SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
„Похідна та її застосування”
11-й клас
Мета: навчальна: узагальнити, систематизувати знання учнів з теми;
продовжити формувати вміння та навички учнів застосовувати набуті знання
до розв’язування задач з даної теми;
розвивальна: розвивати логічне мислення, комунікабельність, увагу,
пам’ять, здатність до самостійності мислення; усне та писемне мовлення;
розвиватиінтерес до математики;
виховна:виховувати в учнів бажання мати глибокі й міцні знання,
працьовитість та уважність; сприяти розвитку всесторонньо розвинутої
особистості;
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, картки з завданнями
Розум людський маєтри ключі, які
все відкривають: знання, думка, уява.
Віктор Гюго
Хід уроку
1. Організаційний момент уроку.
2. Повідомлення теми і мети уроку.
Похідна – фундаментальне поняття математичного аналізу за допомогою
якого досліджують процеси і явища в природних, соціальних і економічних
науках. Тому вивченню цієї теми ми приділили особливу увагу. Досягти
успіху можна тільки тоді, коли є певна мета. Мета сьогоднішнього уроку для
вас така: узагальнити знання про похідну, використовувати ці знання при
розв’язуваннізадач.
3. Актуалізація опорнихзнань:
- Усне опитування:
Дайте відповіді на запитання:
1) що називається похідною функції в точці?
2) який геометричнийзміст похідної?
3) який механічний зміст похідної?
4) запишіть правило знаходження похідної суми двох функцій;
5) запишіть правило знаходження похідної добуткудвох функцій;
6) запишіть правило знаходження похідної частки двох функцій;
7) запишіть рівняння дотичної до графіка функції.
4. Застосування здобутихзнань.
1) вправа «Розшифруйслово»
Щоб ефективно використовувати похідну при розв’язанні конкретних задач,
необхідно, як таблицю множення, знати таблицю похідних елементарних
функцій. Наступне завдання дасть нам змогу перевірити, як ви вмієте
використовуватитаблицю похідних.
Завдання для першої групи
Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0:
1) f(x) = x4 – 2x3 + x, x0 = - 1; 2) f(x) = , x0 =3;
3) f(x) = , x0 = ; 4) f(x) = , x0 =0;
5) f(x) = 3 sin x + 2, x0 = ; 6) f(x) = x2 – 4 , x0 = 4;
7) f(x) = 3x3 – 4x – 1, x0 = 1.
Відповідь: Лейбніц
Завдання для другої групи:
Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0:
1) f(x) = , x0 =1; 2) f(x) = 2x4 – 5x3 + 2x – 5, x0 = 2;
3) f(x) = , x0 = 4; 4) f(x) =3x + cos 2x, x0 = ;
Відповідь: Ньютон
Завдання для третьої групи:
Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0:
1) f(x) = 4x3 – 2x2 + x – 5, x0 = - 2; 2) f(x) = x sin x, x0 = ;
3) f(x) = , x0 =1; 4) f(x) = 3x tg x, x0 =0;
5) f(x) = , x0 =0; 6) f(x) = , x0 =3;
7) f(x) = 0,25 x4 + x3+0,5x2 – 1, x0 = 2.
Відповідь: Лагранж
Завдання для четвертої групи:
Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0:
Відповідь: Ферма
2) історична довідка про походження похідної.
До відкриття похідної незалежно один від одного прийшли два відомих
вчених Ісаак Ньютон та Го́тфрід Вільгельм Лейбніц наприкінці 17 століття.
Ньютон, означаючи похідну, виходив із задач механіки; Лейбніц - із
геометричних задач. Але відкриттю похідної і основ диференціального
числення передували роботи таких великих вчених як П’єра Ферма та Рене
Декарта. Так у "Початках" Евкліда описано спосіб побудови дотичної до
кола, Архімед побудував дотичну до спіралі, що носить його ім'я, Аполлоній
- до еліпса, гіперболи і параболи. Однак давньогрецькі вчені не вирішили
задачу до кінця, тобто не знайшли загального методу, придатного для
побудови дотичної до будь-якої плоскої кривої в даній точці. Перший
загальний спосіб побудови дотичної до алгебраїчної кривої був викладений у
"Геометрії" Декарта. Більш загальним і важливим для розвитку
диференціального числення був метод побудови дотичних Ферма. Хоча сам
термін «похідної» і позначення ввів ЖозефЛагранж.
3) розв’язування задач за готовимирисунками
Уміння працювати самостійно є дуже важливим і в навчанні, і в житті. Але,
крім того, для досягнення успіху в житті потрібно мати друзів, партнерів.
Тому під час виконання наступної роботи дозволяється здійснювати
взаємодопомогу.
На рисунку зображено графік функції y = f(x) та дотичні до нього в точках х1
та х2. Користуючисьгеометричним змістом похідної, знайти f'(x1)+f'(x2)
Відповідь: 1) ; 2) 1+ ; 3) ; 4)1.
4) розв’язування задач з підручника
№ 11.16 (3). Складіть рівняння дотичної до графіка функції
f(x) = 2x3+3x2 – 10x – 1, якщо ця дотичнапаралельна прямій
у = 2х + 1.
№ 11.26. На графіку функції f(x) = - знайдіть точку, дотична в
якій перпендикулярна до прямої у – 2х + 1 = 0.
5) розв’язування задач на механічний зміст похідної (задачі із ЗНО)
№1. Матеріальна точка рухається за законом s(t)=2t2 + 5t, де s
вимірюється в метрах, а t в секундах. Знайти значення t (у секундах), при
якому миттєва швидкість матеріальної точкидорівнює 64 м/с. (ЗНО – 2011)
Відповідь: t = 14,75 с
№2. Тіло рухається прямолінійно за законом s(t)= (час t вимірюється в
секундах, шлях s – в метрах). Визначити прискорення його руху в момент t
= 10 с (ЗНО – 2008)
Відповідь: а = 36 м/с2
№3. Дві матеріальні точкирухаються за законами: s1(t)=12 + 15t – t2 і
s2(t)=5 – 5t + 4t2. Яку відстань пройде перша точка з моменту, коли
швидкості цих двох точокстануть однаковими?(пробне ЗНО – 2008)
Відповідь: s = 38 м
№ 4. Матеріальна точка рухається за законом s(t)=t2 + 4t+2. У який
момент часу швидкість точкидорівнює 7 км/год?(ЗНО – 2009)
Відповідь: t =1,5 с
6) логічний лабіринт
Вставте пропущений вираз:
х2 + sin x
2x + cos x
5. Підсумок уроку.
Я переконалася, що ви – клас однодумців, які вміють застосовувати
набуті знання, а це означає, що кожний з вас, як і сьогодні, так і в
майбутньому буде компетентний в певній галузі.
Думаю, уміння аналізувати ситуацію ще не раз стане вам у нагоді.
6. Домашнє завдання.
Повторитипункти 9 – 11
Виконати в зошиті завдання № 11. 17, № 11. 22, № 11. 27

