More Related Content

Nordic Independent Living Challenge -kilpailu

  1. Nordic  Independent  Living  Challenge:   innovaa&oita  itsenäiseen  asumiseen   Help  us  solve  a   real  challenge!   Are  you  a   problem  solver?   Join  this  Nordic   compe&&on!  
  2. •  Nordic  Innova,on  ja    pohjoismaiset    pääkaupungit   etsivät  käy9äjälähtöisiä  ratkaisuja  itsenäisen   asumisen  haasteisiin     •  Pohjoismaiset  pääkaupungit  ovat  merki9ävä   markkina-­‐alue  erityises,  pk-­‐sektorille     •  Tavoi9eena:   -­‐  Paremmat  palvelut  ja  teknologia   -­‐  Parempi  elämänlaatu   -­‐  Tehokkaat  ja  kestävät  ratkaisut         YHTEISET    TAVOITTEET  
  3. NORDIC  INDEPENDENT  LIVING  CHALLENGE   •  Haastekilpailu  toteutetaan  neljässä  vaiheessa  vuosina  2015-­‐2016   •  Kilpailun  järjestävät  yhteistyössä  Nordic  Innova@on  ja     pohjoismaiset  pääkaupungit   •  Kilpailu  on  avoin  kaikille:  opiskelijat,  startupit,  tutkimuslaitokset,   hoitoalan  ammaElaiset,  käyFäjät   •  Kilpailun  eri  vaiheissa  osallistujille  tarjotaan:     –  Mentoroin@a     –  Työpajoja,  verkostoitumis@laisuuksia   –  KäyFäjänäkökulmaa  ja  ymmärrystä   –  Rahallista  tukea     –  Pilotoin@mahdollisuuksia     –  Yhteistyömahdollisuuksia  pohjoismaisten  pääkaupunkien   kanssa  
  4. KILPAILUN  4  VAIHETTA     IDEOIDEN   JÄTTÖ   18.3.2015   mennessä   NORDIC   MATCHMAKING   toukokuu  2015   n.  75  parasta  ideaa   PROTOVAIHE   syksy  2015   n.  25   semifinalisOa   PILOTOINTI   tammi-­‐kesäkuu   2016   5  finalisOa   IDEAT   TESTAUS      KONSEPTIT   PÄÄPALKINTO      n.  120  000  €     Lisäksi  palkitaan  paras   pohjoismainen  yhteistyö   &  opiskelijatyö   § TesOympäristöjä   § MentoroinOa   § Rahallista  tukea     § InspiraaOota  ja   infoa  työpajoissa   Pohjoismaissa     § Nordic   matchmaking     -­‐tapahtuma   § Networking  &   partneroinO     § Business  plan  /   käy_äjätyöpaja   § Rahallista  tukea    
  5. THE  JOURNEY   Na&onal   launch  event     Submission   of  ideas   Selec&on  of   par&cipants   Submission   of  concepts   Submission   of  prototype   Final   submission     Selec&on  of   par&cipants   Selec&on  of   finalist   Selec&on  of   winners   Nordic   matchmaking   event   Award   celebra&on   Idea&on   Concept   development   Tes&ng   with  ci&es   Prototype   development     15   18   27   4-­‐5   2016   2015   2015   2015   2016   2016   JAN   MAR   MAR   MAY   SUMMER   SPRING   FALL   WINTER   SUMMER   SPRING   Ideoiden  jä_ö  18.3.2015  mennessä    
  6. INSPIRAATIOTA    JA  KÄYTTÄJÄYMMÄRRYSTÄ   Moving   around   Kuva  /  Diagonal  User  profiles   Keeping  the   mind  ac@ve  
  7. KIITOS!     Haku  auki  18.3.2015  saakka     www.realchallenge.info     #realchallenge       Lisä&etoja:  kaisa.spilling@forumvirium.fi