SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
“ Això és per al professor de llengua i literatura” - vols dir? Saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura a la secundària TALLERS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 10 de febrer del 2012 Roser Salavert
 
Què estan aprenent? Fins a quin punt aprenen la lliçó? L’entenen? La memoritzen? Què estan pensant? Llegeixen per iniciativa pròpia? Saben què és el gust per la lectura? Fem prou per preparar els nostres alumnes per al món del segle XXI?
Dades d’interès: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Els currículums i les competències reclamen: 1. Estudiar aquests canvis a fons. 2 . Ajustar i reorientar els continguts des de l’aprenentatge 3. Preparar tots els estudiants perquè puguin assolir aquests reptes
1. Estudiar aquests canvis a fons L’aprofundiment del currículum està fonamentat en l’especialització de la lectura i de l’escriptura, i el coneixement pràctic ( literacy ).
L'especialització de la lectura i de l’escriptura (Basic, intermediate & disciplinary literacy) Especialització de la lectura i de l’escriptura (Llegir per aprendre ) Ús de la lectura i l’escriptura (Saber llegir /escriure) Lectura i escriptura (Aprendre a llegir/escriure)  Shanahan & Shnahan, 2008
Llegir per Aprendre arran de l'especialització de la lectura i de l’escriptura Adapted from Cheryl Geisler, 1994 Continguts curriculars, competències Prendre responsabilitat, iniciativa i autoavaluació CONTINGUTS + APRENDRE A APRENDRE = LLEGIR PER APRENDRE  O APRENENTATGE EN DIAGONAL
La lectura i l’escriptura són necessàries en totes les àrees curriculars – Llegir per Aprendre Ciències Història Matemàtiques Llengua i Literatura Llegir Escriure Llengua Articles científics, llibre de text Informes de laboratori, gràfiques Vocabulari especialitzat Arxius, documents de referents històrics Assajos, resums bibliogràfics Interpretar diferents punts de vista Llegir i entendre un problema per poder resoldre’l Explicar la solució pas a pas Saber exposar el teu raonament Novel·les, assajos, obres de teatre, poesia, el diari Escriure tota mena de composicions literàries Vocabulari ric expressions, perspectiva
2. Ajustar i reorientar les sessions des de l’aprenentatge És a dir, com ensenyo la meva assignatura tenint en compte que l’especialització de la lectura i l’escriptura hi té un paper molt important?
Ensenyament Aprenentatge Com passar d'aquí … ENSENYAMENT APRENENTAGE CONTINGUTS
… a aquí? Ensenyament Aprenentatge ENSENYAMENT ENSENYAMENT APRENENTAGE CONTINGUTS
cal traspassar gradualment la responsabilitat del professor cap a l’alumne
RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE Ensenyar el Currículum Aprendre per ell mateix De l’ensenyament a l‘aprenentatge Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008). “ Ho fas tu” RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR “ Ho faig jo”
RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE Aprendre per ell mateix De l’ensenyament a l‘aprenentatge Mostrar com aprendre (modelatge d’estratègies) Instrucció guiada Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008). Ensenyar el currículum “ Ho fas tú” “ Ho faig jo” “ Mostro com aprendre ” Ensenyar currículum des de l’aprenentatge “ Ho fem” “ Puc fer-ho sol”
RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE Aprendre per ell mateix De l’ensenyament a l‘aprenentatge Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008). Mostrar com aprendre i donar suport a cada alumne “ Mostro” Instrucció guiada “ Ho fem” Enfocar lliçó Objectius Curricular Ensenyar currículum des de l’aprenentatge “ Puc fer–ho sol” En col·laboració “ Ho fem junts” “ Mostro”
Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA – TEMA “Una crítica sobre la representació al TNC d’El Mercader de Venècia ” Professor Estudiant 9:00 OBJECTIU DES DE L’APREN. Saber llegir l’article i ésser capaç d’explicar al teu company què opina aquest crític de la representació. - Escoltar activament - Explicar o explicar-se a ell  mateix el que ha de fer - Pren responsabilitat del que  ha d’aprendre Molt bones idees, per com ho aplico a l’aula ?
Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA Professor Estudiant ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Estratègia (d’avui) : Prendre notes en dues columnes: - dades interessants - dades importants Mostrar : “ Llegeixo en veu alta un altre article fent pauses cada vegada que trobo informació que pot ésser important o interessant; reflexiono en veu alta, i sintetitzo amb les meves paraules el que he decidit mentre ho escric a la columna corresponent”. Escoltar activament Assajar estratègia : Un voluntari mostra l’estratègia llegint un altre segment de l’article que he fet servir de model; l’estudiant ‘fa de professor’.  Alternativa: Explicar l’estratègia al company que té al costat.
Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/ CRITICA LIT. Professor L’activitat del professor durant aquesta estona és la clau de l’èxit del grup classe i cal planificar-la molt bé. Estudiant ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/ CRITICA LIT. Professor Estudiant 9:35 ACTIVITAT  I POSADA EN  COMÚ (durada:  10-15  minuts) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/ CRITICA LIT. Professor Estudiant 9:50 REFLEXIÓ O AUTO- AVALUACIÓ (durada:  2-3 minuts) ,[object Object],[object Object],- Individualment: De la reflexió sobre el que s’ha après, fer-ne un hàbit d’estudi.  Poden ser simplement unes notes al quadern d’apunts de l’assignatura, o una autoavaluació en base a una rúbrica o un qüestionari que el professor ha preparat o ha baixat de la xarxa, i adaptat. Per exemple:
[object Object],[object Object],Autoavaluació: Reflexió sobre el que he après 3. A l’altra columna he pres nota d’idees que trobo interessants. 4. He presentat els meus arguments sobre fent referència a les notes escrites. 5. He escoltat quan el meu company presentava els seus arguments. 6. Per acabar, hem intercanviat opinions sobre l’article i l’obra d’ El  Mercader de Venècia . Objectiu: Comprensió del text. Llegir l’article i explicar al teu company que opina aquest crític de la representació. Assegura’t de tenir referències del text que justifiquin els teus arguments (puntua’t de 1 a 5).
3. Preparar tots els estudiants perquè puguin assolir aquests reptes Una vegada hem reorientat les sessions i l’activitat a l’aula, què fem per desenvolupar les capacitats dels nois i noies, i formar alumnes responsables? quines són les seves responsabilitats?
3. Saber reflexionar sobre el que ha après i avaluar-se  segons uns criteris compartits 1 . Prendre responsabilitat  del seu propi aprenentatge  (mostrar evidència) 2. Articular objectius i portar  iniciativa de com assolir-los
Com fomentar que prengui iniciativa del propi aprenentatge? Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA – TEMA “Una crítica sobre la representació al TNC del Mercader de Venècia” Amb expectàtives clares i objectius entenedors Professor Estudiant 9:00 OBJECTIU SESSIÓ DES DE L’APREN. Saber llegir l’article i ésser capaç d’explicar al teu company què opina aquest crític de la representació. - Escoltar activament - Explicar o explicar-se a ell  mateix el que ha de fer - Prendre responsabilitat del  que ha d’aprendre
Com fomentar que prengui iniciativa del propi aprenentatge? Iniciem un portafolis… Registre dels llibres, volums, novel·les I articles que he llegit. També inclou una reflexió sobre les estratègies que ha fet servir quan llegeix. Usa mostres exemplars
1. Identificar similituds i diferències 2. Resumir i prendre notes 3. Reforçar l’esforç i fer-ne el reconeixement 4. Fer exercicis de pràctica 5. Usar representacions no lingüístiques 6. Treballar en grups cooperatius 7. Establir objectius mesurables i retroalimentació descriptiva 8. Generar i provar hipòtesis 9. Evidències, fer-se preguntes, organitzadors gràfics, quadres visuals Classroom Instruction that works, R. Marzano at Mid-continent Research for Education and Learning (McREL) Com fomentar la responsabilitat del propi aprenentatge? Fem que domini estratègies transversals
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Com fomentar la responsabilitat i la iniciativa?  Entenem la vàlua de l’especificitat estratègica Ciències Història Matemàtiques Llengua i Literatura
Com fomentar la iniciativa, la responsabilitat del propi aprenentatge i l’autoavaluació? Fem servir rúbriques o pautes, especialment quan són el resultat d’una conversa entre el professor i els alumnes
Tornem al començament de l’activitat després de la lectura… … i ara els donem unes pautes per a l’activitat: Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/ CRITICA LIT. Professor Estudiant 9:35 ACTIVITAT  I POSADA EN  COMÚ (durada:  10-15  minuts) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3 2 1 4 Criteris d’avaluació de la lectura i de l’activitat CRITERIS PUNT DE VISTA Llegeixo el text amb compte, posant-me en el lloc de l’autor de la crítica. ELEMENTS D’UN ARTICLE Identifco i prenc nota de les idees que dóna el crític sobre la representació, i que considero importants. A l’altra columna prenc nota de idees que trobo interessants. Presento els meus arguments sobre l’opinió del crític fent referència a les notes escrites. COMUNICACIÓ Escolto activament el meu company. ESCOLTAR  L’ALTRE DIÀLEG Intercanvio opinions sobre l’article i sobre l’obra d’ El Mercader de Venècia .
 
