qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk...
INDEX 1-La competència en Comunicació Lingüística  dins el marc legal de la nova Llei en  Educació. 2-Competència Comuni...
1- La competència en Comunicació Lingüística dins el marc  legal de la nova Llei en Educació.Segons el Decret 142/2007, d...
Es fa precís l’ús de diferents contextos comunicatius i tipologies textual i ambdiferents finalitats.Així mateix, requerei...
2- Competència Comunicativa de la comunicació oral: Parlar  i conversar, escoltar i comprendreAquesta competència requere...
Criteris d’avaluació en la competència de comunicació oral1. Participar de forma constructiva (escoltar, respectar les opi...
3- Competència Comunicativa: Llegir i comprendreLa Lectura s’ha de considerar com la base de l’adquisició de qualsevolapre...
Velocitat lector per nivell (Propostes per a final decurs)PRIMER (haurien de llegir com a mínim 40 paraules perminut)   ...
La comprensió lectora implica un procés en el qual s’han de desenvolupardiferents habilitats. Aquestes habilitats les pode...
4- Escriure i els coneixements del funcionament de la llenguaEl procés d’escriptura implica un coneixement del funcionamen...
Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística

794 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Didàctica i avaluació de la competència en comunicació lingüística

 1. 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Orientacions per a la competència en Comunicaciówertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Lingüísticaopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg A l’Educació Primàriahjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Montserrat Casas Bulvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
 2. 2. INDEX 1-La competència en Comunicació Lingüística dins el marc legal de la nova Llei en Educació. 2-Competència Comunicativa oral: Parlar i conversar. Escoltar i comprendre 3-Competència Comunicativa: Llegir i comprendre 4-Competència Comunicativa: Escriure i el funcionament de la llengua. 5-Competència Literària 6-Competència Plurilingüe
 3. 3. 1- La competència en Comunicació Lingüística dins el marc legal de la nova Llei en Educació.Segons el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació delsensenyaments de l’ educació primària, es defineixen les competències bàsiquesgenerals que els nens i les nenes han d’adquirir en l’educació primària, les quals esconsolidaran al llarg de l’educació secundària obligatòria.Aquestes competències han de contribuir a: El desenvolupament personal de l’alumnat La pràctica de la ciutadania activa A l’arrelament al país I al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vidaPer a aquesta finalitat, és fonamental que els continguts de les diferents àrees esdesenvolupin tenint en compte la funcionalitat i significativitat dels aprenentatge,la seva vinculació amb l’entorn mediat i immediat, la participació activa del’alumnat en el procés d’aprenentatge i la permanent adequació a les necessitatseducatives dels alumnes.Què s’entén per competència bàsica?S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, demanera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixin laintervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica lacomprensió. La reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social decada situació.La competència comunicativa lingüística i audiovisualÉs la primera de les vuit competències que s’han de desenvolupar en l’educacióprimària.Es tracta d’una competència transversal i és considerada la competència base detots els altres aprenentatges, això vol dir que s’ha de treballar des de totes lesàreesPosa especial èmfasi a la lectura, i a la comprensió lectora.Aquesta competència suposa saber interaccionar oralment, per escrit i amb l’úsdels llenguatges audiovisuals, tot sabent comunicar, interpretar i expressarcríticament.
 4. 4. Es fa precís l’ús de diferents contextos comunicatius i tipologies textual i ambdiferents finalitats.Així mateix, requereix la contextualització del seu aprenentatge en situacionssignificatives i funcionals per l’alumne.Es recomana defugir del tractament gramaticalitzat de les llengües.El desenvolupament d’aquesta competència implica el treball de diferentshabilitats, la descripció de les quals serviran com a full de ruta per a la sevaavaluació. Competència comunicativa Lingüística Competència Comunicativa Parlar i conversar Escoltar i comprendre Llegir i comprendre Escriure i els coneixements del funcionament de la llengua Competència Literària Memoritzar i recitar Llegir i comprendre Reconèixer i Ús de l’estructura textual Competència Plurilingüe Respectar i valorar les altres llengües i cultures.
