abp ecbi treball per projectes indagació avaluació pbl stem context competencia científica ibse controvèrsies sòcio-científiques ensenyament de les ciències ciències tilc aprenentatge basat en projectes scitizenship rri llengua inquiry ciencia disseny estudis de cas dirigit laboratoris remots laboratoris virtuals projecte c3 experimentació bastides didàctiques estudis de cas educació ssi ciutadania csc proyectandobiogeo fcri pràctiques de laboratori indcomp projectec3 habilitats científiques tic educació aprendizaje basado en proyectos esperit crític nos pseudociències estudios de caso projectes d'indagació tss llegir dilemes argumentació ctm webquest competències bàsiques ccbb programació scientix wegener exàmens assessment enseñanza de las ciencias indagación andamios didácticos didactic scaffolds wiki ciencias comunitats de pràctica innovación canvi narració controversies situacions d'aprenentatge lengua discurs metaaprendizaje evaluación curriculum competencies tipus cluster analysis profiles abpmap rubric esera argumentation pseudosciences steam publicacions didàctica escriure documentació naturalesa de la ciència vapor tija steamcat congresctem18 dimensió epistèmica garantia lectura critica argumentacio assessabp experiment design scientific competence investigable questions scaffold sesgo de género kmk pseudociências classification taxonomy context transference qualificació rock model indagacion modelització directed case sentit crític solarsystempathway institut de granollers xyzstars ciencia en acción astronomía `treball per projectes projectes interdisciplinaris examens test universe astronomy orbital telescope seqüenciació formació de professorat simuladors bases de dades ict assaig cscrri15 lectura bastides lingüístiques rúbrica correcció portfolios notes controvèrsies competència científica geologia tectònica de plaques tasques integrades matemàtiques tecnologia congressos escolars metaaprenentatge portfolio dossier carpeta d'aprenentage ensenyament pràctiques interdisciplinar indicadors scratch robòtica projectes europeus science education geology plate tectonics continental drift connectors gramaticals evaluación ise exámenes escritura excel·lència diversitat moodle inclusió tac formació aprenentatge eportfolio educational virtual museum virtual exhibition edulearn didactic school
See more