Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opening obobd

601 views

Published on

obobd

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opening obobd

 1. 1. Innoveren met ictOBOBD 2012 frans schouwenburg twitter @allfrans
 2. 2. Inhoud Veranderen… Urgentie Wat weten we Geintegreerd…
 3. 3. u zocht kennisu ging naar debibliotheek
 4. 4.  foto lezen op ipad
 5. 5. u zocht contactu stuurde een kaartje
 6. 6. u wilde iets kopen? u wilde iets kopen u ging naar de winkel
 7. 7. u wilde ergens komenu raadpleegde een kaart
 8. 8. u wilde iemand bellenu pakte de telefoon
 9. 9. u zocht ontspanning?u speelde een spelletje
 10. 10. Voor jong en oud en jong…
 11. 11. beroepen verdwijnenvaste werkplekken ook
 12. 12. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
 13. 13. Belangrijkste ontwikkeling:
 14. 14. Gebruiksgemak
 15. 15. Waarom ict in onderwijs? Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep) Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren) emmauscollege 2010
 16. 16. weten wat werktmet juist gebruik van ict wordt uw onderwijs:• effectiever• efficiënter• aantrekkelijker
 17. 17. Alleen succesvol wanneer…
 18. 18. Hoe veroorzaak ik leren? Kennis Kennis overdracht constructie
 19. 19. 4 in balanstool
 20. 20. Onderzoek digitaal prentenboek
 21. 21. Ontwikkeling Woordenschat: 5-6 woorden ipv 2-3 woordenHier komt de titel van de presentatie 27 januari 312007
 22. 22. DE VISIEVERSNELLER BIEDT… EEN COMPLEET PAKKET OM ZELF EEN WORKSHOP TE GEVEN. EEN MANIER OM SAMEN ONDERWIJSVISIE EN ICT-DOELEN IN KAART BRENGEN AAN DE HAND VAN STELLINGEN. ONLINE ONDERSTEUNING OM DIRECT DE UITKOMSTEN VAN DE WORKSHOP TE BORGEN. EEN CONCREET ACTIEPLAN ALS EIND- RESULTAAT VOORZIEN VAN VISIE EN SMART-DOELEN.
 23. 23. Geen mening hebben is geen optie
 24. 24. mediawijsheid
 25. 25. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; schoolopdrachten met computer en internet; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen; goed toezicht ; afscherming slechte sites op schoolcomputers.
 26. 26. Ofwel: ouders verwachten  Visie  Expertise  Communicatie  Betrokkenheid  Integratie in het onderwijs  Veiligheid  Biedt u dat?
 27. 27. 13 februari 2012
 28. 28. Onderwijs in de maatschappij
 29. 29. Nieuwe fase Ict in het leren Ict in het organiseren Ict in het verantwoorden
 30. 30. Meer vraag om Aansluiting bij trends uit en verwachtingen van maatschappij Aantoonbaar rendement – Bij leren – Optimaliseren organisatie Geïntegreerde aanpak van dit alles 42
 31. 31.  Professionalisering Leermiddelen Infrastructuur
 32. 32. Vorige week gelanceerd
 33. 33. ICT bekwaamheid lerarenDe leraar is bekend met ict hulpmiddelen die totbetere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruikvan andere hulpmiddelen en past deze adequaattoe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij eenmeerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aanbetere onderwijsopbrengsten.De leraar toont aan dat hij ict bekwaam is in driekerntaken: 1. Didactisch handelen (leren leren) 2. Werken in de schoolcontext 3. Persoonlijke ontwikkeling
 34. 34. Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Gebruiken van (aan schoolcontext gebonden) ICT systemen voor het communiceren met leerlingen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van eigen handelen3. Onderhouden en ontwikkelen eigen bekwaamheid
 35. 35. Bijvoorbeeld De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten; De leraar maakt gebruik van programma’s met feedback en hints bij reken/wiskunde vraagstukken zodat leerlingen betere prestaties behalen; De leraar maakt gebruik van computersimulaties om leerlingen onderzoekend en manipulerend (natuurwetenschappelijke) inzichten te laten verwerven.
 36. 36. Leermiddelen
 37. 37. Traditionele keten van Auteur tot School
 38. 38. Digitale keten van Auteur tot School
 39. 39. Situatie ICT in Onderwijs
 40. 40. Uitgeversperspectief op Leermateriaal
 41. 41. Open federatie oplossing leermateriaal
 42. 42. Open federatie oplossing voor alle ICT
 43. 43. infrastructuur basisvoorziening goedkoper afhankelijker

×