OLGULAR EġLĠĞĠNDE MEME DCIS‟DA      RADYOTERAPĠ    Dr. Meltem Nalça Andrieu  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
1. OLGU• 56 yaĢında, erkek hasta• Sağ memede ĢiĢlik• Sağ basit mastektomi• ~1.5 cm. çaplı• Intermediate grade DCIS (kribri...
ERKEK HASTA ??• Erkeklerde DCIS tüm meme tümörlerinin %0.5-0.7‟si             erkek meme kanserlerinin %5‟i• M...
MASTEKTOMĠ SONRASI RT• DCIS için postmastektomi RT konusunda randomize çalıĢma yok• Sadece mastektomi ile sonuçlar çok iyi...
Rashtian A, Iganej S, Liu I, et al. Close or Positive margins aftermastectomy for DCIS: pattern of relapse and potential i...
MASTEKTOMĠ SONRASI RT• Yakın veya (+) cerrahi sınırda  Reeksizyon yapılmalı• Yakın veya (+) cerrahi sınır +  grad ve/ve...
1. OLGU• 56 yaĢında, erkek hasta• Sağ memede ĢiĢlik• Sağ basit mastektomi• ~1.5 cm. çaplı• Intermediate grade DCIS (kribri...
KADIN HASTA + MKC OLSAYDI ??• Mastektomi vs MKC + RT karĢılaĢtıran randomize çalıĢma yok• Eski çalıĢmalarla karĢılaĢtırılı...
Meta-analysis examining adjuvant radiotherapy in DCISfor patients with breast cancer:ipsilateral DCIS breast cancer recurr...
Meta-analysis examining adjuvant radiotherapy in DCISfor patients with breast cancer:ipsilateral invasive breast cancer re...
EBCTCG Overview
EBCTCG Overview
EBCTCG Overview• RT prognostik faktörlerle değiĢmeden tüm hastalarda anlamlı derecede yararlı• 50 yaĢ üzerindeki hastalar...
ANCAK, bu randomize çalışmalarda• Tümör boyutu, cerrahi sınır durumu ve genel olarak patolojik  değerlendirmeler ile ilg...
YAġ ETKĠSĠHolmberg, JCO 2008Çok merkezli randomize çalıĢma, 1067 hasta (Ġsveç)Ortalama 8 yıllık izlem     postop. izl...
Holmberg, JCO 2008
Düşük risk grubundasubgrup analizitümör boyutu ‹ 10mm, unifokal, tam eksizyonsadece izlem ile 4 yılda%10‟un üzeride LN RT...
RT EKLENMEYECEKDÜġÜK RĠSK GRUBU VAR MI?
RTOG 9804DüĢük ve orta risk grubundaizlem vs Tmx vs Tmx+RTRisk faktörleri için ayrı ayrı tabakalandırma var:<50 yaĢ vs ≥50...
GELECEK ÇALIġMALAR ĠÇĠN ÖNERĠLER• Tanıda doğruluk ve kesinlik• DCIS sınıflamasında ve gradlamasında iyileĢtirme• Tümör biy...
Elde edilen çok iyi sonuçlardan ödün vermedendaha az tedavi girişiminde bulunmak içindoğru risk sınıflaması yöntemleri ger...
RT TEKNĠĞĠ VE DOZU ??Tedavi Volümü•  Bütün çalıĢmalarda tüm meme ıĢınlaması (WBRT)•  Periferik lenf nodu ıĢınlaması gere...
RT TEKNĠĞĠ VE DOZU ??Tedavi Dozu ve Ek Doz•  Konvansiyonel doz   46-50 Gy/23-25 fr•  Akselere hipofraksiyone meme RT ...
RT TEKNĠĞĠ VE DOZU ??RT Planlama ve Uygulama Şekli• Hedef volümde homojen ve yeterli doz sağlamak ve özellikle kardiovask...
2. OLGU• 38 yaĢında kadın hasta• Memede sert ağrılı kitle, papilla retrakte, dağınık kalsifikasyonlar• 2 adet 25x15 mm ve ...
MASTEKTOMĠ SONRASI RT• Yakın veya (+) cerrahi sınırda  Reeksizyon yapılmalı• Yakın veya (+) cerrahi sınır +  grad ve/ve...
Adj RT ???Biopsi  inv. Ca  RT (+)
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
duktal karsinoma insitu radyoterapi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