More Related Content

What's hot

Розв"язування систем рівнянь з двома невідомими
Розв"язування систем рівнянь з двома невідомимиРозв"язування систем рівнянь з двома невідомими
Розв"язування систем рівнянь з двома невідомимиsveta7940
 
застосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігур
застосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігурзастосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігур
застосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігурСветлана Олейник
 
системи рівнянь
системи рівняньсистеми рівнянь
системи рівняньorestznak
 
Prez mat 8kl_kv_rivn
Prez mat 8kl_kv_rivnPrez mat 8kl_kv_rivn
Prez mat 8kl_kv_rivnkedakatya
 
7190 розробка уроку (6 клас) (1)
7190 розробка уроку (6 клас) (1)7190 розробка уроку (6 клас) (1)
7190 розробка уроку (6 клас) (1)urvlan
 
Урок ділова гра
Урок ділова граУрок ділова гра
Урок ділова граmetodist_selid
 
презент урока
презент урокапрезент урока
презент урокаgtdonnu
 
прикладні похідна-інтеграл
прикладні похідна-інтегралприкладні похідна-інтеграл
прикладні похідна-інтегралTamara tamara
 
090 похідна урок
090 похідна урок090 похідна урок
090 похідна урокjasperwtf
 
11324 урок 9 клас
11324 урок 9 клас11324 урок 9 клас
11324 урок 9 класjasperwtf
 
Системы уравнений с двумя переменными
Системы уравнений с двумя переменнымиСистемы уравнений с двумя переменными
Системы уравнений с двумя переменнымиИлья Сыч
 
Застосування інтеграла (11 клас)
Застосування інтеграла (11 клас)Застосування інтеграла (11 клас)
Застосування інтеграла (11 клас)Olexandr Lazarets
 

What's hot (20)

