Visiemiddag klaverweide

585 views

Published on

presentatie voor visiemiddag Klaverweide op 31 augustus 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Het is de wens van vrijweliedereleraarommeer in tekunnenspelen op de verschillen die we tussenleerlingenzien. We weten steeds beterdat ict hierbijeenbelangrijkerolkanspelen. Sterkernog: veelonderzoektoontaandatleerrendementenwerkelijkhogerwordenals ict op de juistemanierwordtingezet. Maar hoe begin je? In dezepresentatiegaan we hier, met veel concrete voorbeelden, nader op in.
 • Een goede Touch-interface is eindelijk beschikbaar!De iPad, bejubeld of verguisd, heeft een nieuwe standaard gezet voor gebruiksgemak van een persoonlijke computer die entertainment en zakelijke toepassingen moeiteloos combineert. De markt volgt enthousiast met allerlei alternatieven tot profijt van consumenten en zakelijke gebruikers. Een nieuwe standaard in gebruiksgemak is gezet.
 • ‘App NootMuis. Peuters en kleuters op internet’ , het grootsteonderzoek in Nederland naar het mediage- bruik van jongekinderen tot dusver, uitgevoerd door StichtingMijn Kind Online – expertisecentrumvoorjeugd en media – in samenwerking met Z@ppelin en NTR Jeugd. Het onderzoekbestondondermeeruiteenrepresentatievesteekproefonder 575 ouders en observatie van 35 kinderen
 • 58% van de ouderszegtteverwachtendater in elkeklaseencomputerhoek is en 54% vindt het eengoedideeals de schoolwebsitegebruiktwordtomouderstevertellenwaarkinderenmeebezigzijn.Eenderde van de ouderszieteenlijst met tips voorouders over digitale media zitten. Eén op de zesou- dersvindtdat de school uitwisseling van informatie over kinderen en internet tussenouderszoumoetenfaciliteren. Zorgendatkinderenveeltijdachter de computer en op internet doorbrengenziet 8% alseenbelangrijketaak van school
 • Ookzijn de visuelesymbolen die gebruiktwordenbij apps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites. Zo is eenpijltjealssymboolvoor ‘terugnaarwaar je vandaankwam’ betertebegrijpendaneenkruisje of huisje. Daarnaasthebbenkinderensnel door datals je erechtnietmeeruitkomt, je altijd de groteronde knop in het midden van de iPhone of iPadkuntinduwenomterugtegaannaar het beginscherm. Hierdoorhebbenjongekinderenbij het spelen met een iPhone of iPadnagenoeggeenhulp van volwassenennodig. Datgeefteengevoel van controle en voorkomtdatze in hunspelwordengestoord.
 • Visiemiddag klaverweide

