Radyoterapi sonrası takip

1,219 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği 21 şubat 2013 sunuları - 03

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Radyoterapi sonrası takip

 1. 1. MEME KANSERİNDE RADYOTERAPİ SONRASI TAKİP Dr. Gözde Yazıcı Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD
 2. 2. Spinalkord, özefagus koruması 1.5-2cm
 3. 3. ~ 5 cm
 4. 4. YAĞ NEKROZU• Semptomlar – Ağrısız kitle – Üstteki ciltte kalınlaşma, retraksiyon – Ekimoz – Endurasyon – Meme başı retraksiyonu – Adenopati – mastalji
 5. 5. YAĞ NEKROZU• Risk faktörleri – Travma – Radyoterapi – Antikoagulan tedavi – Büyük meme boyutu – Adriamisin bazlı kemoterapi – ? Parsiyel meme ışınlaması ?
 6. 6. YAĞ NEKROZU• Cerrahi ve radyoterapi sonrası %2-52• Grad 4 %0-6• Medyan süre tedaviden sonra 17 ay-66 ay• 2/3’ ü ilk iki yılda gözlenir• %84’ ü tumor yatağında• Tanıda – Mamografi, USG, aspirasyon sitolojisi – Core bx, MRG
 7. 7. a. Yağ kistib. Kalsifiye yağ kistic. Dairesel yoğun kalsifikasyon içeren yağ kistid. Benign makrokalsifikasyon
 8. 8. YAĞ NEKROZU• Parsiyel meme ışınlamasında risk faktörleri – İmplant hacmi – Sıcak nokta hacmi (V150, V200)• Parsiyel meme ışınlamasında tumor yatağı dışında yağ nekrozu daha fazla
 9. 9. YAĞ NEKROZU• Toksisite değerlendirmesinde – RTOG& EORTC: bütün yağ nekrozları grad 4 – LENT/SOMA: asemptomatik ise grad 0 Lövey K et al. IJROBP, 2007
 10. 10. Daha küçük tümörler vememe Cup boyutu küçükhastalar Lövey K et al. IJROBP, 2007
 11. 11. SELÜLİT• Gecikmiş meme selüliti – Cerrahiden 3 ay RT nin tamamlanmasından en az 3 hafta sonra – Semptomlar • Memede yaygın eritem • Ödem • Isı artışı • hassasiyet
 12. 12. SELÜLİT• Akut selülitten farkı – Belirgin erisepeloid kenarlar yok – Sistemik bulgular daha nadir – Yavaş seyirli• Akut selülit insidansı %14• Gecikmiş meme selüliti %1-12
 13. 13. Indelicato et al. IJROBP, 2006
 14. 14. SELÜLİT• Risk faktörleri – >5 aksiller lenf nodu diseksiyonu – Kolda ödem – Yüksek enerjili elektron ile ek doz (15 mev) – Obezite – Hipotiroidi – Lumpektomi sonrası ekimoz – Ödem
 15. 15. SELÜLİT• TEDAVİ – ANTİBİYOTİK (ß hemolitik streptokok) – NSAID
 16. 16. KORONER ARTER STENOZU Micro vascular hasar ile uyumulu rt sonrası 6 ay- 5 yılda gelişen yeni defekt. Zagar et al. JCO, 2012
 17. 17. KORONER ARTER STENOZU Miyokard iskemisi gelişiminde mikro ve makrovaskuler hasarın etkileşimi Zagar et al. JCO, 2012
 18. 18. KORONER ARTER STENOZU• Miyokard dozu?• Koroner arter dozu?• Nilsson ve ark. (JCO, 2012) – 1970-2003 te meme CA tanısı – 1990-2004 te koroner anjiyo 199 hasta değerlendirilmiş Sol meme CA %55
 19. 19. KORONER ARTER STENOZU• Yüksek riskli RT tedavisi: Sol meme ya da GD Sağ MI alanı• Damarların risk bölgeleri• Stenoz gradı: 0-5 3-5 klinik anlamlı stenoz
 20. 20. KORONER ARTER STENOZU Nilsson ve ark. JCO, 2012
 21. 21. KORONER ARTER STENOZU• RT almayan veya düşük riskli RT alan hastalarda stenozun lokalizasyonunda fark yok• Sağ meme vs sol meme kanserli hastalar (RT alan) – 7,8,10 da anlamlı daralma – grad 3-5 stenoz riski daha fazla (4-7 kat)• Sol ana koronerde ve proksimal sol anterior desendan arterde fark yok• Rt ve anjio arasındaki medyan süre 10.3 yıl (5.4-15.8 yıl) Nilsson ve ark. JCO, 2012
 22. 22. RADYASYON PNÖMONİSİ• Toplam doz, fraksiyon dozu, tedavi edilen akciğer hacmi ve tedavi alanının yerleşimi• Radyasyona bağlı olarak gelişen akciğer hasarı: erken (pnömoni) geç (fibrozis)
 23. 23. SEKONDER KANSERLER• 46176 meme kanserli hasta (1982-2007), hastaların %51’ i RT almış• Danish Breast Cancer Cooperative Group• RT ile alakalı sekonder kanserler – Özefagus, akciğer, plevra, mediasten, kemik ve yumuşak doku• 2358 sekonder kanser• RT ile alakalı kanserlerde RT alan kolda anlamlı artış• Diğer bölge tümörlerinde RT alan kolda artış yok Grantzau ve ark. Radiother Oncol, article in press
 24. 24. SEKONDER KANSERLER• RT alan hastalarda: – sekonder kanserlerin %9’ u RT’ ye bağlı – RT ile alakalı sekonder kanser bölgelerinde gelişen kanserlerin % 25’ i RT’ ye bağlı• RT ile alakalı sekonder kanser bölgelerinde gelişen tümörlere bakıldığında RT ile tedavi edilen her 200 hastanın 1’inde Grantzau ve ark. Radiother Oncol, article in press

×