Alberdingk Thijm

890 views

Published on

Presentatie voor Ledenraadvergadering Alberdingk Thijm College in Hilversum op 29-10-2009

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mijn zoon/dochter beschikt over voldoende ict-vaardigheden Ict motiveert de leerlingen Het onderwijs loopt achter op ict gebied. Ik heb voldoende zicht op wat mijn kind leert op school Ik wil meer zicht Ik kan mijn zoon/dochter helpen als dat nodig is Doel avond: lezing over meerwaarde van ict voor onderwijs
 • In 2009 hebben we onze meerjarenmissie geformuleerd. Afgelopen periode hebben we deze opnieuw bezien in het licht van wat we ophaalden uit het veld, uit alle gesprekken. En hij staat nog. Ict is niet het doel, maar een middel, een onmisbaar middel, binnen het onderwijs van vandaag en een belangrijke bouwsteen voor het onderwijs van morgen.
 • De wereld globaliseert, alles staat met elkaar in verbinding Internationaal georienteerde kenniswerker is belangrijk in de regio, landelijk en voor onze positie in de wereld De Kennisinvesteringsagenda (KIA) is een langetermijnagenda en berust op de drie pijlers van de kennissamenleving; een zo goed mogelijk opgeleide beroepsbevolking, versterking en betere benutting van onze kennisbasis en versterking van het innovatief vermogen en ondernemerschap. Het gaat om het versterken van de hele kennisketen: van voorschoolse educatie en een leven lang leren tot excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatief ondernemerschap. Nederland ligt niet op koers met het realiseren van de Kennisinvesteringsagenda om in 2016 een toonaangevend kennisland te worden en hét land van talenten te zijn.
 • Kennis is niet langer gestolde kennis – grote gevolgen, kansen en gevaren
 • Sociale netwerken worden erg belangrijk
 • Long tail ruimte voor niches is maatwerk!
 • KIA - Kennisinvesteringsagenda Nederland in de wereld – ambitie van het innovatieplatform
 • Bron: Pisa – OECD programme for international student assessment
 • Nederland heeft een goede uitgangspositie; we hebben een strategische ligging, een goed opleidingsniveau, een goede wetenschapscultuur en een aantal sterke economische sleutelgebieden. Maar we verliezen terrein. Concurrerende landen, zoals de VS, Duitsland, Finland, Zweden en Canada investeren momenteel, in tijden van crisis, juist fors extra in onderwijs, onderzoek en innovatie & ondernemerschap. Om niet verder achterop te raken, zal ook Nederland in de versnelling moeten. Uit de Kennisbegroting 2009 blijkt dat sinds de ondertekening van de KIA in 2006 extra investeringen hebben plaatsgevonden, zowel publiek als privaat, maar dat het benodigde investeringsniveau voor het realiseren van de KIA niet wordt gehaald. De KIQ blijft in 2006 en 2007 ongeveer gelijk op 7,6% BBP. Ten opzichte van de uitgangspositie in de KIA (6,2% BBP o.b.v. cijfers 2001) is de KIQ wel gestegen. Hiermee blijkt Nederland echter niet dichter in de buurt te komen bij de koplopers van Europa. Binnen Europa zijn de Scandinavische landen Denemarken, Finland en Zweden absolute koplopers met waarden voor de KIQ ruim boven de 10%. Voor wat betreft het publieke deel van de KIQ laten de ramingen tot en met 2010 een lichte stijging zien. De KIA-ambitie, een stijging van 1,2% BBP, komt echter onvoldoende binnen bereik. De private investeringen in R&D in Nederland blijven fors achter bij de Lissabondoelstelling en vertonen in het geheel geen groei. Het investeringsniveau is de afgelopen jaren blijven steken rond de 1,0% BBP (1,03% BBP in 2007). De pessimistische prognoses voor 2009 en 2010 – als gevolg van de economische recessie – zullen naar verwachting hun weerslag vinden op het investeringsniveau van de private sector. Aanbeveling 2 Zet in op talentontwikkeling over de volle breedte Het belangrijkste kapitaal van de Nederlandse kennissamenleving is het talent van de mensen die er leven. Van jong tot oud, van vakmensen tot excellente onderzoekers en van zorgverleners tot innovatieve ondernemers. En last but not least het talent van de mensen die andere mensen helpen hun talent te ontwikkelen: de docenten. Investeer nu ambitieus in onderwijs; van