Презентація10 2013
Презентація10 2013Презентація10 2013
Презентація10 2013
 
урок 6
урок 6урок 6
урок 6
 
Розв"язування систем рівнянь з двома невідомими
Розв"язування систем рівнянь з двома невідомимиРозв"язування систем рівнянь з двома невідомими
Розв"язування систем рівнянь з двома невідомими
 
застосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігур
застосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігурзастосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігур
застосування інтеграла до обчислення об'ємів геометричних фігур
 
системи рівнянь
системи рівняньсистеми рівнянь
системи рівнянь
 
59
5959
59
 
Prez mat 8kl_kv_rivn
Prez mat 8kl_kv_rivnPrez mat 8kl_kv_rivn
Prez mat 8kl_kv_rivn
 
7190 розробка уроку (6 клас) (1)
7190 розробка уроку (6 клас) (1)7190 розробка уроку (6 клас) (1)
7190 розробка уроку (6 клас) (1)
 
урок 2
урок 2урок 2
урок 2
 
урок 8
урок 8урок 8
урок 8
 
практична
практична практична
практична
 
Урок ділова гра
Урок ділова граУрок ділова гра
Урок ділова гра
 
Metodichka
MetodichkaMetodichka
Metodichka
 
презент урока
презент урокапрезент урока
презент урока
 
додаток 1
додаток 1додаток 1
додаток 1
 
прикладні похідна-інтеграл
прикладні похідна-інтегралприкладні похідна-інтеграл
прикладні похідна-інтеграл
 
090 похідна урок
090 похідна урок090 похідна урок
090 похідна урок
 
11324 урок 9 клас
11324 урок 9 клас11324 урок 9 клас
11324 урок 9 клас
 
Системы уравнений с двумя переменными
Системы уравнений с двумя переменнымиСистемы уравнений с двумя переменными
Системы уравнений с двумя переменными
 
Застосування інтеграла (11 клас)
Застосування інтеграла (11 клас)Застосування інтеграла (11 клас)
Застосування інтеграла (11 клас)
 

Similar to „Похідна та її застосування”. Алгебра.11 клас

похідна та її застосування
похідна та її застосуванняпохідна та її застосування
похідна та її застосуванняtetyananychyporuk
 
Презентація "Математика у фізиці"
Презентація "Математика у фізиці"Презентація "Математика у фізиці"
Презентація "Математика у фізиці"tomakiiba
 
Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.
Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.
Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.sveta7940
 
Числові послідовності
Числові послідовностіЧислові послідовності
Числові послідовностіsveta7940
 
розробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошкаschool11_dp
 
фізичні задачі
фізичні задачіфізичні задачі
фізичні задачіnatasha-luke4a
 
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"sveta7940
 
12309 координатна площина
12309 координатна площина12309 координатна площина
12309 координатна площинаurvlan
 
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...Oleksii Voronkin
 
площа прямокутника 5 клас
площа прямокутника 5 класплоща прямокутника 5 клас
площа прямокутника 5 класОлеся Браташ
 
розв'язування нерівностей методом інтервалів
розв'язування нерівностей методом інтерваліврозв'язування нерівностей методом інтервалів
розв'язування нерівностей методом інтервалівVira Ivaskiv
 
Matematyka 10-klas-merzljak-2018
Matematyka 10-klas-merzljak-2018Matematyka 10-klas-merzljak-2018
Matematyka 10-klas-merzljak-2018kreidaros1
 

Similar to „Похідна та її застосування”. Алгебра.11 клас (20)

похідна та її застосування
похідна та її застосуванняпохідна та її застосування
похідна та її застосування
 
Презентація "Математика у фізиці"
Презентація "Математика у фізиці"Презентація "Математика у фізиці"
Презентація "Математика у фізиці"
 
Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.
Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.
Розв"язування трикутників.Прикладні задачі.
 
