Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conf 2 proces aprenentatge ail

7,464 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conf 2 proces aprenentatge ail

 1. 1. APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTURA
 2. 2. Conferència 2:El procés d’ aprenentatge de la lectura
 3. 3. OBJECTIUSConèixer les fases del procés d’aprenentatge dela lectura.Observar els coneixements previs dels infants alvoltant de la lectura.Conèixer la fase d’aprenentatge de la lectura decada alumne mitjançant l’observació o l’aplicaciód’instruments d’avaluació.Ajustar la intervenció pedagògica a les diferentsetapes de lectura dels alumnes.
 4. 4. IMPULS PER A LA LECTURAQUÈ llegeixen COM llegir Saber llegir EI - CI Percepció visual Consciència fonològica Correspondència grafia/fonema Comprensió de les paraules Saber llegir per aprendre Relacions entre paraules (frase) (CM/CS/ESO) competència informacional (EP/ESO) lectura d’estudiIdees i relació entre idees Propòsits de lectura Estructura dels textosEstratègies de comprensió Llegir per gust
 5. 5. Què ens diu la normativa? LEC. Capítol II. L’alumnatc) Rebre una educació que n’estimuli lescapacitats, en tingui en compte el ritmed’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i elrendiment.
 6. 6. 2 Què Quèdiu ladiu la normativa? ens ens normativa i la recerca DECRET 181/2008. Currículum del segon cicle de l’educació infantil L’ús funcional i significatiu de la lectura i de l’escriptura ha de portar, doncs, amb la intervenció educativa pertinent, a l’inici del coneixement i característiques del text escrit, adquisició a què s’arribarà en el cicle inicial de l’educació primària.ria
 7. 7. Què ens diu la normativa?DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.Criteris d’avaluació9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de lesrelacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’úsfuncional de la lectura i l’escriptura.
 8. 8. Què ens diu la normativa?DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenació dels ensenyaments de leducació primària.• Comprendre i extreure informacions rellevants de textosescrits i audiovisuals adequats a l’edat i presentats endiferents suports.• Aplicar a les lectures individuals algunes estratègiestreballades col·lectivament, començant per les méssenzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per ferhipòtesis.• Interès a aplicar els coneixements apresos a la lectura i al’escriptura i per a la bona presentació dels treballs.
 9. 9. Guió / índex Fases d’aprenentatge de la lectura. • Què pensa l’infant? • Què fa i com llegeix? • Què necessita per progressar? • Característiques de les activitats de l’etapa. • Exemples d’activitats L’avaluació: • Què cal avaluar? • Com es pot avaluar?
 10. 10. Fases d’aprenentatge de la lectura
 11. 11. Fases d’aprenentatge de la lecturaSón mecanismes d’identificació de lesparaules escrites. - Logogràfica - Alfabètica Uta Frith http://www.spulomdingenvantemaken.nl - Ortogràfica. Comporten: - reconeixement de mots. - atribució de significat.
 12. 12. El pas d’una fase a l’altra no implica l’abandó de l’anterior.Permeten ajustar la intervenció docent.Cal valorar-les i aprofitar-les des del punt de vistaeducatiu.Cal valorar l’error a l’interior de les diverses fases com aindicador de coneixement.
 13. 13. Fases o etapes de lectura NO DIFERENCIADA-INDIFERENCIADA DIFERENCIADA- DESCRIPTIVA LOGOGRÀFICA ALFABÈTICA ORTOGRÀFICA
 14. 14. NO DIFERENCIADA Què pensa? - El text i la imatge són una mateixa cosa. Què fa? Com llegeix? - Quan llegeix anomena el que veu a la imatge.Què necessita per progressar?- Descobrir que hi ha un codi escrit.- Adonar-se que allò que està escrit es pot llegir ientendre, que allò que diem ho podem escriure.
 15. 15. No diferenciadaCaracterístiques de les activitats de l’etapa.- Modelització de lectures que fa la mestra.- Lectures funcionals i de les seves pertinences.- Exercitació de la discriminació visual.
 16. 16. No diferenciadaExemples d’activitats:• Lectura d’imatges amb suport adult.• Buscar, classificar…lletres, números…• Diferenciar imatge text.
 17. 17. DIFERENCIADA Què pensa? - El text no és portador de significat. Què fa? Com llegeix? - Pot fer interpretacions diverses d’un mateix text.Què necessita per progressar?- Aprendre que cada text només té un significat i ésestable, no varia.- Formular hipòtesis a partir d’imatges i referentsconeguts.
