Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. Meme Kanserine Yaklaşım

867 views

Published on

Meme Okulu eğitimleri için hazırlanmış olan sunumdur.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. Meme Kanserine Yaklaşım

 1. 1. Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer Meme Kanseri Cerrahisine Onkolojik Bakış
 2. 2. Cerrahi; Meme Kanseri tedavisindeki onlarca farklı basamak ve aşamadan sadece bir tanesidir. Cerrahi sürecinde başarıyı arttıran ana faktör, sadece meme sağlığı ile ilgilenen patolog-radyolog ve meme cerrahı tarafından sürecin ortak yürütülmesidir. Meme kanseri tedavisi tek başına bir cerrahın karar veremeyeceği kadar özel bir planlamadır. Ortak akıl ve deneyim gerektirir. Altın Standart Evrensel Bilgi Notu Meme Kanseri Cerrahisine Onkolojik Bakış
 3. 3.  MRI* 1c B +/- * MRI meme kanseri tedavisinde yoğun memeye sahip olgularda, invaziv lobüler kanserlerde, birden fazla odak şüphesi bulunan olgularda yardımcıdır. Ancak gereksiz MR kullanımı ve deneyimsiz klinik raporlama süreci olumsuz etkileyebilmektedir. Tedavi Öncesi Basamaklar  Elle Muayene Oxford / AGO LoE / GR 5 D ++ 2b B ++ 2b B ++ 1c A +  Mamografi – Tercihen Tomosentez MG  Ultrasonografi (meme ve koltukaltı)  Minimal invaziv biyopsi
 4. 4. Ameliyat Öncesi Evreleme  Hikaye ve Fizik Muayene Oxford / AGO LoE / GR 5 D ++ Yüksek Metastaz Riski Bulunan Olgularda:  Akciğer Filmi 5 D +  Karaciğer Ultrasonografisi 5 D +  Akciğer ve Batın Tomogafisi 5 D +  Kemik Taraması 5 D +  FDG-PET veya FDG-PET / CT 4 C -  Tüm Vücut MRI 4 C -
 5. 5. Evrelemede PET CT’nin Yeri Metastaz potansiyeli olan meme kanserli olgularda Pozitron Emisyon Tomografi uygulaması, özellikle kemik metastazlarını ve karaciğer Metastazlarını tespit etmede, diğer konvansiyonel metodlara göre üstündür. Uygun olan merkezlerde, akciğer filmi, kemik tarama, karaciğer USG ve akciğer-batın tomogafisi yerine PET CT uygulamasının ameliyat öncesi yapılması maliyeti azaltıcı ve süre kazandırıcı bir yöntemdir. Ancak zorunluluk değildir.
 6. 6. Cerrahi Prosedürün Kanıtları  Meme Koruyucu Cerrahi + Işın Tedavisi uygulaması mastektomi ile eşit yaşam şansı verir.  Modifiye radikal mastektomi ve Radikal mastektomi eşit yaşam şansı verir 1b A  Cilt koruyucu mastektomi ile mastektominin nüks oranları arasında fark yoktur.  Meme Başı Kompleksinin korunması arkasındaki dokuda yeterli cerrahi sınır sağlandığı takdirde güvenilir bir yöntemdir. 1a A 2b B 4b C Oxford / AGO LoE / GR
 7. 7. Memenin Korunması: Cerrahi Teknik Yönünden  Ele Gelmeyen Lezyonda  Telle işaretleme  Radyonüklid işaretleme ROLL  Kitlenin USG ve MG ile radyoloji değerlendirilmesi 2b B ++ 2b B +/- 2b B ++ 2a A ++ Tümörsüz cerrahi sınır (biyolojik olarak cerrahi sınır = tümöre boya değmemesi)  Cerrahi anında yeniden tümör cerrahisi (Kitlenin radyolojik incelemesi ve/veya ameliyat sırasında patolojik inceleme)  Cerrahi sınırda tümör varsa yeniden cerrahi (ameliyat sonrası patolojik incelemede) 1c B ++ 3b C + Oxford / AGO LoE / GR
 8. 8. Meme Koruyucu Cerrahi (MKC)  Multisentrik Tümör  Tekrar tekrar cerrahiye rağmen sınırda tümör varsa 2b B +/- 2b B - -  Enflamatuar meme kanseri 2b B - - Oxford / AGO LoE / GR
 9. 9. Oxford / AGO LoE / GR Sentinel Lenf Nod Biyopsisi (SLNB): Endikasyonları I  Klinik (cN0) / ultrasonografik negatif koltukaltı 1b A ++  T 1-2 2b A ++  T 3, 4a-c 3b B +  Multifokal / multisentrik lezyonlar 2b B +  DCIS  5 cm veya 2,5 cm + yüksek grade 3b B +/- Mastektomi gerekiyorsa 3b C +  Erkek Meme Kanseri 2b B +  Yaşlılarda 3b B +  Klinik veya patolojik veya radyolojik olarak Metastaz şüpheli koltukaltı lenf bezi varlığında 2a B +
 10. 10.  Gebelik veya Emzirme Durumunda (asla mmavi boya kullanma)  Daha önce tümör cerrahisi geçirmişse  Daha önce majör meme ameliyatı varsa (örn. Meme küçültme veya mastektomi)  Aynı tarafta MKC+RT sonrası nüks varsa (mavi boya asla kullanma)  Internal Mammaryan Bölgede Lenf Nodu  Koltukaltı Cerrahisi Sonrası (asla mavi boya kullanma)  Önleyici iki taraflı veya karşı memenin alınması  Enflamatuar meme kanseri 3 C + 2b B + 3b C +/- 4 D +/- 2b B - 3b B +/- 3b B - - 3b C +/- Oxford / AGO LoE / GR Sentinel Lenf Nod Biyopsisi (SLNB): Endikasyonları II
