 2 2 2
RESULTAAT
RESULTAAT = FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE
Wat geeft het beste resultaat?
•De absolute Nummer 1 blijft het GESPREK!
•Het gaat om EN-EN, niet OF-OF
•Voor RESULTAAT is ACCEPTATIE belangrijker dan
functionaliteit
Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal
Functionaliteit 9 4 5 6 7 8 8
Acceptatie 10 10 7 8 2 2 2
RESULTAAT 90 40 35 48 14 16 16
Intelligentie/geletterdheid
Ehealth functionaliteit
enkelvoudig chronisch multimorbiiteit
2
w
e
g
1
w
e
g
zorgvra
ag
zorgpopulatie: 0-2e lijn
eerste tweede
H
o
o
g
n
o
r
m
a
a
l
L
a
a
g
nulde
opleiding
lijn
Transmurale samenwerking
patiëntencommunicatie
mei 2016- april 2017
Stichting BetrouwbareBron
Project CHIP Almere
(Connected Health Information Platform)
De patiënt als platform
Regio Almere
populatie 200.000
mei 2016-april 2017
Connected Health Information Platform
1 transmurale tool
• 14 huisartsencentra
• 14 apotheken
• 17 afdelingen Flevoziekenhuis
• 1 ZBC
1 gemeenschappelijke database
• > 30.000 irecords
Voorwaarde Inforium gebruik:
Alle content komt ter beschikking
van de gemeenschap!!!
Gedeelde Database
• Nationale informatie
• Lokale informatie
• Inforium: alle content is ter beschikking gemeenschap
• Zorgverleners: Delen alles en hebben toegang tot alle
gezondheidsinformatie
Gebruik Inforium per groep 2016
Acceptatie cijfers
• Procentaantal van patiënten die Inforium accepteert : 93%
• Dokters (115/121) 95%, Assistentes (58/65) 89%
Leeftijd Wel Inforium Geen Inforium Totaal Percentage
0-30 62 6 68 91,2%
31-60 104 3 107 97,2%
60+ 7 4 11 63,6%
173 13 186 93,0%
Flevoziekenhuis
Patiëntvragenlijsten
• 68,8% scoort een 7 of hoger ( n=868)
Helpt informatie bij beslissen?
Patienten FZ via Inforium
71%
71%
72%
72%
73%
73%
74%
74%
HELPT INFORMATIE UIT DE FOLDER U BIJ BESLISSEN OVER UW ZIEKTE: SCORE JA
Informatiebehoefte
Gemiddelde score Februari Maart April
Informatie behoefte
van patiënten is groot
n=1035
Zorgverleners
Telefonische vragen pijn na ingreep (MKA)
Mrt 15 Apr 15 Mrt 16 okt 16
Inforium
Okt 16
Aantal 1607 1330 1475 1574
Napijn vragen 208 (13%) 131 (10%) 146 (10%) 420 110 (7%)
Maart 2015: 13% medische vragen
April 2015: introductie papieren folder pijn: daling naar 10%
Oktober 2016: digitale folder pijn (PDF): opnieuw daling naar 7%
Milieu- en kostenbesparing
• KNO (sinds 2012): 90% folderreductie in 1,5 jaar
• Kaakchirurgie gedurende Project CHIP:
• Bestellingen van 300 per week naar 100 per kwartaal
• (van 13.000 naar 400 = 97% reductie)
• Geen transport en drukkosten
• Kwalitatief hoger en actueler (geen oude folders)
Therapietrouw longmedicatie
(apotheek Zorggroep)
• Chronische patiënten: telefonisch contact
• Interventie: Inforium met video-instructie
Therapieontrouw Interventie (n=99) Controle (n=134)
T=0 37 (37,4%) 37 (27,6%)
T=6 maand 28 (28,2%) 35 (26,1%)
Absolute reductie 9,2% 1,5%
Project CHIP Database
Tevreden patiënten en zorgverleners
Meer grip en begrip
Hogere therapietrouw
Zinnige efficiënte zorg
Eindrapportage: www.projectCHIP.nl/eindrapportage
Wat staat er vandaag op het menu?
1. eHealth: wat is het en hoe
worden we er beter van?
2. eHealth in de praktijk:
transmurale samenwerking in
communicatie en informatie
3. eHealth en de toekomst: van
wachtkamer naar woonkamer
4. Discussie: waar beginnen we
morgen?
Het nieuwe zorgwerken: een persoonlijke
gezondheidsomgeving voor ondersteunde
zelfzorg – van wachtkamer naar woonkamer
Een persoonlijke gezondheidsomgeving:
Wat is dat?
Levenslang hulpmiddel
Gezondheidsinformatie
Verzamelen, beheren en delen
Het MedMij afsprakenstelsel voorziet in generieke
uitwisseling tussen personen en zorgaanbieders
Koppeling
Veel-op-veel en
generiek
Waarom willen we dat eigenlijk?
…de weg naar een gezonder Nederland
Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en
meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg én dat zij een betere
kwaliteit van leven ervaren.
Bronnen: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van
onderzoek en implementatie in Nederland.
Vital Innovators (2016) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund
3 vragen:
1. Werkt het?
2. Helpt het?
3. Rendeert het?
Wat staat er vandaag op het menu?
1. eHealth: wat is het en hoe
worden we er beter van?
2. eHealth in de praktijk:
transmurale samenwerking in
communicatie en informatie
3. eHealth en de toekomst: van
wachtkamer naar woonkamer
4. Discussie: waar beginnen we
morgen?
Vooruitgang
Patiënten(be)grip =
context + data
Patienten
Zorgpad
App
Zorgportaal
PGD/PGO
websites
websites
Communicatie
App
App
Papieren folders
Mailbox
D
A
T
A
C
O
N
T
E
X
T
digitale folders
Toekomstprobleem:
Content en onderhoud!!!
Portaal
Afspraakinfo
informatie
Patiënten
data
Vragenlijsten
Voorlichting
App
Chat functie
Informatie
Voorlichting
Zorgdomein
Afspraak info
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Telefoon
Afspraakinfo
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Videoconsult
Medisch
gesprek
Voorlichting
Online
spreekuur
Chat/mail
Persoonlijke
data
Voorlichting
Inforium
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Toekomstprobleem:
Content en onderhoud!!!
Portaal
Afspraakinfo
informatie
Patiënten
data
Vragenlijsten
Voorlichting
App
Chat functie
Informatie
Voorlichting
Zorgdomein
Afspraak info
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Telefoon
Afspraakinfo
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Videoconsult
Medisch
gesprek
Voorlichting
Online
spreekuur
Chat/mail
Persoonlijke
data
Voorlichting
Inforium
Informatie
Vragenlijsten
Voorlichting
Dubbel N Strategie ( EN-EN)
FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE = RESULTAAT
6 x 9 = 54
9 X 4 (was 2) = 36 (was 18)
________________________ +
Samen = 90
Push
Portals, apps,
keuzehulpen, PGO
oriëntatie informatie evaluatieimplementatie
voorbereiden
Checklist
Meedoen MedMij
Organisatie
Leverancier
IT-systemen
Werkwijze
MedMij-logo
Start
uitvoeren
Waar beginnen we morgen?
Waar sta jij/jouw praktijk in dit schema?
Geïnspireerd? Zet een eerste stap!
• Medmij: bart.brandenburg@avrio.nl
• Inforium: info@inforium.nl
• ProjectCHIP en Project CHIP mini voor
afdelingen: CHIP@BetrouwbareBron.nl
• Twitter
• @markusoei @bartbrandenburg
• LinkedIn
• https://nl.linkedin.com/in/markusoei
• https://nl.linkedin.com/in/bartbrandenburg

