Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innolukio itk 11.4.2013

3,962 views

Published on

 • Be the first to comment

Innolukio itk 11.4.2013

 1. 1. ITK-päivät 11.4.2013Hämeenlinna
 2. 2. SISÄLTÖ•Mikä on Innolukio? Ari Ervasti, Innolukio•Syksyn 2012 tulokset Harto Pönkä, Innowise•Jatkosuunnitelmat•Keskustelua Sitä opitaan mitä arvioidaan
 3. 3. Innolukio on Opetushallituksen johdollakehitetty lukiolaisten oppimisympäristö•Innolukion ydin on valtakunnallinen ideakilpailu, jossa lukiolaisetpääsevät ratkomaan siinä merkittäviä yritysten ja yhteisöjen antamiahaasteita•Innolukion taustalla on 2010 ja 2011 Teknologiateollisuus ry:n jaOpetushallituksen rahoituksella Ylivieskan lukion järjestämät alueellisetkeksintökilpailut.•Hanke on Opetushallituksen ja muiden yhteistyökumppaneidenrahoittama.•Innolukiotoiminta on lukioille ja lukiolaisille maksutonta.
 4. 4. Innolukion yhteistyö-kumppanit 2012
 5. 5. Lukiolaiset saavat Innolukiosta•iloa, inspiraatiota ja uskoa omiin kykyihinsä•uusia ajattelutapoja yli oppiaine- ja luokkahuonerajojen•innovaatio- ja yrittäjävalmiuksia•mahdollisuuden kurkistaa tulevaisuuden työtehtäviinTehtäviä antavat organisaatiot saavat•pääsevät palkitsevaan ja vaivattomaan yhteistyöhön lukiolaisten kanssa•mahdollisuuden rekrytoida parhaita lukiolaisia•nuorten raikkaita oivalluksia
 6. 6. 7
 7. 7. 8 Palkinn o t: 1. 5 0 00 2. 3 0 € 00 3. 2 0 € 00 4. 1 0 € 00€ 5. 1 0 00€ 6. 1 0 00€ 7. 1 0 00€ 8. 1 0 00€ 9. 1 0 00€ 10. 1 00 0€11.-30. t uopalkinto te- ja
 8. 8. Innolukion oppimisympäristöLisäksi: tapahtumat, veturilukiot, lukioille jaettu materiaali,opettajat, kaverit, vanhemmat jne.
 9. 9. Työskentelyn skripti Idean kuvaus lyhyestiTehtävät Idean pitkä kuvaus, ratkaisun työstäminen wikisivulla Palaute ja keskustelut Liitetiedostot: kuvat, PDF:t ym. Jatkuva arviointi
 10. 10. Arviointi• Ohjaajan ja asiantuntija-arvioijien toimesta• 8 arviointikriteeriä: – kekseliäisyys ja idean uutuus – käytännöllisyys ja toteutettavuus – kaupalliset mahdollisuudet tai saavutettava asiakashyöty – idean jatkokehittely ja kokeilut käytännössä – ratkaisun toimivuuden ja tuloksien arviointi – ryhmätyön ja asiantuntijoiden hyödyntäminen idean kehittelyssä – selkeä raportointi – taustatekijät (ikä, koulutustaso ja muut)• Loppukilpailussa tuomarit tekivät itsenäisen päätöksen
 11. 11. Osallistujat• Osallistujia 209 (vähintään yksi vastaus)• Osallistujia yhteensä 82 lukiosta• Kilpailun loppuun mennessä vähintään yhden arvioitavan vastauksen oli tehnyt 158 osallistujaa• Arvioituja vastauksia yhteensä 228 (PitchIT!-kilpailun vastauksia ei arvioitu)• Keskimäärin 1,4 vastausta/osallistuja, enimillään 6 vastausta/osallistuja
 12. 12. • Vastaukset saivat pisteitä väliltä 11-68/80 (keskiarvo 34, mediaani 33, keskihajonta 9,5)• Pisteiden jakauma on lähellä normaalijakaumaa
 13. 13. Korrelaatio r=0,55 (p<0,001)Parhaat pisteet saatiin 75-150 muokkauksella.
 14. 14. Korrelaatio r=0,63 (p<0,001)Parhaat pisteet saatiin 5-12 keskusteluviestillä.
 15. 15. Korrelaatio r=0,51 (p<0,001)Menestyneimmät vastaajat kirjoittivat 2-5 viestiä.
 16. 16. Korrelaatio r=0,67 (p<0,001)Menestyneimmät vastaajat saivat 3-7 viestiä ohjaajilta.
 17. 17. Korrelaatio r=0,50 (p<0,001)Keskustelut ennustivat suurempaa muokkausten määrää.
 18. 18. Näin saatiin huippupisteet
 19. 19. Monivaiheista idean jatkojalostusta
 20. 20. Näinkin päästiin pitkälle
 21. 21. Johtopäätöksiä• Aktiivinen oman vastauksen muokkaaminen sekä keskustelut ohjaajan ja arvioijien kanssa ennustivat menestystä ideakilpailussa• Menestyksen prosessi: 1. Merkitykselliseksi koettu haaste 2. Idea syntyy 3. Idean esittely Deskissä 4. Ohjaajan antama arvio ja palaute 5. Idean jatkojalostus Deskissä (3. ja 4. vaiheiden toistoa) 6. Palkitseminen 7. Jatkojalostus
 22. 22. Onnistumisia 2012•Vahva kehittäjäyhteisö•Kymmeniä innostuneita lukioita•Ohjaus Innolukio DeskissäHaasteita 2012•Markkinointi lukiolaisille•Innovaatiomaailma vieras•Henkilöresurssit
 23. 23. Miksi Innolukio?Pääministeri Jyrki Katainen puhuu Innolukiosta• Innolukion avajaisissa Barona Areenalla 16.8.2012. Katso pääministerin tervehdys lukiolaisille. “Innolukio -hanke on mielettömän innostava.”• Innolukion palkintogaala, Helsingin kaupungintalon juhlasali 24.1.2013: Katso Kataisen puhe ”Tämä tilaisuus osoittaa, että Innolukio on parasta mitä lukiolle on tapahtunut pitkään, pitkään aikaan.
 24. 24. 2018 25 5 000 000 opiskelijaa 1 550 000 osallistujaa 2014-2016 kansainvälinen levitys 800 000 opiskelijaa franchising 40 000 osallistujaa Innoamis Innoammatti-korkeakoulu Innokorkea-koulu 2013112 000 lukiolaista 25 000 seuraajaa 5000 osallistujaa 1000 opettajaa
 25. 25. MITÄ VOISIT TEHDÄ 112 000 LUKIOLAISEN INSPIROIVASSAOPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ?
 26. 26. YHTEYSTIEDOT: www.innolukio .fiAri Ervasti – Kilpailun ja asiantuntijoiden ohjausari.ervasti@ylivieska.fi + 358 44 - 429 4437Harto Pönkä – Innolukio Desk -alustan kehitysharto.ponka@innowise.fi + 358 400 - 500 315Rami Saarniaho – Sponsorit ja yhteistyökumppanitRami.Saarniaho@growflow.fi +358 50 5418608Anu Passi-Rauste – Tiedotus, viestintä ja tapahtumatanu.passi-rauste@growflow.fi +358 40508 1130 SITÄ OPITAAN MITÄ ARVIOIDAAN

×