duktal karsinoma insitu radyoterapi

1,669 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

duktal karsinoma insitu radyoterapi

 1. 1. OLGULAR EġLĠĞĠNDE MEME DCIS‟DA RADYOTERAPĠ Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD
 2. 2. 1. OLGU• 56 yaĢında, erkek hasta• Sağ memede ĢiĢlik• Sağ basit mastektomi• ~1.5 cm. çaplı• Intermediate grade DCIS (kribriform tip)• DCIS derin cerrahi sınıra 0.25 cm, anterior cerrahi sınıra 0.5 cm den yakın• ER %90(+), PR%70(+) ve cerb-B2(+)
 3. 3. ERKEK HASTA ??• Erkeklerde DCIS tüm meme tümörlerinin %0.5-0.7‟si erkek meme kanserlerinin %5‟i• Memede kitle ± meme baĢı akıntısı ± jinekomasti• Çok nadir kanıta dayalı tedavi standartı yok• Cutuli ve ark. (EJC 1997) 31 hastada 25 MRM, 6 lumpektomi + RT 4 LN (3‟ü lump.) , bir tanesi met. ile ex• Önerilen tedavi Mastektomi (meme baĢı ile birlikte) Aksiller diseksiyon ve adjuvan RT önerilmiyor• Komedo tip, grad, boyut 2.5 cm, eĢz. invazyon varsa AD (tercihen mastektomi öncesi SLNB)• Prognoz iyi
 4. 4. MASTEKTOMĠ SONRASI RT• DCIS için postmastektomi RT konusunda randomize çalıĢma yok• Sadece mastektomi ile sonuçlar çok iyi (LN %1-11), sağkalım %100• Cerrahi tekniği önemli• Komedo tip, grad ve genç yaĢ için mastektomi sonrası LN riskini detaylı inceleyen çalıĢma yok• En sık LN cerrahi sınır (+) veya yakın olgularda, ancak %10
 5. 5. Rashtian A, Iganej S, Liu I, et al. Close or Positive margins aftermastectomy for DCIS: pattern of relapse and potential indicationsfor radiotherapy. IJROBP 2008;72:1016–1020. Hasta sayısı Mastektomi 574 cs ‹ 10 mm 84 (RT yapılan 4 hasta çıkarılmıĢ) cs ≤ 2 mm 31 cs = 2- 10 mm 49 grad 47 komedonekroz 45 multifokal 30 ‹ 60 yaĢ 51SONUÇ Medyan izlem 61 ay, LN %7.5 (6 hasta) cs ≤ 2 mm 5 hasta cs = 2- 10 mm 1 hasta grad ve/veya komedonekroz 5 hasta ‹ 60 yaĢ 6 hasta
 6. 6. MASTEKTOMĠ SONRASI RT• Yakın veya (+) cerrahi sınırda Reeksizyon yapılmalı• Yakın veya (+) cerrahi sınır + grad ve/veya komedonekroz + ‹ 60 yaĢ + büyük tümör Adj. RT‟den yarar sağlayabilir
 7. 7. 1. OLGU• 56 yaĢında, erkek hasta• Sağ memede ĢiĢlik• Sağ basit mastektomi• ~1.5 cm. çaplı• Intermediate grade DCIS (kribriform tip)• DCIS derin cerrahi sınıra 0.25 cm, anterior cerrahi sınıra 0.5 cm den yakın• ER %90(+), PR%70(+) ve cerb-B2(+)
 8. 8. KADIN HASTA + MKC OLSAYDI ??• Mastektomi vs MKC + RT karĢılaĢtıran randomize çalıĢma yok• Eski çalıĢmalarla karĢılaĢtırılınca sonuçlar benzer (LN %1-12)• MKC vs MKC + RT karĢılaĢtıran 4 randomize çalıĢma var : Hasta gruplarının tümünde RT ile lokal nükste anlamlı var, sağkalım da anlamlı fark yok
 9. 9. Meta-analysis examining adjuvant radiotherapy in DCISfor patients with breast cancer:ipsilateral DCIS breast cancer recurrence. Viani, Radiation Oncology 2007
 10. 10. Meta-analysis examining adjuvant radiotherapy in DCISfor patients with breast cancer:ipsilateral invasive breast cancer recurrence Viani, Radiation Oncology 2007
 11. 11. EBCTCG Overview
 12. 12. EBCTCG Overview
 13. 13. EBCTCG Overview• RT prognostik faktörlerle değiĢmeden tüm hastalarda anlamlı derecede yararlı• 50 yaĢ üzerindeki hastalarda daha etkili• Gençlerdeki etki azlığının grad ile ilgisi yok• Cerrahi sınır (-), küçük ve gradlı 291 hastalık seçilmiĢ düĢük risk grubunda bile RT ile 10 yıllık kazanç %18
 14. 14. ANCAK, bu randomize çalışmalarda• Tümör boyutu, cerrahi sınır durumu ve genel olarak patolojik değerlendirmeler ile ilgili sorunlar var• Hastaların çoğu tamoksifen almamıĢ• Prognostik faktörler ile stratifikasyon yapılmamıĢ ve göreceli etkilerini sorgulamakta yetersiz• risk grubunda randomizasyon yapılmamıĢ• Sonradan değerlendirilen düĢük risk grubunun kriterleri belirgin ve güncel değil
