El treball de la competència lectora (ILEC)

2,016 views

Published on

Sessió realitzada a l'Institut de Sant Vicenç dels Horts Frederic Mompou a partir de materials del Departament sobre ILEC i altres materials bibliogràfics.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,371
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • El plantejament dels tallers de lectura recull les diferents propostes de la recerca educativa pel que fa als processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • VIST PEL PROFESSORAT: Quins continguts s’han d’ensenyar? Què hauria d’aprendre l’alumnat? Quins mètodes d’ensenyament i aprenentatge són els més adequats? Com es pot avaluar l’aprenentatge de l’alumnat? VIST PER L’ALUMNAT: Què he de fer? Per a què em servirà? Com m’avaluaran? Què aprendré? Per tant, quins són els objectius de l’aprenentatge? Com he d’enfocar el meu estudi?
 • ABANS DE LLEGIR: Precisar i compartir propòsits: Què llegeixo i com ho he de llegir Activar els coneixements previs Formular hipòtesis: informació paratextual, superestructura del text... Generar preguntes DURANT LA LECTURA: Verificar i reformular hipòtesis Clarificar i aclarir dubtes Rellegir i recapitular allò important, allò secundari... Formular-se i fer-se noves preguntes (tenir consciència del que és nou) Detectar i compensar dificultats de comprensió DESPRÉS DE LA LECTURA: Comprovar l’assoliment del propòsit Resumir (identificar o generar idees, distingir allò rellevant, construir una idea global) Reorganitzar la informació (taules, mapes mentals, mapes conceptuals...) Formular i respondre preguntes
 • ABANS DE LLEGIR: Precisar i compartir propòsits: Què llegeixo i com ho he de llegir Activar els coneixements previs Formular hipòtesis: informació paratextual, superestructura del text... Generar preguntes DURANT LA LECTURA: Verificar i reformular hipòtesis Clarificar i aclarir dubtes Rellegir i recapitular allò important, allò secundari... Formular-se i fer-se noves preguntes (tenir consciència del que és nou) Detectar i compensar dificultats de comprensió DESPRÉS DE LA LECTURA: Comprovar l’assoliment del propòsit Resumir (identificar o generar idees, distingir allò rellevant, construir una idea global) Reorganitzar la informació (taules, mapes mentals, mapes conceptuals...) Formular i respondre preguntes
 • ABANS DE LLEGIR: Precisar i compartir propòsits: Què llegeixo i com ho he de llegir Activar els coneixements previs Formular hipòtesis: informació paratextual, superestructura del text... Generar preguntes DURANT LA LECTURA: Verificar i reformular hipòtesis Clarificar i aclarir dubtes Rellegir i recapitular allò important, allò secundari... Formular-se i fer-se noves preguntes (tenir consciència del que és nou) Detectar i compensar dificultats de comprensió DESPRÉS DE LA LECTURA: Comprovar l’assoliment del propòsit Resumir (identificar o generar idees, distingir allò rellevant, construir una idea global) Reorganitzar la informació (taules, mapes mentals, mapes conceptuals...) Formular i respondre preguntes
 • ABANS DE LLEGIR: Precisar i compartir propòsits: Què llegeixo i com ho he de llegir Activar els coneixements previs Formular hipòtesis: informació paratextual, superestructura del text... Generar preguntes DURANT LA LECTURA: Verificar i reformular hipòtesis Clarificar i aclarir dubtes Rellegir i recapitular allò important, allò secundari... Formular-se i fer-se noves preguntes (tenir consciència del que és nou) Detectar i compensar dificultats de comprensió DESPRÉS DE LA LECTURA: Comprovar l’assoliment del propòsit Resumir (identificar o generar idees, distingir allò rellevant, construir una idea global) Reorganitzar la informació (taules, mapes mentals, mapes conceptuals...) Formular i respondre preguntes
 • El treball de la competència lectora (ILEC)