 5. 5. 2- Competència Comunicativa de la comunicació oral: Parlar i conversar, escoltar i comprendreAquesta competència requereix la utilització de diferents habilitats lingüístiques ide les normes pròpies del intercanvi comunicatiu en diferents situacions. Habilitats lingüístiques a desenvolupar:1. L’atenció, l’escolta, concentració, respectar els torns, adequar la resposta a lesintervencions....2. La comprensió de textos orals atenent a les diferents intencions icaracterístiques de la situació de comunicació.3. La interpretació de missatges no explícits en els textos orals com el doble sentit,el to humorístic, opinions, constatacions....4. El resum de textos orals, la seva interpretació i valoració.5. L’ associació dels textos orals amb el propi entorn social i cultural.6. Realitzar comentaris i expressar judici personal sobre el text oral.7. Realitzar textos orals de manera estructurada i utilitzant formes elementals aquedonin cohesió al text, així com participar en situacions de comunicació oral totadequant la pròpia expressió a les diferents intencions i situacions comunicatives.9. Recitar i representar textos orals.10. Utilitzar produccions orals (converses, diàlegs, debats, entrevistes, enquestes,etc...) com instrument per recollir i organitzar la informació, per planificarexperiències, per elaborar alternatives i anticipar solucions, per memoritzarmissatges... Els criteris d’avaluació que cal seguir per avaluar aquesta competència serien:
 6. 6. Criteris d’avaluació en la competència de comunicació oral1. Participar de forma constructiva (escoltar, respectar les opinions alienes, arribar a acords, aportar opinions raonades...) en situacions de comunicació relacionades amb la activitat escolar (treballs en grup, debats, assemblees de classe, exposicions dels companys o del professor, etc.) respectant les normes que fan possible el intercanvi en aquestes situacions.- Planifica les seves intervencions?- Participa en els situacions comunicatives ordinàries de l’aula?- Coneix i segueix les normes de participació en les situacions de comunicació?2. Captar el sentit de textos orals d’ús habitual mitjançant la comprensió de les idees expressades i de les relacions que s’estableixen entre elles i al interpretació d’alguns elements no explícits presents en les mateixes (doble sentit, sentit humorístic, ....).- Compren globalment els textos orals quotidians(relats, contes, gravacions de radio i televisió, instruccions, cançons...)?- Reconeix les relacions entre els seus elements (relacions espacials, temporals, seqüència lògica)?- Realitza deduccions i fa inferències dels elements senzills del seu contingut?3. Memoritzar, reproduir i representar textos orals (poemes, cançons, endevinalles, embarbussaments,...) utilitzant la pronunciació, el ritme i l’entonació adient.- Realitza un memorització activa?- Recita pronunciant, entonant i amb el ritme adequant?4. Produir textos orals (contes, relats de divers tipologia, exposicions i explicacions senzilles...) en els quals es presentin de forma organitzada els fets, les idees o les vivències.- Expressa les seves idees, vivències o fet de forma organitzada i raonada?- Realitza una presentació coherent ( organització del text, selecció dels continguts rellevants i vocabulari adient)?
 7. 7. 3- Competència Comunicativa: Llegir i comprendreLa Lectura s’ha de considerar com la base de l’adquisició de qualsevolaprenentatge i un dels motors de l’adquisició de la competència comunicativa.El procés de lectura implica diverses activitats cognitives. Entre elles cal destacarles encaminades a la descodificació i a l’assoliment d’una lectura eficaç, i lesencaminades a la comprensió del text.Cal dedicar 30 minuts diaris a la lectura per infondre el plaer per la lectura i guiaren l’assoliment d’una lectura eficaç. D’altra banda, la competència lectora s’ha detreballar des de totes les àrees per ajudar a la comprensió lectora i a la construcciódel coneixement.L’ús i la dinamització de les biblioteques d’aula i la biblioteca escolar, hand’esdevenir en els complements bàsics i imprescindibles per tal que lacompetència lectora es desenvolupi en el marc d’un centre escolar de formasatisfactòria.La descodificació i la lectura eficaç implica el coneixement de la relació so -grafia.La lectura àgil implica la via de reconeixement ràpid de paraules, es tracta d’unreconeixement global de la paraula escrita que inclou no només la forma gràficasinó també el significat i altres informacions com la pronunciació.A part de la descodificació i pronunciació, la lectura eficaç implica un to, unaentonació i interpretació adequada.Per adquirir aquestes habilitats s’ha de guiar als alumnes amb diferentsestratègies:Realitzar periòdicament exercicis d’agilitat lectora com ara bits de paraules,lectura de paraules incomplertes o localitzar paraules en un text segons lainstrucció donada.Preparar la lectura individualment abans de demanar una lectura en veu alta.Oferir el model lector del mestre abans de demanar un lectura en veu alta.Graduar objectius d’assoliment en la velocitat lectora i avalua’ls periòdicament.(exposar gràficament a l’aula els avenços de cada alumne)Utilitzar la coa valuació per infondre l’atenció durant tota la sessió de lectura enveu alta. ( a partir d’una rúbrica cada alumne avalua com a llegit un company)Altres estratègies que es poden utilitzar són, els padrins lectors, la lectura enparelles i recursos en format digital per a la lectura, entre d’altres.
