Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. DCIS'e Yaklaşım

1,103 views

Published on

Meme Okulu eğitimleri için hazırlanmış olan sunumdur.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3. DCIS'e Yaklaşım

  1. 1. Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer Duktal Karsinoma in Situ (DCIS)
  2. 2. BIRADS 4 olarak raporlanmış olguya yaklaşım Oxford / AGO LoE / GR  Mamografi (tercihen tomosentez)  Mikrokalsifikasyon alanının büyütülmesi  G1/G2 DCIS olgularında tomosentez mamografi 1b 4 A C ++ ++ Analog mamografiden teşhiste üstündür 2b B +  Görüntüleme eşliğinde biyopsi kalın iğne veya vakum biyopsi – altın standarttır 2b B ++  Alınan parçanın radyolojik incelemesi 2b B ++  Biyopsi alınan sahanı klip ile işaretlenmesi 5 D ++  Yaygınlığın Değerlendirilmesi  MRI 3a C +/-  Klinik Muayene 5 D ++  İnce iğne biyopsisi / duktal yıkama 5 D -  Multidisipliner Konseyde Değerlendirme 5 D ++
  3. 3. DCIS Tanısı Almış Olguya Cerrahi Yaklaşım - I Şüpheli lezyonlarda ameliyat (mamografik microkalsifikasyon, şüpheli USG ve MR v.s.) telle işaretleme yapılmadan uygulanmamalıdır. Oxford / AGO LoE / GR  Telle işaretlemeli açık biyopsi  Geniş lezyonlarda braket uygulaması  Parçanın radyoloji olarak değerlendirilmesi 2b 5 2b B D B ++ + ++  Intraoperatif ultrason (ultrason ile gözlenebilen lezyonlarda) 3a C +/-  Sınırda mikrokal gözlenirse anında yeniden cerrahi (parçanın radyolojik incelemesi) 1c B ++  Intraoperatif frozen patolojik inceleme 5 D - -  Multidisipliner konsey değerlendirmesi 2b C ++
  4. 4. DCIS Tanısı Almış Olguya Cerrahi Yaklaşım - II  Cerrahiye rağmen temiz sınır elde edilemezse ve memeye görece büyük DCIS olgularında  Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi*  Mastektomi  Erkek olguda DCIS varsa  MKC: ≥ 5 cm veya ≥ 2.5 cm + yüksek nükleer grade/ komedonekroz  Aksiller Lenf Nodu Disseksiyonu 2a B 3b B 3b B 5 D ++ + + + 3b B 2b B +/- - - * Ele gelen kitle ile başvuran olgularda gizli meme kanseri tespiti riski oldukça %26’dır ve ayrıca bunların birden fazla odaklı olma ve tedaviye rağmen yeniden tekrar etme ihtimali yüksektir. Oxford / AGO LoE / GR  Histolojik olarak temiz sınır (R0) 2b C ++  Multifokal DCIS: MKC yapılabilir (RT ile) 2b B +  Ana patolojik incelemede DCIS cerrahi sınıra 2cm’den yakında yeniden cerrahi gerekir 2b C +  Mastektomi* (Memenin alınması)
  5. 5. DCIS olgularında hastalığın tekrar etmesine neden olan Risk Faktörleri Oxford / AGO LoE / GR  Cerrahi Sınırda DCIS varlığı 1a A ++  Geride kalan alanda mikrokalsifikasyon tespit edilmesi 2b C ++  Yaş 1a A ++  DCIS çapı 1a A ++  Grade 1a A ++  Komedo nekroz 1a A ++  DCIS’in yapısı 2b C +  Tanı şekli 1a A ++  Odak sayısı 1a A ++  (mod.) Van Nuys Prognostik Indeksi 2b C +/-  Ele gelen kitle şeklinde DCIS 2b C +/-  Ele gelen + COX-2+, p16+, Ki-67+ 2b C +/-  Ele gelen + ER-, HER2+, Ki-67+ 2b C +/-  HER2/neu (positive vs. negative) 1a B +/-  ER/PgR (positive vs. negative) 1a B +/-  DCIS-Skoru 2b C +/-  DCIS içinde mikroinvazyon – tedavisi invaziv meme kanseri gibidir 3b C ++  Alt tipler (luminal A, B, HER2+, üçlü negatif) 2b C -
  6. 6. DCIS’te Radyoterapi / Işın Tedavisi Radyoterapi : Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Mastektomi Sonrası Kısmi meme ışınlaması (PBI) Hipofraksiyone radyoterapi uygulaması Tümör yatağına Boost uygulaması  45-50 yaş altı genç kadınlar 1a A ++ 2b B - - 3a D -- 2b D -/+* 2b D -- 2b C +/- Oxford / AGO LoE / GR Radyoterapinin olası yan etkileri ve kadının beklentileri dikkate alınarak hastayla birlikte karar verilmelidir. 2,5 cm’den küçük ve iyi patolojik bulgulara sahip DCIS olgularında yine konseyde tartışarak karar hastayla birlikte verilmelidir. * Bilimsel araştırmalar devam etmektedir.
  7. 7. DCIS’te Cerrahi Sonrası İlaç Tedavisi  Tamoksifen (sadece ER+ olgularda)  Aromataz inhibitörleri menopoz sonrası ve tamoksifen kullanamayacak olgularda düşünülmelidir Oxford / AGO LoE / GR 1a A + 5 D +/-  Diğer endokrin tedaviler 5 D -  Trastuzumab (sadece HER2+) 5 D --
  8. 8. Cerrahi ve/veya Işın Sonrası DCIS Tekrar Ederse NSABP B17 çalışmasına göre bu olgular %30 nüks edebilmektedir. Işın Tedavisi Hiç Almamış Olguda  İlk defa tanı alıyormuş gibi planlama yapılmalıdır. 3 C ++ Eğer hastalık tekrar ederse %50 kadarında invaziv kanser tespit edilebilmektedir. Ancak DCIS sonrası kanser tespit edilen olguların seyri diğerlerine göre daha iyidir. Oxford / AGO LOE / GR Işın tedavisi almışsa  Basit mastektomi 3a C + + Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi 5 D +  İkincil tümörektomi 5 D +/-

×