  1. 1. IMPULS DE LA LECTURA FORMACIÓINSTITUT FREDERIC MOMPOU Sant Vicenç dels Horts 2012-13
  2. 2. Què podem fer per millorar els resultats?
  3. 3. ENSENYAR A COMPRENDREL’ENSENYAMENT EXPLÍCIT DE LES ESTRATÈGIES DE LECTURA
  4. 4. Alguns canvis1. Plantejar l’ensenyament des de la perspectiva de l’aprenentatge.2. Seguir una seqüència didàctica gradual.3. Combinar l’ensenyament implícit amb l’ensenyament explícit.
  5. 5. Ensenyament implícit Ensenyament explícit Ajudar a comprendre els textos i, Ensenyar directament determinades Finalitat indirectament, propiciar que els alumnes estratègies perquè l’alumne les apliqui en facin seves les estratègies que el diferents situacions de lectura. professor introdueix durant la lectura. Acompanyar els alumnes durant la lectura Paper del proporcionant-los ajudes per a la Proporcionar de forma explícita models i protocols d’actuació. professor comprensió del text. Paper de Intentar assolir els objectius de la lectura Observar els models d’actuació i practicar guiats per les ajudes del professor. amb la supervisió del professor. l’alumne La lectura forma part d’una tasca més Es llegeix el text per aprendre determinades Paper del àmplia que li dóna sentit (p.e.: un projecte estratègies, sense que la lectura es trobi en un context de treball compartit). context més ampli.Avantatges Es proporciona sentit a la lectura. Es delimita clarament què s’ha d’aprendre. Els alumnes poden perdre la motivació per Ela alumnes no poden arribar a llegir llegir en no haver-hi objectius per a la lecturaLimitacions autònomament si no són conscients de més enllà de l’aprenentatge de les estratègies les estratègies que estan utilitzant. de lectura. Cal que els alumnes estiguin prèviament motivats.Font: E. Sánchez Miguel, 2010
  6. 6. Plantejar l’ensenyament des de la perspectiva d’aprenentatgeVist pel professorat Vist per l’alumnat Cal considerar l’avaluació de l’alumnat com una estratègia per a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge L’avaluació sol ser el L’avaluació sol ser unadarrer punt a considerar de les primeres quan el professorat consideracions de programa. l’alumne en aprendre. Quadre adaptat de James, McInnis i Devlin, 2002
  7. 7. Model educatiu centrat en l’aprenentatge i en les competències Model centrat en Model centrat en l’ensenyament l’aprenentatge• Les activitats es planificaran en funció dels objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.• El producte del treball de l’alumne servirà com a evidència d’avaluació, en el context de l’avaluació continuada.• Es preferiran les activitats docents que fomentin l’aprenentatge actiu i el treball autònom de l’estudiant.
  8. 8. Fer que l’alumne sigui agent actiu del seu procés d’aprenentatge - Explicitar els objectius d’aprenentatge. - Explicitar els criteris d’avaluació. - Seguir un procés d’ensenyament que li permeti esdevenir autònom i reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge. - Donar-li suport al llarg del procés d’ensenyament- aprenentatge.
  9. 9. Perfil d’una bona activitat /lliçó/unitat/tasca Els alumnes saben: El docent té clar que: • Les expectatives d’allò que els alumnes han• Què han d’aprendre. d’assolir/fer/completar són• Com aprendran (estratègies). clares.• Com demostraran què han • El criteri d’avaluació o après. d’autoavaluació és específic.• Com s’avaluarà la qualitat del • El llenguatge és clar i concret i seu aprenentatge. preferiblement comunicat per escrit. Font: Roser Salavert, 2011
  10. 10. La reflexió metacognitiva Reflexió de l’alumnat: • -Què he après avui?La feina de l’aprenent no acabaamb el producte sinó amb lareflexió posterior entorn del • -Com ho he fet per aprendre?procés que ha seguit. • -Quins dubtes em queden?