More Related Content

What's hot

eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421
eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421
eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421
Saskia Timmer
 
PGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter Brake
PGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter BrakePGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter Brake
PGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter Brake
Hans ter Brake
 
Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...
Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...
Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...
Steven Hanekroot
 
2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg
2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg
2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg
Jaco van Duivenboden
 
Veranderingen in gezondheidszorg Hans ter Brake - november 2013
Veranderingen in gezondheidszorg  Hans ter Brake - november 2013Veranderingen in gezondheidszorg  Hans ter Brake - november 2013
Veranderingen in gezondheidszorg Hans ter Brake - november 2013
Hans ter Brake
 
Trends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomst
Trends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomstTrends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomst
Trends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomst
Martijn Hulst
 
ICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient EmpowermentICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient Empowerment
Oscar Rietkerk
 
De mondige patient
De mondige patientDe mondige patient
De mondige patient
Lucien Engelen
 

What's hot (9)

diabete
diabetediabete
diabete
 
eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421
eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421
eHealth vrijgevestigd psychologen, Masterclass 20160421
 
PGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter Brake
PGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter BrakePGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter Brake
PGD Innovatiedag Zorgvisie - Hans ter Brake
 
Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...
Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...
Zorginnovatie voor meer zelfredzaamheid en vitaliteit geeft 30% reductie van ...
 
2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg
2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg
2013 04-11 chronische zorg en e-health - waarom hoe en wat - nhg
 
Veranderingen in gezondheidszorg Hans ter Brake - november 2013
Veranderingen in gezondheidszorg  Hans ter Brake - november 2013Veranderingen in gezondheidszorg  Hans ter Brake - november 2013
Veranderingen in gezondheidszorg Hans ter Brake - november 2013
 
Trends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomst
Trends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomstTrends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomst
Trends voor de apotheker: geen voorgeschreven toekomst
 
ICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient EmpowermentICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient Empowerment
 
De mondige patient
De mondige patientDe mondige patient
De mondige patient
 

Similar to eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei

Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...
Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...
Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...
mediwebs
 
Hep u al een app ?
Hep u al een app ? Hep u al een app ?
Hep u al een app ?
Markus Oei
 
Patientencommunicatie
PatientencommunicatiePatientencommunicatie
Patientencommunicatie
Fair Consultancy
 
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Markus Oei
 
Digitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
Markus Oei
 
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP AlmereInspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Markus Oei
 
Patient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolenPatient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolen
Cock Vermolen
 
Patient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolenPatient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolen
Cock Vermolen
 
E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon
E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon
E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon
Liesbeth Meijnckens
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Markus Oei
 
Health Valley Event Presentatie Cecile Extercate
Health Valley Event Presentatie Cecile ExtercateHealth Valley Event Presentatie Cecile Extercate
Health Valley Event Presentatie Cecile Extercate
Health Valley
 
inleiding eHealth psychiaters GGNet
inleiding eHealth psychiaters GGNetinleiding eHealth psychiaters GGNet
inleiding eHealth psychiaters GGNet
Je PraktijkOnline
 
Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
Ivo Cerfontaine
 
Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealth in Groot Amsterdam “Burger aan de...
Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealthin Groot Amsterdam“Burger aan de...Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealthin Groot Amsterdam“Burger aan de...
Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealth in Groot Amsterdam “Burger aan de...
SIGRA-presentaties
 
Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)
Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)
Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)
Jaco van Duivenboden
 
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 defPresentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
simpactnl
 
eHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congres
eHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congreseHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congres
eHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congres
Changing Healthcare
 
Wegwijs in de digitale wereld 8 6
Wegwijs in de digitale wereld 8 6Wegwijs in de digitale wereld 8 6
Wegwijs in de digitale wereld 8 6
I N van der Molen
 
Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen!
Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen! Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen!
Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen!
Liesbeth Meijnckens
 
Keynote 4 ellen maat
Keynote 4 ellen maatKeynote 4 ellen maat
Keynote 4 ellen maat
Health Valley
 

Similar to eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei (20)

Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...
Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...
Patienten informatie en educatie de vergeten behandeling- kno wetenschappeli...
 
Hep u al een app ?
Hep u al een app ? Hep u al een app ?
Hep u al een app ?
 