Числові послідовності
Числові послідовностіЧислові послідовності
Числові послідовності
 
розробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошка
 
фізичні задачі
фізичні задачіфізичні задачі
фізичні задачі
 
Розробка уроку з алгебри, 10 кл.docx
Розробка уроку з алгебри, 10 кл.docxРозробка уроку з алгебри, 10 кл.docx
Розробка уроку з алгебри, 10 кл.docx
 
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
 
1
11
1
 
12309 координатна площина
12309 координатна площина12309 координатна площина
12309 координатна площина
 
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
 
функція у = х 2
функція у = х 2 функція у = х 2
функція у = х 2
 
565,23.docx
565,23.docx565,23.docx
565,23.docx
 
урок функціїї
урок функціїїурок функціїї
урок функціїї
 
Proporzii 5kl
Proporzii 5klProporzii 5kl
Proporzii 5kl
 
площа прямокутника 5 клас
площа прямокутника 5 класплоща прямокутника 5 клас
площа прямокутника 5 клас
 
Algebra10
Algebra10Algebra10
Algebra10
 
розв'язування нерівностей методом інтервалів
розв'язування нерівностей методом інтерваліврозв'язування нерівностей методом інтервалів
розв'язування нерівностей методом інтервалів
 
Matematyka 10-klas-merzljak-2018
Matematyka 10-klas-merzljak-2018Matematyka 10-klas-merzljak-2018
Matematyka 10-klas-merzljak-2018
 
11 class 040318
11 class 04031811 class 040318
11 class 040318
 

More from 270479

Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"270479
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.270479
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.270479
 
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2..."Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...270479
 
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.	Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г. 270479
 
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"270479
 
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас270479
 
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук..."Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...270479
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.270479
 
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...270479
 
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...270479
 
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. ПрезентацияОзнайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация270479
 
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация 270479
 
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі270479
 
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
"Food"  Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі"Food"  Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі270479
 
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...270479
 
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"..."Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...270479
 
Театр моди "Екстрім"
Театр моди "Екстрім"Театр моди "Екстрім"
Театр моди "Екстрім"270479
 
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...270479
 
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"270479
 

More from 270479 (20)

Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
 
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2..."Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
 
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.	Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
 
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
 
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
 
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук..."Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
 
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
 
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
 
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. ПрезентацияОзнайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
 
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
 
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
 
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
"Food"  Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі"Food"  Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
 
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
 
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"..."Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
 
Театр моди "Екстрім"
Театр моди "Екстрім"Театр моди "Екстрім"
Театр моди "Екстрім"
 
