שיתופים ניהול חברתי השפעה חברתית קולקטיב אימפקט פורום שיתופים פורום מנכ"לים שולחן עגול collective impact שולחנות עגולים ניהול עמותות מרחב השפעה 5פי2 שיח בין מגזרי משרד החינוך מנכל חברתי מגזר עסקי פילנתרופיה ניצולי שואה חמש פי שתיים כנס שיתופים מגזר שלישי ניהול מרחבי השפעה קואליצית העסקים הסטודיו למהלכים משותפים השקעות זרות הקרן למיזמים לאומיים מגן חיים 5p2 ניהול אסטרטגי כימיה מתמטיקה טכנולוגיה פיזיקה מולי עדן fsg שלמה דושי חברה אזרחית ועד מנהל ניהול עובדים משאבי אנוש בינמגזרי חינוך מודל חברתי תפיסת תפקיד פורום מנכ"ליפ יוזמת 5 פי 2 foundations רונית דרורי מוטי טליאס
See more