Patientencommunicatie
PatientencommunicatiePatientencommunicatie
Patientencommunicatie
 
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
 
Digitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
 
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP AlmereInspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
 
Patient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolenPatient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolen
 
Patient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolenPatient 2.0. cock vermolen
Patient 2.0. cock vermolen
 
E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon
E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon
E health: "Gedoe, Gemak of Gewoon
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
 
Health Valley Event Presentatie Cecile Extercate
Health Valley Event Presentatie Cecile ExtercateHealth Valley Event Presentatie Cecile Extercate
Health Valley Event Presentatie Cecile Extercate
 
inleiding eHealth psychiaters GGNet
inleiding eHealth psychiaters GGNetinleiding eHealth psychiaters GGNet
inleiding eHealth psychiaters GGNet
 
Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
 
Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealth in Groot Amsterdam “Burger aan de...
Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealthin Groot Amsterdam“Burger aan de...Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealthin Groot Amsterdam“Burger aan de...
Jeroen Straatman, SIGRA: Opschaling eHealth in Groot Amsterdam “Burger aan de...
 
Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)
Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)
Huisarts, patiënt en ICT - wat kan er nu en straks (Leiden december 2012)
 
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 defPresentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
 
eHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congres
eHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congreseHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congres
eHealth in de huisartsenpraktijk Inleiding Mednet congres
 
Wegwijs in de digitale wereld 8 6
Wegwijs in de digitale wereld 8 6Wegwijs in de digitale wereld 8 6
Wegwijs in de digitale wereld 8 6
 
Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen!
Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen! Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen!
Presentatie Oncologie Symposium AVL 13062013 - E-health: Gewoon doen!
 
Keynote 4 ellen maat
Keynote 4 ellen maatKeynote 4 ellen maat
Keynote 4 ellen maat
 

More from Markus Oei

Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Markus Oei
 
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptxZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
Markus Oei
 
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Markus Oei
 
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Markus Oei
 
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Markus Oei
 
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjesBest practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Markus Oei
 
De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen
Markus Oei
 
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshareAlrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Markus Oei
 
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017 Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Markus Oei
 
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaalProject CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Markus Oei
 
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatieZorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Markus Oei
 
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patientShared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Markus Oei
 
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Markus Oei
 
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
Markus Oei
 
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijkSpeerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Markus Oei
 
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Markus Oei
 
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus OeiInforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Markus Oei
 
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Markus Oei
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Markus Oei
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Markus Oei
 

More from Markus Oei (20)

Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
 
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptxZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
 
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
 
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
 
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
 
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjesBest practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
 
De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen De kunst van samen beslissen
De kunst van samen beslissen
 
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshareAlrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
 
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017 Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
 
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaalProject CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaal
 
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatieZorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
 
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patientShared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
 
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
Begin met het brood- markus oei- strategievergadering nederlandse internisten...
 
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
 
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijkSpeerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
 
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
Presentatie Flevoziekenhuis Gedeelde besluitvorming (SDM) 29 september 2014
 
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus OeiInforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
 
