Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. Kanser Potansiyeli Belirsiz Olgularda Yaklaşım

1,296 views

Published on

Meme Okulu kurucularından Dr. Levent Çelik tarafından hazırlanmıştır.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. Kanser Potansiyeli Belirsiz Olgularda Yaklaşım

 1. 1. Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer Tetkik Sonucunda ADH, LIN, FEA, Papilloma, Radyal Skar Yazıyorsa Ne Yapmak Gerekir?
 2. 2. Kalın iğne biyopsi patoloji sınıflaması B – Sınıflama* B1 = yetersiz / normal doku B2 = benign iyi huylu B3 = kanser potansiyeli belirsiz lezyon B4 = kanser şüpheli lezyon B5 = malign B5a = invaziv olmayan B5b = invaziv B5c = in-situ/invazyon bulunamamış B5d = non epithelial, metastatik * National Coordinating Group for Breast Screening Pathology (NHSBSP), E.C. Working Group on Breast Screening Pathology, S3-Leitlinien
 3. 3. B3-Lezyonlar  DCIS veya invaziv kanser ile ilişkili olanlar : • Atipik duktal hiperplazi (ADH) • Lobular Neoplazi (ALH, LCIS) • Flat epitelyal atipi (FEA)  Örnekleme Hatası Riski Taşıyan Non-homojen Lezyonlar: • Filloid tumor, selüler fibroadenom • Atipik papillom • Radyal skar, kompleks sklerozan lezyon
 4. 4. B3 Lezyonların Kanser Potansiyelleri B3-Lesions: ~PPV  Atipik duktal hiperplazi (ADH)  Lobular Intraepitelyal Neoplazi (LN/LIN)  Flat epitelyal atipi (FEA)  Radyal Skar  Kompleks Sklerozan Lezyon  Atipisiz Papilloma  Selüler fibroepitelyal tümör / filloid tümör 40-50% 0-20% 15% 3% 3% 0% ?
 5. 5. Biyopsi Sonrası Nasıl Yönetilecek?  Multidisipliner toplantı: Patoloji sonucu ile Radyoloji Uyuşuyor mu?  evet: patoloji sonucuna göre hareket et 3a C ++  hayır: ameliyat 3a C ++ Oxford / AGO LoE / GR
 6. 6.  Eşanlamlıları: Atipik intraduktal epitelyal proliferasyon (AIDEP), atipik epithelyal proliferasyon-duktal tip  Tanım: Atipik intraduktal proliferasyonların 2 mm’nin altında olması halidir, eğer 2 mm’nin üzeri ise düşük gradeli DCIS olarak tanımlanır. Kısaca ADH, düşük grade’li DCIS’in bir önceki aşamasıdır.  Indikatör/Prekürsör lezyon: Aynı veya karşı memede kanser riski: RR 3 - 5 kat artar x 3 - 5 yıl içinde. Atipik Duktal Hiperplazi (ADH)
 7. 7. ADH Tanısı Konulduktan Sonra Strateji ADH kalın iğne/vakum biyopside saptanır:  Ameliyat önerilir  Ancak ameliyata 2 halde gerek olmayabilir : 3a C ++ a) Küçük lezyon (vakum biyopsi ≤ 2 TDLU* ) ve b) Radyoloji olarak sahanın tamamen yokolması 5a C + ADH cerrahi sonrası sınırda devam ediyorsa:  invaziv veya intraduktal karsinom’a eşlik ediyorsa yeniden cerrahiye gerek yok, çünkü zaten ışın tedavisi alacak 3a C ++ Oxford / AGO LoE / GR * Terminal duktal-lobüler ünite
 8. 8. Atipik Hiperplazi (ADH, ALH) Meme Kanseri Riski Artış Katsayıları Meme Kanseri Rölatif Risk Artışları* *AC Degnim et al. J Clin Oncol 2007; 25: 2671-2677  Odak Sayısı: 1 RR = 2,33 kat artar 2 > 3 RR = 5,26 RR = 7,97  Mikrokalsifikasyon varsa: Var Yok RR = 3,21 RR = 4,21  Tip duktal lobüler ikisi RR = 3,83 RR = 3,67 RR = 7,10  Yaş < 45 45 – 55 > 55 RR = 6,76 RR = 5,10 RR = 2,67
 9. 9.  Atipik lobular hiperplazi, lobular karsinoma in situ, LCIS/CLIS  Pleomorfik LIN ve LIN → B5a olarak sınıflanır (yani invaziv olmayan tip)  Indikatör/Prekürsör lezyon: Aynı veya karşı memede kanser riski: 7 kat 10 yılda Lobular Intraepitelyal Neoplazi (LIN)
 10. 10. Lobülar Neoplazi Çeşitleri Klasik LIN Komedo Nekrozlu LIN Florid LIN Pleomorfik LIN
 11. 11. LIN tanısı konulduktan sonra strateji  LIN kalın iğne/ vakum biyopside saptanınca:  Ameliyat (pleomorfik LIN, florid LIN, or LIN with komedo tip nekrozlu veya patoloji-radyoloji uyumsuzluğu varsa) 2b C ++  Meme Koruyucu Kanser Cerrahisinde CS LIN varsa Oxford / AGO LoE / GR  Cerrahiye gerek yoktur 3a C ++ Ancak: a) Pleomorfik LIN, florid LIN, nekrozlu LIN varsa b) Radyolojik bulgular devam ediyorsa Yeniden cerrahi yapılmalıdır 5 D ++