voorschoolse educatie tot een Leven Lang Leren. Een kwaliteitsslag over de volle breedte van het onderwijs is noodzakelijk. Dit vereist niet alleen meer geld, maar ook een hoger ambitieniveau bij alle betrokkenen. Professionalisering van de docent is het laatste jaar hoog op de politieke agenda gekomen en er zijn extra investeringen aangekondigd voor de lerarensalarissen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Professionalisering en kwaliteitsverbetering vereisen meer dan een betere beloning. Er moeten ruimere mogelijkheden en meer prikkels komen voor bijscholing van docenten. Een Leven Lang Leren moet ook, of beter gezegd juist, voor docenten gaan gelden. Een groep die met voorrang gestimuleerd moet worden om zich bij- of om te scholen zijn de mensen die nu als gevolg van de economische recessie door ontslag of werktijdverkorting (gedeeltelijk) werkloos worden. Bijscholing moet een voorwaarde zijn voor werktijdverkorting. De bestaande opleidings- en ontwikkelingsfondsen zouden daarvoor op korte termijn maximaal moeten worden vrijgespeeld, zodat mensen zo snel mogelijk weer hun toegang vinden tot de arbeidsmarkt en langdurige werkloosheid wordt voorkomen. In het algemeen moeten we met elkaar vaststellen dat we in Nederland niet verder lijken te komen met het invoeren van een Leven Lang Leren. Terwijl iedereen doordrongen is van de urgentie. Hoog tijd voor een doorbraak!
 • Everyone is, or soon will be, connected to everyone else, and all available information, through instantaneous, multi-way communication. This is ubiquitous connectivity. They will therefore have the experience of being immediately proximate to everyone else and to all available information. This is pervasive proximity… It is a world of entangled, complex processes, not content. It is a world in which the greatest skill is that of making sense and discovering emergent meaning among contexts that are continually in flux. It is a world in which truth, and therefore authority, is never static, never absolute, and not always true.
 • 1 betekenis van assen Horizontale as geeft aan hoeveelheid computertijd aan van laag naar hoog, verdeeld in vier groepen leerlingen van ieder 25% (zogenoemde kwartielen) Verticale as geeft testscore aan van leerlingen op wis en taal 2. Plaatje laat zien: a. bij gematigd gebruik van ict (tweede kwartiel en ook enigszins derde kwartiel) halen leerlingen hoogste score op taal en rekenen (dit is in lijn met bevindingen van theorie over blended learning, mixed media...ict in leerprocessen gebruiken in combinatie met andere hulpmiddelen) b. leerlingen met zeer intensief gebruik van ict presteren het zwakst op wis en taal. De groep leerlingen (vierde kwartiel) presteert minder dan leerlingen met weinig/ geen gebruik van ict. Motto: overdaad schaadt. Het vereist expertise van docent om ict in juiste omvang (en op juiste moment en in juiste combinatie) in te zetten. Bij onoordeel kundig gebruik van ict kunnen nadelige effecten optreden
 • In het onderzoek werken leerlingen gedurende 14 lesuren zelfstandig met een multimedia lessenserie. Via de computer wordt leerlingen uitleg geboden door middel van videofragmenten, afbeeldingen, schriftelijke en gesproken tekst. De spreekopdrachten (in tweetallen) worden door de leerlingen opgenomen, vervolgens naar de docent gestuurd en door de docent beoordeeld. De docent concentreert zich op begeleiding en evaluatie van het leerproces. De resultaten van deze groep zijn vergeleken met die van een controlegroep die op gebruikelijke / traditionele manier les heeft gehad.   Resultaten op voor- en nameting controlegroep -->  voormeting 47.74; nameting 50.09 exp groep      -->  voormeting 39.86; nameting  52.72   Conclusie: Leerlingen met multimedialessen boeken significant meer leerwinst dan leerlingen die op traditionele manier les hebben gehad.   Ook in context van lerarentekort is dit een belangwekkende bevinding....de bijdrage vanuit leraarsrol in combinatie met de multimedialessen bestaat uit feedback op de mondelinge taal. Deze taak kan door 'elke' leraar op afstand worden uitgevoerd..anywhere, anytime, anyplace...  
 • Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning Auteur: U.S. Department of Education Rapportagedatum: mei 2009 Een combinatie van onderwijs in de klas met online ondersteuning levert de beste resultaten.  Dit blijkt uit een samenvattende analyse naar de effecten van online leren op leerprestaties. De analyses gaan vooral over ervaringen die in de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs zijn opgedaan. Over basisonderwijs is nog niet veel bekend. Deze grootschalige studie is uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse ministerie van onderwijs. Als verklaring voor de meerwaarde van online leren noemen de onderzoekers de grotere variatie in onderwijsarrangementen die mogelijk zijn door gebruik van digitale leermaterialen en elektronische communicatie.  Door ict te verbinden met het bestaande onderwijs zijn lerenden langer gemotiveerd en bereid om meer tijd aan leren te besteden. Het resultaat is verminderde uitval en betere leerprestaties.
 • Randvoorwaarden van tweede orde: - Ontwikkelen van breed gedragen visie vereist leiderschap Duurzaam gebruik van ict realiseer je als leraar niet alleen: vereist samenwerking en ondersteuning Vier in Balans is een heuristisch kader: aanwijzingen die het onderwijs de gelegenheid geeft zelf oplossingen te vinden. Model maakt deel uit van toetsing en verfijning in verschillende onderzoeken
 • Laptoponderwijs is de beste vorm van onderwijs. De laptop leidt van af van het leren. Ict motiveert de leerlingen Het onderwijs loopt achter op ict gebied. Doel
 • Alberdingk Thijm

  1. 1. Ledenvergadering Alberdingk Thijm Frans Schouwenburg Waarom modern onderwijs Presentatie staat op: http://www.slideshare.net/allfrans/presentations
  2. 2. Inhoud
  3. 3. Kennisnet <ul><li>Missie 2009 - 2012: </li></ul><ul><li>Kennisnet ondersteunt en inspireert onderwijsinstellingen met onafhankelijke expertise en diensten bij het gebruik van ict. </li></ul>
  4. 4. Doelgroepen
  5. 5. Onderzoek: Mogelijkheden met bewezen meerwaarde blijven onbenut
  6. 6. Oefenvraag: De scheringa-collectie <ul><li>moet door de staat gekocht worden </li></ul><ul><li>moet los geveild worden </li></ul><ul><li>moet hoe dan ook bij elkaar blijven </li></ul><ul><li>is rotzooi </li></ul>
  7. 7. In kende Kennisnet al <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Vaag </li></ul>
  8. 8. Waarom ict in onderwijs?
  9. 12. Tv programmering verdwijnt, 24/7 komt eraan – kanalentijd! atc hilversum
  10. 13. Platforms laagdrempelig en onderling verbonden atc hilversum
  11. 14. atc hilversum
  12. 15. Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht
  13. 16. Uitstroom gediplomeerden voortgezet onderwijs Bron: Pisa – OECD programme for international student assessment atc hilversum
  14. 17. atc hilversum
  15. 18. atc hilversum
  16. 19. atc hilversum
  17. 20. atc hilversum
  18. 21. De urgentie om iets te veranderen is inderdaad groot <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  19. 22. atc hilversum
  20. 23. atc hilversum
  21. 24. Welke ambitie hebben nederlandse scholen?
