Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Neoadjuvan Kemoterapi

828 views

Published on

Meme Okulu eğitimleri için hazırlanmış olan sunumdur.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5. Neoadjuvan Kemoterapi

  1. 1. Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast CancerDiagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer Neoadjuvan (Primer) Sistemik Tedavi Ameliyat Öncesi Kemoterapi Uygulamaları
  2. 2.  Neoadjuvan ve adjuvan tedavide ömür beklentisi aynı  Patoloji tam yanıt bazı alt gruplarda ömür beklentisi üzerine olumlu etkili  Başta ameliyat edilemeyebilecek olguları ameliyatlık hale getirebilir  Meme Koruyucu Cerrahiyi sağlayabilir  İlaç etkileri gözlenerek tedavinin kişiselleştirilmesini sağlayabilir 1a A 1b A 1b 1b A A ++ ++ 1b B + Oxford / AGO LoE / GR Neoadjuvan Sistemik Kemoterapinin Klinik Faydaları
  3. 3. Neoadjuvan Sistemik Kemotherapi Kimlere Uygulanabilir?  Eğer ameliyat sonrası kemoterapi yine aynı plan ile verilecekse 1b A + Oxford / AGO LoE / GR  Enflamatuar meme kanseri 2b B ++  Ameliyat edilemeyecek Meme Kanseri 1c A ++  Tedavi öncesi büyük ve memenin alınmasını gerektiren ancak tümör küçülürse meme koruyucu yapılabilecek olgular 1b B +
  4. 4. Neoadjuvan Sistemik Kemoterapi Cevabın Tahmin Edilmesi I Faktör CTS LoEOx2001 GR AGO Gençyaş B 1a A + T1 / T2 tümör B 1a A ++ Negatif ER and PgR durumu B 1a A ++ Üçlü negatif meme kanseri B 1a A ++ (triple negatif) Positif HER2 B 1a A ++ Non-lobular tümör tipi B 1a A + Erken Klinik Yanıt B 1b A +
  5. 5. ©  Meme Ultrasonografisi  Elle Muayene  Mamografi  MRI Neoadjuvan Sistemik Kemoterapide Tedaviye Yanıtın İzlenmesi için Yöntemler Oxford / AGO LoE / GR 2b B ++ 2b B ++ 2b B ++ 2b B + 2b B +/- 5 D ++  PET(-CT)  Tümör Alanının Kliplenmesi
  6. 6. Local/Regional Procedure after Neoadjuvant Therapy  Eski Tümör Yatağı İşaretlenir  Cerrahi  Mikroscopik temiz cerrahi sınır 5 D ++ 2b C ++ 5 D ++  Eğer cerrahi sınırda tümör hücresi varsa yeniden cerrahi 3b C + Oxford / AGO LoE / GR
  7. 7. Neoadjuvan Sistemik Tedavide Memenin Tamamının Alınmasını Gerektiren Haller  Birden fazla ameliyata rağmen c.sınır +  Radyoterapi uygulanamayacaksa  In case of clinical complete response  Enflamatuar meme kanseri 3b C ++ 5 D ++ 2b C + Oxford / AGO LoE / GR  Multisentrik lezyonlar 2b C +/-  cT4a-c meme kanseri 2b B +/-
  8. 8. Neoadjuvan Sistemik Tedavide Ameliyat ve Işın Tedavisi Ne zaman?  Cerrahi  Lökosit sayımı normale geldiğinde (son kemotreapiden 2-4 hafta sonra) Oxford / AGO LoE / GR 4 C ++  Işın Tedavisi Meme Koruyucu Cerrahiden 2-3 hafta sonra 2b B ++

×