  1. 1. Innoveren met ict<br />Klaverweide 2011 frans schouwenburg<br />
  2. 2. u zochtkennis<br /> u gingnaar de bibliotheek<br />
  3. 3. foto lezen op ipad<br />
  4. 4.
  5. 5. u zocht contact<br /> u stuurdeeenkaartje<br />
  6. 6.
  7. 7. u wilde iets kopen?<br /> u wilde iets kopen<br /> u ging naar de winkel<br />
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10. u zochtontspanning?<br /> u speeldeeenspelletje<br />
  11. 11.
  12. 12. u wildeergenskomen<br /> u raadpleegdeeenkaart<br />
  13. 13.
  14. 14. u wildeiemandbellen<br /> u pakte de telefoon<br />
  15. 15.
  16. 16. problematisch:<br />oudhandhaventerwijl<br />nieuw al norm is<br />
  17. 17.
  18. 18. beroepenverdwijnen<br />vastewerkplekkenook<br />
  19. 19.
  20. 20. Rollen veranderen, wie leert ze...<br /><ul><li>omgaan met onzekerheid
  21. 21. omgaan met profielen
  22. 22. flexibiliteit
  23. 23. mondiaal denken
  24. 24. ondernemerschap
  25. 25. open staan voor nieuwe zaken?</li></li></ul><li>Belangrijksteontwikkeling:<br />Gebruiksgemak<br />gemak?<br />tijdwinst?<br />genot?<br />beter?<br />goedkoper?<br />
  26. 26.
  27. 27. Gebruiksgemak<br />
  28. 28. Waarom ict in onderwijs? <br />emmauscollege 2010<br />
  29. 29. weten wat werkt<br />met juistgebruik van ict wordtuwonderwijs:<br /><ul><li>effectiever
  30. 30. efficiënter
  31. 31. aantrekkelijker</li></li></ul><li>Alleensuccesvolwanneer…<br />
  32. 32. Hoe veroorzaak ik leren?<br />
  33. 33. 4 in balanstool<br />
  34. 34. Onderzoekdigitaalprentenboek<br />
  35. 35. Hier komt de titel van de presentatie 27 januari 2007<br />30<br />Ontwikkeling<br />Woordenschat:<br />5-6 woorden <br />ipv<br />2-3 woorden<br />
  36. 36. onderzoek.kennisnet.nl<br />
  37. 37.
  38. 38. mediawijsheid<br />
  39. 39.
  40. 40.
  41. 41. Watverwachtenouders van school?<br />eenactieverolin digitale - en online opvoeding;<br />eenhelderevisie op kinderen en internet;<br />ouderavonden over ditonderwerp;<br />schoolopdrachten met computer en internet;<br />kinderenlereninformatiezoeken, beoordelen en verwerken;<br />een ‘levende’ schoolwebsitevoorouders en kind;<br />vakkundigebegeleidingbijverwerkennegatieveervaringen;<br />goedtoezicht ;<br />afschermingslechte sites op schoolcomputers.<br />
  42. 42. Ofwel: oudersverwachten<br />Visie<br />Expertise<br />Communicatie<br />Betrokkenheid<br />Integratie in het onderwijs<br />Veiligheid<br />Biedt u dat?<br />
  43. 43. Aanbevelingenonderwijs<br />Laatkinderenzoveelmogelijksamenachter de computer<br />Beperk de computertijd<br />Zorgdat je weetwat je leerlingenvoorschotelt<br />Respecteer de privacy van ouders en kinderen<br />Ontwikkelvisie en beleid ten aanzien van mediagebruik<br />
  44. 44. Bedankt!<br />Presentatie beschikbaar op:<br />www.slideshare.net/allfrans<br />
  45. 45. Overigeconclusies<br />Jongenszoeken entertainment, meisjesvindenookschoolsewerkjesleuk<br />Jongekinderenkomengemakkelijkterecht op verkeerdepagina’s<br />Websites met auditieve en visuelenavigatie en veelinteractiviteitscoren het best<br />Kinderenzijngek op de iPhone en iPad<br />Bijsommige apps kaneenjong kind gemakkelijkeenaankoopdoen<br />
  46. 46. Frequentevragen van ouders<br />40% vraagt hoe ze de online veiligheid van hun kind kunnengaranderen. <br />33% vraagtzichafwelke websites geschiktzijnvoorkinderen in niveau en inhoud, <br />25% hoe je het juisteniveaubepaalt van een website, app of spelletje.<br />20% steltzichzelfvragenals: <br />Hoe lang mag een kind van eenbepaaldeleeftijdeendigitaal medium gebruiken?<br />Vanafwelkeleeftijdlaat je een kind het beste online? <br />Watvoor regels zijnaanteraden en voorwelkeleeftijd? <br />12% vraagtvanafwelkeleeftijdeen kind rechtheeft op digitale privacy <br />Eris geenverbandtussenvragen van ouders en hunopleidingsniveau. <br />oudersmet jongekinderenwillengraag met ouders van ouderekinderen van gedachtentewisselen over ditsoortkwesties. <br />
  47. 47. Tablets voorjongekinderen (3-6 jr)<br />touchscreens veelbeter in staatzijnom de aandachtvoorlangeretijd vast tehoudendan laptops en computers met eenmuis. <br />verklaringvoor de diepereconcentratieligt in de interactiviteit van apps<br />ooktemaken met het feitdat de kinderen minder vaakvastlopen op een smartphone of tablet.<br />navigatieop touchscreens is makkelijker<br />visuelesymbolenbijapps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites<br />
  48. 48. Verdiepingbijonderzoek<br />Zozijnjongekinderengek op interactievevoorleesboekenvoor de iPhone of iPad, die zichlatengebruikenalseenboek, film en computergametegelijk. Terwijl de kinderenwordenvoorgelezen, kunnenze op plaatjesklikkenomkortefilmpjestezien of spelletjestedoen. Dit is veelactieverdanfilmpjeskijken op de computer of laptop, watlijkt op het passiefkijken van filmpjes op tv of dvd.<br />

  ×