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
 

eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei

 • 1. eHealth dichtbij praktijk en toekomst Compagnonscursus Vlieland 7 november 2017 – Bart Brandenburg 14 november 2017 – Markus Oei
 • 2. Onze belangen (al dan niet verstrengeld)
 • 3. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 • 4. Wat is eHealth? eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet- technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
 • 5. Eigen regie & technologie: krachtige combinatie encouragementempowerment equity entertainingeasy to use engaging net zo belangrijk! Bron: Eysenbach G, J Med Internet Res 2001;3(2):e20
 • 6. eHealth: hoe worden we daar beter van? …de weg naar een gezonder Nederland Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg én dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren. Bronnen: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Vital Innovators (2016) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund 3 vragen: 1. Werkt het? 2. Helpt het? 3. Rendeert het?
 • 7. Mantra #1 Het gaat om het leven, niét om de ziekte (en voorál niet om de technologie) Bron: https://ipositivehealth.com/
 • 8. Mantra #2 Samen is beter (aka: eHealth should be bHealth)
 • 9. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 • 10. Artseneed “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
 • 12. < 50% mondelinge informatie onthouden
 • 14. Doelen en gewenste resultaten •EEN TOOL IS GEEN DOEL! •Betere grip en begrip patiënt • Betere gezondheid •Efficiënte zinnige zorg
 • 15. Begrip en grip bij patiënt over ziekte en behandeling • Wil weten wat er aan de hand is • Wil weten wat er gaat of kan gebeuren • En krijgt dan pas grip en kan keuzes maken • Patiënten(be)grip = context (80%) + data (20%) • KENNISOVERDRACHT IS CRUCIAAL VOOR BEGRIP • GOED GESPREK • HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBARE INFORMATIE
 • 17. Communicatiemethoden- NU Vormen • Het gesprek • Folder • Hybride oplossing (Inforium) • E-consult • Videoconsult • Zorgportaal/PGO Kenmerken • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid • Bereik populatie
 • 18. Het gesprek Voordelen: • Super persoonlijk • Non-verbale communicatie Nadelen: • Slechte retentie informatie • Wel (deels) op te nemen! (efficiëntie?) • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 19. De folder Voordelen • Zeer hoge acceptatie • Gestructureerd Nadelen: • Beperkte hoeveelheid onderwerpen • Matig gelezen, Snel kwijt • Begrijpelijkheid? Laaggeletterden ? • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 20. Website Voordelen • Goede acceptatie, deelbaar • Vaak beter leesbaar • Uitgebreide informatie met multimedia Nadelen: • Men gaat niet naar website, maar Google • Vaak te veel of niet–relevante informatie • Patiënten verdwalen • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 21. Hybride oplossing - Digitaal - Tekst - Afbeeldingen - Animaties - Folders - Websites - Links - Apps - Integratie - Op maat gekozen • Video inforium
 • 23. Hybride oplossing Voordelen • Zeer eenvoudig met hoge acceptatie • Ook mogelijk voor minder geletterden • Gestructureerd in zorgpaden en transmuraal • Privacy beschermd (dokter en patiënt) Nadelen: • Geen persoonlijke data • Een-weg communicatie • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 24. E-consult Voordelen: • Persoonlijk en twee-weg communicatie • Asynchroon (tijdstip onafhankelijk) • Gestructureerd Nadelen: • Ingewikkeld • Selectieve toepassingsmogelijkheden • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 25. Videoconsult Voordelen • Persoonlijk • Geen reistijd patiënt Nadelen: • Ingewikkeld • Lichamelijk onderzoek en niet-verbale communicatie beperkt • Weinig efficiëntiewinst zorgverlener • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 26. Zorgportaal/ PGO Voordelen • Persoonlijke data • Gestructureerd • PGO patiënt echt centraal en transmuraal Nadelen: • Ingewikkeld, matige acceptatie • Weinig tot geen context • Begrijpelijkheid? Laaggeletterden ? • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 • 27. Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal Persoonsdata + - -- - + + + Relevante context + + +/- + + + +/- Multimedia +/- - + + +/- +/- + Herhaal- /deelbaar _ + + + +/- +/- + Uni/bilateraal Bi Uni Uni Uni Bi Bi Bi Gebruiksvriendelijk + + +/- + +/- - - populatie + + + + - - +/- FUNCTIONALITEIT 9
 • 28. Acceptatie in de praktijk Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal Functionaliteit 9 Acceptatie 10 10 7 8 2 2 2 RESULTAAT RESULTAAT = FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE
 • 29. Wat geeft het beste resultaat? •De absolute Nummer 1 blijft het GESPREK! •Het gaat om EN-EN, niet OF-OF •Voor RESULTAAT is ACCEPTATIE belangrijker dan functionaliteit Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal Functionaliteit 9 4 5 6 7 8 8 Acceptatie 10 10 7 8 2 2 2 RESULTAAT 90 40 35 48 14 16 16
 • 31. Ehealth functionaliteit enkelvoudig chronisch multimorbiiteit 2 w e g 1 w e g zorgvra ag