Llegir per aprendre, és només tasca del professor de llengua i de literatura o és una tasca que ens pertoca a tots?
ASPECTES TECNICS ASPECTES CULTURALS Aprendre el procés Ús del treball com a eina de canvi cultural © Richard F. Elmore Use by Permission only La cultura guia el treball El pas d’un ensenyament dels continguts a l’ aprenentatge  responsable -és un procés cultural-   Procés
 
Roser Salavert Moltes gràcies

More Related Content

What's hot

Cas impuls de la lectura
Cas impuls de la lecturaCas impuls de la lectura
Cas impuls de la lecturarpujol1
 
Fulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiudtbaix
 
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticaDidàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticamcasas52
 
Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 2Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 218032013
 
Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 218032013
 
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020rpujol1
 
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán) Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán) Carme Durán
 
El lector expert
El lector expertEl lector expert
El lector expertElisia fs
 
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I EscriureBloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I EscriureMontserrat Fons
 
Pla lector del centre
Pla lector del centrePla lector del centre
Pla lector del centreescobpalac
 
Blog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminBlog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminSara Mari Garrido
 
Unitat didàctica La carta
Unitat didàctica La cartaUnitat didàctica La carta
Unitat didàctica La cartaestireyes
 

What's hot (19)

Cas impuls de la lectura
Cas impuls de la lecturaCas impuls de la lectura
Cas impuls de la lectura
 
Fulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiu
 
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüísticaDidàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
 
Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 2Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 2
 
Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2
 
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
Vp impuls de-la_lectura_proposta_activitats_dibuix_2019-2020
 
Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
 
Seqència didàctica
Seqència didàctica Seqència didàctica
Seqència didàctica
 
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán) Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
Sd per aprendre llengua i literatura (Carme Durán)
 
Llengua 3r prim
Llengua 3r primLlengua 3r prim
Llengua 3r prim
 
El lector expert
El lector expertEl lector expert
El lector expert
 
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I EscriureBloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure
 
Pla lector del centre
Pla lector del centrePla lector del centre
Pla lector del centre
 
Blog planificació de yasmin
Blog planificació de yasminBlog planificació de yasmin
Blog planificació de yasmin
 
U.d. sant jordi
U.d. sant jordiU.d. sant jordi
U.d. sant jordi
 
Tertulia dialògica
Tertulia dialògicaTertulia dialògica
Tertulia dialògica
 
Tertulia dialògica
Tertulia dialògica Tertulia dialògica
Tertulia dialògica
 
Unitat didàctica La carta
Unitat didàctica La cartaUnitat didàctica La carta
Unitat didàctica La carta
 
Tertulia dialògica
Tertulia dialògicaTertulia dialògica
Tertulia dialògica
 

Similar to "Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?

Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
PdsalavertSIAL
 
Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cslope9
 
Estratègies per millorar la competència
Estratègies per millorar la competènciaEstratègies per millorar la competència
Estratègies per millorar la competènciadtbaix
 
Ensenyament explicit implicit
Ensenyament explicit implicitEnsenyament explicit implicit
Ensenyament explicit implicitjorcasbat
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatNuria Alart
 
Solucionari
SolucionariSolucionari
SolucionariSIAL
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatNuria Alart
 
Cat impuls de-la_lectura_proposta_activitats
Cat impuls de-la_lectura_proposta_activitatsCat impuls de-la_lectura_proposta_activitats
Cat impuls de-la_lectura_proposta_activitatsrpujol1
 
Adaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències SocialsAdaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències SocialsMAICA CIMA
 
El meu portafoli docent. Marisol Teva
El meu portafoli docent. Marisol TevaEl meu portafoli docent. Marisol Teva
El meu portafoli docent. Marisol Tevarteixidol
 
Plantilla activitat de lectura (1)
Plantilla activitat de lectura (1)Plantilla activitat de lectura (1)
Plantilla activitat de lectura (1)mosansar
 
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnesPres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnescossetania
 
Avaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialNuria Alart
 
Escriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticaEscriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticajdomen44
 
01.marc teòric jornada
01.marc teòric jornada01.marc teòric jornada
01.marc teòric jornadadtbaix
 
Power Interaccio Tutors
Power Interaccio TutorsPower Interaccio Tutors
Power Interaccio Tutorsmcunille
 

Similar to "Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir? (20)

Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
Pdsalavert
 
Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_c
 
taller_lectura_131105_c-1.ppt
taller_lectura_131105_c-1.ppttaller_lectura_131105_c-1.ppt
taller_lectura_131105_c-1.ppt
 
Estratègies per millorar la competència
Estratègies per millorar la competènciaEstratègies per millorar la competència
Estratègies per millorar la competència
 
Ensenyament explicit implicit
Ensenyament explicit implicitEnsenyament explicit implicit
Ensenyament explicit implicit
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
 
Solucionari
SolucionariSolucionari
Solucionari
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
 
Cat impuls de-la_lectura_proposta_activitats
Cat impuls de-la_lectura_proposta_activitatsCat impuls de-la_lectura_proposta_activitats
Cat impuls de-la_lectura_proposta_activitats
 
Adaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències SocialsAdaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències Socials
 
El meu portafoli docent. Marisol Teva
El meu portafoli docent. Marisol TevaEl meu portafoli docent. Marisol Teva
El meu portafoli docent. Marisol Teva
 
Tc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatíTc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatí
 
Plantilla activitat de lectura (1)
Plantilla activitat de lectura (1)Plantilla activitat de lectura (1)
Plantilla activitat de lectura (1)
 
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnesPres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
 
La Microrecerca
La MicrorecercaLa Microrecerca
La Microrecerca
 
Avaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio Competencial
 
Competència lectora 1
Competència lectora 1Competència lectora 1
Competència lectora 1
 
Escriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticaEscriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàctica
 
01.marc teòric jornada
01.marc teòric jornada01.marc teòric jornada
01.marc teòric jornada
 
Power Interaccio Tutors
Power Interaccio TutorsPower Interaccio Tutors
Power Interaccio Tutors
 

More from SIAL

Lectures plurilingües
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingüesSIAL
 
Activitat parvulari
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulariSIAL
 
Ésser humà
Ésser humàÉsser humà
Ésser humàSIAL
 
Illes auletianes
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianesSIAL
 
Esquema
EsquemaEsquema
EsquemaSIAL
 
Un IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsUn IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsSIAL
 
Selecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSIAL
 
Llegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiSIAL
 
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresSIAL
 
Llegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsSIAL
 
Influències en la imatge
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatgeSIAL
 
Interpretació del text
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del textSIAL
 
Parlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusSIAL
 
Universalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióSIAL
 
Integració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióIntegració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióSIAL
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalSIAL
 
La interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaLa interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaSIAL
 

More from SIAL (17)

Lectures plurilingües
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingües
 
Activitat parvulari
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulari
 
Ésser humà
Ésser humàÉsser humà
Ésser humà
 
Illes auletianes
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianes
 
Esquema
EsquemaEsquema
Esquema
 
Un IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsUn IES que integra en francès
Un IES que integra en francès
 
Selecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius Torres
 
Llegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avui
 
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
 
Llegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. Activitats
 
Influències en la imatge
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatge
 
Interpretació del text
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del text
 
Parlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. Tipus
 
Universalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observació
 
Integració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. PresentacióIntegració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. Presentació
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
 
La interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuestaLa interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuesta
 

Recently uploaded

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (7)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?

