Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Textos explicatius

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 46 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Textos explicatius (20)

More from Guida Allès Pons (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Textos explicatius

 1. 1. Som escriptors Experiències sobre el procés d’elaboració de la Base d´Orientació d´un text expositiu Guida Al·lès Gener 2014
 2. 2. Trobem dificultats Hora d’avaluar aspectes de fons més que de forma: Per avaluar la cohesió Per estructurar bé el text Per trobar redactats creatius dels paràgrafs inicial i final Per extreure categories abstractes hora de definir la B.O. Il·lustració: Chow Hon Lam
 3. 3. Compartir objectius Avaluació inicial models+ comprensió lectora s gut 6 Creació d´un producte Seqüència didàctica per aprendre a escriure 5 Escriptura independent 3 Modelatge i escriptura compartida 4 Escriptura guiada Revisar Textualitzar Cercar informació tics üís ling Diari d´aprenent atge. 2 Identificar Definir la tasca ntin Co 1 Organitzador gràfic Planificar De l’organitzador gràfic a la B.O. B.O. (una part)
 4. 4. Compartir objectius Definir la tasca
 5. 5. Sessió a sessió Context. Redactarem un text expositiu a partir del qual fareu una conferència pels alumnes de 1r cicle sobre un tema del que sigueu especialistes. Pregunta. Només ens fixarem en: Quina és l’estructura d’un text expositiu? Debat Escrit a premsa Conferèn cia Vídeo Producte. Conferència
 6. 6. ció valua l A inicia 1 La meva gran especialitat La meva gran especialitat és jugar al futbol. El meu equip em diu que som molt bo, el que pens jo no és en ser bo, és en xalar fent aquest esport. Perquè jugant a futbol jo xal i aprenc moltes coses: puc jugar amb al.lots d´altres edats, t´has d´esforçar, t’has d´entrenar. El meu equip de futbol hem quedat segons a sa copa, i ara ens tocarà jugar contra quatre equips d´un any més que jo i per guanyar-los ens haurem d´esforçar i entrenar-nos. Esper que també quedem primers de grup. Josep, alumne de 5è de primària Plantejar la tasca Compartir objectius
 7. 7. 1 Comparem textos Narratives personals Trets dels textos expositius Plantejar la tasca Compartir objectius
 8. 8. 1 Plantejar la tasca Compartir objectius Font: Avaluació Diagnòstica de 4t de primària. Departament Ensenyament de Catalunya, 2012
 9. 9. Trets comuns dels textos de no-ficció FONT imatge
 10. 10. Identificar models Comprensió lectora
 11. 11. Com s´escriu un text expositiu? INTRODUCCIÓ Identificar exemples Cada equip aferra damunt l’organitzador gràfic els paràgrafs extrets de la lectura. (Ham, tesi, anunci de les idees principals) PARÀG. 1 PARÀG. 2 PARÀG. 3 Tema principal. Detalls Tema principal. Detalls Tema principal. Detalls Escriptura compartida Equips. Els alumnes li dicten a la mestra la introducció i la conclusió. CONCLUSIÓ ● (Pregunta, resum, escena, invitació, cita) ● Redefinició de la tesi
 12. 12. Sessió a sessió 2 Identificar models Organitzador gràfic Clicar aquí per veure més tècniques de lectura ccooperativa
 13. 13. 2 Identificar models Continguts lingüístics Clicar aquí per llegir-lo sencer
 14. 14. El primer paràgraf Modelatge Ham (cita, fet, descripció, pregunta, diàleg, opinió, problema) Tesi Anunci de les 3 idees principals Exemple: Una de cada cinc persones de la 3ª edat pateixen solitud. Encara que les causes són complexes, les solucions són possibles Les trobem en les noves estructures familiars, el temps laboral i d´oci, i el capital social. La mestra escriu i pensa en veu alta un paràgraf (pot ser de la vida quotidiana) Parelles. Reparteix còpies. Subratllen en colors les parts Escriptura guiada Equips. Cada membre escriu una part (trien tema, ex: bàsquet). La mestra circula. Se les llegeixen i corregeixen. Escriptura compartida Gran grup. Llegir en veu alta i projectar
 15. 15. Sessió 3 Primer paràgraf. Com s´escriu l´ham? Equips de 4 Llegir exemples en veu alta Els classifiquen per categories ● Cita ● Pregunta, problema ● Diàleg/acció/flashback ● Fet o dada estadística ● Descripció. Flashback ● Sentiments i pensaments 2ª ronda. Noves lectures. Les aferrem a un mural sota el cartell corresponent. Cada grup escriu un exemple. La mestra circula. Posada en comú. Projectats. Es completen. S´aferren. (Variant: cada membre un exemple). Font:
 16. 16. Sessió 3 Primer paràgraf. Com s´escriu l´ham?
