karaciğer organ nakli liver transplantasyon portal hipertansiyon karaciğer tümörü karaciğer nakli splenomegali itp portal hypertension kanser meme kanseri meme rezeksiyon mamography breast liver transplantation laparoskopik splenektomi sickle cell dalak hipersplenizm splenektomi siroz karaciğer rezeksiyonu liver tumor cerrahi tedavi tümör kendi kendine meme muayenesi mammografi hemoroid kist hidatik cerrahi organ vericisi hcc hepatosellüler kanser transplantation organ bağışı tarama hemorrhoids longo dikişsiz hemoroid stapler hemoroidektomi stapler hemorrhoidopeksi ağrısız hemoroidler nash hepatitis altaca splenectomy splenomegaly breast cancer cirrhosis aksesuar dalak dalak kist hidatik splenozis malarya dalak absesi enfeksiyöz mononükleoz talassemi sıtma hemolitik anemi spleen dalak büyümesi ascite hepatik ven trombozu varis esophageal bleeding hepatik ensefalopati assit portal ven trombozu özefagus varis kanaması hepatic encephalopathy portal rektum kanseri kolon kanseri nöroendokrin karaciğer metastaz nonkolorektal cholangiocarcinoma kolorektal kanser metastaz kolanjiokanser hepatocellular carcinoma kolonoskopi dışkıda gizli kan rektum kolon muayane memede kitle hemodiyaliz av fistül diyaliz kronik böbrek yetmezliği basur fistül anal fissür makatta çatlak fissür ganz swan pulmoner arter kateteri amib karaciğer absesi abse organ donor transplant kist hidatik giant hemangioma dev hemanjiom hemanjiom sarılık tıkanma sarılığı cerrahide profilaksi cerrahi enfeksiyon antibiyotik profilaksisi antibiyotik arter kateterizasyonu radial arter ulnar arter allen testi infekte nekroz nekrotizan pankreatit akut pankreatit pankreatit donör kadavra beyin ölümü klatskin kolanjiokarsinoma cerrahi dikiş dikiş ameliyat surgical suture yanık yüzdesi yanık derinliği burns yanık yanık tedavisi kolesistektomi kolesistostomi akut kolesistit kolesistit böbrek nakli
See more