 11. 11. Oxford / AGO LoE / GR Sentinel Lenf Nodu Uygulamasında Kullanılabilecek Araç ve Boyalar  99mTc Kolloid - Radyonüklid 1a A ++  Izosülfan veya Patent Blue 1a B +/-  Metilen Mavisi 4 D -  Indosiyanin Yeşili 2b B +/-  SPIO - Sentimag 2b B +/-
 12. 12. Sentinel Lenf Nodu Uygulamasında SENTIMAG SPIO Uygulaması Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda radyasyon verilerek yapılan radyonüklid ve lenfosintigrafi yöntemleriyle aynı başarı oranına sahip ve radyasyon vermeden uygulanan SPIO– Sentimag uygulaması, kullanım kolaylığı ve radyasyon vermeden uygulanması ile hastayı ve tıbbi ekibi koruyan bir teknik olarak ön plana çıkmıştır. SPIO-Sentimag uygulaması partikülize edilmiş moleküllerin kanserin yerleşebileceği lenf bezlerine gitmesi ve cihaz yardımıyla doğrudan tespiti prensibine dayanır. Güvenilirlik oranları günümüz bilimsel testleri ve klinik uygulamaları ile gösterilmiştir.
 13. 13. Sentinel Lenf Nodu Uygulamasında Neden Metilen Mavisi’ne Hayır Metilen mavisi, sentinel lenf nodu uygulamalarında, tarihsel olarak önem ve değere sahiptir. Ancak mevcut klinik uygulamalarda ciltte %7 oranında nekroz, ve daha sonrası takiplerde yağ nekrozu yaparak takip sürecini zorlaş- tırabilmektedir. Koltuk altı bölgesinde doğru sentinel lenf nodunu bulma becerisi de tek başına uygulamalarda, radyonüklid ve SPIO’ya göre son derece düşüktür. Yukarıda bahsedilen nedenlerle metilen mavisi Alman kanser rehberlerinden çıkarılmıştır.
 14. 14. Koltuk Altı Lenf Nodu Disseksiyonu Koltuk Altı Lenf Nodu Disseksiyonu (>=10 LN) Koltuk Altı Lenf Nodu Disseksiyonu  DCIS  SLNB uygulanabilecekse  SN + ( cT1/2 cN*0; < 3 SN +, MKC + tanjansiyel ışınlama, yeterli sistemik tedavi)  SN + (mikroskopik tutulum varsa)  SN (i+)  SN + mastektomi (göğüs duvarına ışın almamışsa)  SN + mastektomi (göğüs duvarına ışın almışsa)  EğerT1, T2 and 1-2 poz. SLN 2b B - - 1b A - - 1a B +/- 1b A - 2b B - - 1b B + 5 D +/- Oxford / AGO LoE / GR  Yaşam süresini arttırıcı etki 3 D -  Evrelemede yardımcı 3 A ++  Bölgesel hastalık kontrolü yardımı 2a A +/-
 15. 15. Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi  Tümör mutlaka cerrahi öncesi işaretlenmelidir  Microskopik olarak temiz cerrahi sınır şarttır  Eğer sınırda tümör varsa yeniden cerrahi yapılmalıdır 5 D ++ 5 D ++ 3b C + Oxford / AGO LoE / GR
 16. 16. Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi  Günümüz meme cerrahisinin en tartışmalı konusudur.  Kemoterapi öncesi klinik-radyolojik ve patolojik olarak tutulum bulunan ancak NAKT ile radyolojik yanıt alınmış enflamatuar meme kanseri dışı olgularda uygulanabilir.  NAKT sonrası SLNB yapılırken asla tek başına metilen mavisi kullanılamaz. Sentimag-SPIO veya Radyonüklid+İzosülfan kullanılmalıdır.
 17. 17. Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi  NAKT sonrası SLNB’de tercihen en az 3 adet lenf nodu çıkarılmaya çalışılır. Bunlarda metastaz var ise koltuk altı lenf bezleri için disseksiyon ameliyatı uygulanır.  Ancak günümüz uygulamasında, NAKT sonrası SLNB yapılması zorunluluk değildir. Daha önceden pozitif olduğu bilinen lenf bezlerinin doğrudan koltuk altı disseksiyonu uygulanması da günümüz pratiğine uygundur.
 18. 18. Kanser Cerrahisi Sonrası Tedavi Oxford / AGO LoE / GR 1b A ++ 1b A ++  Cerrahi sonrası tedavi uygun olan en kısa sürede başlanmalıdır  Kemoterapi uygun olan en kısa sürede ışın tedavisinden önce başlanmalıdır Kemoterapi yoksa:  Işın tedavisi cerahiden 6-8 hafta sonra  Hormon tedavisi cerrahiden sonra en uygun kısa sürede  TamoksifenIşıntedavisiilebirlikteverilebilir  Aromataz inhibitörleri Işınla birlikte verilebilir 2b B ++ 5 3b 3b D C C ++ + +

×