 18. 18. L’osset diu: Sst!, no feu Hi ha unamama, mama, soroll que es nena mira! despertarà dormint ALGÚ S’HA ADORMIT EN EL MEU LLIT!
 19. 19. DiferenciadaCaracterístiques de les activitats de l’etapa - Que fomentin la discriminació visual, auditiva i de consciència fonològica. - Que provoquin dubtes en la seva interpretació. - Que els ajudin a reconèixer l’estabilitat del text.- Lectures compartides modelitzades.
 20. 20. Diferenciada. Exemples d’activitats Exemples d’activitats• Identificar noms.• Confegir paraules.• ...
 21. 21. Diferenciada. Exemple d’activitatActivitat: llegir noms de marques comercials (logotips)
 22. 22. LOGOGRÀFICAQUÈ HI DIU 1. La lectura depèn de la AQUÍ? imatge. 2. La lectura depèn de l’anàlisi de les propietats del text: • aspectes quantitatius. • aspectes qualitatius.
 23. 23. Logogràfica: dependència de la imatge QUÈ HII ARA? DIU LLOP CAPUTXETA AQUÍ? CAPUTXETAQuè pensa?Les paraules només poden direl nom dels objectesrepresentats.
 24. 24. Logogràfica: quantitativa TREN BICICLETAQuè pensa?- Per llegir noms d’objectesgrans calen paraules llargues.- Per llegir noms d’objectespetits calen paraules curtes.
 25. 25. Logogràfica: qualitativa Aquí no hiCotxe RÀPID diu cotxe, perquè té la R de Raúl. Què pensa? -Cada lletra es llegeix d’una sola manera. - Cada paraula es llegeix d’una sola manera i vol dir una cosa.
 26. 26. LogogràficaQuè fa? Com llegeix? Fa veure que llegeix resseguint amb el dit. Relaciona la llargada del text amb la llargada del discurs oral. Reconeix visualment algunes lletres i globalment paraules treballades. Comença a establir relacions entre el llenguatge escrit i el llenguatge oral.
 27. 27. Logogràfica Què necessita per progressar? ROSA RAÚL ROGER RINASón per menjar- te millor I EL LLOP FEROTGE VA SALTAR DEL LLIT
 28. 28. LogogràficaCaracterístiques de les activitats de l’etapa- Que assegurin que es comparteix el significat del text.- Que promoguin l’anticipació.- Que millorin la consciència fonològica.- Que afavoreixin la reflexió a partir de les hipòtesis quantitativa i qualitativa, plantejant dubtes.
 29. 29. Logogràfica. Exemples d’activitatsTreballar els camps semàntics.Aparellar imatges amb el seu nom (per camps semàntics).
 30. 30. Logogràfica. Exemples d’activitats Activitats d’aparellar text i imatge. Confegir títols de contes.
 31. 31. Logogràfica. Exemples d’activitats Activitats per centrar l’atenció en les lletres • Confegir paraules • Comptar les lletres • Separar-les per síl·labes • Assenyalar lletres concretes • Formar paraules noves • Anomenar les lletres • Llegir paraules llargues que tenen un referent petit
 32. 32. AlfabèticaQuè pensa? Per llegir, el més important són les lletres. Ja sé llegir! El context i les il·lustracions són poc importants. L’ordre de les lletres és important per accedir al significat. Llegir serveix per a moltes coses. També per jugar i divertir-nos.
 33. 33. Alfabètica: com llegeix?To.. No ho sé! tor... ne..nema ser a...mi...c...s Què has llegit? Descodifica, però no interpreta
 34. 34. Alfabètica: com llegeix? EL PAGÈS CULL LA FRUITA MADURA. Que el pagès El pa... gès cull Què has laagafa la fruita frui... ta dura... que està dura, llegit? dolenta.Fa una lectura convergent.
 35. 35. AlfabèticaQuè necessita per progressar?Adquirir agilitat en el procés dedescodificació. Incrementar el reconeixement de mots de forma global. Interpretar indicadors textuals. Desenvolupar i aprofundir les diverses estratègies de comprensió.
