Avscongres2012

868 views

Published on

Workshop 6 avs-congres 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bij de grotethema’s die momenteel in de sector PrimairOnderwijsaan de ordezijn, komt het wat het vormen en uitvoeren van uwbeleidbetreftvooralneer op ‘meerdoen met minder geld’. U wilt meerkwaliteitleveren, opbrengstgerichtwerken. U moetmeerverantwoorden, meervoorzieningentreffenvoorkinderen met specialewensen of behoeften. Daarbij wilt u meer en slimmer met ouderskunnencommuniceren en uw team zichmeerlatenrichten op onderwijs in de 21st eeuw. Vaakweet u weldat het juistegebruik van ict hierbijeenbelangrijkerolspeelt, maar het is nieteenvoudigomvan de belangrijksteontwikkelingen op ditgebied op de hoogtetezijn. Datmaakt het formuleren van goedgeïntegreerdbeleidvaaklastig. Tijdensdezesessiehoort u over de nieuwsteontwikkelingenop het gebied van ict.
 • ‘App NootMuis. Peuters en kleuters op internet’ , het grootsteonderzoek in Nederland naar het mediage- bruik van jongekinderen tot dusver, uitgevoerd door StichtingMijn Kind Online – expertisecentrumvoorjeugd en media – in samenwerking met Z@ppelin en NTR Jeugd. Het onderzoekbestondondermeeruiteenrepresentatievesteekproefonder 575 ouders en observatie van 35 kinderen
 • 58% van de ouderszegtteverwachtendater in elkeklaseencomputerhoek is en 54% vindt het eengoedideeals de schoolwebsitegebruiktwordtomouderstevertellenwaarkinderenmeebezigzijn.Eenderde van de ouderszieteenlijst met tips voorouders over digitale media zitten. Eén op de zesou- dersvindtdat de school uitwisseling van informatie over kinderen en internet tussenouderszoumoetenfaciliteren. Zorgendatkinderenveeltijdachter de computer en op internet doorbrengenziet 8% alseenbelangrijketaak van school
 • Plannen van onderwijs
 • Grote methodeswarenleidend
 • Avscongres2012

  1. 1. Innovatief leiderschap:integreer nieuweontwikkelingen in uwbeleidfrans schouwenburgfrank eversmichiel maasAVS-congres 16 maart2012twitter @allfrans
  2. 2. Onderwerpen: Ict zit in alle vezels van de school Opbrengstgericht werken alleen met ict De professionele leerkracht Het is tijd voor leermiddelenbeleid Ict-beleid doorgerekend
  3. 3. age of data
  4. 4. Tijdschrift of kapotte iPad?
  5. 5. 700.000 banen in ict
  6. 6. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
  7. 7. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; schoolopdrachten met computer en internet; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen; goed toezicht ; afscherming slechte sites op schoolcomputers.
  8. 8. Ofwel: ouders verwachten  Visie  Expertise  Communicatie  Betrokkenheid  Integratie in het onderwijs  Veiligheid  Biedt u dat?
  9. 9. Geen mening hebben is geen optie
  10. 10. Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we deleerkracht zelf de keuze latenof zij/hij digitale technologieintegreert in haar/zijnonderwijs?
  11. 11. 13 februari 2012
  12. 12. ambities
  13. 13. Dit integrale streven kan niet zonder icten niet zonder betrokkenheid vaniedereen
  14. 14. Onmiddellijke feedback
  15. 15. Vraag:Opbrengstgericht werken kande kwaliteit van uw onderwijsverhogen met behulp van ict.Wat heeft u hierbij nodig?In het lerenIn het organiserenIn het verantwoorden
  16. 16. Gedragen visie leermiddelenbeleidDeskundige docent infrastructuurWeten wat werkt privacy Tijdwinst in registratie Geld en gebouw Ouderwensen Personeelsbeleid Krachtenbundeling Vensters v Verantwoording
  17. 17. Ict-bekwaamheidseisen 25
  18. 18. ict-bekwaamheidseisen •Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs •óf dat gebeurt, hangt af van de ict- bekwaamheid van de leraar er is een verband tussen leerlingprestaties en het bekwaamheidsniveau van de leraar
  19. 19. Niveau 1 De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere hulpmiddelen en past deze adequaat toe. Hij/zij gebruikt ict toepassingen waar zij een meerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. De leraar toont aan dat hij/zij bekwaam is in drie kerntaken
  20. 20. Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Gebruiken van (aan schoolcontext gebonden) ICT systemen voor het communiceren met leerlingen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van eigen handelen3. Onderhouden en ontwikkelen eigen bekwaamheid
  21. 21. Niveau 3: Context-specifiek (steeds aangevuld)De leraar:integreert digitale oefenprogramma’s om woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten;maakt gebruik van programma’s met feedback en hints bij reken/wiskunde vraagstukken zodat leerlingen betere prestaties behalen;maakt gebruik van computersimulaties om leerlingen onderzoekend en manipulerend (natuurwetenschappelijke) inzichten te laten verwerven.
  22. 22. Online mindmappen
  23. 23. Ict-bekwaamheidseisen
  24. 24. Vraagje:Hoe kan deze setbekwaamheidseisen u helpenhet totale niveau van uwlerende organisatie omhoog tebrengen?
  25. 25. Leermiddelen
  26. 26. Traditionele keten van Auteur tot School
  27. 27. Digitale keten van Auteur tot School
  28. 28. Van leerstof naar leerling Content Leerling gestuurd gestuurd 1 l l e 2 e e e He! Die r r heb ik l 3 l al! i i j j n 4 n LVS
  29. 29. Van leerstof naar leerling Content Leerling gestuurd gestuurd 1 l l e 2 e e e r r l 3 l i i j j Vertrouwen n 4 n door geloof LVS Vertrouwen door inzicht
  30. 30. Vraag:Wat staat u in de weg om dezeontwikkeling in te zetten tbv dekwaliteit van uw onderwijs?
  31. 31. vensters voor verantwoording• van en door de sector• onderdeel van gehele instrumentarium• uitrol in basisonderwijs
  32. 32. Vraagje:Michiel:
  33. 33. Bedankt!presentatie staat opwww.slideshare.net/allfrans

  ×