 17. 17. De l’Organitzador Gràfic a la Base d´Orientació. La B.O. es fa a poc a poc Tractar- Comprendre Coherència Font: Teaching My Friends Correcció Cohesió
 18. 18. Base d´Orientació d´un reportatge breu Estarà bé si... Novell Idees ● ● ● ● ● ● Paràgraf introductori amb un ham, tesi i anticipació de les idees principals Paràgrafs centrals amb el tema i els detalls Bones transicions Paràgraf final amb un detall interessant. Adequació ● ● Empra el registre apropiat (escrit formal) Inclou fets interessants i elements humans Correcció ● ● ● Verbs potents i pocs verbs en passiva Potents adjectius i bones descripcions Ha sabut marcar les paraules mal escrites Cohesió ● ● Avanç at Conté moltes idees i continguts Ha distingit les idees principals i els detalls Coherència Apre n Les frases comencen de maneres diferents La llargada de les frases varia En què he millorat? En què he avançat? Que he de fer per millorar? Adaptada a partir de Lori D. Oczkus , Guided Writing, Heinemann, Portsmouth, NH Expert
 19. 19. Eines d’avaluació col·lectives Fuente: Teachingmyfriends.blogspot.com Font: funkyfirstgradefun. blogspot.com.e Més idees a PINTEREST
 20. 20. Modelatge. Escriure és pensar. La mestra escriu (en un gdrive que tots veuen) i pensa en veu alta mentre un alumne marca si escriu o pensa
 21. 21. Escriptura compartida Alternatives: A) La mestra comparteix escriptura amb un voluntari. B) Un voluntari dicta, la mestra escriu. Tots comenten o alcen pulgar. C) Escriuen tots junts i milloren el text (Text lliure de Freinet)
 22. 22. Escriptura guiada Mestra+ equip Opcions: A) Un alumne escriu, els altres completen B) Cadascú escriu una part i llavors ajunten C) Escrivim en parella D) Jigsaw Foto: Christina Saunders
 23. 23. Escriure. Planificar l’escriptura
 24. 24. Parelles Per parelles. Un li pregunta a l´altre per veure de quin tema hi pot afegir més detalls. Els mapes es posen en comú en gran grup. Si els temes són pobres, la mestra fa modelatge. Pensa en veu alta…. sobre quin tema escriuré?....primer faré un mapa ràpid i després triaré. Planifiquem el tema Els cavalls El meu poble Quin tema? Els conflictes Els vídeojocs L’amistat Adaptada a partir de Lori D. Oczkus (2007) ,Guided Writing, Heinemann, Portsmouth, NH
 25. 25. Planifiquem la tesi + Aprenem a fer bones preguntes Estructures dels textos de no-ficció Descriure Seqüenciar Comparar-contrastar Causa-efecte Problema-solució http://kristinmjordan.wordpress.com/
 26. 26. Comparar i contrastar Educació infantil i primària ● Animals marins i terrestres ● tamingthegoblin.blogspot.co.uk/ Semblances i dif entre un... i un..... Semblances i diferències entre diversos fenòmens (ex: migració, pobresa, colonització...), sistemes socials (èpoques o territoris) o físics (Univers, ecosistemes, éssers vius, smes elèctrics, mecànics) . Què és el que fa que una època o un espai (natural o social) sigui igual/ diferent d´un altre?
 27. 27. Comparar i contrastar. Context científic http://lessonplans.blogspot.com/ Primària
 28. 28. Causes i conseqüències Quin impacte té l’acció humana sobre l’entorn? Font:theappliciousteacher.blogspot.com eduteka.org
 29. 29. Organitzador gràfic per resumir la informació que vas trobant Aquests organitzadors seveixen per contestar a preguntes com: Quines han estat les causes dels canvis? Quines les conseqüències? Per què succeeix/va succeir tal fet social o fenòmen històric i quin impacte té/va tenir tal fenòmen o sistema social (ex: globalització) sobre nosaltres/el poble/el país. Què és/va ser el més rellevant?