 36. 36. Alfabètica. Característiques de les activitats de l’etapaQue treballin la descodificació i la consciència fonològica Confegir paraules amb jocs a l’ordinador.Aparellar imatgesamb el seu nom. Fer dictats per parelles amb l’ordinador
 37. 37. Alfabètica. Característiques de les activitats de l’etapa Que permetin treballar el context de la lectura. Que treballin estratègies de comprensió.Llegir molt i fomentar la comprensió de paraules noves itextos curts.
 38. 38. Alfabètica. Exemple d’activitat.PA TORRAT AMB _ _ _ _ _ _ _ EL PA TORRAT I LA MANTEGA SOLEN ANAR SOVINT PLEGATS I ENS ELS MENGEM DE BONA GANA, MOLT MÉS SI SÓN BEN ENSUCRATS. PER ESMORZAR VAN DE PRIMERA, JA NO CAL DIR PER BERENAR, I A TOTES HORES SEMPRE DONEN PLAER COMPLET AL PALADAR. Miquel Martí Pol
 39. 39. Ortogràfica Què pensa? Llegir serveix per comunicar-nos, per aprendre, per jugar, per divertir-nos, per organitzar-nos, per recordar les coses... Llegir bé implica comprendre el text. Què fa? Com llegeix?Llegeix a “cop d’ull” i desxifra mots no coneguts.Comprèn el significat i pot explicar el que ha llegit.Fa prediccions del contingut.
 40. 40. Ortogràfica Torna el Carnaval Què has llegit?Que celebrarem el Carnaval. Comprensió directa del text
 41. 41. OrtogràficaQuè necessita per progressar?Polir hàbits i adquirir fluïdesa.Lectura guiada, individual i col·lectiva dediversos tipus de text.Aplicar estratègies de comprensiólectora.Reflexionar sobre quin és l’objectiu delectura.
 42. 42. OrtogràficaCaracterístiques de les activitats de l’etapa Activitats: amb objectius de lectura compartits. Llegir les instruccions d’un joc Llegir per saber una per poder jugar. notícia.
 43. 43. OrtogràficaActivitats de cerca d’informació.
 44. 44. OrtogràficaActivitats de lectura en diferents situacions. Poemes telemàtics Llegir per als companys el funcionament del joc.
 45. 45. Ortogràfica. Exemple d’activitat.Activitat: endevinalla És un xiquet molt alegre i eixerit, ajuda la mare i no és temoric. Té els cabells curts i rossos, els ulls petits, la boca riallera. Porta uns pantalons blaus, la camisa és de quadres i l’armilla peludeta. Porta una faixeta i una barretina roja. Li agrada anar a comprar, cantar i amagar-se quan plou. I no corre si sent algun bou! És menudet i li diuen ...
 46. 46. Ortogràfica. Exemple d’activitat. La cigonya és un ocell gros. Quan és adulta, té el plomatge blanc. Viu a terres pantanoses, plenes d’aigua, on l’aliment és molt abundós. Durant la primavera i l’estiu construeix el seu niu a llocs alts i cada any hi torna. Les cigonyes són ocells migratoris. Es passen la primavera i l’estiu a les nostres terres. Al final de l’estiu se’n van a països llunyans. Durant el viatge s’ajunten en bandades desorganitzades.Font: QUERALT, E. Llegir, més enllà de les lletres. En quines paraules, frases… Amb quin tipus d’activitat podríem tindrà dificultat el lector? compensar aquest buit?
 47. 47. Fases de lectura: procés evolutiu Llegeixo el Hi ha paraules nom de les llargues i imatges. paraules curtes Les lletres Les lletres que conec em diuen m’ajuden a moltes saber què hi coses. diu. Tant em Puc llegir i fixo en el explicar eldibuix com que hi posa.en el text. Font: Perspectiva escolar, 257.
 48. 48. LA INTERVENCIÓ DOCENT“Partir dels esquemes de coneixementde cada alumne, en relació a la lectura il’escriptura i del significat o sentit que liatribueixen, és una recerca necessària per oferiruna intervenció docent que connecti amb elsaber, amb el saber fer i amb el saber estar decada alumne i el faci progressar.” Montserrat Fons
 49. 49. LA INTERVENCIÓ DOCENTEl paper del mestre en les interaccionsreferides a l’aprenentatge de la lectura ide l’escriptura ha d’anar adreçat a: Conèixer el punt de partida de cada alumne. Intervenir per facilitar els aprenentatges. Avaluar per millorar la pràctica educativa.