 8. 8. Velocitat lector per nivell (Propostes per a final decurs)PRIMER (haurien de llegir com a mínim 40 paraules perminut) 0 puntsMenys de 20 p/m 1 puntDe 20 a 29 p/m 2 puntsDe 30 a 39 p/m 3 puntsDe 40 a 49 p/m 4 puntsDe 50 a 60 p/m 5 puntsMés de 70 p/mSEGON (haurien de llegir com a mínim 70 paraules perminut) 0 puntsMenys de 40 p/m 1 puntDe 40 a 49 p/m 2 puntsDe 50 a 59 p/m 3 puntsDe 60 a 79 p/m 4 puntsDe 80 a 99 p/m 5 puntsMés de 100 p/mTERCER (haurien de llegir com a mínim 90 paraules perminut) 0 puntsMenys de 40 p/m 1 puntDe 40 a 59 p/m 2 puntsDe 60 a 79 p/m 3 puntsDe 80 a 99 p/m 4 puntsDe 100 a 119 p/m 5 puntsMés de 120 p/mQUART (haurien de llegir com a mínim 120 paraules perminut) 0 puntsMenys de 70 p/m 1 puntDe 70 a 89 p/m 2 puntsDe 90 a 109 p/m 3 puntsDe 110 a 129 p/m 4 puntsDe 130 a 149 p/m 5 puntsMés de 140 p/mCINQUÈ (haurien de llegir com a mínim 140 paraules perminut) 0 puntsMenys de 90 p/m 1 puntDe 90 a 109 p/m 2 puntsDe 110 a 129 p/m 3 puntsDe 130 a 149 p/m 4 puntsDe 150 a 169 p/m 5 puntsMés de 170 p/mSISÈ (haurien de llegir com a mínim 170 paraules per minut)Menys de 110 p/m 0 puntsDe 110 a 129 p/m 1 puntDe 130 a 159 p/m 2 puntsDe 160 a 179 p/m 3 puntsDe 180 a 199 p/m 4 puntsMés de 200 p/m 5 punts
 9. 9. La comprensió lectora implica un procés en el qual s’han de desenvolupardiferents habilitats. Aquestes habilitats les podem estructurar en els tres tipus decomprensió que inclou una comprensió lectora satisfactòria: la comprensió literal,la comprensió interpretativa i la comprensió reflexiva i valorativa.Una forma d’organitzar les estratègies de comprensió lectora és tenir en compte ladimensió temporal del procés. En aquest sentit, es poden distingir tres momentsper a la comprensió del text, cadascun dels quals requerirà d’estratègies diferents:abans, durant i després de la lectura.Comprensió lectora de textos de tipologia diversaComprensió Literal Buscar i extreure informació directa. Subratllar paraules clau.Comprensió Interpretativa Deduir informació que busca a partir de la informació que extreu del text. Resumir i explicar amb les seves paraules allò que s’ha llegit. Indicar idees importants, fer esquemes.Comprensió reflexiva i valorativa Reflexionar i argumentar sobre el contingut del text fent servir els seus criteris i opinions. Valorar el contingut del text emetent judicis de valor, referents a la utilitat o veracitat de la informació. Relacionar els coneixements previs amb el contingut de la lectura. Posar-se en el lloc del personatge protagonista. Estratègies per a la comprensió lectora ABANS DURANT DESPRÉSComprendre els Formular prediccions. Contestar preguntes demotius(objectius) de la Plantejar preguntes comprensió literal.lectura. sobre el que s’ha llegit. Contestar preguntes deAportar els Aclarir dubtes pensar, interpretar iconeixements previs. Resumir les idees buscar. principals. Contestar preguntes d’elaboració personal.
 10. 10. 4- Escriure i els coneixements del funcionament de la llenguaEl procés d’escriptura implica un coneixement del funcionament dels sistemas’escriptura per tal d’establir les relacions entre els signes gràfics i el que representen.Donat que l’escriptura és la representació d’una llengua, l’expressió escrita implica elconeixement de: - Un lèxic i unes estructures morfosintàctiques que són diferents de la llengua oral. - L’estructura i organització de la informació pròpia del text. - Diferents estructures textuals que organitzen les idees i responen a uns objectius diferents segons qui ho ha de llegir.Què implica l’expressió escrita:Implicar posar en pràctica diferents habilitats segons les tres fases en les que esdesenvolupa el procés.FASE Habilitats 1. Planificació - Generar idees - Organitzar les idees (es té en compte l’objectiu del text, el contingut i a qui va dirigit) 2. Producció - Redactar el text. 3. Revisió - Revisa el text des de diferents punts de vista: la coherència, l’adequació, l cohesió i la correcció lingüística.Adequació: té a veure amb els registres de la llengua segons els destinataris, pot sermés o menys formal.Coherència: té a veure amb el tipus de text i per tant amb la seva estructura. Perexemple començar amb una introducció, seguida d’un desenvolupament i acabar ambuna conclusió. Es regeix per unes normes, com l’ús dels punts i a part per canviard’idees...Cohesió: Té a veure amb la unió entre les idees que exposa el text. Implica mantenir eltemps verbal i la persona al llarg del text, usar sinònims i pronoms o girs per evitarrepetir paraules...Correcció lingüística: Té a veure amb el respecte de les normes ortogràfiques,morfosintàctiques, i lèxiques de la llengua.

×