 • 1. “ Això és per al professor de llengua i literatura” - vols dir? Saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura a la secundària TALLERS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 10 de febrer del 2012 Roser Salavert
 • 2.  
 • 3. Què estan aprenent? Fins a quin punt aprenen la lliçó? L’entenen? La memoritzen? Què estan pensant? Llegeixen per iniciativa pròpia? Saben què és el gust per la lectura? Fem prou per preparar els nostres alumnes per al món del segle XXI?
 • 4.
 • 5. Els currículums i les competències reclamen: 1. Estudiar aquests canvis a fons. 2 . Ajustar i reorientar els continguts des de l’aprenentatge 3. Preparar tots els estudiants perquè puguin assolir aquests reptes
 • 6. 1. Estudiar aquests canvis a fons L’aprofundiment del currículum està fonamentat en l’especialització de la lectura i de l’escriptura, i el coneixement pràctic ( literacy ).
 • 7. L'especialització de la lectura i de l’escriptura (Basic, intermediate & disciplinary literacy) Especialització de la lectura i de l’escriptura (Llegir per aprendre ) Ús de la lectura i l’escriptura (Saber llegir /escriure) Lectura i escriptura (Aprendre a llegir/escriure) Shanahan & Shnahan, 2008
 • 8. Llegir per Aprendre arran de l'especialització de la lectura i de l’escriptura Adapted from Cheryl Geisler, 1994 Continguts curriculars, competències Prendre responsabilitat, iniciativa i autoavaluació CONTINGUTS + APRENDRE A APRENDRE = LLEGIR PER APRENDRE O APRENENTATGE EN DIAGONAL
 • 9. La lectura i l’escriptura són necessàries en totes les àrees curriculars – Llegir per Aprendre Ciències Història Matemàtiques Llengua i Literatura Llegir Escriure Llengua Articles científics, llibre de text Informes de laboratori, gràfiques Vocabulari especialitzat Arxius, documents de referents històrics Assajos, resums bibliogràfics Interpretar diferents punts de vista Llegir i entendre un problema per poder resoldre’l Explicar la solució pas a pas Saber exposar el teu raonament Novel·les, assajos, obres de teatre, poesia, el diari Escriure tota mena de composicions literàries Vocabulari ric expressions, perspectiva
 • 10. 2. Ajustar i reorientar les sessions des de l’aprenentatge És a dir, com ensenyo la meva assignatura tenint en compte que l’especialització de la lectura i l’escriptura hi té un paper molt important?
 • 11. Ensenyament Aprenentatge Com passar d'aquí … ENSENYAMENT APRENENTAGE CONTINGUTS
 • 12. … a aquí? Ensenyament Aprenentatge ENSENYAMENT ENSENYAMENT APRENENTAGE CONTINGUTS
 • 13. cal traspassar gradualment la responsabilitat del professor cap a l’alumne
 • 14. RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE Ensenyar el Currículum Aprendre per ell mateix De l’ensenyament a l‘aprenentatge Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008). “ Ho fas tu” RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR “ Ho faig jo”
 • 15. RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE Aprendre per ell mateix De l’ensenyament a l‘aprenentatge Mostrar com aprendre (modelatge d’estratègies) Instrucció guiada Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008). Ensenyar el currículum “ Ho fas tú” “ Ho faig jo” “ Mostro com aprendre ” Ensenyar currículum des de l’aprenentatge “ Ho fem” “ Puc fer-ho sol”
 • 16. RESPONSABILITAT DEL PROFESSOR RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE Aprendre per ell mateix De l’ensenyament a l‘aprenentatge Referència: Fisher, D., & Frey, N. (2008). Mostrar com aprendre i donar suport a cada alumne “ Mostro” Instrucció guiada “ Ho fem” Enfocar lliçó Objectius Curricular Ensenyar currículum des de l’aprenentatge “ Puc fer–ho sol” En col·laboració “ Ho fem junts” “ Mostro”