  22. 25. Nederlanders schamen zich voor ambitie <ul><li>Waar </li></ul><ul><li>Onwaar </li></ul>
  23. 26. Onze scholen staan te ver af van een nationale ambitie <ul><li>Waar </li></ul><ul><li>Onwaar </li></ul>
  24. 27. Want straks wacht het echte werk <ul><li>Later, via hun netwerken </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verkrijgen ze opdrachten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>vinden en plaatsen ze vacatures </li></ul><ul><li>delen ze kennis </li></ul><ul><li>doen ze samen aan scholing </li></ul><ul><li>maken afspraken </li></ul><ul><li>tekenen ze in op aanbestedingen </li></ul><ul><li>vormen ze maatschapjes </li></ul><ul><li>en vinden ze hun vrienden </li></ul>
  25. 28. Iedereen verbonden met iedereen Iedereen toegang tot alle informatie
  26. 29. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actualiteit </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul><ul><li>‘ Just in time’ </li></ul>
  27. 30. Met ict is het beter mogelijk aan deze wensen te voldoen! <ul><li>Maar waar begin ik? </li></ul>atc hilversum
  28. 31. Veranderen Startpunten verandering Professio- nalisering: Dro ecdl Content- Ontwikkeling: Digilessen vo OVC Digischool etc Techniek: ELO Digibord Laptop- klas Concept: Netwerkschool Unic Amadeus DNS Impuls etc atc hilversum
  29. 32. Een aantal voorbeelden van ICT-rijke scholen… <ul><li>1. </li></ul><ul><li>Alberdingk Thijm College </li></ul><ul><li>Hilversum </li></ul>
  30. 33. Alberdingk Thijm College over ICT…. <ul><li>Waarom laptops op school? </li></ul><ul><li>De leerling kan, zowel op school als thuis, veel meer gebruik maken van levende/actuele informatie. </li></ul><ul><li>De leerling kan vaardigheden -interactief- veel effectiever en prettiger aanleren met beeld en geluid. </li></ul><ul><li>De school biedt door docenten zelf ontwikkelde lessen bestaande uit sites, films, opdrachten en toetsen). </li></ul><ul><li>Het ATC particieert in het project ITS Academy, waarbij docenten in samenwerking met collega’s uit HO en WO nieuw en vooruitstrevend digitaal lesmateriaal ontwikkelen. </li></ul>
  31. 34. Een aantal voorbeelden van ICT-rijke scholen… <ul><li>2. </li></ul><ul><li>De Nieuwste School </li></ul><ul><li>Tilburg </li></ul>
  32. 35. De Nieuwste School, Tilburg over ICT….. <ul><li>Geen klaslokalen: iedereen heeft een eigen werkplek en je kunt overal in het gebouw met de computer aan de slag. </li></ul><ul><li>ICT, om het leren aangenamer, sneller en breder te maken. </li></ul><ul><li>Maar je kunt ook informatie verzamelen via internet, chatten over leerstof met medeleerlingen of digitaal lesmateriaal bekijken. </li></ul><ul><li>En je kunt via intranet communiceren met de mentoren, tutoren en experts. </li></ul>
  33. 36. De nieuwste school is geïntegreerd in zijn omgeving...
  34. 37. Een aantal voorbeelden van ICT-rijke scholen… <ul><li>3. </li></ul><ul><li>Zuyderzee College </li></ul><ul><li>Emmeloord </li></ul>
  35. 38. Zuyderzee College, Emmeloord <ul><li>Visie op ict </li></ul><ul><li>Het Zuyderzee College ziet ict als een van de middelen voor het bereiken van twee doelstellingen: </li></ul><ul><li>1. Maatwerk: het ‘aansluiten op verschillen tussen leerlingen’. Met de digitale leeromgeving kunnen leerlingen de leerstof in hun eigen tempo tot zich nemen. Ict mogelijkheden om te differentiëren op niveau, interesse en leerstijl. </li></ul><ul><li>2 Betekenisvol leren. Het bieden van een “rijkere leeromgeving” </li></ul>
  36. 39. Zuyderzee College, Emmeloord
  37. 40. Ik vind dat de laptop veel voordelen heeft <ul><li>Volledig mee eens </li></ul><ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Neutraal </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul><ul><li>Volledig mee oneens </li></ul>
  38. 41. Mijn kind beschikt over voldoende ict-vaardigheden <ul><li>Volledig mee eens </li></ul><ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Neutraal </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul><ul><li>Volledig mee oneens </li></ul>