  11. 11. Com ensenyar estratègies de lectura?1. S’aprèn a llegir aprenent les estratègies que cal aplicar.2. Cal que l’alumne sigui partícip del procés. S’han de fer explícites a l’alumne les estratègies de lectura, per tal que esdevingui autònom i les pugui aplicar espontàniament.
  12. 12. Les estratègies en el procés lector ABANS D U R A N T DESPRÉSLes necessitats La de lectura La supervisió generalització de la lectura
  13. 13. Les estratègies en el procés lectorObjectius de la Coneixements Predicció i lectura previs anticipació
  14. 14. Les estratègies en el procés lector DURANTFormulació Comprovació i Recapitulació Autoregulaciód’hipòtesis verificació periòdica de la d’hipòtesis comprensió
  15. 15. Les estratègies en el procés lector Avaluació i Construcció del Exploració del món de integració de la significat global  l’autor, del gènere nova informació resumir i sintetitzar lectura crítica
  16. 16. Què hem de fer per acompanyar en el procés lector?
  17. 17. Seguir una seqüència didàctica que fomentil’autonomia de l’alumne de manera gradual
  18. 18. Què entenem per Taller de lectura?Una proposta metodològica per ensenyarexplícitament les estratègies decomprensió lectora
  19. 19. Seqüència didàctica del’ensenyament de les estratègies de comprensió lectora 1. Us mostro de què és tracta i per què és important. 2. Ho penso en veu alta i ho faig davant vostre. 3. Ara, fem-ho junts! 4. Podeu fer-ho sols?
  20. 20. Taller de lecturaMinilliçó o mini-unitat(10’ o 15’)Lectura independent(25’ a 30’)Parlem del text,compartir i reflexionar(5’)
  21. 21. Minilliçó o miniunitat (10’ o 15’) connexió modelatge participació enllaç activaL’ensenyant El docent presenta el Els alumnes El mestre reforça elintrodueix el tema procediment que se s’expliquen l’objectiu i que han de fer, i elsamb un exemple seguirà. l’estratègia els uns anima que ho(activar coneixements als altres. practiquin durant laprevis, crear lectura individual. Llegeix un fragment iexpectatives, aplica l’estratègia, “Gira’t i parla”predisposar...). mostrant com “Ara feu-ho sols...” aconseguir l’objectiu.Presenta l’estratègia Pensa en veu alta tota treballar vinculant- especificant el procésla amb una situació que segueixcompartida.Concreta els “Ara us mostraréobjectius especificant els passos que joquè s’aprendrà. segueixo…”“Avuiaprendrem.....”
  22. 22. Lectura independent 25’ a 30’ Els alumnes passen a la lectura individual tenint present de practicar l’estratègia que se’ls ha introduït durant la minilliçó.
  23. 23. Tractament de la diversitat L’activitat del mestre durant aquests 25’ o 30’ és la clau de l’èxit del grup-classe: cal planificar-la molt bé.Seguiment individual Lectura en parelles Atenció a un petit grup Activitats simultànies a l’aula
  24. 24. Parlem del text (compartir i reflexionar) 5’ Posada en comú per:comprovar la comprensió del text.recollir l’evidència del que han après els alumnes: comhem aplicat l’estratègia (elaboració de referents d’aula).recollir allò que caldrà reforçar.
  25. 25. Quadre de planificació del taller de lecturaESTRATÈGIA QUE ES DESENVOLUPA:TEXT:1. MINI LLIÇÓ CONNEXIÓ MODELATGE PARTICIPACIÓ ENLLAÇ ACTIVA2. LECTURA INDEPENDENT (20’/30’)3. PARLEM DEL TEXT (COMPARTIR I REFLEXIONAR) (5’)
  26. 26. Què comporta planificarel taller de lectura? 1. Decidir l’estratègia que es treballarà. 2. Seleccionar un text adient. 3. Seleccionar dos paràgrafs del text escollit: un per al modelatge i l’altre per a la participació activa. 4. Decidir l’estratègia d’oralitat que es presentarà (falca oral, si cal). 5. Decidir quins suports donarem. 6.Identificar el grup de diversitat i les ajudes que necessitarà.
  27. 27. “Si ensenyem un alumne de llegircomprensivament i d’aprendre a partir dela lectura, li estem facilitant que aprenguia aprendre, és a dir, que pugui aprendrede forma autònoma en una multiplicitatde situacions.” Isabel Solé

  ×