 15. 15. YAġ ETKĠSĠHolmberg, JCO 2008Çok merkezli randomize çalıĢma, 1067 hasta (Ġsveç)Ortalama 8 yıllık izlem postop. izlem (533) vs postop. RT (534)LN 141 6410 yıda risk azalması %16Subgrup analizi 50 yaĢ altında RT etkisi daha az ve bu etki diğer prognostik faktörlerden bağımsız. Genç yaĢ LN için risk faktörü, RT‟ye yanıtsızlık nedeni ile risk GeliĢmiĢ ülkelerde yaĢam süresi 70+16 yıl. Ġleri yaĢta RT daha etkili RT‟yi elimine etmek mantıklı değil
 16. 16. Holmberg, JCO 2008
 17. 17. Düşük risk grubundasubgrup analizitümör boyutu ‹ 10mm, unifokal, tam eksizyonsadece izlem ile 4 yılda%10‟un üzeride LN RT‟nin koruyucu etkisi var Holmberg, JCO 2008
 18. 18. RT EKLENMEYECEKDÜġÜK RĠSK GRUBU VAR MI?
 19. 19. RTOG 9804DüĢük ve orta risk grubundaizlem vs Tmx vs Tmx+RTRisk faktörleri için ayrı ayrı tabakalandırma var:<50 yaĢ vs ≥50 yaĢ,cs (-) vs 3-9 mm vs ≥10 mm,tm ≤1 cm vs >1cm vs ≤2.5 cm, grad vs orta grad , Tmx (+) vs (-)Yetersiz hasta sayısı nedeniyle erken kapatıldı
 20. 20. GELECEK ÇALIġMALAR ĠÇĠN ÖNERĠLER• Tanıda doğruluk ve kesinlik• DCIS sınıflamasında ve gradlamasında iyileĢtirme• Tümör biyolojisi ve klinik sonuçlar arası iliĢkiyi anlamak için moleküler, radyolojik ve patolojik özellikler odaklı çalıĢmalar• Klinik, patolojik ve moleküler faktörlerin daha iyi risk sınıflaması için araĢtırılıp onaylanması• Prognostik modellerin kullanım kolaylığı, prediktif özelliği, çoğaltılıp genelleĢtirilebilmesi• Patolojik preperatları hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde standartizasyon
 21. 21. Elde edilen çok iyi sonuçlardan ödün vermedendaha az tedavi girişiminde bulunmak içindoğru risk sınıflaması yöntemleri gereklidir
 22. 22. RT TEKNĠĞĠ VE DOZU ??Tedavi Volümü• Bütün çalıĢmalarda tüm meme ıĢınlaması (WBRT)• Periferik lenf nodu ıĢınlaması gereksiz• Parsiyel meme ıĢınlaması (PBI) standart değil, çalıĢma içerisinde uygulanabilir (uzun süreli faz III veriler eksik)• NSABP-B-39, RTOG-0413, SWOG-NSABP-B-39, NCT00103181; RAPID ; APBI (GEC-ESTRO) Meme DCIS ve T1-2 kanserde faz III randomize adj WBRT vs PBI Uzun dönem sonuçları bekleniyor• ASTRO konsensusu meme DCIS „da APBI için “dikkatli olunması”• GEC-ESTRO kılavuzu meme DCIS „da APBI “orta risk grubu”
 23. 23. RT TEKNĠĞĠ VE DOZU ??Tedavi Dozu ve Ek Doz• Konvansiyonel doz 46-50 Gy/23-25 fr• Akselere hipofraksiyone meme RT (aWBRT) 39-43Gy/13-16 fr• ASTRO konsensusu aWBRT için yeterli kanıt yok Ancak uzun dönem kozmetik sonuçların invaziv hastalıktan farklı olmayacağı beklenebilir• Ek doz ile ilgili kanıt yok• RTOG-1005, RTOG-1005, NCT01349322 Erken evre meme kanserinde faz III randomize aWBRT+eĢzamanlı ek doz vs ardıĢık ek doz çalıĢmasının sonuçları bekleniyor
 24. 24. RT TEKNĠĞĠ VE DOZU ??RT Planlama ve Uygulama Şekli• Hedef volümde homojen ve yeterli doz sağlamak ve özellikle kardiovasküler ve pulmoner toksisiteyi azaltmak açısından 2-B RT 3-B RT YART IGRT Proton tedavisi• YART ile karĢı meme dozu ve entegral doz (Field-in-field hariç)• Proton tedavisinin uygulanabilirliği• Her hastaya göre kiĢiselleĢtirilmiĢ tedavi seçimi
 25. 25. 2. OLGU• 38 yaĢında kadın hasta• Memede sert ağrılı kitle, papilla retrakte, dağınık kalsifikasyonlar• 2 adet 25x15 mm ve 15x7.5 mm lezyon• Trucut biopside grad komedo DCIS ve invaziv ca• Cilt koruyucu mastektomi + AD + rekons.• Patoloji grad komedo DCIS meme baĢında DCIS cs (-), aksilla 0/22• ER (-), PR (-), Cerb-B2 (-)
 26. 26. MASTEKTOMĠ SONRASI RT• Yakın veya (+) cerrahi sınırda Reeksizyon yapılmalı• Yakın veya (+) cerrahi sınır + grad ve/veya komedonekroz + ‹ 60 yaĢ + büyük tümör Adj. RT‟den yarar sağlayabilir
 27. 27. Adj RT ???Biopsi inv. Ca RT (+)

×