 12. 12. Flat Epitelyal Atipi (FEA)  Eşanlamlıları : Atipili Kolumnar hücre hiperplazisi/metaplazisi, Duktal Intraepitelyal Neoplazi Grade 1A (DIN1A)  Ayırıcı Tanı: ADH Invaziv Kanser
 13. 13. FEA Tanısı Konulduktan Sonra Strateji  FEA kalın iğne/vakum biyopside varsa:  Ameliyat  Ameliyatın yapılmayabileceği haller: 3b C + Küçük lezyon (≤ 2 TDLU* vakum biyopside) Ve radyolojik tam temizlik yapılmışsa 5 C +  FEA cerrahi sınırda varsa:  Kalsifikasyonlar tam temizlenmişse yeniden cerrahiye gerek yok 3b C ++ Oxford / AGO LoE / GR * Terminal duktal-lobüler ünite
 14. 14. Papillom  Tanım: Santral papillom, geniş duktus papillomu, majör duktus papillomu, intraduktal papillom, atipi intraduktal papillom (B3)  Indikatör lezyon:in-situ veya invaziv kanserle birlikte olabilir (%10, atipik papillom’da %20), artmış aynı tarafta kanser riski (atipili papillomlarda ayı tarafta kanser riski %4.6 ila %13 arasında artar)
 15. 15.  Kalın iğne veya vakumda atipisiz papillom: → ek cerrahi girişime gerek yoktur Santral Papillom Tanısı Alınca Strateji  Kalın iğne veya vakumda atipili papillom varsa:  ameliyat 3a C ++ Cerrahi sınırda atipili papillom varsa:  Henüz yeterli data mevcut değildir-konu tartışmalıdır Oxford / AGO LoE / GR 3a C ++ 3a C ++
 16. 16. Radyal Sklerozan Lezyon  İyi huylu bir lezyondur.  Tanım: - radyal skar - kompleks sklerozan lezyon (> 1 cm)  Benign epitelyal hiperplazide tespiti ek risk faktörüdür. Bu olgular radyoloji olarak özellikle atlanan bir husus var mı diye yeniden meme radyologu tarafından gözden geçirilmelidir.  Kalın iğne biyopsisinde tespiti halinde oluşturduğu risk nedeniyle (%8.3 kanser bulunması (79/948)*) ameliyat nedenidir. * Bianchi S et al. Breast. (2012) 21: 159–64.
 17. 17. Radyal Skar veya Kompleks Sklerozan Lezyon (KSL) tespiti sonrası strateji  Radyal skar / KSL kalın iğne/vakum biyopside :  Ameliyat  Eğer radyolog tarafından radyolojik olarak problemin tamamen temizlendiği gözlenirse ameliyat şart değildir 3b C + 5a C +  Radyal skar / KSL cerrahi sınırda tespit edilirse:  Cerrahiye gerek yoktur 3b C ++ Oxford / AGO LoE / GR
 18. 18. 50-69 Yaş Arası Kadınlarda B3-Lezyon varlığında Takip Oxford / AGO LoE / GR 5 C ++ FEA, atipisiz Papillom Tarama mamografisi LIN Mamografi (12 ayda 1) ADH  Mamografi (12 ayda 1) 3a C ++ 3a C ++  LIN ve ADH’lı kadınlar artmış meme kanseri riskleri ve taramada yoğunluk nedeniyle atlanabilmesi açısından bilgilendirilmelidir. 3a C ++
 19. 19. Meme Kanseri Açısından Yüksek Riskli Olgularda Takipte Hangi Mamografi Teknolojisi? Takipte bütün resmi rehberlerde önerilen altın standart mamografidir. Ancak son yılllarda Dijital olarak görüntü kalitesinin yüksekliği ve taramada diğer cihazlara göre %82 gibi yüksek bir oranda erken teşhis imkanı veren tomosentez teknolojisi bir tercih nedeni olabilir.
 20. 20. Yüksek Riskli Olguda İlaçla Koruma (LIN ve ADH tanılı kadınları içerir)  Aromataz inhibitörleri(Exemestan, Anastrozole) Postmenopozal kadınlarda 1b A +/- *Risk situation as defined in NSABP P1-trial (1,66% in 5 years) Oxford / AGO LoE / GR  Tamoksifen 35 yaşüstü kadında – DCIS ve Meme Kanseri riskini azaltmak için 1a A +  Ralokifen-Menopoz Sonrası Kadınlarda Sadece Meme Kanseri riskini azaltmada 1b A +/-*
 21. 21. B3 Lezyon saptanmış olguda ilaçla korunma/tedavi Kullanılacak ilaçların etki ve yan etkileri nedeniyle mutlaka her hasta bazında tek tek değerlendirilmeli ve medikal onkologun hazır bulunduğu multidisipliner konseyde konu karara bağlanmalıdır.

×