 • 17. Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA – TEMA “Una crítica sobre la representació al TNC d’El Mercader de Venècia ” Professor Estudiant 9:00 OBJECTIU DES DE L’APREN. Saber llegir l’article i ésser capaç d’explicar al teu company què opina aquest crític de la representació. - Escoltar activament - Explicar o explicar-se a ell mateix el que ha de fer - Pren responsabilitat del que ha d’aprendre Molt bones idees, per com ho aplico a l’aula ?
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. 3. Preparar tots els estudiants perquè puguin assolir aquests reptes Una vegada hem reorientat les sessions i l’activitat a l’aula, què fem per desenvolupar les capacitats dels nois i noies, i formar alumnes responsables? quines són les seves responsabilitats?
 • 24. 3. Saber reflexionar sobre el que ha après i avaluar-se segons uns criteris compartits 1 . Prendre responsabilitat del seu propi aprenentatge (mostrar evidència) 2. Articular objectius i portar iniciativa de com assolir-los
 • 25. Com fomentar que prengui iniciativa del propi aprenentatge? Exemple: LECTURA D’UN ARTICLE INFORMATIU/CRITICA LITERARIA – TEMA “Una crítica sobre la representació al TNC del Mercader de Venècia” Amb expectàtives clares i objectius entenedors Professor Estudiant 9:00 OBJECTIU SESSIÓ DES DE L’APREN. Saber llegir l’article i ésser capaç d’explicar al teu company què opina aquest crític de la representació. - Escoltar activament - Explicar o explicar-se a ell mateix el que ha de fer - Prendre responsabilitat del que ha d’aprendre
 • 26. Com fomentar que prengui iniciativa del propi aprenentatge? Iniciem un portafolis… Registre dels llibres, volums, novel·les I articles que he llegit. També inclou una reflexió sobre les estratègies que ha fet servir quan llegeix. Usa mostres exemplars
 • 27. 1. Identificar similituds i diferències 2. Resumir i prendre notes 3. Reforçar l’esforç i fer-ne el reconeixement 4. Fer exercicis de pràctica 5. Usar representacions no lingüístiques 6. Treballar en grups cooperatius 7. Establir objectius mesurables i retroalimentació descriptiva 8. Generar i provar hipòtesis 9. Evidències, fer-se preguntes, organitzadors gràfics, quadres visuals Classroom Instruction that works, R. Marzano at Mid-continent Research for Education and Learning (McREL) Com fomentar la responsabilitat del propi aprenentatge? Fem que domini estratègies transversals
 • 28.
 • 29. Com fomentar la iniciativa, la responsabilitat del propi aprenentatge i l’autoavaluació? Fem servir rúbriques o pautes, especialment quan són el resultat d’una conversa entre el professor i els alumnes
 • 30.
 • 31. 3 2 1 4 Criteris d’avaluació de la lectura i de l’activitat CRITERIS PUNT DE VISTA Llegeixo el text amb compte, posant-me en el lloc de l’autor de la crítica. ELEMENTS D’UN ARTICLE Identifco i prenc nota de les idees que dóna el crític sobre la representació, i que considero importants. A l’altra columna prenc nota de idees que trobo interessants. Presento els meus arguments sobre l’opinió del crític fent referència a les notes escrites. COMUNICACIÓ Escolto activament el meu company. ESCOLTAR L’ALTRE DIÀLEG Intercanvio opinions sobre l’article i sobre l’obra d’ El Mercader de Venècia .
 • 32.  
 • 33. Llegir per aprendre, és només tasca del professor de llengua i de literatura o és una tasca que ens pertoca a tots?
 • 34. ASPECTES TECNICS ASPECTES CULTURALS Aprendre el procés Ús del treball com a eina de canvi cultural © Richard F. Elmore Use by Permission only La cultura guia el treball El pas d’un ensenyament dels continguts a l’ aprenentatge responsable -és un procés cultural-   Procés
 • 35.  

Editor's Notes

 1. Roser Salavert - 3/2009