 50. 50. LA INTERVENCIÓ DOCENTCaracterístiques: Temps d’escolta activa Saber esperar. Crear condicions Saber fer la pregunta adequada Investigar els perquès. Escoltar les converses Interpretar les respostes. Estimular els nens i les nenes perquè aventurin hipòtesis sobre què deu dir un text determinat.
 51. 51. Exemple d’intervenció docent No sé llegir, no sé què hi diu. Què et penses que hi diu ?Saps què és ? (un conte, un poema, un anunci...) ? Tens alguna pista per saber què hi diu Hi ha alguna paraula que coneguis ? Saps què hi diu en algun tros ?
 52. 52. Adequació d’una mateixa activitat a les diferents fases de lecturaEXEMPLE D’ACTIVITAT: RELACIÓ TEXT IMATGE
 53. 53. On diu Caputxeta Vermella? NO DIFERENCIADA-INDIFERENCIADA
 54. 54. Endrecem el cartell? IMATGES mM mM NOMS 6$alt ? DIFERENCIADA- DESCRIPTIVA
 55. 55. On diu bou i on diu Patufet? Per què? BOU PATUFETPATUFET PAU LOGOGRÀFICA
 56. 56. Relaciona cada bafaradaamb el seu personatge Bufaré, bufaré i la casa ensorraré Patim, patam, patum... Quina boca més grossa que tens! ALFABÈTICA
 57. 57. Aparella cada imatge amb el seu text UN DIA LA SEVA MARE, LA MARIETA CUA-CURTA, VA ANAR A BUSCAR PASTANAGUES I VA DIR AL SEU FILL: - TABALET, FILL, THE DE DEIXAR SOL I NO VULL QUE SURTIS DEL CAU! - I EN TABALET LI VA RESPONDRE: - NO MARE, NO SORTIRÉ DEL CAU. VET AQUÍ QUE UNA VEGADA, EN UN BOSC NO GAIRE LLUNY DAQUÍ, HI VIVIA UN CONILLET DEL PÈL BLANC QUE ES DEIA TABALET. ORTOGRÀFICA
 58. 58. Avaluar la lectura
 59. 59. L’ AVALUACIÓ DE LA LECTURA EN ELS PRIMERS NIVELLS D’ESCOLARITZACIÓAVALUAR EL CONEIXEMENT DELS ALUMNES DE LAFUNCIÓ I ELS USOS DE LECTURAAVALUAR EN QUINES FASES DE LECTURA ES TROBENELS ALUMNES
 60. 60. Avaluar el coneixement dels alumnes de la funció i els usos de lecturaTres proves per obtenir una fotografia prou fiable: 1. Què es pot llegir? 2. Per a què serveix llegir? 3. Què sap dels textos?
 61. 61. Prova d’avaluació: la funció i usos de lectura 1. Què es pot llegir i què no es pot llegir? 215 ME perMANTEGA AAAA A II / ^· mas 4 de MZQTPATATA
 62. 62. Pauta d’observació i registre de dadesTargeta Es pot llegir? Per què? 215 ME Per mymantegaAAAA A mas 4 deMZQTPATATA mmm
 63. 63. Proves d’avaluació: la funció i usos de lectura 2. Per a què serveix llegir?Enregistrem respostes relacionades amb: L’ESCOLA Per saber les lletres, per treure bones notes, per sortir al pati*.... LA VIDA ADULTA Per llegir tiquets, per llegir revistes, per llegir els diners que tens... LA COMUNICACIÓ Per saber que passa, per saber que ens diu el pare...
 64. 64. Proves d’avaluació: la funció i usos de lectura 3. Què sap dels textos? Què es això? Com ho saps?
 65. 65. Pauta d’observació i registre de dadesMostres de Què és això? Per a què serveix? Com ho saps? Ho havies vist mai? text Cançó Anunci publicitari Recepta de cuina Mapa del temps Notícia del diariProgramació televisiva
 66. 66. Avaluar en quines fases de lectura es troben els alumnes Què hi diu? Què hi pot dir...? Per què? Com ho saps?
 67. 67. Etapa no diferenciada: comprovar si creu que el text i la imatge són una unitat indissoluble. Què és això? I això? CAMIÓ
 68. 68. Etapa indiferenciada- diferenciada: diferenciar les lletres de la imatge - Quin conte és? - On és la Caputxeta? - On diu Caputxeta Vermella?