 • 32. zorgpopulatie: 0-2e lijn eerste tweede H o o g n o r m a a l L a a g nulde opleiding lijn
 • 34. mei 2016- april 2017 Stichting BetrouwbareBron Project CHIP Almere (Connected Health Information Platform) De patiënt als platform
 • 35. Regio Almere populatie 200.000 mei 2016-april 2017 Connected Health Information Platform 1 transmurale tool • 14 huisartsencentra • 14 apotheken • 17 afdelingen Flevoziekenhuis • 1 ZBC 1 gemeenschappelijke database • > 30.000 irecords
 • 36. Voorwaarde Inforium gebruik: Alle content komt ter beschikking van de gemeenschap!!!
 • 37. Gedeelde Database • Nationale informatie • Lokale informatie • Inforium: alle content is ter beschikking gemeenschap • Zorgverleners: Delen alles en hebben toegang tot alle gezondheidsinformatie
 • 38. Gebruik Inforium per groep 2016
 • 39. Acceptatie cijfers • Procentaantal van patiënten die Inforium accepteert : 93% • Dokters (115/121) 95%, Assistentes (58/65) 89% Leeftijd Wel Inforium Geen Inforium Totaal Percentage 0-30 62 6 68 91,2% 31-60 104 3 107 97,2% 60+ 7 4 11 63,6% 173 13 186 93,0%
 • 41. Helpt informatie bij beslissen? Patienten FZ via Inforium 71% 71% 72% 72% 73% 73% 74% 74% HELPT INFORMATIE UIT DE FOLDER U BIJ BESLISSEN OVER UW ZIEKTE: SCORE JA Informatiebehoefte Gemiddelde score Februari Maart April Informatie behoefte van patiënten is groot n=1035
 • 43. Telefonische vragen pijn na ingreep (MKA) Mrt 15 Apr 15 Mrt 16 okt 16 Inforium Okt 16 Aantal 1607 1330 1475 1574 Napijn vragen 208 (13%) 131 (10%) 146 (10%) 420 110 (7%) Maart 2015: 13% medische vragen April 2015: introductie papieren folder pijn: daling naar 10% Oktober 2016: digitale folder pijn (PDF): opnieuw daling naar 7%
 • 44. Milieu- en kostenbesparing • KNO (sinds 2012): 90% folderreductie in 1,5 jaar • Kaakchirurgie gedurende Project CHIP: • Bestellingen van 300 per week naar 100 per kwartaal • (van 13.000 naar 400 = 97% reductie) • Geen transport en drukkosten • Kwalitatief hoger en actueler (geen oude folders)
 • 45. Therapietrouw longmedicatie (apotheek Zorggroep) • Chronische patiënten: telefonisch contact • Interventie: Inforium met video-instructie Therapieontrouw Interventie (n=99) Controle (n=134) T=0 37 (37,4%) 37 (27,6%) T=6 maand 28 (28,2%) 35 (26,1%) Absolute reductie 9,2% 1,5%
 • 47. Tevreden patiënten en zorgverleners Meer grip en begrip Hogere therapietrouw Zinnige efficiënte zorg Eindrapportage: www.projectCHIP.nl/eindrapportage
 • 48. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 • 49. Het nieuwe zorgwerken: een persoonlijke gezondheidsomgeving voor ondersteunde zelfzorg – van wachtkamer naar woonkamer
 • 50. Een persoonlijke gezondheidsomgeving: Wat is dat? Levenslang hulpmiddel Gezondheidsinformatie Verzamelen, beheren en delen
 • 51. Het MedMij afsprakenstelsel voorziet in generieke uitwisseling tussen personen en zorgaanbieders Koppeling Veel-op-veel en generiek
 • 52. Waarom willen we dat eigenlijk? …de weg naar een gezonder Nederland Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg én dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren. Bronnen: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Vital Innovators (2016) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund 3 vragen: 1. Werkt het? 2. Helpt het? 3. Rendeert het?
 • 53. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 • 57. Toekomstprobleem: Content en onderhoud!!! Portaal Afspraakinfo informatie Patiënten data Vragenlijsten Voorlichting App Chat functie Informatie Voorlichting Zorgdomein Afspraak info Informatie Vragenlijsten Voorlichting Telefoon Afspraakinfo Informatie Vragenlijsten Voorlichting Videoconsult Medisch gesprek Voorlichting Online spreekuur Chat/mail Persoonlijke data Voorlichting Inforium Informatie Vragenlijsten Voorlichting
 • 58. Toekomstprobleem: Content en onderhoud!!! Portaal Afspraakinfo informatie Patiënten data Vragenlijsten Voorlichting App Chat functie Informatie Voorlichting Zorgdomein Afspraak info Informatie Vragenlijsten Voorlichting Telefoon Afspraakinfo Informatie Vragenlijsten Voorlichting Videoconsult Medisch gesprek Voorlichting Online spreekuur Chat/mail Persoonlijke data Voorlichting Inforium Informatie Vragenlijsten Voorlichting
 • 59. Dubbel N Strategie ( EN-EN) FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE = RESULTAAT 6 x 9 = 54 9 X 4 (was 2) = 36 (was 18) ________________________ + Samen = 90 Push Portals, apps, keuzehulpen, PGO
 • 60. oriëntatie informatie evaluatieimplementatie voorbereiden Checklist Meedoen MedMij Organisatie Leverancier IT-systemen Werkwijze MedMij-logo Start uitvoeren Waar beginnen we morgen? Waar sta jij/jouw praktijk in dit schema?
 • 61. Geïnspireerd? Zet een eerste stap! • Medmij: bart.brandenburg@avrio.nl • Inforium: info@inforium.nl • ProjectCHIP en Project CHIP mini voor afdelingen: CHIP@BetrouwbareBron.nl • Twitter • @markusoei @bartbrandenburg • LinkedIn • https://nl.linkedin.com/in/markusoei • https://nl.linkedin.com/in/bartbrandenburg