  39. 42. Ik heb voldoende zicht op wat mijn kind leert op school <ul><li>Volledig mee eens </li></ul><ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Neutraal </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul><ul><li>Volledig mee oneens </li></ul>
  40. 43. Als het nodig is kan ik mijn kind helpen met school <ul><li>Volledig mee eens </li></ul><ul><li>Mee eens </li></ul><ul><li>Neutraal </li></ul><ul><li>Mee oneens </li></ul><ul><li>Volledig mee oneens </li></ul>
  41. 44. Ik heb wel eens meegekeken naar het schoolmateriaal op de laptop <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  42. 45. In alle gevallen: Groot belang bij veel en deugdelijk lesmateriaal atc hilversum
  43. 46. Rooster Klassikaal Jaarplanning Lerarentekort 1040 uur Doubleren Rijke leeromgeving Actuele bronnen Arrangementen Leerpleinen flexibele organisatie
  44. 47. Wat gaan de uitgevers doen
  45. 52. door onderzoek weten we steeds meer atc hilversum
  46. 53. atc hilversum Leerlingprestaties wiskunde en taal 475 500 525 traditioneel Combi met ict Combi met ict Uitsluitend ict Taal Wiskunde hoeveelheid computertijd van laag naar hoog
  47. 54. Resultaten Engels in vmbo spreekvaardigheid ondersteund met multimedia atc hilversum
  48. 55. Wiskunde zonder boek <ul><li>Experiment wiskunde op de computer zonder boek </li></ul><ul><li>Ambitie school: door inzet van ict… </li></ul><ul><li>maken leerlingen meer opdrachten </li></ul><ul><li>krijgen ze meer (directe) feedback </li></ul><ul><li>werken ze in eigen tempo </li></ul><ul><li>Heeft docent meer tijd voor individuele begeleiding </li></ul>atc hilversum
  49. 56. Resultaten <ul><li>Inzet, plezier en motivatie voor wiskunde nemen toe </li></ul><ul><li>Prestaties: significant hogere wiskundeprestaties . </li></ul><ul><li>Verder….nieuwe collega’s komen naar de school vanwege Wiskunde zonder boek </li></ul>atc hilversum
  50. 57. “ Combinatie van onderwijs in de klas met online ondersteuning levert de beste resultaten” <ul><li>Want: </li></ul><ul><li>grotere variatie in onderwijsarrangementen </li></ul><ul><li>lerenden langer gemotiveerd </li></ul><ul><li>bereid om meer tijd aan leren te besteden </li></ul><ul><li>Het resultaat is verminderde uitval en betere leerprestaties. </li></ul>atc hilversum Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning Bron: U.S. Department of Education - mei 2009
  51. 58. Bij goed gebruik van ict is onderwijs: <ul><li>Efficiënter : minder lerarentijd meer leerlingen lesgev en </li></ul><ul><li>Aantrekkelijker : </li></ul><ul><ul><ul><li>leerlingen meer gemotiveerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>leraarsberoep aantrekkelijker </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>werkplezier </li></ul></ul></ul><ul><li>Effectiever : in dezelfde tijd betere prestaties realiseren </li></ul><ul><li>ICT versterkt onderwijsproductiviteit </li></ul>atc hilversum
  52. 59. MITS….. <ul><li>Materiaal goed is ontworpen </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust voor gebruik </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Gebruikte ict-toepassingen aansluiten bij visie op onderwijs </li></ul>atc hilversum
  53. 60. Vier in Balans + atc hilversum
  54. 61. Deskundigheid De vaardigheden van leraren volgens het management Kennis en vaardigheid atc hilversum
  55. 62. De leraren zijn deskundig genoeg voor het werken met de laptop <ul><li>Waar </li></ul><ul><li>Beetje waar </li></ul><ul><li>Onwaar </li></ul>
  56. 63. Digitaal Leermateriaal De inzet neemt toe digitale leer-middelen atc hilversum
  57. 64. Ik denk dat het ATC op het goede spoor zit <ul><li>Ja </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Blanco </li></ul>
  58. 65. Presentatie beschikbaar op presentaties.kennisnet.nl atc hilversum

  ×