 69. 69. Etapa indiferenciada- diferenciada: reconeixement del nom propi. Agafa el teu nom. HALIM POL MARC ROSA Agafa el teu nom. MONTSE MARIEN MARTÍ MARC CARME
 70. 70. Etapa indiferenciada- diferenciada: fer hipòtesi de lectura a partir de contextos coneguts. Què diu aquí? Com ho saps?
 71. 71. Model de pautes d’observació i registre de dades: fases no diferenciada i diferenciadaCurs 1- Diferencia dibuix/ imatge 2- Reconeix el propi nom. 3- Reconeix marques de lletres comercialsNom de l’alumne/a
 72. 72. Etapa logogràfica: interpreta el text en funció de la imatge. - Què és això? Un camió- Què diu aquí? CAMIÓ Camió - Què diu aquí? Llapis
 73. 73. Etapa logogràfica: lectura amb hipòtesis quantitatives. - Què és això? Un camió - Què diu aquí? CAMIÓ Camió - Què hi pot dir: El camió corre i és verd? - Per què?
 74. 74. Etapa logogràfica: lectura quantitativa FORMIGA ÓS - Què diu aquí? - Per què?
 75. 75. Etapa logogràfica: lectura amb hipòtesi qualitativa. B BERTA BIBLIOTECA - Què diu aquí? - Per què ? BOLLY CAO M ARC CARLA AISHA
 76. 76. Etapa logogràfica: lectura qualitativa seguint la pista de lletres conegudes. - Què hi diu aquí? CIRERES PERA - Per què? - Per què? Perquè té una p i Perquè té una i. una e.
 77. 77. Etapa logogràfica: llegir una frase a partir d’una il·lustració. - Què hi diu aquí? Les pomes són roges i grogues. Maduixes, peres, taronges... LA FRUITA ÉS BONA I DOLÇA
 78. 78. Etapa alfabètica Que hi diu aquí? Aspectes que podem observar Llegeix en veu alta i descodifica lentament. Lletreja, síl·labeja, omet grafies.LA FRUITA ÉS BONA I DOLÇA La comprensió queda en segon terme. En un últim moment fa una lectura silenciosa i diu en veu alta allò que hi posa.
 79. 79. Etapa ortogràfica Què hi diu aquí? Aspectes que podem observar: Llegeix en silenci i sense moure els llavis Utilitza la doble via: fonològica - lèxicaLA FRUITA ÉS BONA I DOLÇA Té una “bona” comprensió del text.
 80. 80. Pauta d’observació i registre de dades: fasescurs LOGOGRÀFICA ALFABÈTICA Interpretació de la imatge Interpretació del text descodificacióAlumnat INDIFEREN- DESCRIPTIVA Hipòtesi del Interpretació Interpretació Descodifica Interpretació Comprensió CIADA DIFERENCIADA nom. per la per la però no aproximada directa. quantitat qualitat comprèn ( convergent)
 81. 81. Proves d’avaluació: per determinar l’etapaEtapa ortogràfica enllà... Quan els infants arriben a CI i són a l’etapa ortogràfica podem passar les proves de Comprensió Lectora: - Proves que ha preparat l’escola. - Proves que han preparat experts. També caldrà incidir en la lectura expressiva, la fluïdesa, la rapidesa lectora, l’enriquiment del vocabulari, les estructures,...
 82. 82. Com plantejar una activitat en gran grup quan a l’aula tenim alumnes en diferents fases de lectura?EXEMPLE D’ACTIVITAT:LECTURA COL·LECTIVA D’UN CARTELL (desembre P-5)
 83. 83. Planificació: Establir l’objectiu de l’activitat: llegir el cartell col·lectivament compartint la descodificació de les paraules. Analitzar les dificultats. Prendre decisions
 84. 84. ConversaQui són aquests senyors?Què està passant? Què fan?Què ens dirà aquest cartell? Quines coses veiem en aquest cartell? Qui ens el deu haver enviat?Per què ens l’ha enviat?
 85. 85. Desenvolupament de l’activitat
 86. 86. Activitats de consolidació del lèxic CORONA CARTA REIS ESTRELLA GENT
 87. 87. A poc a poc i“No cal bona precipitar lletra.aprenentatges,cada cosaal seu tempsi cada criaturaal seu ritme”
 88. 88. Bibliografia
 89. 89. A LA PRÒXIMA SESSIÓ TRACTAREM …LES HABILITATS DE DESCODIFICACIÓ

×