Editor's Notes

 1. Wat willen we bereiken
 2. Wat willen we bereiken
 3. Wat hebben we gemeen. Ziekte en gezondheid doen we super Goed inlichten behoorlijk slecht
 4. Wij spuiten informatie over patiënt en hopen dat er wat blijft hangen In plaats daarvon, moeten we het doseren En in rust laten consumeren
 5. De gevolgen zijn vreselijk
 6. Maar we hebben toch de folder? Ja, die hadden we3000 jaar geleden ook al
 7. Focussen op doelen en resultaten, niet op mooie tools
 8. Dit is slechts een beperkte selectie
 9. Bart, zou ik weglaten, gezien volgende filmpje
 10. Deze dia ben ik van plan uit te delen op papier, zodat iedereen daar zelf zijn cijfer functionaliteit op kan zetten.
 11. Dit zijn praktijkcijfers
 12. 20 % is laaggeletterd. Die zijn ook de zieke groep Wie zijn degenen die de mooie zorgportalen, apps etc doen? Met een lage acceptatie van 10-20%? Helaas ontwikkelen wij voor de verkeerde groep mensen (nl. de hoogopgeleide digitaal vaardigen)
 13. Patienten staan, zorgverleners staan Wie is er bij de dokter geweest afgelopen 2 jaar? Wie heeft ingreep/operatie? Uitgelegd? Meegegeven? Informatie als je het niet doet? Wie heeft medicijnen gehad? Waarom? Bij wie heeft de dokter niks gedaan? Dat is niet zo. Dokter doet nooit niks. Voor al die functies heb je tools nodig. En dat kan de zorg mede verbeteren
 14. Gebruiksvoorwarde Inforium is dat alle content ter beschikking kmt van anderen. Dus je kan van elkaar kopieren als je begint
 15. Dat betekent een penetratie van 22% van Almere. Dit jaar gaan we naar 60.000 (30%)
 16. Meer dan 70% vertelt dat het helpt bij keuzes maken. Met folder wordt hier Inforium bedoeld om het voor patiënten makkelijker te maken
 17. Iedereen heeft mondelinge uitleg en praktisch geoefend bij eerste uitgifte. Gebeld : wil u een filmpje met instructie en informatie van uw medicatie. 99 ja, 134 nee. Eenmalige ingreep Inforium met instructievideo 9,2% therapietrouw verhoging na 6 maanden! En het is de groep die het gewoon niet begrepen heeft.
 18. Database groeit dagelijks. Is nu al meer dan 38000 en met elkaar te gebruiken.
 19. De innovatie is richten op resultaat, niet op de tools. Resultaten Project CHIP zijn makkelijk te kopieren in jullie eigen regio
 20. Wat willen we bereiken
 21. Wat willen we bereiken
 22. Gartner grafiek. Lijkt van nu te zijn. Maar het was van 2011. We denken dat we hazen zijn, maar acceptratie gaatals een schildpad
 23. 1- uitgangssituatie 2- nieuwe mogelijkheden: Data via Medmij, Context via Project CHIP database 3- invulling 4- Info naar mailbox 5- inof naar en van zorgportalen/PGO