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
 
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
 

„Похідна та її застосування”. Алгебра.11 клас

  • 1. „Похідна та її застосування” 11-й клас Мета: навчальна: узагальнити, систематизувати знання учнів з теми; продовжити формувати вміння та навички учнів застосовувати набуті знання до розв’язування задач з даної теми; розвивальна: розвивати логічне мислення, комунікабельність, увагу, пам’ять, здатність до самостійності мислення; усне та писемне мовлення; розвиватиінтерес до математики; виховна:виховувати в учнів бажання мати глибокі й міцні знання, працьовитість та уважність; сприяти розвитку всесторонньо розвинутої особистості; Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
  • 2. Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, картки з завданнями Розум людський маєтри ключі, які все відкривають: знання, думка, уява. Віктор Гюго Хід уроку 1. Організаційний момент уроку. 2. Повідомлення теми і мети уроку. Похідна – фундаментальне поняття математичного аналізу за допомогою якого досліджують процеси і явища в природних, соціальних і економічних науках. Тому вивченню цієї теми ми приділили особливу увагу. Досягти успіху можна тільки тоді, коли є певна мета. Мета сьогоднішнього уроку для вас така: узагальнити знання про похідну, використовувати ці знання при розв’язуваннізадач. 3. Актуалізація опорнихзнань: - Усне опитування: Дайте відповіді на запитання: 1) що називається похідною функції в точці? 2) який геометричнийзміст похідної? 3) який механічний зміст похідної? 4) запишіть правило знаходження похідної суми двох функцій; 5) запишіть правило знаходження похідної добуткудвох функцій; 6) запишіть правило знаходження похідної частки двох функцій; 7) запишіть рівняння дотичної до графіка функції. 4. Застосування здобутихзнань.
  • 3. 1) вправа «Розшифруйслово» Щоб ефективно використовувати похідну при розв’язанні конкретних задач, необхідно, як таблицю множення, знати таблицю похідних елементарних функцій. Наступне завдання дасть нам змогу перевірити, як ви вмієте використовуватитаблицю похідних. Завдання для першої групи Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0: 1) f(x) = x4 – 2x3 + x, x0 = - 1; 2) f(x) = , x0 =3; 3) f(x) = , x0 = ; 4) f(x) = , x0 =0; 5) f(x) = 3 sin x + 2, x0 = ; 6) f(x) = x2 – 4 , x0 = 4; 7) f(x) = 3x3 – 4x – 1, x0 = 1. Відповідь: Лейбніц Завдання для другої групи: Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0: 1) f(x) = , x0 =1; 2) f(x) = 2x4 – 5x3 + 2x – 5, x0 = 2; 3) f(x) = , x0 = 4; 4) f(x) =3x + cos 2x, x0 = ; Відповідь: Ньютон Завдання для третьої групи: Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0: 1) f(x) = 4x3 – 2x2 + x – 5, x0 = - 2; 2) f(x) = x sin x, x0 = ;
  • 4. 3) f(x) = , x0 =1; 4) f(x) = 3x tg x, x0 =0; 5) f(x) = , x0 =0; 6) f(x) = , x0 =3; 7) f(x) = 0,25 x4 + x3+0,5x2 – 1, x0 = 2. Відповідь: Лагранж Завдання для четвертої групи: Обчислитизначення похідної функції f(x) в точці х0: Відповідь: Ферма 2) історична довідка про походження похідної. До відкриття похідної незалежно один від одного прийшли два відомих вчених Ісаак Ньютон та Го́тфрід Вільгельм Лейбніц наприкінці 17 століття. Ньютон, означаючи похідну, виходив із задач механіки; Лейбніц - із геометричних задач. Але відкриттю похідної і основ диференціального числення передували роботи таких великих вчених як П’єра Ферма та Рене Декарта. Так у "Початках" Евкліда описано спосіб побудови дотичної до кола, Архімед побудував дотичну до спіралі, що носить його ім'я, Аполлоній - до еліпса, гіперболи і параболи. Однак давньогрецькі вчені не вирішили задачу до кінця, тобто не знайшли загального методу, придатного для побудови дотичної до будь-якої плоскої кривої в даній точці. Перший загальний спосіб побудови дотичної до алгебраїчної кривої був викладений у "Геометрії" Декарта. Більш загальним і важливим для розвитку диференціального числення був метод побудови дотичних Ферма. Хоча сам термін «похідної» і позначення ввів ЖозефЛагранж. 3) розв’язування задач за готовимирисунками Уміння працювати самостійно є дуже важливим і в навчанні, і в житті. Але, крім того, для досягнення успіху в житті потрібно мати друзів, партнерів. Тому під час виконання наступної роботи дозволяється здійснювати взаємодопомогу. На рисунку зображено графік функції y = f(x) та дотичні до нього в точках х1 та х2. Користуючисьгеометричним змістом похідної, знайти f'(x1)+f'(x2)
  • 5. Відповідь: 1) ; 2) 1+ ; 3) ; 4)1. 4) розв’язування задач з підручника № 11.16 (3). Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = 2x3+3x2 – 10x – 1, якщо ця дотичнапаралельна прямій у = 2х + 1. № 11.26. На графіку функції f(x) = - знайдіть точку, дотична в якій перпендикулярна до прямої у – 2х + 1 = 0. 5) розв’язування задач на механічний зміст похідної (задачі із ЗНО) №1. Матеріальна точка рухається за законом s(t)=2t2 + 5t, де s вимірюється в метрах, а t в секундах. Знайти значення t (у секундах), при якому миттєва швидкість матеріальної точкидорівнює 64 м/с. (ЗНО – 2011) Відповідь: t = 14,75 с №2. Тіло рухається прямолінійно за законом s(t)= (час t вимірюється в секундах, шлях s – в метрах). Визначити прискорення його руху в момент t = 10 с (ЗНО – 2008) Відповідь: а = 36 м/с2 №3. Дві матеріальні точкирухаються за законами: s1(t)=12 + 15t – t2 і s2(t)=5 – 5t + 4t2. Яку відстань пройде перша точка з моменту, коли швидкості цих двох точокстануть однаковими?(пробне ЗНО – 2008) Відповідь: s = 38 м № 4. Матеріальна точка рухається за законом s(t)=t2 + 4t+2. У який момент часу швидкість точкидорівнює 7 км/год?(ЗНО – 2009) Відповідь: t =1,5 с 6) логічний лабіринт Вставте пропущений вираз: х2 + sin x
  • 6. 2x + cos x 5. Підсумок уроку. Я переконалася, що ви – клас однодумців, які вміють застосовувати набуті знання, а це означає, що кожний з вас, як і сьогодні, так і в майбутньому буде компетентний в певній галузі. Думаю, уміння аналізувати ситуацію ще не раз стане вам у нагоді. 6. Домашнє завдання. Повторитипункти 9 – 11 Виконати в зошиті завдання № 11. 17, № 11. 22, № 11. 27