 30. 30. Problema i solució http://melissa-wade.blogspot.com/
 31. 31. Per què cada vegada hi ha més porcs senglars a Collserola i al Montseny? Quines solucions proposaries? Mapa conceptual Màrquez, C. i Prat, À. (2010): Competència científica i lectora a secundària. Dossiers Rosa Sensat
 32. 32. Descriure Descripció de l´àguila peixetera. Àngels Pons. Escola Margarita Florit. Veure aquí el photopeach DESCRIVIM L´ÀGUILA PEIXETERA
 33. 33. Com s´escriu un paràgraf? Modelatge Els vídeojocs La desavantatge principal dels vídeojocs és que poden crear addicció, que afecta a 9 de cada 100 fillets americans entre 8 i 18 anys. Es manifesta en la ruptura del ritme de la son, somnis sobre els jocs, dormir massa, depressió, solitud, pèrdua de motivació o en no trobar res interessant. Però no tot són inconvenients. Font: Aquí es pot llegir sencer La mestra escriu i pensa en veu alta. Cada part d´un color Escriptura compartida Alumnes dicten. La mestra escriu i verbalitza. Escriptura guiada Equips. Passen els escrits al paper d´embalar. Rellegeixen i milloren
 34. 34. Completem la B.O. Tractar- Comprendre Coherència Font: Teaching My Friends Correcció Cohesió
 35. 35. Escriure. Cercar informació
 36. 36. Cercar informació Cada equip té 2 post-its. Prevaloració (portada, il·lustracions, títols) Sessió 1 Què sabem sobre la situació dels avis? Font: Midland. Independent School District. Què ja sabem? Què volem saber? Classifiquem les preguntes en 3 categories, que seran les 3 idees principals del reportatge: - Quines són les dades? - Quins són els problemes i les seves causes i conseqüències? - Quines propostes de solució? Veure més recursos per activar els esquemes previs aquí
 37. 37. Sessió a sessió Lectura individual o en parella ● Dibuixarem un cor als detalls que fan que la història sigui interessant. Si tenen dificultats per resumir anoten 3 paraules clau i cerquem sinònims Com monitoritzar la lectura? Com prendre notes? Com seleccionar les idees principals? Anotem les idees principals i hi fem un dibuix ● Sessió 2 ● 2-3 setmanes Lectura d´un llibre + Entrevistes (Planificar, cercar, comprendre) Font imatge
 38. 38. Formes diferents d´anotar les idees principals Font de la imatge Més exemples a PINTEREST
 39. 39. Juguem amb les paraules clau Correcció 2. Juguem amb les paraules 1. Selecció en funció de: freqüència d´ús, dificultats ortogràfiques, riquesa lèxica. Font: LewisLearningLibrary Aquí us podeu descarregar la fitxa 3. Les emprem en noves històries. Equips. Repartir còpies d´un text escrit pels alumnes. Encerclen els verbs en passiva i els repetits. Els substitueixen per verbs en activa.
 40. 40. Escriptura independent
 41. 41. Escriptura independent Modelatge La mestra escriu i pensa en veu alta un paràgraf Escriptura compartida Alumnes dicten. La mestra escriu i verbalitza. Escriptura guiada Equips. Passen els escrits al paper d´embalar (estructura) i hi afegeixen detalls. Rellegim fort i revisem (paraules repetides? inexactes?) Escriptura individual Cada alumne una part i llavors ho ajuntem.
 42. 42. Revisió i edició
 43. 43. Revisió i edició Font: The teacher Desk Pengem els escrits al passadís Cada alumne valora els textos dels companys amb la rúbrica. Hi aferra post-its amb comentaris (expressions que no sonen bé, parts repetiddes, etc...) Posem en comú i discutim les dificultats principals (ex: repeteixen la tesi a la conclusió) Refan els escrits.
 44. 44. Idees bàsiques a tenir en compte No cercar el text ideal. Adoptar el punt de vista de l´alumne i no el propi per saber què li interessa i ajudar-lo a trobar el seu camí. El mestre és un lector més que un corrector. Què pretenies? Quina és la idea central? Quina sensació em produeix?  S´entén bé?.  Font: Cassany, D. (2009): Reparar la escritura, Graó, Barcelona Il·lustració: Alevtina Khabibova
 45. 45. Paleta de productes
 46. 46. Fonts

×